F0tto s KRETS. Ul- Godkjenning av innkalling og saksliste irsmotet2ol4 Innkalling og saksliste ble godkjent.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "F0tto s KRETS. Ul- Godkjenning av innkalling og saksliste irsmotet2ol4 Innkalling og saksliste ble godkjent."

Transkript

1 Refer fr kreig i Fll kre v SF 2OL4 F0 KRTS Kreige ble vhld pi SOrmrk kur- g kfereeer ddg 26. jur 204. Ved kreige 6pig vr de 53 deleger med emmere ilede, hvrv 13 rvere g 15 peidere (e ppmelie ivedlegg 1). Sk 1/ Kiuerig Ul- Gdkjeig v ikllig g klie irme2ol4 kllig g klie ble gdkje. Ll2 -Vlgv moeleder Sei Akrrd ble vlg. U3 - Gdkjeig v frreigrde Frlg fr kreyre il edrig v frreigrdee. De edrede eke er i kuriv: Puk A edre i i helhe il: Kreig vhlde e gg i dre. Kreig vrle gruppee mi 70 uker for m6ed g gruppee ppfrdre midig il d brige ker i fr ige. Puk B edre il: Pd kreig legger yre frem drbereig g regkp fr fregdede dr. Syre legger gd frem budje fr ievrede dr. Kreige kl fre vlg pd kreleder, viekreleder g yrerepreeer eer frlg lg frem v vlgkmiee. Sker m gruppee eller ekelmedlemmer vil h behdle pd kreige, mi vre kmme kreyre i hede ee 5 uker f6r kreige. De mi ir ke fremme, klr fremgi de kreve behdle pi kreige. Skriflig kfrmlegg g frlg il vedk pd kreige kl folge krve m behdlig. Derm de i hevedele er uklr m krv m behdlig fremme eller krvee fr eller ikke er ppfyl, kl veder freprre g gi ledig il 6 mfrme hevedele derm dee er prkik mulig iefr de vedekbeeme frier. Om dee ikke er prkik mulig, ikke frlge uder behdlig. delig klie med kreyre iilliger uder hver puk m eveuel bereig g regkp, ede lik de er gruppee i hede ee fire uker f6r kreige. Skdkumeee publiere g6 vi kree publikjer g e- plier direke il kree ledere e idlig m mulig rud dee idpuke. Sker m ikke ir pi de edelig klie, k ikke fremme. Kreige k likevel - med 415 flerll v de fremmde emmebereigede - ved 6 behdle ker m ikke er pp pa klie, i frem ke ikke iebrer vedekedriger. Vedk i like ker krever gi 4/5 flerll v de frem moe emmebereigede. Uder puke "rieerigker"," eveuel" eller ligede k vedk ikke fe. Puk D uvide med: 75. ljgdmfrum g rverfrum k velge 2 repreeer hver med emmere pd

2 kreige. UF g RF vhlde lik kreige ker k behdle. Repreeee m iller fr frumee k ikke midig repreeere grupper i kree. Kreyre iillig: Frlge ved. er bemerkig fr le gi6re frmulerige m vlg i Puk B geerell, lik lle vlg mfe. Frlge ble ved med edriger (vedlegg 2). l4 -Vlgv refere Mri Olie ble vlg. U5 - Vlg v il i uderege prklle iklijhee g Hik Hele ble vlg. Ll6 -Vlgv ellekrp Rverfrum med rik Lre i pie ble vlg. Sk2l2OL4 - Arrppr 2013 Arrppre fr 2013 ble lg frm v yre. Syre iillig: Arrppr ved. driger i i Srrppre:. Vlleybllupe vr pi Dyrlkkeie kle.. Opphlde pi e md. mellm regkpbyriee ble dekke i ved regkp0rer i Vim fre regkpe priv il y regkpbyri vr pi pl. Arrppre ble ved (vedlegg 3). Sk 3/ Regkp 2013 Kreyre l frm regkpe g revir bereig. Sle ile e del p0rm8lil regkpe. giemgg i mrbeid med frbude hr vdekke e del lurv, me ige ulvligheer. De ble vrle de kmmer ye ruier fr regkpfrig i kree. FOlgede puker pp med iverede regkpfrer: De ble bemerke i pe "Ae egekpil" i ble wiker iglede ble 2013 fr ugiede ble De ble ppdge feil ifrdriglie kye ilfkurerig v ldleire Svger Regkpe ble gdkje (vedlegg 4). (Pue) Sk4l24 - Budje

3 Fiieker g -ugifer hdde fl u v budjee. ir dee er lg i reduere uderkudde i kreyre frlg il kr. Frle fr UF: De budjeer med peger ilvrede idligere ir il miileir. Kreyre m5 fie rrg0. Vedk: Frlge er ved. Frl fr il Wldeh. Mvrvll: ke p Drif Fll Kre fr kr il kr fr 6 gi yre rm il 6 hlde kiviee ppe. Vedk: Frlge fl med 26 emmer m g 13 emmer fr. Frl fr kild. 1. Ski: Heve ugifpe Rverrrgeme/urer fr kr il kr. Vedk: Frlge ble ved med 35 emmer fr g 19 emmer m. Budjefe ble ved med 48 emmer fr g 6 emmer m (vedlegg 4. Sk 5/ Vlg Vlg v kreleder fr 2 5r Kdider: Mri Crle, Lghu Vlgkmieeiillig: MriCrle,Lghu Mri Crle ble vlg. Vlg v viekreleder fr 1 lr erm viekreleder Mri Crle ble vlg il kreleder, mie de velge viekreleder fr 1 5r. Kdider: Vidr Flk-Muu Siel lbe, Oppegird Vlgkmiee iillig: Vidr Flk-Muu Vidr Flk-Muu ble vlg (45 emmer). Vfg v 2 yremedlemmer fr 2 ir Ku Mhlum Kdider: Vigleik Lue Vlgkmiee iillig: Ku Mehlum Vigleik Lu

4 Ku Mhlum g Vigleik Lu ble vlg. Vlg v 2 peidere il peiderfrum med perlig vrrepree Kdider: Sigrid A Hele, Klb Krii Mrrder, Klb Mgu Alde, A Krii Mrrder ble vlg il repree eer fre vlgrude. e vlgrude ble Mgu Alde ble vlg il m repree g Sigrid A Hele ble vlg il vr. Vlg v 2 rvere il rverfrum med perlig vrrepree Kdider: Hik Hele, Klb rik Lre, Klb Chrie Lre, Myrvll Sder Lidhjem, 1. Ski Guf Omberg Ofe, 1. Ski Mrh HgbO, 1. A rik Lre ble vlg il repree i fre vlgmgg. er emmelikhe mellm Hik Hel6e g Mrh HgbO i vlgruder, vgirde lddrekig vgjrde Hik Hele ble deleg g Mrh HgbO ble vr. Vlg v 5 repreeer il peiderig med perlig vrrepree Kdider: Terje Hge, Drbk Ae Bgge-Skrheim, Oppegird Mri Olie, Lghu kil Beree. A il rik Wldeh, Myrvll Sieurd Flid. A Frde Pule, 1. edde Jer ld M Hee. Drbk ThrbjOr lved, Siggerud Sierid Ahre Hele, Klb Ady Hyde, Lghu Sder Lidhiem, 1. Ski Krlie Ofe. 1. A Si Gree, 1. Ski (Uderrekede v er uder 25 5r) er juerig fr lder g gruppeilhrighe ble vlgreule: 1. Ady Hyde, Lghu Vr Mri Olie, Lghu 2. kil Bere. A Vr Krlie Ofe, A 3. Si Gree, 1. Ski

5 Vr il rik Wldeh, Myrvll 4. Frde Pule, 1. l{edde Jer Vr Thrbjr lved, Siggerud 5. ld M Hqe. FrbFh Vr lgder Lidhiem.l. Ski Vlg v rvlr $r 1 lr Kdider: Ader B Sdker Vlgkmiee iillig: Ader B Sdker Ader B Sdker ble vlg. Vlg v vlgkmle fr 1 ilr lilligfrkreyr KjeriGjedem-gjevlg Trbir ygrd - gjevlg Adre 86re - Wlg Sei Hebe - plg Vlgkmiee ble vlg i hehld il iillig. Kreige ble vlue ved llgge ble rulle mme g peiderbe uge. Repreeer fr prklle:, ' d6r,. ilhu JJ***,*. Mri Olie ikli Jhee Hlk Helie

6 Vedlegg 1 OppmOelie kreig OL4 Kreyre: Vidr Flk-Muu, Mri Crle, Adre Myrer, Ku Mhlum, Ole Kri Merli. Frfll Re Lyd Sved. Drbk/Frg Speidergruppe 88 medlemmer, GL + 9. Terje Hge, Sei Akrrd. Fgerrd Speidergruppe 45 meldemmer, GL + 5. Pul HerikWderi. ]ely Speidergruppe L27 medlemmer, GL Peik je, Vigleik Lu. l.klb Speidergruppe BB medlemmer, GL + 9. Sigrid Ahr6 Hele, Krii Mrrder, Hik Hele, Brge W Hle, rik Lre, Gur Hele, Krii Skrie. l.lghu Speidergruppe 143 medlemmer, GL Mri Olie, Mrku Mli Wg, Ady Hyde B.M Speidergruppe 53 medlemmer, GL + 6. Hilde Adree, H Adree, Siw Amude. Myrvll Speidergruppe 68 medlemmer, GL + 7. Chrii Alexder Bhler, li Hueby, il rik Wldeh, Sverre Kude, Kjeri Gjedem, Chrie Lre, Ole Krii Hmre. edde /ler Speidergruppe 45 medlemmer, GL + 5. Frde Pule, Tre Peder Sk Pule, feee R. Herike. rdby l Speidergruppe 53 medlemmer, GL + 6. Wilhelm Gh Sm, Mi Lie Aue, ikli fhee. OppegArd Speidergruppe 60 medlemmer, GL + 6. Terje Myhr, Siel fbe, Ae Bgge-Skrheim. Siggerud Speidergruppe medlemmer, GL + 1. Thrbjr lved, Mihel Sge. 1.Ski Speidergruppe l42medlemmer, GL Mri Aby Mrer, Sr Rirh, Okr A. U..., v uleelig, Si...,

7 1.Ski Speidergruppe fr. Lie Rirh 1.A Speidergruppe 135 medlemmer, GL + 4. Guv O. Ofe, Krlie Omberg Ofe, Slveig Shyz, kild A. Berge, lrge Flgid, pe Ole, Hik Vikm Lie, Sigurd Flgid, Krii Rmli, Mrh Perder Hgb. Ugdmfrum: Mgu Alde Rverfrum: Grd O. Dierih. Sder Lidhjem. kke m: Bj Oremyr Speidergruppe M FA Speidergruppe Ryggepeidere 1.Ride Speidergruppe Sfiemyr Speidergruppe 1.S Sjpeidergruppe Veby Speidergruppe l.viler Speidergruppe Oie MS Speidergruppe

8 Frreirde ved Vedlegg 2 A. klli Kreig vhlde e gg i ire. Kreig vrle gruppee mi l0 uker fr med g gruppee ppfrdre midig il i brige ker i fr ige. B. Sklie Pi kreig (irme) legger yre frem Arbereig g revider regkp fr fregiede ir. Syre legger gi frem budje fr ievrerede ir. Kreige kl fre vlg il kree rger eer frlg lg frem v vlgkmiee. Sker m gruppee eller ekelmedlemmer vil h behdle pa kreige, mi vere kmme kreyre i hede ee 6 uker fr kreige. De ma ir ke fremme, klr fremgi de kreve behdle pa kreige. Skriflig kfrmlegg g frlg il vedk pi kreige kl flge krve m behdlig. Derm de i hevedele er uklr m krv m behdlig fremme eler krvee fr eller ikke er ppfyl, kl veder freprre g gi ledig il 6 mfrme hevedele derm dee er prkik mulig iefr de vedekbeeme frier. Om dee ikke er prkik mulig, ikke frlge uder behdlig. delig klie med kreyre iilliger uder hver puk m eveuel bereig g regkp, ede lik de er gruppee i hede ee 4 uker fr kreige. Skdkumeee publiere gi vi kree publikjer g e-plier direkle il kree ledere i idlig m mulig rud dee idpuke. Sker m ikke ir pi de edelig klie, k ikke fremme. Kreige k likevel - med 4/5 flerll v de fremme emmebereigede - ved 5 behdle ker m ikke er pp pi klie, i frem ke ikke iebeerer vedekedriger. Vedk i like ker krever gi 415 flerll v de fremme emmebereigede. Uder puke "rieerigker"," eveuel" eller ligede k vedk ikke fe. C. Vlq Opplyiger m hvilke vlg keige kl fre g pplyiger m vlgkmie ede lkllgee med ikllig. Frlg pi kdider ede vlgkmiee ie 3 uker fr kreige. De kl pplye m de frelae kdider hr g eg villig il i m vlg. Vlgkmiee legger frem lie ver ikme frlg pa kdider kriflig ved kreige Apig. Bekefrlg er ill, me k bre glelde kdider m hr g eg villige il 6 m vlg. Vlgkmiee legger frem i edelige iillig uder puke "vlg" pi dgrde. Vlgkmiee iillig k bre iehlde kdider m hr g eg villige il 6 m vlg. D. K reige f u kj/frre igrde l. Kreige er ipe, med midre de ved i behdle e k fr lukkede drer. 2. kreig er beluigdykig med de ll vlge repreeer m hr m frem. 3. Kreige velger e rdyrer m leder me. 4. Frreigrde ved v kreige m fre k eer vlg v rdyrer. 5. Til i fre meprkll velge e ekreer. meprklle ifre lle frlg g vedk m veriger. Ordyrer, ekrerer m vlge medelkere uderkriver prklle. 6. Kreyre rger fr refer fr kreige. Refere gire kje fr kree ledere pa de mae kreyre fier me heikmeig. 7. Kreige velger ellekrp g eveuel redkjkmie. 8. Redkjkmiee kl rml bei v re perer. Derm ige verfrer ke il redkjkmiee kl dee ee pp frlg il verigemer g verigrekkeflge fr behdlig eere pi ige. g. Frlg g rekkig v frlg, u de m vedrrer frreigrde, mi levere kriflig il rdyrere, uderege v frlgiller(e). Frlg m ikke fremme kriflig ikke uder behdlig Repreeer m frlger rde il frreigrde, hr e miu leid. Til feigrde k ige fii rde mer e 2 gger pr. k l. Meleder hr re il A freli begree leid g freli rek eer de iegede lere pfl ehver idpuk. er de er rek k frlg ikke fremme eller rekke. 12. medlem m mer ue i vre vlg, k velge i i { emme-/lere v ige. Avemigreg ler 3. Alle pervlg fregir kriflig hvi de er mer e e kdid, eller Ar e v repreeee krever de. 14. Vedk reffe m ikke e flger v SF' lver eller reglee her, ved lmielig flerll v de vgie emmer. Blke eller ikke vgie emmer eller ikke. Ved emmelikhe berke e frlg m frke. 15. Ugdmfrum (F) g rverfrum (RF) k velge2 repreeer hver med emmere pi kreige. UF g RF vhlde lik kreige ker k behdle. Repreeee m iller fr frumee k ikke midig repreeere grupper i kree. Derm 0 eller flere repreeer krever de, kl vemiger uem pervlg fre kriflig.

9 Vedlegg 3 Arrppr Fll kre v rge peiderfrbud Syre hr bei v: Kreleder Vidr Flk-Muu, Viekreleder Mri Crle, Syremedlemmer; Ku Mhlum, Re Lyd J6rgee, Ole Krii Merli g Adre Myrer. Smipeidermbud: Jru Smed Brihe Spedeidermbud: Mru Mli Wg Rvermbud fr : rik Lre Ledermbud frem iljui 2013: Trbjr ygdrd Om budyreleder: Ad re myrer Avrlig red kr: Kreleder Vidr Flk-M uu Webmer: Adre Myrer RegkpfOrer: Vim regkp frem il kber. Fr deember Fll regkp. (l peride mellm kife v regkpbyrier ble regkpe f6r priv v vrppede regkpforer fr Vim.) Revir: Ader Bkke Vlgkmie: Kjeri Gjedem, Hilde Adree g Trbjr ygird. Kreyre rbeid Kreyre hr h 5 yrem6er i illegg il mege hyppige rbeidm0er i Vi hr i illegg h e kk pi e-p g elef. Syre hr i illegg del kiv i SF vi Kl-mOer, regim6er g regi rrgemeer. Kree e g febk hr fuger gd i Adre Myrer hr fuger m webmer i illegg il i vre yrerepree. De hr bli del u flere ilgger il eide g mbudee k i regirere ege yheer g ermilieker. Peffkur L jur Are f6re peffkur ble rrger v peidermbude pi Vkeberge peiderhu i Rygge. De vr 33 delgere m fikk i fre ifrig i pruljeledele. Vlleybllup 19. jur Vlleybllupe vr ilbke pi ermilie eer e r pue. 1.Ski peidergruppe d m rrgr i Dyrlkkeie kle. 55 peider g 24 ledere f rver delk i upe. Cmp Wier 1-3 februr Cmp Wier ble k e gg rrger pi Geil. Mrku Mli Wg g peidermbudbe vr rrg1rer. Cmpe hdde m idligere e gd mrbeid med bide rpr6r, Geil brekle, e m fkfe mbuikker m Ski legge. Mrku vr gi flik il 6 fi Oe fr leverdorr - fre il gd kmi i rrgemee. Vierlekee februr Smipeidere vierleker ble rrger pi Hebekk kle med 65 delgere. Mye mr g r egjeme pi hlkee ifre. Lederkur reig mr Avly Kreig 6. mr

10 Kreig 2013 ble vhld Ride. 50 emmebereigede me. Gd ekik i v Ride peidergruppe. Kreyre frble ufrdre d bdde viekreleder g yrerepreeer ble gjevlg. SOhulekur mr S6huleure 2013 ble rrger v yei Zi med b. Ture gikk il Blefjell. FOr elve ure ble de vhld frkur pi Lghu peiderhu. Frme vr de 25. februr pi Lghu peiderhu. De vr 48 delgere. F6rehielpkur - lghu peiderhu mr. Kree forehjelpkur ble rrger fr redje Sre pi rd. Mri Crle vr kurleder med 13 delgere. Peffkur 2 - Sfiemyr/Siggerud. 5-7 pril. Are dre peffkur re pi Sfiemyr g hike gikk il Siggerudkge. Mrku Mli Wg vr kurleder med 24 delgere g de vlige dyhige be. Rverki /rverbeid 22. pril Kreyre Oker rokk i rverfll g ivierer lle pi ki i Ski. ee full l g deb/ifrmj m rverrbeid. Reul v kie ble vi kjorer felle rverm6er i Fll. Kree fikk gl y rvermbud vire 2013 m gjrde e gd jbb fr 6 blie liv i kree rverbeid. Krekkurre pril Krekkurre ble vhld pi Tjerbrd peiderhye pi edde. De vr veldig gd ppm6e med hele 212 peidere g e b pi 16 perer. Dee er e gledelig Okig pl hele 70 peidere fr 6re f6r. Flkklederlf 22 pril Sm6peidermbud Jru Smed Brihe iviere lle flkkledere il mlig pi Vkeberge peiderhye ved Vj. 11 flkkledere delk. Lederkur ri mi. Avly SmApeiderdgee jui Smipeiderdgee ble i ir vhld pi Krer kle. Avrlig fr rrgemee er mdpeidermbude med Flkkleder i A m ekik vrlig. Rvere g eldre peidere i A ile pp med gd hjelp f6r uder helge. Rmme fr rrgemee vr vikig. Flkke i 8 M v kkurre bl 191 delgere. Kreyre beke rrgemee med udelig v i. Miileir epember Miileire ble rrger pi Orbrg feig i Drbkude. De vr L7L delgere hvrv 20 vr i b fr Fll kre. De delk peidere fr mge kreer. Dee vr 25. 6re med Miileir, g4. Are vi vr pi Orbrg. Side de vr jubileum ble de ed pp e r fyrverkeri ldrdg kveld. Peffkur Fll kre er eee kre m hr peffkur 3 m ege kur. Dee ble rrger pi Vrpie rd i Ski kmmue. De vr 31 kurdelgere/6 pruljer m delk. Speidermbude hdde med eg e gd b m vr mbulerede veiledere giem hele helge. yige/ikkerhe pi ur

11 Avly rk grukur 1. hjelp - 28/9 Mri Crle vr irukr. Sed Lghu peiderhu. 8 delgere. Lederkur vember Vi hr i 5r mrbeide med ed flere kreer fr 6 fi glemf6r de re irlige lederkurhelge i vember. Helge ble m Are for vhld pi Srmrk kur g kfereeer. De ble e r Okig i ll delgere l. De hr bli vhld forehjelpkur i 2013 med il mme 28 delgere. De hr gi vr gd ilr6mig v ye veiledere. Pi de Ovrige kuree vr de 25 delgere fr Fll. Tl delk 148 delgere fr regie i illegg il e r b. Grfe Are grfe ble rrger pe Suee peidereer. Kreyre ile med kukp g dikujloype i il eere. Pi Suee ble de m rml gr/piig g gd emig. y v 6re vr julegee ble bye u med dikuj m de ye peiderlve. 34 ledere g rvere m6e. M ispeidig 2013 Ff f kre delk med 4 pruljer. Bee prulje fr Fll vr 26 pl il rfr 1. A. De Ovrige vr 6r pa M. Cjk pa 52. g lg pa 91. Alle fr Jel6y. Medf emuwiklige Pr 1.L hdde vi 1267 medlemmer. Pr hdde vi 1362 medlemmer. Pr hdde vi L270. Pr vr kree 1323.

12 $, CD '6 b r r ) r rr) C' u) e 1(' r r r () (f) (\ ( ( ( \ C' lr) ) A ( r (f, r () r (?) (! 6l rr) 6l ) (' C 6l : ' l g O l r \ Ui U!l < : - (i r \f 3 rl g rl) $ 0.) l - ( C! r (' ) C' di r'l! r r b b l ( f) \, ( F \ \ ( (r) \ ( ) ( (. 3,! F (0 r (, ( r ) - r ( 1\ <) G' ) u) ( (0 v ( ) l\ rf), l (! F- CD FT r'r) CD! ( ) 6 5r r - r^ F - f- F- ( ( r q, CD ( < CO l e r r J. l dl f v J. ( () (,. J (5 ( d),.v, e.z! f g (! v x = ).A G -9 u- = '6 (q :.v,.9, r!.9 (! 5 - p.( U' q, p 6 'G : (u -g ll v r ( u =.2 f.c P 'r! :, - 'd () 'r z C) G x x q J v ; (u (J g. J 6 e 2 v -9 g -9 lj b T <

13 r (0 r rr, \,1 r r l) ) rr) C' l r, ) g l) r lr) l ) C' r rf -L l ( - \ i C' r ), 6) q <l r rr) q) ( (') -' D (\ ) (') rc ) 6 6 r.) ( '- l r (l G. F (r) ) ) F (\ F- ( L (D r rl, * ) C' rll R (\ ) $ f r' ( g ( (\ d l m! 6l C! 6l r g (! l 6 :.Cl r e. i i: g. 2. (u.v, = :q 5 l b 0 J e ) -9 = ( -). q) g g.. 0) J le g, = '6 r ' f ll, 8 f r lrl u = u,l J =f () v ) 6 i (), v i. e(5 F C G ll u g : 5 :3 ' e = q) q),.g ur : P L 'r J ( b iii f

Generell støymodell for forsterkere (Mot Kap.2)

Generell støymodell for forsterkere (Mot Kap.2) Geerell øymdell fr frerkere (M Kap.) år e frear øyaalyer av re yemer vl de være uprakk å aalyere med dealjere øymdeller fr alle mulge øyklder. velger ede å bruke freklede mdeller m repreeerer flere mulge

Detaljer

DSBs kommentarer til høring NEK 400:2014 del 8 og avsnitt 722

DSBs kommentarer til høring NEK 400:2014 del 8 og avsnitt 722 Dkme d Vår Vår sksbehdler Deres d Deres Jsei Wee Grv, lf. 33412500 1 v 6 Nrsk Elekrekisk Kmiè A. Leif T. Aese Psbks 280 1326 Lysker Arkivkde 540 DSBs kmmerer il hørig NEK 400:2014 del 8 g vsi 722 1. Iledig

Detaljer

Formelsamling for matematiske metoder 3.

Formelsamling for matematiske metoder 3. Formlsmli for mmis modr 3 f f Grdi Slrfl f r rdi f Risdrivr drivr il slrfl f i p o i ri r f f f os vor risvor r svor o r vil mllom rdi o risvor rivr v vorfl F m : F R F R vær diffrsirr i r F i d drivr

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO ide UNIVRI I OO De maemai-aurvieapelige faule ame i: amedag: id for eame: Oppgaveee er på 4 ider Vedlegg: illae jelpemidler: MK454 Kompoimaerialer og -orujoer ordag 8-- 9 Formelar ( ide) Roma formelamlig

Detaljer

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a)

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a) Høgskole i Gjøvik vd for ek, øk og ledelse aemaikk 5 Løsigsforslag il øvig 9 OPPGVE ) Bereger egeverdiee: de I) ) ) ) Egeverdier: og ) ) Bereger egevekoree: vi ivi ii) vi ed λ : ) ) v Velger s som gir

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider inkl. forside: 4

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider inkl. forside: 4 Avdelig for igeiørudig Fg: ITUETELL AALYE Grupper: 3KA Esesoppgve esår v Tille hjelpeidler: EKAEOPPGAE All sider il. forside: 4 Fgr: O 458 K Do: 4.0.0 All oppgver: 5 Fglig veileder: Per Ol øig Esesid,

Detaljer

Info fra Statens naturoppsyn (SNO)

Info fra Statens naturoppsyn (SNO) S'.u''ls \ \.1'r lì ()l'l'5\ \ nfo fra Saens nauroppsyn (SNO) Vegar Pedersen Regional rowilansvarlig Oppgaver eer loven r li bakgrunn Srnxs N\T( R O''SYN Kjerneoppgaver "Skal-oppgaver" ivarea nasj onale

Detaljer

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~ Elåkkbk ~ Nyig i il g i lå ~ F D l g øl bli lg, få li lig ø. O Bick Elå l g g å kl, g å fi il å k i f l. Ig lå l k b lå. Skl kl lgg il f lå k fug g, å øg f øig læig g ifj ui. My kuk g fig gå f i ykig illilg

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

S2 kapittel 1 Rekker Utvalgte løsninger oppgavesamlingen

S2 kapittel 1 Rekker Utvalgte løsninger oppgavesamlingen Utvlgte løsiger oppgvesmlige S kpittel Rekker Utvlgte løsiger oppgvesmlige 0 Vi k prøve med differsemetode Differsee mellom leddee utover er 4,6,8, så det er rimelig t differse mellom femte og fjerde ledd

Detaljer

JUBILEUMSLOTTERIET 2013-20 ÅR

JUBILEUMSLOTTERIET 2013-20 ÅR 1994-13 år JUBILEUMSLOTTERIET 13 - ÅR Kr 30,1994-13 år og vi Skrap frem 3 like og vi! di lokale foballklubb! ES 1 Se spilleregler på bakside! X X- 0 0 0 0 0-0 0 0 2 3 4 5 6 7 8 Kr 50,- 24 9 23 22 Skrap

Detaljer

Årets hotteste. fyrverkerikampanje. www.fyrverkeri.no. t s. : t. kr 5 FLASHING THUNDER. n i. u h. t K. s 1. få med

Årets hotteste. fyrverkerikampanje. www.fyrverkeri.no. t s. : t. kr 5 FLASHING THUNDER. n i. u h. t K. s 1. få med Åre hoee fyrverkerkampaje FLASHING THUNDER ART.NR. E 6 kudd. E kkkelg kra pakke om vl ufordre e orebrødre både effekmeg og de avlu ede drøee. Be : e! e d em kr + kr + GRATIS! der for u h T g. Flah k ATIS

Detaljer

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41.

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41. , å _:,_.a x..i» \..v».. ikl.r...a A, f. a..4 h 4. m.41..t I A AA AVFALISROI m 15-3"- Icaatoumon I2,7m= AA o m 'n G 4.. 195.3!!! o f 8_ E I BBS E m H arrexksnvsnxs sum! 9,3,": i (783 i. ij I i- -.to F

Detaljer

Vær utålmodig, menneske

Vær utålmodig, menneske Vær uålmdig, mennese nger Hageru, Birgie Grimsad. Arr: lars Kle il. Sa-el-sen va-rer e - vig. A f G =80 2 4 s s s s 2 4 m m m m s s s s z s 2 4 m m m m 2 4 m m m m 11 n Mør-e ble ls, g ls-e ild g men-nes-e

Detaljer

Rapport mai 2013 MØBEL- OG INTERIØRBRANSJENE 2012

Rapport mai 2013 MØBEL- OG INTERIØRBRANSJENE 2012 apport mai 013 ØBE- G ITEIØBSJEE 01 1 3 IHD 01 Iledig 01 Iledig 0 øbelhadele 03 Boligtekstilbrasje 0 Servise- og kjøkkeutstyrbrasje 05 Belysigsutstyr 06 Butikkhadele med iredigsartikler 07 Spesialbutikker

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

2.1 Polynomdivisjon. Oppgave 2.10

2.1 Polynomdivisjon. Oppgave 2.10 . Polyomdivisjo Oppgave. ( 5 + ) : = + + ( + ):( ) 6 + 6 8 8 = + + c) ( + 5 ) : = + 6 6 d) + + + = + + = + + + 8+ ( ):( ) + + + Oppgave. ( + 5+ ):( ) 5 + + = + ( 5 ): 9 + + + = + + + 5 + 6 9 c) ( 8 66

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

Bergen kino. Aktive dager på Kvamskogen! KulTur

Bergen kino. Aktive dager på Kvamskogen! KulTur Nr. 4 April 2015 20. årgg Berge kio Aktive dger på Kvmskoge! KulTur Bjørr hådbll I o h ld io k e Berg KulTur Kjære leser! De beste tide på året? Det er pril det! Edelig k vi legge bort ulludertøy, store

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

"#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34!

#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34! ! "#$! &'()(*,(,-,.('/0! '1!20-34! 5!6!7!!"#$&'(")#$*#&($'$',-./0(")'()12*32'4'$54'62"($*667"#$&'$ 89:;

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Driftsinstruks. Montering vinterdrift. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Montering vinterdrift. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsistruks Mterig viterdrift Vi håper de får str glede av et Nvema kulde prdukt! www.vemakulde. w w. Ihld MONTASJE... 1 Dkumetasj... 2 Mtasje av viterdrift på mii splitter... 3 Hvrfr viterdrift....

Detaljer

Repetisjon 20.05.2015

Repetisjon 20.05.2015 Repeisjon 0.05.015 FYS-MEK 1110 0.05.015 1 Eksamen: Onsdag, 3. Juni, 14:30 18:30 Tillae hjelpemidler: Øgrim og Lian: Sørrelser og enheer i fysikk og eknikk eller* Angell, Lian, Øgrim: Fysiske sørrelser

Detaljer

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2014

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2014 DELAKERINFORASJON FEUNDLØPE 1 Vdg ir du vikig irj di dk. Vig vdg irj øy g jkk gå id vår www.ud. d d y øybkriv vriærirj g rgr. Vi økr dg gd ri i Rør g r r i å øk dg vk! Rgirrig krri g buikk Skrri bir å

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

Oblig 2 - MAT1120. Fredrik Meyer 26. oktober 2009 = A = P1 1 A 1 P 1 A 1 A 2 = P 1. A k+1. A k P k

Oblig 2 - MAT1120. Fredrik Meyer 26. oktober 2009 = A = P1 1 A 1 P 1 A 1 A 2 = P 1. A k+1. A k P k Oblig 2 - MAT20 Fredri Meyer 26 otober 2009 Matrisee A i er defiert sli der P er e rotasjosmatrise som defierer i oppgave 2: A A 2 A + = A = P A P = P A P Oppgave Matrisee A i+ og A i er similære det fies

Detaljer

Investeringer og skatt. Skattesatser med videre. Finansinvesteringer. Eksempler på finansinvesteringer

Investeringer og skatt. Skattesatser med videre. Finansinvesteringer. Eksempler på finansinvesteringer Iveseriger og ska Løsomhe av fiasiveseriger før og eer ska Løsomhe av realiveseriger eer ska Avhedelse (salg) av aleggsmidler Egekapialavkasig eer ska Joh-Erik Adreasse 1 Høgskole i Øsfold Skaesaser med

Detaljer

Arvelighet av pelsfarver hos collie

Arvelighet av pelsfarver hos collie Arvelighe v pelfrver ho collie Siri H. og Tom V. Segld Rockhound Rough Collie Eer å h hør divere moridende og il del merkelig informjon om rvelighe v frver ho collie, vr de ikke ll informjonen om eme.

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Hus 1, fasade s0r. Hus 1, fasade nord. Hus 1, fasade 0st. Hus 1, fasade vest. r +1. Morbergtoppen Hus 1, fasadetegninger. A V Copyright 20IOJMNor^e AS

Hus 1, fasade s0r. Hus 1, fasade nord. Hus 1, fasade 0st. Hus 1, fasade vest. r +1. Morbergtoppen Hus 1, fasadetegninger. A V Copyright 20IOJMNor^e AS totntegrense tomlegrense fur bygging av gang-/ ykkelvei) lerreng gang-/ sykkelvei Hus 1, fasade nord Hus 1, fasade s0r gang-/ sykkelvei" r +1 i Hus 1, fasade vest Hus 1, fasade 0st REV DTO REVISJON GJELDER

Detaljer

Fagdag 2-3mx 24.09.07

Fagdag 2-3mx 24.09.07 Fagdag 2-3mx 24.09.07 Jeg beklager at jeg ikke har fuet oe ye morsomme spill vi ka studere, til gjegjeld skal dere slippe prøve/test dee gage. Istruks: Vi arbeider som valig med 3 persoer på hver gruppe.

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

Integrasjon. October 14, 2014. Department of Mathematical Sciences, NTNU, Norway. Integrasjon

Integrasjon. October 14, 2014. Department of Mathematical Sciences, NTNU, Norway. Integrasjon Deprtmet of Mthemticl Scieces, NTNU, Norwy Octoer 14, 2014 Forelesig 01.10.2014, 5.1, 5.2 Summer Arel uder grfe til e fuksjo som greseverdi til e summe Sigm otsjo L m og være heltll og m og l f være e

Detaljer

!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ "&$*2 "*( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* -

!#$%&&'&()*+(, -!#. $ *'&(*&!*,/!# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ &$*2 *( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* - !"#$%&$ $"$ ' ($)$)($'!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3,!'$ $*$+, $)-$%&4 $($5 6!$"'&' 7!(*2 3'&(* 7& *2 38 ("(3 2* 4 &9 *$ "&$*2 "*( / &! 3'&(*:!* $&2 7*'&(*"2 *2 3&$*2 "*('&. )*

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag Fultet fo teologi, ust og desig Teologise fg Esme i: Diset mtemti Målfom: omål Dto: 8005 Tid: 5 time / l 9-4 tll side il foside: 0 tll ogve: 0 Tilltte hjelemidle: Fohådsgodjet odo Hådholdt lulto som ie

Detaljer

KONTINUASJONSEKSAMENSOPPGAVE. Dato: I 10.01..04

KONTINUASJONSEKSAMENSOPPGAVE. Dato: I 10.01..04 Eksamenstid: 0900 1200 G høgsklen i sl KTUASJSEKSAMESPPGAVE e; : Emnekde: Grppe(r): Frvaltning drift g vedlikehld (FDV) l 50262 Dat: 100104 BK Eksamensppgaven Antall sider (inkl Antall ppgaver: besir av:

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Faktr - e eksamesavis utgitt av ECONect Pesumsammedrag: SØK3005 Ifrmasjs- g markedsteri Frfatter: Drag Berghlt E-pst: berghlt@stud.tu. Skrevet: Våre 2009 Atall sider: 45 Om ECONect: ECONect er e frivillig

Detaljer

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Stat4 Balsfjord kommue 9050 STORSTEINNES Moe, 6. jauar 2012 Vår saksbehadler: Vår ref. oppgis ved hevedelse: Deres ref.: Ae Larse, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Storskoge st.skog - gr. 43

Detaljer

Emnekode: LO270 B. Dato: 27.05.04 Eksamenstid: 09.00 - - I ~ ~ ~~ ~ k.. Enkel ikke-programmerbar kalkulator

Emnekode: LO270 B. Dato: 27.05.04 Eksamenstid: 09.00 - - I ~ ~ ~~ ~ k.. Enkel ikke-programmerbar kalkulator G høgskolen i oslo nne: Mterillære og husbyggingsteknikk Gruppe(r): BC, BB ogtba Emnekode: LO270 B Fglig veiieder:- Morten Opshl. Dto: 27.05.04 Eksmenstid: 09.00 - Eksmensoppgven består v: r- : -- Antll

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JouralpostID: 11/7465 I Arkiv sakid.: 1111073 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 067/11 I FORMANNSKAP II I I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir I Dato: 29.08.2011

Detaljer

[I] ESCAPE PLAN SYMBOLER: O. Stasjonsbakken 3, U1 etasje I U1 floor

[I] ESCAPE PLAN SYMBOLER: O. Stasjonsbakken 3, U1 etasje I U1 floor ESCAPE PAN Stasjonsbakken 3, U1 etasje U1 floor MRAEPAN AREA PAN StasJoosbakken Parkerngskjeller oc:=:> GENERET/GENERA Ale plkter a gjere seg kjent med bygnngens remnngseer. All are reqred to famlarze

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG).

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG). (12) Oversettelse v eurpeisk ptentskrift (11) NO/EP 227 B1 (19) NO NORGE (1) nt Cl. F17C 13/00 (06.01) Ptentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dt fr Den Eurpeiske Ptentmyndighets publisering

Detaljer

funktioner der er tilvalg er mærkede med **

funktioner der er tilvalg er mærkede med ** Dokumentet er inddelt som følgende: tavler er placerede bag låger for til- og fraluft generel beskrivelse - kredsskema 0 - tavle layout - grafiske lister reservedelsliste 0 - klemmematrice 0 - kabel plan

Detaljer

Ó Œ. w > Œ Œ. œ œ. Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~ œ o œ o œ o Œ B. Nokon kjem til å komme Œ Ó. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ.

Ó Œ. w > Œ Œ. œ œ. Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~ œ o œ o œ o Œ B. Nokon kjem til å komme Œ Ó. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. lute Clariet a ercui 1 ercui ae Amlificati Ha Mae Vila Cell Duble ba 1 b y - ij - h h - - - - - - - y - ij hai gg Marimba b b Cymbal Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~ ( ) ß c = c 0 e

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

Rente og pengepolitikk. 8. forelesning ECON 1310 21. september 2015

Rente og pengepolitikk. 8. forelesning ECON 1310 21. september 2015 Rete og pegepolitikk 8. forelesig ECON 1310 21. september 2015 1 Norge: lav og stabil iflasjo det operative målet for pegepolitikke, ær 2,5 proset i årlig rate. Iflasjosmålet er fleksibelt, dvs. at setralbake

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Blåfjella-Skjækerfjella Villmark fra dal til fjell

Blåfjella-Skjækerfjella Villmark fra dal til fjell BENNETT. Trykk: GRØSET Blåfjell-Skjækerfjell Villmrk fr dl til fjell Norges sjolprker tur som får være seg selv I Norges sjolprker er det tures lover som gjelder. Det er ture selv som bestemmer, og gjør

Detaljer

DEMO GRORUDDALS-SUITE. Thore Haukner. for Piano

DEMO GRORUDDALS-SUITE. Thore Haukner. for Piano Thore Hauker GRORDDALS-SITE for Piao Tittel: GRORDDALS-SITE for iao Musikk: Thore Hauker Notesats: Bio Laos Foto å forside: Alailde, fotografert av Karste Sølve Nilse. Trykt med tillatelse tgitt av Catado

Detaljer

1 Tallregning og algebra

1 Tallregning og algebra Tllregning og lger ØV MER. REGNEREKKEFØLGE Oppgve.0 6 d) ( : 6) Oppgve. ( ) ( ) ()() ( ) ( ) ( ) () (6 ) () d) ( ) 7() ( ) Oppgve. 6 ( ) d) Oppgve. Med ett ddisjonstegn, ett sutrksjonstegn, ett multipliksjonstegn

Detaljer

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser.

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser. D da Vår rfras Vår sasbhadlr Drs da Drs rfras gby, lf. 33 41 25 00 I hhld il lis 1 av 5 Arivd 422 Krav sir påfylligsardig, raspr g rig av ballasj fr bial il alhlfyr pisr. Dirra fr safssirh g brdsap (DSB)

Detaljer

T---- Oslo kommune Brann- og redningsetaten. RAPPORT BYCANN FYRINGSANLEGG Adresse: Geitmyrsveien 9 A-B-C GNR:217 BNR: 165

T---- Oslo kommune Brann- og redningsetaten. RAPPORT BYCANN FYRINGSANLEGG Adresse: Geitmyrsveien 9 A-B-C GNR:217 BNR: 165 Oslo kommune Brann- og redningsetaten Geitmyrsveien 9 As v/kire A. Syltebo Geitmyrsveien g A 0171Oslo Deres ref: K&re A. Syltebo Vdr ref (saksnr): DL:201000574-Ul7 Saksbeh: ALE Dato: 21.08.2012 RAPPORT

Detaljer

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre. A vdeling fr ingeniørutdanning Fag: Statistikk Gruppe(r): Alle 2 klasser ksarnensppgaven består av Tillatte hjelpemidler: Antall sider med frside 6 Fagnr: LO 070A Dat 23 mai 2001 Antall ppgaver: 3 Faglig

Detaljer

Krefter og betinget bevegelser 14.02.2013

Krefter og betinget bevegelser 14.02.2013 Krefer og benge beegeler 4..3 FYS-MEK 4..3 Benge beegele beegele: r bane: r beegele lang banen: haghe: r r u r u angenalekor: far lang een: akeleraon: a u u u u angenalakeleraon: enrpealakeleraon: a a

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013. Utsatt individuell skriftlig eksamen. IDR 130- Funksjonell anatomi. Onsdag 28. august 2013 kl. 10.00-13.

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013. Utsatt individuell skriftlig eksamen. IDR 130- Funksjonell anatomi. Onsdag 28. august 2013 kl. 10.00-13. BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 1/13 Us individuell skriflig eksmen i IDR 13- Funksjonell nomi Onsdg 8. ugus 13 kl. 1.-13. Hjelpemidler: klkulor og formelsmling som lir del u på eksmen Eksmensoppgven esår v

Detaljer

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne...

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne... Innhold 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13 Læring med forståelse... 13 Nærkontakt med liv... 14 Varierte arbeidsmåter i biologi... 15 Forskerspiren og utforskende arbeidsmåter...

Detaljer

Jovnaen. 41t1,-l k,^( 1"1. forhold til husets plassering og nåværende innkjørsel.

Jovnaen. 41t1,-l k,^( 11. forhold til husets plassering og nåværende innkjørsel. Dispenssjn søknd Søker m dispenssjn fr ppsett v grsje 5 meter fr vei på eiendm: Gnr 58 Bnr 385. Unsett hvr vi setter grsjen på tmt, vil den kmme nærmere veien enn det reguleringspln tilsier. Det vil være

Detaljer

Søknad om økonomisk støtte til studentdemokrati

Søknad om økonomisk støtte til studentdemokrati Til: Velferdstinget i Osl g Akershus Fra: Studentrådet ved Plitihøgsklen i Osl Osl, 19/09-2012 Søknad m øknmisk støtte til studentdemkrati Generelt m Studentrådet Studentrådet ved Plitihøgsklen i Osl er

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

NS 3454: Livssykluskostnader. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig.

NS 3454: Livssykluskostnader. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig. A vdeling fr ingeniørutdanning Emne: Frvaltning Drift g Vedlikehld (FDV) Emnekde: SO262B Faglig ansvarlig: Hans J Berge Klasse! Gruppe(r) 3BK Eksamensppgaven/ Antall sider: 4 delprøven bestr av : Tillatte

Detaljer

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING. /.. " MØBELRINGEN.L, Fridtlhl :ç VølJelhus-! "d'-p-ë Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 Iß-O Fauske Kommune Plan/næring Boks 93 8201 Fauske!C)/d1 ayb SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Detaljer

hr{(a. OPPST]MERING 17. MAI 2OO5

hr{(a. OPPST]MERING 17. MAI 2OO5 OPPST]MERING 17. MAI 2OO5 Vi har 20 brd il disp. i kafeen. De er flerc brd, men nen skal brukes av krpse g bruker vi selv il A selge fra. Priser pi de vi slge : Kaffe 10,- Kake 10,- Blle/mulfins 10,- Br:us

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende: B. Makroøkoom Oppgave: Forklar påstades hold og drøft hvlke alteratv v står overfor: Fast valutakurs, selvstedg retepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forelg på samme td. Makroøkoom Iledg Mudells trlemma

Detaljer

Tjeneste i. operasjoner

Tjeneste i. operasjoner Tjeeste i e l a o j s a it opasjo offissf es u ef al Fo rb d bu NOr g Gjeld i piode 1. jauar 2012 31. desemb 2013 Løsbetigels de Vilkår i oppsettigspio e Vilkår i deployigspiod Vilkår i avvikligspiode

Detaljer

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen.

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen. RI SI KO- O G SÅRBARH ET SANALYSE (RO S) A Hva som skal utredes Beredskapog ulykkesrisiko(ros) vurderesut fra sjekklistefra Direktoratetfor samfussikkerhetog beredskap.aalyse blir utført ved vurderigav

Detaljer

FARTSMÅLING/ TRAF'IKKTELLING I DRAMMENSVEIEN

FARTSMÅLING/ TRAF'IKKTELLING I DRAMMENSVEIEN Egelsrud Vel v/ Bjør Greger Drarmesveie lll 385 Asker Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforeig Posfôoks 9 2 I -- I, Drammesveie.doc Vethe 2. jui 2 FARTSMÅLING/ TRAF'IKKTELLING I DRAMMENSVEIEN Vi viser til

Detaljer

MATHISEN BYGG&ANLEGGTJENESTER AS W_ '

MATHISEN BYGG&ANLEGGTJENESTER AS W_ ' MATHISEN BYGG&ANLEGGTJENESTER AS W_ ' TLF.69 97 os 30, FAX69 97 os 31, SKJEBERGVEIEN 136, 1743 KLAVESTADHAUGEN,. ORG.NR. 985 554 056MVA. a 'FROGN KOMMUIOE, "/BYGQESAKSAVD. /71407-734 TT mo mrecvw.. OG

Detaljer

1.12.3/4567.89: 3;<45/8=9>8948?8480@8

1.12.3/4567.89: 3;<45/8=9>8948?8480@8 !"#$%"&'"&'(!)*"#$+$,(#& '"&-.,#/$,$)$&0"(0%+12,3)"&#+$,(#+-&!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'

Detaljer

ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK

ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK Temahefte r Hvorda du reger med poteser Detaljerte forklariger Av Matthias Loretze mattegriseforlag.com Opplsig: E potes er e forkortet skrivemåte for like faktorer. E potes består

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

LU skal gjøre at Paraguay som misjonsfelt blir bedre kjent. LU skal gi informasjon til utsendermenighet, KM og RS i Norge

LU skal gjøre at Paraguay som misjonsfelt blir bedre kjent. LU skal gi informasjon til utsendermenighet, KM og RS i Norge Puy Fomået med K/LU Bede fomjofomd LU k jøe t Puy om mjofet b bede kjet LU k fomjo t utedemehet, K o Noe LU k mujøe bede beutu fo mjoe mehetee LU k utvke webde fo Puy om k b e eu fo mehetee LU k t buk

Detaljer

Formelhefte. Per Henrik Hogstad. Universitetet i Agder

Formelhefte. Per Henrik Hogstad. Universitetet i Agder ДХMA-9 omelhee Pe Hei Hogsd Uiesiee i Agde ДХKjeglesi ile: ple pepedil o oe is Ellipse: ple oliqe o oe is Pol: ple pllel o side o oe Hpeol: ple s oh hles o oe Poi: ple hogh oe ee ol igle lie: ple ge o

Detaljer

6 høgskolen i oslo. I Emne: I Emnekode: I Faglig veileder:~ -

6 høgskolen i oslo. I Emne: I Emnekode: I Faglig veileder:~ - I Tillatte 0900 "'_! 6 høgsklen i sl I Emne: I Emnekde: I Faglig veileder: Frvaltning drift g vedlikehld (FDV) S0262B Hans J Berge Gruppe(r): Dat: EksamenstJd: [3 BK IOq I'l 03, 1200 I Eksamensppgaven

Detaljer

Risikostyring i staten

Risikostyring i staten Riityrig i tte Hådterig v rii i ål- g reultttyrige Metdeduet FORORD K du leder vre på følgede pørål: Hvile ftrer er vgørede fr ålppåele i i virhet? Hvrd eg idetifiere ye g edrede riier? Hvile v die riiee

Detaljer

TURBOPOSTEN DEN MODIGE RØYSKATTEN MIKROEKSPEDISJONER TURBO PÅ TUR. Naturopplevelser for livet NUMMER 1 2015

TURBOPOSTEN DEN MODIGE RØYSKATTEN MIKROEKSPEDISJONER TURBO PÅ TUR. Naturopplevelser for livet NUMMER 1 2015 NUMMER 1 2015 TURBOPOSTEN MEDLEMSMAGASIN FOR BARNAS TURLAG I BERGEN OG HORDALAND TURLAG DEN MODIGE RØYSKATTEN MIKROEKSPEDISJONER TURBO PÅ TUR Nturopplevels for livet FRILUFTSLIVETS ÅR Br i Grebo turbrehe

Detaljer

Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231

Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231 I q6?9.l1.01s : S?9.t123.1 11S3 SaI,1 Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231 slo - tta, F2-Fl tta - slo, Fl-F2 01.11 1990 NSB Bane, Engineeringffeknisk Laboratorium, oktober 1991

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

E K S A M E N : FAG: Matematikk 1 MA-154 LÆRER: MORTEN BREKKE. Klasse(r): Alle Dato: 1. des 11 Eksamenstid, fra-til: 0900-1400

E K S A M E N : FAG: Matematikk 1 MA-154 LÆRER: MORTEN BREKKE. Klasse(r): Alle Dato: 1. des 11 Eksamenstid, fra-til: 0900-1400 UNIVERSITETET I AGDER Grimstad E K S A M E N : FAG: Matematikk MA-54 LÆRER: MORTEN BREKKE Klasse(r): Alle Dato:. des Eksamestid, fra-til: 0900-400 Eksamesoppgave består av følgede iklusive forside Atall

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

YF kapittel 3 Formler Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 3 Formler Løsninger til oppgavene i læreboka YF kapiel 3 Formler Løsninger il oppgavene i læreoka Oppgave 301 a E 0,15 l 0,15 50 375 Den årlige energiproduksjonen er 375 kwh. E 0,15 l 0,15 70 735 Den årlige energiproduksjonen er 735 kwh. Oppgave

Detaljer

Tiden som aspirant i 1. Kolbotn

Tiden som aspirant i 1. Kolbotn Intrprgram trppen Side 1 Tiden sm aspirant i 1. Klbtn Det første halvåret i trppen er du aspirant. Ved endt aspiranttid avlegger du speiderløftet g blir tatt pp sm speider i trppen i en høytidelig seremni.

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

Eksamen 20.05.2009. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 20.05.2009. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål Eksame 20052009 REA3024 Matematikk R2 Nyorsk/Bokmål Nyorsk Eksamesiformasjo Eksamestid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgagsmåte: Rettleiig om vurderiga: 5 timar:

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Håndbok. Prefabrikkering av kabler Kabel for synkrone servomotorer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Håndbok. Prefabrikkering av kabler Kabel for synkrone servomotorer Drvtekkk \ Automatserg \ Systemløsger \ Servce Hådbok reabrkkerg av kabler Kabel or sykroe servomotorer Utgave 12/2011 19301723 / NO SEW-EURODRIVE Drvg the world Ihold 1 Krympeverktøy... 4 1.1 Krympeverktøy

Detaljer