F0tto s KRETS. Ul- Godkjenning av innkalling og saksliste irsmotet2ol4 Innkalling og saksliste ble godkjent.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "F0tto s KRETS. Ul- Godkjenning av innkalling og saksliste irsmotet2ol4 Innkalling og saksliste ble godkjent."

Transkript

1 Refer fr kreig i Fll kre v SF 2OL4 F0 KRTS Kreige ble vhld pi SOrmrk kur- g kfereeer ddg 26. jur 204. Ved kreige 6pig vr de 53 deleger med emmere ilede, hvrv 13 rvere g 15 peidere (e ppmelie ivedlegg 1). Sk 1/ Kiuerig Ul- Gdkjeig v ikllig g klie irme2ol4 kllig g klie ble gdkje. Ll2 -Vlgv moeleder Sei Akrrd ble vlg. U3 - Gdkjeig v frreigrde Frlg fr kreyre il edrig v frreigrdee. De edrede eke er i kuriv: Puk A edre i i helhe il: Kreig vhlde e gg i dre. Kreig vrle gruppee mi 70 uker for m6ed g gruppee ppfrdre midig il d brige ker i fr ige. Puk B edre il: Pd kreig legger yre frem drbereig g regkp fr fregdede dr. Syre legger gd frem budje fr ievrede dr. Kreige kl fre vlg pd kreleder, viekreleder g yrerepreeer eer frlg lg frem v vlgkmiee. Sker m gruppee eller ekelmedlemmer vil h behdle pd kreige, mi vre kmme kreyre i hede ee 5 uker f6r kreige. De mi ir ke fremme, klr fremgi de kreve behdle pi kreige. Skriflig kfrmlegg g frlg il vedk pd kreige kl folge krve m behdlig. Derm de i hevedele er uklr m krv m behdlig fremme eller krvee fr eller ikke er ppfyl, kl veder freprre g gi ledig il 6 mfrme hevedele derm dee er prkik mulig iefr de vedekbeeme frier. Om dee ikke er prkik mulig, ikke frlge uder behdlig. delig klie med kreyre iilliger uder hver puk m eveuel bereig g regkp, ede lik de er gruppee i hede ee fire uker f6r kreige. Skdkumeee publiere g6 vi kree publikjer g e- plier direke il kree ledere e idlig m mulig rud dee idpuke. Sker m ikke ir pi de edelig klie, k ikke fremme. Kreige k likevel - med 415 flerll v de fremmde emmebereigede - ved 6 behdle ker m ikke er pp pa klie, i frem ke ikke iebrer vedekedriger. Vedk i like ker krever gi 4/5 flerll v de frem moe emmebereigede. Uder puke "rieerigker"," eveuel" eller ligede k vedk ikke fe. Puk D uvide med: 75. ljgdmfrum g rverfrum k velge 2 repreeer hver med emmere pd

2 kreige. UF g RF vhlde lik kreige ker k behdle. Repreeee m iller fr frumee k ikke midig repreeere grupper i kree. Kreyre iillig: Frlge ved. er bemerkig fr le gi6re frmulerige m vlg i Puk B geerell, lik lle vlg mfe. Frlge ble ved med edriger (vedlegg 2). l4 -Vlgv refere Mri Olie ble vlg. U5 - Vlg v il i uderege prklle iklijhee g Hik Hele ble vlg. Ll6 -Vlgv ellekrp Rverfrum med rik Lre i pie ble vlg. Sk2l2OL4 - Arrppr 2013 Arrppre fr 2013 ble lg frm v yre. Syre iillig: Arrppr ved. driger i i Srrppre:. Vlleybllupe vr pi Dyrlkkeie kle.. Opphlde pi e md. mellm regkpbyriee ble dekke i ved regkp0rer i Vim fre regkpe priv il y regkpbyri vr pi pl. Arrppre ble ved (vedlegg 3). Sk 3/ Regkp 2013 Kreyre l frm regkpe g revir bereig. Sle ile e del p0rm8lil regkpe. giemgg i mrbeid med frbude hr vdekke e del lurv, me ige ulvligheer. De ble vrle de kmmer ye ruier fr regkpfrig i kree. FOlgede puker pp med iverede regkpfrer: De ble bemerke i pe "Ae egekpil" i ble wiker iglede ble 2013 fr ugiede ble De ble ppdge feil ifrdriglie kye ilfkurerig v ldleire Svger Regkpe ble gdkje (vedlegg 4). (Pue) Sk4l24 - Budje

3 Fiieker g -ugifer hdde fl u v budjee. ir dee er lg i reduere uderkudde i kreyre frlg il kr. Frle fr UF: De budjeer med peger ilvrede idligere ir il miileir. Kreyre m5 fie rrg0. Vedk: Frlge er ved. Frl fr il Wldeh. Mvrvll: ke p Drif Fll Kre fr kr il kr fr 6 gi yre rm il 6 hlde kiviee ppe. Vedk: Frlge fl med 26 emmer m g 13 emmer fr. Frl fr kild. 1. Ski: Heve ugifpe Rverrrgeme/urer fr kr il kr. Vedk: Frlge ble ved med 35 emmer fr g 19 emmer m. Budjefe ble ved med 48 emmer fr g 6 emmer m (vedlegg 4. Sk 5/ Vlg Vlg v kreleder fr 2 5r Kdider: Mri Crle, Lghu Vlgkmieeiillig: MriCrle,Lghu Mri Crle ble vlg. Vlg v viekreleder fr 1 lr erm viekreleder Mri Crle ble vlg il kreleder, mie de velge viekreleder fr 1 5r. Kdider: Vidr Flk-Muu Siel lbe, Oppegird Vlgkmiee iillig: Vidr Flk-Muu Vidr Flk-Muu ble vlg (45 emmer). Vfg v 2 yremedlemmer fr 2 ir Ku Mhlum Kdider: Vigleik Lue Vlgkmiee iillig: Ku Mehlum Vigleik Lu

4 Ku Mhlum g Vigleik Lu ble vlg. Vlg v 2 peidere il peiderfrum med perlig vrrepree Kdider: Sigrid A Hele, Klb Krii Mrrder, Klb Mgu Alde, A Krii Mrrder ble vlg il repree eer fre vlgrude. e vlgrude ble Mgu Alde ble vlg il m repree g Sigrid A Hele ble vlg il vr. Vlg v 2 rvere il rverfrum med perlig vrrepree Kdider: Hik Hele, Klb rik Lre, Klb Chrie Lre, Myrvll Sder Lidhjem, 1. Ski Guf Omberg Ofe, 1. Ski Mrh HgbO, 1. A rik Lre ble vlg il repree i fre vlgmgg. er emmelikhe mellm Hik Hel6e g Mrh HgbO i vlgruder, vgirde lddrekig vgjrde Hik Hele ble deleg g Mrh HgbO ble vr. Vlg v 5 repreeer il peiderig med perlig vrrepree Kdider: Terje Hge, Drbk Ae Bgge-Skrheim, Oppegird Mri Olie, Lghu kil Beree. A il rik Wldeh, Myrvll Sieurd Flid. A Frde Pule, 1. edde Jer ld M Hee. Drbk ThrbjOr lved, Siggerud Sierid Ahre Hele, Klb Ady Hyde, Lghu Sder Lidhiem, 1. Ski Krlie Ofe. 1. A Si Gree, 1. Ski (Uderrekede v er uder 25 5r) er juerig fr lder g gruppeilhrighe ble vlgreule: 1. Ady Hyde, Lghu Vr Mri Olie, Lghu 2. kil Bere. A Vr Krlie Ofe, A 3. Si Gree, 1. Ski

5 Vr il rik Wldeh, Myrvll 4. Frde Pule, 1. l{edde Jer Vr Thrbjr lved, Siggerud 5. ld M Hqe. FrbFh Vr lgder Lidhiem.l. Ski Vlg v rvlr $r 1 lr Kdider: Ader B Sdker Vlgkmiee iillig: Ader B Sdker Ader B Sdker ble vlg. Vlg v vlgkmle fr 1 ilr lilligfrkreyr KjeriGjedem-gjevlg Trbir ygrd - gjevlg Adre 86re - Wlg Sei Hebe - plg Vlgkmiee ble vlg i hehld il iillig. Kreige ble vlue ved llgge ble rulle mme g peiderbe uge. Repreeer fr prklle:, ' d6r,. ilhu JJ***,*. Mri Olie ikli Jhee Hlk Helie

6 Vedlegg 1 OppmOelie kreig OL4 Kreyre: Vidr Flk-Muu, Mri Crle, Adre Myrer, Ku Mhlum, Ole Kri Merli. Frfll Re Lyd Sved. Drbk/Frg Speidergruppe 88 medlemmer, GL + 9. Terje Hge, Sei Akrrd. Fgerrd Speidergruppe 45 meldemmer, GL + 5. Pul HerikWderi. ]ely Speidergruppe L27 medlemmer, GL Peik je, Vigleik Lu. l.klb Speidergruppe BB medlemmer, GL + 9. Sigrid Ahr6 Hele, Krii Mrrder, Hik Hele, Brge W Hle, rik Lre, Gur Hele, Krii Skrie. l.lghu Speidergruppe 143 medlemmer, GL Mri Olie, Mrku Mli Wg, Ady Hyde B.M Speidergruppe 53 medlemmer, GL + 6. Hilde Adree, H Adree, Siw Amude. Myrvll Speidergruppe 68 medlemmer, GL + 7. Chrii Alexder Bhler, li Hueby, il rik Wldeh, Sverre Kude, Kjeri Gjedem, Chrie Lre, Ole Krii Hmre. edde /ler Speidergruppe 45 medlemmer, GL + 5. Frde Pule, Tre Peder Sk Pule, feee R. Herike. rdby l Speidergruppe 53 medlemmer, GL + 6. Wilhelm Gh Sm, Mi Lie Aue, ikli fhee. OppegArd Speidergruppe 60 medlemmer, GL + 6. Terje Myhr, Siel fbe, Ae Bgge-Skrheim. Siggerud Speidergruppe medlemmer, GL + 1. Thrbjr lved, Mihel Sge. 1.Ski Speidergruppe l42medlemmer, GL Mri Aby Mrer, Sr Rirh, Okr A. U..., v uleelig, Si...,

7 1.Ski Speidergruppe fr. Lie Rirh 1.A Speidergruppe 135 medlemmer, GL + 4. Guv O. Ofe, Krlie Omberg Ofe, Slveig Shyz, kild A. Berge, lrge Flgid, pe Ole, Hik Vikm Lie, Sigurd Flgid, Krii Rmli, Mrh Perder Hgb. Ugdmfrum: Mgu Alde Rverfrum: Grd O. Dierih. Sder Lidhjem. kke m: Bj Oremyr Speidergruppe M FA Speidergruppe Ryggepeidere 1.Ride Speidergruppe Sfiemyr Speidergruppe 1.S Sjpeidergruppe Veby Speidergruppe l.viler Speidergruppe Oie MS Speidergruppe

8 Frreirde ved Vedlegg 2 A. klli Kreig vhlde e gg i ire. Kreig vrle gruppee mi l0 uker fr med g gruppee ppfrdre midig il i brige ker i fr ige. B. Sklie Pi kreig (irme) legger yre frem Arbereig g revider regkp fr fregiede ir. Syre legger gi frem budje fr ievrerede ir. Kreige kl fre vlg il kree rger eer frlg lg frem v vlgkmiee. Sker m gruppee eller ekelmedlemmer vil h behdle pa kreige, mi vere kmme kreyre i hede ee 6 uker fr kreige. De ma ir ke fremme, klr fremgi de kreve behdle pa kreige. Skriflig kfrmlegg g frlg il vedk pi kreige kl flge krve m behdlig. Derm de i hevedele er uklr m krv m behdlig fremme eler krvee fr eller ikke er ppfyl, kl veder freprre g gi ledig il 6 mfrme hevedele derm dee er prkik mulig iefr de vedekbeeme frier. Om dee ikke er prkik mulig, ikke frlge uder behdlig. delig klie med kreyre iilliger uder hver puk m eveuel bereig g regkp, ede lik de er gruppee i hede ee 4 uker fr kreige. Skdkumeee publiere gi vi kree publikjer g e-plier direkle il kree ledere i idlig m mulig rud dee idpuke. Sker m ikke ir pi de edelig klie, k ikke fremme. Kreige k likevel - med 4/5 flerll v de fremme emmebereigede - ved 5 behdle ker m ikke er pp pi klie, i frem ke ikke iebeerer vedekedriger. Vedk i like ker krever gi 415 flerll v de fremme emmebereigede. Uder puke "rieerigker"," eveuel" eller ligede k vedk ikke fe. C. Vlq Opplyiger m hvilke vlg keige kl fre g pplyiger m vlgkmie ede lkllgee med ikllig. Frlg pi kdider ede vlgkmiee ie 3 uker fr kreige. De kl pplye m de frelae kdider hr g eg villig il i m vlg. Vlgkmiee legger frem lie ver ikme frlg pa kdider kriflig ved kreige Apig. Bekefrlg er ill, me k bre glelde kdider m hr g eg villige il 6 m vlg. Vlgkmiee legger frem i edelige iillig uder puke "vlg" pi dgrde. Vlgkmiee iillig k bre iehlde kdider m hr g eg villige il 6 m vlg. D. K reige f u kj/frre igrde l. Kreige er ipe, med midre de ved i behdle e k fr lukkede drer. 2. kreig er beluigdykig med de ll vlge repreeer m hr m frem. 3. Kreige velger e rdyrer m leder me. 4. Frreigrde ved v kreige m fre k eer vlg v rdyrer. 5. Til i fre meprkll velge e ekreer. meprklle ifre lle frlg g vedk m veriger. Ordyrer, ekrerer m vlge medelkere uderkriver prklle. 6. Kreyre rger fr refer fr kreige. Refere gire kje fr kree ledere pa de mae kreyre fier me heikmeig. 7. Kreige velger ellekrp g eveuel redkjkmie. 8. Redkjkmiee kl rml bei v re perer. Derm ige verfrer ke il redkjkmiee kl dee ee pp frlg il verigemer g verigrekkeflge fr behdlig eere pi ige. g. Frlg g rekkig v frlg, u de m vedrrer frreigrde, mi levere kriflig il rdyrere, uderege v frlgiller(e). Frlg m ikke fremme kriflig ikke uder behdlig Repreeer m frlger rde il frreigrde, hr e miu leid. Til feigrde k ige fii rde mer e 2 gger pr. k l. Meleder hr re il A freli begree leid g freli rek eer de iegede lere pfl ehver idpuk. er de er rek k frlg ikke fremme eller rekke. 12. medlem m mer ue i vre vlg, k velge i i { emme-/lere v ige. Avemigreg ler 3. Alle pervlg fregir kriflig hvi de er mer e e kdid, eller Ar e v repreeee krever de. 14. Vedk reffe m ikke e flger v SF' lver eller reglee her, ved lmielig flerll v de vgie emmer. Blke eller ikke vgie emmer eller ikke. Ved emmelikhe berke e frlg m frke. 15. Ugdmfrum (F) g rverfrum (RF) k velge2 repreeer hver med emmere pi kreige. UF g RF vhlde lik kreige ker k behdle. Repreeee m iller fr frumee k ikke midig repreeere grupper i kree. Derm 0 eller flere repreeer krever de, kl vemiger uem pervlg fre kriflig.

9 Vedlegg 3 Arrppr Fll kre v rge peiderfrbud Syre hr bei v: Kreleder Vidr Flk-Muu, Viekreleder Mri Crle, Syremedlemmer; Ku Mhlum, Re Lyd J6rgee, Ole Krii Merli g Adre Myrer. Smipeidermbud: Jru Smed Brihe Spedeidermbud: Mru Mli Wg Rvermbud fr : rik Lre Ledermbud frem iljui 2013: Trbjr ygdrd Om budyreleder: Ad re myrer Avrlig red kr: Kreleder Vidr Flk-M uu Webmer: Adre Myrer RegkpfOrer: Vim regkp frem il kber. Fr deember Fll regkp. (l peride mellm kife v regkpbyrier ble regkpe f6r priv v vrppede regkpforer fr Vim.) Revir: Ader Bkke Vlgkmie: Kjeri Gjedem, Hilde Adree g Trbjr ygird. Kreyre rbeid Kreyre hr h 5 yrem6er i illegg il mege hyppige rbeidm0er i Vi hr i illegg h e kk pi e-p g elef. Syre hr i illegg del kiv i SF vi Kl-mOer, regim6er g regi rrgemeer. Kree e g febk hr fuger gd i Adre Myrer hr fuger m webmer i illegg il i vre yrerepree. De hr bli del u flere ilgger il eide g mbudee k i regirere ege yheer g ermilieker. Peffkur L jur Are f6re peffkur ble rrger v peidermbude pi Vkeberge peiderhu i Rygge. De vr 33 delgere m fikk i fre ifrig i pruljeledele. Vlleybllup 19. jur Vlleybllupe vr ilbke pi ermilie eer e r pue. 1.Ski peidergruppe d m rrgr i Dyrlkkeie kle. 55 peider g 24 ledere f rver delk i upe. Cmp Wier 1-3 februr Cmp Wier ble k e gg rrger pi Geil. Mrku Mli Wg g peidermbudbe vr rrg1rer. Cmpe hdde m idligere e gd mrbeid med bide rpr6r, Geil brekle, e m fkfe mbuikker m Ski legge. Mrku vr gi flik il 6 fi Oe fr leverdorr - fre il gd kmi i rrgemee. Vierlekee februr Smipeidere vierleker ble rrger pi Hebekk kle med 65 delgere. Mye mr g r egjeme pi hlkee ifre. Lederkur reig mr Avly Kreig 6. mr

10 Kreig 2013 ble vhld Ride. 50 emmebereigede me. Gd ekik i v Ride peidergruppe. Kreyre frble ufrdre d bdde viekreleder g yrerepreeer ble gjevlg. SOhulekur mr S6huleure 2013 ble rrger v yei Zi med b. Ture gikk il Blefjell. FOr elve ure ble de vhld frkur pi Lghu peiderhu. Frme vr de 25. februr pi Lghu peiderhu. De vr 48 delgere. F6rehielpkur - lghu peiderhu mr. Kree forehjelpkur ble rrger fr redje Sre pi rd. Mri Crle vr kurleder med 13 delgere. Peffkur 2 - Sfiemyr/Siggerud. 5-7 pril. Are dre peffkur re pi Sfiemyr g hike gikk il Siggerudkge. Mrku Mli Wg vr kurleder med 24 delgere g de vlige dyhige be. Rverki /rverbeid 22. pril Kreyre Oker rokk i rverfll g ivierer lle pi ki i Ski. ee full l g deb/ifrmj m rverrbeid. Reul v kie ble vi kjorer felle rverm6er i Fll. Kree fikk gl y rvermbud vire 2013 m gjrde e gd jbb fr 6 blie liv i kree rverbeid. Krekkurre pril Krekkurre ble vhld pi Tjerbrd peiderhye pi edde. De vr veldig gd ppm6e med hele 212 peidere g e b pi 16 perer. Dee er e gledelig Okig pl hele 70 peidere fr 6re f6r. Flkklederlf 22 pril Sm6peidermbud Jru Smed Brihe iviere lle flkkledere il mlig pi Vkeberge peiderhye ved Vj. 11 flkkledere delk. Lederkur ri mi. Avly SmApeiderdgee jui Smipeiderdgee ble i ir vhld pi Krer kle. Avrlig fr rrgemee er mdpeidermbude med Flkkleder i A m ekik vrlig. Rvere g eldre peidere i A ile pp med gd hjelp f6r uder helge. Rmme fr rrgemee vr vikig. Flkke i 8 M v kkurre bl 191 delgere. Kreyre beke rrgemee med udelig v i. Miileir epember Miileire ble rrger pi Orbrg feig i Drbkude. De vr L7L delgere hvrv 20 vr i b fr Fll kre. De delk peidere fr mge kreer. Dee vr 25. 6re med Miileir, g4. Are vi vr pi Orbrg. Side de vr jubileum ble de ed pp e r fyrverkeri ldrdg kveld. Peffkur Fll kre er eee kre m hr peffkur 3 m ege kur. Dee ble rrger pi Vrpie rd i Ski kmmue. De vr 31 kurdelgere/6 pruljer m delk. Speidermbude hdde med eg e gd b m vr mbulerede veiledere giem hele helge. yige/ikkerhe pi ur

11 Avly rk grukur 1. hjelp - 28/9 Mri Crle vr irukr. Sed Lghu peiderhu. 8 delgere. Lederkur vember Vi hr i 5r mrbeide med ed flere kreer fr 6 fi glemf6r de re irlige lederkurhelge i vember. Helge ble m Are for vhld pi Srmrk kur g kfereeer. De ble e r Okig i ll delgere l. De hr bli vhld forehjelpkur i 2013 med il mme 28 delgere. De hr gi vr gd ilr6mig v ye veiledere. Pi de Ovrige kuree vr de 25 delgere fr Fll. Tl delk 148 delgere fr regie i illegg il e r b. Grfe Are grfe ble rrger pe Suee peidereer. Kreyre ile med kukp g dikujloype i il eere. Pi Suee ble de m rml gr/piig g gd emig. y v 6re vr julegee ble bye u med dikuj m de ye peiderlve. 34 ledere g rvere m6e. M ispeidig 2013 Ff f kre delk med 4 pruljer. Bee prulje fr Fll vr 26 pl il rfr 1. A. De Ovrige vr 6r pa M. Cjk pa 52. g lg pa 91. Alle fr Jel6y. Medf emuwiklige Pr 1.L hdde vi 1267 medlemmer. Pr hdde vi 1362 medlemmer. Pr hdde vi L270. Pr vr kree 1323.

12 $, CD '6 b r r ) r rr) C' u) e 1(' r r r () (f) (\ ( ( ( \ C' lr) ) A ( r (f, r () r (?) (! 6l rr) 6l ) (' C 6l : ' l g O l r \ Ui U!l < : - (i r \f 3 rl g rl) $ 0.) l - ( C! r (' ) C' di r'l! r r b b l ( f) \, ( F \ \ ( (r) \ ( ) ( (. 3,! F (0 r (, ( r ) - r ( 1\ <) G' ) u) ( (0 v ( ) l\ rf), l (! F- CD FT r'r) CD! ( ) 6 5r r - r^ F - f- F- ( ( r q, CD ( < CO l e r r J. l dl f v J. ( () (,. J (5 ( d),.v, e.z! f g (! v x = ).A G -9 u- = '6 (q :.v,.9, r!.9 (! 5 - p.( U' q, p 6 'G : (u -g ll v r ( u =.2 f.c P 'r! :, - 'd () 'r z C) G x x q J v ; (u (J g. J 6 e 2 v -9 g -9 lj b T <

13 r (0 r rr, \,1 r r l) ) rr) C' l r, ) g l) r lr) l ) C' r rf -L l ( - \ i C' r ), 6) q <l r rr) q) ( (') -' D (\ ) (') rc ) 6 6 r.) ( '- l r (l G. F (r) ) ) F (\ F- ( L (D r rl, * ) C' rll R (\ ) $ f r' ( g ( (\ d l m! 6l C! 6l r g (! l 6 :.Cl r e. i i: g. 2. (u.v, = :q 5 l b 0 J e ) -9 = ( -). q) g g.. 0) J le g, = '6 r ' f ll, 8 f r lrl u = u,l J =f () v ) 6 i (), v i. e(5 F C G ll u g : 5 :3 ' e = q) q),.g ur : P L 'r J ( b iii f

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Generell støymodell for forsterkere (Mot Kap.2)

Generell støymodell for forsterkere (Mot Kap.2) Geerell øymdell fr frerkere (M Kap.) år e frear øyaalyer av re yemer vl de være uprakk å aalyere med dealjere øymdeller fr alle mulge øyklder. velger ede å bruke freklede mdeller m repreeerer flere mulge

Detaljer

DSBs kommentarer til høring NEK 400:2014 del 8 og avsnitt 722

DSBs kommentarer til høring NEK 400:2014 del 8 og avsnitt 722 Dkme d Vår Vår sksbehdler Deres d Deres Jsei Wee Grv, lf. 33412500 1 v 6 Nrsk Elekrekisk Kmiè A. Leif T. Aese Psbks 280 1326 Lysker Arkivkde 540 DSBs kmmerer il hørig NEK 400:2014 del 8 g vsi 722 1. Iledig

Detaljer

Kap 14 Periodisk bevegelse

Kap 14 Periodisk bevegelse K 4 Periodi evegele 4. Glideren å fig - i læreoen lere 0.0 fr in lieveilling og lie ed rhighe null. er 0.800 eunder er glideren oijon 0.0 å den ndre iden v lieveillingen og glideren hr er lieveillingen

Detaljer

Formelsamling for matematiske metoder 3.

Formelsamling for matematiske metoder 3. Formlsmli for mmis modr 3 f f Grdi Slrfl f r rdi f Risdrivr drivr il slrfl f i p o i ri r f f f os vor risvor r svor o r vil mllom rdi o risvor rivr v vorfl F m : F R F R vær diffrsirr i r F i d drivr

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a)

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a) Høgskole i Gjøvik vd for ek, øk og ledelse aemaikk 5 Løsigsforslag il øvig 9 OPPGVE ) Bereger egeverdiee: de I) ) ) ) Egeverdier: og ) ) Bereger egevekoree: vi ivi ii) vi ed λ : ) ) v Velger s som gir

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO ide UNIVRI I OO De maemai-aurvieapelige faule ame i: amedag: id for eame: Oppgaveee er på 4 ider Vedlegg: illae jelpemidler: MK454 Kompoimaerialer og -orujoer ordag 8-- 9 Formelar ( ide) Roma formelamlig

Detaljer

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~ Elåkkbk ~ Nyig i il g i lå ~ F D l g øl bli lg, få li lig ø. O Bick Elå l g g å kl, g å fi il å k i f l. Ig lå l k b lå. Skl kl lgg il f lå k fug g, å øg f øig læig g ifj ui. My kuk g fig gå f i ykig illilg

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider inkl. forside: 4

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider inkl. forside: 4 Avdelig for igeiørudig Fg: ITUETELL AALYE Grupper: 3KA Esesoppgve esår v Tille hjelpeidler: EKAEOPPGAE All sider il. forside: 4 Fgr: O 458 K Do: 4.0.0 All oppgver: 5 Fglig veileder: Per Ol øig Esesid,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

FAG: FYS113 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Kjemi : Grethe Lehrmann

FAG: FYS113 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Kjemi : Grethe Lehrmann UNVETETET AGDE Gid E K A E N O G A V E : FAG: FY Fikk/Kjei ÆE: Fikk : e Henik Hogd Kjei : Gehe ehnn Kle: Do: 7.5. Ekenid, -il: 9.. Ekenoppgen beå ølgende Anll ide: 6 inkl. oide og edlegg Anll oppge: 5

Detaljer

Løsningsforslag til øving 4

Løsningsforslag til øving 4 Høgsole i Gjøi d. for te., ø. og ledelse temti 5 Løsigsforslg til øig OPPGE det ( 8 Determite esisterer ie! K drtise mtriser e determit. i i detc ( i( i ( i( i ( i i i i 5i 5i i i er! Regereglee er de

Detaljer

Info fra Statens naturoppsyn (SNO)

Info fra Statens naturoppsyn (SNO) S'.u''ls \ \.1'r lì ()l'l'5\ \ nfo fra Saens nauroppsyn (SNO) Vegar Pedersen Regional rowilansvarlig Oppgaver eer loven r li bakgrunn Srnxs N\T( R O''SYN Kjerneoppgaver "Skal-oppgaver" ivarea nasj onale

Detaljer

S2 kapittel 1 Rekker Utvalgte løsninger oppgavesamlingen

S2 kapittel 1 Rekker Utvalgte løsninger oppgavesamlingen Utvlgte løsiger oppgvesmlige S kpittel Rekker Utvlgte løsiger oppgvesmlige 0 Vi k prøve med differsemetode Differsee mellom leddee utover er 4,6,8, så det er rimelig t differse mellom femte og fjerde ledd

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

FAG: FYS116 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Kjemi : Grethe Lehrmann

FAG: FYS116 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Kjemi : Grethe Lehrmann UNIVEITETET I GDE Gid E K E N O G V E : FG: FY6 Fikk/Kjei LÆE: Fikk : e Henik Hogd Kjei : Gehe Lehnn Kle: Do: 7.5. Ekenid, f-il: 9.. Ekenogen beå følgende nll ide: 6 inkl. foide og edlegg nll oge: 5 nll

Detaljer

FAG: FYS117 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Kjemi : Grethe Lehrmann

FAG: FYS117 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Kjemi : Grethe Lehrmann UNIVEITETET I AGDE Gid E K A E N O G A V E : FAG: FY7 Fikk/Kjei LÆE: Fikk : e Henik Hogd Kjei : Gehe Lehnn Kle: Do: 7.. Ekenid, f-il: 9.. Ekenoppgen beå følgende Anll ide: 6 inkl. foide og edlegg Anll

Detaljer

Kraftelektronikk (Elkraft 2 høst), Løsningsforslag til øvingssett 2, høst 2005

Kraftelektronikk (Elkraft 2 høst), Løsningsforslag til øvingssett 2, høst 2005 Krfelekronkk Elkrf hø, Lønngforlg l øvnge, hø 5 Ole-Moren Mgår HA 5 Oppgve 4 3 v voe vol - - -3-4 p p 3p 4p V v 3 3 n V [ co ] 3 3. 5 b Derom nvenelen krever ørre røm enn lgjengelge hlvleerkomponener åler,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 034/16 Formannskapet PS /16 Heradsstyret PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 034/16 Formannskapet PS /16 Heradsstyret PS SAKSPAPIR Sksr Utvl Type Dto 034/ Formskpet PS.03.20 022/ Herdsstyret PS 27.04.20 Sksbehdlr ArkivskID Britt Cluse 4/24 Tildelig v vegm i Osterøy - ye dresseprsellr i ye og gmle regulerigsplr Vedlegg: Nmeforsl

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

f '( x) 28x 6x 2 ( 2) x x 4(3t 2 s) 6s 2x 6(3t 2 s) 2t ln x 2ln y med bibetingelsen 2x y m. Her er m 0

f '( x) 28x 6x 2 ( 2) x x 4(3t 2 s) 6s 2x 6(3t 2 s) 2t ln x 2ln y med bibetingelsen 2x y m. Her er m 0 Fsit obligtorisk oppgve Oppgve (9 poeg) Deriver følgede fuksjoer med hes på lle rgumeter ) f ( ) 7 f '( ) 8 6 svr: b) Svr: g ( ) ( ) ( ) g ( ) ( ) ( ) c) h( ) f ( )( ) Svr: h( ) f '( )( ) f ( ) d) Svr:

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

Årets hotteste. fyrverkerikampanje. www.fyrverkeri.no. t s. : t. kr 5 FLASHING THUNDER. n i. u h. t K. s 1. få med

Årets hotteste. fyrverkerikampanje. www.fyrverkeri.no. t s. : t. kr 5 FLASHING THUNDER. n i. u h. t K. s 1. få med Åre hoee fyrverkerkampaje FLASHING THUNDER ART.NR. E 6 kudd. E kkkelg kra pakke om vl ufordre e orebrødre både effekmeg og de avlu ede drøee. Be : e! e d em kr + kr + GRATIS! der for u h T g. Flah k ATIS

Detaljer

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41.

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41. , å _:,_.a x..i» \..v».. ikl.r...a A, f. a..4 h 4. m.41..t I A AA AVFALISROI m 15-3"- Icaatoumon I2,7m= AA o m 'n G 4.. 195.3!!! o f 8_ E I BBS E m H arrexksnvsnxs sum! 9,3,": i (783 i. ij I i- -.to F

Detaljer

JUBILEUMSLOTTERIET 2013-20 ÅR

JUBILEUMSLOTTERIET 2013-20 ÅR 1994-13 år JUBILEUMSLOTTERIET 13 - ÅR Kr 30,1994-13 år og vi Skrap frem 3 like og vi! di lokale foballklubb! ES 1 Se spilleregler på bakside! X X- 0 0 0 0 0-0 0 0 2 3 4 5 6 7 8 Kr 50,- 24 9 23 22 Skrap

Detaljer

Oppgaven dekker ideell opamp, bodeplot og resonans.

Oppgaven dekker ideell opamp, bodeplot og resonans. Lønngfrlg fr ktvt flter gve FYS3 H9 Uke 4 H.Blk Aktvt flter Ogven ekker eell m, elt g renn. Dette flteret er ert å en relerng v et Sllen ey flter. Ref : Sllen, R. P.; E. L. ey 955-3. "A Prtl Meth f Degnng

Detaljer

2.1 Polynomdivisjon. Oppgave 2.10

2.1 Polynomdivisjon. Oppgave 2.10 . Polyomdivisjo Oppgave. ( 5 + ) : = + + ( + ):( ) 6 + 6 8 8 = + + c) ( + 5 ) : = + 6 6 d) + + + = + + = + + + 8+ ( ):( ) + + + Oppgave. ( + 5+ ):( ) 5 + + = + ( 5 ): 9 + + + = + + + 5 + 6 9 c) ( 8 66

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

Sensorveiledning ECON 1410: Internasjonal Økonomi; vår a) NORD har absolutt fortrinn i produksjonen av begge varer siden A < a og

Sensorveiledning ECON 1410: Internasjonal Økonomi; vår a) NORD har absolutt fortrinn i produksjonen av begge varer siden A < a og 1 Sesorveiledig ECO 1410: Itersjol Økoomi; vår 2004 ) ORD hr solutt fortri i produksjoe v egge vrer side < og < ; det rukes færre timer per ehet produsert v hver vre i ORD e i SØR. Komprtive fortri er

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Vær utålmodig, menneske

Vær utålmodig, menneske Vær uålmdig, mennese nger Hageru, Birgie Grimsad. Arr: lars Kle il. Sa-el-sen va-rer e - vig. A f G =80 2 4 s s s s 2 4 m m m m s s s s z s 2 4 m m m m 2 4 m m m m 11 n Mør-e ble ls, g ls-e ild g men-nes-e

Detaljer

Rapport mai 2013 MØBEL- OG INTERIØRBRANSJENE 2012

Rapport mai 2013 MØBEL- OG INTERIØRBRANSJENE 2012 apport mai 013 ØBE- G ITEIØBSJEE 01 1 3 IHD 01 Iledig 01 Iledig 0 øbelhadele 03 Boligtekstilbrasje 0 Servise- og kjøkkeutstyrbrasje 05 Belysigsutstyr 06 Butikkhadele med iredigsartikler 07 Spesialbutikker

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

FAG: FYS105 Fysikk LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

FAG: FYS105 Fysikk LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG UNIVERITETET I AGDER Grid E K A E N O P P G A V E : FAG: FY05 Fyikk ÆRER: Per enrik ogd Kler: Do: 6.05. Ekenid, fr-il: 09.00 4.00 Ekenoppgen beår følgende Anll ider: 5 inkl. foride Anll oppger: 3 Anll

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

Våren Ordinær eksamen

Våren Ordinær eksamen Våren - Ordinær ekaen. Vi enker a en parikkel beeger eg lang en re linje (-aken. Parikkelen arer i r i pijn =. ed iden =. Parikkelen haighe funkjn a iden er gi ed: ( hr.. a eregn parikkelen akelerajn a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

~~d Sog~ V~d~~~gå~~d~ Skol~_

~~d Sog~ V~d~~~gå~~d~ Skol~_ ( (.' MEDLEMSBLD FOR NFO, ORGNISSJONEN FOR DEN SERTI FISERTE FLYTEKNIKER. V INNOLDET: R. - 8 Ptst d dglt d ts scl csqcs th l dsty_ BOEING -767 Nytt fly tl flymkkel d Sg Vdgåd Skl_ URUM -t ytt OB0L? bl

Detaljer

Bergen kino. Aktive dager på Kvamskogen! KulTur

Bergen kino. Aktive dager på Kvamskogen! KulTur Nr. 4 April 2015 20. årgg Berge kio Aktive dger på Kvmskoge! KulTur Bjørr hådbll I o h ld io k e Berg KulTur Kjære leser! De beste tide på året? Det er pril det! Edelig k vi legge bort ulludertøy, store

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Mot3.: Støy i forsterkere med tilbakekobling

Mot3.: Støy i forsterkere med tilbakekobling Mo3.: Søy i forserkere med ilbakekoblig Hiil har vi diskuer forserkere ue ilbakekoblig ("ope-loop"). Nå vil vi diskuere virkige av ilbakekoblig. Geerel beyes ilbakekoblig for å... edre forserkig, edre

Detaljer

"#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34!

#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34! ! "#$! &'()(*,(,-,.('/0! '1!20-34! 5!6!7!!"#$&'(")#$*#&($'$',-./0(")'()12*32'4'$54'62"($*667"#$&'$ 89:;

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2014

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2014 DELAKERINFORASJON FEUNDLØPE 1 Vdg ir du vikig irj di dk. Vig vdg irj øy g jkk gå id vår www.ud. d d y øybkriv vriærirj g rgr. Vi økr dg gd ri i Rør g r r i å øk dg vk! Rgirrig krri g buikk Skrri bir å

Detaljer

Driftsinstruks. Montering vinterdrift. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Montering vinterdrift. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsistruks Mterig viterdrift Vi håper de får str glede av et Nvema kulde prdukt! www.vemakulde. w w. Ihld MONTASJE... 1 Dkumetasj... 2 Mtasje av viterdrift på mii splitter... 3 Hvrfr viterdrift....

Detaljer

Repetisjon 20.05.2015

Repetisjon 20.05.2015 Repeisjon 0.05.015 FYS-MEK 1110 0.05.015 1 Eksamen: Onsdag, 3. Juni, 14:30 18:30 Tillae hjelpemidler: Øgrim og Lian: Sørrelser og enheer i fysikk og eknikk eller* Angell, Lian, Øgrim: Fysiske sørrelser

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Oblig 2 - MAT1120. Fredrik Meyer 26. oktober 2009 = A = P1 1 A 1 P 1 A 1 A 2 = P 1. A k+1. A k P k

Oblig 2 - MAT1120. Fredrik Meyer 26. oktober 2009 = A = P1 1 A 1 P 1 A 1 A 2 = P 1. A k+1. A k P k Oblig 2 - MAT20 Fredri Meyer 26 otober 2009 Matrisee A i er defiert sli der P er e rotasjosmatrise som defierer i oppgave 2: A A 2 A + = A = P A P = P A P Oppgave Matrisee A i+ og A i er similære det fies

Detaljer

Logaritmen til et tall er det vi må opphøye 10 i for å få tallet. Logaritmen til et tall a kan vi indirekte definere slik:

Logaritmen til et tall er det vi må opphøye 10 i for å få tallet. Logaritmen til et tall a kan vi indirekte definere slik: Logritme til et tll er det vi må opphøye 10 i for å få tllet. 10 2 = 100 Logritme til 100 er 2. log 100 = 2 10 3 = 1000 Logritme til 1000 er 3. log 1000 = 3 Logritme til et tll k vi idirekte defiere slik:

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Fagdag 2-3mx 24.09.07

Fagdag 2-3mx 24.09.07 Fagdag 2-3mx 24.09.07 Jeg beklager at jeg ikke har fuet oe ye morsomme spill vi ka studere, til gjegjeld skal dere slippe prøve/test dee gage. Istruks: Vi arbeider som valig med 3 persoer på hver gruppe.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Arvelighet av pelsfarver hos collie

Arvelighet av pelsfarver hos collie Arvelighe v pelfrver ho collie Siri H. og Tom V. Segld Rockhound Rough Collie Eer å h hør divere moridende og il del merkelig informjon om rvelighe v frver ho collie, vr de ikke ll informjonen om eme.

Detaljer

FAG: FYS Fysikk LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad

FAG: FYS Fysikk LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad UNIVERITETET I AGDER Grimd E K A M E N O G A V E : FAG: FY Fyikk ÆRER: Fyikk : er Henrik Hogd Kle(r: Do: 7..6 Ekmenid, fr-il: 9. 4. Ekmenoppgen beår følgende Anll ider: 6 (inkl. foride Anll oppger: 4 Anll

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

SIF 4060 Elektromagnetisk teori/electromagnetic theory 1. Eksamen SIF 4060 Elektromagnetisk teori løsningsforslag: n a. m.

SIF 4060 Elektromagnetisk teori/electromagnetic theory 1. Eksamen SIF 4060 Elektromagnetisk teori løsningsforslag: n a. m. SIF 6 Eleogeis eoieleogei heo Ese SIF 6 Eleogeis eoi 8 - løsigsfoslg: Oge Diee iseig gi: so fo e gie e e ofl fo: Dee fås: og e fås e ogie foele ED! Fo e gie løsigee ie egge iesee og siig æe ull Kosee e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

Investeringer og skatt. Skattesatser med videre. Finansinvesteringer. Eksempler på finansinvesteringer

Investeringer og skatt. Skattesatser med videre. Finansinvesteringer. Eksempler på finansinvesteringer Iveseriger og ska Løsomhe av fiasiveseriger før og eer ska Løsomhe av realiveseriger eer ska Avhedelse (salg) av aleggsmidler Egekapialavkasig eer ska Joh-Erik Adreasse 1 Høgskole i Øsfold Skaesaser med

Detaljer

PERIODEPLAN 8.KLASSE 2017/2018

PERIODEPLAN 8.KLASSE 2017/2018 PIDP 8 2017/2018 PIDP V 1 PIDP V 2 ÅD 1 D 2 D 3 D 4 FD 5 ÅD 8 D 9 D 10 D 11 FD12 1 I IPØV I I 2 I 1 2 3 FF 1 2 FF BP D BIBI FUF 1 &2 & H gr2 fg gr1 P FUF 1 2 5 UI - &H gr2 Prøve P UI 6 UF VF FF UDV UF

Detaljer

FAG: FYS105 Fysikk LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad

FAG: FYS105 Fysikk LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad UNIVERSIEE I GDER Grid E K S M E N S O G V E : FG: FYS5 Fyikk LÆRER: Fyikk : er Henrik Hogd Kle(r: Do: 5.5. Ekenid, r-il: 9. 4. Ekenoppgven beår v ølgende nll ider: 4 (inkl. oride nll oppgver: 4 nll vedlegg:

Detaljer

Hus 1, fasade s0r. Hus 1, fasade nord. Hus 1, fasade 0st. Hus 1, fasade vest. r +1. Morbergtoppen Hus 1, fasadetegninger. A V Copyright 20IOJMNor^e AS

Hus 1, fasade s0r. Hus 1, fasade nord. Hus 1, fasade 0st. Hus 1, fasade vest. r +1. Morbergtoppen Hus 1, fasadetegninger. A V Copyright 20IOJMNor^e AS totntegrense tomlegrense fur bygging av gang-/ ykkelvei) lerreng gang-/ sykkelvei Hus 1, fasade nord Hus 1, fasade s0r gang-/ sykkelvei" r +1 i Hus 1, fasade vest Hus 1, fasade 0st REV DTO REVISJON GJELDER

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KMMUE 09/9782 I I Arki JuralpstID: sakid.: 0912633 I Saksbehandler: Frde Raskjell Sluttbehandlede edtaksinstans: Kunestye Sak nr.: 082/09 DRIFTSUT ALG Dat: 25.11.29 ELDRERÅDET 26.11.29

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Faktr - e eksamesavis utgitt av ECONect Pesumsammedrag: SØK3005 Ifrmasjs- g markedsteri Frfatter: Drag Berghlt E-pst: berghlt@stud.tu. Skrevet: Våre 2009 Atall sider: 45 Om ECONect: ECONect er e frivillig

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag Fultet fo teologi, ust og desig Teologise fg Esme i: Diset mtemti Målfom: omål Dto: 8005 Tid: 5 time / l 9-4 tll side il foside: 0 tll ogve: 0 Tilltte hjelemidle: Fohådsgodjet odo Hådholdt lulto som ie

Detaljer

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Stat4 Balsfjord kommue 9050 STORSTEINNES Moe, 6. jauar 2012 Vår saksbehadler: Vår ref. oppgis ved hevedelse: Deres ref.: Ae Larse, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Storskoge st.skog - gr. 43

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

Leif Agaard Ole Christian Moen. Re: Formannsliste OSS

Leif Agaard Ole Christian Moen. Re: Formannsliste OSS ef d Oe Chn Men Re mnne OSS Sm de fem de ede ene mk. "" "B" mne f fmenn ene 1891, 190 197. Medemnb beke m eedende, d de kn eee e enen de ep. me ee kendee u. en ke deuen mme. (bunde h knke nen bede?) 188

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

Obligatorisk oppgave ECON 2200, Våren 2016

Obligatorisk oppgave ECON 2200, Våren 2016 Obligtoris ogve ECON 00, Våre 06 Ogve (0 oeg) Deriver følgede fusjoer med hes å lle rgumeter ) b) f ( ) 4 3 ( ) g 3 4 3 g'( ) 3 c) h( ) f ( )( ) h'( ) f '( )( ) f ( ) d) f ( ) g(, ) f '( ) g ' (, ) g'

Detaljer

Læringsmål og pensum. Funksjoner hittil (1) Oversikt. Læringsmål Anonyme og rekursive funksjoner Funksjoner som inn-argumenter Subfunksjoner

Læringsmål og pensum. Funksjoner hittil (1) Oversikt. Læringsmål Anonyme og rekursive funksjoner Funksjoner som inn-argumenter Subfunksjoner 1 Lærigsmål og pesum TDT4105 Iformsjostekologi grukurs: Uke 44 Aoyme fuksjoer, fuksjosfuksjoer og rekursjo Lærigsmål Aoyme og rekursive fuksjoer Fuksjoer som i-rgumeter Subfuksjoer Pesum Mtlb, Chpter 10

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi HØGKOLEN I ØR-TRØNDELAG Avdelig for tekologi Målform: Eksmesdto: 3. mrs 03 Vrighet/eksmestid: Emekode: 3 timer ALM304V Emev: Mtemtikk 4 Klsse(r): tudiepoeg: Fglærer(e): (v og telefor på eksmesdge) Bygg,

Detaljer

FAG: FYS114 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Grethe Lehrmann

FAG: FYS114 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Grethe Lehrmann UNISITTT I AGD Gid K S A M N S O P P G A : FAG: FYS Fyikk/Kjei LÆ: Fyikk : Pe Henik Hogd Gehe Lehnn Kle: Do:.. kenid, f-il: 9.. kenoppgen eå følgende Anll ide: 6 inkl. foide / edlegg Anll oppge: 5 Anll

Detaljer

3. Beregning av Fourier-rekker.

3. Beregning av Fourier-rekker. Forelesigsoaer i maemaikk. 3. Beregig av 3.. Formlee for Fourier-koeffisieee. Vi går re på sak: a f være e sykkevis koiuerlig fuksjo med periode p. De uedelige rigoomeriske rekka cos( ) si ( ) a + a +

Detaljer

E K S A M E N S O P P G A V E : FAG: FYS105 Fysikk LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

E K S A M E N S O P P G A V E : FAG: FYS105 Fysikk LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG HØGKOEN GDE Gri E K E N O P P G E : G: Y0 yikk ÆE: Per Henrik Ho Kler: Do: 9.0.08 Ekeni, r-il: 09.00.00 Ekenoppen beår ølene nll ier: inkl orie nll opper: nll ele: 0 ille hjelpeiler er: Klkulor Ho: orler

Detaljer

funktioner der er tilvalg er mærkede med **

funktioner der er tilvalg er mærkede med ** Dokumentet er inddelt som følgende: tavler er placerede bag låger for til- og fraluft generel beskrivelse - kredsskema 0 - tavle layout - grafiske lister reservedelsliste 0 - klemmematrice 0 - kabel plan

Detaljer