Europa-Universität Viadrina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Europa-Universität Viadrina"

Transkript

1

2 !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & (8 *& *& *( ** *8, ! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7

3 4! + /! ) % 9) & &7 '%)% ') '! <! % +"=! % +% +% =! % & )% ( ( (& (( (8 (8 *; * ** > > /? ) *, *7 + #" / +<-! A# B" " 1'<'% A%B" "

4 1!;; '#!%! CD $! # 2"!! /%! ' )! #! - %! $ #" '! % ) %! - 4!! E 4!! <!!! -! 2 % - 4 ' +! < "52 ' # /!? 4 -! ' 5 )% 4 3 C % 2#!! C F!'! %!!?D ) % / 5 G!! $ 6 % - H% #!)! ' %!#!%)? % % %! +%! $? 1!C %!! <## /!!%! %! %!! - # )% % 5 C # - # C ?! &

5 ' + % ' 9 % & 1!0 <#! C ' F -# #% 2I I"C %: C /! 2 5 / '%!!%! - # 2!#!-I#!'%! #! #" -!! C % < - $ 1!<#! - # 1!!! <# C % " -!D! %!!! - '% -!2# -! - 7 C ## '! )!%!! %?'! )! 1! ;;! #"!! %!!<!! "#$ % / JI < %! #. % " C % 4!! " + ## 1! ;;;A J. #" J? $ ' )%!% <! ## # H% - #! /! (

6 +%.! $ 1! ;; '! -.! C /! 2 5 % 4!! 5 +%! +#? ) -!! # -#! + *! C % %<!! '! 5 % )%!! C/"C! 3!! ) - 1# 4!!! 3 %!! C 6! %! +%! F!% %!%!! ) ' -!% % 1!% 3!!!%+% %!! -! - F!% - 1! %!C./2! '%# : % % 1! %% /! 1! ' ' ;; 4! 1!! % )! 1! ;;!! D 3 ) %. & /!5! & 2!!.!!! #! -!D!!! ' '! '%?!A J#%"#$ <D3E #! *

7 . ;;K; %! - % 3? # "!%!!)% 3E! 3E! -! % % - '%!! %! %!!! - #! 1# 5!" /!% J2 2 ".!!!/ %/!!%!%'!!! %! #!!" #)%! %! JC # - 5! / #!! % )%!% # 6 1# J# #'! 2!! 1! / % 9! 1! /! %! 1# 2!! / )! # %% C)"- JC C 6 L L! # ) '! % -!"#!!%!%$ %?! % # -! 2# ' 4% #!I F% # C.! " 2!! / % % ) /! C/! ' # /! 6+C # %!,

8 "")? '% ' 1! '% # ' $ " # 5! C./2C )!J/ ' 3 J 9! )!%! /<0 % 3 C/ ' ;; #"/2 E % <#! # # % < JC # - J 4!"/?! 4!! / + C /! % - ")! -+!!! ) )!%! '!! ' - #?! $! '! )!!!!?! C! + C% 5!! % /!L 3! J 5! +! #J!% /!% I 2# %! )%! 2# %! F - $% )% 2! 92! 0 ) C -! 5! 9D0% +-!?"6I$% % + $#! C " + C 2! '! $#! )!%C - % #! 8

9 - M ) N ' )) D F! /' C C./2(;,; - # % 4% ;;#- # % ) - #" / 9:0! - M C N9C0 C)C JC C 6 #J <' )! /)) 9/ ) ) 0!#!C"+!! - '%C % %!!! +2%- &: %;;!! -!A - ;; *( + 7; ) 5 -!! $!!. A $ - %!! ;;; -!% G &;+ )*;F $!%!! '%G!!%! O&;+ (;+! $!!! *%7-# %1!! - '! "-#!#!!! 3!! +! $ + 1'4% 3! /':! '!3 %+1+. ) )!! -#!!!!! $! 1!!! -#! )! %! F%! % "-#!"<%4? - %! ' # 7

10 - )% G/!#!?!!! %# 2A+/I+2!D! -! '!!" C % +G!!"-#!"<%4!. ;;K;! ## &; -#! ' %! %#C -#!% )%!! %! -! )% '? :#! J 5 # # - '! )! #!!?! '% C! 2# %!! 5! '%!D% + 2JP ' 5!? )% ## J.! J % J! J! +%- %! )! % )% ## J2 % 5 ' /-! <! +.!! CD! % <'! '! F %##C %!2# C./2! % + )"!!!! -! ;

11 ) G! 5 /?D ) /<") )"! C :. /< %!!.! ' % )!/<"<! K&F% %! % ) # %F! / JF %" IJ!#!!)%!!- % 4% 5! 4?" C%! % '!! )%! % %! -#! %! %'! '%! '!! '! '! #!!! / ' 5!" /!% 5! %? "' #$& (!- / 9:0:"!%!!1!;; -:%%' - / C /? #"! 1!!! -! /?! :%%'. +! '! ' %-!!!?! -!'!!/? '!.#" % G!! : 1! ;; )! J2 "/J ;;!G!2! %! < D

12 '!!! )% /? )%! >! % 5 <' I C C -!?%! + " 4 J2 "/J 3! 2 "/ # 3! 6 +! /?!"#!! )1,;<% +3! ' 9<' <' 2 "!! / 0O )! <! 2!1% /! 1! ;;! ' +?! A +4F.92!! / +! 5 % 9.!!! / +!% 2 1 9C <' 0 +!% 4I :9%1!/ 0 1! D -? )! % 1! ".' %! 2 ) -! 4?"C"<% :" % /!?<%F! - )!!! C /!2 5%!?"$ ))"+ ;; '! % - ) % / < -! 1! <' %%! % 4"< %'! ' %!'! %%!

13 ! 1! + %!!!% $% %%! )C + %! 6 + )!!! )%! J %%!J )!! )% '-!! + %! % G :%%' - / ' * 1 ;;! )% %! - %! / - % )%!!% / C!)% M%! N )" ' -!# ) J)% F%!J!%! 1! A ) 8 <!! 4% ;; 4 C -! )% " - 5%C 1! % -!! J+ 5J -!'! %! )! -!%! +# )%! % -!' -% D -!!?! + 1 -! 2# C! % -! /! $!!!- C -! F%! # + J.!'%J! 2 ' <'% - %'! + D # H%! #!! <%!? '% "- '!! '%! $%? $ /

14 !D!! /?! ) + 2 6! C 5% +! # M/ ' ' -! - ' 1! %! % % <! D!?! % - '!! :!!! % 4?!#!? ")! 2, : % 6 + $ /!! + - +D! 2 D? ) " * + $!"#!$%!! +'! 6+ 4!!!!"#!)%!$% 1!% +%'!!<'%! #! %;;.!! C 'F -# #% +/ 2I I" 5 / + ' )% 6+!!! < /' ) %! %!J<2J% - ; % D % J- -! %) &

15 !! % )C!" - J+ J 95 0 J! C J+ J 9% %! )C! 3#"+G C )C!"#!1 %. % M-! #! 2 ' N 9MC # 6 4 N0!! %! %!!! % % % 3# MC 6 #- N%-!# MC # - %!! 6 +!G!)%MC # - N#" / 9:0%. -!# M# + - N % )% )"C" %!! % < +!!! - %!!% 5!! -!#!JC # - J!"#! 6 #! #! 5 9!0 +! -!! C "- %% C)"- JC C 6 #J #" / 9:0!'!#5 + 2%! '%!!! '%! %!!- '%! - #%'- C ": #% # -! 1 1! - % %%))+D!! 3!! C! -#!! % (

16 C)"- 6 +, 3!, F @ 0!% %% - # %! - (3!!"#!1 %)%#! C./2! %!!! +' -! -!G!! % %!!"#! 1 % % )%! +. 4 / # FI'!D -! )C! + '! - ) 1! % '%%% + % - % ' - C 1 ;;!% 3! M6 % 6 +!! " /!% % ' /' /! '%C/% #" / +! D!! )C C + # + 1 / I! %! + $! '! %! C J- 2J.! 6+ *

17 $ 6 G "+ ' %!"#! 7 F%%1!;;! 1 "+! % +I 9!"+! 5! I" % % - # ' #! " - C )%! J4 J JBJ /?# ' 5 1! 4"!29C0 M -! %! #% + Q # # N 3!, 3!% 2# #G #" / 9:0 )"C" + -!# M2 <% %/ 9:0, '( 4! #! )% < %%! " #!< #" / 9:0!<! ': #$ "- & ( : % ;; M/ C! N 4#! 3! +E! + C " : #! -!!! # %! 5 3!! -! '%!<!/': +. 4! ;1 #!"/?!"+! #6+ C + / 3! '! C : -! M#! -I -! C!! %!!,

18 + C #?!5!% C %/!! ' /.?O, F% % )))%,F%- %! 3 "2.? +% %! " + #! !! =! %!%!3 )% D $! <#! 3!?! + 2 Q C )% ## M.! N% M+ % 9!0 C!" +! / 9 #! 2 1 % /!)$/ + '! ' :" /! G - C /!!! #%!%! =!! %! 2 E?! %!! $!!?! 2# F%%!!!A " 55+ 8

19 " %! <##?! /% 9C0 " %!!!!,;59C0 " +3!910 "! 5 #% ) ) 910 "!"?!"#!#910 " C # C!+ 910 " D 1!/!9) 0 " %!!2% 9F%0 /' ) %'! /! % C!! ' + #" 7;; $ $! ' +" =! %! +#?! /' + #" =! % 33'"- 1-%! + % -!%! C +" =! % &?!!% ' % '! C % 90#!/': - )- )% ) )% 1? -! G! # :%%' '%% ) + 902!!/ 7

20 /?D +%!;;4! $ 1! ;; '! -.! C /! 2 5 % -! /' - /" #% % A %! 4!! %!% 2'! 1! ;;! 1% +%A! /!!! 4 -! 9 (; R -! ; % # ' C ' 3! )% )!%!! <% 9! 2% )!! 4! %!!! #%!D %!!/' %! L!?! C '! %! C - < C./2! F!% '! % C -! )I 9! $%0 % 5!!! ' 5 1!!% C 4 $ 64!!.!# C./2 %! # FI!! 2# 2# %! '! % )! ' " %! ' 4!! 5 " F! % %'!!4! ;

21 /'1!;; '%G!! 1! - ;; ' % C% )!! )!%!+" -!! 5! ##!! ;;K;! %! +% '!%4! #: %;; ##!! 5 % '! 4! ;; % C!%! C!! /L1! +F!# 1!;;!!!! %!! #!%!) % 3! ) 1! ;; % % '%!!%! - % 1! ;; (,7*( ; R <!! #" 9!!4! 0!+%!!%!?!$! -!.! "! %!"/!!% % $! E! %!#?

22 0 " )!! C % +%'A # "%' -I "! # '% I!% <'% % 3# Q/# 4 # ) 1! ;; F% % + 2? " # "! )! A 4 / 4 P 4!1 / /! % / / $% '! @!!! +G D! L # 3 % C % '!!! '.!!!! < Q D M N )!:%%' - + )!! '! ) C./2!%! 1! 4 # $%

23 % )% %! /'!.!.! %%C/! ' %4! ;;K;!2' - # ' #! -! % 1! ;; #? /!! ' @ #!3 %4! E% F < )%!% /' 4%! %! 4 2 #! 3!! ' '! 2# /! %!! ' C% 4C '+G -! ' %!!!! -#?!! % 6 + % ' Q!! %! "+ Q -! JC!: J '! %'-%. -!!!?!! F! '! ' +G A )E 4% 4" -! - % -!"+! % : - % 3!I"

24 6"4 < C % 6# /I / # 6 ) ) C./2 5 6!I - )< 2: -! 5 % -# / -# 6% )< / /!! I! #! <%4 / 9:0.! / 9:0< <%4 )!!1!!A)% '! ) 6 + A 2 -! - $!!!!!??! %!! + '! -! +# )# 2 % &

25 1 ' +!2# #!2 -!! -,1;;+)2? # + 2? F! + 4%!;: %;;!C C - ) F! - ' #!.!%- +22%!$ : % +- #!2 F!+2?! -!! 2 ' )% %! A )- 2A " 2'+/O " 2'!O " 2'6+ 3#2A " 2' %%!O " 2'"#O " 2' "!! - % + ) 2? - % ' )% ## )% % 9% H%! ) # 0+ /"1#! + + 2! - % ' )% ##.! -!, $.!#'! %!! C - - '!.! C /! C / 4!! ) # +% (

26 ? <#! % - -!!! C! % -#!5?'+%! - %!! : -! 2 A " F+ 1!/ 9/%0 " F<%'! %%!9)#0 " $ S C #'9)#0 " F- "+''C)9C ) 0JC 6 #J " F +' - ) 9)0 )%!'! C T 910 "! -!!!+E910 " S##'2! 910 " S!#'2! 910 " SC #'2! 910 " S- "+''- J-! #!2 ' J910 " S $!#' 1! / 910 " S '- "+')"KC)" - J2! J9: %0 " - S %%! 9%0 " $ - S <%'! %%!9%0 "! ' C 9%0 " S - " +' ' - J#6 4 -! #!2 ' J9%0 - %! ) / )!% 9"0. +A " % 5!! ' J) % C J 5!! ' J) % 2" 4!J9/%0 *

27 " )!%%!5!!'-#!!!M6&Q+A-#!! A# 5 - N910 " % + #! 5 J A M! 5! C!N910 " % + J-#!! A /#! J A J-#!! A 5! 2 "C!J910 " F!% 6 "+ ' J'!! #!.!! #!)% "-! J 9: %0 " + ' JC! <!! C #J $ J2!! J9%0 " )!%< #) 9%0 " )!% 5!! %.! %!9%0 " )!%'1#J#"- J910 " )!%'1#J= J910 - %! '1#A " J ) J910 " J+"K- J9: %0 " J#"- J9F%0 " J2 J9F%0 " J= J9F%0 -? /%"- % ) S '% %!!! C % 9( 4<"S<0 %! -!# $ $ <!! 2 -! - % C % F!% - - /%)!%!#'4/<"/? -! /!"!! %! ' 1! ;; - +!! %! + DU*,)% $%4<,

28 !!- D4! 'C '-!.!! 4 (; + %!D! <!'5!"/!! ' % -!! -,- 71;- ;F%4! #5%2! ) 8-8 1! - -!! ;;K;; 2 + -! D! '% %! - %! %'%% 4!!! %! -!#!! <! #! + % % )% D '% %! <! 2 -# )"C" + #" + - '% D? %42"- +? -!! %A " - " - ". 6+ )%! % '% 6 + : %.!!% C " - ") " <'J#!%!J "!% J % C J! C./2!D! % )% ## 64C./2 "!'! 3 J<D 3E J 3 M#%"#$ N. % 8

29 - ;- )<J5 %C J'! F!% ' /!% <! % C %!?!<! %!! ' - %! - 7 C 5 / ' 3! 9/30 + +! '!5 - %! <' J #!%!J! - 7CJ#! %!J!. ;;K; )% 9 )%! J-#! J0 - %! ))"+ '! 5! - ;; 3 CG 91! / 0!!H%%+!? )!1!&: % 7

30 2! / ' '%&6&"6 - ;;6 "+ ' '!! C! M+ ' '!! #!.!! #! )% " -! ;; K;;&.%!.!! 1!/ 2! - 5! % 5!% -! +?! 2! / %! 1 % %! 1 %!% 5!% % '! C / G! "!! " % 5!! % )!!C % C % %!! ) ) #! 5! '!!! %! -! %% 2'! )!!%!5! '!C '(; R '!! %!!! )% 5! '!!%!! %#!! '- %! ;

31 41 %( ) -!!! 1!/ -% 45 1! /!% % 1! ;; && )%! - E % 7* -!% #! C "E )"C" + % 2 % 1! ;; #! E%! 5!%!'1!/ %! 1 % %!1 %%! 4# % < 3! <".!!## 5!! )% % -#! 9M/ +?! M4" <!! M#! M!! M!%!!! "+! M 4-2 #% Q && M$ I #! <! 'N0 9 M=! <?!! M<! " 2#! NM) +% #!.!! C C M %!! G! )# C N0 %! 9 M!!! M) -!! 2".! M?! )! N-#!# C!! M! N0 )! % 9 M + " $!! #!2"

32 .!! J0 2!!! 5!! #!! %! )% - E % 9 N- )% + +!N0 D 3 $ / # %!-!!% / '! -!# M)! 3 N MC! N! -!#! % #E% 5!% D F! 3! -!# %G!+E 9M)!3 M- MC M "C # M)!! N -JC! N $! %!!! M.! N 4! / M2 N - -! # $! #!!! +G! +G M?!!! N # 4%!! )% C!!!!?!! 1 %!! %! '% S <% '! $!#' %! ). % ) $!#'C!! % - '! ;; %! / )% G! / 5 % F.!!## ' -!#! 5!! F!! %! ) 5! ;R ;R -!#!' 4!!#' ' $ - E +'+! - 5!!?

33 +! %! 4%G!! /!##1!/ )%1"- '! # C!% / %)D - 1 #' C 5%2 %! )D D )% M% %N4! %!!<!H%! )!! G! -!'L!"#!$% % / '! )"C" %! + % 1 % + F 1 %# / %! %!!"#!1 %M!Q C < +! 5N" - C /! 2 5 % 1! - <!! M'!!! N!! ;;!'! 2' 5!%! M-!!! <' L! L! 1!/ 1!! : %% $ C 1! / %!! )% M-! #!2 ' N5!6+

34 46 7 < C 1!/ 1! /! C C M 1! / N C M1!/ #N + 1! / %! '! / '! +. F% % /! 4!!!!!" #!1 %%) )1!/ ;7%;-# %;; 5 + & C!#! -! 3! J3! # -I 4! + J &8 - C % F! : ". '% #! C!!! * 8 + 1! /!! - "+ #! % ' - G! ;;K;; %! +!.! % #!C 1!/ #" &*- 9 #!&!0!+ 8! -!-! 1!/! C +! ' G.! % )D! G # C /!#G 2! !'! $ )%?!5!%!#! C!!! /% ;;! - 1! / )! +!# 6 1# C &

35 6 6# 9?! %%! -#!0 )% + %!! < #. 9=!0!)D ' #/! / % 2 < - #<C 9<C0 /6 ' # /!! 6# ! 4!!!!2 9-)0 % $%! < # 6 4-6! 5% - I!5. 4 < 6 C! 6 # 6 - I- <!"+! )D'# +4!4 C / 3!2 4?!-!! M) N2!! < #! ++ C!).! % C % ++! 1!;; $% $" -!'! :% <! 2 #!!/ '! % #! - <! $% +. F 3# I! 7)#;; 3!AM. #. N +!%! 2! 6% )!< IE! C % 5!! ' -# % ;; 4% " (

36 -3!AMC!!! $ <%J -! 5! 9C0 F%;;%!/!!+4)"+ )%! #! 90 5!! @ )I! %!!! / '! & % ( /% ;; - '% #! C!! '! 136 ))"2!!!!M) N) 5! N! $, % 1 ;;! - "!! 3! M-% %! C!! V %,) ;; - '% C!! ' -!! C!! ' : 3! 7 % & ) ;; '! - '% C!! ' G.! 6:5+-::-2! *% ) ;;!/3!-! 3! M?!!! J ' -!! 2!! ) 2! ( % * F% - NC CG V #!! '%N3!!!C I5J ;&% ((;;!- % 48 % ! 4!!!!! C % 1! / 3%!) 9) 0! *

37 4:% 2G! ;;!% 1! / (; # (( )%!"#! 1 % $ L C 955C0 % )% <!! 48 1 &( + %! C '!! <! #G #" / 9:0- / 9:0 +'%! 77&< J5! %J 9F" $ 7)% < 5!! + + % + ' 5!%!! 2 / 9:0 + 3 AJ- "! 1!;; F""! )!!! C'!%!, F% ;;!D 3! J< - #";1!%%!J + 5 %! M< " ) 3N M < " -!! N : %% / 9:0 /'!G! 4% ;; )D % / % ' + K % 2 / 9:0 3! M % ;;K + 5 %N, % 81 ;; )D!! 1!<! / 9:0&)#;; 3! M! 5?N 1! % C G! / % ;; 3! M2 Q?!!)#?!)N,

38 ) ;C;;! +5 % < C Q C : %%/ 9:0 3!M%! N! )%! + C I2 #! - -!- / 9:0! ;;! 4 + +! 3!A MC?!! #G! 2 2 <! < N ++! 7: %;; %5 '?! % 3!A M$ - %N 4+/I4!!! '!<!/ 9:0!'-!' < <## -! G! + M2 <% N 8

39 4 7 ( $! - 2!! /!!!;;# : %;; ( - - # 2! : "F )!! - # %# 5 %!! - # %!!! : % ;; % ) *, % - #!%! '. ;;K; (8 + %% %! - 2!! '% - 2! % )! - - 2! % R 5 ;;! '! 1# 2!!/ % ' 1#!%! )% ;;%!DC?A W1#'# 5 " 8' 5 # C W1#'+" 5 " 85 # W1#'2 /'.!!! /!% + 5 ". 5 #!%C! 1# ;;! %! F %! # % )% %!'! )%! ;;! ' 6 " +"# C 7

40 5 - # % ; ; % % ;; 7 )% )% 2!! / (( # C # C # 6 4 C # - -!C #.!!2# %! ;; F "# #! C F!#! - F#!! /. D#! )% )% D / 2!! /! - %! + ) I + < # )%! '%! 1!! )% )% - C #- #6 4 + /! %!! -! %! 2 %!%'! 4 <1 2 E '! - % 2!! / - 9 / #" 2# -! )) &;

41 C # - ;;!! #! )! # ' #! C # F! #. ": $! 5!! '! C # % 2 5! 3!?! C -!#!- % JC # - J # ) 3!%! %#! / 3 # 5?! C #! / #!"G'!<!! ;; H%% C #- ) $ %! - 5!!% / ;;! 1# ' #!% +! 5 - '# ;; F %! 4!! 1# 5 '! - - # # $! / )C+- - #G 6+ A! -#!! $! M#+ - 2! )!?! ' % ( )% +!. ;;K; - - " +' ;; - / )%. ;; K;&! &

42 )C F# #! #! +# 2!!/ '6+'# A + / ' 6 +!! / Q # % )! - 2 Q / ' 6 ;; +6! %! )%!! + + % C % C ' / 6+) 2! 2 2# ' )!! 2!! - / % ;;; #!" C # ;; + % #! - " +'/ %)!-!< %! $. ;;K;; -! C 2!!D! % <! C! $ ##' "%!D!- ;; - -? %! # %! +!! / + -! - %! )! '!" C # 2!! )! - # / < % % &

43 !2 E - )! '! / <! '!!! ;; C H% - 2!! A -! ;;! / 3 # A /' '! # 2! % ' '! 2! - 3!!! )% 9!! %#0! H% +!! -!%!! %!! -!%%! <! '!! 2# '!! - )! 3 '% 5 #E!! ) - D +% +'!2! 3 ' C 92! 0 9 # 2! 0+! '.!# %! ' C +E % %!! - + )!.!#!! 2 " +G +E%!! 5!% / '! 5!!! -!# % H%! 2% % ) % % L )% E +E! % 2 #G!%!%!!% / 2 + Q &

44 2# %! /! + )!%!! -!$!- #!!G %! +' 2! -! - ) G )!!!!< )%! 2!! /! F!!! # 4. : & -. ;;K;% 5!!'-#!! !?))1! <!! 3 J 6 "5!! ' -' # J 5!! G ' - G! < # -' # % 5!!!%- G!;;K;+6! 3 +!#!!/ - 2 ":!" G!;;K; "1 = % '! - 2 ":!" / %'D? 4> /'!! )%# #! / Q %!! % 5! " &&

45 ! 4# J#"2#! < J + ) -! /!" % "- '"*E!' ' "! 3!AJ$ A ).#!YJ!-M C:!N6! #! -!#(E! ( - M C :!N %!! F E! 2 " 2# #D % 4' -# #!! %! )??!! 3 #D!!! # C #!!! '! < E-! - J?! " Y C?! < 2!"#!!J + 6!G!!( E! ' )% +! A?!+3!J2 < C # "! < )% 2 J!-! E -". -E!Q! 2 " + 4.I A$-!- 2 5CE!<# % -! + +! # ) F) ZC[E+4.I 2!! / #" / K 5 -#! 9>!! 8*!'! 3!! '% "2 G CE! 3! %!! MC! #!!CEN &(

46 '% M+%! H% N MCE! C D.! N % 3!!# % "!! 4!! + % / K:!-!'!.!.! E /!! % -! + - %! ) E! -!D!% <%!!- 4! CE <!!! 3!!# % E!5!H%! <##! +%! /'!'% )!#! C)) 3! ' )!!<)) '!"/?! 1 8;& % ;&;(; / 9:0!"?! - : +.I #" C -% +!! - /! +%!"?! -#!" 2! % 3!!!"?!! ""2 %!D! $## " #! %!!%!?!! 1!?! /#! ' -!# -! % -#!!! ". "+%!%! F%!!)% % '!! - '!! / 9:0 3! %! 2 -!' 4# %! $! <!! %! <##! % &*

47 <!! C - D )! D!% - %! - % C!! #?! 2 '#!!#!+E# ), * %! - J=!!!! + 7 ; 1!! J + 4 -! C' +! 2 - %%!' )&* +4-! 2 I-!! - J## #! < 5% J ' -! E! :<:,"7, - C!!!-AM-!#Q) / I# 8;;N!!!.!#6 &! - M. -!# Q 3? 50V - %! -!!-!#" 7";,!- -J#C J4! J%!!- %!!-M2 A2N+6! %,;7";,;;E7!'! 2 :!!<!! 2 2! / A -I% ' % 2 G #! C! # % % CI! "!!!-! )C C &,

48 5 G 0 )!! )!I9-J: J0! E - 5!- -# );%! -!-J"!! %J + )E ' + 4 -! + -! - %!5!#! "&! - 1? 1% % -M<! N3-." - 3!! < / 2! -!! -! %% )% 3!!!<##% -% ) ) ' + /! 9-" %? M-!A! ' 2! - :% C 2# 2 2!- #%!N0 #"3! F. M6!!! - N0 E# )% ## 3! %% 3!! ) #! +%! <!! ) ( %! - - J'! 2!! J + 4 -! C' < CJ-4?!J1 ( )*%! - -JFI I#"3C J1 I< 5%! -!! )+ - - /'!3!MC!- N! JS &8

49 "&! - J!+J -!- - E!2 ) +!! 4! <#! 5 4 $ C % 2! 1'! 4! <#! 5.!! /'!! ).! - '!!!<!!G'!/! 4 ; ;?.%? 1 ;+ : 1! ;; / 7 % 1? C < 2I 3! < ) - - -!%!+!! '%!!%! " 2 7 & " 5(! F!!! ;; /? C / %'D?,Q; /: "."- 2??.%? 1 9?.?10 2 % /"+ ;; 3! M3 #!"C. " 9-'"0: #?! C%N C" -I!. C%!! CD '% " % )# P P % #!"#!<!!! M6)6-N"+ 9M6 ' ) 6 #- N0!!! 53" #!"C : # &7

50 77; %!"! #!5!!+ #!C.! "- O!!!?!"!!?! / M #! )?! 9) #A O.!#!!3"-!0! 5 -' #!!?! C!! #!% % L"#! /! 2 C! 4!K + "F KC#?! %!! M# $ N! O % +!? '!- C!. " : # % A! #AKK" "K5!!]/!! F!)6)6-"+ )% 2! 4-"- 5 +! 4?! + 3!A M" 8 ' 9 * 1 *!ABA 9 C ;; ' ))! + M+4 Q + 4!!!N? 2!! + " *! ;; )% 4#!# 3 - ;; ' $ %! )% + #G.!! + $ '%! D!! < 9 %!0! )% (;

51 $ $! $!!3 $!!! %! QD '%!% " < 3 %! #! 9!!0 5! < 5!! <!2L% )!! $ % G!!.!# C!% < %'! ) 5!% C?! < 5! 5!% ' --;; 3!P C! % )!<'!! "/!##!% $ % 3 3!!! % )%!#!%A 2! C C $!! C!!!5 $ 2 D2 F -!!4#! ) ) '! ) $ + #G %! /") $ ;;!%! %'! # +!%D!!!!5 ' CD! %! % + $ ) $ : 461 H%-!C 2! % 4%! (

52 47&8 ;;!%/.!.!!% 32! A " +C!C% +!. %!'! 3 D #!! # ) % -%!!!!+ * " 8 + C! C%+-%2##9 + 2"/!+! 3! D$ ( D3! L L C!! ("* + / 2LE5 &. C + 3 E#! %!! #! '%! : 5! + / - 2# %%! 4!!!!! &",, < < )% ##! ' +!.! J!J 3!A M9? % 1 * > *?? %1 C "*, 2 C'-,D6 '" 9.?!A FD >.!! ) (

53 7"&7 5!! '! C + ) ! %!'! $% <## / :-2) 9.!0 - < -.! ) 3 -!! 3;-!' -% " 5 +<!74% )% D "D/ 9:0 ) 7 4") "%!.%'! 2L D(!BD!8;<% +! 7" +C!C%+ -% 2## ! D" 2 F ( " D5. % / FE +I"C ;"!! #5!" /!#G D8 % 2; 9 : D + / C! <!! N < # ) 2! <! 6 + : 5!! '! C + 8K7; ) *86+3! D". %' &#? 3D$%.!'/!"% " - $% 4!"?"- "5E%"- 5!! ' (

54 !C # * A " ;& 3. ";;& " 3G49 ";( 3 "8;( 37 "(;( 35 ";;* 3: &#!! -! ' #! <! % *"7 &; /! % $% <## $ ' /!.! :.F $% <##<F)! ) '%! /#G % -I# D#% :&D -%' K < ^# Q! Q.!!!;;! 3 ) )% / % A ;(";*;&FX I3N+HIJ8 3 1% + ) 4# 3!1! C!_ 5 + <! ) F ) 6 C390!/9- %0 4 $ ' 5! `.*2L + I9F! I6!0 &"* < 3A `% 5 % M M N NL (&

55 % 6!L + 3 A `5 9L ) -.!# 3! 8 8 #" - ;;; 37 (! ' 5!! 9 % < 0 ' / " ) 0!! % %! ) % %! <#! %. ;;K;; -% # 3! M7 ( N $!;; A ;; +. -!A )!# (;; +6!GA!! 2! A 5 3!! <! 9<%! 0 (;; 2.%A/ # (*;; + < 4'%A 2! " A4!2 " -! 8*;; +)A%<#% 2!,;;! A 4! 2! $!<% 7,;; +! 4?A 2! A 9!0 +%"ah% b 51!;; +% '%2! / 9:0?! ((

56 47 &1 )!2#!/ - / 9:0!%!#'% - %.!.! / $ 3 # D!% C!!+! /!;;2# '! " 9 $; 1 % 7 %#!!! 2 2!%! 2# %!! -!! / 9:0 1%G! ;;! +4 2! 2# 23!# )%! '% $ 7 "7&( 3 J % %! J $+G +!2#!%!'%!/ %! A+G 2 / 3 AD+ : 7 3 GO4 ( %!A,- D! $ C2+G E0-3 GO4< 1 %! # 2#! - 2!! / / #E "#G (*

57 !!!!! < 2! #E :! + 4.I! 2# ) % 6! 1L 2? 2 %'!# +G.%! )< 2 "/! 5! 3 M PC! 2 "/ %;;;LD- '2"CE"-!5["+ : Q- D ' ' - 2#!!! + L!'! % <%+G 2 3!#!'! '%!C )%!%- P *, 1 ;;!!)%! F% J# ' 2 % - 2# +!! $%! 2 %' / 9:0 #"! %% -!;; - +G '!!!!+G! 2# -!! E (;;;; %! %% 2#! 2!%+% ;; D D )!%+4.I 1FI! '! 2# (,

58 %!'! #! 3! E# C /! #E - %!!!"/ " ( )# ;; 3! C Q!! Q 2 - / 9:0 5!!!#! '% -! 7 ". 9((0 ((9;70%! +6+ (8

59 4 2 ( 3 41 C?! 1!. ;;K;;.!!! / && ;;K;;A & ( 0 ' 98;0 ' ;,970'!!,97;0- )!% $!, % %! 1! ;; 5!! ' ) % $;;&; 4+)%! C' + 5!! % #!.!!.! / 1! 3! F% 5!!%. ).!5!!!%/+)<?##"2 1! ;; J5!! ' ) % C % J5!! ' ) % 2"4!J 1! ;;.!!! / 1#!%! ' 1# ) 1! - 4-4! %!! ' 1# <#! %!'! 1! C./2 '%%! ' 1# 2!! % /! (7

60 .!!! / %! - %! 2!! %! 1 ;; + ) 2? #! : % F! 4 + 4%!$+/ 9F!+2? 0 : %;;/+)<?##"2! + 5!! ' ) % % (% ;; 3!# -!.! %! +!! )! J% % )%!!L -#.!!J C.!!! / 1! ;;; T 5% + - #! 2 % +! # J// " / %! ;; +!!! - / : %;;+J! ;;J< 45 ).!!! / %!! )%! ' /! #%!)%!7- #! <'! )?! +' - # %!D ). ' - 1! ;; ( )%.!!! / " )% 3#"# 9KC! KC #0! )% ##"#" %! F! #!% %! '! )% # *;

61 ? 4 +' ' -!%'! D3-!' /! # %!!! - )%.5" - %! ;-! ' 5! /! ' - / 9 "E 0 - %! /! %. %%!.! #%!'%<!! / #" '! '!-!! 1!;; #! 5! 63-"F 2 #! J "# "I J! 4# ' %!D (E 5!%! - )! #'%!?!+ / C -!4# -!!!-! # 2 %!%! - '! C 5! /% '! 5!! < -! 4!!! / C 5!?#!! 5! 4 P % /%.- 777K;;; D 5! / %!1!;; -! )! / 1! ;;! # C "- J J -!! $##?D 3 5! '% 4 C! % 5!?# '-!F.! " *

62 "+! 9-!# -!0 % /'! % #" 5!% % -.- ;-!% )! ' - /)) 9/ ) ) 0 %! %! 1! ;; )!'C)"+JC C 'C " : #J!'!!/)) #!) /:C1!;; C)"+, % ' ' ;;!! ( 3! " 2# + " %! % ' ) - ) ;; % /'!G! ;; 5 - /+<?##"2" -! D%! " / : % ;; '%! + -? 5 )"- 4% ;; )% C " ! 1! 2 % %! L )% - # -!!! +.!!! / %'!! #! +G )% 2!!'!: / G!!! 2# # #! ) *

63 % + H%! I ) - I%!%!D ) I 3!I F %%)%! '!$ % 3'%! -!3!! ) <!.!!!/!! &!?! '! 5 "-!#.!!! / ))? + 5% ' 1! %! ( C I!!+!))+J - #! J! 66! 36!?# C +!! '%! C M/!"!"5E%N 5%. ;; C/+%#!!'! /' + /?!" /?!4!!! %! +! # -.!!! / )%! - )!! -?!! )!!! ) +!!' )%+ 43.!!! /!! /!% 3!% "- 3 # "#!)%?!+% "=!/ " C K/! " ".! *

64 #!-!# 5! '! - =! %! %! P C! 2L '!!.! / +E! )! 1! C /! /!% 2 3 % =! 9! ) " 0!.!!! /!+!%!D 777! -! < J2# /! #J!! 1! ;; )%! - #! ;;! * 3!!%- # 1! 1! )%!! 2!%C % /! )!!! +%! G! 9! /!%! 0! @ -!- *&

65 / '3 9/30% 77( $ '! 1! 77* 3 1! ;; % % 7 /3 % +KK,#.! /!#G /3%! +4"1'. 9.!!! / + - #! %! 91!/ C % K0! !!/ 0 /3 %!! ' 3!$ /!#G )I.! " <! # 5. # 5!! #! +G! /!!# A 90 +! = / 3 #! + ".! I O 90 4! 2 E #!=: #! O 9 0 #!<! F%/!% 1!;;) A.!!! 3 L "! <! /!%+%3! *(

66 +%! /3 ;; * "+# '%! -% 9A ) -# " 9/ KCA+ # 9: # " 9 % K;;0! C#! %%!/!" #G 9! 1!%! /30! /3 2# < # - I I 3 3!A $ % 9/ %?!% C /3!!!3! /!% $!'! E# /!3)! C /3% 2# '/<"/!## & # + '! $ ( )$ 1!;; % 4 & + # $ '!! 1! ;;! # ' )% %?! - $ *"77; 2# 5!! ' #!!!! !! ' % -! #!#! % 1! **

67 3!M! + N ;;3!!'! %! +! + %!! + C #! +!. 4 3! 5 1! M-! : #N 3! M3. N MC! CYN ; M1!%!'!!N3!M! '< N 4 *%7 * !""2 " ' 5 + /!!# #" ' 2!! / # F < " -! # /!!% %? -!# M5 + N %! '!!2#! %)% %!4""2! 3 A Q! Q! )!# -! )% +G A Q)!## <! Q) C + 5 *,

68 9 " A + 6! + ) 4# 9! 2 9 A ' 6# ! #! % -! C 3%9 2 ' A 9. K40 <! <% ' 6# 9 _ #!<% 1 <! 2# C 9 6! #! C 9+ 4"1?!% ) 9F + -!? -? 6 9/ % 9 0 4$ 8 9 $% < # +$ #$,0 M$A) - 1;; M$A3!/ % ) C!_ C C _ 1 *8

69 ) 1&!! <' #! -#! )%! <% - <' <'%! $ ' #!.!!C "+#! 4 9! %% & % %! C % -#!! "+ ) ) %!% C % '!! ' $ "-!! % C % -#!"5!!<'%! $ '/#!, % C ( 5 ' - ' C!!%- '!"! %. ;;K! G!"- 3 '!! -#! % C % &&5!% - # &"8 -!! 5 A!! 7 /?! /! & 5 +! &!, -!! & -#! ; *7

70 4 5 3%% % A 1 A,! 7!, /! ; /?! &; 5 8 +!! 8 -!! ( -#! *;! 5!! ) -#!!!%A & ( *, <'!3! )'! 3! '. '!!%'- # " +) ) / )%'<##!2#!"+!1 2 " 5! # '! #% /! -!3!J)-#!2 J. '!!/'! ) - -#!! CE 2# 5!!-#!! '%! # 5! ) -#!!% -#!#'! $! 7R '% G!! 3% % )! % -#!#'! 4 8 +' $!!,;

71 -#!#' 4!! % /!#!%! &.. <# -#! (* /?! (! * +! &,! ( -!! /! & : -/A &3& -#!'.!!, -#!'2! ; 1 )0 /?!'.!! & /?!'!! /?!'2! 7 ),!'2! 7*!'!!!'.!! *;!/A +!'2! +!'.!!, )A,

72 '2! '!! '.!!! 1(,!'2! &!'!! ;!'.!! " B) : )0/ * ; & 4 2 /!. % C % C % 5!% -#!!'! A " 2 C! ".!#A.../#!! ".!# -#! 3/ 2# 3 %!! '! -#! 2# )% -#! 9)2-0.!#'5 5 -#! 4!!!! C # % : -#! 4! #! -,

73 4 :& + 3* % G:+34 <'%! $ ' : % ;; 3 #!.! - 6+!<$/ -#!! ' - C % C % 6 +!'! +G # )A "/?C!#! < ""5A)% "+ ' -#! "C!#! A2# C % % "/#!%!#!- "2# +! ". %H% 4 % #! %! - C % -#! ' F! -! -#! < %! % %? #! % D-#!!2! /,

74 , #% 4:. 1! ;; %! %! I --- '%! E %L )% F 4# %!%! < 1! ) C%!I 5!!!! 4!!%? 1!;; %! C! C %!%! < 5! %! )!' 2# %!%"%'! %%! / 9:0 % + / '%! ) + -# #! )% +!%!%9%!1!0! / 9:0##F' 1I!!!'%! %!% % %!#. 1! ;; %%! / 9:0 %! 6 +E# /< %! % +G M!D - N E# /< - %%! %#! # 1! - )! ' =! )! D! 2 % % ) " C )%!"+! " C % $ 1! 4 3,&

75 ! C '!'! +G )% - ## ' + %!%.%! ) %! %!!"#! # $% G! 2# %%! + /! % ")%!% + ' #! %! - -! 3! M # NM:":"-I J!'! $!G! 1% %%! - %%!!!2L ) )! - C /! 2 '%! <!! %%!5! ) 2# 4!!## /!! %! 2!J6+!##!J 4 -!! %!!)%%- 6 +! ) # 5&;, - - /%;;%! )%'J/! ' C" J %! 4% % + 5!! ' %!! 4% "!?! +! # / 4(<' /' )%%!% 4! ;; C! A 3 ( 7( 9!!5 0 & (;;;" 3 8 *& 9'!% 0 8( 8(," 3 (*7( 9$ %0 8,;;",(

76 5!!!% -#! % G ' %! 5 )!! %!&;;;-% < %! G! %! 88 <!! '! 1!!!!! $!! 5! '! % J! $! %%! 9$0J 'F %! ;; *; ' '% ;;;!! $! E ' $ $! C%! (8%%#!!!! G! %! #!! 3 % 3 G + + -! %!! + 1' +! ;;;0$%!! 1! - %%! % %!!!3!!'%! '! %!! G!1!!! %!! % $! C#!%! 1!! %I -)?! G! %!!'! $! %% 4! G! % 1! ;;! #! % % C#!% G!! % :":" / % -) $%! D! % '!%! I!! /!% % -) '!! %4! 'C#!,*

77 47 2 D C#!! 3 $ % 2 ) '%! ' 6 +!% ' 2 % #!!! C?! / O F! / / %! 5 C#! $! %!! C#! $! % '%..."2 -!! 2# %!% 92:0! 2 $! % '% G!A3 %!! $! % 9$0 F! 3 " F!D!2#!:+)6!! G!! / (,;; 3!'C#! O!-!,;; - ' C#! $! % $ -!! / -!!O!!? /! )%C'4## +4 ' % % )% %! + F -# " - )' C + %%!! C % 4 % )% %! 6+ % % -!" )#!%! 2!C! )% -!!D %!

78 %!D F / 5 0*(R 4' & :%!<'$! 4! = )% - -"- 3! C,*-?!!=! %!!+! D' = -#! - A$!F -#!4 (71!;;*8( 1! ;; % - %4!?!' = '! G!! - '%G! % R ) / (R0 %! ' 5! 3! <D / 5 ) 9d!G!!0 - ;R %! - )!! &(8 9'% &7 G!0 9- :!. 8& -! G!, - ## ##&;;3! 9G!;;%7;;C! 0! G!! '! 6!# %! ) :# ) '% 6!# %,8

79 '! G!F /!%! ' # 9!0 /!,;&8 9;;0 (*,8 9;;0 9d '!!!%A! '! 1!' 2 % %!! )%! /! % 3 5!!! '% % /! % #! %!! % 9% 0? /!5!! "%!! '!O /!% ")%!%! G! )% 3 -!D!'! F% ;; '! +! $! /!%'! <%'!!%!/!!'!!% 9d%0/!,7 )9;;0, 9 #! - ' D3 %-!?! ' %! P"-! 2: ''! : # # %! '%!!!!'%! $!' # /! % 8&;! G!!(R.! ) F% 777 '! - ' )% % - '.!! % % -!% %! '% G! R ;* /'! % -! R && 3!!) % # % $ %%!,7

80 +%! % %! G!!%! +% 2! C 1!!. 2!!!!! ) %! - ;;;!. - 1! ;;!! '%## - ' % 4 1!! )!! #! ' '!! - F%! G! ' C % )%! )!! 4" & G"+4 $! G! ( (; '% &;; /!%!!D! F!6":C9! *;0 )! $!%! G! %! "2!! G!% / '!! " - % 1!!?!! 5! %! #!! 4/<"+G ) %!I? )%!! $! < +K=! %! 3 M#! N : % ;; 3!$CD!)% =! )% '! %!!!! G!/! /!#!! $% + % F% '! -!# I! '! '! F! /! % 1!%!% 8;

81 % )% -! # % #!!%! /!!! E% '%! #!!-!$!! #!! % )#!+G $% $ $ / 9:0 %! )!!! C!% 8

82 -? 1!;;1!!. 6 + : % ;;! 1! '! $%! F!%!+!-! 6+!)%! G!< 5!! %!6+!! ;;"(;; 5 # 3 C! & )% # * 6# # - @ - L %!! ;;;; (, $! F% 2 %! %! G!,C %! 4. G!! C -# %- 9* +0 ' %!! %!+ %! )! G! -! %! # + )C ' -!# )% - 2 % %! % ) ' "" - 5 %!!' - )I 5!# 2 )% - : % ;; '%! %! ' ) )"C"! + C C/ % 1! ;; (; +!! /!%! 8

83 % 6 + '% 7; + 9! + 0)% 7 G!! - 1!;;' 5 + # - 9. '% # #! 0.! + 1! ;; - 9 &&, - 0 -!% -! DA G! - M+ N -!#! : % ;; &* - 9.! G! # -!! * - 'G! -! G! - + Q &8 9.! Q G! - Q & - M+!! N!!" #!1 % - -!! 1! ;; %A C) ".! 1! ;;K;; +#! 1! ;; K;;& # C)#MC 6 #N/'C;; )% # )%! 3 MC ) " C 6 #N ' '% )%!'%!. % C +' %;;) '% % )! /)) 1! 3 " D%!.!!! /! : 9 4 ) #! 0(- # 1!;; K;;&& + 3!85% -2 9-! #! 2 ' 0 " C - ;; # C "- J#6 4 K-! #! 2 ' ;;K;;, - 8

84 !! -! 1! %! (*!% - 9, % /! O!?! # : % ;; '! )%!#' F!!% % -! #! 5! )%!!!!! /'!%% % ;; )%!%! % 2' '! #' 5!% % - 1! ;; * #! # 5!! E!! E! 1 <Z 9C 1 ;; %! -! +3!JC #! " / YJ 2!!2L 3! JC #" # C " #! J! 2L! + 4!# 3 J %J?! " #D! 4# +! #! J! C!+G - - '%!" #$%&' ( ")! " "!!-# % ' *+"#" C ;; - $% 5'2! %! 3 3! J)% 2! J F! # %! E! + " ( 2 I -# % ;;! + 4!# / 3 5! 4# -!D!- : %;; - 5#"C C+- 9C # ) $%!/ '2! ' +! 1 )C : %;;- "C+- 8&

85 %! % ; ( - #%! 5!! '! C #! G! A " #"36+3!J)% + A 6! ' /J $%.!'/!"% "- 8K7;;;O " /! -! 6+ $% <## / :-2) 9.!0<-.!7%&7;; 93 (3!+O3;-!' " /!.!#!9*.!#0$% <## /! 4!"?"- "5E%" - / / / < " ": ": ' + e -! " -! 9$0 "-! '#!<! % *"7;; 6+ 9 &; 3!0 $% <## '/!.!:.F $% <## <F) 2# ) '%! % -I#J #!<J -%'K " E "! - J?! " Y C?! < 2!"#!!J,+-! E!(;; )% +! A =! + 3!J2 <C #"! < )% 2 J9;3!0 5!!!! 5 -! 2 ) <?! 9((;;0 9;7;;0!! 2# ' < 2 "-.I" " $ % 8(

86 % $! - 6+! G! ;8 % : % 6# 6 +!% %;; -I F!) #! )! #AKK# %%!" %3#!F C)5F9C# F #"0 -? )!, : % ;; ;; < + - +D! ) % )! H%! #! C %! -# %3 %%! #" -#!! #! %! + (! 4#! #AKK%" " -#!! #! '% ) % %! 6+ %! J5% '! <!! )!!G!! + #! -! /I %!6+3!4I)! 8/'!)!) J5%'! J.! =!!+ +% C %! / M " 2 : I -!! 6+ )! <E# #!2#.$9#!.! 0!#" %"<! ")% +G AM! #!.! / " 0 (;7;;$% 9/0 /"!% 6+(!" F )% *)% # ' <'%! $ # ' 8*

87 !"+!''. # '!"+! # ' /!"2 /'.$- %!6+ %!9'&' 8 2# #" %! ' )!% + % +%2# )! /!! $ - # 7 % F!!" # )!% )!! 3!+ & + ' -!.$ A <'%! $ "<4## 2 )!"+! ' '. %/ 46I3'% 3+G 3 M#!E# N +G 1 % +! 66!! +G D / %D!' F"+ ":. "+!!! "!.$ # % #! $ ' D 5 )C ' #! 2 ++G %! #?! -%G <C ''%! $% %#! 2 -I#!! A 8,

88 .!!2A 2A #! <% 5C ": #N9)C0!"#! -I# M#! Q 6!! N 2A- -%G 9)C0!"+!-I#!:!#A /D 2A P Y ) 3! 9#"/0 2A3!E#!77( )!#9#/0 /! M :!! /' 1!! 2 #!V 9 ) M$ ' :N "0 2 M!"#! $% %N9 '/!"C/0 C : "/+!#!M1+ #N 9C : Q'-#!"2!C " -'#0 /:"'%.!#A- / )% /:"'%.!#A/ C M5!<J!"+!- "/ ! ' )!.!#/:"/! /. #'#! + M+!?!'! YQ: +E N.!#/:"/5!"#! <#!A?!" #! < + #!9<! ' F!%! 0 88

89 .!#/:"/< % J "# " J #!"?!" #!#;;9))0!"#! 5! % 9<" #!-!%!0.!#AM<)% %"5%N 9C ')% 5 '- )% %<%40 1! '! 9#" 0!"#! 9!"+!.!?! 0 # 95!!'!# 0 3G!91" A 33'6+? / A $ <Z "!(" 23I.0 ) J-!' -!!5%J 2-!+.F /!! %! C ' )! #% + C%"# -! '% 4 % 2 #!! ' 94 0 )% /C!?)! 2 "2 A $678*9#7: 3! #MF%IQ)%V 2 M$"!CN! - 2 M6V 2!C 0 87

90 / + 2 )% )% ' ' ' + )% % 9+) ' '. % / 9./0 '%! $. 2 E )%!!"+!''. % ' #! C #G - 2 :!" )! $. '%! 3 -I# ) )". %. %# 9!! 5! % / 2# / "<44.!% $. /!? $! #AKK" " 4 '! '90$. C ;; ) $! )% )! 2#! 2# F )%% ' % +'! % -! )!! ### 5#G 4!D+G )I F % )% # ) )%!%!! )!-!% $! -! '! %! - % '! -!%! # )' "+ 1!! $!%-! %A 7;

91 !! C! )% $.? % )% % % 1! ;; % #! ;;! )%! '% 4# % ' "! 5! F%! % #%!! ' 4 %!!! H%% #! %!! 2 % ) % -? )I 2# 4% ;;% '%! -#!!! 4!!%! -!! ' ) -!. )% #! %! C %!! )% %! % A 2 2"! %! - %% -! 4!)%') % 3 )% )!.!!! / +!!%"+ % + D#!! )%';; A 7

92 4 8 #*' 41O7.81*.19#1 $;!< /'!%!)! 77, %! - + "2 G 1! %! G!! % - " 4!! ' )! C% f - % 9:C-0 % 93-0g %! ) #- % '! 63-9))%! - 0 #"! ;;! ))"- '!! $! *$'! <! -! : - " 63-"+!! '% G! # % /' )! C%! ;; C ' ) % A 41 O91;81?81!< O91!< $!' ' : - % C% # ' & ;- "6# ") + @ ' 2! 81! 9(30 7

93 ?81!< #! -I )! - O $! ' '! 63-'(/!%! %! )! - -!!+G % %% %! A 4? Q!< %G*,4*#$ 8 +G A M# ) 6 % #4 + N! A 2! 9;8 0 2 A +4-!93!+0 )2 A %G*!4*#$ 8 +G [ #[ 3 -I _[ L9;;";; 0"-+6! A 2! 2 A 3!A ++ [5""F [/ [) [ Lb)! [6?": ( %1 3 G!AA0<AB*<!4 +G A! A 2 A 62 A )3!A MFC3G3%N 2! I! <? % 7

94 h C +#/% 9: ( 9 G!AA0<AB*<!4 +G A! A 2 A )3!A M3!#-I 4! + N!! 9;0 5 )%) I [ -% I6.! : 5?: ( 1G!AA0<AB* <!4 +G A M.! A 2! 9;780 2 A +4 )3!A 5?# I"X# 42 ( #*Q #$ #*#1.*D+ + *' D;81*Q G%!<*A<)4 +G @!!- 2 A +C!C% )!3!A / F X I I [ b + )! A 0 -! 9 0! 7&

95 %0 - )! 1! ;;K;; 0 ;; C ;; / 9:0 #O6.8! A 2 A /! 8 #! 5 #! 4!! /9 0 3! J4% #!.!# #! " 25 ;;";; / '2! #*3*Q D2 &" 8 2 *O D +G A + / ' 2!! A +G! - % #! -I # % +G # A @ @ )% 5 /A;;";; 48 $. * *7 #$G1 <?. 4 C ' '% % F % 2# % &* + ;5A 7(

96 #% <D% F.D I ;;)%%!A IF- % I 3! C I3E ) 9-)0 4.( Q ;%".."&( ( ".."! 2# +! 90! J-# /?!-#!5C ": )! )!! + '2! J))"+ )E 4JA $%! #" 4!! <% < -"!! 9 -! #! O -! < 1 3!! 1 +! 1 #! 1 )! )! + / '.!! J))"+A /?! < 5!! 2 A + 4 / ' M"6 "<!! ' -' #"- < 6! 3 ;;;",;; K < J))"C "+"+JA /? + "- MC # - N '!!- $!/ ' 9%&K;;0 7*

97 J))"+ ) - JA /? - J ) J.!!!/ #" #!A! % - )%!'A J! 9)0J! - G! /' % L - H% C # )%! JC ) 9C)0J9 - G!0?!! +G A "+ ) <?##" C ))"+ J+! 4!!!J 9+2$A K;K77(,0A + # J$ ' < 2!! / #" J';;";; 9%%;;(0 1'1 $!AA0-77, -# ' - # '!! - #"!'! - %5!% / $ ' )% M ## N 1 9& /? ) ) '!!$% #%!! - % # ' -' #! # 4. 1!!!!!! )! - - %! )! '% 5## )! - - )!D ) - #% 7,

98 41 $. ;;K; #" 3 : & 1.!!!,A -)0,, '-./ " / / 2!!A, )A 0) 57/ / " / !!!0,! A " %!! BB )- A/ /. " / 68 78

99 3 : & 1. %!! 0 --!B " )!0!, / ! C # ! #! 2 ',/, /8 / 2 #- )!!B! : ! ) 77

100 C C!/ ) / ,-,A!-!,,!B! - - A @ @! *,5 #!? - "+ - "- G! ;; K ; - + & #! -# /?! -#! C " : #!! ;; - 90 $ % % # 1!&- 9 @! %.D0 1!" % - # ))< ;;! ' @ ;;

101 - #! ))"+' #! CG!!! /! ;;+!)!)! '! 5! -! 4!!+ ;;;; 4 1! 1! ;; - #!! - %A *O G5 9O4 1 3&% C C '!)AC # /! 2 5% C '/! -!C # ),) C!!AA!C # B,AA0 )! ))9) ) 0 *$" 8(C # *; ("$";'< *C # 87(&; ("$";< &C # *8; )3$" ;C # &7;;; -#!A!C # )/ 4 ;C # 8*;;;!;)3< C # &7;; ' ;== &*> (+ (7C # 7;;;?4< +#1.996 ( - # )!C # % -! )! - #. 4!!- #'+ ;

102 - # ' )!? C:"-!!! 4 -# (;C # &78; ( #"- #! $! - #! )! - #! )!- #! )C! )! )! ' )C! )! )! ;C # (C # **8;; 7 ;; 9 *3*1 C! )! )! &C # &7;; (. -# % - # )! C #! )!- #! ;

103 4 '2 3 4 (./!)%%!A :!'! )%". % 2- % %. %! -!'- <.%"-! )% ##)% 5!% / '!/!2# / "<44 4. %! +G '! %%A ) 2!! /./ 2 # C "- M# 6 4 K -! #! 2 ' N 6 + '! 5 %% ) ;; # )% ' -!'!! % %./!!'! )% ' 6 +! )!1!;; ).!!! /!./ - % -# % ;; ' C! Q ' &; - % 5! MC! '.!! N <! E 5!%!'! 2!! ;

104 2# <!!! 5 % % : " -'%% / ". ;;K; (!% *( %!,;! -!% * '.!! 9, K ( 0 &, < " -! 9 K * 0 %% -!! % % -!! ' 9&0 ) #! -! '- /4 1!;; ; % + C! < " -!! '.!! )D - % ' / /4'%!!!./!. % ' /! ' % )#!! / )! 2%%! /! 5! 4 '. %?? ;; $.! ' ' + )% % 9+)0!! /' % )%! F!! 4 ) + % " +) % + ' - )% ;; &7( ;&

105 - / - + A*;8-9 (R.O &R2O&R10 + % A88,- 9 ;R.O8R2O8R10 ;; - 2! ( + %! I % 3 Q %! ) -! / ' +! % $ # # Q )!!'! + ' +! # - 2!!/ % %!' ) #!! G - &+ )- 94-<-0% - + % ;;A 8(9)0 A, ; 9 - %'! 0 )A&((9 0 + A (;- 9 &,R.O&(R2O8R10 + % A *77-9 &,R.O&(R2O8R10 =! % +)!!! # M3 ' ' - M-! #! 2 ' N '%!? - )%!! +) 5!.%"- $. ;(

106 '+ % /' - / - ' + )%!? %'+ # G! + - ' -!!! P - - '!. / % ;; ' - & ; 9('/ '/ '.!! ('G!/ 0 4. % $ )!! 2!!!- # +) ) 4!! )% %-! % ' (8,)% ) )%! +" =! % )% ##! -! -! E# F % % ) 7;; Q C! % / 2 " / Q )% '! )% <! #! )!! <## Q /!! 2! Q )% -!/! % ) ( /% ;; <## ) M)% "F BN ' -!!! + <-!/ - % - %' M+ N )% C )"-!" ) :"+ 9! #AKK" "0 D 2 % )! <'!!$!C B 1!;;(,!?! ;; Q % ;*

107 F % Q! - / -! % '% 2 )% "-!2 F! Q4?? ( ) ;; 6 6!!!!! +#!! 4 97 )% K.!0 ) ;!4 '+.%"- # 5% )% +) -% '- )% % )% 6 6 D / '! + % - )%!% % /!.!#! #!!.%"- 9! #AKK " "0' 5!!2# -#+ '!! %!' 6 6 )% )! 4! - 66 %! - ' 6 6 # 4!! )% -' " % C 66 C % 66!- )% '%!% % ;;. ;;K;;!3% %?! )% 3! ' '!3% !;; 2# : 5! '!! )+ %! )% # 66 ;,

108 66!! % )% %' 3%!2 A - % &A 66 %4% % / A 3! 3 66 /!%!A /!%!A.5K.5 & R 2 R 1 8R C- ;R ) *R $! '! A -! < C D -!! $ /% ;;,;&C 1;; 7 &#! 2! 66! # 9 * C 0 - % '% 1%%?")%!2 6 /# 3 ' ) $!! #% %? 4?!'%66 ) #% 2 ;8

109 2. %!3)"!. - C ;;//:!1%4 $% 4!! D 33' 3! 3! - % 6 6 /!%2# # 66 -' #!C ;; - 9<0 ' M-' #! C K -! "# C 6 N!!!! % )!. %! #" 9!0-2 :!" 90 +!#!! / % % +G? 2# <% #!4!!%! ) ;;;%/ +G!/? ) ) '!! $% #%!! - % # '-' # -. ;; -:C$ #! - MC 2 N!!'! O %!%!? +! /'!G!;; <##(- 5 -' #! D F!- )!!. )! ' - ## +#! -:C$!? +!!! #AKK" " ;7

110 4 " * ' 2 G"2'4?!"+!''. %9+.0!! #!.! 9.$0 6 1!! ;; $ /?! "+ % )%+.%! 2! ) <%!. % 6 + ) - $.)#!#! ;

111 $1 1! 1 &! $. ;;K;; &(&7-9!!%' H%! 0%" ) '%"!- R-!-!? )!4"!?!!!. ;*8 5!-. ;;K;;!?D R-! # ) -! -!?! )% 90 %%! G!!8&*-!4!!%! " 8,- )) '% 3 #! )% <I 5 % Q % < 9 - Q!G!Q - M ) N R?D - -! -. ;;K;; % 2!!/ )%!' M! ) N MC ) "! 8* $! - C "- ;8 * "#$%%

112 $!1!!)!5!% % #" 1!;; 8)% )1!/!8 -! - - E % (( - 2! %#)/ '.! "! # '%% 4 & )%" #- C )% -! C # )%" C "- -! #!2 ' #"!!")%!' )% 2! - ) $!)%,9- A ;; )- % 9)-0! % '-!' - "- % '- 1 % ' F!! - % - )!%!!!$ F% #?! (;;;!!!)- )-%! )- ). *9!!#! - O '%! @ A -! - )- % )! - F%!?!) ;; "C 1 % % ;; '% &&;;; $ "- J - +)-%

113 F%! #!! #?! )-"!- %!! - ")% )-<##%! ;; - % &; &7;;!! M- )"$N # - % #" F!!!!#% F%<## : - %!!! J-! ".!)% J'- -! /' C'!%# 2# # %% -! % % I"6% /' ) J-! J ' $% % )% - # #" D! %!! A / 9:0%. - % %- % # %! A " ;;;O)%%?' " (; ;;OJ- ;;J"C4!! %! " ;&;;O)%"- %? ",;*;;O3.! /!+ " ;,;;O!"#!-!'29+0 " 8;7;;O)%%?:% 4 %!(*C;;J C ' G!! 2?! D % 1! )! - %3! L '%!%4!! %% ) 4! #!!#

114 ) C!: 9C:$0 % - %?! '3!) / J)% - J! / ) F!!#. <#! '! - % ( % (; 5! - % <I *% )% + )1;; )- '+" =! % G!!33'H%*;;-!'! +" "C '!D -!## -!' / -!- &* M-!## in / -!! '%! 1 *1 % )-! /- H%;;; " #! : % '!!? 4?" C#E ) - % $% -!%! / C # / 3 "!!!"E';;- $%! %! % - / 9:: % <#! J- 4#J '!! 2 %! - % &

115 ) - # # 1! 4!!# 1! ;;! 4!!# # % -6?D -# 9% C!0 - / % C 1!A 1! C -# 778 ; ; 777 (& * ;;; (7 * ;;,*&, ;; ; 7 8 ;;;; ; 3 /'!! 5- C %!! )%'4# A / )% # <! # & 3"2## ( 2 L % 2! -# %! - 1! #.! (( -# -# / % - C %?D Q ;;.! ;; Q 8;;! / "-# % % :%!H%%! 3 /!%! #! / %-! 5?. #% %%!C! /D% I% (

116 % 2!/D%% -! C # I% + G! -!!! - % )!. #! ( 4% % D %! #!'!!%! + # - Q 3 C' <!! - %D -!"3## 5 2 G %! %- / 9:0! 4?!# - - 3##? % %)%!) %- % -# % - / 9:0! 4!!# <! )! )% -!! %! # - 4 / ' / #!! 4!!# )!#!4 F% # -!!% # -# #!4?!# % A " -#? C - /! -# % " / #/D%Q% C! " / #I%QC! " / #4%Q C! " / # %K- %Q8C! " 3!F C' 4%I%, ' 1 *

117 !!)%!< - +)- :-! )%!! 4 < '!) -! 4 3! )- ) 1! ' )% )!% -! 1! '! )- )! G!!! % G )- )!'! +G! <## '%%! 2# % )- ) ' )% : % %.D! ' 4!!## M5!N '%!# ' -! )- ) C #! '! 1!!D! : % ' -! )- )"%!!!) %!#! ')# % -!.! )% 2 )- )F%!"#!2 $ < 4!! %.G! 5% 2# % % 4!! %! 2 )- )5!!!!#! < 1! ;;!! ' 2# ' - # 6 +!!2 /,

118 F % $% + "! - -! %!%% F!! %%! "- 4?!# ;;F%! # '! #! MNF!2!! / / < %C $ C ;* -% )- ) 5% MF)5)N 2# %! #! - M1N! #!! 5% ;; -!!! :- / : ' -% Q C Q + + -! 6+.G! 4!!#! %! )- ) ;; % /!!% M'%'!N! M N - %'!!!!#! )% 2L )- ".' % )- )!! C 2 C %%! '% 1! < 5 1!;; 2L/ 1!;; -#! <%4! )% -#!% -#! '%! )- )! )% -#! <%4 %! '! 8

119 F! )%!?/ : -! -! %!!! -!! ' )! % )- ) #! '!! + % )!!%%!.!. 5? ' C:" - )!) $!- )- ) 4! % 2 " #!5 ' 1! % )- ) ;; ) $! - -!! 4! 5 - "%!2 7

120 - 1 (3 GO4 - / 9:0 - / 9:0!!)?!!! -% %!! '%<! G!;;')% #" / 9:0 -!!%%! 4!! 4!! D%! $! ' - <% %!?%)%A!! #!! CD!<! %! CD! %? <!!! 5 - %!!!D! % ' $ - +#! ( )%% 9):0! / / 9:0 #! <' %! - % %' ' $% - / 9:0 ' 4!! -'" : %% A #" / %!3!! 6 /!!!!% /!5!- - %6 % ;

121 )!- 4!!%!!!. ;;K;; G! A! / 9:0 &,; &*8( - 36 % &*7; &*,& - /4% *( & - /45 8(; 88 - %!A00!),/, 1!!)!- - ##;&R G!!?! - / 9:0!% - - % 2! )% ' # +G /L- / 9:0 A "?.! d " - % d " $!'5!CD%5!! /!)% " ) ')%' %? d - <! G! ;; C % #! )%# - 6 %- %

122 : - <! '!! <4!! 1! % + ;; C %!D- A 6 / @ #" / #" / %!3!! 6 %!3!! 6 %/ 9:0 C % -!1!A / 5 % - / 9:0 $ / 4+!! <! '!- <'77/ 4 - C!-!+!.!! 42. 1! ;; -!# - / 9:0 A

123 " ) &;;; 5 < '"? / 9:0!! %% '.! % ;,1!5! <D: D(;! + '%!-!.!- %! ' %! :%G %!! " )&;;; 4?"C"<%#"! % $!?)!1! ' - '%?D C6 $ 4!!% C (*; < # 2# ' ;;; C! C! %!2# %! C 5 D - /!% $!!!!?!!! / D! %! " - %!! 1! ;&! 4?! ;*;;; ; % $% %!!#!! ' # - " #I!! - /!#I! % " )!'1! 3?! /? % "!" - '!!- -"!!3!!3 ';C!- " 'D% '! 1! 'D%! - / 9:0 -#!! -! )% '

124 F %! 'D # :%%' ' F!! " %! /! ' 1! <D -! ' #!%!!!! 3 5! '! / % 4!! % 2! $ "! 1!!!! %! C % )!! -! C % - / ' 4$ #' C! 6!?! )% - ' - / 9:0 '% C 6 6 C 2# 7;; < # )% '% (; R!?!!! ' 2# C! ) % %? - ; * <% =* #!.! G!! &;;;; 8 + C - 8(;;;;;3*! >?% G!!- 5 - / 9:0 +"2#"%! '%!!! 1! - % &

125 2 - F / C!! 1! '%! /%? ' ' C% )% ) )!! #D =! 1!!'!! 2 %!! -! <! "!! 5!# - 2 " 5% '%! - / 9:0 -! C % #! <! D! ) - #" / 9:0 ' - '% % )##! &7+ L,R <! %!. $% #" 1!.! $ 4.!# '% ) DF!!.!# - / 9:0 % 4 & $ - #. ' /G!! 4 ## (

126 &7R!.!!- &7 % 7 R!! #% + C '.!% %!! C!?!! ' / -!! ) ' % C?%A ".! ".!C'! ; ".!<D: ".!) "%"- D ".!5 D C!.! D$ / -#!! $' % %!S%#! '%! ' -.! '% < ' <! #" ' 1 3 GO4 2 +!*' * *' *!** ** & ' 7 *; &, 7,.*' * 1 &&* &&* ; ; ; &&* *

127 :O ;8 ; ; 8 &( ;8 9 ( & ; & & * 5 R (8 ; & &8 * :!)A //!,A0 /)!,A R " "$ " "$ "")## "")## 4$ & 1!;;2 )%?!! /?! %?!'- / % 1!;;!2 )!? - *R% *R 1!!- '%-? '!!- /?L *R,

128 !!!! /? G! %% - % (;;*<E!? )!.#'! G!,, R '.#'!! -!-!#! )%? % 4%G! %!!U&( < ' H%#' ' / 2# )%?! ) 5 %! )!? % D - '%#'+2!1!;; 8

129 $$(! 4! 1! ;; % G!! % )%%!A "!!! 4 9! '5!!!%0O "! 9%!% %! 4?"C"2#E0O " 5! '-#!%. 4! 4?! && ;;; ; C./2 %C%*;;;; )-! %- % %!! F!!#!)%" A 4 1 C%%! + %#! " (" - # "! )% ' 2! " " 4 '! 4?! (; /!! C!!! C # % -42K.424?!&(R;R%-!! )#/ ) 2' +/4! % + 5% 3! % ' 7

130 / 2'+/ $ <! 4! G! + 4! 9 8; R + <!! 0!!' 4 1. %! % %! 4?" C"<% %. ;; '! 8;; j! #! ) % #D!!. % % )% " 3 ##7& " 3 ##77 " 4# ## ( Q! " + /%'!!!!# 5#;;;! C/ 4! # 4! # % % )%) 0!!#! )% % ) 5!!!%! #" % ## / % % <. "4! 1!;;! " " $C " $ '!% Q C 5/"C (;R " H%! 4! ;;! 2#! A ;

131 & /!%5! /!%C '-42K.42 3! C! -? "F 9! C 4?! 8*;; ; * ( *#% $."6.!AAB)93%0 2#;*(;.<!AAB "9!AAA "9 "9! "9 ) &,8,;; &;; 8(&&;;,(*;;,&,*,;;,&*,7;; - &7(; (7,& &; 8 ***( -% "7;; ",&,&(7 "&;* ",;,(,& 4<, "" "" "" "" %. & )!0B0 )),)-)A! )),-BA!- ))A!/--0!B)-00A!0,/0A 18*. )))B)-,0 ),!/BB! ),!/ )-/,)-)!B0)AB/B;!) A 4<&"+ 8;(&;* 8, 8,7 7*;;8,7 ;,8;88 A &O&(O&*; *(,*7,,& 7 8,,;8, 87&&* &,7& (7(&( *8&8 **;*, ;&,7 &,"&( ; &,* 7, &,(;7& *((;& 8 &,&7W,;,, & (7(( 88;, &787 &,8; ; ; ; *,( ; 4<("-! (; 77 ; ( &8 &7*,&; & ;7 7; 4<*"$,;; 77* &*, 7 ( 4<8" &( 7 & && *8 ;&;8 W' ')C WW:!)%

132 4 " < 1 %%! #"! C % %!!? +% %% A! % ) C % <% ) 2 ) 2 % +%!! 4! # % % C '! %! - +G # %?!D+%% % <!!?!2!? <! /' 6!# "+G % 1! ;; 5? )/"+G (;RC! )%! %! /?! C 4 C 6#"- - C G"- M"+N?! ;; )!"+/?#'- 1! ;;"+41!

133 8! G ( ( " * #% $4 Q ' " 8B!! ' ". 8B0 "3: 8B! : ;;;9C0 (8 ;; &, 8,*; ;;9C0 8;* ;;90 &8 8 G. ( (" * #% $4 Q S: ' " <.. $ G 4 *, ( ;;9C0 ( ; ;;90 Q S : "3:. $ G 4 ;;;9C0 8 ;;9C0 & ;;90 8 )G.& Q 4 Q ;;;9C0 ;;9C0 ;;90 Q & *& 7 (

134 4 1 7 *5 G754 # 4!!!!!% 2 #)% %!#" 4!! % L %! -!# 1! ;; 1!! # 2!# 4-6:"<> W E" ) CD! % <! 4!!! " - I!%! 4 E 2 & C : %. '*5 C! #!.! / 9:0 -%? #! #! ) #" 90! ) Q +!+4)K6)Q+) C Q + 9)C0. 2 '%!!! %! 5!. )C /' &; ;;% ;;&!,(R% C % & ' #()* )"+, -((. / &

135 )</#!3% C +G '1!;;%;;&' 8! Q +( 3& 3& 3& 7 T ), /!e (7 " C,&( <'%! * $ ' /#!!Q+!' '. % / % ((( < A 7**( " "#$ %&! ' 4! G! ;; %! 1!;;% C!+G 1!;; %' < %+G 3% (

136 8 Q 3&. /!e (7 " C <'%! $ '/#! @"; * % / % < A,&8 #!.! 6+ : %;;? 4 ' <!!?!! '% G! 9;;0! ( R - %! ;; < % ) 3C! G! ;;! 3C 3; = % )!' )%! )%! F%4?"C"2#E! )%! A4! A )!!!!!G!'! G!!! #G H%! )%!<%0!?! )!1!;; % "3!. &3;!!7$*) F *

137 G!! % )!! ' ' )! %! G!! % ;;;;; ' %!% 8!: % ' ;;; ;; ;; <! k(; ; (,,, l(;"(;; 8(,, 7 8 & l(;;"(;;,; ( ( &8 (& l(;;;c"(;;;;c ;, ( & 7 l(;;;;c ( * 7 7 < 7, (, & & &; 8* 8 +' " * 6 *9*7 3-9; 3-9; 3-9; %! (; 8*& (7& (&,87 (7( (&7( ((7( (,; ( ;, (&,7& (&,7( 1!B/-A;)/ 1,!)B-;- 1 /B-/;!/,

138 4 % $ $ & ;;! #! 9%,( ; )! 0 < )' c!?!! '%G!;*(- 3; * 7 % 3+ - %!;;R! ' ) %! 9! 3% )! < " % C?% 3%%09% ) $! %! ) %?!?!-!! )'! 4-"-!!P ;; 0 8! 1! )!! 77 * & 77( & 77* 77, 778 ;;; 88 ;; :!!/AA!/;A- 8!! < 88,&78 87; & C?% (,7 ;,,8 &* 1%!0///0!!/AA)B 8

139 ) #" / 9:0 ;; 8, "!%%!%! %% ) %!!!! R! )!?!?D )% % -!!!+ A 0) ! " # "" $ '* 4 ) #%$,5* ) 6 ) ) 4 3%7-4 89* *: -#% % 6*- "&' %( ") ) " $ $ 1;5 < ) ) 4 6-## ) ) 6 )! ) "$ 8-* (5* ) "#(*9* 3*(*9* 4 ) ") )* $ 1! ;;? / K! %4!!!A 7

140 1!.! " 2 " 6 - #" +" /! /! / + < (, 8 & " (& " # 1# " " " " +" " " " " < # " " 8 " 7 4" " " " & # :!0!B! * /A C S 4!!! 94<0 /% ;; 9( 4<S<0 ) ;; 9* 4<S<0 % %! % '!!+ 4< #!! H%#' + % < '%3 % % )% Q 3< )!!!!! %! 3<!?! )% % C 4<%!##'! ( 1#!%O!! ;; %! &!!% 1! ;;.!!! +! #!!!! #?! <' /' F!% - ;; & -!%! C! % )%!! $ ' 5!/!'*&,&;;;E#) 4". %!! H%! )!!A &;

141 5!. K 4 < ;; ;; ;; 1!/ ( *.! / * (*, 2 / & ( ( -#! & &( 7 $. 7 ( < " ", +%' " & " 6+ " /3 " $ " " " -:C2 " ; " 4!!%%! " " 2 " " " " #/ " " " <'%! 8 $ )/ 0!A '%!!. ' 2 4% 1!/ 4?! 88;7; 1!;;&- #D! (! )% %!D!!!'! CD!A "-! #!2 ' " ' %)%?!!!1!;; '% #" CD! ;;;; 4! F!- #D!%! % )%! 1! CD!#" % '%!!-#'!%! / /'G!%1!#" /?!' ;;R!)% %! + # &

142 + #!)%!!%/ %-!'#!'! 1! ;;, + '! % M-! )%% %N A " /! 'C" " /! " /! '! O1!;;% ) ;; ' &&,;; ;.! % ( +G! /< +? ) %! * )%!" K )! %! %!D%% F!!! 1! ;;! ) 5! '!% %!'!!4# ;;70! 1! &! )% % -! 1!,;; ' -42 *; '.42%! ;; )#>-#*:#1; 0*:#1; 44 6*A9.:=#0 5B9* ;# /*)C:-#6.A9 4! < " < %! 2L 3#" &

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

! #$ % & '! (! ' )!!!* +

! #$ % & '! (! ' )!!!* + !"#$%$ !"! #$ % & '! (! ' )!!!* + ,-./01-23 45167.8 49-:/ %%; ?69@8A 73/9> BC.8 58@DE/18 18,-98=/127-F 0611-23A,9-4>=D1G 61H/1I927I:JA,9K@C2.-4I:J 8 BC3-4I:J 2384/B L2,DM1D BC.C =-7-10/1C,E/=/4MG@

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

apple К apple fl 0 0

apple К apple fl 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 5 0 5 0 6 0 7 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 9 0 7 0 5 0 5 0 0 5 0 5 0 0 0 4 0 4 0 0 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0 4 0 0 0 5 0 0 9 0 4 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 Кapple 6 0 6 5 0 8 0 6 0 4 0 0

Detaljer

!"#"#$% L%0+4!"M8!F.7!NO"N!!!! G'7)7!P.2*'! ! "!

!##$% L%0+4!M8!F.7!NON!!!! G'7)7!P.2*'! ! ! !"#"#$% #$!%&'(('()'!&*+%,'-$!./%01$$'%!2')!)'(('!+&&3./'(4!2'(!$5*%$'(!'$$'*!2'*! -1((%-.&!+3!(6'!%/.*4!'*!7--'!%01--'$8!9!.*:'7)'$!2')!+&&3./'(!;.*!,'3!'*

Detaljer

! " # $ #!!" #$ %&#"'

!  # $ #!! #$ %&#' !"#$#!!"#$%&#"' % ($ ) * %,, # # ($-.. * %,, # # ($ * - %,, # # ($/..,, */%/012"# & ' (!)"*,-. /0 / # 12# 3 4",56"78" "9,5):"5;

Detaljer

Forstudie. LevertBergenKommune. v/ GunnarBakke, byrådfor kultur, næring,idrett og kirke. og DagIngeUlstein byrådfor sosial,bolig og områdesatsing

Forstudie. LevertBergenKommune. v/ GunnarBakke, byrådfor kultur, næring,idrett og kirke. og DagIngeUlstein byrådfor sosial,bolig og områdesatsing / f I f I ff f W Y / H H H J c wc I c H J j H j f f ( f )! Pj @f f j j f jf f ff Ø ff - f wwwf j f f f f j f f j f - j f j f f f j j f f j f f f f f f f f f ff f f j j f f f f é j f P f j f () f f jf j

Detaljer

Undersøkelse om opplæring i foretak (Continuing Vocational Traing Survey 5) Vennligst bruk bare papirskjema som kladd for å fylle ut webskjema.

Undersøkelse om opplæring i foretak (Continuing Vocational Traing Survey 5) Vennligst bruk bare papirskjema som kladd for å fylle ut webskjema. Undersøkelse om opplæring i foretak (Continuing Vocational Traing Survey 5) Vennligst bruk bare papirskjema som kladd for å fylle ut webskjema. Webskjema side 1 av 25: Skriv inn bruker-id: Skriv inn passordet:

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24 SAMMENDRAG...5 1 INNLEDNING...10 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...10 1.2 SAMHANDLINGSREFORMEN...10 1.3 REGIONALT SAMARBEID...12 1.4 MÅL FOR PROSJEKTET...16 1.5 PROSJEKTGJENNOMFØRING...17 1.6 BEGREPSAVKLARINGER...22

Detaljer

MARINE COMMANDER 3000

MARINE COMMANDER 3000 INNHOLD Innledning 2 Spilloppsett. 2 Starte et spill 3 Slaget 5 Spillvariasjoner 6 Velge type spill 8 Skape din egen startposisjon 8 "Nesten treff" 11 Kontrollere skip... 11 Lydeffekter og volum 12 Språk

Detaljer

E 1996-gutter. B 1998-gutter

E 1996-gutter. B 1998-gutter Gruppe: Gruppe: A B 1999-gutter C 1998-gutter 2000 1997-gutter 1995-gutter AA Åga IL 1 BA Mo IL 1 CA Stålk 1 DA Åga IL 8 EA Stålk 3 FA Åga IL 11 AB Åga IL 2 BB Mo IL 2 CB Stålk 2 DB Åga IL 9 EB Stålk 4

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren Svart gull og symbolsk kapital Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren "## Sammendrag " ## # # % &''( )' Summary * +,- % *% * %% *+,-.* * % +%, /.* * % % * % +%, %% * " ** 0 *

Detaljer

! "! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). /" )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+ " )02*- 33!! $ % %%! #$!"#$% & 33! % 4

! ! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). / )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+  )02*- 33!! $ % %%! #$!#$% & 33! % 4 !! #! $ %!! % ' (%!! )*,-!! % ). )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % ) )02*-!! $ % %%! #$!#! % 4 ' () * '#, -.01 2!- 4)) ') '5555,1 % %!! 6) )* 7,.!,) 6 66 8 9),: ) )0):.):.,)..,).,07,.) 6 ) 6 6 8 #9%0).;7!5!#$< )

Detaljer

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak 201 6 P f j f U H P f j f f 1 j 2016 U H 2 U J2016 T: Pf j f U H B: R f :wwwf Gf: PG L: P :2000 : cxntb IBN9788280827333 IBN9788280827357 Pf j f 3 D f j f j f f D 2008 f f 200910 U Nj f (2014) f D 200910

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukens tilbudsavis fra Hvordan blar man i tilbudsavisen? For å bla i tilbudsavisen så klikker du enten i et av hjørnene, eller du kan klikke på pilene nede på menylinjen. Se nærmere på produktene? Du kan

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng Trần Thành Minh Phan Lưu iên - Trần Quang Nghĩa H ÌNH H Ọ 10 h ư ơng. Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng http://www.sasangsng.cm.vn/ Save Yur Time and Mney Sharpen Yur Self-Study Skill Suit Yur Pace hương. Tích

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr

Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr. 20.01.2012 flyttefil A Avgivende selskap: tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnr. tall D Organisasjonsnr. tall E Beregningsdato dd.mm.åååå

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Rettelser til NORMARC - 17. januar 2012

Rettelser til NORMARC - 17. januar 2012 Rettelser til NORMARC - 17. januar 2012 Det er gjort følgende endringer i teksten: 008 INFORMASJONSKODER ALLE MATERIALTYPER 15-17 Utgivelsesland. Standardkoder for land, NS 4058 (ISO 3166), brukes. En

Detaljer

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP Norsk standard for 8-punktskrift punktskrift 24. oktober 2004 sist endret

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP Norsk standard for 8-punktskrift punktskrift 24. oktober 2004 sist endret Offentlig utvalg for punktskrift, OUP Norsk standard for 8-punktskrift punktskrift 24. oktober 2004 sist endret 19.10.2007 Desimal Hex Beskrivelse Tegnets utseende Punktkode 0 0000 4578

Detaljer

Hordaland teater - flytting til Logen

Hordaland teater - flytting til Logen - II /- f - - f j f å j å f å f å f f æ å å å f æ f å j j jf j f C j å ( f c f å C ff f f j f å I I f å j / f f f få f å f få å f j f f å j f å fj f f wc - II f - f@f www / få f f j f f / å I I f å C j

Detaljer

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato:

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato: Versjn: 1. HELSE MRE G RMSDAL Risikvurdering av reduksjner i aktivitet ved Mrk Rehab.senter Anbefalt: Dat: Gdkjent: Dat: H ELSE MRE G RMSDAL INNHLDSFRTEGNELSE: Bakgrunn fr risikvurderingen...3 mfang...

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar Oppgaver 1 Vektorer KATEGORI 1 1.1 Implikasjon og ekvivalens Oppgave 1.110 Er noen av im plikasjonene gale? a) Ola er nord mann Ola er fra Nor den b) Kari har tatt ser tifi kat for bil Kari er 18 år c)

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

1.14 Oppgaver. Løsningsforslag

1.14 Oppgaver. Løsningsforslag til oppgaver i avsnitt.4.4 Oppgaver..4. Konstruer tangenten til en sirkel fra et punkt utenfor sirkelen..4. A og B er to punkter i planet. Konstruer det geometriske stedet for toppunktet til en vinkel

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR HC med håndgrep med skult. ( rustfritt stål med benk og skap Volumhette- for mopper Mini med innebygd kjøleskap og komfyr HC tilpasset

Detaljer

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes.

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Dagens tema Dagens tema C-programmering Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Adresser og pekere Parametre Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Hvordan ser minnet

Detaljer

! " # $ % $ & % & $ '$ % ( )* $$ '% ) '% # + +, # % # -) $ $ % + %( $

!  # $ % $ & % & $ '$ % ( )* $$ '% ) '% # + +, # % # -) $ $ % + %( $ ! " # $ % $ & % & $ '$ % ( )* $$ '% ) '% # + +, # % # -) +$.) $ $ % + %( $ %% /00 )1 -$2 3 /04 *% 3 /05 1 #% 3 " #$%! /40 *6)781 %97:1;

Detaljer

!"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.

!#$%&'()*+*!,-*.*#/01()*1/(0*23#&4&.0*4)* 2/05(43.&/%)*%*3%643&)*)#&%.&2&'(*7#0&. !"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.!"#$%&'"()%*+",-(%. /* 0"(#"*1"#23%)) /* 4,5$))%*6")"$.% 7 8/9*:;$#%;?@)%*4)A%.B*:+6*C*0DED0F!B*6&GHIJI*>#%;?@)%

Detaljer

! " #"$ %&!! "!'( '/ 0 2 *#(6 " *#!*!:'$ *.! $ 3*! $! *?' 7 &.@.!" *#! "5$

!  #$ %&!! !'( '/ 0 2 *#(6  *#!*!:'$ *.! $ 3*! $! *?' 7 &.@.! *#! 5$ ! " #"$ %&!! "!'( #! ')!*#!$' #!$*"&")#! &! ( "!+&#,"$ #$ -!'$ &)$.!)"/01& 2#345"',$.%&!5 '*46 # )! '! #5 *".! "*'$ #.' 7. 7!*#$ 7* #+"! 7 $ *" # ) 8 ""9 &" #"7!:"&! +(;2!5#$ &"5)# "#'$ %&!' +&)..

Detaljer

Dagens tema: INF2100. Utvidelser av Minila array-er. tegn og tekster. Flass- og Flokkode. prosedyrer. Prosjektet struktur. feilhåndtering.

Dagens tema: INF2100. Utvidelser av Minila array-er. tegn og tekster. Flass- og Flokkode. prosedyrer. Prosjektet struktur. feilhåndtering. Dagens tema: Utvidelser av Minila array-er tegn og tekster Flass- og Flokkode array-er prosedyrer Prosjektet struktur feilhåndtering del 0 Dag Langmyhr,Ifi,UiO: Forelesning 6. september 2005 Ark 1 av 19

Detaljer

Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R2 kapittel 2

Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R2 kapittel 2 Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R kapittel B. a Da ABC er 90, blir AC + 8. Siden CAE er 90, blir CE + 8 7. b Vinkelen mellom CE og grunnflata blir vinkel ACE. tan ACE som gir at vinkelen blir

Detaljer

Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016

Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016 Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016 Uke Læremiddel sider V F L 33 35 37 38 Kan leke, improvisere og eksperimentere med rim og rytme BOKSTAVTEST eksperimentere med rim, rytme og språker språker

Detaljer

!"#$% &%'#()( $ *(+, -. /--0'%('#"()(1!"#$% &%'#()( $ *(+ 2 -. %')+$0( &%'#'#"1 FE&= $E 7& B&% ;GGI$E&'& D&66&= ;%D=&'D 64"& %3&*

!#$% &%'#()( $ *(+, -. /--0'%('#()(1!#$% &%'#()( $ *(+ 2 -. %')+$0( &%'#'#1 FE&= $E 7& B&% ;GGI$E&'& D&66&= ;%D=&'D 64& %3&* !"$%&' )*++*,,-.!/0,,1 234"" 5&6 +!"$%4'$'78 9999999999999999999999999999999999999999999 :";6&8 9999999999999999999999******99999999999999999999999

Detaljer

Årsplan i norsk høst 1.trinn 2016 Uke/Tema Hovedområde Kunnskapsløftet Innhold

Årsplan i norsk høst 1.trinn 2016 Uke/Tema Hovedområde Kunnskapsløftet Innhold Årsplan i norsk høst 1.trinn 2016 Uke/Tema Hovedområde Kunnskapsløftet Innhold Uke 33-35 Vennskap Bli kjent, skape et godt klassemiljø Kompetansemål etter 2.trinn Kunne uttrykke egne følelser og meninger

Detaljer

Rapport fra verksted

Rapport fra verksted f 4 j Dj c y è 6 8 L : 9 84 86 V wwwj : 66 c@j f I 9 I 4 H 8 fy f 4 (6) fy IHLD U 4 F 4 P 4 D FÅL 8 F 8 Ij 9 IL: H D D PJ PLLI 9 f H 9 P f (PL) P f 4 P f L 4 IUJIVL 4 j 4 I f HV ÅL V y I f 6 P I 6 6 jfø

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN. omdommebarometeret.no

Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN omdommebarometeret.no !"#$""%&'()"%*%(%*+,-./+ "#$%&'((!)%!*#+#&",-.*/#&0(,&,! #*%6*)7," 8)52'*,'" 7&*2,'" 3)53" #$%&$$'()*+$','*'," 4" -..9:" ;'5'*'" '*" ()*+$','*',""-..?"+3"-.!!:"'*"$'%"7+*"7&*2,'"3)53"

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Kolonne i flyttefil Ark 1 - Avtale offentlige ordninger - pr. 01.08.2012 A Avgivende selskap tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnummer tall

Kolonne i flyttefil Ark 1 - Avtale offentlige ordninger - pr. 01.08.2012 A Avgivende selskap tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnummer tall Kolonne i flyttefil Ark 1 - Avtale offentlige ordninger - pr. 01.08.2012 A Avgivende selskap tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnummer tall Nøkkelinformasjon hos avgivende selskaps systemer. D Organisasjons-/kommunenummer

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

1 :,, { 5 " 1 - { ({ - 2, ( ) 1, 3, ( ) , ( 6{11, ). : - (-,,,,,,, - ).,, ( -, ),.. 2 ( 10!) ( )., - (,, -, ) -, (,,.., ). ( 2. 2!

1 :,, { 5  1 - { ({ - 2, ( ) 1, 3, ( ) , ( 6{11, ). : - (-,,,,,,, - ).,, ( -, ),.. 2 ( 10!) ( )., - (,, -, ) -, (,,.., ). ( 2. 2! 74.200.58 88... 2001 /....:, 2002. 208.:.. - (,,,,,, ).,,,,, -,. 74.200.58. (),.. (),.. (-... (),.. (),.. (), ),. (),.. (),.. (),. ( ),.. (),.... (),.. (),.. (). (ISSEP). -,.,,.,. http://www.mccme.ru/olympiads/turlom/

Detaljer

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesutvalet. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt.

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesutvalet. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt. øii : ø: F ø i : i: :! ø i i i fi fi ji ø f i fi i i- ø ff i ø ii i i i ij ø å ff i å j å f j å www/ff i i f@f Ii j i F ff få f i i i æi -Ci i i i i / / / / I i ji øii ji ø fi ø ø f - i / - fi i / ff i

Detaljer

Det geometriske stedet for punktene som ligger 5 cm fra et punkt A, er en sirkel med radius 5 cm og har sentrum i A.

Det geometriske stedet for punktene som ligger 5 cm fra et punkt A, er en sirkel med radius 5 cm og har sentrum i A. R1 kapittel 5 Geometri Løsninger til oppgavene i boka 5.1 a Det geometriske stedet for punktene som ligger 5 cm fra et punkt A, er en sirkel med radius 5 cm og har sentrum i A. 5. a Vi bruker GeoGebra

Detaljer

" # $! $ " % & ' ( (( ( $% % ( $ ( ) ( ($(( $ ( ( ( % $* ( ( % ( ( %+, ( $- ( ((%( $ ($ $ % ( $ (.(

 # $! $  % & ' ( (( ( $% % ( $ ( ) ( ($(( $ ( ( ( % $* ( ( % ( ( %+, ( $- ( ((%( $ ($ $ % ( $ (.( # I # % & ' ( (( ( % % ( ( ) ( ((( ( ( ( % * ( ( % ( ( %+, ( - ( ((%( ( % ( (.( % (((( (( (/(( (( ( ( (( II III 0 1 234565367 3 # #. 8 9 6 IV % &'()*+,-.&/,... 1 ::;#.#=.@.@90>#

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Dagens tema INF1070. Vektorer (array er) Tekster (string er) Adresser og pekere. Dynamisk allokering

Dagens tema INF1070. Vektorer (array er) Tekster (string er) Adresser og pekere. Dynamisk allokering Dagens tema Vektorer (array er) Tekster (string er) Adresser og pekere Dynamisk allokering Dag Langmyhr,Ifi,UiO: Forelesning 23. januar 2006 Ark 1 av 23 Vektorer Alle programmeringsspråk har mulighet til

Detaljer

Vektorer. Dagens tema. Deklarasjon. Bruk

Vektorer. Dagens tema. Deklarasjon. Bruk Dagens tema Dagens tema Deklarasjon Vektorer Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Adresser og pekere Dynamisk allokering Alle programmeringsspråk har mulighet til å definere en såkalte vektor (også

Detaljer

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes.

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Dagens tema C-programmering Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Adresser og pekere Parametre Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Hvordan ser minnet ut? Variabler,

Detaljer

0%1%&23#%'242 D)7$E'244"13F)"G3'4,-B'22'21F(4')-HII= 5266%3'&27(8(9:&4(;%#$&-<%=#% >%=42&;%-' C4<%=7%=#%(:7("3'%&#D$%=#%#:6&E'%

0%1%&23#%'242 D)7$E'24413F)G3'4,-B'22'21F(4')-HII= 5266%3'&27(8(9:&4(;%#$&-<%=#% >%=42&;%-' C4<%=7%=#%(:7(3'%&#D$%=#%#:6&E'% d7)0k'e732*(,%&'-.(j &'(')*+$',- 617#('9'.+./'01"+2,-3445,6607)830"79+76+*)"+6:+"#;HZHa? 0%1%&23#%'242 @A12',-P)7K$- D)7$E'244"13F)"G3'4,-B'22'21F(4')-HII= J7KKC+',-J%(E7)#- O+N'+4F),-``] J*)401*#,-

Detaljer

Måltall for refusjonsområdet fysioterapi 2016-tall

Måltall for refusjonsområdet fysioterapi 2016-tall Analyserapport Måltall for refusjonsområdet fysioterapi 2016-tall Dato: 20.09.2017 Beskrivelse av rapporten Formålet med rapporten En viktig målsetting i analysestrategien til Helfo er å effektivisere

Detaljer

Løsningsforslag ST2301 Øving 10

Løsningsforslag ST2301 Øving 10 Løsningsforslag ST2301 Øving 10 Kapittel 5 Exercise 6 Hva er innavlskoeffisienten for individ I i følgende stamtre? Svar: Her er det best å bruke en annen metode enn løkkemetoden. Slektskapskoeffisientmetoden

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ "&$*2 "*( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* -

!#$%&&'&()*+(, -!#. $ *'&(*&!*,/!# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ &$*2 *( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* - !"#$%&$ $"$ ' ($)$)($'!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3,!'$ $*$+, $)-$%&4 $($5 6!$"'&' 7!(*2 3'&(* 7& *2 38 ("(3 2* 4 &9 *$ "&$*2 "*( / &! 3'&(*:!* $&2 7*'&(*"2 *2 3&$*2 "*('&. )*

Detaljer

RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt Copyright @ 2010 Storel

RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt Copyright @ 2010 Storel RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt TÄNDARE ST 151 E-nummer 7902110 Tillv.art.nr: 4050300854083 Rabattgrupp: 79NA TÄNDARE ST 111 E-nummer 7902112 Tillv.art.nr: 4050300854045 LED 13W VV E27 A67

Detaljer

M O R E N E VEI E N 31 F O R P R O S J E K T VVA- AN L E G G

M O R E N E VEI E N 31 F O R P R O S J E K T VVA- AN L E G G j -- M I J - M I : : Mi : i: --cx ij -- Ui ø/ j i j f - øi iji ij ij j ø i 5-5 + 8 + 8 www :\ \ i \-\-f-\\--cx I H M M I I 5 I H 5 J M 5 IUJ 5 UI 6-6 - 6 i - 6 -i fi 5 8 6 I iji ø M I - - 5 5 UI 5 I I

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

I D È LANDSKAPSPLAN M 1:2000 LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL

I D È LANDSKAPSPLAN M 1:2000 LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL I D È D F F B. H y h æ yj,. Pj y 3 : Sy B F E18. L B F æ æ L, y æ. D j F.. LANDSKAPSPLAN M 1:2000 N LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL1800-300 F V E18- j j F y æ E18 -/,, j, y H. É æ y, y. D j F y. S

Detaljer

Side 1 av 78. Dok.dato: Saksbeh: Saksnr, (FWS): Arkivkode: 29.10.2007 Tom-Jarle Isaksen, Birger Hellan 07/00653-30 151 " ##$%&'$($$()$$'$)&' *

Side 1 av 78. Dok.dato: Saksbeh: Saksnr, (FWS): Arkivkode: 29.10.2007 Tom-Jarle Isaksen, Birger Hellan 07/00653-30 151  ##$%&'$($$()$$'$)&' * Side 1 av 78!! " ##$%&'$($$()$$'$)&' * Side 2 av 78 +, -...3...5...6!"...6 #!!#...7 $!!#$%%! &&...7 '!$!( &)!!**+...8, &%$!!...14 - &##%&#...15. # #(!$#/(0##$"!#...16 + 123)!$&#/1##"%"...18 4 $!$&#...18

Detaljer

Priserne er gældende for produktion fra 1. november 2015 og frem til ny prisliste fremkommer. dkr. 7LC Model Advantage X X X X X X X X X X 29 018

Priserne er gældende for produktion fra 1. november 2015 og frem til ny prisliste fremkommer. dkr. 7LC Model Advantage X X X X X X X X X X 29 018 BMW Danmark A/S Priserne er gældende for produktion fra 1. november 2015 og frem til ny prisliste fremkommer. Reg. afgift er beregnet på basis af sats 150% fra d. 20. november 2015. Der tages forbehold

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Mellomprosjekt i MAT4010: Trekanter i planet

Mellomprosjekt i MAT4010: Trekanter i planet Mellomprosjekt i MAT4010: Trekanter i planet Anne Line Kjærgård, Cecilie Anine Thorsen og Marie Vaksvik Draagen 6. mai 2014 1 Innhold 1 Trekanter i plangeometri 3 2 Oppgavebeskrivelse 3 3 Generelle egenskaper

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Figurer o *

Figurer o * 19 Norske ftdselsrater for ettrive aldersklasser, 1968-1972 av jan M. Hoem, Er1mn Berge o7 Liv Hanson K NNHOLD L nnledning o 00000 0004 006 0* 2. Bereningsmatoder... 3. Karakteristiske trekk vej kurvene

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

OPPGAVER FOR FORUM

OPPGAVER FOR FORUM OPPGAVER FOR FORUM 2006-2007 MERK!: Du skal først skrive hele oppgaveteksten for hver oppgave, og deretter svaret på oppgaven. Hvert svar skal være detajert, og skrevet i et klart og tydelig matematisk

Detaljer

Eksamen 1T våren 2011

Eksamen 1T våren 2011 Eksamen 1T våren 011 Oppgave 1 a) 1) ) 7 6 00 000 =,6 10 0,04 10 =,4 10 4 b) c) x x + 6x= 16 + 6x 16 = 0 6 ± 6 4 1 ( 16) 6 ± 6 + 64 6 ± 100 6 ± 10 x = = = = = ± 5 1 x = 8 eller x = x x xx > 0 ( 1) > 0

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 86.M.08 TI LOJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH 11 E: (07) 59 49 2 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

Dagens tema. Datamaskinen LC-2 En kort repetisjon. Binære tall Litt om tallsystemer generelt. Binære tall. Heksadesimale og oktale tall

Dagens tema. Datamaskinen LC-2 En kort repetisjon. Binære tall Litt om tallsystemer generelt. Binære tall. Heksadesimale og oktale tall Dagens tema Datamaskinen LC-2 En kort repetisjon Binære tall Litt om tallsystemer generelt Binære tall Heksadesimale og oktale tall Programmering av LC-2 Maskinkode Assemblerkode Kjøring av LC-2-programmer

Detaljer

. Signe-Marie Juliussen 2640002 I Byggeplass : Gm 95 ):;(:1in0g7 j5r.'15 Sign. TJ

. Signe-Marie Juliussen 2640002 I Byggeplass : Gm 95 ):;(:1in0g7 j5r.'15 Sign. TJ E-7 Beregningerjjmhihf NS3940 6 7 gesimshøyde 9 3 mønehøyde hovedtak Areaer (m2) BRA Evedpan Étgpan 7 * 120.4._ Utv. bod 1. etg 5.0 Tieggsareazutvendig 30.8 Bruksarea bóig 246 otat bruksaree Z A 277 Bebygd

Detaljer

)*+,-./-%/!0-./1".2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +"::5%05,;!

)*+,-./-%/!0-./1.2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +::5%05,;! "#$%&'())*#+&,-#./011$$,22&'3&% #$%&'(& )*+,-./-%/0-./1".2+34.+,5%607-8%5335%9205335% +"::5%05,; ?3-%: @-+,5%9AA2-75.5%"..1575%,+93/51-7 @-+,5%+,B/"5,"C-38B..++"::5%05,75/ D."75%+",5,5,"C,-7-.25%

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Modifisert FVII polypeptid ifølge krav 1, hvori modifikasjonen i posisjon 286 er erstatning av Gln (Q) med Arg (R).

2. Modifisert FVII polypeptid ifølge krav 1, hvori modifikasjonen i posisjon 286 er erstatning av Gln (Q) med Arg (R). 1 P a t e n t k r a v 1. Modifisert faktor VII (FVII) polypeptid, omfattende modifikasjoner i et FVII polypeptid, hvori: modifikasjonene er i posisjoner som tilsvarer posisjon 286 og posisjon 298 i et

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7. Oslo, 9. november 1966 Nr. 4-6 - 7. årgang INNHOLD Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 3. kvartal 1966 Ordretilgangen i 3. kvartal 1966 og ordrereserven pr. 30. september 1966 Detaljomsetningen

Detaljer

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen Norgesmiljø-ogbiovitenskapeligeuniversitet Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) Masteroppgave2014 30stp Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå

Detaljer

Kommunestyrets vedtak 3

Kommunestyrets vedtak 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak 3 Del 1 Økonomiske rammebetingelser Rådmannens kommentarer til budsjettet 11 Økonomiske rammer og forutsetninger i handlingsplanen 14 Del 2 Plan- og styringssystem

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til innlæringsoppgavene

R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til innlæringsoppgavene R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til innlæringsoppgavene 6.1 a Det geometriske stedet er en sirkellinje med sentrum i punktet og radius 5 cm. 6. Vi ser at koordinataksene er vinkelhalveringslinjene for

Detaljer

Brevik barnehage. Årsplan Sammen om Porsgrunn

Brevik barnehage. Årsplan Sammen om Porsgrunn Brevik barnehage Årsplan 2016 2017 Sammen om Porsgrunn 2 Brevik Barnehage ##$ #$'()*+,-.*/+012/-2),3,1''4-),4+$44056))4*/76)-2.,4,8 9,4')644,,+2:,+25)144,;

Detaljer

yt o me e e Av n le et b s e tå a n p lo o d i te e k te e s k a p e e te r sr d e g te se l e t a il n n jk e t d ø n g A R 5 g it g % i 10 t v ve

yt o me e e Av n le et b s e tå a n p lo o d i te e k te e s k a p e e te r sr d e g te se l e t a il n n jk e t d ø n g A R 5 g it g % i 10 t v ve VDGG V-_ ) B ( ; y få N. b å y. f j f b f h å b y j ( å y h D å. ) f h æ y b - B j c j : CH j = D Ny : : : % : b b : : CH G G Y B y b : I y N : : / b - Ø y y : å - F b b f å j - j B - F j f H y j å HC

Detaljer

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl RAPPORT 2013/13 Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service Hanne Toftdahl "#$%&'()*#+#$,&-./,0#%'#12%&'34&3(&'* "#$%&'()&(*+,&-.. 5(3*#6$#'23&6) 8#44/-*$9::&-;7= 8#44/-**(**&' F)G??212%&'(0#%'#.)*#+#$,&-@A*+(B'($,C/-

Detaljer

Oppgaver i kapittel 6

Oppgaver i kapittel 6 Oppgaver i kapittel 6 603, 604, 606, 607, 608, 609, 610, 616, 619, 68, 630, 63, 633, 641 Jeg har ikke laget figurer på alle oppgavene, men det bør dere gjøre! 603 u og 70 er begge periferivinkler til v,

Detaljer

SIRIUS ACT Performance in Action. Elegant og robust betjeningsmateriell for rask og enkel installasjon. siemens.com/sirius-act

SIRIUS ACT Performance in Action. Elegant og robust betjeningsmateriell for rask og enkel installasjon. siemens.com/sirius-act SIRIUS ACT Performance in Action Elegant og robust betjeningsmateriell for rask og enkel installasjon siemens.com/sirius-act Performance in Action for betjeningsmateriell Takket være robust materiale er

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

Vedlegg 7. Illustrasjoner fra arkitekt Link signatur Januar 2008 Situasjonsplan Snitt 3D illustrasjoner

Vedlegg 7. Illustrasjoner fra arkitekt Link signatur Januar 2008 Situasjonsplan Snitt 3D illustrasjoner Vedlegg 7 Illustrasjoner fra arkitekt Link signatur Januar 008 Situasjonsplan Snitt 3D illustrasjoner 13/39 /10 14 13/19 /331 10 C 6 13/330 13/410 Felles uteareale c + 3 c +31,3 c +30 16,3 m 1:6 c + 4,8

Detaljer