~~d Sog~ V~d~~~gå~~d~ Skol~_

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "~~d Sog~ V~d~~~gå~~d~ Skol~_"

Transkript

1 ( (.' MEDLEMSBLD FOR NFO, ORGNISSJONEN FOR DEN SERTI FISERTE FLYTEKNIKER. V INNOLDET: R. - 8 Ptst d dglt d ts scl csqcs th l dsty_ BOEING -767 Nytt fly tl flymkkel d Sg Vdgåd Skl_ URUM -t ytt OB0L? bl dt hg? (d 1.) tlfstt Pssdg (FP) h dt? MEDLEM V,.". "i. :, _,' ':." I; ",. /I'.rji ' _,,.,,/, ", &,. '''.,'' IRRFT ENGINEERS INTERNTIONL '.,:,,i,:,:,\ i.: -"\/l_',/';:ì.-':f.i Ji. ;.;.7'S\!:",.:.",:,:':'r.':i.\'" : 1"h.m Flvin9,. ' 5

2 SEKRETÆRIT : 0 à : : $. 0 1-& "" N, W.ç if :i 0 i. 'ö tr WN lj. i. \ i. N c 0 tt :P N (., Ul '- O w. $. tr NN ui ui.t i. N ui O ri ri à :i Ãl 0 : : w O i ri N tr WN ui i. N 0\ 0 O m z -l -h :i r- -l :J "" ; ' r- ; :J ; "" 0 t m -l - i Q) J!. I N :p :i 0: 0: : e; :z ÃlO : rc 0 : 0 O tt w. $. 1- O NN 0\ ui i. i. 0\ i O-:OOO i N :i 0: à iō :i& '" (" 0 tr.c_ ' " 7\ 0 $. 0 /' 0 à ' :i 0: e. tt O 0 :i 0: 0 tt O 0 'O. _ 7\ 1 f,. w_ O O ll-. Oll- 0J 6 /' /' 0 /' :i 0: fl '" & tt e. & :i -r- -l rn= :i c. =,,. Z -l = ' -Z :z r- rn In In 'i :. 0 t) Ãl. 0 à à N\ ui' 10 i. 0\ I 0\: à W '" w,. NOO OL 01-0 i ui O e. '- 0 : :z 0 '" : : & :riã::iã tt 1 w. 0 W, e.. & tr c w,. 1-, t $.. 'i. e;0l l :.:0.l i. 0 tr 0 1 i. : ' N 0" :i :i :i :i 0 :i if OO1- tttt L0 OO O 0 0 : :roo :.t 0 ui.t t' 0 I Ṅ. 0' NN 0- ui i. i. \ 0\ i. O O c. 0 t' 0l.0 ui 0', w 0 N à 0" NN ui ui.t W.t 0 N i..t 0 0 '" à tt W.O:., Ul W.ç 0: : 0' NN ' N N i..ç

3 w. $.O i c., 0 l O 0 U e: l. ' ' 0 t, O, 1-.,", 0 "' w. 0(1 n, 'i L;i O ' $. 1- ' U. /, /' w, l.l- /, 1-!-1 1-0l.e:. br i. l 1 e: 1 0". f- 1- i. i 0 OO'O 0 N O '" i. :-. '- - 1-,;: " ;, 0 /'. ' 1-,. e:i. (I /',. Ã U? ' '" 0" 0. Ul /' "'W tr. '- ' 1- e: e: 0 /',,, 0. i. 0', /' e: /' 1 /' _.- " 'O); 0 \'"" 0 e."1 0 (IŠ- e: N /' Ul i I i t) fì,,. '\ : e: e: e: O/;O' U /' '" e:. U 0 e: Ul U f-.' r, i. w (1. tr '" '" ' e:. /'. 0 U i,.. w. e: 'O$. 0 0 U e:. 0, U $.'O U e: : e: $. i.. U e:. e: ' U, 'O U O i ' O,. :-'.. e: 0. (I ff 1 fl 0 /' '. 0 0' e: 0. ", U /' e: tr /; i. 0 'U e: w_ 0$.e:'O Rl. tt c e: ' e: Rl /l. i. /' e: 0 e: w.,. $. O _ i. O 'dlo Rl 0" 0 e: 1. ' ff, O 0. W' /'.. 1 U 'i e: " 0 1- i.'o O" e: ' 0:\' 1 U /' w. Rl w. e:. 'd O'l 0.. ' l "', w. 0 0' $. ", /'O i. /; /' /'. g ff i I 0' ".i. U e:. tr tr.. UO e: '.O. O 1-0 ' i. 1 O e: 0 i. 'OO" l " l /' U. f-. 0. $. e:, e:. OU e: Ã ri t- 0 $. e: $.. \ ȯ ëõ l 'O '" '" 'O $. w. i. ' e:. 1- w. O". '. 1 e: w. 0i./'. 0 e: w. r. l-e: 0 0 U 0 w. ',,., 0 e:. /' tr e:. i

4 e:. l 1- /' 0 l. i. 0 tr r 1- ff $., 0' 0 i. g O i. /'. OO trl. 0. Ue:O 1. 0 e: O e: /, 0 0" t $., e:e:0e: '- 1 O'. 0 1 tr /' O. 0,.. 0./' tr. 0 e:. e: LV 1 0 w. 0 II1 O 0",./;U e:.. " 0 " tr'd 'l ' e: 0 0,- ' U \V "" "' ".''' ". i., /' 0, sr '" tr '-.. tr e: \' ", i 0 'd :El ' tr 'do 0 i. cu., 1- e:0 "$.i. 'i e: e: i. e: i O i I I 1 i ' 0 $.e:u tr tt '. 1-0" e: l0l0l '" 0" 'i. 0. " g 0.l (1 ': $. "i.. ' i i N :i e:' i l N ','io ' l 0 0l- l 0 0' tr l e: l l e:l-o 0 $. 0 e: 0'., Ol 0 e: e: l 1-0 i I $.i. 1-0i. /; N. 'O 0. e: e 0"0l- '. i. i. 0 ln \ 0 (1 O ' e: l e: e: i. 0 IIIII :l e: l e: U O 'O. e: f- (1 0 UaGjlt' e: i e: 0e: l.. ". U e: w e:, 0' :g ' r :g S. tr /' w. 0.8 e:o '-$.:i. /', ' " U 0$. ' "'d tr tr e:otr,. e: 0- ' 8 0 g;, e: "' U $.' g; 0 e: e: 0" i. l. e: 0 e:. O- ' O e: " i ' ' i i I I I 1 I.- ". Ã l 0 l 0 1-0" (1 'i l. i. 0. e:1e: 'g'o i.e;; $. O. 0: e:e:s., i 1- /,,,e: $. \V. i. e: /' 0: O " tr. e: 1- /' tr O e: 1 0 i.. w. 1 0 e:. 0 i I i.

5 tr 0 tr 0" w. w. ' ;" e: tr U $.., U.. 'ï.- Ul U. 0 (1 0 'O ", 0 0l0. 1-,. 0, ti,,. 0 0 'g Ul0l 0. 0 i. i. w :E 0 0 i. '- '- tr i U 0 tr :E.. O.U trl 0' " U 0 0, i. 0' 0, tr OOO'X :E (1'd. O'OO'O lo" 'O0.l i. 0 0 i. '" '' U, i.' 1- U, - i.. 0 c 0 :E æ ''OUl 0, 'O' O' O l 0 ;; i. 0' 0- : :E i. ' l Ol OOl 0 l-i N U 0 i. ' '" :E0 r- U i. i. 0. /, O i. i.., :;. 0 '- 0 ' '': g c 8i.O. U tr 0,, i. Ocu 'g 1- lo 0 cu 'g 8 O' q S." i. " 0 " 0 tr. c.i.. 0 O ' U I 0 O U 01- i i. I 0 :E : /' 0 X 1- g, "' 'i f-. 0 ",O " '- 0 0 /' :E 01-0 rr.0'o :EO " w. i I :ioi 0 O O. n:, "' 'i l " 'i j-. :tr 0 0 1,. i f1 l 1.0,. U O 0 q n, 0. '" :E, l", 0 '- 0 " l-l 'i N. I 0 0 N 0 tr. i. :. L i 0' : 0 i IQ () ri c.. Rl 0:... $. $. i tro iō OJ $. 0" 1 w, i "":E U 0' 1- Ul tr 0 w.. 0. $. w. '- c 0 01-l :1-0l i. l-. i. 0 '" \N i. : 1-5' 5' ', I I OURl 0 N 0.J cu. 0-8: 0 8 '.. "'l ",W _'" 0 i :;. P' èi, èd :; O d 0 " U... " 1-1- U ' /' Ã 0 $. 0 w. 0 i i. i I I 1-'O '"/'O: 0 O 0 ' /' IT/' : n, '" "'/, i. 1-. e- /' '. i. 0". 0 0 n, '" "". 0" 'v l.i.:. i ' '" i. 0 :i. i 0 f-. tr \Q :l- ' 5; $. IT 0 - Ol.' q.g /; w. i OU l-. U /; ui i:. tr. i i

6 .UOUie: U i..:eu i. 0" n, U 0i '" 'v. X OUO tr ", e: '" 0 0 U O e: e: l, 0 N :i l U :i 'do l 0"0 (1 e: O. 0' g.. q Xi. Ul l e: "i 0 ' 0 U. 0 'd'o.0, 0 0 I'I :E.. e:. 1-0, i. 0 U tr OJ OU"il. llo l 01- i. 0 - ß 0 0, a' U 0 1- e: 0 i. 0 " "" O'd O. "(Ic,. OOl OJ ' :i "i ' ' :E t) 0. 0 (l 0 e:! ' Ol. l e: 'do i. 0 Q. :) 0 "i 0 ' 0.nc 0 0 ;; c'" 0(I c. 0 i.. U 'IlI 0- :i '- 'i U /; O tr. O O :E 0l /' U g- O e: 0, 0 U 0. i e:i 0U. ' i. 0 O O' 0U. i 0 0 (1 :E 'd.g e: 0,.0 _ ' i U U - - U tr 0 0 U"i go O1-0 Ó e: 0 g 'êl 0, 0 0.' e:o' X. U 1 I I '" '- '- '- U U tr 1-, :E 1- U i. U i e: 0' '- tj '- '- :i i. (1 e:. :E i..,,, e: U,- 0'. e: 1 0 " U U i. rn 1-Ull- 0 0 "'d :E 'd O (I :E - 0 i 0,, - U.lg 0 0 l,, :E'" 0; 0 U n: 0 O tr ' 0 e: 1. 0 ; 0 e: :E O 0./; O 0" ',Ol E,. l- /' lo (I' 0 0 0" , 0- IUi.1 U e: U 0 ' O cul (1 :E 0 :E 'i Ul- 0l 'd 0 U 0 0 (l l ' 0 0 i ' "'g'8' d 1- e: " e: S!. e:,8 1 '" '" 0 \V 'Oi. 0 :E U 0 0 l c e: '" 01-" rr '" ;; ' 1- '" "-.,0 l O. '" e:'o \V 0 :E tr 'Og 1-i. 0 0 "" 0 l- l "'.. i. 0 :E , i. U l- (I e:, 0 e: OO. (10 lo 0 'O Ol w. ' e:oucu.- 0" i i I 1 r" lj

7 0l0 UO". 0l0".. '" " :E. 0 i. /' 0 '- O i. 0, 8" 0 '- 0. ;; fl :E :E. 0 U ;; 8: 0.: :E i '- tt '- 0 1-'O 0 col :0l Ol. 0 c.:" 0 0". IT ', IQ ":E l O 0 0 i 0 U OO"c, l- l., :E 0 w. _ 0 /'. tr \O. OlOOl 0l0 '.' c. l- ;; 0 tr 0 0" :OOO i. ' l-'d. g.. i.o i..cu ?'O O. c 0 i,. i. IT ' U (l 0. i., /; ;; 0. 'i "ì :r w. tr tr i. U ". OO 0 :E. 0 /' :E :E 0 0. ' O , i c _. 0 'i n, :E. J, 0. c 1 '- c'do c O1 c 0 U :i tr 0 tr Oi.O ' J OO 0. g Ox n, IT 1 0 :E 0c, /, :E 0 /' 0" i 0 0 0, 0 :E tr.g 0 0 :E OO i' /' 0 0 :E '- 0"0 0l:E trl 0 c 0 l /'cu.' n,. 0 i. n, l-''o, Î'O 0,.. 0 i 8' lu. X c g, X \V ll l i. :E 0 0 ' :E :E U i. i. tr, tr N. ' 0 g 0 0" 0 i ' 0 ":E'd O O1-0. O, :El- 0 1O. /' IOOO trcu :E r tr 0. ' _ '" '" tr:e 'i v " 0' 1-:E U g, 0 0, Q" 0 0l:E l-i.I,l- I' '- 0 O:lU c ' i. O 0 i. i. i. O U, q i. 0 f- 1 '" '" IX'" \V 0 0" 1-0l (I 0 U 0 0 l1' q. ;.: br f- g,. O""",," 0l 0 i. 0 i. 0 'g O :EO :E i. 0 c " /'O /' O:E 0 l 0 0 ll:i' 0 l 1- '" 'v. 01- g. 0" i. ' ri tr i 'd l, 0' i I i I '- 1 'O i.. 0 a- i U tr i. 1 U i... tr 0 c gl 0 0" '-. 0 0" 0 rs U 10 :E 0 0 U g. 0 O c i. i 0 i ' i 0 i

8 0" 0- 'i U l l. e: l 0 tt l 0 0 I l Rl 0- ' :i"" 'd, 0 l. 7- $. 1-' trl,0 l i. i 0 O e: cu. 0 U 1- U Ó 'd "" O $. l i.0 l ' '" w. UO OO 0 l 1' U. i, l O 0 'i ' 0 OL :O_O 'i 0. $. ø le:'. (I. ' l l :E 0 O" g. - 7'$. '. 0 (I NO 0, 7' 0 W, 0 0 l i ' i 0 '.N Ul 0 e: ; U tr l. l. l. i t ø i O' f. tt IT 'i cu e: 1-.O.e: e: 0 IV 1-0 W 'i' 7' 'ui O tt. 0 U i 1- s:(j1 1- ; ff O e: 1- O 'O U 'i 0, IV g- ; e: G5 ui."." àe. Ã tr,. tr 0. 'i. OO " :i 1- 'i 0le:' 8" e: 0.O".. i 0 \V r 'v i. '.ç 0 U 0 0l0l N 0 0 i i. :i i àe i I.." : 'i tr Ul 0 0" U i. i i l-...t 1- 'i i. 0 tt. - Uc. I 01-1 i e: ' 1- U. e: IV 0\. _:i.ão'iit,,. U w i. 0 'i 0 i 0 (j i ' 0 0l0l0' 0l'dO0 7'tt' U0$. O i 1-, \ fl ' 1- $ "" cu. 1e: 0, 0 IT 0 ' Rl. e: i. 0 i i. 0 0' U 'i. 0 e: (1 cui..i. i 7' i Or\''r' 1-. O 0 O. l l- 0 i w. 0 U'O g; 'v i. 'O.OO. l. U 'v IT 0 1- e: 1- '.i.. l.j U 'i l-0 0l 1-(I7'$.7' 'i e: i W. (I rn e:. :E.U\', X l'd. e: U. $. 0. w. $. 0 i. 1- i II 1:10l. 0" - 7' ' 1- t i 0- tt i 0-, r r UlUl 1-0 c 'ii 0 ' i. IT OOcui i. 0 0 $. w 0 0 ' 0 IV U (1 0 :ic ' ' 0 l""',. Ul0e.. e: 0" 7' 0 0 ' :;w E.;; O 0 0,0 0 ",'", '.c' '-. _-$.:' 1-7' 1-l \V $. e: 0, i w. r fl wg. l WO e:. 0 0 Ul 0l0.. 1 " 9" e:. e: e: U. 0 \V 1- l.'.. r $.. z ' 'il0l0(1;;(i0 7' l 'O i. ' \V e:. e:. e:., ' t' '. 0." 7'.tt'i. i. tt $. c U i. cu. " '- 0\ 'i \V... " I e:.t e: 1-0 e: 7' I. I i 71- i i.1. '\. \ ' : i Iil..ir''!,, \ '\, -=. \ ' "'\. i i " ;."' : 1'j' " 'h 'it,, :;r : I - ". :_i ll 'I

9 "t Ul Ul 0 0 i. $. 1- :E l 'Oc l l l l :'. i., OORl 8" tr 8" 8" $. r 1- 'g ff ff.o 0 0 c., '. 0" 0" (1Ol1-. "i.1-. gi. " ll- '. l l tr $.. i. 1 i". rc :i 1- :i. 0 i. 0" :; i. O:, 0" l- N. ui IV '. i Ul B, Ul ' 0 (1 - i fì fì 0,.., Ul ri i " 0. $. w.. (I 0- ' 0 0" IV N uio i.?.t tr w. ' $. ' ui 5' N 0 tr.. ø, NO- t= N w. (i "'O 0. c i. $. 1' " i O..ç 1 ui 0 0", i. i., t., 0 : ' 0 0 c ' tr :; $. 0" 'i 0 Ul OO 0l1- l l.'d $.OO w. 0 i. g l 0 O c 'O. cffg'o.o ", :10lO. 'i 0 OO l tr 0 I. w. 0lO -.' w. 1- (I 0 1- gi egg O trli'o. OO ' O. O 1- 'Ol : l W. $. $.. 0 w. 0 'Oi. 1-0 tr O 0.i 1 I I' i 1,. l tt: Rl w. i 1 :"". :; 0\ '- 0 ' 0' f1 :'i 0 ". O 1 1- i t 'i0i I :n;o š" 0 :; 0 0 tr O " i. :i 0. i " 1 ' ' $. 0..:i 1 1 l i I Ã i. :i 0 l. Rl tr tr , l 0 $. 0 ' 'i O: i. n,," w. _ 0 l i. l - : ""'''.''''' 0 g 0" " l "... (1 tr ; I$.:'O l :;. l l O ' lo tr 0 i. l 0 0" l l. l l (I 0 \ i II

10 ri : Ã Ã ri fì fì ri fì ri " ;1 Iō 'OOOc. i. -(1O (1 0- (1. OZ tro O :i1 (1 '. 'Oi. i ui(1 OJ,- tr 0 w. " l.,. '" e:,,,,,0 e:_ " (1 0 O 0 0 i 1 tr.:i:z e: tr :i c. i. w tr S :i '.i. 'O 0 ", 0 0 e: :i 0 e: 0 0 i. 0 :i IV. tr 0 c. ; e: ro br 0 'g g, ê O:i.(' ' š".. 0 O ':i i 0 w.. r 0 0 5' O\ i. ' e:. 'O e: i. 1-.t n, '" '". w. tr..' e:. tr 0 0 :i i. i I 1 I 1 1 l Ö w. W. 1 S 1 i 0 :i s0\. 'O"' '.:i 6 S 0 '" w. e: -. ', g, br.ge: 0 tr 1 5' r :i :i. '" 0 " w. w. 0 0 OJ tr ' i. 0 tr :i i. l-, 0 ( i. 111ll Otrl 'il i. 0 ' :i1-0. e:j I.O " e: i... 0,., :i 0 '. i... e: (1 0 0l0 O 1-:E. tr. SOl Ul. 0l i. (' e:1- e: 0l0l ',-, tt tr 'i 0.. i... e:, i.' 0ll"''O 'O., 0 i. 'O O0 0l0 :i :i ' :io w ', ' i.. Ow.'i.. ' "' w. :i. '".t. 0 Ott'O "e:. 0 i.. :5. S S i.. ie:i Ul i. i.. 0 í. I 0 1. i. W.ç. r".,

11 e: 0 0 c.o -1, l0 e: ' e:. :z 0 w, w_ i. S O 0le::O. i. 0 0 e: S tr 1- e:. tr..ii'i.iii r-., /- t j Oe:O 0.,8i.Ol '- l-. 1- Rl lo 0 1, "". (' 0 e: 1- '.. i.oo 1 1 tr..0l tr S e: 0 I e: Rl e:. 0l-.g:1 '" tr S 1 e:,,, 1 i.o.c. e:0l O 0 0 :E 0 O e:tt trci 'tr 0l O.. 1 I 0. r\. i Rl 1.. e:. S. 0 0, e: :i W. S 1 tt.. e: e: e: l." 0 0.". O ' ". i. w. w, tr 0'. ' i. 'g ; ' ff r w_ w. i. ' l- '" 0 r'.. 0 g, (1 0 tr. g, 'i i.o", ",01- l 0,,, ',,, e: 'O1 'ORll 9'O ff 1 tr i 1 i e: i '- 0 W. e:si.oo \.'. O O.O. 0l tr w. t' tt e: ' g, 0 Z w. l-.olo l- a; l. 1- e: 0 e:ai. g, e:1 e: tr 0 1 I 1 I e: I 1 e: '" '". S. Rl,? 0 '" i. O tr _ e: '" w " S O. 0 'O 'O..0 (' e: e: OJ w. 0. e: i i

12 "t ' 0 qi 0 Ul.g. w. 'O. 1 I 'i i. w, ' OO c. 0. 'O 'O O w. l O : l. 0 0" $. l..; tr 1 1 0" 0 l O"i. $. 'Or 0:. :. l 0: l- 1-.," ""\', 'i ' n,. f1. l l t) ri ø t- :i 0 0 'i " 0 0 tr O; OO,w. w'o OO$.1-8 O 0l ' l- 0 ;s c 0 $. OO". 1. & 'g. w. 1 1 tr 0" t- w. : tr l-. 0 i. 1- : 0 c O $. ' 1 _ - 0 tr. 0 l w. 01- (I tr _ - e :i w.' l l i. ' 0. O" O. 0 i. w : l. tr. 0 O" 1 1 ' I i I I. 0 0 n, ",0. Rl 0 w. '- 0 :IV ' W \' O' l ui. 0 w. 0 O. ' OO e: 0 ' I (I ' ' ",. w 0 \V"". "'.. ;;. 0. 0" ' l.o.t ui 0 i. 1-0l,. l- O' W. O:' l, c. w. 0 qi Rl ff N c : Rl.. 0 $.. Rl.O (I 'O 0 w.. $. 9. ''," "'. 0 ' g, 0" 0 0" tr.. 1 I I tr :0 w.o i. 'i I tt 0 w.. tr $. 1 'i. 0 1 q r.. 0l.0 1 I O. l-0 O. 1 tr. 0 0 i. 0- i. 1-0 f1 l-0,. 1-"O '" ui ' 1 0 w. i. 0 $. i.. 0" (1 O 'd 0" " 0 w " ;O. 0" tr tr5. "" i.' 0 ' e: 7 0 q ff 0" 11 "1-0'i 01-, 0 w. ' :11tr O l-tr " tr. 1-0, ,r-

13 l 0 e: 7' w. l 0 tt 1-l'O:l 1-. l 'O$. 7' 1- w. ' l. i. i. 0 0 ui, l- l. 8 fl l"," LV \'"0l. 0 I." l." " e: 'O 0 0 U1 1-7' O IT U e:e: O'. Oe: 'dl. ll-.i 1 l tr i. U.. '" I I 1- I I, t) ri '. ø e: cu.,l.. N w 0". w. $. e:. $. 0 i e:. :. w. 0l (I. 0". 0. U tt 7' i I OO i. tr e:e: " IT : 50l. l 0 0 i. 0 i I r, U 0 e: tr l 7' l l. l 1,- \, O'e: l l 0.:i cu. 7'OO'd7' $.. 7' g- -. l. '" l IT l- ff l 0' IT l. l l l- i. e: 1 7' ' l n, "". 0 - _ "" t- e: l l e: O. l. i -' ; Q. l-:i l cu l ". ' 0 Q. w. l' O 7' l-l l. l i. 0 ' e 0 e: tr tr :1 tr," " ".. "' $. 7' r-. ' l 0" O"O l. tr 0; l0 '" l LV O _U '-. UO 0 0 i ' I 1 I I' ( \j '" Q. U e: Ul tr 1 =: à 0. à l. 0 : l i. e: i.\l-.0l O 1-0"0 l l '"' l l $.. 7' 0 e: ', l e:. l " Rll l. U ' 1- w 0 7'. e: $. 0 0 l '. Rl "1- e: Or- i. ' -.J $. e: 0 e:. 0 $. :.. 0" 0 l 5' U l 0 7' e: i.',. I I W OOl à 0 i w. e: UOO O "' ' w, O i Ul 0 XO I l' 0 N 8". Ul..' i. I 0 0' 0- t ui X i. ui 0. U N i. 0\ 0 l cu. N Oi.l- ui 0'. i. l l i I tr '. i. :, e: U l tr l. Rl tt e: l w. i. i t- 7' e: 0 w. 0 l U 0 ' '. 0" 0 ' 0. e: le: l-'oe:?- e:. l. e:. l0. 0".. 0 ". n,. IT l.. " e: l. 0" e: à e:.. i.' i. l 0 ui e g; $. :- 7' e: fftrlo 1 : l 'O i U.. i ' '"ll-ite: 0 7' 0 e: i..cu Rl '.l- l IT e: l 'd 0.1-pi. 0 OOe: 0 -" g i.! i. IV "" uie: ' l 0 0-7'. ' 0 '" e: LV, O' e: e: l e: Rl. Rl e:0 7' e: e: U. 7'.e: e: l-. O l.l III\ U: ' l e: e:.l w àe0 $. w U ' 1- '" 0 $. l $. l I I

14 f-.ç

15 Ul 0 /;0l w. e: 0 /; ' c' 0 w. /' /' e: gue: 'O 0 tre:/; e:, 'O?5, J0 0 0.l (l n, 0. 0l_1-0 èt0u /; tr i. &: w. 0' O", i. l-e ' i./,. 0" 'd. w. :U... i :c,. r '\ :c 0' t1 S f- tr 'O'O /'O 0. $. O. O tr 0,-' 0 e:. e: 0 1- tr.., \Q. /' e: 1-0 ' 0" w. :i w. g 0.O 0" l tr i. Oi.0 1- l '" '" cu.. i., e: l 'tru.'g. 'O' l 'e:.\g'g OL., $ i.. e: l-..e:o i..tt tt "'. O: 0 Oe:", w. 0 e:$.0 e: ', O. 0" i. Utrl'O i. 0 e: O " O I ( i. 'd1-l.. OO 1 1 O 0, U 0 1-'O i. 0' g,.- 0 l1,o 0 i 0e: cu. I i 0 i 1 /, ( ) 1-'' l-l U l O /' 0 cu. e: cu. e. /'. 0 0", '.' i. 0" Ui.e:. Otr e: 1 0 e: i...tr""o & (1 ltr $. e: 0 w. tr 0 tt e: 1- U. $. 0 e: tr 0 w. tr." 'v U. ' /' s".., O. l e1-c 0 '". 0 ' v $. e: w " 0l $. e: ' i. i.o N 0. trl- i.e:.0 e:. ei ui " 0 l i i I ll' O/; Ul l-"tolc e $. w. 0l. æ /' 1 e: 0 1- $. rj e: e:. "w. "_ ' $." O.e:e: w.' 0 0 O, e:. tr. ' ": tj 1-. $..,, i O" l-tr/;.l-. 0 i 'd l- e: 0 /' /;, li..'d (I' tr Rl w 0. ' 1-0 0'. :1 Ol0' 'di. "1- " /' " $. w. $.. "' 1-0 i. 'dtr U 'do, 0, 0,U 0"0l i.'d e: e:.. 0. (I 0 U e:. 0, ' 0. e:$. 'd 0.. i.. i i I i i ' I i I'll.e: e: trol cu. U 1- /' ' 0" 0 e: 0 (I /' 0 0'.".l i. 0 ""," "' l O 0 0,. 0 tr e: 1 0' $. 0 0 lo 0 1 I i i i 'd. 0 tr 0 e: /'i. $. (1 e: e: 0" e: 5' e: ê' " w. i.0l c 0 tr l/;e: 'v ' ",1-0 n, '" $.O;- w. " '" 0 br Oe:l-$. e:u.lu. ' 0" tr. O i. 1-.:. (I \Q "i i i i

16 '" ø 0 ;j t; ;j t) UlÃU.O " '". f-, i. 1- U 0 0" : $. U.., ' Õ.. 'i ui... d/' - ' 0 trg- 0:. w. Rl i. i. i :io:'" 0 " UO.tr U 0 E'. 0 'OO 0 OO i.. ;i,u i. - 'v ;' 0 ' /'IT w. i. i. $..O I'l U 0. tr. t-.. $. ' \0,,, 0 0 /;,. '" c $. O'.U :c. tr 0 w. tr 0: i. Rl _ ' 0 0 i.. :. "' :i. 1-6 g- : 0l /; 0 0:P : c ll g. ll Rl, i.i.ol: i i i. i ' I 0' 1, Il 0 1 O". U.: /; l 1 0 U \ Ul U. L "' 1 'Ã, $., tl 0 0ii... i. l,. O!1U 'v 0 ' , fl. l- 1 $.. cu...-. 'g $. i. '". $. 0. U i. l O OL tr U. OO 0 OO' /'l 0 i. 'O i I'll I.1-1 0" '" O i., 0U 0 0 0"/,O '.i. 0:. 0. (1 0ll. " l-i. ; e: /' "" n, W 5 0 ' : O" 0 1 'O1-1. I 1 0- w.' (l, :O'1.'ï RlO' ' ' 1- U. ff.,,.ã '-,.OO' '- ' 0 :" 0 Ã. \V /'. 1,. ",. i. /' tr /' '- ' U. 0 tr 0 ' i i i,, -" -"

17 cu. 0 m Z. -i JJ - m '- t OJ i. _ r $. m 'f 11, m w -i Nm Z i.. '6 a,'ü :.0 :,:0 õl6 ",- e: :i :i 0: '" 'i e. & '" Z 'i Z tt t' tt Z '" z) :e ) -c :i rt rt :i -c cu.. 0 $. _ -, U f1 0 e: w 0 w..." '." 0:. (1 w. 'i 0. 0 i., e: tr e:. 0 $. e: tr $.. /' /' 0 0 e:,, 0" tr i à "' U e: ' Rl 0 t- O ui, i Ul f- i ' e: O - 0 ' 0 0 w. e:. e: :i U & 0' i.. tr 1-, $. 0' w. 'O. 1- & l : tr O w./' :. 'O" 'i 0" Ul. w.,- tr e: tr ' O ' :; Ṇ i à :- N 0"'. "0 ọ -. z. -0 à -i ọ. 0- =r =r - :; N Ṉ - c. :; (" ( "0 ( c. 0- ( :; :; :; Q: N N L 0- ọ. c. ( L 0- ọ c.. ọ.. "0 '& ( ( à G) c. =r ): "0 ( - :; -. '& ct - 0 "0 :" El!E '& ;: - Ã,. '& à - '- e: I Ā:i, $. I ' ( 0: 1- : IJ ; \-. II w "" 10 1 : Z e: 0 1\\0 "" I" v cu l w.. 1 Z ;

18 0l0l 1-0 '- 0 'O 0,, :i, w. $.. 1 tr O""'" 'O,. w. $.. 0",,l-. g, tr (I.. $. l. e: w. $. w. tr r U, 0 f- 0 ' e: 0 i t) fì (" r- v fì ri fì fì r- t) Q t- 0 /; U e: t æ l-'ocu1l-tr- O e:/' 1 1-7i e: 0 :.O" i. e: 5'. g,. e:. l- e š" 0 br N e:r'o 0 0 e: tr 0 ui U '.",. /' 0 0 0' 0 ' /'. - O ' l-e:, U e: t' $ Ol 0P; " 'd O ' : I, i. 0- '- 1- O 0 ' w.. 0 0, U i i i 0', I I 0 e: 'i /- 0 O e: ; :i. tr'oe.o: ;i/,lo l-. 0 e: 0 w. i.," Ã w. "' 0 RllO Rl 0 "- 0' r" l.j. e:. 0 'i 0'. U a- e:. 0 0' 'O,8' 0 rr e: 1- "' v..l-o, 1- O 1,l.e: & (1 /' 0:. 1 0 O./' 0 0 e: /' ' ' /' 0 'd. e: U i... lo O:i 0 l 1- l W w.., 0\ 0 'd Rl.. $. 0. i, 'w. /' 5. ""' /'? /' r i..î/' ' : l cu tt i. /'. ' l-l-$. 'i w. : 0 0\ e: ui e: e i. le:o 00 w_ 0 t; ' /, 0 U e:.. 0 w..0 O\ 1-0 e: \ 0: 0- /' g; i ll. i. U.. 1 /' (1 I I I.' i I. e: 0 /' e: 0 0 e. 0: /. 0 l. Z e: 5' : Rl. i. fl/' i. t=. ;: (1 -.J.J Q-. e: '? 0, q., e: e: e: Rl tr..l-r e:," i.,, "' ' '. 0. e: U w. i. " cu r.; :$.1- O0: tr 0." t= /' ' '" w r i.$.uio-l 0 0, àe. 0.r l e:e:e:' 0l0l.e:. : ' U 0' /' W.' O. 1-0l 0 1-.,r w. 1-,cu 0 ' 0. N i. e: 0 'O OOL ' w. e:.-: $. '. e. 1-0 e: i. 0 i.ull$., rl e:. w. 0 e: 1-0 0, ' 0\ OOW ' i I I

19 /" :', ii\ i. : w. 0 7\ i., :z 0 tr l 0 '. 'i.. tt 'i 0 i I w. i. $. ' i. 0 $. ' 0 " 0.- 0" 1- /, Ã ' '" e., l- 0, " O ",, ',/, ",, 'd.ti: 1- (" 0 i. I I I,OOO'O 'd - l'o /', OJ 0 tr 'g i. w. 0"1-5' 0 0", 1 O' " Ol 1. ;;i. 0 " " w. 7\ ltr Ol 1 /'. /' i I I i I 'O'' 0. '- ' 'i ;;.,. g 0tr 0 Z i.., 0l1- w w. 'do i I Oll01 $. 7\ O Rl ' i..t. i. 0 g I 7\ 0. 0" w. i.. ;;. ';t r:o 0 l- 0 7\. 0 $.. w. 11l$.ORl (''d "i. l /' 7\O 0. ' :' I I,:, :i 0 $. 1-0: 0 /'l- 7\, 0 e..r i. OZ ê Z. 0 "7\l- /,' OO ; 8. ; 8. êš 0 0 1OLL O.l- 0: 7\1-0 /',. '" ui. 1- àe OO0 '".. 0" '- OJ 7\ 0 0 i 1 tr r- $ /' 0 /' n,.' tt '" - "' 7\ l; ' v. l 0 (1 ' Ó :. l- 0 w. 0 Z /' i.,/, tt /' 7\ Z 1- Z 0' 0 l-l- ' 'i t- $.OO/'' ' OO7\ 'O i i /' i.. rn f-' rn r rn f-' :i rn g- r. r" "' V J, f-. r" VJ IT \V 0 ff rn f-' rn r.o".: ; 0 I I I I I i.i' i :Irn f-. rn r t- tr : Z 'i tr. Z ll 07\ " 0\ 0 e. ' $ 'i' 0 ' L OO: 1- ' 0l1-7\O w. i..".' 0 1 ; 8 0" \O/'.. 7\ l O/' 0 7\. 0 0 '". O l-l :i LV 0 ' 1 tr' ' '" br & tr 0 g '7\7\ 0: ' '. 0: "./' O:. 'O i ;,. O" 'd. Ol :il O"O, 0 :.l 0 Ã w. 'i OJ '' 7\ 0' " w ( _ 0' (1 i. 0, 0 7\.l- /' ", i.0l0. 1 0" 0 ' O', 7\ l-r 1-ttfrl-, i.7\."o"o" i.7\. 0 $.. 0 7\ w. O 0\ 7\ 5 /, '. 0 0l.0l w. 1 0.'O :O"0l. ". ' ' 'i - ' 7\ 0 7\ 0 (1 OJ. 8 w.. "O ' I I I I i Il I1 0" w :i -,..,i.v 0, 1- /'. " 7\ 0 0 w. $. i I

20 er hgig rgasasjn. fri ttståde ivareta interesser til g landsmfattde, paipl i tisk uav- Stiftet i 198 fr å nrske seifisee f lytekkere. D.v.s. i nnehavere av flytekske ieo type 1 g type, utstedt av de ( sivile luftfasmyndigheter. Nrsk Flytekker Orgasasjn, Pstbks 60, N-10 Osl Lufthavn Jeg er interesse i medlemskap g ønsker pplysnger am NFO. NVN: DRESSE: SERTNR: SELSKP

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968.

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. HISTORISK OVERSIKT OMØ SKATTESATSER FRAM TIL 1968 Side Innhol d I. Inntekts- og formuesskatter, personlige skattytere II. Trygder 1. Formuesskatt til staten i 2. Formuesskatt

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

LAN DSKAP OG SI KTLI NJER TULLINKVARTALET DATO

LAN DSKAP OG SI KTLI NJER TULLINKVARTALET DATO LAN DSKAP OG SI KTLI NJER FOTOMONTASJER TULLINKVARTALET AV PLANSKISSEFORSLAG DATO 1. BYEN 1 Fjernvirkning fra St.Hanshaugen, alt.0 eksisterende situasjon 1 -a f/ ru- Fjernvirkning fra St.Hanshaugen, alt.1

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KMMUE 09/9782 I I Arki JuralpstID: sakid.: 0912633 I Saksbehandler: Frde Raskjell Sluttbehandlede edtaksinstans: Kunestye Sak nr.: 082/09 DRIFTSUT ALG Dat: 25.11.29 ELDRERÅDET 26.11.29

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

NS 3454: Livssykluskostnader. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig.

NS 3454: Livssykluskostnader. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig. A vdeling fr ingeniørutdanning Emne: Frvaltning Drift g Vedlikehld (FDV) Emnekde: SO262B Faglig ansvarlig: Hans J Berge Klasse! Gruppe(r) 3BK Eksamensppgaven/ Antall sider: 4 delprøven bestr av : Tillatte

Detaljer

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Ÿ Œ œ ˆ ˆ Š Œ. .. ³μ. μ ± Ë ²Ó Ò Ö Ò Í É Å ˆˆ Ô± ³ É ²Ó μ Ë ±, μ, μ Ö Œ Œ ˆˆ 79 ˆ Š ˆ

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Ÿ Œ œ ˆ ˆ Š Œ. .. ³μ. μ ± Ë ²Ó Ò Ö Ò Í É Å ˆˆ Ô± ³ É ²Ó μ Ë ±, μ, μ Ö Œ Œ ˆˆ 79 ˆ Š ˆ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 01.. 4.. 1 Ÿ Œ œ ˆ ˆ Š Œ ˆˆ ˆÄ ˆƒƒ Œˆ Œ Š.. ³μ μ ± Ë ²Ó Ò Ö Ò Í É Å ˆˆ Ô± ³ É ²Ó μ Ë ±, μ, μ Ö ˆ 70 Ÿ Œ œ ˆ ˆ Š Œ ˆˆ ˆÄ 7 ˆ ˆ IFW- ˆˆ ˆ Œ Œ Œ ˆˆ 79 Š ˆ 80 ˆ Š ˆ 81 E-mail: neznamov@vniief.ru

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Info fra Statens naturoppsyn (SNO)

Info fra Statens naturoppsyn (SNO) S'.u''ls \ \.1'r lì ()l'l'5\ \ nfo fra Saens nauroppsyn (SNO) Vegar Pedersen Regional rowilansvarlig Oppgaver eer loven r li bakgrunn Srnxs N\T( R O''SYN Kjerneoppgaver "Skal-oppgaver" ivarea nasj onale

Detaljer

(a δ,a+δ), (a δ,a+δ) = {x R x a < δ}. (a δ,a+δ)\{a} = (a δ,a) (a,a+δ) = {x R 0 < x a < δ}, f(x) = 2x 1.

(a δ,a+δ), (a δ,a+δ) = {x R x a < δ}. (a δ,a+δ)\{a} = (a δ,a) (a,a+δ) = {x R 0 < x a < δ}, f(x) = 2x 1. ÆÇÌ Ì ÇÅ Ê ÆË Ê Î Ä ÌÁÄ ÊÍà Á ÃÍÊË Ì Å Ì½½½ Î ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ì Ì Á Ê Æ ØØ ÒÓØ Ø Ø ÒÒ ÓÐ Ö ÒÓ ÒÝØØ Ô Ò ÙÑ ÙÖ Ø Å Ì½½½ ÓÖ ÓÐ Ø Ð ÐÖ Ó Ò Ó Ö ÙÒ Ñ ÒØ ÓÑ Ø ÙØ ÝÐÐ Ò ÒÓØ Ø Ø Ð Ã Ô ØØ Ð ½ Ñ Ð ÒØ ÒÒ Ø ÒÓ Ò Ö ÑÔÐ Ö

Detaljer

Rapport fra verksted

Rapport fra verksted f 4 j Dj c y è 6 8 L : 9 84 86 V wwwj : 66 c@j f I 9 I 4 H 8 fy f 4 (6) fy IHLD U 4 F 4 P 4 D FÅL 8 F 8 Ij 9 IL: H D D PJ PLLI 9 f H 9 P f (PL) P f 4 P f L 4 IUJIVL 4 j 4 I f HV ÅL V y I f 6 P I 6 6 jfø

Detaljer

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41.

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41. , å _:,_.a x..i» \..v».. ikl.r...a A, f. a..4 h 4. m.41..t I A AA AVFALISROI m 15-3"- Icaatoumon I2,7m= AA o m 'n G 4.. 195.3!!! o f 8_ E I BBS E m H arrexksnvsnxs sum! 9,3,": i (783 i. ij I i- -.to F

Detaljer

dq = c v dt + pdα = 0 dq = c p dt αdp = 0 µ pdα = αdp c p dα = c v dp = c v = D θ = T

dq = c v dt + pdα = 0 dq = c p dt αdp = 0 µ pdα = αdp c p dα = c v dp = c v = D θ = T ÙÖ ½ ÇÔÔ Ø Ò Ò Ò ÓÔÔ Ú º¾½ºÌº ¾¾¼¼ ØÑÓ Ö Ý ¾¼½ Ä Ò Ò ÓÖ Ð Ø Ð ÑÐ Ñ ØØ ÖÑÓÔÔ Ú Ö º¾½ºÌ Î ÒØ Ö Ø ÖÖ ÐÙ Ø Ó Ö Ø Ð Ô Ö Ø Ò Γ ÓÖ ÓÑ Ú Ð Ò µ ÐÐØ Ö Ñ Ò Ö ÒÒ Ø ÖÖ Ø Ò ÙÖ ½µº ÖÑ Ú Ð ÐÙ Ø ÓÑ Ú Ø Ð Ö Γ d µ ÐÐØ Ð

Detaljer

P ² Ö³, ƒ. ƒ μ² 1,. ƒô Ï,. Ô² Ô ³ 2. ƒ ŒŒ - Š ˆ ˆ ƒ ˆ Ÿ. ˆ Š œš ˆ ƒ. ƒ Š. ² μ Ê ² μ ± Ö ² μ Éμ Ö

P ² Ö³, ƒ. ƒ μ² 1,. ƒô Ï,. Ô² Ô ³ 2. ƒ ŒŒ - Š ˆ ˆ ƒ ˆ Ÿ. ˆ Š œš ˆ ƒ. ƒ Š. ² μ Ê ² μ ± Ö ² μ Éμ Ö P18-2007-163. ² Ö³, ƒ. ƒ μ² 1,. ƒô Ï,. Ô² Ô ³ 2 Œ Œ ƒ Œ ƒ ƒ ŒŒ - Š ˆ ˆ ƒ ˆ Ÿ ˆŸ ˆŸ ˆ Š œš ˆ ƒ ˆŸ Œ ƒ Š ƒ Š ² μ Ê ² μ ± Ö ² μ Éμ Ö 1 É Ö ÒÌ ² μ Œμ μ²ó ±μ μ μ Ê É μ μ Ê - É É, ² - Éμ 2 ƒμ μ-μ μ É É ²Ó Ò

Detaljer

Tegn og tekst. Et representert tegn kan vises på flere måter. Noen definisjoner. Enda noen definisjoner. \yvind og ]se N{rb}? a a a.

Tegn og tekst. Et representert tegn kan vises på flere måter. Noen definisjoner. Enda noen definisjoner. \yvind og ]se N{rb}? a a a. o o {rb} rprr på r år o prpp rpro r r rr rpro o r o or α r o or bor brp or b rr på ppr r r r r r rrr år på o oroooro o r or o br å r r pår r r orør p o b b år r å r o o o rprrr o p o rprrr o or op r r

Detaljer

Sensorveiledning: MET 11803

Sensorveiledning: MET 11803 Sensorveiledning: MET 11803 Matematikk Eksamensdato: 08.05.2014 kl. 09.00-14.00 Totalt antall sider: 8 Se oppgavesettet for tillatte hjelpemidler Se oppgavesettet for vekting av oppgavene Ansvarlig institutt:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

Solavskjerming bo- og servicesentre

Solavskjerming bo- og servicesentre Namsos kommune Solavskjerming bo- og servicesentre KONKURRANSEGRUNNLAG (UTF) SOLAVSKJERMING. Utarbeidet av : Namsos kommune Eiendomsavdelingen Dato: 18. oktober 2012 Sign: Bente Aglen Ref.: 2012/8495 Konkurranse

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

Forstudie. LevertBergenKommune. v/ GunnarBakke, byrådfor kultur, næring,idrett og kirke. og DagIngeUlstein byrådfor sosial,bolig og områdesatsing

Forstudie. LevertBergenKommune. v/ GunnarBakke, byrådfor kultur, næring,idrett og kirke. og DagIngeUlstein byrådfor sosial,bolig og områdesatsing / f I f I ff f W Y / H H H J c wc I c H J j H j f f ( f )! Pj @f f j j f jf f ff Ø ff - f wwwf j f f f f j f f j f - j f j f f f j j f f j f f f f f f f f f ff f f j j f f f f é j f P f j f () f f jf j

Detaljer

xja 11 Nei 3 1 JA N Iskutlti an; T Formåi /3 Søker E-postadresse Tidligere utbetalt Er hele prosjektet gjennomføn ved denne utbetalingen?

xja 11 Nei 3 1 JA N Iskutlti an; T Formåi /3 Søker E-postadresse Tidligere utbetalt Er hele prosjektet gjennomføn ved denne utbetalingen? Iskutlti Søker Tela/ tlg Mobiltelefon Postnr. ^ Poststed E-postadresse Se tilskuddsbrevet / _ I Prosjektnavn Saksnummer 7oo TilskudQkbeløp Kodtnader oppgitt i tilskuddsbrev K4tlnaderRied søknad om utbetaling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

9 560 tt. i --I, ---inr-- !r--1. stue. 27.7 ril, Tiltakshaver 136.1 kvrn avrundes trl: 136 kvm. Hellandsjøen del av grunnpakken

9 560 tt. i --I, ---inr-- !r--1. stue. 27.7 ril, Tiltakshaver 136.1 kvrn avrundes trl: 136 kvm. Hellandsjøen del av grunnpakken nr. E-11 tt --, ---nr--!r--1 - stue j v 3 rhal 27.7 rl, ED re - f ED h-- sov 2 overbyggcluteplass LL. () c> 3 460,11, 4 120 1. Etasje 2. etasje Takplan BRA boenhet 2.1A ETASJE ROM P-ROM 1 etasje v.f sov

Detaljer

P ²Êϱ 1,..Šμ ² ±μ 1,.. μ Î 1,2 ˆ ˆŸ. ² μ Ê ² μ Ì μ ÉÓ. É μ ±, Ì μé μ Ò É μ Ò ² μ Ö. ÍÒ Œμ ±μ ±μ μ μ Ê É μ μ Ê É É ³. Œ..

P ²Êϱ 1,..Šμ ² ±μ 1,.. μ Î 1,2 ˆ ˆŸ. ² μ Ê ² μ Ì μ ÉÓ. É μ ±, Ì μé μ Ò É μ Ò ² μ Ö. ÍÒ Œμ ±μ ±μ μ μ Ê É μ μ Ê É É ³. Œ.. .. ²Êϱ 1,..Šμ ² ±μ 1,.. μ Î 1,2 ˆ ˆ Œ ˆ ˆŸ Š ˆ : ˆ ˆ ˆ ˆ? P14-2011-18 ² μ Ê ² μ Ì μ ÉÓ. É μ ±, Ì μé μ Ò É μ Ò ² μ Ö 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê, μ Ö 2 ÊÎ μ- ² μ É ²Ó ± É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³... ±μ ²Ó- ÍÒ Œμ ±μ ±μ

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

PDF created with pdffactory Pro trial version

PDF created with pdffactory Pro trial version [ ² Ú»» ³»»² ¾ ²» ¹» ô Ì ± « Forord Ò ; ±¹ ²» ³«¹»» òòò [ ²»² ª ; µ«² ¹» ¼» º± îðïéô ¹ «²²»² ¼»»» ¼» µ±³³» ² ³³» ² º± ¾ ²» ¹» «¹«±³ ¹ ( ¼» ¾»²¼ ²¹»»²»» ; ²» ò Ê»² : ¼»» ª µ ¹ ±¾¾ ±¹ ¼»² µ ª º± ª» ¹±¼ ò

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

Søknad om økonomisk støtte til studentdemokrati

Søknad om økonomisk støtte til studentdemokrati Til: Velferdstinget i Osl g Akershus Fra: Studentrådet ved Plitihøgsklen i Osl Osl, 19/09-2012 Søknad m øknmisk støtte til studentdemkrati Generelt m Studentrådet Studentrådet ved Plitihøgsklen i Osl er

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Dato: Tidspunkt: 18:00 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Grønn Nemnd Verran Servicekontor Dato: 12.01.2017 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 93017240, mellom

Detaljer

Elektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 2013 Trøndelag Fotbalikrets ////

Elektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 2013 Trøndelag Fotbalikrets //// lektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 3 Trøndelag Fotbalikrets //// / Unngår NN.DNNG Trøndelag Fotbalikrets innførte fra sesongen elektroniske kamprapporter i enkelte klasser. Dette videreføres

Detaljer

Bergvesenet. BV 3673 Trondheim. Kjernelogger til diamantborhull , Stordø Kisgruver, boret Stordø Kisgruver A/S

Bergvesenet. BV 3673 Trondheim. Kjernelogger til diamantborhull , Stordø Kisgruver, boret Stordø Kisgruver A/S xt Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3673 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

&J)~.\).{iot~~h~t. FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT ~~.vr,~/ft-to~ea: "Johan Hjort" Fartøy. Bergen, 3. mars 1980.

&J)~.\).{iot~~h~t. FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT ~~.vr,~/ft-to~ea: Johan Hjort Fartøy. Bergen, 3. mars 1980. FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT.vr,/ft-toeA: &J).\).{iotht Fartøy Avgang Ankomst Persone Område Formå "Johan Hjort" Bergen, 3. mars 1980 Bergen, 30. mars 1980 J. Træand, M. Johannessen, K.

Detaljer

Kommunedelplan for Hjelset

Kommunedelplan for Hjelset ll f Hjlt 20162026 l: 201301 VEDEGG 2: ti 2 Ilftl 1. ti... 4 2. l til lifål... 10 2.1 1 Hl... 10 2.2 2 y ø... 12 2.3 3 ø t... 14 2.4 4... 16 2.5 5 ø... 18 2.6 6 t... 20 2.7 7 t ø... 22 2.8 8... 24 2.9

Detaljer

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING. /.. " MØBELRINGEN.L, Fridtlhl :ç VølJelhus-! "d'-p-ë Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 Iß-O Fauske Kommune Plan/næring Boks 93 8201 Fauske!C)/d1 ayb SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Detaljer

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 6880/

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 6880/ f f æ Å f f f WÅ Ø Ø Å ØY f W ff f j () f f j æ f f j W f f W j f j (jf æ ) f W æ j f f f j j f f f j f ff f W f W f Ø @f wwwf f W "xff "? f W f f W j H j f f j ()) j f f f j j j f j f f ( ) f j f ff f

Detaljer

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Ï Ìμ μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Ï Ìμ μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2015.. 46.. 1 Š ˆ Š Š Š.. Ï Ìμ μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ 167 Œ 168 Šμ É Ê±Í Ö 168 μ É Ò Ì ±É É ± 171 ˆ ˆ Šˆ 172 ˆμ Í Ö μ, μ μ Ê ² 172 Í É Ö 173 ³Ò μéò 178 ƒ μ Ò ³ 180 ² Ö ³ É μ μ± Ê ÕÐ

Detaljer

Ó³ Ÿ , º 6Ä7(176Ä177).. 823Ä Œ. Œ ²±μ,,.. É ²,.. μ ²Ó,.. Íμ,.. ŠÊÉÊ μ,.. μ ±μ,.. ÒÏ

Ó³ Ÿ , º 6Ä7(176Ä177).. 823Ä Œ. Œ ²±μ,,.. É ²,.. μ ²Ó,.. Íμ,.. ŠÊÉÊ μ,.. μ ±μ,.. ÒÏ Ó³ Ÿ. 2012.. 9, º 6Ä7(176Ä177).. 823Ä837 Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ Š Œ ƒ Š Š Š ˆŒ ˆ ˆ. Œ. Œ ²±μ,,.. É ²,.. μ ²Ó,.. Íμ,.. ŠÊÉÊ μ,.. μ ±μ,.. ÒÏ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μë ± Ê É É ³.. Š² ³ É Ì ±μ μ, μë Ö μ Éμ É μ μ

Detaljer

Protokoll'fra'' Ringerike'Arbeiderpartis'årsmøte' lørdag'8'februar'2014'klokken'10:00' '17.30' på'follum'klubbhus'

Protokoll'fra'' Ringerike'Arbeiderpartis'årsmøte' lørdag'8'februar'2014'klokken'10:00' '17.30' på'follum'klubbhus' 1. Åpning'' ' Protokoll'fra'' Ringerike'Arbeiderpartis'årsmøte' lørdag'8'februar'2014'klokken'10:00' '17.30' på'follum'klubbhus' VelkommenvedlokallagslederSteinRoarEriksen(Ringerikeogomegnfagligelag).

Detaljer

M O R E N E VEI E N 31 F O R P R O S J E K T VVA- AN L E G G

M O R E N E VEI E N 31 F O R P R O S J E K T VVA- AN L E G G j -- M I J - M I : : Mi : i: --cx ij -- Ui ø/ j i j f - øi iji ij ij j ø i 5-5 + 8 + 8 www :\ \ i \-\-f-\\--cx I H M M I I 5 I H 5 J M 5 IUJ 5 UI 6-6 - 6 i - 6 -i fi 5 8 6 I iji ø M I - - 5 5 UI 5 I I

Detaljer

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato:

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato: Versjn: 1. HELSE MRE G RMSDAL Risikvurdering av reduksjner i aktivitet ved Mrk Rehab.senter Anbefalt: Dat: Gdkjent: Dat: H ELSE MRE G RMSDAL INNHLDSFRTEGNELSE: Bakgrunn fr risikvurderingen...3 mfang...

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 86.M.08 TI LOJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH 11 E: (07) 59 49 2 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Årsmøte ttåentol Helse Buskeru d?:016

Årsmøte ttåentol Helse Buskeru d?:016 Årsmøte ttåentl Helse Buskeru d?:016 A ktivitetshuset Spi kkøstd 17. ebruar 2Ot6 kl. 18.00 tåtliltål ll te ;Tr*il 06 lluåux Saksliste Sak 1. Sak 2. sk. Sk 4. ak 5 Åpning/knstituering Gdkjenning av innkalling,

Detaljer

ÅnslqøTE. -tr PROTOKOLL FRA FEBRUAR 2O1 5. www.sipalki.no OSLO SIPALKI KLUBB. [lffo'*t*o,.ou,,o. Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. {.

ÅnslqøTE. -tr PROTOKOLL FRA FEBRUAR 2O1 5. www.sipalki.no OSLO SIPALKI KLUBB. [lffo'*t*o,.ou,,o. Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. {. Osl Sipalki Klubb Org.nr. 895338222 v/stig Magnus Halvrsen Libakkfaret BB, 1184 Osl +47 95100991 / sipalki@sipalki.n / www.sipalki.n OSLO SIPALKI KLUBB www.sipalki.n HI {.i(b_ -tr [lff'*t*,.u,, PROTOKOLL

Detaljer

Formelsamling for matematiske metoder 3.

Formelsamling for matematiske metoder 3. Formlsmli for mmis modr 3 f f Grdi Slrfl f r rdi f Risdrivr drivr il slrfl f i p o i ri r f f f os vor risvor r svor o r vil mllom rdi o risvor rivr v vorfl F m : F R F R vær diffrsirr i r F i d drivr

Detaljer

; k Bergvesenet. BV 1852 Trondheim. Sporelementer i jordprøver og bekkesedimenter, Romundstad. Volden, Tore L Orkla Industrier A/S NGU

; k Bergvesenet. BV 1852 Trondheim. Sporelementer i jordprøver og bekkesedimenter, Romundstad. Volden, Tore L Orkla Industrier A/S NGU ; k Bergvesenet Postboks 0, 700 Trondhem Rapportarkvet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkv nr Rapport lokalserng Graderng BV Trondhem Kommer fra..arkv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231

Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231 I q6?9.l1.01s : S?9.t123.1 11S3 SaI,1 Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231 slo - tta, F2-Fl tta - slo, Fl-F2 01.11 1990 NSB Bane, Engineeringffeknisk Laboratorium, oktober 1991

Detaljer

...pluss litt om rettigheter

...pluss litt om rettigheter ...pl li ih E y fa... Å a på l, hv på viå, y fa i liv i. D vil pplv fih ava. F fl bå p li l. Slhva iab a væ li al, i øvivi å y. S ll i liv, vii a v a ha iab, hva al jø hvi få føli. Slll læ å vi iab i,

Detaljer

Tverrpolitisk liste for A

Tverrpolitisk liste for A KOMMUN6 2, P.AM- 2015 G

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: PROSJEKT BLÁSKJELLVEIEN SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: PROSJEKT BLÁSKJELLVEIEN SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSK KOMMUN 111409 I I Arkiv JurnalpstID: sakid.: 111140 I Saksbehandler: Frank Bernhardsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kmmunestyre Sak nr. 004/11 I FORMANNSKAP Dat: 24.01.2011 I PROSJKT

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

Tykk rod strek - kommunegrense Tynn rød strek - tellingskretsgrense. Tynn svart strek - elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER

Tykk rod strek - kommunegrense Tynn rød strek - tellingskretsgrense. Tynn svart strek - elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER MERKADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser" legger Statistisk Sentralbyrå fram de viktigste resultater fra Folketellingen 1960 for hver enkelt kommune. I tillegg

Detaljer

6 høgskolen i oslo. I Emne: I Emnekode: I Faglig veileder:~ -

6 høgskolen i oslo. I Emne: I Emnekode: I Faglig veileder:~ - I Tillatte 0900 "'_! 6 høgsklen i sl I Emne: I Emnekde: I Faglig veileder: Frvaltning drift g vedlikehld (FDV) S0262B Hans J Berge Gruppe(r): Dat: EksamenstJd: [3 BK IOq I'l 03, 1200 I Eksamensppgaven

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JouralpostID: 11/7465 I Arkiv sakid.: 1111073 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 067/11 I FORMANNSKAP II I I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir I Dato: 29.08.2011

Detaljer

IO 74/ november 1974

IO 74/ november 1974 IO 74/49 6. november 1974 ESTIMERING V TOTLER MED EN T0-TRINNS UTVLGSPLN DER DE PRIMÆRE UTVLGSOMRÅDER TREKKES MED ULIK SNNSYNLIGHET I FØRSTE TRINN av Petter Laake Side 1. Generelt om Byråets nye utvalgsplan

Detaljer

SIF 4060 Elektromagnetisk teori/electromagnetic theory 1. Eksamen SIF 4060 Elektromagnetisk teori løsningsforslag: n a. m.

SIF 4060 Elektromagnetisk teori/electromagnetic theory 1. Eksamen SIF 4060 Elektromagnetisk teori løsningsforslag: n a. m. SIF 6 Eleogeis eoieleogei heo Ese SIF 6 Eleogeis eoi 8 - løsigsfoslg: Oge Diee iseig gi: so fo e gie e e ofl fo: Dee fås: og e fås e ogie foele ED! Fo e gie løsigee ie egge iesee og siig æe ull Kosee e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning

Avdeling for ingeniørutdanning Avdeling for ingeniørutdanning Fag: Kommunal og miljøteknikk Gruppe(r) : 3BK Eksamensoppgaven består av: Tillatte hjelpemidler: Antall sider: 3 Fagnr: LV 215 B Dato: 25.04.2001 Antall oppgaver: 4 Faglig

Detaljer

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG Høgskolen i Østfold Avdeling for ingeniør- og realfag EKSAMENSOPPGAVE Fag: IRK104 Grunnleggende kjemi Sensurfrist : tirsdag 23. september 28 Lærer : Birte J. Sjursnes Grupper : K3A Dato : 02.09.28 Tid

Detaljer

145± ±175 St 52 S ± ±225

145± ±175 St 52 S ± ±225 SNG V VKTG GNNG, DT, TB OG GU KP.. NNDNNG Pll: l o 5,, og. 5:, 6, 5,, 6,. :,.5, 6,, 5,.5,, 5, 6, 8,. :,..5,, 6, 8,,., 5, 8,.5, 5.5,, 5, 5, 56, 6, 7, 8, 9,. :,.6,.,.8,.5,.,, 5, 6, 7, 8, 9,,.,.,.6, 5, 6.5,

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

Fagnr: SO 262 B Dato: M. Antall vedlegg: 5 bestar av

Fagnr: SO 262 B Dato: M. Antall vedlegg: 5 bestar av Fag: FDV 1 Gruppe: 3 BK Fagnr: S 262 B Dat: 14 02 M Faglig veileder: Hans J Berge Eksamenstid, fra til: 0900 1200 EksamensppgaveAntall sider: 3 Antall ppgaver: Antall vedlegg: 5 bestar av 10 Tillatte hjelpemidler

Detaljer

_..:,-_ ,..1. I. ""j. kkletten. Page 1of 1. GIS/LINE WebInnsyn- Kartutskrift. Tolga konunune

_..:,-_ ,..1. I. j. kkletten. Page 1of 1. GIS/LINE WebInnsyn- Kartutskrift. Tolga konunune GIS/LINE WebInns3m- Kartutskrift Page 1 of 1. Nessu :Kpn nekhr.1 1- ra. 1/ 74.r TODujoita fl h Tolgo kommune. Ci. n r- Toan Onmnkart Målastakk: 1:13 000 Dete 10.04.2013 400 m Med 1orbehold em fell i kertwurmleget

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer