JUBILEUMSLOTTERIET ÅR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JUBILEUMSLOTTERIET 2013-20 ÅR"

Transkript

1 år JUBILEUMSLOTTERIET 13 - ÅR Kr 30, år og vi Skrap frem 3 like og vi! di lokale foballklubb! ES 1 Se spilleregler på bakside! X X Kr 50, Skrap frem foballer! Vi iil 13 kr ,- God jul og God y år! 21 Familieloerie :28 Side 1 19 Må ikke skrapes di lokale klubb! NORSK FOTBALL PÅ SKINNER MOT ET NYTT JUBELÅR! RIST HUSK F FOR ING PÅ R E L I F PRO ÅRETS LODD! VI FØLGER OPP - BLI MED PÅ ÅRETS JUBILEUMSLOTTERI 13! Eklere ka ikke klubbe jee peger.

2 år år! Norsk A-ladslags suksèss i 13, gir bille il VM i Brasil i 14. Sjelde har vi ha e slik fokuserig på orsk foball, som vi vil få i åre som kommer. Norges Foballforbud går å i i si år med å arragere skrapeloerier for alle foballklubber i de gaske lad. Eer e li laber sar på kvalifiserige, er lage i rue, med e god avsluig av sesoge. Foball Loerie øsker Drillos uvalge lykke il i VM-kvalifiserige 13! Norges Kvieladslag skal spille EM i Sverige. Kvieladslage skal berømmes for å ha sudd e dårlig red, de sparke virkelig fra seg i 12! Foball Loerie øsker lykke il i EM! U21-Ladslage er allerede klare for åres EM i Israel. Foball Loerie (side 1994) og NFFs Julekaleder (side 06) har lykkes i si målseig - Bli e årviss iekskilde for hele foballbevegelse! I LØPET AV DE FØRSTE ÅRENE ER FOTBALLKLUBBENE TILFØRT OVER 250 MILLIONER I NETTO GEVINST! Over 10 av lades foballklubber har dela i Norges Foballforbuds loerier. I år håper vi alle klubbee vil være med å dele poe! U 21-ladslage er jo e eveyr! Høses bragd av U21-lage, som slo u Frakrike i playoff og kvalifisere seg il EM i Israel er e faasisk presasjo! Foball Loerie øsker lykke il!

3 år! TA DEL I SUKSÈSSEN - dela i NFFs Jubileumsloerier 13. Ige på reservebeke - alle spiller med. E skikkelig gjeomfør loeri i sor målesokk, har vis seg å være oe av de mes løsomme dugadsisas e foballklubb ka forea seg. Foball Loerie og NFFs julekaleder er e eksklusiv iekskilde for orske foballklubber, og de er de ekele klubb som sier igje med de sørse gevise. Hver lodd - e sikker seier for di klubb For mage foballklubber har NFFs loerier bli e vikig del av de ieksbrigede arbeide. Salge av lodd foregår både i klubbe seral, og i de ekele lagee. Ekele klubber jeer årlig over kr ,- kroer på loddsalge! Du reger ige proffkorak for å jee peger i NFFs loerier i 13 NFFs JUBILEUMSLOTTERIER 13 - Al er vel ilreelag. Loeriee er il for klubbees skyld, og de fies eppe oe ieksbrigede arbeid i orgaisasjos-norge som gir mer le-jee peger e skrapeloerier, se i forhold il arbeidsisase. Vi legger alle forhold il ree - Klubbee har ku e oppgave; å selge lodd. Skrap frem 3 like og vi! di lokale foballklubb! ES XX Skrap frem 3 like og vi! di lokale foballklubb! Gevishåderig, koak med mydigheer, koraker, sikkerhe, juridiske dealjer ec. ar vi oss av seral. Dukker de opp spørsmål uderveis, ka du koake oss på loerielefoe. De samme ka hver ekel loddselger og loddkjøper gjøre. ES XX Kr 30,- og vi Se spilleregler på bakside! Kr 30,- og vi Se spilleregler på bakside! Ige vil bli overla il seg selv eer avspark. Jubileumssjase - SeaCruise I aledig Foball Loeries -års jubileum har Sea Lie bidra med e eksra gevissjase på ca hver 10.lodd. Vieree ka velge mellom e SeaCruise for o (gjelder ueom skoleferier) /r Oslo-Frederikshav i Sadard 2-segs lugar ue vidu, og uderholdig ikluder, eller e 24 imers FamilieCruise (gjelder ku i skoleferier) /r Oslo-Frederikshav for 4 persoer i Sadard 4-segs lugar ue vidu. Opplev uderholdig med Zia & Zopiraee i skoleferiee. I illegg er de mulighe for å oppleve gasroomiske målider kompoer av Are Brimi, rimelig shoppig og boblede avkoblig i Spa avdelige Pure Nordic Spa, som er kåre il Norges bese spa.

4 år! - il iek for de lokale klubbee Full orgaiserig - Dere sier med alle fordelee. NFFs loerier er omfaede. Dee krever god syrig og orgaiserig for å bli e suksèss. Nese halvpare av delakede klubber beyer seg derfor av FULL ORGANISERING. Ige ulegg eller risiko for klubbe. Ige admiisrasjo hos klubbe. Kovoluee med lodd og/eller julekaledere sedes av Foball Loerie direke il hver ekel medlem. Foball Loerie sår for oppfølgig av medlemmee (1.varsel), og rapporerer il klubbee eer avale. Oppgjør il klubbe skjer u i fra ibeale lodd/kaledre. Alle kosader forbude med brosjyrer, salg, produksjo av lodd, geviser, admiisrasjo, emballasje, garaier, poro, pakkig og usedelse av geviser dekkes av Foball Loerie. Erfarigee med dee ilbude har vær svær gode, og vi har gode referaser fra de klubbee som beyer seg av dee. Prise for dee er ku kr. 17,50 pr. usedelse for lodd, og kr.,- pr. usedelse for kaledre. ALT.2: Ferdig pakkede kovoluer il klubbe. Prise for dee er ku kr. 5,- pr. usedelse for lodd/kr. 10,- pr. usedelse for kaledre (ikl. 1.varsel som sedes direke il medlemme). (Se for mer iformasjo) Koigeer, Medlemsavgifer og reigsavgifer. Vi har sadig pågag fra klubber som øsker å beye seg av vår ilbud om å fakurere og ikreve avg. Selger klubbe både lodd og julekaledere som orgaiseres av oss, ka vi ue eksra kosad, også fakurere koigeer og reigsavgifer for dere! Er dere med på e akivie - ee lodd eller julekaledere så koser de kr. 10,- pr. medlem. Dee kommer i illegg il orgaiserigskosade. Ta koak for yerligere iformasjo! Norges mes profesjoelle salgskorps slår il igje! Foballspillere er uadvede meesker. Dessue har foballklubbee årelag erfarig med salg. I år øyer vi oss ikke med floe geviser il loddkjøpere. Også selgere skal beløes for si isas! Vår erfarig er a de klubbee som selger mes lodd, er de som gir selgere e eksra gulro. I år skal vi virkelig beløe de fliigse loddselgere. Vi legger i år opp il de bese selgerpremierige oesie!

5 år år! - il iek for de lokale klubbee SELGERPREMIERING: Dere besemmer selv om de er de som selger mes, er raskes - eller kaskje flikes il å gå ye veier, som skal premieres. Avhegig av besile lodd, moar dere premier il bruk overfor loddselgere. Som om ikke dee var ok, vil vi samme med dere, rekke u de bese selgere. Disse blir med i e hovedrekig på ladsbasis av oe virkelige gulrøer! Av premier ka eves: T-skjorer, foballer, ryggsekker, urse, sigere ladslagsdraker, ladskampbilleer, SeaCruise, besikkse m.m.! Hovedgevise er i år på kr ,- i koaer! Hovedgevise er i år på kr ,- i koaer både for Foball Loerie og NFFs Julekaleder. I illegg er de usevis av adre arakive geviser fra kjee leveradører som:

6 HVA KAN KLUBBEN TJENE? Forjeese ved salg av Julekaledere. Forjeese ved salg av lodd. r e d le a k le u j s F NF + ie r e o L ll a b o F = Suksess! 1 Kr 30,- Spill Kr 3,- N OG VIN Se sp ill baksid KE M Å IK ES SKR AP X X- 0 jee dere i Kr 50,9 Skrap frem foballer! Vi iil 13 kr ,- God jul og God y år! e!! e og vi em 3 lik Skrap fr l i e r søllk lu b b! Takk fo ba kale fo 00 di lo 00-0 r på eregle i av lodd og kale og vi Se spilleregler på ål! Score mbakside og vi X X klubb ka ved salg NSE UMSSJA JUBILE 0 år 3 og2vi! Skrap frem 31 like l 1 klubb! di lokale Spilfoball ES Se hva d 21 Familieloerie :28 Side Må ikke skrapes di lokale klubb! Besiller du f.eks lodd i Foball Loerie og samidig besiller halve aalle, dvs. 500 julekaledere, gir vi deg % graislodd. Fra disse loddee vil vi gi dere hele salgsprise - kr. 30,- pr. lodd i forjeese! Forjeese ved salg av både lodd og Julekaledere. (100% lodd og 50% Julekaledere) Besillig Husk profilerigsfrise: Hevedelse Foball Loerie, Posboks 1099, 1510 Moss Dere ka besille lodd/kaledere på følgede måe: Eveuelle spørsmål de ekele klubb måe ha Telefo: vedrørede arrageme, besvares på: Telefaks: Loeri-elefoe: E-pos: Telefoe er beje hverdager mellom kl Se også vår hjemmeside: for yerligere iformasjo, ips og idèer.

Landrapport fra Norge NBO:s styremöte 18. november 2014

Landrapport fra Norge NBO:s styremöte 18. november 2014 Ladrappor fra Norge NBO:s syremöe 18. ovember 2014 Nyckelal för Norge ovember 2014. Folkmägd 5 138 000 Förväad BNP-uvecklig 2,2 % Iflaiosak 2,5 % Arbeslöshe 3,4 % Syrräa 1,5 % Bolåeskuld i förhållade ill

Detaljer

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal)

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal) 1 Fotball krysser greser (kofirmater Ålgård og Gjesdal) Øsker du e ide til et praktisk rettet prosjekt/aksjo der kofirmater ka bidra til de fattige dele av verde? Her har du et ferdig opplegg for hvorda

Detaljer

Investeringer og skatt. Skattesatser med videre. Finansinvesteringer. Eksempler på finansinvesteringer

Investeringer og skatt. Skattesatser med videre. Finansinvesteringer. Eksempler på finansinvesteringer Iveseriger og ska Løsomhe av fiasiveseriger før og eer ska Løsomhe av realiveseriger eer ska Avhedelse (salg) av aleggsmidler Egekapialavkasig eer ska Joh-Erik Adreasse 1 Høgskole i Øsfold Skaesaser med

Detaljer

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen! VELKOMMEN til EF High School Year Abroad og EF Stiftelse! GRATULERER! Du har kommet med i vårt iterasjoale utveksligsprogram. Du ka allerede å se frem til et år i utladet som du aldri vil glemme. Du får

Detaljer

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a)

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a) Høgskole i Gjøvik vd for ek, øk og ledelse aemaikk 5 Løsigsforslag il øvig 9 OPPGVE ) Bereger egeverdiee: de I) ) ) ) Egeverdier: og ) ) Bereger egevekoree: vi ivi ii) vi ed λ : ) ) v Velger s som gir

Detaljer

HMS- og kvalitetsperm Revidert november 2012

HMS- og kvalitetsperm Revidert november 2012 HMS- og kvalesperm Revder ovember 2012 2012 INNHOLD 1 Lederskap og forplkelse... 3 Asvar og orgaserg... 3 Oppfølggsasvar... 3 2 Polcy og sraegske målseger.... 4 Orgasasjoskar HMS asvarsfordelg.... 4 Vsjo...

Detaljer

Prisindekser for bygg og anlegg, bolig og eiendom 2006 Resultater og metoder

Prisindekser for bygg og anlegg, bolig og eiendom 2006 Resultater og metoder Norges offselle saskk D 363 Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26 Resulaer og meoder Sassk seralbyrå Sascs Norway Oslo Kogsvger Norges offselle saskk I dee sere publseres hovedsakelg prmærsaskk,

Detaljer

Valuta og valutamarked 1. Innhold

Valuta og valutamarked 1. Innhold Forelesningsnoa 12, 20. mars 2015 Valua og valuamarked 1 Innhold Valua og valuamarked...1 Valua og valuakurs...1 Realvaluakurs...2 Valuamarked og valuakursregimer...6 Eerspørsel og ilbud eer valua...7

Detaljer

Nettverk etter soning

Nettverk etter soning Nettverk etter soig Årsrapport 2013 Ihold Side 3 Forord Side 4 Om Oslo Røde Kors Side 6 Beskrivelse av Nettverk etter soig Side 7 Vi tilbyr Side 8 Nettverksarbeideree Side 10 Hva gjør vi Side 12 Brukerudersøkelse

Detaljer

15/13. Komplett innholdsfortegnelse. Asker kommune venter gevinst om 20 år s. 3

15/13. Komplett innholdsfortegnelse. Asker kommune venter gevinst om 20 år s. 3 15/13 30. august 2013, 21. årgag Nytt om samfusmedisi og folkehelsearbeid Komplett iholdsfortegelse s. 2 Asker kommue veter gevist om 20 år s. 3 Hvem har asvaret for miljørettet helsever? Hva er egetlig

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier.................................................... 3 1.1 Målsettiger.............................................................

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesigsotat 9, februar 2015 Rete og pegepolitikk 1 Ihold Rete og pegepolitikk...1 Hvorda virker Norges Baks styrigsrete?...3 Pegemarkedet...3 Etterspørselskaale...4 Valutakurskaale...4 Forvetigskaale...5

Detaljer

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV DESEMber 2008. Ny lederduo i NTL NAV side 9

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV DESEMber 2008. Ny lederduo i NTL NAV side 9 [ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV DESEMber 2008 Ny lederduo i NTL NAV side 9 Redakøren Hva vil vi med NAV? I dee nummere har vi fokus på NAV-konor. Hvordan skal vi følge opp brukerne? Skal vi jobbe som

Detaljer

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Uimed Postadresse: Boks 124, Blider 0314 Oslo Besøksadresse: Forskigsveie 1 Telefo: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 79 09 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Evaluerig av hevisigsprosjektet

Detaljer

Levetid og restverdi i samfunnsøkonomisk analyse

Levetid og restverdi i samfunnsøkonomisk analyse Visa Analyse AS Rappor 35/11 Leveid og resverdi i samfunnsøkonomisk analyse Haakon Vennemo Visa Analyse 5. januar 2012 Dokumendealjer Visa Analyse AS Rapporiel Rappor nummer xxxx/xx Leveid og resverdi

Detaljer

Internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer

Internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer Inernasjonale prisimpulser il imporere konsumvarer Johan Øverseh Røsøen, konsulen i Økonomisk avdeling 1 Den lave konsumprisveksen i Norge kan i sor grad forklares ved krafig prisfall på imporere varer,

Detaljer

CDO-er: Nye muligheter for å investere i kredittmarkedet

CDO-er: Nye muligheter for å investere i kredittmarkedet CDO-er: Nye muligheer for å invesere i kredimarkede Keil Johan Rakkesad og Sindre Weme rådgiver og spesialrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank 1 Omseelige insrumener for overføring av og handel

Detaljer

Fagdag 2-3mx 24.09.07

Fagdag 2-3mx 24.09.07 Fagdag 2-3mx 24.09.07 Jeg beklager at jeg ikke har fuet oe ye morsomme spill vi ka studere, til gjegjeld skal dere slippe prøve/test dee gage. Istruks: Vi arbeider som valig med 3 persoer på hver gruppe.

Detaljer

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter skole som kulturarragør -e hådbok for kulturkotakter Foto: Lill C. Jacobse skole som kulturarragør kulturkotaktes rolle Gjeom De kulturelle skolesekke (DKS) får alle bar i Buskerud, uasett bosted og bakgru,

Detaljer

Endringene i det norske pensjonssystemet, konsekvensene og den stille pensjonsreformen.

Endringene i det norske pensjonssystemet, konsekvensene og den stille pensjonsreformen. NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, vår 2007 Endringene i de norske pensjonssyseme, konsekvensene og den sille pensjonsreformen. Eer innføringen av obligaorisk jenesepensjon har anall omdanninger fra yelsespensjon

Detaljer

Bispevisitas ser man det? Miljøtips

Bispevisitas ser man det? Miljøtips E SE Far gele gg 4 6 75 7 13 15 16 5 74 14 d 65 rtla 61 59 et ts PR ELL ef o or les bar! ser 52 56 57 54 27 14 b ku lade 3 r+ 65,- DVD 1 abo + 89 = 34 28 29.o Fi fem fei l 26 35 30 31 Teg fra e så 1 til

Detaljer

Løsningsforslag R2 Eksamen 04.06.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik

Løsningsforslag R2 Eksamen 04.06.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik Løsigsforslag R2 Eksame 6 Vår 04.06.202 Nebuchadezzar Matematikk.et Øistei Søvik Sammedrag De fleste forlagee som gir ut lærebøker til de videregåede skole, gir ut løsigsforslag til tidligere gitte eksameer.

Detaljer

Dette foredraget om Barn, fysisk aktivitet & helse er utarbeidet av professor Roald Bahr på oppdrag av NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi, FFI.

Dette foredraget om Barn, fysisk aktivitet & helse er utarbeidet av professor Roald Bahr på oppdrag av NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi, FFI. Dette foredraget om Bar, fysisk aktivitet & helse er utarbeidet av professor Roald Bahr på oppdrag av NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi, FFI. Foredraget er utarbeidet som et ledd i FFIs strategi for

Detaljer

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring FG-111:4 Håndbok i innbruddssikring Innholdsforegnelse Kapiel Side 1 Innledning 3 2 Hensik 3 3 Li om FNO og FG 3 4 FG og myndigheene 4 5 Lov om forsikringsavaler (FAL) 4 6 Den fysiske sikringen gir den

Detaljer

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene Bankers ulånspoliikk over konjunkurene en analyse av opimalie fra e foreaksøkonomisk synspunk av irik Fjellså Hærem Maseroppgave Maseroppgaven er lever for å fullføre graden Maser i samfunnsøkonomi (Profesjonssudium

Detaljer

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN ÅRSRAPPORT 2012 «Et godt veiett skal bidra til at vi år målet om likeverdige levekår og tjeestetilbud til alle uasett hvor i ladet ma bor.» OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN VISJONEN SOM MANGLER Norge

Detaljer

en av de sprekeste Side 12 og 13 en av de billigste Side 16 og 17 strengere eu-kontroll Side 15

en av de sprekeste Side 12 og 13 en av de billigste Side 16 og 17 strengere eu-kontroll Side 15 Bil og motor e av de sprekeste Side 12 og 13 e av de billigste Side 16 og 17 stregere eu-kotroll Side 15 12 B I L O G M O T O R KRAGERØ BLAD VESTMAR TORSDAG 27. FEBRUAR 2014 Her går det bokstave talt over

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD IO 77/45 29. ovember 977 ESTIMERING V ENGELDERIVERTE P DT MED MLEFEIL av Odd Skarstad ) INNHOLD I. Data fra forbruksudersøkelse II. Estimerig ved målefeil. Iledig 2. Systematiske målefeil 2 3. Tilfeldige

Detaljer

Slik selger vi annonser.

Slik selger vi annonser. Slik selger vi annonser. Medlemshåndboken kan bli en ny gullgruve for klubben. Voksne Y s Men har et stort kontaktnett av folk i firma som er glad for å kunne bidra. Forsikring, banker og andre bruker

Detaljer