Investeringer og skatt. Skattesatser med videre. Finansinvesteringer. Eksempler på finansinvesteringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Investeringer og skatt. Skattesatser med videre. Finansinvesteringer. Eksempler på finansinvesteringer"

Transkript

1 Iveseriger og ska Løsomhe av fiasiveseriger før og eer ska Løsomhe av realiveseriger eer ska Avhedelse (salg) av aleggsmidler Egekapialavkasig eer ska Joh-Erik Adreasse 1 Høgskole i Øsfold Skaesaser med videre Joh-Erik Adreasse 2 Høgskole i Øsfold Fiasiveseriger Eksempler på fiasiveseriger Bakiskudd Joh-Erik Adreasse 3 Høgskole i Øsfold

2 Aksjer og aksjefod Pesjosforsikriger For de flese baklå/iskudd har vi a: r = p (1 - s), hvor r = ree eer ska, p = ree før ska, og s = skaesase på almielig iek; 28 % Hvis p = 8 %, blir r = 8 (1-0,28) = 5,76% Joh-Erik Adreasse 4 Høgskole i Øsfold Ska ved aksjesparig E ivesor som askaffer e aksje, ka i prisippe jee peger dersom følgede skjer Aksjekurse siger, og ivesore realiserer med gevis Selskape bealer u dividede (ubye) Hvorda skalegges kursgevis og aksjeubye? Joh-Erik Adreasse 5 Høgskole i Øsfold Ska på aksjeubye Selskaper bealer u ubye av overskudd eer ska - ma får ikke fradrag for ubye il ege aksjoærer Aksjoærer godgjøres for de ska selskape har beal, og skalegges ikke på y år ubye beales, me midleridig ubyeska på 11 % i 2001 Joh-Erik Adreasse 6 Høgskole i Øsfold

3 Ska på kursgevis Kursgevis ved salg av aksjer er i prisippe skaeplikig, på samme måe som realiser ap er fradragsbereige For å fie skaemessig gevis eller ap må vi imidlerid rekke i de såkale RISK - prisippe, som skal hidre dobbelbeskaig dersom e aksjoær selger med gevis Joh-Erik Adreasse 7 Høgskole i Øsfold Aksjer og RISK-regulerig RISK- Regulerig av Igagsverdi med Skalag Kapial Deler av kursgevis ka skyldes ilbakehold overskudd som selskape allerede har beal ska av For å hidre dobbelbeskaig reguleres kosprise av e aksje 1. jauar hver år med selskapes ilbakeholde, skalage overskudd Joh-Erik Adreasse 8 Høgskole i Øsfold Risk regulerig hp://www.skaeeae.o/persoer/risk/ Joh-Erik Adreasse 9 Høgskole i Øsfold

4 Gevis ved aksjesalg Vederlage for aksje (salgssumme) - Aksjes askaffelsesverdi - Samle RISK regulerig ved de årsskifee aksje har vær eid ( hvis samle RISK regulerig er egaiv) - Fradragsbereigede ugifer ved askeffelse og realisasjo av aksje (meglerprovisjo) = Gevis/ap Joh-Erik Adreasse 10 Høgskole i Øsfold Skaemessig gevis ved aksjesalg - eksempel I april 1998 kjøpe 200 aksjer i AS ABC il e kurs på kr 300 pr. aksje, og a du i desember 1999 kjøpe 325 aksjer i samme selskap il kurs 350. I april 2000 solge du alle aksjee il e kurs på kr 400 Risk beløpee er som følger kr 35 pr. 1 jauar kr 25 pr. 1. jauar 2000 Se bor fra meglerprovisjo. Hva blir skaemessig gevis? Joh-Erik Adreasse 11 Høgskole i Øsfold RISK eksempel Beløp Aall Sum Ugagsverdie (salgssumme) Aksjer kjøp i RISK pr. aksje RISK pr. aksje Sum RISK Aksjer kjøp i RISK pr. aksje = Gevis Joh-Erik Adreasse 12 Høgskole i Øsfold

5 Aksjefod Sparig i aksjefod fremdeles populær selv om AMS ordige ble oppheve i år 2000 Hisorisk høyere avkasig e baksparig, me øk risiko Joh-Erik Adreasse 13 Høgskole i Øsfold DB Real - Veks Aa a du i desember 1993 kjøper 20,7 adeler il kurs 241,75 (oal kr 5 000) Du sier med adelee i 7 år, og selges il kurs 535 i jauar 2001 Hva blir avkasige før og eer ska? Joh-Erik Adreasse 14 Høgskole i Øsfold DB Real Veks ( ) År Kurs ,55 284,25 385,32 476,73 360,32 529,20 534,83 Avkasig 1,99 % 15,29 % 35,56 % 23,72 % -24,42 % 46,87 % 1,06 % RISK 0,90 4,16 7,28 5,44 3,56 0,67 2,80 Pe avkasig ekele år, me variasjosbredde er høy, fra 24,42 % i 1998 il 46,87 % i Joh-Erik Adreasse 15 Høgskole i Øsfold

6 DB Real - Veks Beløp Aall Sum Salgssum 535,00 20, Kjøpesum 241,75 20, Gevis før ska Samle RISK 24,81 20,7 514 Skaegrulag Ska (28 %) Neo eer ska Gevis eer ska Toal avkasig før ska 121,5 % Toal avkasig eer ska 90,36 % Årlig avkasig før ska 12,0 % Årlig avkasig eer ska 9,6 % Joh-Erik Adreasse 16 Høgskole i Øsfold Pesjosforsikrig Persoer ka beale i iil kr pr. år i ege pesjosforsikrig Årlig avkasig er skaefri, me eveuell ibealig il premiefod er formue Skayer oppår ieksfradrag ved bealig av premie (28 %), me må skae ved pesjosubealig Joh-Erik Adreasse 17 Høgskole i Øsfold Pesjosforsikrig, eksempel Aa a skayer bealer i pr. år fra år (i 20 år), og får ubeal kr i 10 år eer fyle 67 år. Skaesas 28 % i både ved ibealig og ubealig (1 0,28) A r = 5 % A 20,r 20,r = = (1 0,28) A A 10,r R -1 20,r 10,r R -1 20,r Joh-Erik Adreasse 18 Høgskole i Øsfold

7 Realiveseriger eer ska Vi har idligere se bor fra avskriviger fordi de ikke medføre ubealig I e eer ska kalkyle blir avskrivigee relevae fordi de påvirker resula og dermed koasrømme gjeom ilige ska Vi må derfor: Berege resulabudsje for å fie ska Korrigere for avskrivigee for å fie koasrøm eer ska Joh-Erik Adreasse 19 Høgskole i Øsfold Realiveseriger eer ska Prosjekes koasrøm før ska CF - Skaemessige avskriviger AV = Skaeplikig iek CF AV - Ska (CF AV) * s = Resula eer ska (CF AV) * (1 s) Skaemessige avskriviger AV = Prosjekes koasrøm eer ska CF (CF AV) * s Vikig foruseig: Skaeplikig iek i bedrife er hele ide så sor a avskrivigee full u kommer il fradrag Joh-Erik Adreasse 20 Høgskole i Øsfold Avskriviger Skaemessige avskriviger skal gjøres eer saldomeode, mes lieære avskriviger ofe er bes ege bedrifsøkoomisk Vi skal som e ekel iroduksjo førs se på lieære avskriviger, og dereer saldoavskriviger Joh-Erik Adreasse 21 Høgskole i Øsfold

8 Lieære avskriviger - eksempel Aa a e erepreør kjøper e bruk lasebil for kr Leveide er 3 år, og lasebile avskrives lieær med kr pr. år På gru av iveserige sparer erepreøre kjøp av raspor med kr i år 1 og 2, sam i år 3 Skaesase er 28 %, avkasigskrav før og eer ska hhv. 10 % og 7 % Joh-Erik Adreasse 22 Høgskole i Øsfold Nåverdi før og eer ska År Koasrøm før ska Avskriviger Skaeplikig iek Ska (28 %) Resula eer ska Avskriviger Koasrøm eer ska NPV før ska (10 %) NPV eer ska (7 %) Ierree før ska 20,0 % Ierree eer ska 14,7 % Joh-Erik Adreasse 23 Høgskole i Øsfold Ierree eer ska Ierree (r) eer ska fies med følgede urykk: = r (1 r) (1 r) Ierree eer ska ka fies ee ved ierpolerig eller ved prøvig og feilig il å være 14,7 %, mes de var 20 % før ska. Joh-Erik Adreasse 24 Høgskole i Øsfold

9 Effekiv skaesas Hvor mye er avkasige (ierree) reduser på gru av skae? Ierree før ska (p) er 20 %, eer ska (r) 14,7 %, de vil si a avkasige er reduser med: (20 % - 14,7 %)/20 % = 26,5 % Effekiv skaesas = (p r)/p Joh-Erik Adreasse 25 Høgskole i Øsfold Reell avskrivig Legg merke il a r p (1 - s), som skyldes a reell avskrivig avviker fra skaemessig avskrivig År Iveser kapial 1.1 Koasrøm Avkasig (20 %) Rell avskrivig Joh-Erik Adreasse 26 Høgskole i Øsfold Koasrøm - reell avskrivig År Koasrøm før ska Avskriviger Skaeplikig iek Ska (28 %) Resula eer ska Avskriviger Koasrøm eer ska IRR før ska 20,0 % IRR eer ska 14,4 % Effekiv skaesas 28,0 % Joh-Erik Adreasse 27 Høgskole i Øsfold

10 Saldosaser pr Joh-Erik Adreasse 28 Høgskole i Øsfold Saldoavskriviger Vi ifører følgede symboler Askaffelseskosad aleggsmiddel: AM 0 Saldoavskrivigssas: a Åres avskrivigsbeløp: AV Resverdi: RV År IB Åres avskrivig (AV ) Resverdi (RV ) AM 0 AM 0 (1 a) AM 0 (1 a) 2 AM 0 (1 a) 3 AM 0 (1 a) -1 AM 0 a AM 0 (1 a) a AM 0 (1 a) 2 a AM 0 (1 a) 3 a AM 0 (1 a) -1 a AM 0 (1 a) AM 0 (1 a) 2 AM 0 (1 a) 3 AM 0 (1 a) 4 AM 0 (1 a) Joh-Erik Adreasse 29 Høgskole i Øsfold Saldoavskriviger IB = , a = 25 % (saldogruppe A) År IB Åres avskrivig (AV) Resverdi (RV) Resverdi ka også fies slik: RV = AM 0 (1 a) Joh-Erik Adreasse 30 Høgskole i Øsfold

11 Saldoavskriviger IB = , 25 % saldo Avskrivig UB Joh-Erik Adreasse 31 Høgskole i Øsfold Saldoavskriviger - geomerisk rekke Saldoavskriviger er e geomerisk rekke eller e uedelig veksrekke, hvor åverdi ka bereges ekel I mage sammeheger er de idsbesparede å uye dee og berege åverdi av avskrivigee og åverdi av spar ska pga. avskrivigee isoler Joh-Erik Adreasse 32 Høgskole i Øsfold Nåverdi av avskriviger AM 0 = , a = 25 %, k = 7 % Nåverdi av saldoavskriviger AM0 a AV , = = = = k a k a 0,07 0,25 0,32 Nåverdi av spar ska pga avskriviger s AV1 0, = = k a 0,07 0,25 Joh-Erik Adreasse 33 Høgskole i Øsfold

12 Koasrøm eer ska - saldoavskriviger a = 20 % År Koasrøm før ska Avskriviger Skaeplikig iek Ska (28 %) Resula eer ska Avskriviger Koasrøm eer ska Iveserigsugif Avskriviger år Resverdi år Joh-Erik Adreasse 34 Høgskole i Øsfold Nåverdi eer ska Nåverdi eer ska ka geerel fies med følgede urykk: NPV= AM 0 = 1 CF (CF AV ) (1 k) s s AV 1 (1 k) (k a) , NPV= ,07 1,07 1,07 1,07 (0,07 0,2) = = Joh-Erik Adreasse 35 Høgskole i Øsfold Koasrøm eer ska - aleraiv beregig År 1 År 1 Koasrøm før ska Koasrøm før ska Avskriviger Ska Skaeplikig iek Ska Spar ska pga avskriviger Resula eer ska Koasrøm eer ska Avskriviger Koasrøm eer ska CF (CF AV) s = CF CF s s AV = CF (1 s) s AV Joh-Erik Adreasse 36 Høgskole i Øsfold

13 Nåverdi eer ska, fors. Summe av skaereduksjoee på gru av avskrivigee ka med fordel samles i e ledd. Nåverdi eer ska blir NPV= AM 0 = 1 CF (1 s) (1 k) s AV1 k a Joh-Erik Adreasse 37 Høgskole i Øsfold Nåverdi eer ska s AV1 0, = = k a 0,07 0, NPV = ,07 1,07 1,07 = År Koasrøm før ska Ska PV spar ska pga avskriviger Koasrøm eer ska Nåverdi Joh-Erik Adreasse 38 Høgskole i Øsfold Ierree eer ska Husk a ierree er de ree som gir åverdi lik 0. Ierree eer ska ka fies fra følgede urykk AM 0 = = 1 CF (1 s) s AV (1 r) r a 1 Joh-Erik Adreasse 39 Høgskole i Øsfold

14 Ierree eer ska CF (1 s) s AV1 AM0 = (1 r) r a = , = 2 3 (1 r) (1 r) (1 r) r 0,2 Dee urykke er e sirkelreferase som de ikke allid er ekel å løse, me vi ka berege åverdi ved ulike avkasigskrav og ierpolere Joh-Erik Adreasse 40 Høgskole i Øsfold Ierree og ierpolerig NPV = ,1 1,1 1,1 0,3 10% = NPV = = 2 3 1,15 1,15 1,15 0,35 15% IRR 10% (15 % 10 %) = 12 % Joh-Erik Adreasse 41 Høgskole i Øsfold Nåverdi av ska som er spar pga. avskriviger Ree PV CF år 1-3 PV spar ska pga avskrivig Sum NPV 7 % % % % % % % % % % Joh-Erik Adreasse 42 Høgskole i Øsfold

15 Ierree eer ska År Koasrøm før ska Ska PV spar ska pga avskri Koasrøm eer ska Ierree eer ska 11,87 % Joh-Erik Adreasse 43 Høgskole i Øsfold Nåverdi og ierree eer ska Nåverdi % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 % 16 % Joh-Erik Adreasse 44 Høgskole i Øsfold Salg av aleggsmidler Saldogruppe A - D Aleraiv Salgssumme av aleggsmidler as 1 il iek Deler av salgssumme (for eksempel resverdie) edskrives på 2 vedkommede aleggsmiddels gruppesaldo Hele salgssumme edskrives på 3 vedkommede aleggsmiddels gruppesaldo Skaemessig kosekves Salgssumme skalegges, og vi forseer å avskrive aleggsmidles resverdi Avvike mellom salgssumme og edskreve beløp skalegges. Hvis saldoe edskrives med bokfør verdi, skalegges salgsgevise og avskrivigsgrulage fjeres Salgssumme skalegges ikke, me avskrivigsgrulage eer økoomisk leveid reduseres med e beløp ilsvarede salgsgevise. Dee øker skae over id. Joh-Erik Adreasse 45 Høgskole i Øsfold

16 Nåverdi eer ska - salgssumme edskrives på saldo NPV = AM SV (1 k) AM0 a s k a SV a s (1 k) (k a) 0 =1 CF (1 s) (1 k) PV cf eer ska, ue korreksjo for skaeeffek avskriviger PV salg aleggsmiddel PV spar ska pga. avskriviger PV øk ska pga. edskrivig på saldo og reduser avskr. grulag Joh-Erik Adreasse 46 Høgskole i Øsfold Eksempel 1: AS Cycle Dekigsbidrag pr. ehe Solge eheer Leveid 5 år Bealbare fase kosader Aleggsmidler Resverdi år Avskrivigssas 15 % Skaesas 28 % Avkasigskrav eer ska 10 % Joh-Erik Adreasse 47 Høgskole i Øsfold AS Cycle: åverdi eer ska NPV = 3000 = 3000 (720 A 5 = (1 0,28) ,15 0, ,15 0, ,1 1,1 0,1 0,15 1,10 (0,1 0,15) 5år,10% ) 745, ,18 = 3000 (720 3,790 79) 1123,93 = 853,30, dvs. kr År Aleggsmidler Dekigsbidrag Fase kosader Koasrøm før ska Ska PV spar ska avskriviger Skaeeffek edskrivig Koasrøm eer ska Nåverdi eer ska Joh-Erik Adreasse 48 Høgskole i Øsfold

17 AS Cycle: Ierree eer ska År Aleggsmidler Dekigsbidrag Fase kosader Koasrøm før ska Ska PV spar ska avskriviger Skaeeffek edskrivig Koasrøm eer ska Ierree eer ska 19,2 % Joh-Erik Adreasse 49 Høgskole i Øsfold Eksempel 2: AS Trevare År Salgsieker Maerialkosader Løskosader Bealbare fase kosader Resula før ska Ska PV spar ska pga avskrivig Skaeeffek edskrivig Aleggsmidler Drifskapial Koasrøm eer ska Nåverdi eer ska CF (1 s) AK AM 0 a s NPV= (AM 0 AK 0 ) = 1 (1 k) k a SV SV a s (1 k) (1 k) (k a) Joh-Erik Adreasse 50 Høgskole i Øsfold AS Trevare ierree eer ska År Resula før ska Ska PV spar ska pga avskrivig Skaeeffek edskrivig Aleggsmidler Drifskapial Koasrøm eer ska Ierree eer ska 18,98 % Joh-Erik Adreasse 51 Høgskole i Øsfold

18 Løsomhe eer ska Saldogruppe E - H Ikke svær forskjellig fra gruppe A D Mes løsom å skrive ed på saldo, me gjeværede egaiv eller posiiv beløp overføres il særskil gevis og apskoo for videre ieks- eller fradragsførig Er gevis og apskooe posiiv ved åres ugag, skal gjeværede saldo skal ieksføres med mis 20 %, er de egaiv ka iil 20 % føres il fradrag Joh-Erik Adreasse 52 Høgskole i Øsfold Nåverdi eer ska saldo-gruppe E - H CF (1 s) (1 k) g 0,28 (k g) (1 k) = AM 0 =1 [ SV AM 0 (1 a) ] NPV SV AM 0 a s AM 0 (1 a) a s (1 k) k a (k a) (1 k) Samme eksempel som AS Cycle, me aar a = 14 % (E) (1 0,28) ,14 0,28 NPV = =1 1,1 1,1 0,1 0, ,86 0,14 0,28 [ ,86 ] 0,2 0, (0,1 0,14) 1,1 (0,1 0,2) 1,1 = 3000 (720 A 5år,10% ) 745,11 490,00 143,13 24,49 = 3000 (720 3,790 79) 1116,47 = 845,84 Joh-Erik Adreasse 53 Høgskole i Øsfold Nåverdi eer ska saldo-gruppe E - H År Koasrøm drif Aleggsmiddel Ska PV spar ska pga avskr Sopp avskriig år Gevis og apskoo Koasrøm eer ska Nåverdi Joh-Erik Adreasse 54 Høgskole i Øsfold

19 Koasrøm il egekapiale I oe sammeheger er de akuel å budsjeere koasrømme som ilfaller eiere, dvs. e oale koasrømme frarukke R = reer AD = avdrag I e eer ska kalkyle må de as hesy il a reee er fradragsbereige Joh-Erik Adreasse 55 Høgskole i Øsfold Koasrøm il egekapiale Prosjekes koasrøm før ska CF - Skaemessige avskriviger AV - Reer R = Skaeplikig iek CF AV R - Ska (CF AV R) * s - Avdrag AD Skaemessige avskriviger AV = Koasrøm il egekapiale eer ska CF (CF AV R) * s (R AD) CF (1 s) (R AD) s (AV R) Joh-Erik Adreasse 56 Høgskole i Øsfold Eksempel - EK aalyse Iveserig i aleggsmidler Iveserig i arbeidskapial Årlig koasrøm før ska Leveid 4 år Avskrivigssas 20 % Skaesas 28 % Lå (auie) Ree 9 % Joh-Erik Adreasse 57 Høgskole i Øsfold

20 Reer auieslå Hjelpeberegig reer auieslå: Auie Reedel Avdragsdel Reslå Joh-Erik Adreasse 58 Høgskole i Øsfold Koasrøm il egekapiale før ska År Koasrøm drif Iveserig i aleggsmidler Iveserig i arbeidskapial Prosjekkoasrøm før ska Ubeal lå/avdrag Reer Koasrøm egekapial før ska Prosjekes ierree før ska 19,53 % Egekapialavkasig før ska 23,35 % G rek = rk (rk i) E 250 rek = 19,5 % (19,5 % 9 %) = 24,3 % 550 Joh-Erik Adreasse 59 Høgskole i Øsfold Koasrøm egekapiale eer ska År Koasrøm drif Iveserig i aleggsmidler Iveserig i arbeidskapial Prosjekkoasrøm før ska Avskriviger Reer Skaeplikig iek Ska Ubeal lå/avdrag Avskriviger Koasrøm egekapial eer ska Askaffelse aleggsmiddel Sum avskriviger Resverdi Joh-Erik Adreasse 60 Høgskole i Øsfold

21 Koasrøm egekapial eer ska År Koasrøm drif Ska Iveserig i aleggsmidler Iveserig i arbeidskapial Ubeal lå/avdrag Reer Skaeeffek reer PV spar ska pga avskriviger Koasrøm egekapial eer ska Egekapialavkasig eer ska 15,5 % CF (1 s) (AD R ) s R AM AK L = = 1 (1 rek) AM AK r (1 r ) a s ek a ek Joh-Erik Adreasse 61 Høgskole i Øsfold Lieraurlise Bredese, I.: Iveserig og fiasierig. Oslo: Gyldedal akademisk, IB: Kap. 10 (side ka leses kursorisk) Brealey, Myers ad Marcus: Fudameals of Corporae Fiace, McGraw-Hill, ediio. (BMM) Øyvid Bøhre & Per Ivar Gjærum: Prosjekaalyse, 1999, Skarve Forlag Joh-Erik Adreasse 62 Høgskole i Øsfold Oppgaver Oppgave 2, 4, 6, 7og 11 i boke (IB) Oppgave i oppgavesamlige (IB) Joh-Erik Adreasse 63 Høgskole i Øsfold

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene Bankers ulånspoliikk over konjunkurene en analyse av opimalie fra e foreaksøkonomisk synspunk av irik Fjellså Hærem Maseroppgave Maseroppgaven er lever for å fullføre graden Maser i samfunnsøkonomi (Profesjonssudium

Detaljer

SNF-rapport nr. 21/04

SNF-rapport nr. 21/04 SNF-rappor nr. /04 PRISIN V FORSIKRINSKONRKER MED RENERNI av Roger F. Peersen Eirik M. Samnøy SNF-Prosjek nr. 7000 SMFUNNS- O NÆRINSLIVSFORSKNIN S Bergen, November 004 Dee eksemplar er fremsil eer avale

Detaljer

SNF-arbeidsnotat nr. 06/11. Verdsetting av langsiktige infrastrukturprosjekter. Kåre P. Hagen

SNF-arbeidsnotat nr. 06/11. Verdsetting av langsiktige infrastrukturprosjekter. Kåre P. Hagen SNF-arbeidsnoa nr. 06/11 Verdseing av langsikige infrasrukurprosjeker av Kåre P. Hagen SNF Prosjek nr. 2437 Prinsipiell vurdering av mernye av sore infrasrukurilak Prosjeke er finansier av Kysverke SAMFUNNS-

Detaljer

Kredittilbudseffekter i boligettespørselen

Kredittilbudseffekter i boligettespørselen Krediilbudseffeker i boligeespørselen Trond Arne orgersen Karl Robersen Høgskolen i Øsfold Arbeidsrappor 2007:6 Online-versjon (pdf) Ugivelsessed: Halden De må ikke kopieres fra rapporen i srid med åndsverkloven

Detaljer

Valuta og valutamarked 1. Innhold

Valuta og valutamarked 1. Innhold Forelesningsnoa 12, 20. mars 2015 Valua og valuamarked 1 Innhold Valua og valuamarked...1 Valua og valuakurs...1 Realvaluakurs...2 Valuamarked og valuakursregimer...6 Eerspørsel og ilbud eer valua...7

Detaljer

Prisindekser for bygg og anlegg, bolig og eiendom 2006 Resultater og metoder

Prisindekser for bygg og anlegg, bolig og eiendom 2006 Resultater og metoder Norges offselle saskk D 363 Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26 Resulaer og meoder Sassk seralbyrå Sascs Norway Oslo Kogsvger Norges offselle saskk I dee sere publseres hovedsakelg prmærsaskk,

Detaljer

Renteregning. Innledning

Renteregning. Innledning Renteregning Innledning Renteregnings-teknikker Sluttverdi og nåverdi av ett enkelt beløp Sluttverdi og nåverdi av flere like og ulike beløp Nåverdi av endelig og uendelig rekke Renter og avdrag på annuitetslån

Detaljer

Faktorer bak bankenes problemlån

Faktorer bak bankenes problemlån Fakorer bak bankenes problemlån Tor Oddvar Berge, seniorrådgiver, og Karine Godding Boye, konsulen, begge i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank 1 I denne analysen ser vi på hvilke makroøkonomiske fakorer

Detaljer

Institutt for økonomi og administrasjon

Institutt for økonomi og administrasjon Fakultet for safusfag Istitutt for økooi og adiistraso Ivesterig og fiasierig Bokål Dato: Tirsdag. deseber 4 Tid: 4 tier / kl. 9-3 Atall sider (ikl. forside): 5 + 9 sider vedlegg Atall oppgaver: 4 Tillatte

Detaljer

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD IO 77/45 29. ovember 977 ESTIMERING V ENGELDERIVERTE P DT MED MLEFEIL av Odd Skarstad ) INNHOLD I. Data fra forbruksudersøkelse II. Estimerig ved målefeil. Iledig 2. Systematiske målefeil 2 3. Tilfeldige

Detaljer

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi Del I Teo re isk ram me verk: Kon sep u ell mo dell for u led ning av egenkapialverdi Arikkelen er forfae av: Sas au o ri ser re vi sor Bjar e M. Jo nas sen Se ni or man ager De loi e S a v a n g e r Han

Detaljer

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering.

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering. årsrapport 09 berge parkerig 1 Ihold Direktøre... 4 Trafikkutviklig i Berge... 8 Utviklige i parkerigsbrasje... 10 På patrulje i 28 år... 12 Beboerparkerig i Berge setrum... 14 Parkerigsreglemetet hadler

Detaljer

Årsmelding 2010. mai 2011

Årsmelding 2010. mai 2011 Årsmelding 2010 mai 2011 Om NOKUT side 2 Tilbakeblikk på 2010: Førse år med nye NOKUT side 3 Tilsyn med norsk høyere udanning og fagskoleudanning side 5 Kvaliesuvikling gjennom uredning, evaluering og

Detaljer

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG Noaer Documens 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG Noaer 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG

Detaljer

STK1100: Kombinatorikk

STK1100: Kombinatorikk 1100: ombiatorikk auar 2009 Ørulf orga Matematisk istitutt Uiversitetet i Oslo 1 Uiform sasylighetsmodell: t stokastisk forsøk har N utfall Det er de mulige utfallee for forsøket i atar at de N utfallee

Detaljer

HMS- og kvalitetsperm Revidert november 2012

HMS- og kvalitetsperm Revidert november 2012 HMS- og kvalesperm Revder ovember 2012 2012 INNHOLD 1 Lederskap og forplkelse... 3 Asvar og orgaserg... 3 Oppfølggsasvar... 3 2 Polcy og sraegske målseger.... 4 Orgasasjoskar HMS asvarsfordelg.... 4 Vsjo...

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) 2 Hva

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING GOL09.doc v13 9.1 Andersen har kjøpt aksjer til underkurs i "eget" selskap a) og b) Markedsverdi X5: 10 2 000 20 000 Kjøpesum X5: 10 1 000 10 000 Underkurs, fordel av arbeid,

Detaljer

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring FG-111:4 Håndbok i innbruddssikring Innholdsforegnelse Kapiel Side 1 Innledning 3 2 Hensik 3 3 Li om FNO og FG 3 4 FG og myndigheene 4 5 Lov om forsikringsavaler (FAL) 4 6 Den fysiske sikringen gir den

Detaljer

Om muligheten for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller

Om muligheten for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller Om muligheen for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller av Kjell-Arild Rein Hovedfagsoppgave i samfunnsøkonomi Våren Insiu for økonomi Universiee i Bergen . INNLEDNING.. LITTERATUR 3.

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

E-bok 010 SELGE KJØPE FIRMA HVA MED SKATTEN? Otto Risanger

E-bok 010 SELGE KJØPE FIRMA HVA MED SKATTEN? Otto Risanger E-bok 010 SELGE KJØPE FIRMA HVA MED SKATTEN? 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold SELGE KJØPE FIRMA Hva med skatten? R!SANGERS E-BOK 010 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009 Rapport Brukertilfredshet blat pårørede til beboere ved sykehjem i Oslo kommue Resultater fra e spørreudersøkelse blat pårørede til sykehjemsbeboere februar 2010 Forord Brukerudersøkelser er ett av tre

Detaljer

Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner.

Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner. Osl35 ajour v14 OPPGAVE 1 Spm. 1 Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner. Kontormaskiner avskrivningsgruppe A. Det er kjøpt en ny scan- og kopimaskin. Den må føres inn på

Detaljer

Løsningsforslag R2 Eksamen 04.06.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik

Løsningsforslag R2 Eksamen 04.06.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik Løsigsforslag R2 Eksame 6 Vår 04.06.202 Nebuchadezzar Matematikk.et Øistei Søvik Sammedrag De fleste forlagee som gir ut lærebøker til de videregåede skole, gir ut løsigsforslag til tidligere gitte eksameer.

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier.................................................... 3 1.1 Målsettiger.............................................................

Detaljer

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OSL03.doc (ajour v15) OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE I Spørsmål 1 - avgiftsbehandling v/opphør - privatuttak Verkstedet er solgt under ett til ny eier som formodentlig skal drive det

Detaljer

Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning)

Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning) Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning) Osl25.doc h12 Oppgave 1 Spm 1 Skattemessig behandling av Olsens personbil Bilen benyttes både i næringen og privat. Den behandles som driftsmiddel i næring siden den brukes

Detaljer

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OSL03.doc (ajour h12) OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE I Spørsmål 1 - avgiftsbehandling v/opphør - privatuttak Verkstedet er solgt under ett til ny eier som formodentlig skal drive det

Detaljer