Renteregning. Innledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Renteregning. Innledning"

Transkript

1 Renteregning Innledning Renteregnings-teknikker Sluttverdi og nåverdi av ett enkelt beløp Sluttverdi og nåverdi av flere like og ulike beløp Nåverdi av endelig og uendelig rekke Renter og avdrag på annuitetslån John-Erik Andreassen 1 Høgskolen i Østfold Innledning Praktiske investeringsanalyser krever to typer ferdigheter : Økonomiske resonnement Praktisk renteregning Rentetabell Regneark Kalkulator John-Erik Andreassen 2 Høgskolen i Østfold Finansiell kalkulator er nødvendig Hewlett Packard 19B-II Hewlett Packard 17B-II Hewlett Packard 12C Hewlett Packard 10B Texas Instruments TI-83 eller TI- 85 Texas Instruments BAII Plus John-Erik Andreassen 3 Høgskolen i Østfold

2 Sluttverdi og rentesrente Kr 100 settes i banken til 5 % rente Disponibelt etter ett år 100 1,05 = 105 Disponibelt etter to år: 100 1,05 1,05 = 100 1,05 2 = 110,25 Sluttverdi (FV) av innskudd kr 100 som opptjener rente på i %: FV = 100 (1 + i) n John-Erik Andreassen 4 Høgskolen i Østfold Rente og rentesrente År Innskudd 1.1 hvert år Rente Sluttverdi 1 100,00 5,00 105, ,00 5,25 110, ,25 5,51 115, ,76 5,79 121, ,55 6,08 127,63 John-Erik Andreassen 5 Høgskolen i Østfold Rente og rentesrente Opprinnelig plassering Rente tidligere år Rente inneværende år John-Erik Andreassen 6 Høgskolen i Østfold

3 Sluttverdi av 1 krone 0 %, 5 %, 10 % og 15 % rente Sluttverdi 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, År John-Erik Andreassen 7 Høgskolen i Østfold Sluttverdi av ett enkelt beløp rentetabell 1 År/Rente 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 1 1,0500 1,0600 1,0700 1,0800 1,0900 1, ,1025 1,1236 1,1449 1,1664 1,1881 1, ,1576 1,1910 1,2250 1,2597 1,2950 1, ,2155 1,2625 1,3108 1,3605 1,4116 1, ,2763 1,3382 1,4026 1,4693 1,5386 1, ,6289 1,7908 1,9672 2,1589 2,3674 2, ,6533 3,2071 3,8697 4,6610 5,6044 6, ,3219 5,7435 7, , , ,4494 FV = 100 1,05 = 105 FV = 100 R 1,5 = 100 1,05 = 105 John-Erik Andreassen 8 Høgskolen i Østfold Avkastning på ulike plasseringer John-Erik Andreassen 9 Høgskolen i Østfold

4 Avkastning i aksjemarkedet En plassering på kr fra 1982 til mars 1998 (15 år) ville vokst til kr på aksjemarkedet. Hva er den årlige avkastningen? (1 + i) 15 = (1 + i) 15 = / = 16, i = 16,474 1/15 = 1,2054, det vil si den årlige avkastningen har vært 20,54 % John-Erik Andreassen 10 Høgskolen i Østfold Avkastning på et bankinnskudd En innskudd på kr plasseres i bank til 7%. Hvor lang er det beløpet er fordoblet? (1 + 0,07) n = (1 + 0,07) n = / = 2 n* log1,07 =log 2 = n* 0,0294 = 0,3010= n=0,3010/ 0,0294 = 10,2381 det vil si at det tar 10 år og ca 3 mnd før innskuddet har fordoblet seg John-Erik Andreassen 11 Høgskolen i Østfold Nåverdi av ett enkelt beløp Nåverdi omvendt renteregning, hva er et fremtidig beløp verdt i dag? Hva er kr 105 om ett år verdt i dag, hvis renten er 5 %? PV = 105/1,05 = 100 PV = FV/(1 + i) Generelt uttrykk for nåverdi, med rente lik i% PV = FV 1/(1 + i) n John-Erik Andreassen 12 Høgskolen i Østfold

5 Bonus ved avsluttet studie Ved avsluttet studie om 4 år vil du få utbetalt halvparten av studielånet stipulert til kr. Hvor er beløpet verdt i dag? PV= FV/ (1 + i) n = PV= / (1 + 0,05) 4 = John-Erik Andreassen 13 Høgskolen i Østfold Nåverdi av ett enkelt beløp rentetabell 2 År/Rente 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 1 0,9524 0,9434 0,9346 0,9259 0,9174 0, ,9070 0,8900 0,8734 0,8573 0,8417 0, ,8638 0,8396 0,8163 0,7938 0,7722 0, ,8227 0,7921 0,7629 0,7350 0,7084 0, ,7835 0,7473 0,7130 0,6806 0,6499 0, ,6139 0,5584 0,5083 0,4632 0,4224 0, ,3769 0,3118 0,2584 0,2145 0,1784 0, ,2314 0,1741 0,1314 0,0994 0,0754 0,0573 PV = 105/ 1,05 = 100 PV = 105 R -1 1,5 = 105 0,9524 = 100 John-Erik Andreassen 14 Høgskolen i Østfold Nåverdi av 1 krone 0 %, 5 %, 10 % og 15 % rente 1,2 1 Nåverdi 0,8 0,6 0,4 0, År John-Erik Andreassen 15 Høgskolen i Østfold

6 Effektiv rente Kr 100 settes i banken til 5 % rente Disponibelt etter ett år 100 1,05 = 105 Forutsett at rente godskrives to ganger i året Disponibelt etter ett år: (100) (1+0,025) (1 + 0,025) = 100 (1,025) 2 = 105,06 Dette er den effektive renten -EFF-dvs renten ved slutten av året, men 5% (2,5% 2) er den nominelle renten -NOM Sammenhengen mellom disse: EFF= (1+NOM)/m) m 1 FV = ((1 + 0,05)/2) 2-1 John-Erik Andreassen 16 Høgskolen i Østfold Sluttverdi og nåverdi av flere ulike beløp Hva er sluttverdi og nåverdi av følgende kontantstrøm, hvis renten er 5 %? År Kontantstrøm John-Erik Andreassen 17 Høgskolen i Østfold Sluttverdi og nåverdi av flere ulike beløp Hva er sluttverdi og nåverdi av følgende kontantstrøm, hvis renten er 5 %? År Kontantstrøm FV = , , , = PV = /1, /1, /1,05 3 = John-Erik Andreassen 18 Høgskolen i Østfold

7 Nåverdi av flere like beløp Anta at du mottar kr i slutten av hvert år i 5 år. Hva er kontantstrømmen verdt i dag (PV) hvis renten er 5 %? Kontantstrømmen er en etterskuddsannuitet John-Erik Andreassen 19 Høgskolen i Østfold Nåverdi av flere like beløp Anta at du mottar kr i slutten av hvert år i 5 år. Hva er kontantstrømmen verdt i dag (PV) hvis renten er 5 %? Kontantstrømmen er en etterskuddsannuitet PV = /1, /1, /1, /1, /1,05 5 = Vi kan bruke rentetabell med annuitetsfaktor - dvs rentetabell 3 John-Erik Andreassen 20 Høgskolen i Østfold Nåverdi av etterskuddsannuitet rentetabell 3 År/Rente 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 1 0,9524 0,9434 0,9346 0,9259 0,9174 0, ,8594 1,8334 1,8080 1,7833 1,7591 1, ,7232 2,6730 2,6243 2,5771 2,5313 2, ,5460 3,4651 3,3872 3,3121 3,2397 3, ,3295 4,2124 4,1002 3,9927 3,8897 3, ,7217 7,3601 7,0236 6,7101 6,4177 6, , , ,5940 9,8181 9,1285 8, , , , , ,2737 9,4269 PV = A 5,5 = ,3295 = John-Erik Andreassen 21 Høgskolen i Østfold

8 Nåverdi av etterskuddsannuitet 0 %, 5 %, 10 % og 15 % rente Nåverdi År John-Erik Andreassen 22 Høgskolen i Østfold Sluttverdi av flere, like beløp Anta at du mottar kr i slutten av hvert år i 5 år. Hva er sluttverdien av kontantstrømmen(fv), hvis renten er 5 %? Kontantstrømmen er en etterskuddsannuitet John-Erik Andreassen 23 Høgskolen i Østfold Sluttverdi av flere, like beløp Anta at du mottar kr i slutten av hvert år i 5 år. Hva er sluttverdien av kontantstrømmen(fv), hvis renten er 5 %? Kontantstrømmen er en etterskuddsannuitet FV = , , , ,05 4 = Vi kan bruke rentetabell med annuitetsfaktor - dvs rentetabell 5 John-Erik Andreassen 24 Høgskolen i Østfold

9 Sluttverdi av etterskuddsannuitet rentetabell 5 År/Rente 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 1 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1, ,0500 2,0600 2,0700 2,0800 2,0900 2, ,1525 3,1836 3,2149 3,2464 3,2781 3, ,3101 4,3746 4,4399 4,5061 4,5731 4, ,5256 5,6371 5,7507 5,8666 5,9847 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4940 FV = S 5,5 = ,5256 = John-Erik Andreassen 25 Høgskolen i Østfold Annuitetslån Et annuitetslån er et lån hvor summen av renter og avdrag er konstant over løpetiden Alternativet er ofte et serielån, hvor avdraget er konstant over løpetiden Hvis vi tar opp et annuitetslån på kr til 10 % rente med 5 års løpetid, hva blir den årlige ytelsen? John-Erik Andreassen 26 Høgskolen i Østfold Annuitet Når vi beregnet oss frem til etterskuddsannuitet av en nåverdi kjente vi en rekke like beløp, men ikke nåverdien Dersom vi snur dette på hodet og anta nåverdien er kjent, kan vi regne oss frem til den periodiske betalingen John-Erik Andreassen 27 Høgskolen i Østfold

10 Annuitetslån årlig ytelse Bruk rentetabell 4 for å finne den inverse annuitetsfaktoren A -1 n,i A -1 5,10 = 0,2638, det vil si at den årlige ytelsen blir ,2638 = Avdragsdelen øker med en faktor lik rentesatsen (her 10 %), mens rentedelen blir tilsvarende redusert John-Erik Andreassen 28 Høgskolen i Østfold Annuitetslån Kr , 10 % rente, 5 års løpetid År Rente Avdrag Årlig ytelse Restlån UB , , Lån Rente 10 % Ytelse ,75 John-Erik Andreassen 29 Høgskolen i Østfold Annuitetslån Kr , 10 % rente, 5 års løpetid År Rente Avdrag Årlig ytelse Restlån UB , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 0,00 Lån Rente 10 % Ytelse ,75 John-Erik Andreassen 30 Høgskolen i Østfold

11 Annuitetslån - rentedel reduseres Rente Avdrag John-Erik Andreassen 31 Høgskolen i Østfold Nåverdi av uendelig annuitet og vekstrekke Hvis du mottar kr pr. år all fremtid, hva er dette beløpet verdt i dag hvis renten er 5 % Årlig beløp: CF, rente: i PV = CF/i, her /0,05 = Hva hvis det utbetalte beløp vokser med 2 % pr. år (g = 0,02) PV = CF/(i g) PV = /(0,05 0,02) = John-Erik Andreassen 32 Høgskolen i Østfold Nåverdi av endelig vekstrekke Anta at du skal betale kr om ett år, og at dette beløpet vil vokse med 2 % pr. år deretter i 5 år, hva blir nåverdien hvis renten er 5 %? År Sum Betaling Nåverdi John-Erik Andreassen 33 Høgskolen i Østfold

12 Nåverdi av endelig vekstrekke Anta at du skal betale kr om ett år, og at dette beløpet vil vokse med 2 % pr. år deretter i 5 år, hva blir nåverdien hvis renten er 5 %? År Sum Betaling Nåverdi n n 5 5 (1+ i) (1+ g) (1+ 0,05) (1+ 0,02) PV = CF = n 5 (1+ i) (i g) (1+ 0,05) (0,05 0,02) = ,49746 = John-Erik Andreassen 34 Høgskolen i Østfold Bruk av rentetabeller Rentetabeller Sluttverdi Nåverdi Årlig ytelse Et beløp Rentetabell 1 Rentetabell 2 Flere beløp - ulike Rentetabell 1 Rentetabell 2 Flere beløp - like Rentetabell 5 Rentetabell 3 Rentetabell 4 John-Erik Andreassen 35 Høgskolen i Østfold Litteraturliste Bredesen, I.: Investering og finansiering. Oslo: Gyldendal akademisk, 2001, Kap 4. Kjell Gunnar Hoff: Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse, 2002, Universitetsforlaget Øyvind Bøhren & Per Ivar Gjærum: Prosjektanalyse, 1999, Skarvet Forlag John-Erik Andreassen 36 Høgskolen i Østfold

13 Oppgaver neste uke Oppgave Oppgave 10, 11 og 13 i boken (IB) John-Erik Andreassen 37 Høgskolen i Østfold

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse kapittel 4 Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse Investeringsbeslutninger er langsiktige og gjerne betydelige i størrelse. Det krever helt andre analyseverktøy enn beslutninger på kort sikt. Når vi

Detaljer

Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? Investeringsbeslutninger - når investere?

Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? Investeringsbeslutninger - når investere? Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? % Likviditetsbudsjett Kr Resultatbudsjett Balansebudsjett Investeringsbeslutninger - når investere? n Avkastningskrav

Detaljer

Spare- og låneberegninger med 10bii Skrevet av Tore Bloch, Kristiansund N. Hjemmeside: www.tore-bloch.priv.no Oppdatert på søndag den 22 februar 2015.

Spare- og låneberegninger med 10bii Skrevet av Tore Bloch, Kristiansund N. Hjemmeside: www.tore-bloch.priv.no Oppdatert på søndag den 22 februar 2015. Spare- og låneberegninger med 10bii Skrevet av Tore Bloch, Kristiansund N. Hjemmeside: www.tore-bloch.priv.no Oppdatert på søndag den 22 februar 2015. Programmet 10BII er en finansiell kalkulator. Med

Detaljer

"Matematikk med TI-83 på AF/ØKAD/VKI" Eksempler som oppfyller målene i "Læreplan for 2MY etter R`94"

Matematikk med TI-83 på AF/ØKAD/VKI Eksempler som oppfyller målene i Læreplan for 2MY etter R`94 1 "Matematikk med TI-83 på AF/ØKAD/VKI" Eksempler som oppfyller målene i "Læreplan for 2MY etter R`94" Arbeidet bygger på Matematikk med TI-83 for GK og 2MX av samme forfatter. Mål og hovedmomenter. 1

Detaljer

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ Obligasjoner - et sikkert, men spennende alternativ Innhold 1. Innledning 3 2. Obligasjoner 5 2.1 Ulike typer obligasjoner 5 2.2 Hva bestemmer kursen? 5 3. Obligasjonsmarkedet 7 3.1 Det norske markedet

Detaljer

Anbefaling. til. Konvensjoner for det norske sertifikat- og obligasjonsmarkedet

Anbefaling. til. Konvensjoner for det norske sertifikat- og obligasjonsmarkedet Anbefaling til Konvensjoner for det norske sertifikat- og obligasjonsmarkedet Versjon 2.0 Oktober 2014 www.finansanalytiker.no 2 Forord Norske Finansanalytikeres Forenings Obligasjonskomité har utarbeidet

Detaljer

For utfyllende informasjon om nedbetalingsvilkår, se www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3

For utfyllende informasjon om nedbetalingsvilkår, se www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3 Renter og avdrag RENTER OG AVDRAG Brosjyren gir en oversikt over hovedtrekkene i Husbankens rente- og avdragsvilkår. De nedbetalingsvilkårene du velger vil få betydning for din framtidige økonomiske situasjon.

Detaljer

Investering og finansiering

Investering og finansiering Investering og finansiering Emnekode: BØK260_2, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv!

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Med hjelp av midler fra Finansmarkedsfondet har Finans Norge, Husbanken og NAV utviklet et nettbasert verktøy som blant annet kan brukes til i undervisning

Detaljer

Rentegaranti gir deg. trygg økonomi ved kjøp av ny bolig

Rentegaranti gir deg. trygg økonomi ved kjøp av ny bolig Rentegaranti gir deg trygg økonomi ved kjøp av ny bolig Block Watnes Rentegaranti Block Watne kan nå tilby rentegaranti for deg som kjøper bolig med overtagelse innen 31. desember 2008. Med rentegaranti

Detaljer

Kapittel 6. Økonomi. Dette kapitlet handler om å:

Kapittel 6. Økonomi. Dette kapitlet handler om å: Kapittel 6. Økonomi Dette kapitlet handler om å: Beregne inntekt, skatt og avgifter. Vurdere forbruk og bruk av kredittkort. Sette opp budsjett og regnskap ved hjelp av regneark. Undersøke og vurdere ulike

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Har du et sterkt ønske om å bli rik, men aner ikke hvordan du skal gå fram? Tror du at du må lese en haug med bøker og

Detaljer

Brukerveiledning. Sjef i eget liv. - et verktøy for planlegging av din egen økonomi. Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO

Brukerveiledning. Sjef i eget liv. - et verktøy for planlegging av din egen økonomi. Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO Brukerveiledning Sjef i eget liv - et verktøy for planlegging av din egen økonomi Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO Verktøyet er utviklet med støtte fra Finansmarkedsfondet Finansnæringens Fellesorganisasjon,

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, oktober 2014 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

Forbrukeremner i matematikkfagets lærebøker

Forbrukeremner i matematikkfagets lærebøker Forbrukeremner i matematikkfagets lærebøker For den Videregående skole etter Kunnskapsløftet 2006 Grethe Moéll Pedersen, 2012 2 Forord Dette prosjektet bygger videre på at jeg i 2008 skrev en rapport om

Detaljer

Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF

Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF www.pwc.no 17. november 2014 Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Tilnærming... 3 1.1 Beskrivelse av scenariene...

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

Fastrentelån med mulighet for innløsning til pari kurs

Fastrentelån med mulighet for innløsning til pari kurs NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, vår 2012 Fastrentelån med mulighet for innløsning til pari kurs Karoline Opstad Strand Veileder: Førsteamanuensis Trond Døskeland Masteroppgave i fordypningsområdet: Finansiell

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi Innhold Del 6, Personlig økonomi Budsjett 1 Regninger 5 Inkasso 7 Lønn og skatt 8 Sparing 9 Sarah skal kjøpe leilighet

Detaljer

RISIKOPREMIER I NORSKE RENTER. Arne-Hugo Hansen

RISIKOPREMIER I NORSKE RENTER. Arne-Hugo Hansen RISIKOPREMIER I NORSKE RENTER av Arne-Hugo Hansen Masteroppgave i samfunnsøkonomi 30 studiepoeng Handelshøgskolen i Tromsø Universitetet i Tromsø November 2010 2 I FORORD Alt i 1989 tok jeg mellomfag i

Detaljer

KOMMUNALBANKENS LÅNEFORVALTNING Ny versjon november 2012 Nå med automatisk integrering av KBN-lån

KOMMUNALBANKENS LÅNEFORVALTNING Ny versjon november 2012 Nå med automatisk integrering av KBN-lån KOMMUNALBANKENS LÅNEFORVALTNING Ny versjon november 2012 Nå med automatisk integrering av KBN-lån Kommunalbanken tilbyr med dette et verktøy for å håndtere den samlede gjeldsporteføljen. Systemet kalles

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

Del 2. Personlig økonomi Til kursholder

Del 2. Personlig økonomi Til kursholder Rev. 11.03.14 Veiledningshe e kursholder, del 2, side 1 av 17 Del 2. Personlig økonomi Til kursholder SJEFiEGETLIV Veiledningshe e kursholder, del 2, s ide 1 av 17 Del 2) Personlig økonomi Denne delen

Detaljer

Del 2. Personlig økonomi Til deltaker

Del 2. Personlig økonomi Til deltaker Arbeidshe e deltaker, del 2, s ide 1 av 12 Del 2. Personlig økonomi Til deltaker SJEFiEGETLIV Navn: Hva er din drømmebolig? Beskriv her: Arbeidshe edeltaker,del2,side2av12 Hva bruker du penger på nesten

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Microsoft Excel

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Microsoft Excel Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Microsoft Excel Innhold 1 Om Excel 4 1.1 Utvide området kopiere celler....................... 4 1.2 Vise formler i regnearket...........................

Detaljer

Investeringsanalyse: Bolig eller aksjer?

Investeringsanalyse: Bolig eller aksjer? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høsten 2012 Masterutredning i Finansiell Økonomi Veileder: Professor Ola Honningdal Grytten Investeringsanalyse: Bolig eller aksjer? - En studie om hvor lønnsomt boliginvestering

Detaljer