Risikoanalyse av prosjekter. Risiko i investeringsanalyse. Think prosjekt i fare?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risikoanalyse av prosjekter. Risiko i investeringsanalyse. Think prosjekt i fare?"

Transkript

1 Risikoanalyse av prosjekter Hva menes med risiko? Forventning og varians Praktiske metoder for risikokartlegging Følsomhetsanalyse Scenarioanalyse Simulering Bruk av Excel Litt om opsjoner John-Erik Andreassen 1 Høgskolen i Østfold Risiko i investeringsanalyse Prosjektets egenrisiko Risiko knyttet til et prosjekt isolert Bedriftsrisiko Hvordan et prosjekt påvirker risiko til bedriftens kontantstrøm samlet Markedsrisiko Risiko for en investor med en veldiversifisert portefølje John-Erik Andreassen 2 Høgskolen i Østfold Think prosjekt i fare? John-Erik Andreassen 3 Høgskolen i Østfold

2 Vurdering av en investering Innenfor finansieringsteorien brukes to mål for å beskrive sentrale forhold ved en investering: Forventet avkastning Avkastningens variabilitet, målt ved standardavviket En kontantstrøm er i praksis ofte en forventet størrelse rundt en eller annen sannsynlighetsfordeling John-Erik Andreassen 4 Høgskolen i Østfold Risikoanalyse i praksis Følsomhetsanalyse Hvor mye kan en kalkylefaktor endres i negativ retning før prosjektet blir ulønnsomt Scenarioanalyse Endre flere kalkylefaktorer samtidig Simulering Endre kalkylefaktorer i tråd med en sannsynlighetsfordeling John-Erik Andreassen 5 Høgskolen i Østfold Eksempel - Sensitivitetsanalyse Variabel: Mest sannsynlig verdi Symbol Investeringsutgift CF0 Årlig salgsmengde M Salgspris pr. enhet 700 P Variable enhetskostnader 300 V Betalbare faste kostnader FK Kapitalkostnad 20 % i Levetid (år) 8 n John-Erik Andreassen 6 Høgskolen i Østfold

3 Kontantstrøm og nåverdi Omsetning Variable kostnader Betalbare faste kostnader Årlig kontantstrøm Investeringsutgift Avkastningskrav 20 % Nåverdi John-Erik Andreassen 7 Høgskolen i Østfold Sensitivitetsanalyse Hvor følsom er NPV for endringer i volum og pris? Salgsvolum Kontantstrøm Nåverdi Internrente ,6 % ,0 % ,4 % Salgspris Kontantstrøm Nåverdi Internrente ,9 % ,0 % ,0 % John-Erik Andreassen 8 Høgskolen i Østfold Nåverdi og salgsmengde John-Erik Andreassen 9 Høgskolen i Østfold

4 Break-even (nullpunkt) analyse Dekningsbidrag pr. enhet = = 400 Faste kostnader Betalbare faste kostnader = kr Avskrivninger (lineære) = /8 = Totale faste kostnader = = Break even (regnskapsmessig) er / 400 = enheter John-Erik Andreassen 10 Høgskolen i Østfold Finansiell break even Variabel Mest sannsynlig Symbol Investeringsutgift (kr) CFo Årlig salgsvolum (enh) M Salgspris pr. enhet (kr) 700 P Variable enhetskostnader (kr) 300 V Betalbare faste kostnader (kr) FK Avkastningskrav 20 % i Levetid (år) 8 n NPV = CF0 + ((M (P V) FK)) 3,8372 John-Erik Andreassen 11 Høgskolen i Østfold Beregning av nåverdi NPV = ( ,8372) = NPV = - CF 0 + (M (P - V) - FK)) 3,8372 Investeringsutgift -CF 0 + ( ( ) )) 3,8372 = 0 CF 0 = Salgsmengde (M ( ) )) 3,8372 = 0 M = John-Erik Andreassen 12 Høgskolen i Østfold

5 Kritisk verdi Variabel: Mest sannsynlig verdi Kritisk verdi Sikkerhetsmargin Investeringsutgift ,11 % Årlig salgsmengde ,21 % Salgspris pr. enhet ,17-4,69 % Variable enhetskostnader ,83 10,94 % Betalbare faste kostnader ,89 % Kapitalkostnad 20 % 25 % 25,00 % Levetid (år) ,00 % John-Erik Andreassen 13 Høgskolen i Østfold Stjernediagram Nåverdi Pris Mengde FK VEK -25 % -20 % -15 % -10 % -5 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % % endring John-Erik Andreassen 14 Høgskolen i Østfold Alternativt beregn årlig overskuddsannuitet Årlig overskuddsannuitet = NPV A -1 n,i = ,2606 = Nåverdi Invers annuitetsfaktor 0,2606 Årlig overskuddsannuitet John-Erik Andreassen 15 Høgskolen i Østfold

6 Sensitivitetsanalyse Variabel Beregning Forutsatt at: Salgsmengde /400 = 985 Dekningsbidraget (400) er uendret Salgspris pr. enhet / = 32,83 Salgsmengden (12 000) er uendret Variable enhetskostnader / = 32,83 Salgsmengden (12 000) er uendret Betalbare faste kostnader John-Erik Andreassen 16 Høgskolen i Østfold Scenarioanalyse Variabel Sannsynlig verdi Pressimist Optimist Investeringsutgift Årlig salgsmengde Salgspris pr. enhet Variable enhetskostnader Betalbare faste kostnader Kapitalkostnad 20 % John-Erik Andreassen 17 Høgskolen i Østfold Nåverdi sannsynlig verdi Variabel Sannsynlig verdi Investeringsutgift Årlig salgsmengde Salgspris pr. enhet 700 Variable enhetskostnader 300 Betalbare faste kostnader Kapitalkostnad 20 % År 0 År 1 År 2-8 Investeringsutgift Salgsinntekter Variable kostnader Dekningsbidrag Faste kostnader Kontantstrøm Nåverdi Internrente 24,95 % John-Erik Andreassen 18 Høgskolen i Østfold

7 Scenariosammendrag Scenariosammendrag Mest sannsynlig Pessimist Optimist Endringsceller: $B$ $B$ $B$ $B$ $B$ $B$7 20 % 20 % 20 % Resultatceller: $B$ $B$18 24,95 % 2,03 % 41,79 % Merk: Gjeldende verdier representerer verdiene til endringscellene da sammendragsrapporten ble laget. Endringscellene for hvert scenario er merket med grått. John-Erik Andreassen 19 Høgskolen i Østfold Simulering - eksempel Anleggsmidler Salgsvolum Salgspris 100 Var. enh.k. 50 Betalbare f.k Avk. krav 10 % År 0 År 1 År 2-10 Anleggsmidler Salgsinntekt Var. kostnader Dekn. bidrag Faste kostnader Kontantstrøm Nåverdi Internrente 15,1 % John-Erik Andreassen 20 Høgskolen i Østfold Sensitivitet - Simulering SENSITIVITETSANALYSE - SIMULERING Percentil Internrente Nåverdi Prosjektdata Basisberegning 10 % 4,9% Investering i anleggsmidler Nåverdi % 10,6% Investering i arbeidskapital 0 Internrente 15,1% 30 % 12,4% Avkastningskrav 10,0% Annuitet % 14,5% Gjennomsnitt Standardavvik Kritisk 50 % 16,0% Salgsvolum produktet % 17,3% Salgspris produktet 100,00 5,00 93,79 70 % 18,9% Variable enhetskostnader 50,00 3,00 56,21 80 % 21,6% Faste betalbare kostnader % 24,4% Levetid 10 år 0 år 7,3 år 100 % 34,9% John-Erik Andreassen 21 Høgskolen i Østfold

8 Simulering med Excel nåverdi simulering John-Erik Andreassen 22 Høgskolen i Østfold Hvordan ta hensyn til risiko? - risikotillegg i avkastningskravet Risiko Risikofri rente Risikopremie Risikojustert avkastn. krav Lav 7 % 3 % 10 % Normal 7 % 6 % 13 % Høy 7 % 10 % 17 % År Kontantstrøm NPV (lav) NPV (normal) 86 NPV (høy) John-Erik Andreassen 23 Høgskolen i Østfold Hvordan redusere risikoen? Så langt har vi belyst risiko; men ikke sett om den kan reduseres Dette er avhengig av fleksibilitet; kan kapasitet gradvis utbygges? Implisitt forutsettes at det at vi har flere beslutningspunkter Slike situasjoner kan analyseres med beslutningstrær John-Erik Andreassen 24 Høgskolen i Østfold

9 Litteraturliste Bredesen, I.: Investering og finansiering. Oslo: Gyldendal akademisk, 2001, Kap 7 (side er ikke relevant nå) Brealey, Myers and Marcus: Fundamentals of Corporate Finance, McGraw-Hill, edition. (BMM) Øyvind Bøhren & Per Ivar Gjærum: Prosjektanalyse, 1999, Skarvet Forlag John-Erik Andreassen 25 Høgskolen i Østfold Oppgaver Oppgave 1, 2, 3, 4 og 5 i boken (IB) Oppgave i oppgavesamlingen (IB) John-Erik Andreassen 26 Høgskolen i Østfold

Renteregning. Innledning

Renteregning. Innledning Renteregning Innledning Renteregnings-teknikker Sluttverdi og nåverdi av ett enkelt beløp Sluttverdi og nåverdi av flere like og ulike beløp Nåverdi av endelig og uendelig rekke Renter og avdrag på annuitetslån

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? Investeringsbeslutninger - når investere?

Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? Investeringsbeslutninger - når investere? Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? % Likviditetsbudsjett Kr Resultatbudsjett Balansebudsjett Investeringsbeslutninger - når investere? n Avkastningskrav

Detaljer

Kapitalverdimodellen. Investering under usikkerhet Risiko og avkastning. Capital Asset Pricing Model Kapitalverdimodellen (KVM)

Kapitalverdimodellen. Investering under usikkerhet Risiko og avkastning. Capital Asset Pricing Model Kapitalverdimodellen (KVM) Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Kapitalverdiodellen Veid kapitalkostnad Finansieringsstruktur og kapitalkostnad John-rik Andreassen 1 Høgskolen i Østold Capital Asset Pricing Model Kapitalverdiodellen

Detaljer

Finansiering og investering

Finansiering og investering Finansiering og investering Presentasjon Introduksjon og innhold i faget Undervisningsopplegg Dagens opplegg Introduksjonsforelesning Inndeling i grupper Gruppearbeid Referanser Gyldendahls hjemmeside:

Detaljer

"Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet"

Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet "Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet" Hovedoppgave til mastergrad i Industriell økonomi og informasjonsledelse Av Thorleif Andersen Grimstad, juli 2004

Detaljer

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Rapport 2008-152 Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Econ-rapport nr. 2008-152, Prosjekt nr. 5Z080025.10 ISSN: 0803-5113, ISBN ISBN 978-82-8232-047-4 ÅJE/VEI/YQI/abe, 9. februar

Detaljer

Masteroppgave i Finansiell Økonomi

Masteroppgave i Finansiell Økonomi Masteroppgave i Finansiell Økonomi Bruk av realopsjoner i verdivurdering av næringseiendom Adrian Husabø Bjørseth Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Juni, 2014 Forord Denne oppgaven er skrevet som et

Detaljer

Teknologiledelse - Økonomi

Teknologiledelse - Økonomi Teknologiledelse - Økonomi Komepdium basert på forelesningsnotater fra våren 2012 Einar Baumann 11. mai 2012 Dette kompendiumet er basert på notatene mine fra forelesningene mine i faget. Noen av notatene,

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Faglig kontakt under eksamen: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Gløshaugen

Detaljer

- Verdivurdering av Netledger Frilansregnskap AS -

- Verdivurdering av Netledger Frilansregnskap AS - Ruben L. Hakkebo Richard Eikeland Stian Ekle Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI - Verdivurdering av Netledger Frilansregnskap AS - Innleveringsdato: 07.06.2012 Studiested: BI Trondheim Studium: BTH

Detaljer

BASALERAPPORTEN TEMA: AVKASTNINGSKRAV

BASALERAPPORTEN TEMA: AVKASTNINGSKRAV BASALERAPPORTEN 1. HALVÅR 2013 TEMA: AVKASTNINGSKRAV LEDER Hilmar Auran Adm. direktør Basale AS Basale er et tverrfaglig kompetansehus med hovedfokus på å levere forvaltnings- og rådgivningstjenester av

Detaljer

Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning

Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning 3.3 Driftsbudsjett Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning Hvordan skaffe bedriften inntekter? Salg av produkter og tjenester

Detaljer

Rentebestemmelser for beskatning av kraftforetak

Rentebestemmelser for beskatning av kraftforetak Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-42-8 Rentebestemmelser for beskatning av kraftforetak På oppdrag fra Energi Norge 5. september 2013 THEMA Rapport 2013-29 Side 2 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer:

Detaljer

Demoselskapet AS NO999 999 999 VERDIVURDERING

Demoselskapet AS NO999 999 999 VERDIVURDERING Demoselskapet AS NO999 999 999 VERDIVURDERING I samarbeid med Innhold Innhold Verdi... 3 Vurderingsmodell... 5 Forutsetninger... 5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Bransjesammenligning... 7 Prognostisert

Detaljer

Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Selvaag Bolig ASA

Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Selvaag Bolig ASA Handelshøgskolen Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Selvaag Bolig ASA Hva er verdien av Selvaag Bolig ASA? Kristian Ulriksen Masteroppgave i økonomi og administrasjon Mai 2014 1 Forord Denne

Detaljer

Verdivurdering av Tank Design Tromsø AS

Verdivurdering av Tank Design Tromsø AS HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Verdivurdering av Tank Design Tromsø AS Mads Bratteng Stagrum Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon - studieretning bedriftsøkonomi (30 studiepoeng) Mai 2011 ii Forord

Detaljer

www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet

www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet Desember 2014 Innhold 1. Introduksjon 3 2. Oppsummering av årets undersøkelse 4 3. Utvalg 6 4. Resultater fra undersøkelsen 7 4.1. Risikofri rente i avkastningskravet

Detaljer

Nøkkeltallsanalyse av Oslo Børs

Nøkkeltallsanalyse av Oslo Børs Nøkkeltallsanalyse av Oslo Børs Ole-Christian Hillestad, seniorrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank 1 Utviklingen i aksjekursene påvirkes blant annet av selskapenes drift, hvordan virksomheten

Detaljer

Lønnsomheten av å investere i bolig for utleie

Lønnsomheten av å investere i bolig for utleie NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, vårsemesteret 2014 Lønnsomheten av å investere i bolig for utleie En investeringsanalyse for perioden 1994-2013 Marte Eltvik Lien og Christopher Egeland Sæbø Veileder: Ola

Detaljer

Verdivurdering av IDEX ASA

Verdivurdering av IDEX ASA Verdivurdering av IDEX ASA Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, utdanning Av: Eirik Vespestad Mæland Kandidat nummer: 18 Oddbjørn Skartun Kandidatnummer: 9 Dette arbeidet er gjennomført

Detaljer

KAN PRISEN PÅ VALUTAOPSJONER SI NOE OM MARKEDETS OPPFATNING AV USIKKERHET OM KRONEKURSEN?

KAN PRISEN PÅ VALUTAOPSJONER SI NOE OM MARKEDETS OPPFATNING AV USIKKERHET OM KRONEKURSEN? KAN PRISEN PÅ VALUTAOPSJONER SI NOE OM MARKEDETS OPPFATNING AV USIKKERHET OM KRONEKURSEN? Forskningssjef Øyvind Eitrheim i Forskningsavdelingen, rådgiver Espen Frøyland og rådgiver Øistein Røisland i Økonomisk

Detaljer

Dynamisk strategisk allokering: Simulering av et praktisk eksempel

Dynamisk strategisk allokering: Simulering av et praktisk eksempel Dynamisk strategisk allokering: Simulering av et praktisk eksempel Tørres Trovik, spesialrådgiver, Sentralbanksjefens stab for kapitalforvaltning, Norges Bank* Flere empiriske studier finner at den forventede

Detaljer

Tallfesting av kapitalkostnader i meierisektoren

Tallfesting av kapitalkostnader i meierisektoren Tallfesting av kapitalkostnader i meierisektoren av førsteamanuensis Espen R. Moen og professor Christian Riis www.oeconomica.no 1 1 Adresse: Rektorhaugen 15, 0876 Oslo Om forfatterne Espen Moen er cand.oecon

Detaljer

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse kapittel 4 Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse Investeringsbeslutninger er langsiktige og gjerne betydelige i størrelse. Det krever helt andre analyseverktøy enn beslutninger på kort sikt. Når vi

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Faglig kontakt under eksamen: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Gløshaugen

Detaljer

www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet 2013 og 2014

www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet 2013 og 2014 www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet 2013 og 2014 Innhold 1. Introduksjon 3 2. Oppsummering av årets undersøkelse 4 3. Metodikk og utvalg 6 3.1. Definisjoner og tilnærming 6 3.2. Utvalg 8 4.

Detaljer

Investeringsanalyse: Bolig eller aksjer?

Investeringsanalyse: Bolig eller aksjer? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høsten 2012 Masterutredning i Finansiell Økonomi Veileder: Professor Ola Honningdal Grytten Investeringsanalyse: Bolig eller aksjer? - En studie om hvor lønnsomt boliginvestering

Detaljer

Tilbakekjøp i Norge Annonseringseffekten, langsiktig avkastning og tilbakekjøpsaktivitet

Tilbakekjøp i Norge Annonseringseffekten, langsiktig avkastning og tilbakekjøpsaktivitet Tilbakekjøp i Norge Annonseringseffekten, langsiktig avkastning og tilbakekjøpsaktivitet Johannes Atle Skjeltorp (f. 1972) Dr. Oecon fra Handelshøyskolen BI og forsker i forskningsavdelingen i Bank og

Detaljer

Analyse av obligasjoner

Analyse av obligasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Analyse av obligasjoner Faktorer som påvirker risikopremien Michael Holten Olsen Ørjan Steffensen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon - studieretning bedriftsøkonomi

Detaljer