PROSJEKTOPPGAVE. (våren 2008) Fag: STATISTIKK OG ØKONOMI (ITD20106) 2. klasse dataingeniører. Tidsfrister: Utdelt: fredag 4. april.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTOPPGAVE. (våren 2008) Fag: STATISTIKK OG ØKONOMI (ITD20106) 2. klasse dataingeniører. Tidsfrister: Utdelt: fredag 4. april."

Transkript

1 Avdeling for informasjonsteknologi Remmen, Halden Høgskolen i Østfold Fag: STATISTIKK OG ØKONOMI (ITD20106) 2. klasse dataingeniører PROSJEKTOPPGAVE (våren 2008) Tidsfrister: Utdelt: fredag 4. april. Innleveringsfrist: fredag 2. mai kl Statistikk og økonomi - 1 -

2 Krav til besvarelse Godkjennelse av et prosjekt Strukturen i besvarelsen skal være som for andre prosjekt. Det kreves ikke et langt dokument. Det er hovedtrekkene som skal fram; ikke fortape deg i detaljer. I løsningen av en regneoppgave må det vesentlige være med for å forstå hvordan du har resonnert. (En oppgave godkjennes ikke dersom løsningen er omtrent bare svaret. Selvsagt vil en og annen oppgave ha en kort løsning det er noe helt annet.) Der det er aktuelt må du ikke glemme å ta med hvilke forutsetninger du legger til grunn hvilke begrensninger som gjøres Kort informasjon legges i vedlegg: blant annet antall timer som er brukt hvilke kilder (bøker, nettet osv.) du har benyttet Absolutt krav Dersom besvarelsen til to studenter har stor grad av overlapping, får begge ikke godkjent prosjekt og dermed ikke anledning til å gå opp til eksamen. Det er selvsagt fullt tillatt å samarbeide. En student vil også få underkjent innleveringen dersom det oppdages at en større del av besvarelsen er svært lik en man finner på nettet. Ekstrakrav: Hver student må besvare skikkelig et kursevalueringsskjema. Statistikk og økonomi - 2 -

3 Del 1: Økonomi Oppgave 1. Bedriftens årsregnskap for 2007 viser følgende tall (summarisk). RESULTATREGNSKAPET FOR (beløp i hele 1000 kr.) Driftsinntekter Varekostnad Lønn Avskrivninger Andre driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter 180 Rentekostnader Resultat før skatter Skatter -415 Overskudd BALANSE PER Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Langsiktig gjeld Kassekreditt Annen kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Omløpsmidlene fordeler seg som følger: Bank/kontanter Kundefordringer Aksjer Varebeholdning Bedriften er en handelsbedrift hvor alle kostnadene bortsett fra varekostnader er faste kostnader. I 2006 hadde vi følgende nøkkeltall: Dekningsgrad 29 % Resultatgrad 8 % Totalkapitalrentabilitet 17 % Bedriften har ingen ubenyttet kassekreditt. Statistikk og økonomi - 3 -

4 a) Hva slags investering i aksjer er det gjort? b) Forklar utviklingen i egenkapitalen. c) Beregn dekningsbidrag, dekningsgrad, totalkapitalrentabilitet og øvrige nøkkeltall for rentabilitet. d) Vurder rentabiliteten i 2007 og kommenter utviklingen fra forrige år. Pek på mulige årsaker til de endringer som har funnet sted. e) Analyser finansiering og likviditet. Oppgave 2. Bedriften PNOR AS produserer varene x og y med et beregnet dekningsbidrag på henholdsvis kr 25 for x og kr 30 for y. Begge varesortene blir først bearbeidet i avdeling I og deretter i avdeling II og III. Vare y blir ferdig tilvirket i avdeling III, mens vare x i tillegg må behandles i avdeling IV. Avdelingenes kapasitet og bearbeidingstiden for x og y i de enkelte avdelinger er følgende: avd. I avd. II avd. III avd. IV Kapasitet pr uke (timer) Produksjonstid pr stk x (timer) 2,0 2,5 4,0 0,5 ««««y «3,0 2,0 2,0 a) Tegn opp diagram og beregn ut fra dette den gunstigste produktkombinasjon. Beregn deretter totalt dekningsbidrag. b) Foreta også en matematisk beregning av gunstigste produktkombinasjon. c) Variable kostnader for x er kr. 20 og for y kr. 25. Hvor meget må prisen på y minst være for at det skal lønne seg bare å produsere dette produktet? De variable kostnader for begge produkter og prisen for x forutsettes holdt uendret. Oppgave 3. HIØ-Stål AS produserer stillaser og pallereoler, men konkurransen er stor. På en messe i Italia har de fått produksjonsrettigheter til en spesialkonstruksjon med nye store markedsmuligheter. Fra bedriftens øvrige regnskapstall de to siste år får du oppgitt følgende: (alle tall i 1000 kr.) Egenkapital (opptjent og innskutt) Langsiktig gjeld Anleggsmidler Totalkapital Finanskostnader Nødvendige investeringer i nye maskiner er 10,5 mill kr. I oppstart, innkjøring og opplæringskostnader regnes med kr. Kapitalbindingen i arbeidskapital er antatt å utgjøre 10 % av Statistikk og økonomi - 4 -

5 driftsinntektene. Lønnskostnader ved den nye produksjonen vil bli kr. pr år. Bedriften har velegnede lokaler som nå er leiet ut for kr. årlig. Produksjonen anses å kunne opprettholdes i 5 år. Maskinleverandøren har tilbudt seg å kjøpe tilbake maskinen om 5 år for kr. Bedriften regner med følgende driftsinntekter i de 5 årene: , , , , Avkastningskravet er beregnet til 16 %. Bedriften betaler ikke skatt, og det er heller ikke utbetalt utbytte. a) Beregn investeringens nåverdi og avgjør om det er en lønnsom investering. b) Hvordan påvirker investeringens finansiering den gjennomførte nåverdikalkylen? c) Beregn arbeidskapitalen for 2007 og d) Beregn totalkapitalrentabiliteten og egenkapitalrentabiliteten. Statistikk og økonomi - 5 -

6 Del 2: Statistikk Denne delen av faget inkluderer sannsynlighetsregning statistikk (konfidensintervall og hypotesetesting) spillteori For å få en viss grad av variasjon mellom studentenes besvarelse, er følgende et absoluttkrav for alle oppgavene: En oppgave består av en innledningstekst og ett eller flere spørsmål. Det er ikke tillatt å bruke de oppgitte tallene i innledningsteksten i en oppgave. Du må kort og godt velge dine egne tall i hver eneste oppgave. Derimot står du fritt om du vil beholde eller forandre tall som inngår i et spørsmål i en oppgave. 1. Delkapittel 15.1 nr. 29 i Mathema 2. Delkapittel 15.3 nr. 5 og nr. 14 i Mathema 3. Oppgave i konfidensintervall: CO 2 -utslippet fra ti biler av samme merke ble målt i gram (g) per kjørt kilometer. Måleresultatene ble: X ) 159, 154, 143, 151, 157, 163, 155, 138, 146 og X 2,..., 10 ( i X, X antas å være uavhengige og normalfordelte med N ( µ, σ ) der µ er ukjent og σ = 6.8 g. a) Finn et 99 % konfidensintervall for µ. b) Hvor mange målinger måtte minst bli utført for at lengden av konfidensintervallet ikke skulle overstige 8.0 g? 4. Oppgave i hypotesetesting: Til utprøving av et ventilasjonsanlegg ble det blant annet målt lufttrykket i mm (millimeter vannsøyle) etter vifte av to forskjellige grupper. Hver gruppe gjorde ti målinger der strupingen gikk fra 100 % til 10 %. Struping Gruppe Gruppe O H 2 Det ble regnet ut differansen mellom gruppenes verdier ved hver struping. Disse ti differanseverdier antas uavhengige og normalfordelte med N ( µ, σ ) der µ er ukjent. Test H 0 : µ = 0 mm mot H 1 : µ 0 mm. Velg signifikansnivå 1 %. a) Gjennomfør testen når σ = 2.0 mm. b) Gjennomfør testen når σ er ukjent. 5. Delkapittel 15.5 nr. 2, nr. 6a), nr. 9, nr. 12 og nr. 14a)-b) i Mathema. Lykke til Steinar K juus og Steffen L og (faglærere) Statistikk og økonomi - 6 -

Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? Investeringsbeslutninger - når investere?

Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? Investeringsbeslutninger - når investere? Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? % Likviditetsbudsjett Kr Resultatbudsjett Balansebudsjett Investeringsbeslutninger - når investere? n Avkastningskrav

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 ORDINÆR EKSAMEN BE 100 Finansregnskap med analyse Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 Tillatte emidler Hjelpemiddelhefte i BE 100 Norges Lover/ særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer

Detaljer

Antall oppgaver: -4. læreboka i Bedriftsøkonomi

Antall oppgaver: -4. læreboka i Bedriftsøkonomi ~ G høgskolen i oslo Emne: Økonomi og ledelse Emnekode:lO 195A Gruppe(r): Dato: I 90404 Faglig veileder: Gunnar Engelsåstrø Eksamenstid:912 Eksamensoppgaven Antall sider (inkl I består av: forsiden): Antall

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803 Aage Sending Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler v 090803 Malene kan kopieres til overhead-foils, men kan også vises fra PC til projektor. Er filen i Word,

Detaljer

MINIPROSJEKTOPPGAVE. (våren 2012)

MINIPROSJEKTOPPGAVE. (våren 2012) Avdeling for informasjonsteknologi HALDEN Høgskolen i Østfold Tom Erik Høvring Fag: INTELLIGENTE SYSTEMER (IAD32005) MINIPROSJEKTOPPGAVE (våren 2012) Tidsfrister: Utdelt: mandag 27. februar. Innleveringsfrist:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark 3ØR485 ÅRSOPPGJØRIGOD REG NSKAPSSKIKK

Høgskolen i Hedmark 3ØR485 ÅRSOPPGJØRIGOD REG NSKAPSSKIKK I;«- ix: f' Høgskolen i Hedmark 3ØR485 ÅRSOPPGJØRIGOD REG NSKAPSSKIKK Ordinær eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 3. desember 2014 Eksamenstid: 09.00 15.00 Sensurfrist: 24. desember 2014

Detaljer

3 Hva er saldoen på fortegnskontoen foran, og er det en debet- eller kreditsaldo?

3 Hva er saldoen på fortegnskontoen foran, og er det en debet- eller kreditsaldo? 3.4.1 Oppgave En T-konto viser følgende tall: Debet Kredit 200 100 50 75 120 45 30 En fortegnskonto viser disse tallene: +200 100 50 +75 120 +45 30. 1 Salder T-kontoen foran. 2 Avgjør om T-kontoen foran

Detaljer

Direkte eller indirekte? Valg av metode for kontantstrømoppstilling

Direkte eller indirekte? Valg av metode for kontantstrømoppstilling Direkte eller indirekte? Valg av metode for kontantstrømoppstilling Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, utdanning økonomi og administrasjon Av: Maren Kristine Kolbeinsen, Odd Kjetil Helgesen

Detaljer

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012 1 2 Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter i regnskapsåret 2012 3 INNHOLD 1. Innledning... 5 2. De deltakende bedrifter... 6 Tabell 2.1: Eierform... 6 Tabell 2.2: Inndeling pr lokalforening

Detaljer

Kvalitetssikring og korrigering av regnskapstall

Kvalitetssikring og korrigering av regnskapstall Del I regnskapsanalyse som rådgivningsverktøy: Kvalitetssikring og korrigering av regnskapstall I en artikkelserie vil vi se på hvordan du kan bruke regnskapsanalyse for å gi dine klienter gode råd. Dette

Detaljer

Balanseført verdi av hele varebeholdningen pr. 31.12.04: Produkt A 305 000 Produkt B 23 215 Utslagsvasker 475 000 Sum balanseført verdi 1 303 215

Balanseført verdi av hele varebeholdningen pr. 31.12.04: Produkt A 305 000 Produkt B 23 215 Utslagsvasker 475 000 Sum balanseført verdi 1 303 215 Løsninger RE V2005 Deloppgave 1 a) Varelageret skal føres opp iht. laveste verdis prinsipp, jf. RL 5-2 og NRS 1 Varer, hvilket innebærer at den laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi skal benyttes.

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Regnskapsanalyse. Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2005

Regnskapsanalyse. Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2005 Regnskapsanalyse Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2005 Utarbeidet av LO Innspill kan gis til LOs Næringspolitiske avdeling v/ Fanny Voldnes e-post: fanny.voldnes@lo.no

Detaljer

Demoselskapet AS NO999 999 999 VERDIVURDERING

Demoselskapet AS NO999 999 999 VERDIVURDERING Demoselskapet AS NO999 999 999 VERDIVURDERING I samarbeid med Innhold Innhold Verdi... 3 Vurderingsmodell... 5 Forutsetninger... 5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Bransjesammenligning... 7 Prognostisert

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ORG.NR: 984 766 238 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006

DELÅRSRAPPORT ORG.NR: 984 766 238 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006 DELÅRSRAPPORT ORG.NR: 984 766 238 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006 MENTORER: Tim Ryder Simrad AS & Helge Sunde Rasmussen Libris AS Ansvarlig lærere: Bjørn T. Husby og Margaret smørholm Innholdsfortegnelse

Detaljer

RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL ASVO REVETAL AS

RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL ASVO REVETAL AS RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL ASVO REVETAL AS 2007 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 3. VURDERINGSKRITERIER... 5 3.1 EKSTERNE VURDERINGSKRITERIER... 5

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

Metode for analyse av regnskapet

Metode for analyse av regnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

Bokmål. Eksamensinformasjon. Del 2 skal leveres etter 5 timer.

Bokmål. Eksamensinformasjon. Del 2 skal leveres etter 5 timer. Eksamen 02.12.2008 MAT1003 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på del 1: Hjelpemidler på del 2: Vedlegg: Andre opplysninger: Framgangsmåte og forklaring: 5

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. HREV120 Videregående finansregnskap. Kontinuasjonseksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. HREV120 Videregående finansregnskap. Kontinuasjonseksamen høsten 2014 \/ Høgskolen i Hedmark HREV120 Videregående finansregnskap Kontinuasjonseksamen høsten 2014 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 7. januar 2015 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 28. januar 2015

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

Verdivurdering av KGS Systemer AS

Verdivurdering av KGS Systemer AS Verdivurdering av KGS Systemer AS av Monica Sørensen og Heidi Guttormsen Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning økonomisk analyse (30 studiepoeng) Handelshøgskolen i Tromsø Universitetet

Detaljer

KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING

KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING J ä Høgskolen i Hedmark KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING 7 dager individuell hjemmeeksamen Ordinær eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Kongsvinger Eksamensdato: 12. - 19. desember 2014 Eksamenstid: utleveres/innleveres

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 23. JUNI 2014 FOR LINDHAUGEN AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 23. JUNI 2014 FOR LINDHAUGEN AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 23. JUNI 2014 FOR LINDHAUGEN AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8. Økonomi

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

All rapportering skal gjelde for hele klubben samt eventuelle tilknyttede selskaper.

All rapportering skal gjelde for hele klubben samt eventuelle tilknyttede selskaper. KLUBBLISENSREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 20.05.2015. 1 Krav til rapporteringsmaler 1 2 Formål 2 3 Krav om klubblisens Eliteserien og 1. divisjon 2 4 Eliteserien 3 5 1. divisjon 5 6 Behandling

Detaljer

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2 Verdivurdering Av Eksempel AS Utført av LISU Consult AS 01.03.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 2 2. Kort regnskapsanalyse med konklusjoner og tiltak Side 3 3. Avkastningsverdi - resultatvurdering

Detaljer