Periodisk Regnskapsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periodisk Regnskapsrapport"

Transkript

1 Peder Ås Kinaputtveien 234 BAGN Periodisk Regnskapsrapport juli - august 29 Innhold Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafikk Utarbeidet av Frivold Regnskap Skrevet ut: 6.5.2

2 Resultat juli - august 29 /5 Denne periode (jul - aug) Hittil Totalt Totalt I år % I 28 Hittil i år % Hittil i 28 Hele 28 % Salg % % % Varekjøp % % % Beholdningsendring % % % Bruttofortjeneste % % % Andre driftsinntekter 2 % 5 % % Bruttofortjeneste % % % Personalkostnader % % % Ordinære avskrivninger % % % Andre driftskostnader 6 66 % % % Tap på fordringer % % % Sum driftskostnader 6 66 % % % Driftsresultat % % % Finansinntekter % % 3 % Finanskostnader 28 % % % Netto Finansposter % % % Netto ekstraordinære % % % Skattekostnad % % % Resultat % % % + betyr overskudd Resultat

3 Spesifikasjon av driftsutgiftene 2/5 juli - august 29 jul - aug Hittil jul - aug Hittil Hele i 29 i 29 i 28 i Lønn og sos. kostnader Av- og nedskrivninger Frakt og transportkostnader ved salget Energi, brensel, vann ved produksjon Kostnad lokaler Leie av maskiner, inventar m.m Verktøy, inventar, maskiner m.m Reparasjon og vedlikehold Fremmede tjenester Kontorkostnad, rekvistia Telefoni og porto Bilkostnader Reise og diett Provisjonskostnader Salgs-, reklame- og repr.kostn. Kontingenter og gaver Forsikrings- og garantikostnader Lisens- og patentkostnader Andre kostnader Tap på fordringer m.m. Periodiseringskonti Sum driftskostnader Sum kostnader Prosentvis fordeling av omsetning Hittil i 29 Hittil i 28 Hele 28 Overskudd/underskudd Varekjøp Lønnskonstnader Driftskostnader Finanskostnader

4 Grafisk framstilling av utviklingen pr. august 29 3/5 Driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnader Driftskostnader

5 Balanse pr. august 29 4/5 Eiendeler: Hittil i 29 UB 28 Egenkapital og gjeld: Hittil i 29 UB 28 Immatrielle eiendeler mv. Innskutt kapital Tomter, bygninger, eiendom Opptjent kapital Tr.sportmidl, inv, maskiner Udisponert resultat Finansielle anleggsmidler Sum egenkapital Sum anleggsmidler Avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Varelager og forskudd lev. Kortsiktige lån Kundefordringer Leverandørgjeld Opptjente inntekter Skattegjeld Merverdiavg., opptj. Tilsk. Skattetrekk og andre trekk Andre fordringer Skyldige offentlige avg Kortsiktige finansinvest. Utbytte Kontanter, bank og post Annen kortsiktig gjeld Sum omløpsmidler Sum kortsiktig gjeld Sum eiendeler Sum egenkapital og gjeld Finansiering Egenkapital Anl.midl. / Langs.gj. Oml.midl. / Korts.gjeld Eiendeler Gjeld / Egenkapital

6 Økonomiske nøkkeltall pr. august 29 5/5 Hittil i 29 Hittil i 28 Hele 28 Hva viser tallene? Rentabilitetsanalyse Bruttofortjeneste i prosent 78,63 % 82,76 % 79,4 % Forteller noe om hvor mye av hver salgskrone som er igjen til å dekke de faste kostnadene og til fortjeneste. Driftsmargin 68,76 % 7,56 % 57,8 % Driftsmargin viser driftsresultat i prosent av driftsinntekter. Totalkapitalens rentabilitet 74,6 % 67,93 %,95 % Egenkapitalens rentabilitet 99,42 % 94,48 % 55,2 % Forteller oss hvor stor avkastning vi har hatt på vår totale kapital, uavhengig finansstrukturen. Bør være minst lik gjeldsrenten. Forteller oss hvor stor avkastning vi har hatt på egenkapitalen. Bør være minst lik den renten vi får i banken. Overskuddsgrad 68,76 % 7,56 % 56,96 % Gir uttrykk for driftsresultat pr. salgskrone, før gjeldsrenter er dekket. Kapitalens omløpshastighet,8,96,77 Resultatgrad 68,76 % 7,56 % 57,2 % Er et mål for hvor effektivt bedriften utnytter kapitalen og forteller hvor mange ganger den investerte kapitalen blir omsatt i løpet av et år. Viser hvor stor del som tilfaller selskapet av hver krone det omsettes for; dvs hvor stor lønnsomheten er i forhold til de totale inntektene. Likviditetsanalyse Likviditetsgrad 9,88 8,23 9,8 Likviditetsgrad 2 9,88 8,23 9,8 Omløpsmidler+ledig kassekreditt / kortsiktig gjeld. Bør være større enn 2 Mest likvide oml.midler+ledig KK / korts. gjeld. Bør være større enn Arbeidskapital (AK) kr 34 kr kr Omløpsmidler - kortsiktig gjeld. AK i % av omsetningen 5,52 % 37,36 % 5,96 % Det er ønskelig at arbeidskapitalen utgjør -5% av omsetningen Utnyttelse av kassekreditt Hvor stor del av kassekreditten som er benyttet. Kapitalstrukturanalyse Finansieringsgrad,5,64,63 Finansieringsgrad 2 9,88 8,23 9,8 Rentedekningsgrad 6,4 56,38 35,8 Viser i hvilken grad anleggsmidlene er finansiert med langsiktig gjeld. Bør være mindre enn. Viser i hvor stor grad kortsiktig kapital benyttes til å finansiere omløpsmidlene. Børe være større enn 2, og ikke mindre enn. Bedriftens overskudd i forhold til rente-forpliktelsene, og uttrykker evne til å påta seg økte renteforpliktelser. Bør være større enn 3. Egenkapitalprosent (soliditet) 79,82 % 78,5 % 65,78 % Viser hvor stor del av eiendelene som er finanisert med egenkapital, og dermed hvor mye av eiendelene som kan gå tapt før kreditorenes fordringer kommer i fare. Normtall: 3%. Bør være så høyt som mulig. Annet Kredittid til kunder *), 4,8 23,3 Kredittid hos leverandør *) 3,8 6,2 26,9 Viser antall dager kreditt til bedriftens kunder. Bør være så lavt som mulig. Viser antall dager kreditt hos leverandørene. Bør være så høyt som mulig. *) Forutsetter at alt kjøp og salg er på kreditt, og at all mva er 25% Bruttofortjeneste Bruttofortjeneste i prosent 28 % % 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% % %

PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 2006 Regnskapsperiode: Mai

PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 2006 Regnskapsperiode: Mai PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 6 Regnskapsperiode: INNHOLD F Resultatrapport F Balanserapport F Likviditetsrapport F Nøkkeltall z Grafikk Dato: 09.05.6 AVVIKSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT D E N N E P E R I O D

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 07-05-2014 S.A. BYGGSERVICE AS Org. nr. 987788917 Brusetsvingen 57 1395 HVALSTAD Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 06-06-2014 OPTIEL VEST AS Org. nr. 994272713 Fabrikkveien 2 4033 STAVANGER Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 15-05-2015 ENERGIA AS Org. nr. 966033789 7. etasje Storgata 112 3921 PORSGRUNN Innhold 3 Identifikasjon 4 Rating 5 Rating historikk 8 Payment Index/Limit 10 Grunnfakta 11 Styret/Juridisk

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 15-05-2015 TRAPPEVASK SERVICE AS Org. nr. 885375162 Marcus Thranes vei 64 1472 FJELLHAMAR Innhold 3 Identifikasjon 4 Rating 5 Rating historikk 8 Payment Index/Limit 10 Grunnfakta 11

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Økonomioversikt. Periode: 1-12. År: 2013. Værnes Flyklubb. Værnes Flyklubb Postboks 44 Tlf: 74 60 20 81. Uni Økonomi et produkt fra Uni Micro AS

Økonomioversikt. Periode: 1-12. År: 2013. Værnes Flyklubb. Værnes Flyklubb Postboks 44 Tlf: 74 60 20 81. Uni Økonomi et produkt fra Uni Micro AS Værnes Flyklubb 17.03.2014 03:07:54 Økonomioversikt Værnes Flyklubb Postboks 44 Tlf: 74 60 20 81 Periode: 1-12 År: 2013 Uni Økonomi et produkt fra Uni Micro AS Innhold: Hovedtall Resultat s.3 Balanse s.4

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2 Verdivurdering Av Eksempel AS Utført av LISU Consult AS 01.03.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 2 2. Kort regnskapsanalyse med konklusjoner og tiltak Side 3 3. Avkastningsverdi - resultatvurdering

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Accel Økonomiforståelse for ikke-økonomer 9. oktober 2014

Accel Økonomiforståelse for ikke-økonomer 9. oktober 2014 Accel Økonomiforståelse for ikke-økonomer 9. oktober 2014 Partner og Statsautorisert revisor Nina Straume Stene Statsautorisert revisor og Partner i KPMG Mulighetenes selskap Vi skaper verdi av kunnskap

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene.

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene. Full firmarapport 08.10.2013 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 996707695 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

Metode for analyse av regnskapet

Metode for analyse av regnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

3 Hva er saldoen på fortegnskontoen foran, og er det en debet- eller kreditsaldo?

3 Hva er saldoen på fortegnskontoen foran, og er det en debet- eller kreditsaldo? 3.4.1 Oppgave En T-konto viser følgende tall: Debet Kredit 200 100 50 75 120 45 30 En fortegnskonto viser disse tallene: +200 100 50 +75 120 +45 30. 1 Salder T-kontoen foran. 2 Avgjør om T-kontoen foran

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse ULLSTRØM FEPO AS Org.nr 940794927 ØSTRE AKER VEI 99 0596 OSLO Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse H-VINDUET BAUGE AS Org.nr 956574854 NYHEIMSV 27 6900 FLORØ Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse SIKA NORGE AS Org.nr 919409517 INDUSTRIV 22 1483 SKYTTA Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse ACRO BYGG AS Org.nr 986678166 CASPAR STORMS VEI 12 0664 OSLO Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Gruppeinndeling. Rød gruppe. Blå gruppe. Hans Inge Eva Trond Bente. Lill Anita Anette Pavel

Gruppeinndeling. Rød gruppe. Blå gruppe. Hans Inge Eva Trond Bente. Lill Anita Anette Pavel Gruppeinndeling Rød gruppe Lill Anita Anette Pavel Blå gruppe Hans Inge Eva Trond Bente Finn forbedringspotensialer her! Diskuter i gruppen: -Hvordan skal dette regnskapet forstås? -Hvordan kunne dette

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse KVARBERG AS Org.nr 993971413 ÅSMARKVEGEN 1855 2365 ÅSMARKA Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse PORT TEKNIKK AS Org.nr 982259231 BREIFLÅTVEIEN 15 4017 STAVANGER Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse NORSK MEDISINSK INFOSENTER AS Org.nr 993735469 LEIRFOSSVEGEN 27 7038 TRONDHEIM Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk

Detaljer