Versjon 7. desember 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Versjon 7. desember 2005"

Transkript

1 Hjelpemiddelhefte Versjon 7. desember 2005 Bidragsregnskap etter normalkost Selvkostregnskap etter normalkost Bidragsregnskap etter standardkost Selvkostregnskap etter standardkost 1

2 Avviksanalyse Inntekter Salgets resultatavvik = Salgsprisavvik + Salgsvolumavvik Salgsprisavvik = (Virkelig salgspris Budsjettert salgspris) * Virkelig salgsvolum Salgsvolumavvik Bidrag = (Virkelig salgsvolum Budsjettert salgsvolum) * Kalk. db pr. enhet Salgsvolumavvik Selvkost = (Virkelig salgsvolum Budsjettert salgsvolum) * Kalk. fortjeneste. pr. enhet Direkte materialer Materialavvik: Prisavvik: Mengdeavvik: M v * P v M s * P s M v * P v M v * P s = (P v P s ) * M v M v * P s M s * P s = (M v M s ) * P s Direkte lønn Lønnsavvik: Lønnssatsavvik: Tidsavvik: T v * L v T s * L s T v * L v T v * L s = (L v L s ) * T v T v * L s T s * L s = (T v T s ) * L s Forbruks- og beskjeftigelsesavvik i Normalkostregnskapet Forbruksavvik VK = Virkelige VK Budsjetterte VK Forbruksavvik FK = Virkelige FK Budsjetterte FK Beskjeftigelsesavvik = Budsjetterte FK Innkalkulerte FK Indirekte variable kostnader (gitt at fordelingsgrunnlaget er direkte arbeidstimer) Totalavvik: Forbruksavvik: Effektivitetsavvik: VK VK v T s * S s VK VK v T v * S s T v * S VK VK VK s T s * S s = (T v T s ) * S s Indirekte faste kostnader (gitt at fordelingsgrunnlaget er direkte arbeidstimer) Totalavvik: Forbruksavvik: Beskjeftigelsesavvik: FK FK v T s * S s FK FK v T b * S s T b * S FK s T s * S FK FK s = (T b T s ) * S s Avanse og bruttofortjeneste Avanse i kroner = Salgsinntekt - Varekostnad Avanse i prosent = (Avanse i kroner / Varekostnad) * 100 Bruttofortjeneste i kroner = Salgsinntekt - Varekostnad Bruttofortjeneste i prosent = (Bruttofortjeneste i kroner / Salgsinntekt) * 100 2

3 KRV-analyse DG = (Dekningsbidrag / Salgsinntekt) * 100 NPO i kr = Faste kostnader / DG NPO i enheter = Faste kostnader / db pr. enhet Sikkerhetsmargin i kroner = Omsetning NPO i kr Sikkerhetsmargin i prosent = [(Omsetning i kr NPO i kr) / Omsetning i kr] * 100 NPM = (FK + målsatt resultat) / DG Lønnsomhet Driftsresultat 100 Driftsmargin i % = Driftsinntekter Bruttofortjeneste 100 Bruttofortjeneste i % = Salgsinntekter (Driftsresultat + Finansinntekter) 100 Totalkapitalrentabilitet = Gjennomsnittlig totalkapital (Driftsresultat + Finansinntekter) 100 Resultatgrad = Driftsinntekter Totalkapitalens omløpshastighet = Driftsinntekter Gjennomsnittlig totalkapital Avkastning på sysselsatt kapital (RoACE) = (Driftsresultat + Finansinntekter) 100 Gj.snittlig totalkapital - gj.snittlig "rentefri gjeld" rentabilitet før skatt = Ordinært resultat før skatt 100 Ordinært resultat 100 rentabilitet etter skatt = Finansiering Finansieringsgrad 1 = Anleggsmidler Langsiktig gjeld + Anleggsdekningen = Langsiktig kapital Anleggsmidlerl 3

4 Likviditetsgrad 1 (= Finansieringsgrad 2) = Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Langsiktig lagerfinansiering = Egenkapita l+ Langsiktig gjeld - Anleggsmidler Varerlager Arbeidskapital = Omløpsmidler Kortsiktig gjeld = Langsiktig gjeld + egenkapital anleggsmidler Selvfinansieringsgrad = Selvfinansiering * 100 Årets investeringer Soliditet prosent = 100 Totalkapital Gjeldsgrad = Gjeld 100 eller Gjeld Rentedekningsgrad = Ordinært resultat før skatt + rentekostnader Rentekostnader Likviditet Likviditetsreserve = Likvidbeho ldning + ubenyttet kassekreditt Salgsinntekter Likviditetsgrad 1 = Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Likviditetsgrad 2 = Mest likvide omløpsmidler Kortsiktig gjeld 4

5 Varelagerets omløpshastighet = Varekjøp Gjennomsnittlig varelager Gjennomsnittlig lagringstid for varer = 360 dager Varelagerets omløpshastighet eller Gjennomsnittlig varelager 360 dager Varekjøp Omløpshastighet kunder = Kredittsalg 1,25 Gjennomsnittlig kundefordringer Kredittid kunder = Gjennomsnittlig kundefordringer 360 dager Kredittsalg 1,25 Omløpshastighet vareleverandører = Varekjøp på kreditt 1,25 Gjennomsnittlig leverandørgjeld Kredittid vareleverandører = Gjennomsnittlig leverandørgjeld 360 dager Varekjøp på kreditt 1,25 Lagringstid varer + Kundenes kredittid - Leverandørenes kredittid = Kontantkonverteringskretsløpet Kapitalbinding i omløpsmidler Kvadratrotsformelen : 2 * B * F S * L Optimalt seriekvantum = 2 * B * F S * L * (1 B / K) Diverse Effektiv lånerente: p = ( 1+ q) 1 m Nåverdi utsatt skatt = a a + r * s 5

6 Oppstillingsplan kontantstrøm (fra NRS Kontantstrømoppstilling) (Direkte metode) Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger fra salg av varer og tjenester Innbetalinger knyttet til royalty, kommisjoner og lignende. Utbetalinger for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk Utbetalinger til ansatte, pensjonsordninger etc. Utbetaling andre driftskostnader Innbetalinger av utbytte Innbetalinger av renter Utbetalinger av renter Utbetalinger av skatter og offentlige avgifter Innbetalinger ved salg av verdipapirer for kortsiktig handelsformål (trading) Utbetalinger ved salg av verdipapirer for kortsiktig handelsformål (trading) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (NKOA) Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer Innbetalinger ved salg av andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetaling ved opptak av ny kortsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld Netto endring i kassekreditt Innbetalinger av egenkapital Tilbakebetalinger av egenkapital Utbetalinger til utbytte Innbetalinger av aksjonærbidrag Innbetalinger av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 6

7 Nøkkeltall knyttet til kontantstrømoppstillingen Kontantstrøm til driftsresultat = NKOA Driftsresultat (sier noe om kvaliteten til driftsresultatet) Kontantstrøm til nyinvesteringer = NKOA Nyinvesteringer i varige driftsmidler Kontantstrøm til gjeld I = Kontantstrøm til gjeld II = NKOA Gjennomsnittlig sum gjeld NKOA + betalte renter + betalte skatter Gjennomsnittlig renebærende gjeld Verdianalyse Avkastningsverdi (u/vekst) = Resultat * 100 Avkastningskrav Avkastningsverdi (m/vekst) = Resultat pr. aksje (EPS) = Kurs/resultat (P/E) = Pris/bok (P/B) = Resultat * 100 Avkastningskrav - vekst Andel av årsresultatet som tilfaller ordinære aksjer Tidsveiet gjennomsnitt av antall utestående aksjer Kurs i kroner pr. aksje Resultat i kroner pr. aksje Kurs i kroner pr. aksje Balanseført egenkapital pr. aksje Multiplikatormodell: Verdi = EPS * (P/E) 7

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Tillegg til lærerboken: Kostnads- og inntektsanalyse, Universitetsforlaget (2004) Boye, K., Heskestad, T. og Holm, E. (2005)

Tillegg til lærerboken: Kostnads- og inntektsanalyse, Universitetsforlaget (2004) Boye, K., Heskestad, T. og Holm, E. (2005) Tillegg til lærerboken: Kostnads- og inntektsanalyse, Universitetsforlaget (2004) av Boye, K., Heskestad, T. og Holm, E. (2005) Dette kapitlet bør leses i sammenheng med lærerboken, idet det er gitt henvisninger

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Analytisk informasjon Konsern

Analytisk informasjon Konsern Analytisk info Side 79 / 93 Analytisk informasjon Konsern Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning engasjert kapital, eksl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, eksl.

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing Arsregnskap 213 for Leksvik Bygdeallmen n ing Organ isasjonsn r. 93974584 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert reg nskapsfo rerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 98 49164

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 2005 har vært et nytt, spennende år med nye oppkjøp og gode resultater. Vi møter stadig nye utfordringer etter hvert som vi øker i omsetning og antall ansatte.

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 27. mars 2014 kl. 19.00 På Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene). 1 Tillitsvalgte

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Fagnr.: LO 195 A. Dato: 13.08.01 Antall oppgaver: 5

Fagnr.: LO 195 A. Dato: 13.08.01 Antall oppgaver: 5 I I Fag Eksamensoppgaven består av: Tillatte hjelpemidler: Økonomi og ledelse l: Kalkulator. Fagnr.: LO 195 A Dato: 13.08.01 Antall oppgaver: 5 Faglig veileder: Steinar Kjuus Ivar Moe Eksamenstid 0900-1200

Detaljer

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent Rapport for fjerde kvartal Aker ASA har i fortsatt å konsentrere seg om videreutvikling av de operative selskapene i porteføljene. Det er lagt et godt grunnlag for verdivekst fremover. Aker Drilling satser

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 75. DRIFTSÅR 1940 2014 ÅRSMELDING 2014 INNHALD SELSKAPET... 3 STYREFORMANNEN HAR ORDET... 5 REKNESKAPEN 2014 STYRET SINE KOMMENTARAR... 5 KJØP OG SAL AV KRAFT... 6 NETTDRIFTA...

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Osl29 v15 Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Oppgave 1 (37,5 %) Spørsmål 1 Vis beregningen av skattemessig gevinst av den solgte eiendommen og gjør rede for tidfestingen av denne.

Detaljer

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

Målsetning med undervisningen

Målsetning med undervisningen 1 Målsetning med undervisningen Tema: Økonomisk styring av helseforetak (helsevirksomheter), herunder grunnleggende budsjett og regnskap og regnskapslovens betydning for økonomisk styring. Undervisningen

Detaljer

LØSNING TIL EKSAMEN I

LØSNING TIL EKSAMEN I Løsning til eksamen i Årsregnskap/ God regnskapsskikk desember 2014 LØSNING TIL EKSAMEN I ÅRSREGNSKAP OG GOD REGNSKAPSSKIKK I henhold til rammeplan for treårig revisomtdanning av 01.12.2005. 3. desember

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 12

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 12 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 12 Varebeholdninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Overordnede retningslinjer for

Detaljer

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Schibsted Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Kommentarer 1. kvartal 2003 Konsernets driftsresultat i 1. kvartal viser en betydelig forbedring mot 1. kvartal 2002 innen de fleste

Detaljer