TNOK Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat ,608. Årsresultat (e.sk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk."

Transkript

1 SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte Sted DEMOBYEN Etableringsdato Status Aktivt Selskapsform DataKilde Manuell innlegging FINANSIELL RISIKOVURDERING 2014 HOVEDTALL TNOK Totale inntekter 20,591 24,038 41,904 Driftsresultat ,608 Årsresultat (e.sk.) ,869 Totalkapital 14,293 17,300 23,499 Egenkapital 2,499 1,869 3,739 Arbeidskapital 1, ,155 Likviditetsreserve Rapporten er basert på egne input av tall fra brukeren. Analysen er basert på lang erfaring og dyp innsikt i analyse av selskaper. Det er lagt ned store ressurser i faglig og teknisk kvalitetssikring. Modellen brukes på eget ansvar. Selskapene som står bak modellen står ikke ansvarlig for feil eller mangler ved tallgrunnlag, beregninger osv., og kan heller ikke stilles ansvarlig for beslutninger tatt på grunnlag av informasjon fra denne analysen. Copyright 2015 Nettopp Media AS Side 1 av 12 1/9/2015 9:14 AM DEMOBEDRIFTEN AS

2 TRENDANALYSE DEMOBEDRIFTEN AS TNOK Trend Trend KONKLUSJON INDIKATOR 1 RENTABILITET Totale inntekter 20,591 24, % 41, % Driftsresultat (EBIT) NaN 3,608 NaN Totalrentabilitet 0.5 % 1.6 % 1.1 % 17.3 % 18.9 % Driftsrentabilitet 0.6 % 2.0 % 1.4 % 19.8 % 21.8 % Rentedekningsgrad INDIKATOR 2 KONTANTSTRØM Ordinært kontantstrømbidrag 2 3,203 1,207 NaN Rentebærende gjeld 8,043 6, % Årets netto kontantstrøm 1, NaN Årets kontantstrøm i % av omsetning Rentebærende gjeld/ordinært kontantstrømbidrag % 0.7 % 5.8 % NaN INDIKATOR 3 LIKVIDITET Likviditetsreserve i % av omsetning 0.3 % 1.9 % 1.6 % 0.2 % 1.7 % Belåningsreserve 15.7 % 7.7 % 23.3 % 16.9 % 24.5 % Kredittid leverandører % % INDIKATOR 4 FINANSIELL STRUKTUR Arbeidskapital 1, % 1,155 NaN Langsiktig lagerfinansiering 27.4 % 8.5 % 35.9 % 21.3 % 29.7 % Kortsiktig gjeld i % av totaltkapitalen 49.5 % 65.8 % 16.3 % 68.1 % 2.3 % Lagertid % % Likviditetsgrad % % INDIKATOR 5 SOLIDITET Totalkapital 14,293 17, % 23, % Egenkapital 2,499 1, % 3, % Egenkapitalandel (bokført) 17.5 % 10.8 % 6.7 % 15.9 % 5.1 % Copyright 2015 Nettopp Media AS Side 2 av 12 1/9/2015 9:14 AM DEMOBEDRIFTEN AS

3 SAMMENDRAG RISIKOOMRÅDER DEMOBEDRIFTEN AS Totalvurdering Rentabilitet Kontantstrøm Likviditet Finansiell struktur Soliditet Copyright 2015 Nettopp Media AS Side 3 av 12 1/9/2015 9:14 AM DEMOBEDRIFTEN AS

4 RENTABLITET DEMOBEDRIFTEN AS INKLUDERT I RISIKOANALYSEN 1) Totalrentabilitet 0.5 % 1.6 % 17.3 % 2) Rentedekningsgrad a) Totalrentabilitet Driftsrelatert lønnsomhet TNOK Totale inntekter 20,591 24,038 41,904 Bruttofortjeneste 12,247 13,892 21,992 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ,832 Driftsresultat (EBIT) ,608 Ordinært resultat før skatt ,655 Finanskostnader ,025 Marginer Bruttofortjenesteprosent (bruttomargin) 59.5 % 58.2 % 52.5 % EBITDA/Sum ordinære driftsinntekter 0.6 % 0.3 % 9.1 % Lønnsomhetsmargin (resultatgrad) 0.3 % 1.0 % 8.4 % Overskuddsprosent 2.7 % 3.6 % 6.3 % Andel av totale inntekter, % Varekostnad (inkl. beholdningsendringer) 40.5 % 41.5 % 47.5 % Lønnskostnader 41.4 % 41.1 % 31.9 % Avskrivninger 1.0 % 0.8 % 0.5 % Andre driftskostnader 17.5 % 17.7 % 11.5 % 1b) Totalrentabilitet Kapital Kapitalens omløpshastighet TNOK Totale inntekter 20,591 24,038 41,904 Gjennomsnittlig driftsrelaterte eiendeler 12,462 13,663 18,235 Gjennomsnittlig finansrelaterte eiendeler 1,830 2,134 2,165 Sum gjennomsnittlig totalkapital 14,292 15,796 20,400 Avkastning Driftsavkastning 0.4 % 1.1 % 8.6 % Finansavkastning 0.7 % 1.2 % 3.3 % 2) Rentedekningsgrad Driftsresultat (EBIT) ,608 Finansinntekter Rentekostnad ,025 Gjennomsnittlig fremmedkapitalkostnad 7.2 % 8.3 % 11.8 % Rentebærende gjeld 6,843 8,043 6,822 Copyright 2015 Nettopp Media AS Side 4 av 12 1/9/2015 9:14 AM DEMOBEDRIFTEN AS

5 KONTANTSTRØM DEMOBEDRIFTEN AS TNOK INKLUDERT I RISIKOANALYSEN Ord. Kontantstrømbidrag 2 3,203 1,207 Ordinær netto kontantstrøm 3,819 1,436 Årets netto kontantstrøm 1, Kontantstrømanalyse TNOK Driftsresultat (EBIT) 276 3,608 + Ordinære avskrivninger = Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 82 3,832 + Finansinntekter Finanskostnader 618 1,025 Betalte skatter Reduksjon omløpsmidler * (se detaljer) 2,190 6,580 + Økning kortsiktig gjeld ** (se detaljer) 87 3,029 A ORDINÆRT KONTANTSTRØMBIDRAG 1 2, Avdrag langsiktig gjeld (netto) B ORDINÆRT KONTANTSTRØMBIDRAG 2 3,203 1,207 +/ Konsernbidrag 0 0 Betalt utbytte 0 0 C TILBAKEHOLDT LIKVIDITET FRA DRIFTEN 3,203 1,207 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler (netto) Salg av varige driftsmidler NØDVENDIG FINANSIERING AV ERSTATNINGSINVESTERINGER / Endring finansielle anleggsmidler / Endring langsiktige forpliktelser Opptak ny langsiktig gjeld (netto) 0 0 D NØDVENDIG SELVFINANSIERING AV INVESTERING E=C+D ORDINÆR NETTO KONTANTSTRØM 3,819 1,436 Endring egenkapital 1 1 Ekstraordinære poster netto 0 0 Endring leverandørgjeld utover ordinære betingelser (>45 d) *** 2,588 1,735 F EKSTRAORDINÆR NETTO KONTANTSTRØM 2,587 1,736 G=E+F ÅRETS NETTO KONTANTSTRØM 1, Endring trekk på kassekreditt 1, IB Likviditetsbeholdning = UB LIKVIDITETSBEHOLDNING Andre avvik 1 0 Bank UB Kassekreditt UB 4,106 3,420 ENDRING BANK/KASSEKREDITT 1, * : Eksklusive bankinnskudd, kontanter og lignende ** : Eksklusive kassekreditt, utbytte og leverandørgjeld utover 45 dager *** : Basert på UB Tall Copyright 2015 Nettopp Media AS Side 5 av 12 1/9/2015 9:14 AM DEMOBEDRIFTEN AS

6 LIKVIDITET DEMOBEDRIFTEN AS TNOK ) Likviditetsreserve i % av omsetning 0.3 % 1.9 % 0.2 % 2) Belåningsreserve 15.7 % 7.7 % 16.9 % 3) Gjennomsnittlig kredittid leverandører (dager) ) Likviditetsreserve TNOK Investeringer i kortsiktige plasseringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Likviditetsreserve Totale inntekter 20,591 24,038 41,904 LIKVIDITETSRESERVE I % AV OMSETNING 0.3 % 1.9 % 0.2 % 2) Belåningsreserve TNOK A Belåningsgrunnlag anleggsmidler * 4,900 5,300 5,400 B Belåningsgrunnlag omløpsmidler * 3,500 4,800 8,300 C SAMLET BELÅNINGSGRUNNLAG (A+B) 8,400 10,100 13,700 Rentebærende kortsiktig gjeld 2,479 4,106 3,420 Rentebærende langsiktig gjeld 4,364 3,937 3,402 Sum rentebærende gjeld 6,843 8,043 6,822 Leverandørkreditt utover 45 dager * 242 2,831 4,566 D Sum rentebærende gjeld og eks.ord leverandørgjeld 7,085 10,874 11,388 E Belåningsreserve (C D) 1, ,312 Belåningsgrad (D i % av C) 84 % 108 % 83 % Belåningsreserve (E i % av C) 16 % 8 % 17 % * For hver eiendelspost beregnes et belåningsgrunnlag ut fra hvordan en gjennomsnittlig bank ville sett på det med tilsvarende informasjon tilgjengelig. Denne utregningen ligger bak, men vises ikke i analysen. Kredittid er basert på UB tall. 3) Gjennomsnittlig kredittid leverandører * TNOK Varekjøp (ekskl.mva) 8,344 10,258 20,343 Leverandørgjeld (gjennomsnitt) 1,528 2,949 6,002 * Brukes kun når varekjøp utgjør mer en 10 % av omsetning Øvrig relevante nøkkeltall TNOK Likviditetsgrad Likviditetsgrad Gjennomsnittlig kredittid kunder Gjennomsnittlig lagertid Gjennomsnittlig kredittid leverandører Netto varekretsløp Netto driftskapital i % av omsetning 46.2 % 60.4 % 51.7 % Dekning av uprioriter gjeld ved likvidasjon 14.7 % 17.3 % 40.4 % Antall år for nedbetaling av gjeld ihht. kontanstrømbidrag 1 NaN NaN NaN Copyright 2015 Nettopp Media AS Side 6 av 12 1/9/2015 9:14 AM DEMOBEDRIFTEN AS

7 FINANSIELL STRUKTUR DEMOBEDRIFTEN AS TNOK INKLUDERT I RISIKOANALYSEN * 1a) Langsiktig lagerfinansiering 27.4 % 8.5 % 21.3 % 1b) Gjennomsnittlig lagertid (dager) a) Langsiktig omløpsfinansiering 15.5 % 3.9 % 6.7 % 2b) Kortsiktig gjeld i % av totalkapitalen 49.5 % 65.8 % 68.1 % 1a) Langsiktig lagerfinansiering Arbeidskapital 1, ,155 Varelager 4,717 4,992 5,426 1b) Gjennomsnittlig lagertid (dager) Vareforbruk 8,344 9,983 19,909 Varelager 4,717 4,992 5,426 2a) Langsiktig omløpsfinansiering Arbeidskapital 1, ,155 Omløpsmidler 8,370 10,956 17,150 2b) Kortsiktig gjeld i % av totalkapital Kortsiktig gjeld 7,076 11,378 15,995 Totalkapital 14,293 17,300 23,499 Øvrige relevante nøkkeltall Sum gjeld 11,794 15,431 19,760 Gjeldsgrad Kortsiktig anleggsfinansiering NaN 6.7 % NaN * Normalt benyttes 1a og 1b. 2a og 2b benyttes når varekostnad < 10% av totale inntekter og/eller når varelager er < 20% av omløpsmidler for siste regnskapsår. De som er benyttet i dette tilfellet er markert med grå bakgrunn og fet skrift. Copyright 2015 Nettopp Media AS Side 7 av 12 1/9/2015 9:14 AM DEMOBEDRIFTEN AS

8 SOLIDITET DEMOBEDRIFTEN AS TNOK INKLUDERT I RISIKOANALYSEN Egenkapitalandel (bokført) 17.5 % 10.8 % 15.9 % Øvrige relevante nøkkeltall Egenkapital 2,499 1,869 3,739 Totalkapital 14,293 17,300 23,499 Endring i bokført egenkapital ,870 Egenkapital ekskl. goodwill 2,499 1,869 3,739 Egenkapitalandel ekskl. goodwill 17.5 % 10.8 % 15.9 % Egenkapitalens likvidasjonsverdi 3,337 4,878 5,993 Dekning av uprioriter gjeld ved likvidasjon 14.7 % 17.3 % 40.4 % Copyright 2015 Nettopp Media AS Side 8 av 12 1/9/2015 9:14 AM DEMOBEDRIFTEN AS

9 Nøkkeltall RENTABILITET Totale inntekter 20,591 24,038 41,904 Bruttofortjeneste 12,247 13,892 21,992 Faste kostnader 12,327 14,331 18,387 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ,832 Driftsresultat (EBIT) ,608 Tilført fra årets virksomhet ,869 Endring totale inntekter NaN 16.7 % 74.3 % Endring faste kostnader i % 0.0 % 16.3 % 28.3 % Bruttfortjenesteprosent (bruttomargin) 59.5 % 58.2 % 52.5 % Lønnskostnader i % av omsetning 41.4 % 41.1 % 31.9 % EBITDA/Sum ordinære driftsinntekter 0.6 % 0.3 % 9.1 % Driftsavkastning (EBIT/Sum ordinære driftsinntekter) 0.4 % 1.1 % 8.6 % Lønnsomhetsmargin (resultatgrad) 0.3 % 1.0 % 8.4 % Overskuddsprosent 2.7 % 3.6 % 6.3 % Totalrentabilitet 0.5 % 1.6 % 17.3 % Avkastning netto driftsrelatert totalkapital 0.6 % 2.0 % 19.8 % Finansavkastning 0.7 % 1.2 % 3.3 % Egenkapitalrentabilitet 16.3 % 28.8 % 66.7 % Kapitalens omløpshastighet Rentedekningsgrad Gjennomsnittlig fremmedkapitalkostnad 7.2 % 8.3 % 11.8 % Gjeldsbetjeningsevne KONTANTSTRØM Ordinært kontantstrømbidrag 2 NaN 3,203 1,207 Ordinær netto kontantstrøm NaN 3,819 1,436 Årets netto kontantstrøm NaN 1, Free Cash Flow ,093 LIKVIDITET Likviditetsreserve Likviditetsreserve i % av omsetning 0.3 % 1.9 % 0.2 % Belåningsgrunnlag 8,400 10,100 13,700 Rentebærende gjeld 6,843 8,043 6,822 Leverandørgjeld utover 45 dager 242 2,831 4,566 Belåningsreserve 1, ,312 Belåningsreserve i % 15.7 % 7.7 % 16.9 % Belåningsgrad 84.3 % % 83.1 % Likviditetsgrad Likviditetsgrad Gjennomsnittlig kredittid kunder Gjennomsnittlig kredittid leverandører Kredittid leverandører UB Netto driftskapital i % av omsetning 46.2 % 60.4 % 51.7 % Antall år for nedbetaling av gjeld ihht. kontantstrømbidrag 1 NaN NaN NaN Dekning av uprioriter gjeld ved likvidasjon 14.7 % 17.3 % 40.4 % FINANSIERINGSSTRUKTUR Totalkapital 14,293 17,300 23,499 Driftsrelaterte eiendeler 12,462 13,663 18,235 Finansrelaterte eiendeler 1,830 2,134 2,165 Sum gjeld 11,794 15,431 19,760 Arbeidskapital 1, ,155 Langsiktig lagerfinansiering 27.4 % 8.5 % 21.3 % Kortsiktig anleggsfinansiering NaN 6.7 % NaN Langsiktig omløpsfinansiering 15.5 % 3.9 % 6.7 % Kortsiktig gjeld i % av totalkapitalen 49.5 % 65.8 % 68.1 % Rentebærende gjeld/ebitda Netto rentebærende gjeld/ebitda Gjennomsnittlig lagertid SOLIDITET Egenkapital (bokført) 2,499 1,869 3,739 Egenkapitalandel (bokført) 17.5 % 10.8 % 15.9 % Endring i bokført egenkapital ,870 Egenkapital eksklusive goodwill 2,499 1,869 3,739 Egenkapitalandel eksklusive goodwill Egenkapitalens likvidasjonsverdi 3,337 4,878 5,993 Copyright 2015 Nettopp Media AS Side 9 av 12 1/9/2015 9:14 AM DEMOBEDRIFTEN AS

10 RESULTAT DEMOBEDRIFTEN AS TNOK Totale inntekter 20,591 24,038 41,904 Salgsinntekter 20,591 23,875 41,901 Annen driftsinntekt Sum driftskostnader 20,671 24,314 38,296 Varekostnad (inkl. beholdningsendringer) 8,344 9,983 19,909 Lønnskostnader 8,517 9,871 13,362 Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad 3,598 4,266 4,801 Driftsresultat ,608 Annen finansinntekt Sum finansinntekt Nedskrivning av finansielle anleggsmidl. 150 Annen finanskostnad Sum finanskostnad ,025 Ordinært resultat før skattekostnad ,655 Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat ,869 Sum skatt Årsresultat ,869 Overført annen egenkapital ,870 Copyright 2015 Nettopp Media AS Side 10 av 12 1/9/2015 9:14 AM DEMOBEDRIFTEN AS

11 BALANSE DEMOBEDRIFTEN AS TNOK ANLEGGSMIDLER 5,923 6,344 6,349 Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 4,149 4,360 4,524 Tomter bygninger og annen fast eiendom 3,674 3,857 4,048 Driftsløsøre, inventar, verktøy etc Finansielle anleggsmidler 1,773 1,984 1,825 Investeringer i datterselskap Konsernfordringer 1,273 1,484 1,475 Andre anleggsmidler 1 OMLØPSMIDLER 8,370 10,956 17,150 Varer 4,717 4,992 5,426 Lager ferdige varer 4,717 4,992 5,426 Fordringer 3,596 5,511 11,657 Kundefordringer 3,259 5,158 8,613 Andre fordringer ,044 Investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Andre omløpsmidler SUM EIENDELER 14,293 17,300 23,499 EGENKAPITAL 2,499 1,869 3,739 Innskutt egenkapital Selskapskapital Opptjent egenkapital 2,399 1,769 3,639 Annen egenkapital 2,399 1,769 3,639 GJELD 11,794 15,431 19,760 Langsiktig gjeld 4,718 4,053 3,765 Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Annen langsiktig gjeld 4,364 3,937 3,402 Gjeld til kredittinst. (langsiktig) 4,364 3,937 3,402 Kortsiktig gjeld 7,076 11,378 15,995 Gjeld til kredittinst. (kortsiktig) 2,479 4,106 3,420 Leverandørgjeld 1,528 4,369 7,634 Betalbar skatt 539 Skyldig offentlige avgifter 1,099 1,514 2,584 Annen kortsiktig gjeld 1,970 1,389 1,818 GJELD OG EGENKAPITAL 14,293 17,300 23,499 Copyright 2015 Nettopp Media AS Side 11 av 12 1/9/2015 9:14 AM DEMOBEDRIFTEN AS

12 Formeloversikt: Finansielle nøkkeltall Lønnsomhet Likviditet Finansiell struktur Salg direkte kostnader* Bruttofortjenesteprosent = * 100% Salgsinntekter Salg varekostnader Avanseprosent = * 100% Varekostnader Dekningsbidrag Dekningsgrad = * 100% Salgsinntekter Ordinært resultat Overskuddsprosent = * 100% Salgsinntekter Ordinært resultat + Finanskostnader Resultatgrad = * 100% Totale inntekter Totalkapitalens rentabilitet = Kapitalens omløpshastighet = Ordinært resultat + finanskostnader Gjennomsnittlig totalkapital Totale inntekter Gjennomsnittlig totalkapital Driftsresultat Driftsavkastning = Gjennomsnittlig driftsrelaterte eiendeler Finansinntekter Finansavkastning = Gjennomsnittlig finansielle eiendeler Avkastning på sysselsatt kapital 100% * 100% * Driftsresultat = * 100% Gjennomsnittlig sysselsatt kapital Ordinært resultat Egenkapitalrentabilitet = * 100% Gjennomsnittlig egenkapital Ordinært resultat + rentekostnader Rentedekningsgrad = Rentekostnader Omløpsmidler Likviditetsgrad 1 = Kortsiktig gjeld Omløpsmidler varelager (beholdninger) Likviditetsgrad 2 = Kortsiktig gjeld Arbeidskapital i % av salgsinntektene Likviditetsreserve i % av salgsinntekter Belåningsreserve i % av belåningsgrunnlaget = Arbeidskapital * 100% Salgsinntekter 100% * Kasse, bank, kortsiktige investeringer, ubenyttet kassekredit = * 100% Salgsinntekter Belåningsgrunnlag Sum rentebærende gjeld = Belåningsgrunnlag * 100% Gj. sn. leverandørgjeld * 365 dager Gj.sn. kredittid leverandører = Varekjøp inkl. MVA Gj.sn. kredittid kunder = Gj. sn. kundefordringer * 365 dager Kredittsalg inkl. MVA Gjennomsnittlig lagerverdi * 365 dager Gjennomsnittlig lagertid = Vareforbruk Netto varekretsløp = Gj.sn. lagertid + gj.sn. kredittid kunder gj. kredittid leverandører Vareforbruk Varelagerets omløpshastighet = Gj.sn.varelager Negativ arbeidskapital Kortsiktig anleggsfinansiering = * Anleggsmidler 100% Langsiktig lagerfinansiering = (Egenkapital + Langsiktig gjeld) Anleggsmidler Varelager * 100% * Varekostnader i handelsbedrifter Tommelfingerregler*: Bra > 12 % > 15 % > 8 % > 20 % > 3 > 2 > 1 > 8 % > 40 % < 45 dgr < 30 dgr < 75 dgr > 5 > 50 % Middels 512 % 515 % 38 % 1020 % 1, , % 1040 % 4575 dgr 3050 dgr dgr 2, % Dårlig < 5 % < 5 % < 3 % < 10 % < 1,5 < 1 < 0,5 < 3 % < 10 % > 75 dgr > 50 dgr > 150 dgr < 2,5 > 0 % < 25 % * NB! Tommelfingerreglene bra/middels/dårlig er kun ment å gi en grov indikasjon om nivåer fra et teoretisk ståsted. Bl.a. bransjemessige forhold, rentenivå og risiko må også tas hensyn til Kortsiktig gjeld i % av totalkapitalen = Kortsiktig gjeld * 100% Totalkapitalen < 50 % 5080 % > 80 % Soliditet Egenkapital bokført Egenkapitalandel bokført = * 100% Totalkapital > 30 % 1530 % < 15 % Egenkapital bokført Goodwill Egenkapitalandel ekskl. Goodwill = * 100% Totalkapital > 25 % 1025 % < 10 % Egenkapitalens likvidasjonsverdi Egenkapitalandel likvidasjonsverdi = * 100% Totalkapital > 10 % 010 % < 0 % Levert av nettopp biz

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 1 av 8 13.08.13 12:24 Besøksadresse: Ravnåsveien 1, 1254 Oslo http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 2 av 8 13.08.13 12:24

Detaljer

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring Regnskapsanalyse Hva er regnskapsanalyse? Hvorfor foreta regnskapsanalyse? Hvordan gjøre regnskapsanalyse? Hvem gjør regnskapsanalyse? Målsetning med undervisningen JEAFinansKapittel7del1-G[1].ppt John-Erik

Detaljer

Periodisk Regnskapsrapport

Periodisk Regnskapsrapport Peder Ås Kinaputtveien 234 BAGN Periodisk Regnskapsrapport juli - august 29 Innhold Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafikk 7 6 5 4 3 2 Utarbeidet av Frivold Regnskap Skrevet ut: 6.5.2 Resultat

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre... 1 av 8 13.08.13 12:23 Elektroentreprenører Besøksadresse: Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre...

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201201-201212 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

Versjon 7. desember 2005

Versjon 7. desember 2005 Hjelpemiddelhefte Versjon 7. desember 2005 Bidragsregnskap etter normalkost Selvkostregnskap etter normalkost Bidragsregnskap etter standardkost Selvkostregnskap etter standardkost 1 Avviksanalyse Inntekter

Detaljer

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring 02.08.2011 FIRMAINFORMASJON Organisasjonsnr 986540121 D U N S 730079964 Firma navn BYGG OG MALERMESTERTJENESTEN AS Juridisk adresse Kolbotnveien 5 Besøksadresse Kolbotnveien 5 Postadresse Postboks 79 Telefon

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Økonor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Økonor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse:

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse: D&B Totalrapport Organisasjonsnummer 990507570 Dunsnummer 566677626 Firmanavn NOVICON AS Gateadresse Gate Postnr - Poststed Postboksadresse Postboks Postnr - Poststed Reppevegen 90 D 7054 - Ranheim 7481

Detaljer

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 2006 Regnskapsperiode: Mai

PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 2006 Regnskapsperiode: Mai PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 6 Regnskapsperiode: INNHOLD F Resultatrapport F Balanserapport F Likviditetsrapport F Nøkkeltall z Grafikk Dato: 09.05.6 AVVIKSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT D E N N E P E R I O D

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ÅRVOLL BYGG AS 989794302 27.mai.2013 Firmainformasjon ÅRVOLL BYGG AS Orgnr.: 989794302 D-U-N-S: 548542278 Telefon: 22655100 Hjemmeside: www.aarvollbygg.no Epostadresse: kontakt@aarvollbygg.no

Detaljer

ØKONOMISKE RAPPORTER

ØKONOMISKE RAPPORTER ØKONOMISKE RAPPORTER INNHOLD LIKVIDITET EGENKAPITAL BALANSE RESULTAT KONTANTSTRØM GRAFIKK ØKONOMISK OVERSIKT Resultat Periode Hittil I fjor Balanse IB UB Salg 11 375 314 82 437 126 75 247 255 Anleggsmidler

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201301-201312 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS 3-1-213 MILJØMALERN AS ØSTERDALSGATA 1 K 658 Norge OSLO SPANGEN JOHNNY FORETAKSANALYSE Miljømalern AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Inventory Investment AS

FORETAKSANALYSE. Inventory Investment AS 2-7-212 INVENTORY INVESTMENT AS TROLLÅSVEIEN 8 PB 17 1421 TROLLÅSEN Norge ROSMO SVERRE CHARLES FORETAKSANALYSE Inventory Investment AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Company AS

FORETAKSANALYSE. Company AS DEMO 23-12-21 FORETAKSANALYSE Company AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com Innholdsfortegnelse 1. Foretaksinformasjon

Detaljer

Utvelgelse og beregning av nøkkeltall

Utvelgelse og beregning av nøkkeltall 1 Del 2 Utvelgelse og beregning av nøkkeltall av Statsautorisert revisor/siviløkonom Gunnar A. Dahl DHT Corporate Services AS Lysaker Torg 25 Postboks 83-1325 Lysaker Telefon: +47 67 10 15 00 Fax: +47

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Energia AS

FORETAKSANALYSE. Energia AS 19-11-215 ENERGIA AS STORGATA 112 PB 265 391 PORSGRUNN Norge MALTE ROGNE FORETAKSANALYSE Energia AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Videoutstyr Norge AS

FORETAKSANALYSE. Videoutstyr Norge AS 22-6-214 VIDEOUTSTYR NORGE AS STANSEVEIEN 4 975 Norge OSLO JENS PETTER PETTERSE FORETAKSANALYSE Videoutstyr Norge AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS 7-1-213 BILREKLAME AS MAGNUS LAGABØTERS VEG 4 PB 45 ANGELTRØA 7457 TRONDHEIM Norge YVONNE SÆTHER KVALE FORETAKSANALYSE Bilreklame AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS 11-12-213 BILREKLAME AS MAGNUS LAGABØTERS VEG 4 PB 45 ANGELTRØA 7457 TRONDHEIM Norge YVONNE SÆTHER KVALE FORETAKSANALYSE Bilreklame AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS 3-7-213 MILJØMALERN AS ØSTERDALSGATA 1 K 658 Norge OSLO SPANGEN JOHNNY FORETAKSANALYSE Miljømalern AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene.

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene. Full firmarapport 08.10.2013 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 996707695 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Larsen.Per-Erik

FORETAKSANALYSE. Larsen.Per-Erik DEMO Enkeltmannsforetak 7-12-21 FORETAKSANALYSE Larsen.Per-Erik Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com Innholdsfortegnelse

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Trappevask Service AS

FORETAKSANALYSE. Trappevask Service AS 12-1-215 TRAPPEVASK SERVICE AS MARCUS THRANES VEI 64 1472 Norge FJELLHAMAR HOPANENG CHARLES FORETAKSANALYSE Trappevask Service AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS 1-7-214 BILREKLAME AS MAGNUS LAGABØTERS VEG 4 PB 45 ANGELTRØA 7457 TRONDHEIM Norge YVONNE SÆTHER KVALE FORETAKSANALYSE Bilreklame AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Htl Elektro AS

FORETAKSANALYSE. Htl Elektro AS 23-9-211 HTL ELEKTRO AS PB 133 6447 Norge ELNESVÅGEN HELGE HENØEN FORETAKSANALYSE Htl Elektro AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Full firmarapport 11.07.2014 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Blå Kurer AS

FORETAKSANALYSE. Blå Kurer AS 2-7-215 BLÅ KURER AS GAMLE POSTVEG 2 POSTBOKS 58 396 PORSGRUNN Norge GLENN FALBACH FORETAKSANALYSE Blå Kurer AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

OKTOBER 2014 - DURAPART AS

OKTOBER 2014 - DURAPART AS OKTOBER 2014 - DURAPART AS Resultat totalt viser underskudd kr 474' mot budsjettert underskudd kr 466' - hittil i år underskudd kr 1.106' mot budsjett underskudd kr 3.116'. Hittil i fjor overskudd kr 1.983'

Detaljer

FORETAKSANALYSE. AS Moss Transportforum

FORETAKSANALYSE. AS Moss Transportforum 12-12-213 AS MOSS TRANSPORTFORUM VÅLERVEGEN 157 PB 74 159 MOSS Norge MORTEN NORE FORETAKSANALYSE AS Moss Transportforum Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53

Detaljer

Credit Rating/Score LKC AS. 2.108.000 begrenset til 15% av egenkapitalen. Selskapskapital/Aksjekapital: 500.000 Selskapets alder: 10

Credit Rating/Score LKC AS. 2.108.000 begrenset til 15% av egenkapitalen. Selskapskapital/Aksjekapital: 500.000 Selskapets alder: 10 986559434 LKC AS Bentsrudveien 14 3080 Holmestrand Credit Rating/Score LKC AS Side 1 av 7 Vår ref.: CIW70668 LKC AS BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med

Detaljer

Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS. Selskapskapital/Aksjekapital: 990.000 Selskapets alder: 1

Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS. Selskapskapital/Aksjekapital: 990.000 Selskapets alder: 1 998877393 NORDIC TOOLS AS Strømsveien 314 1081 Oslo PB 109 Leirdal 1009 Oslo Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS Side 1 av 7 Vår ref.: CIW55681 NORDIC TOOLS AS BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles

Detaljer

FORETAKSANALYSE. AS Moss Transportforum

FORETAKSANALYSE. AS Moss Transportforum 4-1-213 AS MOSS TRANSPORTFORUM VÅLERVEGEN 157 PB 74 159 MOSS Norge MORTEN NORE FORETAKSANALYSE AS Moss Transportforum Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9

Detaljer

JULI 2014 - DURAPART AS

JULI 2014 - DURAPART AS JULI 2014 - DURAPART AS MRK! Månedslønnede har negativ 4/26 lønn i juli og timelønnskostnadene er lave som følge av ferieavvikling. Av denne grunner er regnskapet for juli spesiell med negativ/lave lønnskostnader.

Detaljer

Credit Rating. Betonmast Bygg AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019

Credit Rating. Betonmast Bygg AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019 BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Accel Økonomiforståelse for ikke-økonomer 9. oktober 2014

Accel Økonomiforståelse for ikke-økonomer 9. oktober 2014 Accel Økonomiforståelse for ikke-økonomer 9. oktober 2014 Partner og Statsautorisert revisor Nina Straume Stene Statsautorisert revisor og Partner i KPMG Mulighetenes selskap Vi skaper verdi av kunnskap

Detaljer

Credit Rating BETONMAST BYGG AS. 2.269.000 begrenset til 15% av egenkapitalen

Credit Rating BETONMAST BYGG AS. 2.269.000 begrenset til 15% av egenkapitalen BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Smart Elektro AS

FORETAKSANALYSE. Smart Elektro AS 14-12-212 SMART ELEKTRO AS JERIKOVEIEN 2 167 Norge OSLO LISE BERGLI NÆSS FORETAKSANALYSE Smart Elektro AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2 Verdivurdering Av Eksempel AS Utført av LISU Consult AS 01.03.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 2 2. Kort regnskapsanalyse med konklusjoner og tiltak Side 3 3. Avkastningsverdi - resultatvurdering

Detaljer

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsanalyse (del 2) Grunnleggende regnskapsanalyse Regnskapsanalyse Kritisk gjennomgang av regnskapstallene Kreativ regnskapsrapportering Gruppering for

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Mo Fjernvarme AS

FORETAKSANALYSE. Mo Fjernvarme AS 24-6-214 MO FJERNVARME AS HALVOR HEYERDAHLS VEI 48 PB 5 VIKA 861 MO I RANA Norge TERJE SUND-OLSEN FORETAKSANALYSE Mo Fjernvarme AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Blå Kurer AS

FORETAKSANALYSE. Blå Kurer AS 17-6-216 BLÅ KURER AS GAMLE POSTVEG 2 POSTBOKS 58 396 PORSGRUNN Norge FALBACH GLENN FORETAKSANALYSE Blå Kurer AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Totale inntekter (Sum driftsinntekter) Alle tall i hele tusen (TNOK) 2010 2011 Endring 2012 Endring

Totale inntekter (Sum driftsinntekter) Alle tall i hele tusen (TNOK) 2010 2011 Endring 2012 Endring Totale inntekter (Sum driftsinntekter) TNOK 3 25 2 5 5 2 2 22 Alle tall i hele tusen (TNOK) 2 2 Endring 22 Endring 78 67 28 722 7, % 59 486-23,6 % 244 863 266 544 8,9 % 26 26-2,4 % 33 332 23 55-7,3 % 9

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 ORDINÆR EKSAMEN BE 100 Finansregnskap med analyse Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 Tillatte emidler Hjelpemiddelhefte i BE 100 Norges Lover/ særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

Antall oppgaver: -4. læreboka i Bedriftsøkonomi

Antall oppgaver: -4. læreboka i Bedriftsøkonomi ~ G høgskolen i oslo Emne: Økonomi og ledelse Emnekode:lO 195A Gruppe(r): Dato: I 90404 Faglig veileder: Gunnar Engelsåstrø Eksamenstid:912 Eksamensoppgaven Antall sider (inkl I består av: forsiden): Antall

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 925 350 605 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: KLASSEKAMPEN AS Forretningsadresse: Grønland 4 0188 OSLO

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd n Egenkapital og

Detaljer

Credit Rating. Trafikk-Elektro AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019

Credit Rating. Trafikk-Elektro AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019 BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer