TNOK Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat ,608. Årsresultat (e.sk.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk."

Transkript

1 SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte Sted DEMOBYEN Etableringsdato Status Aktivt Selskapsform DataKilde Manuell innlegging FINANSIELL RISIKOVURDERING 2014 HOVEDTALL TNOK Totale inntekter 20,591 24,038 41,904 Driftsresultat ,608 Årsresultat (e.sk.) ,869 Totalkapital 14,293 17,300 23,499 Egenkapital 2,499 1,869 3,739 Arbeidskapital 1, ,155 Likviditetsreserve Rapporten er basert på egne input av tall fra brukeren. Analysen er basert på lang erfaring og dyp innsikt i analyse av selskaper. Det er lagt ned store ressurser i faglig og teknisk kvalitetssikring. Modellen brukes på eget ansvar. Selskapene som står bak modellen står ikke ansvarlig for feil eller mangler ved tallgrunnlag, beregninger osv., og kan heller ikke stilles ansvarlig for beslutninger tatt på grunnlag av informasjon fra denne analysen. Copyright 2015 Nettopp Media AS Side 1 av 12 1/9/2015 9:14 AM DEMOBEDRIFTEN AS

2 TRENDANALYSE DEMOBEDRIFTEN AS TNOK Trend Trend KONKLUSJON INDIKATOR 1 RENTABILITET Totale inntekter 20,591 24, % 41, % Driftsresultat (EBIT) NaN 3,608 NaN Totalrentabilitet 0.5 % 1.6 % 1.1 % 17.3 % 18.9 % Driftsrentabilitet 0.6 % 2.0 % 1.4 % 19.8 % 21.8 % Rentedekningsgrad INDIKATOR 2 KONTANTSTRØM Ordinært kontantstrømbidrag 2 3,203 1,207 NaN Rentebærende gjeld 8,043 6, % Årets netto kontantstrøm 1, NaN Årets kontantstrøm i % av omsetning Rentebærende gjeld/ordinært kontantstrømbidrag % 0.7 % 5.8 % NaN INDIKATOR 3 LIKVIDITET Likviditetsreserve i % av omsetning 0.3 % 1.9 % 1.6 % 0.2 % 1.7 % Belåningsreserve 15.7 % 7.7 % 23.3 % 16.9 % 24.5 % Kredittid leverandører % % INDIKATOR 4 FINANSIELL STRUKTUR Arbeidskapital 1, % 1,155 NaN Langsiktig lagerfinansiering 27.4 % 8.5 % 35.9 % 21.3 % 29.7 % Kortsiktig gjeld i % av totaltkapitalen 49.5 % 65.8 % 16.3 % 68.1 % 2.3 % Lagertid % % Likviditetsgrad % % INDIKATOR 5 SOLIDITET Totalkapital 14,293 17, % 23, % Egenkapital 2,499 1, % 3, % Egenkapitalandel (bokført) 17.5 % 10.8 % 6.7 % 15.9 % 5.1 % Copyright 2015 Nettopp Media AS Side 2 av 12 1/9/2015 9:14 AM DEMOBEDRIFTEN AS

3 SAMMENDRAG RISIKOOMRÅDER DEMOBEDRIFTEN AS Totalvurdering Rentabilitet Kontantstrøm Likviditet Finansiell struktur Soliditet Copyright 2015 Nettopp Media AS Side 3 av 12 1/9/2015 9:14 AM DEMOBEDRIFTEN AS

4 RENTABLITET DEMOBEDRIFTEN AS INKLUDERT I RISIKOANALYSEN 1) Totalrentabilitet 0.5 % 1.6 % 17.3 % 2) Rentedekningsgrad a) Totalrentabilitet Driftsrelatert lønnsomhet TNOK Totale inntekter 20,591 24,038 41,904 Bruttofortjeneste 12,247 13,892 21,992 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ,832 Driftsresultat (EBIT) ,608 Ordinært resultat før skatt ,655 Finanskostnader ,025 Marginer Bruttofortjenesteprosent (bruttomargin) 59.5 % 58.2 % 52.5 % EBITDA/Sum ordinære driftsinntekter 0.6 % 0.3 % 9.1 % Lønnsomhetsmargin (resultatgrad) 0.3 % 1.0 % 8.4 % Overskuddsprosent 2.7 % 3.6 % 6.3 % Andel av totale inntekter, % Varekostnad (inkl. beholdningsendringer) 40.5 % 41.5 % 47.5 % Lønnskostnader 41.4 % 41.1 % 31.9 % Avskrivninger 1.0 % 0.8 % 0.5 % Andre driftskostnader 17.5 % 17.7 % 11.5 % 1b) Totalrentabilitet Kapital Kapitalens omløpshastighet TNOK Totale inntekter 20,591 24,038 41,904 Gjennomsnittlig driftsrelaterte eiendeler 12,462 13,663 18,235 Gjennomsnittlig finansrelaterte eiendeler 1,830 2,134 2,165 Sum gjennomsnittlig totalkapital 14,292 15,796 20,400 Avkastning Driftsavkastning 0.4 % 1.1 % 8.6 % Finansavkastning 0.7 % 1.2 % 3.3 % 2) Rentedekningsgrad Driftsresultat (EBIT) ,608 Finansinntekter Rentekostnad ,025 Gjennomsnittlig fremmedkapitalkostnad 7.2 % 8.3 % 11.8 % Rentebærende gjeld 6,843 8,043 6,822 Copyright 2015 Nettopp Media AS Side 4 av 12 1/9/2015 9:14 AM DEMOBEDRIFTEN AS

5 KONTANTSTRØM DEMOBEDRIFTEN AS TNOK INKLUDERT I RISIKOANALYSEN Ord. Kontantstrømbidrag 2 3,203 1,207 Ordinær netto kontantstrøm 3,819 1,436 Årets netto kontantstrøm 1, Kontantstrømanalyse TNOK Driftsresultat (EBIT) 276 3,608 + Ordinære avskrivninger = Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 82 3,832 + Finansinntekter Finanskostnader 618 1,025 Betalte skatter Reduksjon omløpsmidler * (se detaljer) 2,190 6,580 + Økning kortsiktig gjeld ** (se detaljer) 87 3,029 A ORDINÆRT KONTANTSTRØMBIDRAG 1 2, Avdrag langsiktig gjeld (netto) B ORDINÆRT KONTANTSTRØMBIDRAG 2 3,203 1,207 +/ Konsernbidrag 0 0 Betalt utbytte 0 0 C TILBAKEHOLDT LIKVIDITET FRA DRIFTEN 3,203 1,207 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler (netto) Salg av varige driftsmidler NØDVENDIG FINANSIERING AV ERSTATNINGSINVESTERINGER / Endring finansielle anleggsmidler / Endring langsiktige forpliktelser Opptak ny langsiktig gjeld (netto) 0 0 D NØDVENDIG SELVFINANSIERING AV INVESTERING E=C+D ORDINÆR NETTO KONTANTSTRØM 3,819 1,436 Endring egenkapital 1 1 Ekstraordinære poster netto 0 0 Endring leverandørgjeld utover ordinære betingelser (>45 d) *** 2,588 1,735 F EKSTRAORDINÆR NETTO KONTANTSTRØM 2,587 1,736 G=E+F ÅRETS NETTO KONTANTSTRØM 1, Endring trekk på kassekreditt 1, IB Likviditetsbeholdning = UB LIKVIDITETSBEHOLDNING Andre avvik 1 0 Bank UB Kassekreditt UB 4,106 3,420 ENDRING BANK/KASSEKREDITT 1, * : Eksklusive bankinnskudd, kontanter og lignende ** : Eksklusive kassekreditt, utbytte og leverandørgjeld utover 45 dager *** : Basert på UB Tall Copyright 2015 Nettopp Media AS Side 5 av 12 1/9/2015 9:14 AM DEMOBEDRIFTEN AS

6 LIKVIDITET DEMOBEDRIFTEN AS TNOK ) Likviditetsreserve i % av omsetning 0.3 % 1.9 % 0.2 % 2) Belåningsreserve 15.7 % 7.7 % 16.9 % 3) Gjennomsnittlig kredittid leverandører (dager) ) Likviditetsreserve TNOK Investeringer i kortsiktige plasseringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Likviditetsreserve Totale inntekter 20,591 24,038 41,904 LIKVIDITETSRESERVE I % AV OMSETNING 0.3 % 1.9 % 0.2 % 2) Belåningsreserve TNOK A Belåningsgrunnlag anleggsmidler * 4,900 5,300 5,400 B Belåningsgrunnlag omløpsmidler * 3,500 4,800 8,300 C SAMLET BELÅNINGSGRUNNLAG (A+B) 8,400 10,100 13,700 Rentebærende kortsiktig gjeld 2,479 4,106 3,420 Rentebærende langsiktig gjeld 4,364 3,937 3,402 Sum rentebærende gjeld 6,843 8,043 6,822 Leverandørkreditt utover 45 dager * 242 2,831 4,566 D Sum rentebærende gjeld og eks.ord leverandørgjeld 7,085 10,874 11,388 E Belåningsreserve (C D) 1, ,312 Belåningsgrad (D i % av C) 84 % 108 % 83 % Belåningsreserve (E i % av C) 16 % 8 % 17 % * For hver eiendelspost beregnes et belåningsgrunnlag ut fra hvordan en gjennomsnittlig bank ville sett på det med tilsvarende informasjon tilgjengelig. Denne utregningen ligger bak, men vises ikke i analysen. Kredittid er basert på UB tall. 3) Gjennomsnittlig kredittid leverandører * TNOK Varekjøp (ekskl.mva) 8,344 10,258 20,343 Leverandørgjeld (gjennomsnitt) 1,528 2,949 6,002 * Brukes kun når varekjøp utgjør mer en 10 % av omsetning Øvrig relevante nøkkeltall TNOK Likviditetsgrad Likviditetsgrad Gjennomsnittlig kredittid kunder Gjennomsnittlig lagertid Gjennomsnittlig kredittid leverandører Netto varekretsløp Netto driftskapital i % av omsetning 46.2 % 60.4 % 51.7 % Dekning av uprioriter gjeld ved likvidasjon 14.7 % 17.3 % 40.4 % Antall år for nedbetaling av gjeld ihht. kontanstrømbidrag 1 NaN NaN NaN Copyright 2015 Nettopp Media AS Side 6 av 12 1/9/2015 9:14 AM DEMOBEDRIFTEN AS

7 FINANSIELL STRUKTUR DEMOBEDRIFTEN AS TNOK INKLUDERT I RISIKOANALYSEN * 1a) Langsiktig lagerfinansiering 27.4 % 8.5 % 21.3 % 1b) Gjennomsnittlig lagertid (dager) a) Langsiktig omløpsfinansiering 15.5 % 3.9 % 6.7 % 2b) Kortsiktig gjeld i % av totalkapitalen 49.5 % 65.8 % 68.1 % 1a) Langsiktig lagerfinansiering Arbeidskapital 1, ,155 Varelager 4,717 4,992 5,426 1b) Gjennomsnittlig lagertid (dager) Vareforbruk 8,344 9,983 19,909 Varelager 4,717 4,992 5,426 2a) Langsiktig omløpsfinansiering Arbeidskapital 1, ,155 Omløpsmidler 8,370 10,956 17,150 2b) Kortsiktig gjeld i % av totalkapital Kortsiktig gjeld 7,076 11,378 15,995 Totalkapital 14,293 17,300 23,499 Øvrige relevante nøkkeltall Sum gjeld 11,794 15,431 19,760 Gjeldsgrad Kortsiktig anleggsfinansiering NaN 6.7 % NaN * Normalt benyttes 1a og 1b. 2a og 2b benyttes når varekostnad < 10% av totale inntekter og/eller når varelager er < 20% av omløpsmidler for siste regnskapsår. De som er benyttet i dette tilfellet er markert med grå bakgrunn og fet skrift. Copyright 2015 Nettopp Media AS Side 7 av 12 1/9/2015 9:14 AM DEMOBEDRIFTEN AS

8 SOLIDITET DEMOBEDRIFTEN AS TNOK INKLUDERT I RISIKOANALYSEN Egenkapitalandel (bokført) 17.5 % 10.8 % 15.9 % Øvrige relevante nøkkeltall Egenkapital 2,499 1,869 3,739 Totalkapital 14,293 17,300 23,499 Endring i bokført egenkapital ,870 Egenkapital ekskl. goodwill 2,499 1,869 3,739 Egenkapitalandel ekskl. goodwill 17.5 % 10.8 % 15.9 % Egenkapitalens likvidasjonsverdi 3,337 4,878 5,993 Dekning av uprioriter gjeld ved likvidasjon 14.7 % 17.3 % 40.4 % Copyright 2015 Nettopp Media AS Side 8 av 12 1/9/2015 9:14 AM DEMOBEDRIFTEN AS

9 Nøkkeltall RENTABILITET Totale inntekter 20,591 24,038 41,904 Bruttofortjeneste 12,247 13,892 21,992 Faste kostnader 12,327 14,331 18,387 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ,832 Driftsresultat (EBIT) ,608 Tilført fra årets virksomhet ,869 Endring totale inntekter NaN 16.7 % 74.3 % Endring faste kostnader i % 0.0 % 16.3 % 28.3 % Bruttfortjenesteprosent (bruttomargin) 59.5 % 58.2 % 52.5 % Lønnskostnader i % av omsetning 41.4 % 41.1 % 31.9 % EBITDA/Sum ordinære driftsinntekter 0.6 % 0.3 % 9.1 % Driftsavkastning (EBIT/Sum ordinære driftsinntekter) 0.4 % 1.1 % 8.6 % Lønnsomhetsmargin (resultatgrad) 0.3 % 1.0 % 8.4 % Overskuddsprosent 2.7 % 3.6 % 6.3 % Totalrentabilitet 0.5 % 1.6 % 17.3 % Avkastning netto driftsrelatert totalkapital 0.6 % 2.0 % 19.8 % Finansavkastning 0.7 % 1.2 % 3.3 % Egenkapitalrentabilitet 16.3 % 28.8 % 66.7 % Kapitalens omløpshastighet Rentedekningsgrad Gjennomsnittlig fremmedkapitalkostnad 7.2 % 8.3 % 11.8 % Gjeldsbetjeningsevne KONTANTSTRØM Ordinært kontantstrømbidrag 2 NaN 3,203 1,207 Ordinær netto kontantstrøm NaN 3,819 1,436 Årets netto kontantstrøm NaN 1, Free Cash Flow ,093 LIKVIDITET Likviditetsreserve Likviditetsreserve i % av omsetning 0.3 % 1.9 % 0.2 % Belåningsgrunnlag 8,400 10,100 13,700 Rentebærende gjeld 6,843 8,043 6,822 Leverandørgjeld utover 45 dager 242 2,831 4,566 Belåningsreserve 1, ,312 Belåningsreserve i % 15.7 % 7.7 % 16.9 % Belåningsgrad 84.3 % % 83.1 % Likviditetsgrad Likviditetsgrad Gjennomsnittlig kredittid kunder Gjennomsnittlig kredittid leverandører Kredittid leverandører UB Netto driftskapital i % av omsetning 46.2 % 60.4 % 51.7 % Antall år for nedbetaling av gjeld ihht. kontantstrømbidrag 1 NaN NaN NaN Dekning av uprioriter gjeld ved likvidasjon 14.7 % 17.3 % 40.4 % FINANSIERINGSSTRUKTUR Totalkapital 14,293 17,300 23,499 Driftsrelaterte eiendeler 12,462 13,663 18,235 Finansrelaterte eiendeler 1,830 2,134 2,165 Sum gjeld 11,794 15,431 19,760 Arbeidskapital 1, ,155 Langsiktig lagerfinansiering 27.4 % 8.5 % 21.3 % Kortsiktig anleggsfinansiering NaN 6.7 % NaN Langsiktig omløpsfinansiering 15.5 % 3.9 % 6.7 % Kortsiktig gjeld i % av totalkapitalen 49.5 % 65.8 % 68.1 % Rentebærende gjeld/ebitda Netto rentebærende gjeld/ebitda Gjennomsnittlig lagertid SOLIDITET Egenkapital (bokført) 2,499 1,869 3,739 Egenkapitalandel (bokført) 17.5 % 10.8 % 15.9 % Endring i bokført egenkapital ,870 Egenkapital eksklusive goodwill 2,499 1,869 3,739 Egenkapitalandel eksklusive goodwill Egenkapitalens likvidasjonsverdi 3,337 4,878 5,993 Copyright 2015 Nettopp Media AS Side 9 av 12 1/9/2015 9:14 AM DEMOBEDRIFTEN AS

10 RESULTAT DEMOBEDRIFTEN AS TNOK Totale inntekter 20,591 24,038 41,904 Salgsinntekter 20,591 23,875 41,901 Annen driftsinntekt Sum driftskostnader 20,671 24,314 38,296 Varekostnad (inkl. beholdningsendringer) 8,344 9,983 19,909 Lønnskostnader 8,517 9,871 13,362 Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad 3,598 4,266 4,801 Driftsresultat ,608 Annen finansinntekt Sum finansinntekt Nedskrivning av finansielle anleggsmidl. 150 Annen finanskostnad Sum finanskostnad ,025 Ordinært resultat før skattekostnad ,655 Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat ,869 Sum skatt Årsresultat ,869 Overført annen egenkapital ,870 Copyright 2015 Nettopp Media AS Side 10 av 12 1/9/2015 9:14 AM DEMOBEDRIFTEN AS

11 BALANSE DEMOBEDRIFTEN AS TNOK ANLEGGSMIDLER 5,923 6,344 6,349 Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 4,149 4,360 4,524 Tomter bygninger og annen fast eiendom 3,674 3,857 4,048 Driftsløsøre, inventar, verktøy etc Finansielle anleggsmidler 1,773 1,984 1,825 Investeringer i datterselskap Konsernfordringer 1,273 1,484 1,475 Andre anleggsmidler 1 OMLØPSMIDLER 8,370 10,956 17,150 Varer 4,717 4,992 5,426 Lager ferdige varer 4,717 4,992 5,426 Fordringer 3,596 5,511 11,657 Kundefordringer 3,259 5,158 8,613 Andre fordringer ,044 Investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Andre omløpsmidler SUM EIENDELER 14,293 17,300 23,499 EGENKAPITAL 2,499 1,869 3,739 Innskutt egenkapital Selskapskapital Opptjent egenkapital 2,399 1,769 3,639 Annen egenkapital 2,399 1,769 3,639 GJELD 11,794 15,431 19,760 Langsiktig gjeld 4,718 4,053 3,765 Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Annen langsiktig gjeld 4,364 3,937 3,402 Gjeld til kredittinst. (langsiktig) 4,364 3,937 3,402 Kortsiktig gjeld 7,076 11,378 15,995 Gjeld til kredittinst. (kortsiktig) 2,479 4,106 3,420 Leverandørgjeld 1,528 4,369 7,634 Betalbar skatt 539 Skyldig offentlige avgifter 1,099 1,514 2,584 Annen kortsiktig gjeld 1,970 1,389 1,818 GJELD OG EGENKAPITAL 14,293 17,300 23,499 Copyright 2015 Nettopp Media AS Side 11 av 12 1/9/2015 9:14 AM DEMOBEDRIFTEN AS

12 Formeloversikt: Finansielle nøkkeltall Lønnsomhet Likviditet Finansiell struktur Salg direkte kostnader* Bruttofortjenesteprosent = * 100% Salgsinntekter Salg varekostnader Avanseprosent = * 100% Varekostnader Dekningsbidrag Dekningsgrad = * 100% Salgsinntekter Ordinært resultat Overskuddsprosent = * 100% Salgsinntekter Ordinært resultat + Finanskostnader Resultatgrad = * 100% Totale inntekter Totalkapitalens rentabilitet = Kapitalens omløpshastighet = Ordinært resultat + finanskostnader Gjennomsnittlig totalkapital Totale inntekter Gjennomsnittlig totalkapital Driftsresultat Driftsavkastning = Gjennomsnittlig driftsrelaterte eiendeler Finansinntekter Finansavkastning = Gjennomsnittlig finansielle eiendeler Avkastning på sysselsatt kapital 100% * 100% * Driftsresultat = * 100% Gjennomsnittlig sysselsatt kapital Ordinært resultat Egenkapitalrentabilitet = * 100% Gjennomsnittlig egenkapital Ordinært resultat + rentekostnader Rentedekningsgrad = Rentekostnader Omløpsmidler Likviditetsgrad 1 = Kortsiktig gjeld Omløpsmidler varelager (beholdninger) Likviditetsgrad 2 = Kortsiktig gjeld Arbeidskapital i % av salgsinntektene Likviditetsreserve i % av salgsinntekter Belåningsreserve i % av belåningsgrunnlaget = Arbeidskapital * 100% Salgsinntekter 100% * Kasse, bank, kortsiktige investeringer, ubenyttet kassekredit = * 100% Salgsinntekter Belåningsgrunnlag Sum rentebærende gjeld = Belåningsgrunnlag * 100% Gj. sn. leverandørgjeld * 365 dager Gj.sn. kredittid leverandører = Varekjøp inkl. MVA Gj.sn. kredittid kunder = Gj. sn. kundefordringer * 365 dager Kredittsalg inkl. MVA Gjennomsnittlig lagerverdi * 365 dager Gjennomsnittlig lagertid = Vareforbruk Netto varekretsløp = Gj.sn. lagertid + gj.sn. kredittid kunder gj. kredittid leverandører Vareforbruk Varelagerets omløpshastighet = Gj.sn.varelager Negativ arbeidskapital Kortsiktig anleggsfinansiering = * Anleggsmidler 100% Langsiktig lagerfinansiering = (Egenkapital + Langsiktig gjeld) Anleggsmidler Varelager * 100% * Varekostnader i handelsbedrifter Tommelfingerregler*: Bra > 12 % > 15 % > 8 % > 20 % > 3 > 2 > 1 > 8 % > 40 % < 45 dgr < 30 dgr < 75 dgr > 5 > 50 % Middels 512 % 515 % 38 % 1020 % 1, , % 1040 % 4575 dgr 3050 dgr dgr 2, % Dårlig < 5 % < 5 % < 3 % < 10 % < 1,5 < 1 < 0,5 < 3 % < 10 % > 75 dgr > 50 dgr > 150 dgr < 2,5 > 0 % < 25 % * NB! Tommelfingerreglene bra/middels/dårlig er kun ment å gi en grov indikasjon om nivåer fra et teoretisk ståsted. Bl.a. bransjemessige forhold, rentenivå og risiko må også tas hensyn til Kortsiktig gjeld i % av totalkapitalen = Kortsiktig gjeld * 100% Totalkapitalen < 50 % 5080 % > 80 % Soliditet Egenkapital bokført Egenkapitalandel bokført = * 100% Totalkapital > 30 % 1530 % < 15 % Egenkapital bokført Goodwill Egenkapitalandel ekskl. Goodwill = * 100% Totalkapital > 25 % 1025 % < 10 % Egenkapitalens likvidasjonsverdi Egenkapitalandel likvidasjonsverdi = * 100% Totalkapital > 10 % 010 % < 0 % Levert av nettopp biz

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Budsjett. Demobedriften. Periode: 2014 til 2018 LIKVIDITETSBUDSJETT BALANSEBUDSJETT RESULTATBUDSJETT KONTANTSTRØM GRAFIKK INNHOLD

Budsjett. Demobedriften. Periode: 2014 til 2018 LIKVIDITETSBUDSJETT BALANSEBUDSJETT RESULTATBUDSJETT KONTANTSTRØM GRAFIKK INNHOLD Budsjett Demobedriften Periode: 214 til 218 INNHOLD LIKVIDITETSBUDSJETT BALANSEBUDSJETT RESULTATBUDSJETT KONTANTSTRØM GRAFIKK Dato: 22.9.214 RESULTATBUDSJETT Demobedriften Historiske tall RESULTATUTVIKLING

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 1 av 8 13.08.13 12:24 Besøksadresse: Ravnåsveien 1, 1254 Oslo http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 2 av 8 13.08.13 12:24

Detaljer

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring Regnskapsanalyse Hva er regnskapsanalyse? Hvorfor foreta regnskapsanalyse? Hvordan gjøre regnskapsanalyse? Hvem gjør regnskapsanalyse? Målsetning med undervisningen JEAFinansKapittel7del1-G[1].ppt John-Erik

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Periodisk Regnskapsrapport

Periodisk Regnskapsrapport Peder Ås Kinaputtveien 234 BAGN Periodisk Regnskapsrapport juli - august 29 Innhold Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafikk 7 6 5 4 3 2 Utarbeidet av Frivold Regnskap Skrevet ut: 6.5.2 Resultat

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre... 1 av 8 13.08.13 12:23 Elektroentreprenører Besøksadresse: Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre...

Detaljer

Versjon 7. desember 2005

Versjon 7. desember 2005 Hjelpemiddelhefte Versjon 7. desember 2005 Bidragsregnskap etter normalkost Selvkostregnskap etter normalkost Bidragsregnskap etter standardkost Selvkostregnskap etter standardkost 1 Avviksanalyse Inntekter

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201201-201212 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring 02.08.2011 FIRMAINFORMASJON Organisasjonsnr 986540121 D U N S 730079964 Firma navn BYGG OG MALERMESTERTJENESTEN AS Juridisk adresse Kolbotnveien 5 Besøksadresse Kolbotnveien 5 Postadresse Postboks 79 Telefon

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Økonor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Økonor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 2006 Regnskapsperiode: Mai

PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 2006 Regnskapsperiode: Mai PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 6 Regnskapsperiode: INNHOLD F Resultatrapport F Balanserapport F Likviditetsrapport F Nøkkeltall z Grafikk Dato: 09.05.6 AVVIKSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT D E N N E P E R I O D

Detaljer

DuPonts - A/S Eksempel Metode for analyse av regnskapet

DuPonts - A/S Eksempel Metode for analyse av regnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser Konklusjon

Detaljer

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse:

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse: D&B Totalrapport Organisasjonsnummer 990507570 Dunsnummer 566677626 Firmanavn NOVICON AS Gateadresse Gate Postnr - Poststed Postboksadresse Postboks Postnr - Poststed Reppevegen 90 D 7054 - Ranheim 7481

Detaljer

GRUNNFAKTA EIER/JURIDISK ØKONOMI BETALINGSERFARING. Sterk God Tilfredsstillende Svak Dårlig Ingen info Revisoranmerkning For gammelt regnskap

GRUNNFAKTA EIER/JURIDISK ØKONOMI BETALINGSERFARING. Sterk God Tilfredsstillende Svak Dårlig Ingen info Revisoranmerkning For gammelt regnskap Bisnode Totalrapport Organisasjonsnummer 997097270 Dunsnummer 671368237 Firmanavn EASYWEB NORGE Gateadresse Nordre Fokserød 13 Gate Postnr Poststed 3241 Sandefjord Postboksadresse C/o Bk Grafisk As Postboks

Detaljer

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Budsjettet. Budsjettet. Budsjettet. Hva er et budsjett? Hvorfor budsjettere? Hva slags type budsjetter? Budsjettmål Budsjettering av AS Eksempel

Budsjettet. Budsjettet. Budsjettet. Hva er et budsjett? Hvorfor budsjettere? Hva slags type budsjetter? Budsjettmål Budsjettering av AS Eksempel Budsjettet Hva er et budsjett? Hvorfor budsjettere? Hva slags type budsjetter? Budsjettmål Budsjettering av AS Eksempel John-Erik Andreassen 1 Høgskolen i Østfold Budsjettet Et tallmessig uttrykk for bedriftens

Detaljer

Budsjett. Demobedriften AS BUDSJETT: 2014 LIKVIDITETSBUDSJETT BALANSEBUDSJETT RESULTATBUDSJETT KONTANTSTRØM GRAFIKK INNHOLD

Budsjett. Demobedriften AS BUDSJETT: 2014 LIKVIDITETSBUDSJETT BALANSEBUDSJETT RESULTATBUDSJETT KONTANTSTRØM GRAFIKK INNHOLD Budsjett Demobedriften AS BUDSJETT: 2014 INNHOLD LIKVIDITETSBUDSJETT BALANSEBUDSJETT RESULTATBUDSJETT KONTANTSTRØM GRAFIKK RESULTATBUDSJETT Demobedriften AS I hele kroner Kontonr Konto Total Jan Feb Mar

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2016 Accountor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Accountor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

ØKONOMISKE RAPPORTER

ØKONOMISKE RAPPORTER ØKONOMISKE RAPPORTER INNHOLD LIKVIDITET EGENKAPITAL BALANSE RESULTAT KONTANTSTRØM GRAFIKK ØKONOMISK OVERSIKT Resultat Periode Hittil I fjor Balanse IB UB Salg 11 375 314 82 437 126 75 247 255 Anleggsmidler

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ÅRVOLL BYGG AS 989794302 27.mai.2013 Firmainformasjon ÅRVOLL BYGG AS Orgnr.: 989794302 D-U-N-S: 548542278 Telefon: 22655100 Hjemmeside: www.aarvollbygg.no Epostadresse: kontakt@aarvollbygg.no

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201301-201312 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS 3-1-213 MILJØMALERN AS ØSTERDALSGATA 1 K 658 Norge OSLO SPANGEN JOHNNY FORETAKSANALYSE Miljømalern AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport LØVLIEN GEORÅD AS 995442086 24.nov.2016 Firmainformasjon LØVLIEN GEORÅD AS Overvåk firma Orgnr.: 995442086 D-U-N-S: 671287673 Telefon: 95485000 Epostadresse: pl@georaad.no Juridisk adresse:

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Inventory Investment AS

FORETAKSANALYSE. Inventory Investment AS 2-7-212 INVENTORY INVESTMENT AS TROLLÅSVEIEN 8 PB 17 1421 TROLLÅSEN Norge ROSMO SVERRE CHARLES FORETAKSANALYSE Inventory Investment AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454

Detaljer

Kredittrapport. Ris Holding AS. Org.nr Vardesvingen Skedsmokorset

Kredittrapport. Ris Holding AS. Org.nr Vardesvingen Skedsmokorset Kredittrapport Ris Holding AS Org.nr. 989145681 Vardesvingen 19 22 Skedsmokorset Kredittrapport for Monner AS Data fra Experian Data hentet 217-12-14 Copyright 218 Firmainformasjon 3 Roller 4 Reelle Rettighetshavere.....................

Detaljer

Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 5.5, 5.8 og 5.10 i læreboka

Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 5.5, 5.8 og 5.10 i læreboka Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 5.5, 5.8 og 5.10 i læreboka Oppgave 5.5 Navn/oppg.: Oppgave 5.5 Periode: Firma: Per Ask Sportsutstyr Bilag Debetkonto Kreditkonto Brutto Netto- Dato nr. Tekst

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Kopi av Finansielle nøkkeltall

Kopi av Finansielle nøkkeltall Kopi av Finansielle nøkkeltall Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 03.05.2016 Oversikt med forklaringer og formler for nøkkeltall som belyser en bedrifts finansielle forhold: rentabilitet, likviditet,

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Videoutstyr Norge AS

FORETAKSANALYSE. Videoutstyr Norge AS 22-6-214 VIDEOUTSTYR NORGE AS STANSEVEIEN 4 975 Norge OSLO JENS PETTER PETTERSE FORETAKSANALYSE Videoutstyr Norge AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Company AS

FORETAKSANALYSE. Company AS DEMO 23-12-21 FORETAKSANALYSE Company AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com Innholdsfortegnelse 1. Foretaksinformasjon

Detaljer

Utvelgelse og beregning av nøkkeltall

Utvelgelse og beregning av nøkkeltall 1 Del 2 Utvelgelse og beregning av nøkkeltall av Statsautorisert revisor/siviløkonom Gunnar A. Dahl DHT Corporate Services AS Lysaker Torg 25 Postboks 83-1325 Lysaker Telefon: +47 67 10 15 00 Fax: +47

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Trappevask Service AS

FORETAKSANALYSE. Trappevask Service AS 12-1-215 TRAPPEVASK SERVICE AS MARCUS THRANES VEI 64 1472 Norge FJELLHAMAR HOPANENG CHARLES FORETAKSANALYSE Trappevask Service AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Energia AS

FORETAKSANALYSE. Energia AS 19-11-215 ENERGIA AS STORGATA 112 PB 265 391 PORSGRUNN Norge MALTE ROGNE FORETAKSANALYSE Energia AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Htl Elektro AS

FORETAKSANALYSE. Htl Elektro AS 23-9-211 HTL ELEKTRO AS PB 133 6447 Norge ELNESVÅGEN HELGE HENØEN FORETAKSANALYSE Htl Elektro AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

Kredittrapport. Tetøsene AS. Org.nr Kongeveien Sofiemyr

Kredittrapport. Tetøsene AS. Org.nr Kongeveien Sofiemyr Kredittrapport Tetøsene AS Org.nr. 912776476 Kongeveien 47 1412 Sofiemyr Kredittrapport for Monner AS Data fra Experian Data hentet 218-1-9 Copyright 218 Firmainformasjon 3 Roller 4 Reelle Rettighetshavere.....................

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS 7-1-213 BILREKLAME AS MAGNUS LAGABØTERS VEG 4 PB 45 ANGELTRØA 7457 TRONDHEIM Norge YVONNE SÆTHER KVALE FORETAKSANALYSE Bilreklame AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS 11-12-213 BILREKLAME AS MAGNUS LAGABØTERS VEG 4 PB 45 ANGELTRØA 7457 TRONDHEIM Norge YVONNE SÆTHER KVALE FORETAKSANALYSE Bilreklame AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS 3-7-213 MILJØMALERN AS ØSTERDALSGATA 1 K 658 Norge OSLO SPANGEN JOHNNY FORETAKSANALYSE Miljømalern AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Larsen.Per-Erik

FORETAKSANALYSE. Larsen.Per-Erik DEMO Enkeltmannsforetak 7-12-21 FORETAKSANALYSE Larsen.Per-Erik Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com Innholdsfortegnelse

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS 1-7-214 BILREKLAME AS MAGNUS LAGABØTERS VEG 4 PB 45 ANGELTRØA 7457 TRONDHEIM Norge YVONNE SÆTHER KVALE FORETAKSANALYSE Bilreklame AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene.

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene. Full firmarapport 08.10.2013 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 996707695 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Resultatregnskapet Balansen Driftsinntekter 302,6 302,2 297,2 Sum varige driftsmidler 115,7 110,6

Resultatregnskapet Balansen Driftsinntekter 302,6 302,2 297,2 Sum varige driftsmidler 115,7 110,6 Resultatregnskapet Balansen 001 000 1999 001 000 Fast eiendom 46,4 47,6 Driftsinntekter 30,6 30, 97, Maskiner og anlegg 43,1 4,3 Driftsløsøre 6, 0,7 Sum varige driftsmidler 115,7 110,6 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Full firmarapport 11.07.2014 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Entreprenør Roger Mjåtveit AS

FORETAKSANALYSE. Entreprenør Roger Mjåtveit AS ENTREPRENØR ROGER MJÅTVEIT AS 11-7-217 ALEKSANDER MJÅTVEIT FORETAKSANALYSE Entreprenør Roger Mjåtveit AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Blå Kurer AS

FORETAKSANALYSE. Blå Kurer AS 2-7-215 BLÅ KURER AS GAMLE POSTVEG 2 POSTBOKS 58 396 PORSGRUNN Norge GLENN FALBACH FORETAKSANALYSE Blå Kurer AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

Kontantstrømoppstilling for analyse

Kontantstrømoppstilling for analyse Kontantstrømoppstilling for analyse Idébank Sist redigert 22.06.2012 Kontantstrømoppstillingen skal gi en oversikt over innbetalinger og utbetalinger og forklare likviditetsendringer. Er den lovregulerte

Detaljer

FORETAKSANALYSE. AS Moss Transportforum

FORETAKSANALYSE. AS Moss Transportforum 4-1-213 AS MOSS TRANSPORTFORUM VÅLERVEGEN 157 PB 74 159 MOSS Norge MORTEN NORE FORETAKSANALYSE AS Moss Transportforum Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Energia AS

FORETAKSANALYSE. Energia AS 11-1-216 ENERGIA AS STORGATA 112 PB 265 391 PORSGRUNN Norge MALTE ROGNE FORETAKSANALYSE Energia AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

FORETAKSANALYSE. AS Moss Transportforum

FORETAKSANALYSE. AS Moss Transportforum 12-12-213 AS MOSS TRANSPORTFORUM VÅLERVEGEN 157 PB 74 159 MOSS Norge MORTEN NORE FORETAKSANALYSE AS Moss Transportforum Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Smart Elektro AS

FORETAKSANALYSE. Smart Elektro AS 14-12-212 SMART ELEKTRO AS JERIKOVEIEN 2 167 Norge OSLO LISE BERGLI NÆSS FORETAKSANALYSE Smart Elektro AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

OKTOBER 2014 - DURAPART AS

OKTOBER 2014 - DURAPART AS OKTOBER 2014 - DURAPART AS Resultat totalt viser underskudd kr 474' mot budsjettert underskudd kr 466' - hittil i år underskudd kr 1.106' mot budsjett underskudd kr 3.116'. Hittil i fjor overskudd kr 1.983'

Detaljer

Credit Rating/Score LKC AS. 2.108.000 begrenset til 15% av egenkapitalen. Selskapskapital/Aksjekapital: 500.000 Selskapets alder: 10

Credit Rating/Score LKC AS. 2.108.000 begrenset til 15% av egenkapitalen. Selskapskapital/Aksjekapital: 500.000 Selskapets alder: 10 986559434 LKC AS Bentsrudveien 14 3080 Holmestrand Credit Rating/Score LKC AS Side 1 av 7 Vår ref.: CIW70668 LKC AS BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med

Detaljer

Metode for analyse av regnskapet

Metode for analyse av regnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser Konklusjon

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Totalrapport IQUBES AS 992853905 22.jul.2014 Firmainformasjon IQUBES AS Overvåk firma Orgnr.: 992853905 D-U-N-S: 671149365 Telefon: 95758727 Hjemmeside: www.iqubes.no Epostadresse: sigbjorn.tveit@iqubes.no

Detaljer

Credit Rating. Betonmast Bygg AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019

Credit Rating. Betonmast Bygg AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019 BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

Løsningsforslag oppgave i læreboken

Løsningsforslag oppgave i læreboken Løsningsforslag oppgave 7.8 7.11 i læreboken Om løsningsforslagene Vi har brukt ferdigmodellen Regnskapsanalyse til å beregne nøkkeltallene i disse oppgavene. Vær oppmerksom på at ikke alle nøkkeltall

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsanalyse (del 2) Grunnleggende regnskapsanalyse Regnskapsanalyse Kritisk gjennomgang av regnskapstallene Kreativ regnskapsrapportering Gruppering for

Detaljer

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2 Verdivurdering Av Eksempel AS Utført av LISU Consult AS 01.03.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 2 2. Kort regnskapsanalyse med konklusjoner og tiltak Side 3 3. Avkastningsverdi - resultatvurdering

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

JULI 2014 - DURAPART AS

JULI 2014 - DURAPART AS JULI 2014 - DURAPART AS MRK! Månedslønnede har negativ 4/26 lønn i juli og timelønnskostnadene er lave som følge av ferieavvikling. Av denne grunner er regnskapet for juli spesiell med negativ/lave lønnskostnader.

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 979 647 611 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI BERGEN AS Forretningsadresse: Kokstadvegen

Detaljer

Periodisk regnskapsrapport

Periodisk regnskapsrapport Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 216 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger

Detaljer

Credit Rating BETONMAST BYGG AS. 2.269.000 begrenset til 15% av egenkapitalen

Credit Rating BETONMAST BYGG AS. 2.269.000 begrenset til 15% av egenkapitalen BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Mo Fjernvarme AS

FORETAKSANALYSE. Mo Fjernvarme AS 24-6-214 MO FJERNVARME AS HALVOR HEYERDAHLS VEI 48 PB 5 VIKA 861 MO I RANA Norge TERJE SUND-OLSEN FORETAKSANALYSE Mo Fjernvarme AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

Accel Økonomiforståelse for ikke-økonomer 9. oktober 2014

Accel Økonomiforståelse for ikke-økonomer 9. oktober 2014 Accel Økonomiforståelse for ikke-økonomer 9. oktober 2014 Partner og Statsautorisert revisor Nina Straume Stene Statsautorisert revisor og Partner i KPMG Mulighetenes selskap Vi skaper verdi av kunnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 982 404 479 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: JETPAK NORGE AS Forretningsadresse: Fritjov Nansens vei

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Postboks 34 Økern, 0508 Oslo. Delbedømmelser Grunnfakta Veletablert Etablert Nyetablert Ukjent Likvidert

Postboks 34 Økern, 0508 Oslo. Delbedømmelser Grunnfakta Veletablert Etablert Nyetablert Ukjent Likvidert Totalrapport SVAR DIREKTE AS 937340303 11.apr.2012 Firmainformasjon SVAR DIREKTE AS Orgnr.: 937340303 D-U-N-S: 518304555 Telefon: 22915200 Telefaks: 22915295 Juridisk adresse: Besøksadresse: Postadresse:

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer