TNOK Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat ,608. Årsresultat (e.sk.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk."

Transkript

1 SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte Sted DEMOBYEN Etableringsdato Status Aktivt Selskapsform DataKilde Manuell innlegging FINANSIELL RISIKOVURDERING 2014 HOVEDTALL TNOK Totale inntekter 20,591 24,038 41,904 Driftsresultat ,608 Årsresultat (e.sk.) ,869 Totalkapital 14,293 17,300 23,499 Egenkapital 2,499 1,869 3,739 Arbeidskapital 1, ,155 Likviditetsreserve Rapporten er basert på egne input av tall fra brukeren. Analysen er basert på lang erfaring og dyp innsikt i analyse av selskaper. Det er lagt ned store ressurser i faglig og teknisk kvalitetssikring. Modellen brukes på eget ansvar. Selskapene som står bak modellen står ikke ansvarlig for feil eller mangler ved tallgrunnlag, beregninger osv., og kan heller ikke stilles ansvarlig for beslutninger tatt på grunnlag av informasjon fra denne analysen. Copyright 2015 Nettopp Media AS Side 1 av 12 1/9/2015 9:14 AM DEMOBEDRIFTEN AS

2 TRENDANALYSE DEMOBEDRIFTEN AS TNOK Trend Trend KONKLUSJON INDIKATOR 1 RENTABILITET Totale inntekter 20,591 24, % 41, % Driftsresultat (EBIT) NaN 3,608 NaN Totalrentabilitet 0.5 % 1.6 % 1.1 % 17.3 % 18.9 % Driftsrentabilitet 0.6 % 2.0 % 1.4 % 19.8 % 21.8 % Rentedekningsgrad INDIKATOR 2 KONTANTSTRØM Ordinært kontantstrømbidrag 2 3,203 1,207 NaN Rentebærende gjeld 8,043 6, % Årets netto kontantstrøm 1, NaN Årets kontantstrøm i % av omsetning Rentebærende gjeld/ordinært kontantstrømbidrag % 0.7 % 5.8 % NaN INDIKATOR 3 LIKVIDITET Likviditetsreserve i % av omsetning 0.3 % 1.9 % 1.6 % 0.2 % 1.7 % Belåningsreserve 15.7 % 7.7 % 23.3 % 16.9 % 24.5 % Kredittid leverandører % % INDIKATOR 4 FINANSIELL STRUKTUR Arbeidskapital 1, % 1,155 NaN Langsiktig lagerfinansiering 27.4 % 8.5 % 35.9 % 21.3 % 29.7 % Kortsiktig gjeld i % av totaltkapitalen 49.5 % 65.8 % 16.3 % 68.1 % 2.3 % Lagertid % % Likviditetsgrad % % INDIKATOR 5 SOLIDITET Totalkapital 14,293 17, % 23, % Egenkapital 2,499 1, % 3, % Egenkapitalandel (bokført) 17.5 % 10.8 % 6.7 % 15.9 % 5.1 % Copyright 2015 Nettopp Media AS Side 2 av 12 1/9/2015 9:14 AM DEMOBEDRIFTEN AS

3 SAMMENDRAG RISIKOOMRÅDER DEMOBEDRIFTEN AS Totalvurdering Rentabilitet Kontantstrøm Likviditet Finansiell struktur Soliditet Copyright 2015 Nettopp Media AS Side 3 av 12 1/9/2015 9:14 AM DEMOBEDRIFTEN AS

4 RENTABLITET DEMOBEDRIFTEN AS INKLUDERT I RISIKOANALYSEN 1) Totalrentabilitet 0.5 % 1.6 % 17.3 % 2) Rentedekningsgrad a) Totalrentabilitet Driftsrelatert lønnsomhet TNOK Totale inntekter 20,591 24,038 41,904 Bruttofortjeneste 12,247 13,892 21,992 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ,832 Driftsresultat (EBIT) ,608 Ordinært resultat før skatt ,655 Finanskostnader ,025 Marginer Bruttofortjenesteprosent (bruttomargin) 59.5 % 58.2 % 52.5 % EBITDA/Sum ordinære driftsinntekter 0.6 % 0.3 % 9.1 % Lønnsomhetsmargin (resultatgrad) 0.3 % 1.0 % 8.4 % Overskuddsprosent 2.7 % 3.6 % 6.3 % Andel av totale inntekter, % Varekostnad (inkl. beholdningsendringer) 40.5 % 41.5 % 47.5 % Lønnskostnader 41.4 % 41.1 % 31.9 % Avskrivninger 1.0 % 0.8 % 0.5 % Andre driftskostnader 17.5 % 17.7 % 11.5 % 1b) Totalrentabilitet Kapital Kapitalens omløpshastighet TNOK Totale inntekter 20,591 24,038 41,904 Gjennomsnittlig driftsrelaterte eiendeler 12,462 13,663 18,235 Gjennomsnittlig finansrelaterte eiendeler 1,830 2,134 2,165 Sum gjennomsnittlig totalkapital 14,292 15,796 20,400 Avkastning Driftsavkastning 0.4 % 1.1 % 8.6 % Finansavkastning 0.7 % 1.2 % 3.3 % 2) Rentedekningsgrad Driftsresultat (EBIT) ,608 Finansinntekter Rentekostnad ,025 Gjennomsnittlig fremmedkapitalkostnad 7.2 % 8.3 % 11.8 % Rentebærende gjeld 6,843 8,043 6,822 Copyright 2015 Nettopp Media AS Side 4 av 12 1/9/2015 9:14 AM DEMOBEDRIFTEN AS

5 KONTANTSTRØM DEMOBEDRIFTEN AS TNOK INKLUDERT I RISIKOANALYSEN Ord. Kontantstrømbidrag 2 3,203 1,207 Ordinær netto kontantstrøm 3,819 1,436 Årets netto kontantstrøm 1, Kontantstrømanalyse TNOK Driftsresultat (EBIT) 276 3,608 + Ordinære avskrivninger = Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 82 3,832 + Finansinntekter Finanskostnader 618 1,025 Betalte skatter Reduksjon omløpsmidler * (se detaljer) 2,190 6,580 + Økning kortsiktig gjeld ** (se detaljer) 87 3,029 A ORDINÆRT KONTANTSTRØMBIDRAG 1 2, Avdrag langsiktig gjeld (netto) B ORDINÆRT KONTANTSTRØMBIDRAG 2 3,203 1,207 +/ Konsernbidrag 0 0 Betalt utbytte 0 0 C TILBAKEHOLDT LIKVIDITET FRA DRIFTEN 3,203 1,207 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler (netto) Salg av varige driftsmidler NØDVENDIG FINANSIERING AV ERSTATNINGSINVESTERINGER / Endring finansielle anleggsmidler / Endring langsiktige forpliktelser Opptak ny langsiktig gjeld (netto) 0 0 D NØDVENDIG SELVFINANSIERING AV INVESTERING E=C+D ORDINÆR NETTO KONTANTSTRØM 3,819 1,436 Endring egenkapital 1 1 Ekstraordinære poster netto 0 0 Endring leverandørgjeld utover ordinære betingelser (>45 d) *** 2,588 1,735 F EKSTRAORDINÆR NETTO KONTANTSTRØM 2,587 1,736 G=E+F ÅRETS NETTO KONTANTSTRØM 1, Endring trekk på kassekreditt 1, IB Likviditetsbeholdning = UB LIKVIDITETSBEHOLDNING Andre avvik 1 0 Bank UB Kassekreditt UB 4,106 3,420 ENDRING BANK/KASSEKREDITT 1, * : Eksklusive bankinnskudd, kontanter og lignende ** : Eksklusive kassekreditt, utbytte og leverandørgjeld utover 45 dager *** : Basert på UB Tall Copyright 2015 Nettopp Media AS Side 5 av 12 1/9/2015 9:14 AM DEMOBEDRIFTEN AS

6 LIKVIDITET DEMOBEDRIFTEN AS TNOK ) Likviditetsreserve i % av omsetning 0.3 % 1.9 % 0.2 % 2) Belåningsreserve 15.7 % 7.7 % 16.9 % 3) Gjennomsnittlig kredittid leverandører (dager) ) Likviditetsreserve TNOK Investeringer i kortsiktige plasseringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Likviditetsreserve Totale inntekter 20,591 24,038 41,904 LIKVIDITETSRESERVE I % AV OMSETNING 0.3 % 1.9 % 0.2 % 2) Belåningsreserve TNOK A Belåningsgrunnlag anleggsmidler * 4,900 5,300 5,400 B Belåningsgrunnlag omløpsmidler * 3,500 4,800 8,300 C SAMLET BELÅNINGSGRUNNLAG (A+B) 8,400 10,100 13,700 Rentebærende kortsiktig gjeld 2,479 4,106 3,420 Rentebærende langsiktig gjeld 4,364 3,937 3,402 Sum rentebærende gjeld 6,843 8,043 6,822 Leverandørkreditt utover 45 dager * 242 2,831 4,566 D Sum rentebærende gjeld og eks.ord leverandørgjeld 7,085 10,874 11,388 E Belåningsreserve (C D) 1, ,312 Belåningsgrad (D i % av C) 84 % 108 % 83 % Belåningsreserve (E i % av C) 16 % 8 % 17 % * For hver eiendelspost beregnes et belåningsgrunnlag ut fra hvordan en gjennomsnittlig bank ville sett på det med tilsvarende informasjon tilgjengelig. Denne utregningen ligger bak, men vises ikke i analysen. Kredittid er basert på UB tall. 3) Gjennomsnittlig kredittid leverandører * TNOK Varekjøp (ekskl.mva) 8,344 10,258 20,343 Leverandørgjeld (gjennomsnitt) 1,528 2,949 6,002 * Brukes kun når varekjøp utgjør mer en 10 % av omsetning Øvrig relevante nøkkeltall TNOK Likviditetsgrad Likviditetsgrad Gjennomsnittlig kredittid kunder Gjennomsnittlig lagertid Gjennomsnittlig kredittid leverandører Netto varekretsløp Netto driftskapital i % av omsetning 46.2 % 60.4 % 51.7 % Dekning av uprioriter gjeld ved likvidasjon 14.7 % 17.3 % 40.4 % Antall år for nedbetaling av gjeld ihht. kontanstrømbidrag 1 NaN NaN NaN Copyright 2015 Nettopp Media AS Side 6 av 12 1/9/2015 9:14 AM DEMOBEDRIFTEN AS

7 FINANSIELL STRUKTUR DEMOBEDRIFTEN AS TNOK INKLUDERT I RISIKOANALYSEN * 1a) Langsiktig lagerfinansiering 27.4 % 8.5 % 21.3 % 1b) Gjennomsnittlig lagertid (dager) a) Langsiktig omløpsfinansiering 15.5 % 3.9 % 6.7 % 2b) Kortsiktig gjeld i % av totalkapitalen 49.5 % 65.8 % 68.1 % 1a) Langsiktig lagerfinansiering Arbeidskapital 1, ,155 Varelager 4,717 4,992 5,426 1b) Gjennomsnittlig lagertid (dager) Vareforbruk 8,344 9,983 19,909 Varelager 4,717 4,992 5,426 2a) Langsiktig omløpsfinansiering Arbeidskapital 1, ,155 Omløpsmidler 8,370 10,956 17,150 2b) Kortsiktig gjeld i % av totalkapital Kortsiktig gjeld 7,076 11,378 15,995 Totalkapital 14,293 17,300 23,499 Øvrige relevante nøkkeltall Sum gjeld 11,794 15,431 19,760 Gjeldsgrad Kortsiktig anleggsfinansiering NaN 6.7 % NaN * Normalt benyttes 1a og 1b. 2a og 2b benyttes når varekostnad < 10% av totale inntekter og/eller når varelager er < 20% av omløpsmidler for siste regnskapsår. De som er benyttet i dette tilfellet er markert med grå bakgrunn og fet skrift. Copyright 2015 Nettopp Media AS Side 7 av 12 1/9/2015 9:14 AM DEMOBEDRIFTEN AS

8 SOLIDITET DEMOBEDRIFTEN AS TNOK INKLUDERT I RISIKOANALYSEN Egenkapitalandel (bokført) 17.5 % 10.8 % 15.9 % Øvrige relevante nøkkeltall Egenkapital 2,499 1,869 3,739 Totalkapital 14,293 17,300 23,499 Endring i bokført egenkapital ,870 Egenkapital ekskl. goodwill 2,499 1,869 3,739 Egenkapitalandel ekskl. goodwill 17.5 % 10.8 % 15.9 % Egenkapitalens likvidasjonsverdi 3,337 4,878 5,993 Dekning av uprioriter gjeld ved likvidasjon 14.7 % 17.3 % 40.4 % Copyright 2015 Nettopp Media AS Side 8 av 12 1/9/2015 9:14 AM DEMOBEDRIFTEN AS

9 Nøkkeltall RENTABILITET Totale inntekter 20,591 24,038 41,904 Bruttofortjeneste 12,247 13,892 21,992 Faste kostnader 12,327 14,331 18,387 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ,832 Driftsresultat (EBIT) ,608 Tilført fra årets virksomhet ,869 Endring totale inntekter NaN 16.7 % 74.3 % Endring faste kostnader i % 0.0 % 16.3 % 28.3 % Bruttfortjenesteprosent (bruttomargin) 59.5 % 58.2 % 52.5 % Lønnskostnader i % av omsetning 41.4 % 41.1 % 31.9 % EBITDA/Sum ordinære driftsinntekter 0.6 % 0.3 % 9.1 % Driftsavkastning (EBIT/Sum ordinære driftsinntekter) 0.4 % 1.1 % 8.6 % Lønnsomhetsmargin (resultatgrad) 0.3 % 1.0 % 8.4 % Overskuddsprosent 2.7 % 3.6 % 6.3 % Totalrentabilitet 0.5 % 1.6 % 17.3 % Avkastning netto driftsrelatert totalkapital 0.6 % 2.0 % 19.8 % Finansavkastning 0.7 % 1.2 % 3.3 % Egenkapitalrentabilitet 16.3 % 28.8 % 66.7 % Kapitalens omløpshastighet Rentedekningsgrad Gjennomsnittlig fremmedkapitalkostnad 7.2 % 8.3 % 11.8 % Gjeldsbetjeningsevne KONTANTSTRØM Ordinært kontantstrømbidrag 2 NaN 3,203 1,207 Ordinær netto kontantstrøm NaN 3,819 1,436 Årets netto kontantstrøm NaN 1, Free Cash Flow ,093 LIKVIDITET Likviditetsreserve Likviditetsreserve i % av omsetning 0.3 % 1.9 % 0.2 % Belåningsgrunnlag 8,400 10,100 13,700 Rentebærende gjeld 6,843 8,043 6,822 Leverandørgjeld utover 45 dager 242 2,831 4,566 Belåningsreserve 1, ,312 Belåningsreserve i % 15.7 % 7.7 % 16.9 % Belåningsgrad 84.3 % % 83.1 % Likviditetsgrad Likviditetsgrad Gjennomsnittlig kredittid kunder Gjennomsnittlig kredittid leverandører Kredittid leverandører UB Netto driftskapital i % av omsetning 46.2 % 60.4 % 51.7 % Antall år for nedbetaling av gjeld ihht. kontantstrømbidrag 1 NaN NaN NaN Dekning av uprioriter gjeld ved likvidasjon 14.7 % 17.3 % 40.4 % FINANSIERINGSSTRUKTUR Totalkapital 14,293 17,300 23,499 Driftsrelaterte eiendeler 12,462 13,663 18,235 Finansrelaterte eiendeler 1,830 2,134 2,165 Sum gjeld 11,794 15,431 19,760 Arbeidskapital 1, ,155 Langsiktig lagerfinansiering 27.4 % 8.5 % 21.3 % Kortsiktig anleggsfinansiering NaN 6.7 % NaN Langsiktig omløpsfinansiering 15.5 % 3.9 % 6.7 % Kortsiktig gjeld i % av totalkapitalen 49.5 % 65.8 % 68.1 % Rentebærende gjeld/ebitda Netto rentebærende gjeld/ebitda Gjennomsnittlig lagertid SOLIDITET Egenkapital (bokført) 2,499 1,869 3,739 Egenkapitalandel (bokført) 17.5 % 10.8 % 15.9 % Endring i bokført egenkapital ,870 Egenkapital eksklusive goodwill 2,499 1,869 3,739 Egenkapitalandel eksklusive goodwill Egenkapitalens likvidasjonsverdi 3,337 4,878 5,993 Copyright 2015 Nettopp Media AS Side 9 av 12 1/9/2015 9:14 AM DEMOBEDRIFTEN AS

10 RESULTAT DEMOBEDRIFTEN AS TNOK Totale inntekter 20,591 24,038 41,904 Salgsinntekter 20,591 23,875 41,901 Annen driftsinntekt Sum driftskostnader 20,671 24,314 38,296 Varekostnad (inkl. beholdningsendringer) 8,344 9,983 19,909 Lønnskostnader 8,517 9,871 13,362 Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad 3,598 4,266 4,801 Driftsresultat ,608 Annen finansinntekt Sum finansinntekt Nedskrivning av finansielle anleggsmidl. 150 Annen finanskostnad Sum finanskostnad ,025 Ordinært resultat før skattekostnad ,655 Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat ,869 Sum skatt Årsresultat ,869 Overført annen egenkapital ,870 Copyright 2015 Nettopp Media AS Side 10 av 12 1/9/2015 9:14 AM DEMOBEDRIFTEN AS

11 BALANSE DEMOBEDRIFTEN AS TNOK ANLEGGSMIDLER 5,923 6,344 6,349 Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 4,149 4,360 4,524 Tomter bygninger og annen fast eiendom 3,674 3,857 4,048 Driftsløsøre, inventar, verktøy etc Finansielle anleggsmidler 1,773 1,984 1,825 Investeringer i datterselskap Konsernfordringer 1,273 1,484 1,475 Andre anleggsmidler 1 OMLØPSMIDLER 8,370 10,956 17,150 Varer 4,717 4,992 5,426 Lager ferdige varer 4,717 4,992 5,426 Fordringer 3,596 5,511 11,657 Kundefordringer 3,259 5,158 8,613 Andre fordringer ,044 Investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Andre omløpsmidler SUM EIENDELER 14,293 17,300 23,499 EGENKAPITAL 2,499 1,869 3,739 Innskutt egenkapital Selskapskapital Opptjent egenkapital 2,399 1,769 3,639 Annen egenkapital 2,399 1,769 3,639 GJELD 11,794 15,431 19,760 Langsiktig gjeld 4,718 4,053 3,765 Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Annen langsiktig gjeld 4,364 3,937 3,402 Gjeld til kredittinst. (langsiktig) 4,364 3,937 3,402 Kortsiktig gjeld 7,076 11,378 15,995 Gjeld til kredittinst. (kortsiktig) 2,479 4,106 3,420 Leverandørgjeld 1,528 4,369 7,634 Betalbar skatt 539 Skyldig offentlige avgifter 1,099 1,514 2,584 Annen kortsiktig gjeld 1,970 1,389 1,818 GJELD OG EGENKAPITAL 14,293 17,300 23,499 Copyright 2015 Nettopp Media AS Side 11 av 12 1/9/2015 9:14 AM DEMOBEDRIFTEN AS

12 Formeloversikt: Finansielle nøkkeltall Lønnsomhet Likviditet Finansiell struktur Salg direkte kostnader* Bruttofortjenesteprosent = * 100% Salgsinntekter Salg varekostnader Avanseprosent = * 100% Varekostnader Dekningsbidrag Dekningsgrad = * 100% Salgsinntekter Ordinært resultat Overskuddsprosent = * 100% Salgsinntekter Ordinært resultat + Finanskostnader Resultatgrad = * 100% Totale inntekter Totalkapitalens rentabilitet = Kapitalens omløpshastighet = Ordinært resultat + finanskostnader Gjennomsnittlig totalkapital Totale inntekter Gjennomsnittlig totalkapital Driftsresultat Driftsavkastning = Gjennomsnittlig driftsrelaterte eiendeler Finansinntekter Finansavkastning = Gjennomsnittlig finansielle eiendeler Avkastning på sysselsatt kapital 100% * 100% * Driftsresultat = * 100% Gjennomsnittlig sysselsatt kapital Ordinært resultat Egenkapitalrentabilitet = * 100% Gjennomsnittlig egenkapital Ordinært resultat + rentekostnader Rentedekningsgrad = Rentekostnader Omløpsmidler Likviditetsgrad 1 = Kortsiktig gjeld Omløpsmidler varelager (beholdninger) Likviditetsgrad 2 = Kortsiktig gjeld Arbeidskapital i % av salgsinntektene Likviditetsreserve i % av salgsinntekter Belåningsreserve i % av belåningsgrunnlaget = Arbeidskapital * 100% Salgsinntekter 100% * Kasse, bank, kortsiktige investeringer, ubenyttet kassekredit = * 100% Salgsinntekter Belåningsgrunnlag Sum rentebærende gjeld = Belåningsgrunnlag * 100% Gj. sn. leverandørgjeld * 365 dager Gj.sn. kredittid leverandører = Varekjøp inkl. MVA Gj.sn. kredittid kunder = Gj. sn. kundefordringer * 365 dager Kredittsalg inkl. MVA Gjennomsnittlig lagerverdi * 365 dager Gjennomsnittlig lagertid = Vareforbruk Netto varekretsløp = Gj.sn. lagertid + gj.sn. kredittid kunder gj. kredittid leverandører Vareforbruk Varelagerets omløpshastighet = Gj.sn.varelager Negativ arbeidskapital Kortsiktig anleggsfinansiering = * Anleggsmidler 100% Langsiktig lagerfinansiering = (Egenkapital + Langsiktig gjeld) Anleggsmidler Varelager * 100% * Varekostnader i handelsbedrifter Tommelfingerregler*: Bra > 12 % > 15 % > 8 % > 20 % > 3 > 2 > 1 > 8 % > 40 % < 45 dgr < 30 dgr < 75 dgr > 5 > 50 % Middels 512 % 515 % 38 % 1020 % 1, , % 1040 % 4575 dgr 3050 dgr dgr 2, % Dårlig < 5 % < 5 % < 3 % < 10 % < 1,5 < 1 < 0,5 < 3 % < 10 % > 75 dgr > 50 dgr > 150 dgr < 2,5 > 0 % < 25 % * NB! Tommelfingerreglene bra/middels/dårlig er kun ment å gi en grov indikasjon om nivåer fra et teoretisk ståsted. Bl.a. bransjemessige forhold, rentenivå og risiko må også tas hensyn til Kortsiktig gjeld i % av totalkapitalen = Kortsiktig gjeld * 100% Totalkapitalen < 50 % 5080 % > 80 % Soliditet Egenkapital bokført Egenkapitalandel bokført = * 100% Totalkapital > 30 % 1530 % < 15 % Egenkapital bokført Goodwill Egenkapitalandel ekskl. Goodwill = * 100% Totalkapital > 25 % 1025 % < 10 % Egenkapitalens likvidasjonsverdi Egenkapitalandel likvidasjonsverdi = * 100% Totalkapital > 10 % 010 % < 0 % Levert av nettopp biz

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing Arsregnskap 213 for Leksvik Bygdeallmen n ing Organ isasjonsn r. 93974584 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert reg nskapsfo rerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 98 49164

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Analytisk informasjon Konsern

Analytisk informasjon Konsern Analytisk info Side 79 / 93 Analytisk informasjon Konsern Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning engasjert kapital, eksl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, eksl.

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 2005 har vært et nytt, spennende år med nye oppkjøp og gode resultater. Vi møter stadig nye utfordringer etter hvert som vi øker i omsetning og antall ansatte.

Detaljer

Målsetning med undervisningen

Målsetning med undervisningen 1 Målsetning med undervisningen Tema: Økonomisk styring av helseforetak (helsevirksomheter), herunder grunnleggende budsjett og regnskap og regnskapslovens betydning for økonomisk styring. Undervisningen

Detaljer

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Bakgrunn Dette notatet tar for seg de mest sentrale økonomiske forhold som bør vurderes i forbindelse

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 27. mars 2014 kl. 19.00 På Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene). 1 Tillitsvalgte

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 1 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent Rapport for fjerde kvartal Aker ASA har i fortsatt å konsentrere seg om videreutvikling av de operative selskapene i porteføljene. Det er lagt et godt grunnlag for verdivekst fremover. Aker Drilling satser

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 13

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 13 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 13 Leieavtaler Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...5 Klassifisering av leieavtaler...5 Overføring

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003, revidert august 2007 og juni 2008 1 ) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Osl29 v15 Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Oppgave 1 (37,5 %) Spørsmål 1 Vis beregningen av skattemessig gevinst av den solgte eiendommen og gjør rede for tidfestingen av denne.

Detaljer