https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse:"

Transkript

1 D&B Totalrapport Organisasjonsnummer Dunsnummer Firmanavn NOVICON AS Gateadresse Gate Postnr - Poststed Postboksadresse Postboks Postnr - Poststed Reppevegen 90 D Ranheim Trondheim RATING AA God kredittverdighet Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse: NEI Delbedømmelser GRUNNFAKTA EIER/JURIDISK ØKONOMI BETALINGSERFARING Veletablert Etablert Nyetablert Ukjent Likvidert Seriøs Bra Svak Tvilsom Negativ Sterk God Tilfredsstillende Svak Dårlig Ingen info Revisoranmerkning For gammelt regnskap Upåklagelig Akseptabel Tvilsom Dårlig Insolvent Konkurs Historisk rating Dato Regn. år Rating Kreditt-limit Aktuell hendelse AA 70 NEI B 0 NEI C 0 NEI B 0 NEI INGEN-RAT 0 FEIL/MANGLER I SISTE REGNSKAP B 0 NEI C 0 NEI B 0 NEI INGEN-RAT 0 NEI AN 0 NEI B 0 NEI AN 0 NEI GRUNNFAKTA GRUNNFAKTA Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2006 Stiftelsesdato Aksjekapital Fullt innbetalt Registreringssted Foretaksregisteret Registreringsdato Revisors navn Lc Revisjon AS Hovedbransje Oppføring av bygninger Ansatte of

2 Ansatte Ansatte Ansatte Ansatte EIER/JURIDISK AKSJONÆR ID Navn Poststed Andel 0 ABRA NÆRING AS TRONDHEIM 50,00% 0 HM INVEST AS RANHEIM 50,00% STYREINFORMASJON Verv Født Navn Poststed Styreformann MOE HÅVAR RANHEIM Varamedlem SÆTHER RANNEI RANHEIM SIGNATUR Signatur Styrets leder alene. PROKURA Prokura ØKONOMI ØKONOMI - SAMMENDRAG Totale inntekter Ordinært resultat før skattekostnader Årsresultat Sum eiendeler Foretakets overskuddsprosent 15,62% 0,00% 0,00% Foretakets totalrentalbilitet 122,05% -999,99% -183,33% Foretakets egenkapitalandel 43,79% -999,99% 100,00% Foretakets likviditetsgrad I 1,78% 0,02% 0,00% Foretakets likviditetsgrad II 1,78% 0,02% 0,00% Bransjens overskuddsprosent 6,19% 5,16% 5,87% Bransjens totalrentabilitet 9,67% 13,92% 12,41% Bransjens egenkapitalandel 0,00% 0,00% 0,00% Bransjens likividitetsgrad I 1,34% 1,29% 1,19% Bransjens likividitetsgrad II 1,15% 1,11% 1,00% REGNSKAP (I 1000 KR) Resultat 2009/ / /12 Totale inntekter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnader Avskrivninger of

3 Nedskrivninger Annen driftskostnad DRIFTSRESULTAT Inntekt på investering i datterselskap Inntekt på investering i annet foretak i samme konsern Inntekt på investering i tilknyttet selskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Finansinntekt Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler Nedskrivning av markedsbaserte finansielle omløpsmidler Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Rente kostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad Finanskostnad ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT Ekstraordinær inntekt Ekstraordinær kostnad Skattekostnad på ekstraordinært resultat Sum skatt MinoritetsInteresser ÅRSRESULTAT Konsernbidrag Utbytte Overført fond for vurderingsforskjeller Overført annen annen egenkapital Tap på krav Eiendeler 2009/ / /12 Anleggsmidler Immatrielle eiendeler Forskning og Utvikling Konsesjoner, patenter og lisenser Utsatt skattefordel Goodwill Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Skip, rigger, fly og lignende Driftsløsøre, inventar, verktøy etc Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Investering i annet foretak i samme konsern Lån til foretak i samme konsern Investering i tilknyttet selskap Lån i tilknyttet selskap Inversteringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Pensjonsmidler Andre anleggsmidler Omløpsmidler Varer Lager råvarer of

4 Lager varer under tilvirkning Lager ferdige varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Konsernfordringer Krav på innbetaling av selskapskapital Investeringer Aksjer og andeler i foretak i samme konsern Markedsbaserte aksjer Markedsbaserte obligasjoner Andre markedsbaserte finansielle investeringer Andre finansielle instrumenter Bankinnskudd, kontanter og lignende Andre omløpsmidler SUM EIENDELER Gjeld og egenkapital 2009/ / /12 EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Selskapskapital Egne aksjer Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital GJELD Langsiktig gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger og forpliktelser Annen langsiktig gjeld Konvertible lån Obligasjons lån Gjeld til kredittinstitusjoner (langsiktig) Konserngjeld (langsiktig) Ansvarlig lånekapital Øvrig langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Konvertible lån Sertifikat lån Gjeld til kredittinstitusjoner (kortsiktig) Kassakreditt Leverandør gjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Konserngjeld (kortsiktig) Utbytte Annen kortsiktig gjeld GJELD OG EGENKAPITAL NØKKELTALL Inntjening Overskuddsprosent 15,62% 0,00% 0,00% Rentedekningsgrad. 999,99% 0,00% 0,00% 4 of

5 Totalrentabilitet 122,05% -999,99% -183,33% Egenkapital rentabilitet 490,20% 0,00% -183,33% Soliditet Egenkapital andel 43,79% -999,99% 100,00% Tapsbuffer 11,76% 0,00% 0,00% Likviditet Likviditetsgrad 1 1,78 0,02 0,00 Likviditetsgrad 2 1,78 0,02 0,00 Likvider i % av salg 24,77% 0,00% 0,00% Gjennomsnittlig lagertid 0d 0d 0d Finansiering Langsiktig lagerfinansiering. 0,00% 0,00% 0,00% Fremmed kapital kostnad. 8,10% 0,00% 0,00% NØKKELTALL BRANSJE Inntjening Overskuddsprosent 6,19% 5,16% 5,87% Rentedekningsgrad. 955,90% 764,45% 999,99% Totalrentabilitet 9,67% 13,92% 12,41% Egenkapital rentabilitet 25,09% 25,97% 34,52% Soliditet Egenkapital andel 29,42% 24,67% 24,77% Tapsbuffer 19,97% 14,85% 13,65% Likviditet Likviditetsgrad 1 1,34 1,29 1,19 Likviditetsgrad 2 1,15 1,11 1,00 Likvider i % av salg 13,99% 12,28% 12,93% Gjennomsnittlig lagertid 38d 32d 34d Finansiering Langsiktig lagerfinansiering. 100,00% 100,00% 99,74% Fremmed kapital kostnad. 1,24% 5,82% 1,74% BETALINGSERFARING SAMMENDRAG Type Inkasso/forl./off. Pant i løsørereg. Tvungne pant eiend.reg. Dato ajour Antall MELDING(ER) Prokura ikke funnet på forespurt objekt. Betalingsanmerkninger ikke funnet på forespurt objekt. Ingen konsernrelasjoner funnet. Ingen informasjon er funnet i Løsøreregisteret. 5 of

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS 1-7-214 BILREKLAME AS MAGNUS LAGABØTERS VEG 4 PB 45 ANGELTRØA 7457 TRONDHEIM Norge YVONNE SÆTHER KVALE FORETAKSANALYSE Bilreklame AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 27-05-2013 for

D&B Firmafakta. Rapport den 27-05-2013 for D&B Firmafakta Rapport den 27-05-2013 for FORAAS OMRÅDESIKRING AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8 Økonomi

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 25-10-2010 for

D&B Firmafakta. Rapport den 25-10-2010 for THORSTEIN LUND AS BJØDNABEEN 16 4033 STAVANGER Att.: MYHRE GEIR PAWELLS D&B Firmafakta Rapport den 25-10-2010 for MALERFIRMAET LUND & VAALAND AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre... 1 av 8 13.08.13 12:23 Elektroentreprenører Besøksadresse: Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre...

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Årsregnskap Steen & Strøm AS

Årsregnskap Steen & Strøm AS Årsregnskap Steen & Strøm AS for perioden 1. januar til 31. desember Tall i NOK 1000 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2010 2009 Leieinntekter 6 34 144 34 519 Andre driftsinntekter 6 72 636 55 362

Detaljer

KRT-1008 Kvartalsoppgave for verdipapirforetak. nmlkji. nmlkji

KRT-1008 Kvartalsoppgave for verdipapirforetak. nmlkji. nmlkji 1. Generelle opplysninger Innsendingsfrist: senest 30 dager etter utløpet av kvartalet. I tillegg til kvartalsoppgave skal foretaket en gang i året også sende inn fullstendig årsregnskap, årsberetning

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 09/10

Arbeidsnotat nr. 09/10 Arbeidsnotat nr. 09/10 Dokumentasjon og kvalitetssikring av SNFs og NHHs database med regnskaps- og foretaksinformasjon for norske selskaper (Oppdatert 03/2010) av Aksel Mjøs og Karoline Øksnes Prosjektet

Detaljer

Tertialrapport januar april 2010

Tertialrapport januar april 2010 Tertialrapport januar april 2010 Hovedtrekk: Vesentlig forberet resultat - vekst i henhold til strategiplan redusert gjeld Nortura oppnådde et resultat før skatt for første tertial som er nesten 200 millioner

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2003. Utdrag

ÅRSBERETNING 2003. Utdrag ÅRSBERETNING 2003 E n h e t o g m a n g f o l d Utdrag STYRETS BERETNING Trondheim og Omegn Boligbyggelag, med forretningskontor i Trondheim, er et andelslag med vekslende antall andelseiere og vekslende

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Macama Scandinavian Development. Constructive Development Bøhler Invest

ÅRSRAPPORT 2013. Macama Scandinavian Development. Constructive Development Bøhler Invest ÅRSRAPPORT 2013 Macama Scandinavian Development Constructive Development Bøhler Invest 1 INNHOLD SANDAKERVEIEN 56 2 3 Hovedbegivenheter 2013 og fremtidsutsikter...4 Selskapsstruktur og forretningsområder...6

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

RAPPORT BANEBRYTENDE KONSTRUKSJONSTEKNIKK SEABROKERS ÅRSRAPPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009

RAPPORT BANEBRYTENDE KONSTRUKSJONSTEKNIKK SEABROKERS ÅRSRAPPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 RAPPORT ÅRSRAPPORT 2009 RAPPORT ÅRSRAPPORT 2009 BANEBRYTENDE KONSTRUKSJONSTEKNIKK SEABROKERS 2 3 DET ÅRET DET VAR SÅ BRATT 2008 ble et godt år for Kruse Smith konsernet. Omsetningen ble på 2,9 mrd. kroner,

Detaljer

NetCom Konsern Balanse

NetCom Konsern Balanse NetCom Konsern Resultatregnskap (MNOK) NOTE Telefoni inntekt 3 752 2 914 2 494 Driftsinntekter 1 3 752 2 914 2 494 Nettverks- og produktkostnader 2 1 11 848 658 Lønn og sosiale kostnader 3 387 296 269

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing Arsregnskap 213 for Leksvik Bygdeallmen n ing Organ isasjonsn r. 93974584 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert reg nskapsfo rerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 98 49164

Detaljer

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn Årsregnskap 2012 Det norske Baptistsamfunn Resultatregnskap 1.1-31.12 Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER Gaver - andre driftsinntekter 1 9 282 373 8 901 110 Testamentariske gaver 0 1 700 406 Prosjektinntekter

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer