Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS. Selskapskapital/Aksjekapital: Selskapets alder: 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS. Selskapskapital/Aksjekapital: 990.000 Selskapets alder: 1"

Transkript

1 NORDIC TOOLS AS Strømsveien Oslo PB 109 Leirdal 1009 Oslo Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS Side 1 av 7 Vår ref.: CIW55681 NORDIC TOOLS AS BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert ansvar som måtte oppstå som opplysningene i noen punkt ikke med alltid kan gi så korrekte opplysninger bruk. De må hverken forevises eller følge av bruk av denne opplysning Deres erfaring, ber vi Dem vennligst om som mulig. Rating Poeng pr. dato: Tekst: Kredittgrense min.- max.: Maks. kredittbeløp: Omsetning: Egenkapital: Resultat: Kortsiktig gjeld: Finanskostnader 70 poeng 0-14 Ikke kredittverdig Kreditt mot sikkerhet Kredittverdig God kredittverdighet Beste kredittverdighet God kredittverdighet 1-2 % av omsetningen begrenset til 2% av omsetningen Trend: Trend: Trend: Trend: Trend: Selskapskapital/Aksjekapital: Selskapets alder: 1 Betalingserfaring: Upåklagelig Frivillig pantstillelse: Ja Det er ved utarbeidelse av ratingen lagt spesielt vekt på opplysninger av økonomisk art og generell foretaksinformasjon. Egenkapitalen som legges til grunn for analysene, er den gjeldende på regnskapsavslutningstidspunktet. Endring i aksjekapitalsituasjonen etter dette opplyses reell men påvirker ikke ratingen. Trend Poeng: Maks kreditt: Kredittgrense: 1-2 % av omsetn 1-2 % av omsetn 1-2 % av omsetn Begrenset til 2% av omsetn 2% av omsetn 2% av omsetn Omsetning: Egenkapital: Neg betanm. Nei Nei Nei Nye betanm. Nei Nei Nei Foretaksinformasjon Etablert: 2012 Reg.dato: Oppdatert per: Telefon: Selskapskapital/Aksjekapital: Antall ansatte: 2014 : 9 / 2013 : 8 / 2012 : Daglig leder: Hellerud Geir Lønn daglig leder: Revisor: Stiansen & Co AS Historiske navn: GEPE TOOLS AS

2 Side 2 av 7 Kontaktinformasjon: Telefonnummer: Faksnummer: 0 E-post: Mobiltelefon: Daglig leder: HELLERUD GEIR Regnskapfører: NOREGN AS Bransje: Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutsty Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner Formål: Import og salg av verktøy og bygningsvarer. delta i andre virksomheter. Styre Navn Verv Født Adresse Hellerud Geir Styreleder Vassfaret 6, 0773 Oslo Skjærsveen Peder Varamedlem Firma tegnes av: Prokura: Kommentar: Styreleder alene Eiere Navn Foretaksnr. Land Andel Gepe Holding AS NO Datter Ingen data funnet Negative betalingsanmerkninger Negative betalingsanmerkninger (Antall=0) Ingen data funnet Frivillige pantstillelser (Antall=4) Dato Type Kilde Beløp Status Kreditor Pantsettelse av varelager LØ Danske Bank Pantsettelse av motorvogn LØ Danske Bank Factoringavtale LØ Danske Bank Pant i driftstilbehør LØ Danske Bank

3 Side 3 av 7 Aktuelle hendelser Dato Kilde Hendelse CI Rating beregnet rating endret fra 71 til 70 poeng CI Rating beregnet rating endret fra 70 til 71 poeng CI Rating beregnet rating endret fra 46 til 70 poeng CI Rating beregnet rating endret fra 36 til 46 poeng FO Aksjekapital endret CI Rating beregnet rating endret fra 35 til 36 poeng LY Navneendring CI Rating beregnet rating endret fra 40 til 35 poeng CI Rating beregnet rating opprettet med 40 poeng Regnskap Resultat Sum driftsinntekter: Sum driftskostnader: Driftsresultat: Sum finansinntekter: Sum finanskostnader: Ordinært resultat før skatt: Årets skattekostnad: Ordinært resultat: Sum ekstraordinære poster: 0 0 Årsresultat: Sum overføringer: Balanse Total sum anleggsmidler: Total sum omløpsmidler: Sum eiendeler: Sum innskutt egenkapital: Sum opptjent egenkapital: Sum egenkapital: Sum langsiktig gjeld: Sum kortsiktig gjeld: Sum egenkapital og gjeld: Resultat detaljer Salgsinntekter: Andre driftsinntekter: Sum driftsinntekter:

4 Side 4 av 7 Varekostnad: Beh.endring egentilv. varer: 0 0 Lønnskostnad: Avskrivning: Nedskrivning: 0 0 Tap på fordringer: 0 0 Annen driftskostnad: Sum driftskostnader: Driftsresultat: Inntekt inv. i datterselskap: 0 0 Inntekt inv. foretak i kons.: 0 0 Inntekt inv. annet foretak: 0 0 Renteinntekt foretak i konsern: 0 0 Annen renteinntekt: Annen finansinntekt: Sum finansinntekter: Verdiendr. fin. omløpsmidler: 0 0 Nedskr. fin. omløpsmidler: 0 0 Nedskr. fin. anleggsmidler: 0 0 Rentekost. foretak s. konsern: 0 0 Annen rentekostnad: Annen finanskostnad: Agio/disagio: 0 0 Sum finanskostnader: Netto finansielle poster: Ordinært resultat før skatt: Årets skattekostnad: Ordinært resultat: Ekstraordinær inntekt: 0 0 Ekstraordinær kostnad: 0 0 Skattekost. ekstraord.res.: 0 0 Sum ekstraordinære poster: 0 0 Årsresultat: Konsernbidrag: Utbytte: 0 0 Fond for vurderingsforsk.: 0 0 Annen egenkapital: Sum overføringer:

5 Side 5 av 7 Balanse detaljer Forskn.,utv,kons.,goodwill: 0 0 Utsatt skattefordel: Sum immatrielle eiendeler: Fast eiendom, tomter, bygn.: 0 0 Maskiner og anlegg: 0 0 Skip, rigger, fly o.l.: 0 0 Driftsløsøre, inv., verktøy o.l.: Sum varige driftsmidler: Invest. i datterselskap: 0 0 Invest. annet foret. i kons.: 0 0 Lån til foretak i konsern: 0 0 Invest. i tilknyttet selskap: 0 0 Lån til tilkn. selskap: 0 0 Invest. i aksjer og andeler: 0 0 Obligasjoner og andre fordr.: 0 0 Pensjonsmidler: 0 0 Ansvarlig lånekapital: 0 0 Sum finansielle anleggsmideler: 0 0 Andre anleggsmidler: 0 0 Total sum anleggsmidler: Varebeholdning: Kundefordringer: Andre fordringer: Konsernfordringer: 0 0 Krav på innbet. av selsk.kap.: 0 0 Sum fordringer: Aksjer/andel foretak s. kons.: 0 0 Markedsbaserte aksjer: 0 0 Markedsbaserte obligasjoner: 0 0 Markedsbaserte fin. instr.: 0 0 Andre finansielle instr.: 0 0 Sum investeringer: 0 0 Kasse/bank: Andre omløpsmidler: 0 0 Total sum omløpsmidler: Sum eiendeler:

6 Side 6 av 7 Selskapskapital/aksjekapital: Egne aksjer: 0 0 Overkursfond: Sum innskutt egenkapital: Fond for vurderingsforskj.: 0 0 Annen egenkapital: Sum opptjent egenkapital: Sum egenkapital: Minoritesinteresse: 0 0 Pensjonsforpliktelser: 0 0 Utsatt skatt: Andre avs. for forpliktelser: 0 0 Sum avsetning forpliktelser: Konvertible lån: 0 0 Obligasjonslån: 0 0 Gjeld til kredittinstitusj.: 0 0 Ansvarlig lånekapital: 0 0 Konserngjeld: 0 0 Øvrig langsiktig gjeld: Sum annen langsiktig gjeld: Sum langsiktig gjeld: Konvertible lån: 0 0 Sertifikatlån: 0 0 Gjeld til kredittinstitusj.: Leverandørgjeld: Betalbar skatt: Skyldig off. avgifter: Utbytte: 0 0 Konserngjeld: 0 0 Øvrig kortsiktig gjeld: Sum kortsiktiggjeld: Sum egenkapital og gjeld:

7 Side 7 av 7 Nøkkeltall Årsavslutning: Resultatgrad: 5.5 % 7.4 % Likviditetsgrad I: Soliditet: 49.3 % 48.3 % Gjeldsgrad: Rentedekningsgrad: Kontantstrøm: 5.5 % 6.5 % Lagerfinansiering: Egenkapitalrentabilitet: 21.3 % 28.2 % Totalrentabilitet: 15.9 % 21.4 % Revisors beretning År Merknad Normal beretning Normal beretning

Credit Rating/Score LKC AS. 2.108.000 begrenset til 15% av egenkapitalen. Selskapskapital/Aksjekapital: 500.000 Selskapets alder: 10

Credit Rating/Score LKC AS. 2.108.000 begrenset til 15% av egenkapitalen. Selskapskapital/Aksjekapital: 500.000 Selskapets alder: 10 986559434 LKC AS Bentsrudveien 14 3080 Holmestrand Credit Rating/Score LKC AS Side 1 av 7 Vår ref.: CIW70668 LKC AS BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med

Detaljer

7760 SNÅSA Side: 1. RISETH THOR Beløpene angis i NOK. Foretaksanalyse

7760 SNÅSA Side: 1. RISETH THOR Beløpene angis i NOK. Foretaksanalyse Stemmer opplysningene i noe punkt ikke med Deres erfaring, ber vi Dem vennligst om straks Í meddele oss dette, for at vi alltid kan gi sí korrekte opplysninger som mulig. SÍvel skriftlige som muntlige

Detaljer

6817 NAUSTDAL Side: 1. GRIMELID HARALD ATLE Beløpene angis i NOK. Foretaksanalyse

6817 NAUSTDAL Side: 1. GRIMELID HARALD ATLE Beløpene angis i NOK. Foretaksanalyse Stemmer opplysningene i noe punkt ikke med Deres erfaring, ber vi Dem vennligst om straks Í meddele oss dette, for at vi alltid kan gi sí korrekte opplysninger som mulig. SÍvel skriftlige som muntlige

Detaljer

FORETAKSANALYSE. AS Moss Transportforum

FORETAKSANALYSE. AS Moss Transportforum 12-12-213 AS MOSS TRANSPORTFORUM VÅLERVEGEN 157 PB 74 159 MOSS Norge MORTEN NORE FORETAKSANALYSE AS Moss Transportforum Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS 1-7-214 BILREKLAME AS MAGNUS LAGABØTERS VEG 4 PB 45 ANGELTRØA 7457 TRONDHEIM Norge YVONNE SÆTHER KVALE FORETAKSANALYSE Bilreklame AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS 3-7-213 MILJØMALERN AS ØSTERDALSGATA 1 K 658 Norge OSLO SPANGEN JOHNNY FORETAKSANALYSE Miljømalern AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Mo Fjernvarme AS

FORETAKSANALYSE. Mo Fjernvarme AS 24-6-214 MO FJERNVARME AS HALVOR HEYERDAHLS VEI 48 PB 5 VIKA 861 MO I RANA Norge TERJE SUND-OLSEN FORETAKSANALYSE Mo Fjernvarme AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Htl Elektro AS

FORETAKSANALYSE. Htl Elektro AS 23-9-211 HTL ELEKTRO AS PB 133 6447 Norge ELNESVÅGEN HELGE HENØEN FORETAKSANALYSE Htl Elektro AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Smart Elektro AS

FORETAKSANALYSE. Smart Elektro AS 14-12-212 SMART ELEKTRO AS JERIKOVEIEN 2 167 Norge OSLO LISE BERGLI NÆSS FORETAKSANALYSE Smart Elektro AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Inventory Investment AS

FORETAKSANALYSE. Inventory Investment AS 2-7-212 INVENTORY INVESTMENT AS TROLLÅSVEIEN 8 PB 17 1421 TROLLÅSEN Norge ROSMO SVERRE CHARLES FORETAKSANALYSE Inventory Investment AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ÅRVOLL BYGG AS 989794302 27.mai.2013 Firmainformasjon ÅRVOLL BYGG AS Orgnr.: 989794302 D-U-N-S: 548542278 Telefon: 22655100 Hjemmeside: www.aarvollbygg.no Epostadresse: kontakt@aarvollbygg.no

Detaljer

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse:

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse: D&B Totalrapport Organisasjonsnummer 990507570 Dunsnummer 566677626 Firmanavn NOVICON AS Gateadresse Gate Postnr - Poststed Postboksadresse Postboks Postnr - Poststed Reppevegen 90 D 7054 - Ranheim 7481

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 05-01-2007 for

D&B Firmafakta. Rapport den 05-01-2007 for AXFLOW AS Postboks: 98, LILLEAKERVEIEN 10 0283 OSLO Att.: ØDEGÅRD GUNNAR D&B Firmafakta Rapport den 05-01-2007 for AXFLOW AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. JULI 2015 FOR SERVERPARKERING AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. JULI 2015 FOR SERVERPARKERING AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. JULI 2015 FOR SERVERPARKERING AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 24. JULI 2015 FOR MEDISTIM NORGE AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 24. JULI 2015 FOR MEDISTIM NORGE AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 24. JULI 2015 FOR MEDISTIM NORGE AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 03-08-2012 for

D&B Firmafakta. Rapport den 03-08-2012 for D&B Firmafakta Rapport den 03-08-2012 for INMENTE AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8 Økonomi - oppstilling

Detaljer

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre... 1 av 8 13.08.13 12:23 Elektroentreprenører Besøksadresse: Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre...

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 13. FEBRUAR 2015 FOR NEMI AGDER AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 13. FEBRUAR 2015 FOR NEMI AGDER AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 13. FEBRUAR 2015 FOR NEMI AGDER AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 10. FEBRUAR 2014 FOR SØDERHAMN ERIKSSON AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 10. FEBRUAR 2014 FOR SØDERHAMN ERIKSSON AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 10. FEBRUAR 2014 FOR SØDERHAMN ERIKSSON AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 23. JUNI 2014 FOR LINDHAUGEN AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 23. JUNI 2014 FOR LINDHAUGEN AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 23. JUNI 2014 FOR LINDHAUGEN AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8. Økonomi

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 26. FEBRUAR 2014 FOR MALERMESTRENE INDRE ØSTLAND AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 26. FEBRUAR 2014 FOR MALERMESTRENE INDRE ØSTLAND AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 26. FEBRUAR 2014 FOR MALERMESTRENE INDRE ØSTLAND AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 16-10-2012 for

D&B Firmafakta. Rapport den 16-10-2012 for D&B Firmafakta Rapport den 16-10-2012 for Produsert av Dibuco AS - www.dibuco.no NORAUTRON AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 31. MARS 2014 FOR EXTEND AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 31. MARS 2014 FOR EXTEND AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 31. MARS 2014 FOR EXTEND AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8. Økonomi

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 27-05-2013 for

D&B Firmafakta. Rapport den 27-05-2013 for D&B Firmafakta Rapport den 27-05-2013 for FORAAS OMRÅDESIKRING AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8 Økonomi

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 8. AUGUST 2014 FOR AUSTAD MASKINSTASJON AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 8. AUGUST 2014 FOR AUSTAD MASKINSTASJON AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 8. AUGUST 2014 FOR AUSTAD MASKINSTASJON AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 22. AUGUST 2014 FOR TELLEFSDAL AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 22. AUGUST 2014 FOR TELLEFSDAL AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 22. AUGUST 2014 FOR TELLEFSDAL AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer