7760 SNÅSA Side: 1. RISETH THOR Beløpene angis i NOK. Foretaksanalyse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "7760 SNÅSA Side: 1. RISETH THOR Beløpene angis i NOK. Foretaksanalyse"

Transkript

1 Stemmer opplysningene i noe punkt ikke med Deres erfaring, ber vi Dem vennligst om straks Í meddele oss dette, for at vi alltid kan gi sí korrekte opplysninger som mulig. SÍvel skriftlige som muntlige opplysninger er bare til sp½rrerens eget bruk. Bemerk: De mí hverken forevises eller meddeles til andre. Vi fraskriver oss ethvert ansvar som mítte oppstí som f½lge av bruk av denne opplysning i strid med leveringsvilkírene SNÅSA Side: 1 RISETH THOR Beløpene angis i NOK Foretaksanalyse 7760 SNÅSA Rating Normal 0-14 Ikke kredittverdig Kreditt mot sikkerhet Kredittverdig God kredittverdighet Beste kredittverdighet Rating nivå : 14/ poeng God kredittverdighet Kredittgrense % av omsetningen pr. 31/ Maks. Kreditt ,- Begrenset til 15% av egenkapitalen Omsetning Trend: positiv Egenkapital Trend: positiv Resultat Trend: positiv Kortsiktig gj Trend: negativ Finanskostnad Trend: positiv Reg. Akap Selskapsform: as alder: 14 år Bet. Erfaring Upåklagelig Frivillige pantstillelser: ja Rating - trend Dato 14/ / / / Poeng Maks. Kreditt Kredittgrense % % % % av omsetning av omsetning av omsetning av omsetning Begrenset til 15% av e.k. 15% av e.k. 15% av e.k. 15% av e.k. Omsetning Egenkapital Neg. Bet.Anm. Nei Nei Nei Nei Nye bet.anm. Nei Nei Nei Nei (maks.kreditt/omsetning/egenkapital i hele tusen) Det er ved utarbeidelsen av ratingen lagt spesielt vekt på opplysninger av økonomisk art og generell foretaksinformasjon. CreditInform AS Organisasjonsnr. Postadresse Besøksadresse Telefon Telefax Bankgironr. Company reg.no. NO Postal address PB 5275 Majorstua N-0303 Oslo Visiting address Sørkedalsveien 10C 0369 Oslo Telephone Telefax Bank account no Bank Union Bank of Norway PB 1172 Sentrum N-0107 Oslo Swift: UBNONOKK

2 Bransje(nace) Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmings Formål Import og videresalg av heste- og krøtterutstyr fra latvia. import og videresalg av stolper og netting fra sverige og finland. Side: 2 Styreinformasjon Navn Verv Født Riseth thor Styreleder Reppen jan-arne Nestleder Wang sissel Styremedlem Tegnes av To styremedlemmer i fellesskap. Prokura Styrets leder alene Aksjonærer/eiere Navn Fnr Andel(%) Riseth thor Reppen jan-arne Kommentar Privateiet foretak Betalingsanmerkninger Betalingsanmerkninger: intet registrert i vår database. Frivillige pantstillelser mm Reg/tingl Type Kilde Beløp 16/ Pantsettelse av varelager Brønnøysundregistre Kreditor: sparebanken midt-norge 16/ Pant i fordringer Brønnøysundregistre Kreditor: sparebanken midt-norge, snåsa Offentlig informasjon 05/ Rating beregnet rating endret fra 55 til 62 poeng

3 Resultatregnskap Side: 3 31/ / / Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat : Finansinntekter Finanskostnader Res. Før skatt Skatter Ekstraord. Poster Årsresultat Overføringer Balanse 31/ / / Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Innskutt egenkap Opptjent egenkapital Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Sum gjeld og ek

4 Spesifikasjon resultatregnskap Side: 4 31/ / / Salgsinntekter Andre inntekter Sum driftsinnt Varekostnad Beholdning varer Lønnskostnad Avskriving Nedskriving Tap på fordring Andre driftskostn Sum driftskostn Driftsresultat Innt inv. Datter Innt inv konsern Innt invest tilkn Renteinnt i kons Annen renteinntekt Annen finansinnt Sum finansinntekt Verdiendr fin oml Nedskriv fin oml Nedskriv fin anl Rentekost i kons Annen rentekostnad Annen finanskost Agio/disagio Sum finanskostnad Netto finanspost Ord res før skatt Skattekostnad Ordinært resultat

5 Side: 5 Ekstraord inntekt Ekstraord kostnad Ekstraord skatt Sum ekstraordinær Årsresultat Konsernbidrag Utbytte Fond vurderingsf Annen egenkapital Sum overføringer

6 Spesifikasjon balanse Side: 6 31/ / / Forsk, utv, goodw Utsatt skatteford Sum immatriell Fast eiendom Maskiner og anlegg Skip, rigger, fly Driftsøre, innv Sum varig driftm Invest i datters Invest i konsern Lån til konsern Invest i tilkn.s Lån selsk f virks Aksjer og andeler Obligasjoner o.a Pensjonsmidler Ansvarlig lånekap Sum finans anlegg Andre anleggsmidl Sum anleggsmidler Varebeholdning Kundefordringer Andre fordringer Konsernfordringer Krav aksjekapital Sum fordringer Aksjer i konsern Markedsbas akjer Markedsbas obliga Markedsbas finansi Andre finans instr

7 Side: 7 Sum investeringer Kasse/bank Andre oml midl Sum omløpsmidler Sum eiendeler Selskapskapital Egne aksjer Overkursfond Sum innsk egenkap Fond vurd forskj Annen egenkapital Opptjent egenkap Sum egenkapital Minoritetsint Pensjonsforplikt Utsatt skatt Andre avs forplikt Sum avsetn forpl Konvertible lån Obligasjonslån Gjeld kredittinst Ansv. Lånekapital Konserngjeld Annen langs gjeld Sum a. Langs gjeld Sum langsikt gjeld Konvertible lån Sertifikatlån Gjeld kredittinst Leverandørgjeld Betalbar skatt

8 Side: 8 Skyldig off. Avg Utbytte Konserngjeld Kassekreditt Annen korts gjeld Sum kortsikt gjeld Sum egenk og gjeld

9 Nøkkeltall fra regnskapet Side: 9 31/ / / Resultatgrad 10.6 % 5.0 % 1.6 % Likviditetsgrad Soliditet 32.6 % 56.8 % 23.9 % Gjeldsgrad Rentedekningsgrad Kontantstrøm 7.2 % 2.4 % -0.5 % Lagerfinansiering % 93.2 % 95.3 % Egenkap.Rentabil % 36.3 % -5.7 % Total rentabil % 45.9 % 5.0 % Revisors anmerkning 31/ Normal beretning Revisors anmerkning 31/ Normal beretning Revisors anmerkning 31/ Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer,ledende pers. El. Ansatte

10 Finansieringsanalyse Side: Resultat før eks. Ord. Poster Ordinære avskrivninger Skatter /- Endring i minst likvide omløpsmidler /- Økning/reduksjon i kortsiktig gj = Ordinær kontantstrømbidrag i Reduksjon i langsiktig gj = Ordinær kontantstrømbidrag ii Utbytte/privatuttak = Tilbakeholdt likviditet /+ Salg av anlegg/investeringer Økning langsiktig gj. 0 0 = Nødvendig selvfinansiering av inv = Ordinær netto kontantstrøm /- Økning/reduksjon i trekk kassekr /- Ny egenkapital/tilbakebet. Egenkap 0 0 +/- Ekstraord. Poster(eks nedskr.) 0 0 = Årets netto kontantstrøm Likviditetsbeholdning = Likviditetsbeholdning

11 Konkursprediksjon Konkurs kan forutsies med stor sannsynlighet minst 3 år før den inntreffer. Ved å beregne fem forholdstall fra bedriftens regnskap får du beskjed om hvilken vei det går. Dette er en matematisk beregning basert på statistiske materialer over en 20 års periode. Det må utvises stor forsiktighet ved å trekke konklusjoner kun på bakgrunn av beregningene. Formelen vil dog under de fleste omstendigheter vise en positiv eller negativ trend. Side: Driftsinntekter Res.E.Finansinnt Finanskostnader Tot. Omløpsmidl Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Innskutt egenkap Opptjent egenkap Z-faktor poeng Sone Grønn sone Grønn sone Grønn sone Trend Soneinndeling : 2,5 1,3 0,0 Grønn Gul sone(svak) Rød sone(fare)

12 Risikoanalyse Rating: operativ 62 poeng Rating "God kredittverdighet" (50-74 poeng) Kundens kredittverdighet vurderes som meget god. Mindre selskaper (under 20 mill i omsetning) vil her være i en klasse for seg selv og blant de med best resultater i Norge. Større selskaper driver også med respektable og gode resultater. Avgjørende momenter Juridiske faktorer Aksjekapital Risiko rating Risiko alder Risiko størrelse Rentabilitet Soliditet Kontantstrøm Betalingserfaring Flere faktorer mangler Lav Normal/høy Meget sterk Meget sterk Sterk Upåklagelig Tiltak Normale gode kredittrutiner etableres også for disse kundene dog med det utgangspunkt at de beste og sikreste kundene bør ligge i dette området. Side: 12

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS 1-7-214 BILREKLAME AS MAGNUS LAGABØTERS VEG 4 PB 45 ANGELTRØA 7457 TRONDHEIM Norge YVONNE SÆTHER KVALE FORETAKSANALYSE Bilreklame AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 27-05-2013 for

D&B Firmafakta. Rapport den 27-05-2013 for D&B Firmafakta Rapport den 27-05-2013 for FORAAS OMRÅDESIKRING AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8 Økonomi

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 25-10-2010 for

D&B Firmafakta. Rapport den 25-10-2010 for THORSTEIN LUND AS BJØDNABEEN 16 4033 STAVANGER Att.: MYHRE GEIR PAWELLS D&B Firmafakta Rapport den 25-10-2010 for MALERFIRMAET LUND & VAALAND AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 09/10

Arbeidsnotat nr. 09/10 Arbeidsnotat nr. 09/10 Dokumentasjon og kvalitetssikring av SNFs og NHHs database med regnskaps- og foretaksinformasjon for norske selskaper (Oppdatert 03/2010) av Aksel Mjøs og Karoline Øksnes Prosjektet

Detaljer

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre... 1 av 8 13.08.13 12:23 Elektroentreprenører Besøksadresse: Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre...

Detaljer

www.no.experian.com e-post: kundesenter@no.experian.com

www.no.experian.com e-post: kundesenter@no.experian.com Experian AS... 3 Velkommen til Credit Onlines brukerhåndbok... 4 Pålogging... 4 Søk på norske foretak... 5 Tilgjengelig informasjon... 7 Credit Rating/Score... 7 Kritisk kontantstrøm... 8 Personsjekk styre/ledelse...

Detaljer

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT

INFORMASJONSDOKUMENT INFORMASJONSDOKUMENT Domstein ASA ("Domstein" eller "Selskapet") Org.nr. 960 756 932 Dette informasjonsdokumentet ("Informasjonsdokumentet") er utarbeidet i forbindelse med Domsteins erverv av virksomheten

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Tertialrapport januar april 2010

Tertialrapport januar april 2010 Tertialrapport januar april 2010 Hovedtrekk: Vesentlig forberet resultat - vekst i henhold til strategiplan redusert gjeld Nortura oppnådde et resultat før skatt for første tertial som er nesten 200 millioner

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

Årsregnskap Steen & Strøm AS

Årsregnskap Steen & Strøm AS Årsregnskap Steen & Strøm AS for perioden 1. januar til 31. desember Tall i NOK 1000 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2010 2009 Leieinntekter 6 34 144 34 519 Andre driftsinntekter 6 72 636 55 362

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer