Credit Rating/Score LKC AS begrenset til 15% av egenkapitalen. Selskapskapital/Aksjekapital: Selskapets alder: 10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Credit Rating/Score LKC AS. 2.108.000 begrenset til 15% av egenkapitalen. Selskapskapital/Aksjekapital: 500.000 Selskapets alder: 10"

Transkript

1 LKC AS Bentsrudveien Holmestrand Credit Rating/Score LKC AS Side 1 av 7 Vår ref.: CIW70668 LKC AS BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert ansvar som måtte oppstå som opplysningene i noen punkt ikke med alltid kan gi så korrekte opplysninger bruk. De må hverken forevises eller følge av bruk av denne opplysning Deres erfaring, ber vi Dem vennligst om som mulig. Rating Poeng pr. dato: Tekst: Kredittgrense min.- max.: Maks. kredittbeløp: Omsetning: Egenkapital: Resultat: Kortsiktig gjeld: Finanskostnader 84 poeng 0-14 Ikke kredittverdig Kreditt mot sikkerhet Kredittverdig God kredittverdighet Beste kredittverdighet Beste kredittverdighet 2-2 % av omsetningen begrenset til 15% av egenkapitalen Trend: Trend: Trend: Trend: Trend: Selskapskapital/Aksjekapital: Selskapets alder: 10 Betalingserfaring: Upåklagelig Frivillig pantstillelse: Ja Det er ved utarbeidelse av ratingen lagt spesielt vekt på opplysninger av økonomisk art og generell foretaksinformasjon. Egenkapitalen som legges til grunn for analysene, er den gjeldende på regnskapsavslutningstidspunktet. Endring i aksjekapitalsituasjonen etter dette opplyses reell men påvirker ikke ratingen. Trend Poeng: Maks kreditt: Kredittgrense: 2-2 % av omsetn 2-2 % av omsetn 2-2 % av omsetn 1-2 % av omsetn Begrenset til 15% av egenkap 15% av egenkap 15% av egenkap 15% av egenkap Omsetning: Egenkapital: Neg betanm. Nei Nei Nei Nei Nye betanm. Nei Nei Nei Nei

2 Side 2 av 7 Foretaksinformasjon Etablert: 2004 Reg.dato: Oppdatert per: Telefon: Telefax: Selskapskapital/Aksjekapital: Fullt innbetalt Antall ansatte: 2014 : 10 / 2013 : 11 / 2012 : 11 Daglig leder: Kristoffersen Lennert A Lønn daglig leder: Revisor: Oddbjørn Roso Historiske navn: KRISTOFFERSEN L CONSTRUCTION AS Kontaktinformasjon: Faksnummer: Daglig leder: KRISTOFFERSEN LENNERT A Regnskapfører: VISMA SERVICES NORGE AS Bransje: Oppføring av bygninger Oppføring av bygninger Formål: Drive entreprenørforretning samt erverve eiendommer og ved aksjetegning eller lignende å delta i annen virksomhet. Styre Navn Verv Født Adresse Kristoffersen Lennert A Styreleder Prinsesseveien 2, 3123 Tønsberg Kristoffersen Lisbeth Varamedlem Firma tegnes av: Prokura: Kommentar: Styreleder alene Eiere Navn Foretaksnr. Land Andel Kristoffersen Holding AS Datter Ingen data funnet Negative betalingsanmerkninger Negative betalingsanmerkninger (Antall=0) Ingen data funnet

3 Side 3 av 7 Frivillige pantstillelser (Antall=3) Dato Type Kilde Beløp Status Kreditor Factoringavtale LØ Fokus Bank Pant i driftstilbehør LØ Fokus Bank Factoringavtale LØ Euler Hermes Kredittforsikring, Oslo Aktuelle hendelser Dato Kilde Hendelse CI Rating beregnet rating endret fra 78 til 84 poeng CI Rating beregnet rating endret fra 73 til 78 poeng CI Rating beregnet rating endret fra 76 til 73 poeng CI Rating beregnet rating endret fra 72 til 76 poeng CI Rating beregnet rating endret fra 77 til 72 poeng Regnskap Resultat Sum driftsinntekter: Sum driftskostnader: Driftsresultat: Sum finansinntekter: Sum finanskostnader: Ordinært resultat før skatt: Årets skattekostnad: Ordinært resultat: Sum ekstraordinære poster: Årsresultat: Sum overføringer: Balanse Total sum anleggsmidler: Total sum omløpsmidler: Sum eiendeler: Sum innskutt egenkapital: Sum opptjent egenkapital: Sum egenkapital: Sum langsiktig gjeld: Sum kortsiktig gjeld: Sum egenkapital og gjeld:

4 Side 4 av 7 Resultat detaljer Salgsinntekter: Andre driftsinntekter: Sum driftsinntekter: Varekostnad: Beh.endring egentilv. varer: Lønnskostnad: Avskrivning: Nedskrivning: Tap på fordringer: Annen driftskostnad: Sum driftskostnader: Driftsresultat: Inntekt inv. i datterselskap: Inntekt inv. foretak i kons.: Inntekt inv. annet foretak: Renteinntekt foretak i konsern: Annen renteinntekt: Annen finansinntekt: Sum finansinntekter: Verdiendr. fin. omløpsmidler: Nedskr. fin. omløpsmidler: Nedskr. fin. anleggsmidler: Rentekost. foretak s. konsern: Annen rentekostnad: Annen finanskostnad: Agio/disagio: Sum finanskostnader: Netto finansielle poster: Ordinært resultat før skatt: Årets skattekostnad: Ordinært resultat: Ekstraordinær inntekt: Ekstraordinær kostnad: Skattekost. ekstraord.res.: Sum ekstraordinære poster: Årsresultat:

5 Side 5 av 7 Konsernbidrag: Utbytte: Fond for vurderingsforsk.: Annen egenkapital: Sum overføringer: Balanse detaljer Forskn.,utv,kons.,goodwill: Utsatt skattefordel: Sum immatrielle eiendeler: Fast eiendom, tomter, bygn.: Maskiner og anlegg: Skip, rigger, fly o.l.: Driftsløsøre, inv., verktøy o.l.: Sum varige driftsmidler: Invest. i datterselskap: Invest. annet foret. i kons.: Lån til foretak i konsern: Invest. i tilknyttet selskap: Lån til tilkn. selskap: Invest. i aksjer og andeler: Obligasjoner og andre fordr.: Pensjonsmidler: Ansvarlig lånekapital: Sum finansielle anleggsmideler: Andre anleggsmidler: Total sum anleggsmidler: Varebeholdning: Kundefordringer: Andre fordringer: Konsernfordringer: Krav på innbet. av selsk.kap.: Sum fordringer: Aksjer/andel foretak s. kons.: Markedsbaserte aksjer: Markedsbaserte obligasjoner: Markedsbaserte fin. instr.: Andre finansielle instr.: Sum investeringer:

6 Side 6 av 7 Kasse/bank: Andre omløpsmidler: Total sum omløpsmidler: Sum eiendeler: Selskapskapital/aksjekapital: Egne aksjer: Overkursfond: Sum innskutt egenkapital: Fond for vurderingsforskj.: Annen egenkapital: Sum opptjent egenkapital: Sum egenkapital: Minoritesinteresse: Pensjonsforpliktelser: Utsatt skatt: Andre avs. for forpliktelser: Sum avsetning forpliktelser: Konvertible lån: Obligasjonslån: Gjeld til kredittinstitusj.: Ansvarlig lånekapital: Konserngjeld: Øvrig langsiktig gjeld: Sum annen langsiktig gjeld: Sum langsiktig gjeld: Konvertible lån: Sertifikatlån: Gjeld til kredittinstitusj.: Leverandørgjeld: Betalbar skatt: Skyldig off. avgifter: Utbytte: Konserngjeld: Øvrig kortsiktig gjeld: Sum kortsiktiggjeld: Sum egenkapital og gjeld:

7 Side 7 av 7 Nøkkeltall Årsavslutning: Resultatgrad: 10.9 % 5.4 % 3.5 % Likviditetsgrad I: Soliditet: 34.9 % 26.5 % 21.5 % Gjeldsgrad: Rentedekningsgrad: Kontantstrøm: 8.9 % 4.6 % 3.2 % Lagerfinansiering: Egenkapitalrentabilitet: 52.9 % 42.4 % 28.3 % Totalrentabilitet: 26.2 % 16.2 % 9.1 % Revisors beretning År Merknad Normal beretning Normal beretning Normal beretning

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS 1-7-214 BILREKLAME AS MAGNUS LAGABØTERS VEG 4 PB 45 ANGELTRØA 7457 TRONDHEIM Norge YVONNE SÆTHER KVALE FORETAKSANALYSE Bilreklame AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 27-05-2013 for

D&B Firmafakta. Rapport den 27-05-2013 for D&B Firmafakta Rapport den 27-05-2013 for FORAAS OMRÅDESIKRING AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8 Økonomi

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre... 1 av 8 13.08.13 12:23 Elektroentreprenører Besøksadresse: Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre...

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 25-10-2010 for

D&B Firmafakta. Rapport den 25-10-2010 for THORSTEIN LUND AS BJØDNABEEN 16 4033 STAVANGER Att.: MYHRE GEIR PAWELLS D&B Firmafakta Rapport den 25-10-2010 for MALERFIRMAET LUND & VAALAND AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 09/10

Arbeidsnotat nr. 09/10 Arbeidsnotat nr. 09/10 Dokumentasjon og kvalitetssikring av SNFs og NHHs database med regnskaps- og foretaksinformasjon for norske selskaper (Oppdatert 03/2010) av Aksel Mjøs og Karoline Øksnes Prosjektet

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap Steen & Strøm AS

Årsregnskap Steen & Strøm AS Årsregnskap Steen & Strøm AS for perioden 1. januar til 31. desember Tall i NOK 1000 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2010 2009 Leieinntekter 6 34 144 34 519 Andre driftsinntekter 6 72 636 55 362

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

KRT-1008 Kvartalsoppgave for verdipapirforetak. nmlkji. nmlkji

KRT-1008 Kvartalsoppgave for verdipapirforetak. nmlkji. nmlkji 1. Generelle opplysninger Innsendingsfrist: senest 30 dager etter utløpet av kvartalet. I tillegg til kvartalsoppgave skal foretaket en gang i året også sende inn fullstendig årsregnskap, årsberetning

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

RAPPORT BANEBRYTENDE KONSTRUKSJONSTEKNIKK SEABROKERS ÅRSRAPPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009

RAPPORT BANEBRYTENDE KONSTRUKSJONSTEKNIKK SEABROKERS ÅRSRAPPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 RAPPORT ÅRSRAPPORT 2009 RAPPORT ÅRSRAPPORT 2009 BANEBRYTENDE KONSTRUKSJONSTEKNIKK SEABROKERS 2 3 DET ÅRET DET VAR SÅ BRATT 2008 ble et godt år for Kruse Smith konsernet. Omsetningen ble på 2,9 mrd. kroner,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Macama Scandinavian Development. Constructive Development Bøhler Invest

ÅRSRAPPORT 2013. Macama Scandinavian Development. Constructive Development Bøhler Invest ÅRSRAPPORT 2013 Macama Scandinavian Development Constructive Development Bøhler Invest 1 INNHOLD SANDAKERVEIEN 56 2 3 Hovedbegivenheter 2013 og fremtidsutsikter...4 Selskapsstruktur og forretningsområder...6

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Tertialrapport januar april 2010

Tertialrapport januar april 2010 Tertialrapport januar april 2010 Hovedtrekk: Vesentlig forberet resultat - vekst i henhold til strategiplan redusert gjeld Nortura oppnådde et resultat før skatt for første tertial som er nesten 200 millioner

Detaljer

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4 Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsføring av skatt Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn Årsregnskap 2012 Det norske Baptistsamfunn Resultatregnskap 1.1-31.12 Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER Gaver - andre driftsinntekter 1 9 282 373 8 901 110 Testamentariske gaver 0 1 700 406 Prosjektinntekter

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT

INFORMASJONSDOKUMENT INFORMASJONSDOKUMENT Domstein ASA ("Domstein" eller "Selskapet") Org.nr. 960 756 932 Dette informasjonsdokumentet ("Informasjonsdokumentet") er utarbeidet i forbindelse med Domsteins erverv av virksomheten

Detaljer

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0 Resultatregnskap Tall i 1000 kr Note 2005 2004 2005 2004 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 10 328 810 10 210 983 241 105 242 607 Annen driftsinntekt 1 633 496 1 701 126 384 095 452 332 Sum driftsinntekter

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde Årsrapport 2007 Conecto Kunde Skyldner Innhold Administrerende direktør har ordet Vekst i trådt marked Administrerende direktør har ordet... 2 Begivenheter i 2007... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse...

Detaljer