Metode for analyse av regnskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Metode for analyse av regnskapet"

Transkript

1 Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser Konklusjon JEAFinansKapittel7del1G[1].ppt JohnErik Andreassen 1 Høgskolen i Østfold Hovedsammenhenger regnskapsanalyse Lønnsomhet Kapitalstyring Finansiering Skatteplanlegging Instrumenter Egenkapitalrentabilitet etter endring i Likviditets skatt perioden HOVEDMÅL JohnErik Andreassen 2 Høgskolen i Østfold Beregning av nøkkeltall Målsettingen med forholdstallberegningene er å finne utsagnskraftige nøkkeltall som gir best mulig grunnlag for å vurdere bedriftens: Rentabilitet Likviditet Samt gir grunnlag for å vurdere om utslagene skyldes: Finansieringen Kapitalstyringen Lønnsomheten Skatteplanleggingen JohnErik Andreassen 3 Høgskolen i Østfold

2 Finansregnskap Analyse av lønnsomhet når vi skal analysere lønnsomhet evnen til å tjene penger må vi ta standpunkt til: om den er på akseptabelt nivå undersøke utviklingen i lønnsomhet over tid avdekke hvilke forhold som har påvirket bedriftens lønnsomhet JEAFinansKapittel7del2G[1].ppt JohnErik Andreassen 4 Høgskolen i Østfold Bedriftens lønnsomhet vi kan analysere lønnsomheten på flere måter: se på utviklingen i kroner i de forskjellige resultatbegrepene fra resultatregnskapet se på utviklingen i prosenter i de forskjellige resultatbegrepene fra resultatregnskapet sammenligne resultatet med investert kapital JohnErik Andreassen 5 Høgskolen i Østfold Totalkapitalrentabilitet TK rent = Driftsresultat finansinntekter Gjennomsnittlig investert kapital. 100% JohnErik Andreassen 6 Høgskolen i Østfold

3 Totalkapitalrentabilitet Resultatgrad = Driftsresultat renteinntekter Totalkapitalens omløpshastighet = Gjennomsnittlig investert kapital JohnErik Andreassen 7 Høgskolen i Østfold Sammenheng mellom nøkkeltallene Totalkapitalrentabiltet = Driftsresultat renteinntekter Gjennomsnittlig investert kapital = Driftsresultat renteinntekter Gjennomsnittlig investert kapital JohnErik Andreassen 8 Høgskolen i Østfold Årsakene til bedriftens lønnsomhet Kapitalbindingen Driftslønnsomheten JohnErik Andreassen 9 Høgskolen i Østfold

4 Totalkapitalrentabilitet et vanlig krav er denne bør være minimum lik gjeldsrente er den lavere tjener ikke bedriften nok til å betjene hva kapitalen koster JohnErik Andreassen 10 Høgskolen i Østfold Egenkapitalrentabilitet Egenkapitalrentabilitet etter skatt = Årsresultatet 100% Gjennomsnittlig egenkapital JohnErik Andreassen 11 Høgskolen i Østfold Egenkapitalrentabiliteten før skatt Egenkapitalrentabilitet før skatt = Ordinært resultatet før skatt 100% Gjennomsnittlig egenkapital JohnErik Andreassen 12 Høgskolen i Østfold

5 Sammenhengen mellom totalkapitalrentabiltet og egenkapitalrentabiliteten kan vises gjennom følgende formel EK rent = TK rent TK rent G FK E rente G E JohnErik Andreassen 13 Høgskolen i Østfold Selvfinansieringsgrad Er et annet viktig nøkkeltall Viser bedriftens evne til å finansiere egen virksomhet gjennom lønnsomheten i bedriften: Ordinært resultat før skattekostnad renter på eksisterende lån betalbare skatter avskrivninger = Selvfinansieringsgrad JohnErik Andreassen 14 Høgskolen i Østfold DuPonts økonomiske modell Kontanter, bank, m.m. Kundefordringer Varelagre Andre OM Gjennomsnittlig omløpsmidler Gjennomsnittlig anleggsmidler : Gjennomsnittlig totalkapital Kapitalens omløpshastighet Pris per enhet Materialkost per enhet Lønn per enhet Andre ind. VK per enhet Dekningsbidrag per enhet x Antall solgte enheter Dekningsbidrag totalt Faste kostnader ekskl. rentekost. Renteinntekter Resultat før finanskost. og skatt : x Resultatgraden Totalkapitalrentabilitet JohnErik Andreassen 15 Høgskolen i Østfold

6 Svakhetene ved Du Pont modellen Regnskapet bygger på en rekke skjønnsmessige vurderinger. Dette påvirker mange av de faktorene som inngår i modellen. Totalkapitalens størrelse er avhengig av hvordan eiendel er verdsatt. Resultatgraden er avhengig av størrelsen på avskrivninger og verdisetting av varelageret. JohnErik Andreassen 16 Høgskolen i Østfold Sentrale nøkkeltall som bygger på dekningsbidragsmetoden er: dekningsbidrag dekningsgrad nullpunktomsetning sikkerhetsmargin JohnErik Andreassen 17 Høgskolen i Østfold Eksempel årlig salg av vinduer Totalt Pr. enhet ,00 Variable kostnader ,00 = Dekningsbidrag ,00 Faste kostnader = Årets overskudd Dekningsbidrag = Omsetning variable kostnader Skal dekke faste kostnader og fortjeneste JohnErik Andreassen 18 Høgskolen i Østfold

7 Salg pr. måned: enh Faste kostnader pr. måned er /12 = Totalt Pr. enhet ,00 Variable kostnader ,00 = Dekningsbidrag ,00 Faste kostnader = Årets overskudd Hvor mange flere vinduer må man selge for å gå i 0? /200 = 250. Nullpunktomsetning = enheter JohnErik Andreassen 19 Høgskolen i Østfold Nullpunktomsetning enh Totalt Pr. enhet ,00 Variable kostnader ,00 = Dekningsbidrag ,00 Faste kostnader = Årets overskudd 0 JohnErik Andreassen 20 Høgskolen i Østfold Salg = enheter Totalt Pr. enhet Prosent , % Variable kostnader ,00 60 % = Dekningsbidrag ,00 40 % Faste kostnader = Årets overskudd Dekningsgrad er dekningsbidrag i % av inntektene DG = (Omsetning variable kostnader)/omsetning DG = ( )/ * 100 = 40 % DG = ( )/500 * 100 = 40 % JohnErik Andreassen 21 Høgskolen i Østfold

8 Sikkerhetsmargin (SM) Sikkerhetsmarginen viser hvor mye salget kan falle før man går med underskudd Sikkerhetsmargin i kr = Omsetning NPO Sikkerhetsmargin i %: (Omsetning NPO)/Omsetning * 100 JohnErik Andreassen 22 Høgskolen i Østfold Eksempel: Teglverk som har solgt enheter Totalt Pr enhet Prosent , % Variable kostnader ,55 65 % = Dekningsbidrag ,45 35 % Faste kostnader = Overskudd Hva er dekningsgrad, nullpunktomsetning og sikkerhetsmargin? DG = (5 880/16 800) * 100 = 35 % NPO = ( /35) * 100 = SM = ( )/ * 100 = 38,7% JohnErik Andreassen 23 Høgskolen i Østfold Nullpunktanalysens forutsetninger Både kostnadsog inntektsforhold er lineære i hele det relevante kapasitetsområdet Kostnader splittes nøyaktig opp i variable og faste kostnader Produktmiksen er konstant For tilvirkningsbedrifter: Det må eventuelt korrigeres for beholdningsendringer JohnErik Andreassen 24 Høgskolen i Østfold

9 Nøkkeltall rentabilitet: Definisjon Dekningsbidrag = Omsetning variable kostnader Dekningsgrad = Dekningsbidrag i % av inntektene Nullpunktomsetning = Faste kostnader/ dekningsgrad Sikkerhetsmargin i kr= Omsetning NPO Totalkapitalrent = Driftsresultat renteinntekter/ Gjennomsnittlig investert kapital Resultatgrad = Driftsresultat renteinntekter/ Totalkapitalens omløpshastighet = /Gjennomsnittlig inv kapital Egenkapitalrent = Ord resultatet før skatt / Gjennomsnittlig egenkapital Selvfinansieringsevne = Ord resultat før skattekostnad renter på eksisterende lån betalbare skatter avskrivninger JohnErik Andreassen 25 Høgskolen i Østfold Sammenhenger regnskapsanalyse Kapitalstyring (Kapitalens omløpshastighet) Finansiering Skatteplanlegging Likviditetsendring i perioden Pris per enhet Materialkost per enhet Lønn per enhet Andre ind. VK per enhet Dekningsbidrag per totalt Dekningsbidrag enhet x Faste kostnader Antall solgte ekskl. rentekost. enheter Renteinntekter Resultat før finanskost. og skatt : x Resultatgraden (Lønnsomhet) Totalkapitalrentabilitet Egenkapitalrentabilitet før skatt Egenkapitalrentabilitet etter skatt JohnErik Andreassen 26 Høgskolen i Østfold Eksempel på lønnsomhetsanalyse Følgende faser skal vi gjennomgå: 1. Gjennomgang tilgjengelig informasjon og redigering/ korrigering 2. Beregning av sentrale nøkkeltall for rentabilitet 3. Deretter foreta en bidragsanalyse dersom det er tilstrekkelig med informasjon 4. Studere drifts og statusmessig i forhold til enkeltposter i regnskapet JohnErik Andreassen 27 Høgskolen i Østfold

10 AS Eksempel eiendeler EIENDELER Sum anleggsmidler Sum omløpsmidler Minst likvide omløpsmidler Mest likvide omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital JohnErik Andreassen 28 Høgskolen i Østfold AS Eksempel resultatregnskap RESULTATREGNSKAPET Salgsinntekt Endring i beholdning av ferdigvarer Produksjonsverdi Materialforbruk Lønnskostnad, produksjon Andre variable kostnader Dekningsbidrag Lønnskostnad, administrasjon Div. adm. Kostnader Salg og reklame Diverse faste kostnader Avskrivninger maskiner/ utstyr Avskrivninger på bygninger Driftsresultat Annen finansinntekt Annen finanskostnad Ordinært resultat før Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat JohnErik Andreassen 29 Høgskolen i Østfold NØKKELTALL NØKKELTALL Dekningsbidrag Dekningsgrad 25,2 % 27,1 % 26,0 % Nullpunktomsetning Sikkerhetsmargin 5,5 % 0,8 % 23,5 % Totalkapitalrentabilitet 6,8 % 7,1 % 0,8 % Resultatgrad 3,5 % 3,9 % 0,5 % Kapitalens omløpshastighet 1,95 1,82 1,58 Egenkapitalrentabilitet (f.skatt) 4,7 % 6,4 % 28,4 % Selvfinansieringsevne Gjennomsnittlig lånerente 7,2 % 7,5 % 9,1 % Egenkapitalrentabilitet (f.skatt) 6,2% 6,4% 28,4% iht formel av Tkrent og Fkrent JohnErik Andreassen 30 Høgskolen i Østfold

11 ANALYSE AV RESULTATREGNSKAPET ANALYSE AV RESULTATREGNSKAPET kr kr % kr % % 9500 Salgsinntekt Endring i beholdning av ferdigvarer Produksjonsverdi ,0 % ,0 % ,0 % Materialforbruk ,0 % ,0 % ,0 % Lønnskostnad, produksjon ,0 % ,0 % ,0 % Andre variable kostnader 600 7,8 % 710 8,0 % ,0 % Dekningsbidrag ,2 % ,1 % ,0 % Lønnskostnad, administrasjon 308 4,0 % 356 4,0 % 500 5,0 % Div. adm. Kostnader 690 9,0 % 800 9,0 % 900 9,0 % Salg og reklame 400 5,2 % 500 5,6 % 600 6,0 % Diverse faste kostnader 70 0,9 % 200 2,2 % 150 1,5 % Avskrivninger maskiner/ utstyr 150 1,9 % 170 1,9 % 397 4,0 % Avskrivninger på bygninger 50 0,6 % 50 0,6 % 103 1,0 % Driftsresultat 272 3,5 % 334 3,8 % 50 0,5 % Annen finansinntekt 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % Annen finanskostnad 190 2,5 % 220 2,5 % 400 4,0 % Ordinært resultat før skattekostnad 82 1,1 % 114 1,3 % 450 4,5 % Andreassen JohnErik 31 Høgskolen i Østfold ANALYSE AV RESULTATREGNSKAPET ANALYSE AV RESULTATREGNSKAPET kr kr % kr % % 9500 Salgsinntekt Endring i beholdning av ferdigvarer Produksjonsverdi ,0 % ,0 % ,0 % Materialforbruk ,0 % ,0 % ,0 % Lønnskostnad, produksjon ,0 % ,0 % ,0 % Andre variable kostnader 600 7,8 % 710 8,0 % ,0 % Dekningsbidrag ,2 % ,1 % ,0 % Lønnskostnad, administrasjon 308 4,0 % 356 4,0 % 500 5,0 % Div. adm. Kostnader 690 9,0 % 800 9,0 % 900 9,0 % Salg og reklame 400 5,2 % 500 5,6 % 600 6,0 % Diverse faste kostnader 70 0,9 % 200 2,2 % 150 1,5 % Avskrivninger maskiner/ utstyr 150 1,9 % 170 1,9 % 397 4,0 % Avskrivninger på bygninger 50 0,6 % 50 0,6 % 103 1,0 % Driftsresultat 272 3,5 % 334 3,8 % 50 0,5 % Annen finansinntekt 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % Annen finanskostnad 190 2,5 % 220 2,5 % 400 4,0 % Ordinært resultat før skattekostnad 82 1,1 % 114 1,3 % 450 4,5 % Andreassen JohnErik 32 Høgskolen i Østfold DuPonts A/S Eksempel 1998 Kontanter, bank, m.m. Kundefordringer Varelagre Andre OM Gjennomsnittlig omløpsmidler 3495 Gjennomsnittlig anleggsmidler : Gjennomsnittlig totalkapital 6000 Kapitalens omløpshastighet 1,58 Dekningsbidrag per enhet x Antall solgte enheter Dekningsbidrag totalt 2600 Faste kostnader ekskl. rentekost Resultat før finanskost. og skatt =50 : x Resultatgraden 0,5 % Totalkapitalrentabilitet 0,8 % Renteinntekter 0 =10000 JohnErik Andreassen 33 Høgskolen i Østfold

12 Litteraturliste Kjell Banken & Tor Busch (BB): Analyse av finansregnskapet, 2001, Universitetsforlaget Kjell Gunnar Hoff: Driftsregnskap og Budsjettering, 2002, Universitetsforlaget Aage Sending: Grunnleggende regnskap, 2004, Fagbokforlaget 2004 George Foster: Financial statement analysis, 1978, Prentice Hall Inc. JohnErik Andreassen 34 Høgskolen i Østfold Oppgaver Diskusjonsoppgave 7.26 Gruppeoppgaver 7.27, 7.29, 7.33, 7.37 JohnErik Andreassen 35 Høgskolen i Østfold

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

Generelt om finansregnskapet

Generelt om finansregnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering og korrigering Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Konklusjon

Detaljer

Verdi og resultat. Metode for analyse av regnskapet. Vurderingsfeil Klassifiseringsfeil Periodiseringsfeil Kreativ regnskapsføring

Verdi og resultat. Metode for analyse av regnskapet. Vurderingsfeil Klassifiseringsfeil Periodiseringsfeil Kreativ regnskapsføring Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet

Detaljer

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803 Aage Sending Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler v 090803 Malene kan kopieres til overhead-foils, men kan også vises fra PC til projektor. Er filen i Word,

Detaljer

Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning

Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning 3.3 Driftsbudsjett Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning Hvordan skaffe bedriften inntekter? Salg av produkter og tjenester

Detaljer

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2 Verdivurdering Av Eksempel AS Utført av LISU Consult AS 01.03.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 2 2. Kort regnskapsanalyse med konklusjoner og tiltak Side 3 3. Avkastningsverdi - resultatvurdering

Detaljer

FORORD. Rådgiver Merete Fauske ved Statistikkavdelingen har hatt hovedansvaret for gjennomføring av undersøkelsen og utarbeidelse av meldingen.

FORORD. Rådgiver Merete Fauske ved Statistikkavdelingen har hatt hovedansvaret for gjennomføring av undersøkelsen og utarbeidelse av meldingen. FORORD Akvakulturnæringen har en viktig rolle som verdiskapende næring i Norge og i kyst-norge spesielt. Fiskeridirektoratet har siden 1985 samlet inn regnskapsopplysninger fra selskap med settefiskproduksjon

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? Investeringsbeslutninger - når investere?

Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? Investeringsbeslutninger - når investere? Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? % Likviditetsbudsjett Kr Resultatbudsjett Balansebudsjett Investeringsbeslutninger - når investere? n Avkastningskrav

Detaljer

ÅR 2006. Økonomiske analyser fiskeoppdrett Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon, laks og ørret. nr 1/2007. Livet i havet - vårt felles ansvar

ÅR 2006. Økonomiske analyser fiskeoppdrett Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon, laks og ørret. nr 1/2007. Livet i havet - vårt felles ansvar Økonomiske analyser fiskeoppdrett Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon, laks og ørret Postboks 2009 Nordnes, 5817 Bergen Telefon: 03495, faks: 55 23 80 90 Besøksadresse: Strandgaten 229 Bergen

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

Demoselskapet AS NO999 999 999 VERDIVURDERING

Demoselskapet AS NO999 999 999 VERDIVURDERING Demoselskapet AS NO999 999 999 VERDIVURDERING I samarbeid med Innhold Innhold Verdi... 3 Vurderingsmodell... 5 Forutsetninger... 5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Bransjesammenligning... 7 Prognostisert

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 07-05-2014 S.A. BYGGSERVICE AS Org. nr. 987788917 Brusetsvingen 57 1395 HVALSTAD Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012 1 2 Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter i regnskapsåret 2012 3 INNHOLD 1. Innledning... 5 2. De deltakende bedrifter... 6 Tabell 2.1: Eierform... 6 Tabell 2.2: Inndeling pr lokalforening

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 06-06-2014 OPTIEL VEST AS Org. nr. 994272713 Fabrikkveien 2 4033 STAVANGER Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10

Detaljer

Investeringstyper Trinn i investeringsanalysen Investeringer og strategi Budsjettering av kontantstrøm

Investeringstyper Trinn i investeringsanalysen Investeringer og strategi Budsjettering av kontantstrøm Budsjettering av investeringens kontantstrøm Investeringstyper Trinn i investeringsanalysen Investeringer og strategi Budsjettering av kontantstrøm Fra resultat til kontantstrøm Arbeidskapitalbehov Kapitalbehov

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 15-05-2015 ENERGIA AS Org. nr. 966033789 7. etasje Storgata 112 3921 PORSGRUNN Innhold 3 Identifikasjon 4 Rating 5 Rating historikk 8 Payment Index/Limit 10 Grunnfakta 11 Styret/Juridisk

Detaljer

Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett

Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett FISKERIDIREKTORATET Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett nr. 1/2003 Foto: Eksportutvalget for fisk 2002 Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon laks og ørret FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret Omfatter selskaper med produksjon av laks og regnbueørret i sjøvann. 2009 FORORD Akvakulturnæringen har en viktig

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 15-05-2015 TRAPPEVASK SERVICE AS Org. nr. 885375162 Marcus Thranes vei 64 1472 FJELLHAMAR Innhold 3 Identifikasjon 4 Rating 5 Rating historikk 8 Payment Index/Limit 10 Grunnfakta 11

Detaljer

KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING

KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING J ä Høgskolen i Hedmark KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING 7 dager individuell hjemmeeksamen Ordinær eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Kongsvinger Eksamensdato: 12. - 19. desember 2014 Eksamenstid: utleveres/innleveres

Detaljer

Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006

Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006 Regnskapsanalyse Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006 Utarbeidet av LO Innspill kan gis til LOs Næringspolitiske avdeling v/ Fanny Voldnes, e-post: fanny.voldnes@lo.no

Detaljer

Accel Økonomiforståelse for ikke-økonomer 9. oktober 2014

Accel Økonomiforståelse for ikke-økonomer 9. oktober 2014 Accel Økonomiforståelse for ikke-økonomer 9. oktober 2014 Partner og Statsautorisert revisor Nina Straume Stene Statsautorisert revisor og Partner i KPMG Mulighetenes selskap Vi skaper verdi av kunnskap

Detaljer

Det økonomiske fagområdet

Det økonomiske fagområdet Det økonomiske fagområdet Studere hvordan hver enkelt av oss, bedriften og det offentlige bør tilpasse seg i en verden hvor det er knapphet på de aller fleste ressurser, slik at vi kan få mest mulig ut

Detaljer

Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013

Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013 Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013 Korleis komme seg gjenom «blodbadet» - likviditetsutfordringar og kapitaltilgang Innovasjon Norge v/toril Eide Utviklingsbedrift m/blodbad Resultat Idéfase

Detaljer

ÅR 2005. Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon, laks og ørret. Livet i havet - vårt felles ansvar

ÅR 2005. Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon, laks og ørret. Livet i havet - vårt felles ansvar Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon, laks og ørret ISSN 1502-4458 Livet i havet - vårt felles ansvar Eksportutvalget for fisk Postboks 2009 Nordnes, 5817 Bergen

Detaljer

Versjon 7. desember 2005

Versjon 7. desember 2005 Hjelpemiddelhefte Versjon 7. desember 2005 Bidragsregnskap etter normalkost Selvkostregnskap etter normalkost Bidragsregnskap etter standardkost Selvkostregnskap etter standardkost 1 Avviksanalyse Inntekter

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 30-05-2008 for

D&B Firmafakta. Rapport den 30-05-2008 for AMENDE AS ARBEIDERSAMFUNNETS PLASS 1 0181 OSLO Att.: EILERTSEN BJØRN D FRØSØYE D&B Firmafakta Rapport den 30-05-2008 for AMENDE AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 18-08-2011 for

D&B Firmafakta. Rapport den 18-08-2011 for D&B Firmafakta Rapport den 18-08-2011 for WILLIS AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8 Økonomi - oppstilling

Detaljer