Kapitalverdimodellen. Investering under usikkerhet Risiko og avkastning. Capital Asset Pricing Model Kapitalverdimodellen (KVM)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapitalverdimodellen. Investering under usikkerhet Risiko og avkastning. Capital Asset Pricing Model Kapitalverdimodellen (KVM)"

Transkript

1 Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Kapitalverdiodellen Veid kapitalkostnad Finansieringsstruktur og kapitalkostnad John-rik Andreassen 1 Høgskolen i Østold Capital Asset Pricing Model Kapitalverdiodellen (KVM) Capital asset pricing odel (CAPM) er en teori so sier at orventet avkastning på et investeringsobjekt er suen av en risikori rente og en risikopreie so varierer ed objektets arkedsrisiko (r j ) = r + (r -r ) β j John-rik Andreassen 2 Høgskolen i Østold Kapitalverdiodellen R M Avkkrav arkedsavkastningslinjen R F 1 Beta John-rik Andreassen 3 Høgskolen i Østold

2 genkapitalkostnad So vi har sett, består egenkapitalkostnaden av: Risikori rente (r ) Risikopreien på arkedsporteølje, (r ) r Den systeatiske risikoen or investeringsobjektet ålt ved betaverdien β j John-rik Andreassen 4 Høgskolen i Østold KVM - eksepel Anta at vi har ølgende: risikori rente: 4,5 % arkedets risikopreie: 8,4 % beta: 1,2 Hva blir kapitalkostnaden? Rj = 4,5 % + (8,4 % 1,2) = 14,6 % John-rik Andreassen 5 Høgskolen i Østold Kapitalverdiodellen ed skatt r = r.s + β p p [ (r )-r.s ] hvor; r p - kapitalkostnad (avkastningskrav) r. s - risikori rente etter skattejustering β p - prosjektets systeatiske risiko (r ) - orventet avkastning på arkedsporteøljen Kapitalkostnad r p (r ) r. s 1.0 β p John-rik Andreassen 6 Høgskolen i Østold

3 KVM etter skatt Skattesats: 28 % (r) = r (1 0,28) + R j Noinell risikori = 5% + β 8% [ (r ) r (1 0,28)] β j rente : 7 % ør skatt, 5 % etter skatt j j John-rik Andreassen 7 Høgskolen i Østold Kapitalkostnad Selskap genkapitalbeta Risikori rente Risikopreie Kapitalkostnad Markedet 1,00 5,00 % 8,00 % 13,00 % Bergesen A 0,89 5,00 % 7,12 % 12,12 % Avantor 1,14 5,00 % 9,12 % 14,12 % Sevig A 1,16 5,00 % 9,28 % 14,28 % Bonheur 1,33 5,00 % 10,64 % 15,64 % ora Systes 1,34 5,00 % 10,72 % 15,72 % Hydralit B 1,47 5,00 % 11,76 % 16,76 % Nutri Phara 1,96 5,00 % 15,68 % 20,68 % Schibsted 2,21 5,00 % 17,68 % 22,68 % nitel 2,48 5,00 % 19,84 % 24,84 % In Focus 2,59 5,00 % 20,72 % 25,72 % John-rik Andreassen 8 Høgskolen i Østold Kapitalverdiodellen - arkedsavkastningslinjen r = r.s + β p p [ (r ) - r.s ] K-kostnad, % Bergesen d.y. Saga Olav hon Storebrand Ask 0,5 1,0 1,5 2,0 K-Beta John-rik Andreassen 9 Høgskolen i Østold

4 Avkastningskrav or total-kapitalen Betegnes ote so WACC = Weighted Average Cost o Capital r en veid su av kostnadene or gjeld og egenkapital, hvor vektene er andel av gjeld og egenkapital regnet i arkedsverdi ar hensyn til hva alle kapitaleiere (aksjonærer og långivere krever) John-rik Andreassen 10 Høgskolen i Østold jeldskostnad Vanskelig å estiere ordi gjeld so regel ikke osettes. Hva eksisterende gjeld i sin tid koster er indre interessant, det er hva ny gjeld koster so er av interesse Hvis selskapet har utstedt obliasjonsgjeld, kan an eventuelt se på eektiv rente (YM) John-rik Andreassen 11 Høgskolen i Østold Obligasjonslån Brøvig ASA John-rik Andreassen 12 Høgskolen i Østold

5 Kapitalkostnad or total-kapitalen So nevnt å vi bruke arkedsverdi av egenkapital og gjeld når vi skal inne kapitalkostnad or totalkapitalen Vi skal anta at bokørt verdi av gjelden tilsvarer arkedsverdi Verdien av egenkapitalen kan ote observeres i aksjearkedet. Vil ote avvike betydelig ra bokørt verdi John-rik Andreassen 13 Høgskolen i Østold ksepel: Orkla ASA John-rik Andreassen 14 Høgskolen i Østold Orkla - gjeld John-rik Andreassen 15 Høgskolen i Østold

6 Kapitalkostnad - Orkla Vi har at: Verdi av egenkapital: 36 rd kroner Verdi av rentebærende gjeld: 27 9,5 = 17,5 rd otalverdi: 36 rd + 17,5 rd = 53,5 rd Vi bruker ølgende syboler = egenkapitalens arkedsverdi = arkedsverdi gjeld V = + = total arkedsverdi John-rik Andreassen 16 Høgskolen i Østold Kapitalkostnad - Orkla Vi kan inne andelene av gjeld og egenkapital til arkedsverdi D/V = 17,5/53,5 = 32,7 % /V = 36/53,5 = 67,3 % Vi innører ølgende syboler r tk = kapitalkostnad or totalkapitalen r ek = kapitalkostnad or egenkapitalen r g = rentekostnad ør skatt John-rik Andreassen 17 Høgskolen i Østold Kapitalkostnad or totalkapitalen Avkastningskrav or totalkapitalen r tk = r ek /V + r g (1 s) D/V La oss anta at gjeldsrenten er 10 % ør skatt r tk = 0,673 (5 % + β 8 %) + 0, % (1 0,28) = 5,7 % + β 5,4 % John-rik Andreassen 18 Høgskolen i Østold

7 Kapitalkostnad or totalkapitalen Vi ant at totalkapitalkostnaden or Orkla kunne uttrykkes so r tk = 5,7 % + β 5,4 % Hvis vi antar at β er lik 1,5, kan vi inne totalkapitalkostnaden etter skatt (WACC) so r tk = 5,7 % +1,5 5,4 % = 13,8 % John-rik Andreassen 19 Høgskolen i Østold Kapitalverdiodellen oppsuering Kapitalkostnad ved bruk av kapitalverdiodellen genkapitalkostnad: jeldskostnad: otalkapitalkostnad: otalkapitalkostnad: r = r.s + β r = r + β r = r.s + β [ (r )-r.s ] [ (r ) - r.s ] r = r + r (1-s) + + [ (r ) - r.s ] s = selskapets skattesats K-beta, gjeldsbeta og totalkapitalbeta β = β + β (1- s) + John-rik Andreassen 20 Høgskolen + i Østold Kapitalverdiodellen -eksepel Kapitalkostnad ved bruk av kapitalverdiodellen ksepel: β = 1,2 β = 0,1 r = 6% s = 0 s K = 28% s = 28% Markedets risikopreie = 7% = 400, K = 600 K-kostnad etter selskapsskatt: 1 0,28 r = 0,06 + 1,2.0,07 = 0,1272 = 12,72% 1 0 jeldskostnad ør selskapsskatt: r = r.s + β r = r + β r = 0,06 + 0,1.0,07 = 0,067 = 6,7% [ (r )-r.s ] John-rik Andreassen 21 Høgskolen i Østold [ (r ) - r.s ]

8 Kapitalverdiodellen Kapitalkostnad ved bruk av kapitalverdiodellen ksepel (orts.): otalkapitalkostnad etter selskapsskatt (r ): r = r + r (1- s) + + 0,6 0,4 r = 0, ,067 (1-0,28) = 0,0956 = 9,56% 0,6 + 0,4 0,6 + 0,4 Alternativt via totalkapitalbeta (β Τ ) og KVM: β = β + β (1- s) + + r = r.s + β [ (r ) - r.s ] John-rik Andreassen 22 Høgskolen i Østold genkapitalkostnad: jeldskostnad: otalkapitalkostnad: otalkapitalkostnad: Oppsuering Kapitalverdiodellen viser saenheng ello orventet prosjektavkastning, orventet arkedsavkastning, skattejustert risikori rente og systeatisk prosjektrisiko. r = r.s + β r r = r + β r = r [ (r ) - r.s ] [ (r ) - r.s ] = r.s + β + r (1- s) + + [ (r ) - r.s ] K-beta, gjeldsbeta og totalkapitalbeta: β = β + β (1-s) + + John-rik Andreassen 23 Høgskolen i Østold Kapitalstruktur og risiko Kan WACC påvirkes derso andelene til gjeld og egenkapital (inansieringsstruktur) endres? r gjeld billigere enn egenkapital, i så all vil WACC kunne reduseres og selskapsverdi økes derso gjeldsandelen øker John-rik Andreassen 24 Høgskolen i Østold

9 Finansieringsstruktur og veid kapitalkostnad Avkkrav egenkapitalkostnad veid kapitakostnad gjeldsrente 0 jeldsandel 100 % John-rik Andreassen 25 Høgskolen i Østold Miller og Modigliani Miller og Modigliani hevdet at dette er eil, ordi det ikke tas hensyn til saenhengen ello kostnadene de ulike kapitalkildene ello Økt gjeldandel øker risikoen or egenkapitalen og øker egenkapitalkostnaden, og dette oppveier hva an sparer ed økt gjeld Finansieringsstruktur er irrelevant, påvirker ikke bedritens verdi. John-rik Andreassen 26 Høgskolen i Østold BI og PS Anta at vi har to selskaper so er helt like på alle åter enn hvordan de er inansiert Dritsresultatet eller arnings Beore Interest and ax er or begge, og vi antar at dette også er kontantstrøen John-rik Andreassen 27 Høgskolen i Østold

10 Finansiering iret og Ugiret t selskap er 100 % egenkapitalinansiert, vi kaller det Ugiret, og det andre er inansiert ed 50 % gjeld til arkedsverdi vi kaller dette selskapet iret Markedet verdsetter Ugiret til , det vil si at kapitalkostnaden er 12 %, ordi /0,12 = Ugiret har utstedt aksjer, slik at kursen er / = 100 John-rik Andreassen 28 Høgskolen i Østold Finansiering iret og Ugiret iret kan karakteriseres slik: Selskapet har rentebærende gjeld på , so koster 8 % og so vi antar ikke skal tilbakebetales jeldsrente er ,08 = Kontantstrø til aksjonærer = Markedet verdsetter iret til , dered er kapitalkostnaden 16 % ordi /0,16 = iret har utstedt aksjer, slik at aksjekursen er lik /500 = 100 John-rik Andreassen 29 Høgskolen i Østold Sannsynlighetsordeling or BI Utall Sannsynlighet , , ,35 Forventet verdi er John-rik Andreassen 30 Høgskolen i Østold

11 Resultat pr. aksje arnings per Share - PS For Ugiret år vi ølgende PS Utall PS Sannsynlighet ,50 0, ,00 0, ,00 0,35 Legg erke til at PS varierer ello 1,50 og 15,00 John-rik Andreassen 31 Høgskolen i Østold Resultat pr. aksje arnings per Share - PS For iret år vi ølgende PS Utall Renter il egenkapitalen PS Sannsynlighet ,00 0, ,00 0, ,00 0,35 Legg erke til at PS varierer ello 5,00 og 22,00 ye større variasjon enn or Ugiret. Risikoen or aksjonærene er langt høyere John-rik Andreassen 32 Høgskolen i Østold Forventning og standardavvik Utall Sannsynlighet PS Ugiret ,10 1, ,55 12, ,35 15,00 Forventet PS 12,00 Standardavvik PS 3,76 Utall Sannsynlighet PS iret ,10-5, ,55 16, ,35 22,00 Forventet PS 16,00 Standardavvik PS 7,53 John-rik Andreassen 33 Høgskolen i Østold

12 BI BS diagra PS 25 iret , BI Ugiret John-rik Andreassen 34 Høgskolen i Østold Kapitalverdiodellen Vi skal inne orventet avkastning ((r p )) or et usikkert prosjekt. I et arked i likevekt vil alle investorer velge arkedsporteøljen (M). Dette er en verdiveid porteølje av alle selskapenes aksjer. Forholdet ello risiko og orventet avkastning: 1. Alle investorer sprer sine investeringer est ulig or å jerne usysteatisk risiko. De eier deror en kobinasjon av den usikre arkedsporteøljen i aksjearkedet og en risikori koponent (sparing eller låning). Dette gir investor høyest ulig orventet avkastning or gitt risiko, eller lavest risiko or gitt orventet avkastning 2. Investors grad av risikoaversjon avgjør hvilken andel so spares/lånes risikoritt. Saensetningen av aksjeporteøljen (M) er likevel den sae or alle Hva betyr dette or prisingen av aksjer i et arked i likevekt, dvs. or orholdet ello en aksjes risiko og orventede avkastning? John-rik Andreassen 35 Høgskolen i Østold Det viser seg: Kapitalverdiodellen KVM or egenkapital (r ) = r.s j + β.[ (r )-r.s ] j (r j ) (r ) M Verdipapirarkedslinjen (KVM) r. s 1,0 β j John-rik Andreassen 36 Høgskolen i Østold

13 Kapitalverdiodellen (r ) = r.s β.[ (r )-r.s ] j + Forventet avkastning ((r j )) or et prosjekt er suen av risikori rente etter skatt (r. s ) og en risikopreie β j. [(r )- r. s ] Prosjektets risikopreie, β. j [(r )- r. s ], er produktet av antall enheter relevant risiko i prosjektet (β j ) og kostnad pr. risikoenhet ( (r )- r. s arkedets risikopreie) Risikori rente (r ) og arkedets risikopreie, ((r )- r. s ), er akrostørrelser (dvs. elles or alle prosjekter). β j og eventuelt s er spesiikke or det enkelte selskap Det er et lineært orhold ello relevant risiko (β j ) og orventet avkastning ((r j )). Vinkelkoeisienten er arkedets risikopreie ((r )- r. s ), konstantleddet er r. s. j KVM inneholder kun systeatisk risiko (usysteatisk risiko er irrelevant) For eisiente porteøljer (korrelasjon ed M = 1) er KVM det sae so kapitalarkedslinjen John-rik Andreassen 37 Høgskolen i Østold r inansieringsstruktur likevel irrelevant? I en ideell verden uten skatter og arkedsipereksjoner er det ye so taler or at inansieringsstrukturen ikke er relevant I praksis kan ulik beskatning av gjeld og utbytte v avorisere gjeldsinansiering John-rik Andreassen 38 Høgskolen i Østold Avkastningskrav i praksis Kapitalverdiodellen ikke like relevant or investorer so ikke eier en veldiversiisert porteølje Betaverdier kan registreres i edia, og kan brukes derso de er ra sae bransje ed videre Betaverdier kan justeres or ulik inansiell og dritsessig risiko John-rik Andreassen 39 Høgskolen i Østold

14 Litteraturliste Bredesen, I.: Investering og inansiering. Oslo: yldendal akadeisk, Kap. 12 Brealey, Myers and Marcus: Fundaentals o Corporate Finance, Mcraw-Hill, edition. (BMM) Bøhren, Ø., Michalsen, D.: Finansiell økonoi. eori og praksis. Skarvet Forlag, Kap. 1-3 John-rik Andreassen 40 Høgskolen i Østold Oppgaveløsning Oppgave 4,5,6,7,8 (Kapitalverdiodellen) i boken til IB Oppgave 12.1 og 12.3 i oppgaveboken til IB John-rik Andreassen 41 Høgskolen i Østold

Borte bra, men hjemme best i verdipapirmarkedet. Problemstillinger rundt hjemmefavorisering

Borte bra, men hjemme best i verdipapirmarkedet. Problemstillinger rundt hjemmefavorisering Borte bra, men hjemme best i verdipapirmarkedet. Problemstillinger rundt hjemmefavorisering Jon Bergundhaugen, rådgiver i Avdeling for verdipapirmarkeder og Tom A. Fearnley, spesialrådgiver i Sentralbanksjefens

Detaljer

www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet

www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet Desember 2014 Innhold 1. Introduksjon 3 2. Oppsummering av årets undersøkelse 4 3. Utvalg 6 4. Resultater fra undersøkelsen 7 4.1. Risikofri rente i avkastningskravet

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

Konkursprediksjon gjennom ulike konjunkturfaser

Konkursprediksjon gjennom ulike konjunkturfaser 44/12 Arbeidsnotat Working Paper Konkursprediksjon gjennom ulike konjunkturfaser En studie om hvordan en empirisk konkursprediksjonsmodell endrer seg gjennom ulike konjunkturfaser, i tidsperioden 2001

Detaljer

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Derivater Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Hva er Opsjoner? 4 Generelt om Opsjoner 5 CALL (kjøpsopsjon) 6 PUT (salgsopsjon) 9 Hva koster det å handle Opsjoner? 11 Kombinasjoner 14

Detaljer

Lead-lag relationship

Lead-lag relationship Lead-lag relationship Et grundigere studium av lead-lag forholdet Kristian Bakkevig Valheim Veileder Valeri Zakamouline Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og

Detaljer

temaartikkel risikopremier i norsk kreditt

temaartikkel risikopremier i norsk kreditt temaartikkel risikopremier i norsk kreditt Risikopremier i norsk kreditt Internasjonale studier viser at kun en mindre del av den totale kredittmarginen er kompensasjon for forventet kredittap. Den resterende

Detaljer

Om rentens effekt på konsum og sparing

Om rentens effekt på konsum og sparing Erlend Eide Bø Pengepolitikk har i lengre tid vært et viktig virkemiddel i konjunkturstyringen. Renten kuttes for å øke konsum og investeringer hvis økonomien går dårlig, og heves for å hindre overoppheting

Detaljer

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT INNHOLDSFORTEGNELSE Side KAPITTEL 1 Innledning... 4 Historisk bakgrunn... 4 Definisjon av begreper: spot, opsjon og termin... 5 Repetisjonsoppgaver... 7 KAPITTEL

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

Skatt i en kunnskapsøkonomi

Skatt i en kunnskapsøkonomi Skatt i en kunnskapsøkonomi Av Hans Henrik Ramm Kunnskap i videste forstand, herunder særlig bedriftskultur og ledelsesevne, er i stigende grad avgjørende for hvilke bedrifter eller land som lykkes best.

Detaljer

Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen i 2013

Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen i 2013 Rundskriv Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen i 2013 RUNDSKRIV: 11/2013 DATO: 02.12.2013 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Utstedere på Oslo Børs og Oslo Axess og som har Norge som hjemstat

Detaljer

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2009

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2009 FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 8. november 21 Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember Innholdsfortegnelse. Innledning side 3 1. Bransjeregnskapet pr. 31.

Detaljer

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse kapittel 4 Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse Investeringsbeslutninger er langsiktige og gjerne betydelige i størrelse. Det krever helt andre analyseverktøy enn beslutninger på kort sikt. Når vi

Detaljer

KAN PRISEN PÅ VALUTAOPSJONER SI NOE OM MARKEDETS OPPFATNING AV USIKKERHET OM KRONEKURSEN?

KAN PRISEN PÅ VALUTAOPSJONER SI NOE OM MARKEDETS OPPFATNING AV USIKKERHET OM KRONEKURSEN? KAN PRISEN PÅ VALUTAOPSJONER SI NOE OM MARKEDETS OPPFATNING AV USIKKERHET OM KRONEKURSEN? Forskningssjef Øyvind Eitrheim i Forskningsavdelingen, rådgiver Espen Frøyland og rådgiver Øistein Røisland i Økonomisk

Detaljer

Avtale om avkastningsprognoser

Avtale om avkastningsprognoser Avtale om avkastningsprognoser Vedtatt av Finans Norge/Bransjestyre liv og pensjon Vedtagelsestidspunkt 12.08.2011 Ikrafttredelse og overgangsregler Senest fra 31.12.2012 Sist endret 11.09.2014 Avtalen/reglenes

Detaljer

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i kontrollforskriften NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt 1 2012 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,

Detaljer

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene 40 Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene Kapitalmarkedet er en samlebetegnelse på flere ulike markeder for omsetning av verdipapirer, valuta og derivater. Kapitalmarkedet

Detaljer

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter?

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvorfor blir ikke boliglånsrenten satt ned tilsvarende reduksjonen pengemarkedsrenten? Forklaringen er at bankenes finansiering også består av andre kilder

Detaljer

God kommunikasjon god avkastning?

God kommunikasjon god avkastning? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2008 God kommunikasjon god avkastning? En empirisk test av avkastning og Norsk Anbefaling for Eierskap og Selskapsledelse. Av Øyvind Rustad Pedersen Veileder: Eirik

Detaljer

HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND?

HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND? MAGMA 0315 FAGARTIKLER 41 HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND? O STEIN SVALESTAD er master i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen og senior investeringskonsulent i Gabler

Detaljer

Bankregulering og konkurranse

Bankregulering og konkurranse Bankregulering og konkurranse - En teoretisk analyse av Gry Høyheim Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi September

Detaljer

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger 361 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 361 Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Emneord: boligtilskudd,

Detaljer

SNF RAPPORT NR. 11/09. Kunnskapsstatus for hva økonomisk forskning har avdekket om flernasjonale selskapers internprising i Norge

SNF RAPPORT NR. 11/09. Kunnskapsstatus for hva økonomisk forskning har avdekket om flernasjonale selskapers internprising i Norge SNF RAPPORT NR. 11/09 Kunnskapsstatus for hva økonomisk forskning har avdekket om flernasjonale selskapers internprising i Norge av Ragnhild Balsvik Sissel Jensen Jarle Møen Julia Tropina SNF prosjekt

Detaljer

Hva er et verdipapirfond?

Hva er et verdipapirfond? Hva er et verdipapirfond? Kollektiv investering i mange ulike verdipapirer. Midlene i fondet eies av andelseierne. Fondet forvaltes av et forvaltningsselskap Verdipapirfond er regulert i lov om verdipapirfond

Detaljer

Å lene seg på renter. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd

Å lene seg på renter. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Å lene seg på renter Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Utvikling sist måned & 2012 Foto: Jarle Aabø Klikk her for å lese mer Når

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du?

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du? ENTREPRENØRSKAP Hvilken selskapsform velger du? Tenk konsekvenser når du velger selskapsform Etablering av bedrift krever kunnskap om så mangt blant annet bør du være bevisst i ditt valg av selskapsform.

Detaljer