Forord til 8. utgave... 11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord til 8. utgave... 11"

Transkript

1 Innhold 5 Innhold Innhold Forord til 8. utgave Innledning Det økonomiske fagområdet Bedrift Bedriftens mål Nærmere spesifisering av bedriftens mål Planleggings-, beslutnings- og kontrollprosessen Organisering av bedrifter Et blikk fremover i boken Sammendrag Finansregnskap og bedriftens økonomistyringssystem Innføring i bokføring Mer om periodiseringer (tidsavgrensninger) Kalkulatoriske kostnader Økonomistyringssystemet Sammendrag Hva bestemmer kostnadene? Faste kostnader Variable kostnader Kostnadsdrivere Differanse- og grensekostnader Enhetskostnads- og totalkostnadsdiagrammet Det relevante området Kostnadsestimering Sammendrag Vedlegg 1: Bruk av Microsoft Excel til regresjonsanalyse

2 6 Innhold 4 Etterspørsels- og pristeori Sammenhengen mellom pris og etterspørsel Priselastisitet Krysselastisitet Inntektselastisitet Prisdannelsen på et marked Markedsformer Pris-/kvantumstilpasning under ulike markedsformer Prisdifferensiering Praktiske begrensninger Sammendrag Vedlegg Kostnadsfordeling med vekt på bidragsmetoden Kalkulatoriske kostnader Introduksjon til kostnadsfordeling Beregning av resultat for ulike virksomhetsområder Mer om kostnadsfordeling Bidragsmetoden Kostnadsfordeling for en ordreproduserende industribedrift etter bidragsmetoden Eksempel på bruk av bidragsmetoden for en ordreproduserende industribedrift Beregning av tilleggssatser basert på budsjettstørrelser Serieproduksjon Sammendrag Kalkulasjon etter selvkostmetoden Beregning av enhetskostnad i prosessindustrien Divisjons- og ekvivalenskalkulasjon Kostnadsfordeling for en ordreproduserende industribedrift etter selvkostmetoden Eksempel på bruk av selvkostmetoden for en ordreproduserende industribedrift Selvkost- versus bidragsmetoden Beholdningsendringer Kalkulasjon i varehandel Kalkulasjon i servicebedrifter Kalkulasjon i håndverksbedrifter Sammendrag

3 Innhold 7 7 Driftsregnskap etter bidrags- og selvkostmetoden Normalsatser etter bidrags- og selvkostmetoden For- og etterkalkyle basert på bidragsmetoden Sammenligning mellom virkelige og innkalkulerte indirekte variable kostnader Analyse av årsaker til forbruksavvik når produktkalkylen baseres på bidragsmetoden Normalkostregnskap etter bidragsmetoden For- og etterkalkyle basert på selvkostmetoden Sammenligning mellom virkelige og innkalkulerte indirekte kostnader når kalkulasjonen utføres etter selvkostmetoden Analyse av faste kostnader Normalkostregnskap med full fordeling av indirekte kostnader (selvkostmetoden) Dekningsdifferanser i normalkostregnskapet Resultatet blir normalt forskjellig ved selvkost- og bidragsmetoden Driftsregnskap etter bidrags- eller selvkostmetoden? Sammendrag Vedlegg 1: Bruk av Microsoft Excel til å utarbeide normalkostregnskap etter bidragsmetoden Aktivitetsbasert kalkulasjon Kryssubsidiering ABC-metoden Eksempel på bruk av ABC-metoden for en serieproduserende industribedrift Kapasitetskostnader Eksempel på bruk av ABC-metoden innen helsesektoren Kritikk av ABC-metoden Sammendrag Beslutninger og relevante kostnader Eiernes mål Mål og måling Kortsiktige og langsiktige beslutninger Beslutningsprinsipper ved kortsiktige beslutninger Relevante kostnader Sammendrag

4 8 Innhold 10 Dekningsbidragsmodellen Dekningsbidragsmodell Dekningsbidragsmodell noen anvendelser Nullpunkts- og resultatdiagram Usikkerhet og kostnadsstruktur Følsomhetsanalyser Flaskehalsberegninger og produktprioritering Produktvalg når det samtidig eksisterer flere flaskehalser Sammendrag Lønnsomhetsvurderinger og prissetting Handelsbedriften Om outsourcing kvalitative vurderinger Pizzeriaen Cinque økonomistyring i en liten bedrift Lønnsomhetsanalyser av produkter og produktgrupper Lønnsomhetsoversikter for salgsområder Kundelønnsomhetsanalyser Vurderinger knyttet til innskrenkninger Om prissetting Priskalkulasjon på grunnlag av selvkostmetoden Priskalkulasjon med utgangspunkt i minimumskost Prisjustering Prissetting av et nytt produkt Strategiske overveielser ved prissetting av et nytt produkt Rabatter Andre konkurransemidler Sammendrag Styring av kapitalbindingen i omløpsmidler Innledning Likvide beholdninger Overføring av penger Debitorer Metoder som nyttes i lagerstyringen Verdianalyse Frigjøring av kapital bundet i omløpsmidler Sammendrag Vedlegg 1 Utledning av formelen for beregning av optimalt varelager

5 Innhold 9 13 Investeringsanalyse Innledning Beregning av sluttverdi og nåverdi Investeringskalkylemetoder Eksempel med investering i driftskapital Utskiftning Beregning av effektiv lånerente Beregning av rentekrav Sammendrag Vedlegg 1: Rentetabeller Vedlegg 2: Bruk av Microsoft Excel til å beregne nåverdi og internrente Finansiering Innledning Egenkapitalen Fremmedkapitalen Omsetning av obligasjoner og aksjer Ekstern egenkapitaltilførsel for mindre bedrifter Sammendrag Analyse av finansregnskapet Innledning Lovbestemmelser Korrigering av regnskapsmaterialet Gruppering av regnskapet Beregning av nøkkeltall Når benyttes regnskapsanalyser? Eksempel Sammendrag Budsjettering Innledning Fordeler ved å nytte budsjetter Krav til et godt budsjettsystem Budsjettperiodens lengde Gangen i budsjettarbeidet Budsjettmodeller hvor man spesielt vektlegger samordningsprosessen De enkelte budsjettene Budsjettkontroll

6 10 Innhold 16.9 Kritikk mot budsjettering Fire eksempler på budsjettarbeid Oppsummerende eksempel Sammendrag Vedlegg 1 Bruk av Microsoft Excel til å utarbeide budsjett Referanser Stikkord

kapittel 12 Driftsgiring... 319 12.1 Kostnadsstruktur, risiko og økonomisk overlevelsesevne... 325

kapittel 12 Driftsgiring... 319 12.1 Kostnadsstruktur, risiko og økonomisk overlevelsesevne... 325 Innhold innhold kapittel 1 Introduksjon.......................................... 13 1.1 Litt generelt om økonomi og økonomistyring....................... 14 1.1.1 God økonomistyring betyr god måloppnåelse.................

Detaljer

Innhold. Kapittel 3 Kalkyler og kalkyleprinsipper... 69 3.1 Hva er en kalkyle?... 69 3.2 Formålet med produktkalkyler... 70.

Innhold. Kapittel 3 Kalkyler og kalkyleprinsipper... 69 3.1 Hva er en kalkyle?... 69 3.2 Formålet med produktkalkyler... 70. 490078.book Page 5 Thursday, July 23, 2009 10:57 AM Innhold Kapittel 1 Økonomistyring i perspektiv........................... 11 1.1 Litt om hva økonomistyring omfatter.............................. 11

Detaljer

490044.book Page 5 Thursday, July 18, 2013 1:22 PM. innhold. Innhold

490044.book Page 5 Thursday, July 18, 2013 1:22 PM. innhold. Innhold 490044.book Page 5 Thursday, July 18, 2013 1:22 PM Innhold del 1 Innføring i bedriftsøkonomi kapittel 1 Introduksjon.......................................... 17 1.1 Litt generelt om økonomi og økonomistyring.......................

Detaljer

Innhold. Kapittel 3 Grunnleggende regnskap...40 3.1 Finansregnskapets hovedrapporter...42 3.1.1 Balansen...43

Innhold. Kapittel 3 Grunnleggende regnskap...40 3.1 Finansregnskapets hovedrapporter...42 3.1.1 Balansen...43 Innhold Kapittel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...13 1.1 Utarbeidelse av forretningsideen i en forretningsplan... 14 1.2 Valg av selskapsform... 14 1.2.1 Enkeltpersonforetak... 14 1.2.2

Detaljer

Sammendrag for TIØ4295 Bedriftsøkonomi. 7. desember 2012

Sammendrag for TIØ4295 Bedriftsøkonomi. 7. desember 2012 Sammendrag for TIØ4295 Bedriftsøkonomi 7. desember 2012 Hva er dette? Dette er et forsøk sammendrag av pensum i TIØ4295 Bedriftsøkonomi ved NT- NU. Målet er å lage en sammenfatning av pensum som egner

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Innledning... 13. Kapittel 2 Beregning av sluttverdi, nåverdi og annuitet... 23

Innhold. Kapittel 1 Innledning... 13. Kapittel 2 Beregning av sluttverdi, nåverdi og annuitet... 23 Innhold Kapittel 1 Innledning............................................ 13 1.1 Finans............................................ 14 1.2 Det finansielle systemet i Norge......................... 17 1.3

Detaljer

Tradisjonelle kalkyle- og driftsregnskapsformer

Tradisjonelle kalkyle- og driftsregnskapsformer kap 12.fm Page 1 Monday, February 19, 2007 1:41 PM Tradisjonelle kalkyle- og driftsregnskapsformer en oversikt 1 M Å LSETNING Vite om forskjellene mellom års- og driftsregnskap Kjenne til hovedtrekkene

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12 EMNEBESKRIVELSE BØA2100 Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring

Detaljer

Økonomi og ledelse. 1 Beslutninger og modeller. 2 Kostnader (6) gjøre rede for ulike kostnadstyper og hvordan de varierer med

Økonomi og ledelse. 1 Beslutninger og modeller. 2 Kostnader (6) gjøre rede for ulike kostnadstyper og hvordan de varierer med Økonomi og ledelse Disposisjon 1 Beslutninger og modeller 1.1 Hvordan tar vi beslutninger? 1.2 Bruk av modeller Mål i læreplanen (5) presentere bedriftsøkonomiske problemstillinger ved bruk av teoretiske

Detaljer

Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 1

Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 1 Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 1 Budsjettering Budsjettarbeidet er en sentral del av planleggingsarbeidet/prosessen. I denne prosesssen fastsettes foretakets strategiske,

Detaljer

Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? Investeringsbeslutninger - når investere?

Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? Investeringsbeslutninger - når investere? Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? % Likviditetsbudsjett Kr Resultatbudsjett Balansebudsjett Investeringsbeslutninger - når investere? n Avkastningskrav

Detaljer

Bedriftsøkonomi 1 - HØKON1201

Bedriftsøkonomi 1 - HØKON1201 Bedriftsøkonomi 1 - HØKON1201 February 12, 2012 Contents 1 Introduksjon 3 1.1 Generelt................................ 3 1.2 Budsjettering............................. 4 1.3 Ulike typer regnskap.........................

Detaljer

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803 Aage Sending Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler v 090803 Malene kan kopieres til overhead-foils, men kan også vises fra PC til projektor. Er filen i Word,

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

Metode for analyse av regnskapet

Metode for analyse av regnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

Tillegg til lærerboken: Kostnads- og inntektsanalyse, Universitetsforlaget (2004) Boye, K., Heskestad, T. og Holm, E. (2005)

Tillegg til lærerboken: Kostnads- og inntektsanalyse, Universitetsforlaget (2004) Boye, K., Heskestad, T. og Holm, E. (2005) Tillegg til lærerboken: Kostnads- og inntektsanalyse, Universitetsforlaget (2004) av Boye, K., Heskestad, T. og Holm, E. (2005) Dette kapitlet bør leses i sammenheng med lærerboken, idet det er gitt henvisninger

Detaljer

2.2. 1) *Løsningsforslag bak i arbeidsheftet.

2.2. 1) *Løsningsforslag bak i arbeidsheftet. 2.2 1) *Løsningsforslag bak i arbeidsheftet. 2) Standard materialpris er kr 20,00 (= kr 2 500 000 / (15,0m x 5 000 + 10,0m x 5 000)). Standard lønnssats i T1 er kr 90,00 (= kr 225 000 / (0,5t x 5 000 )).

Detaljer

Bachelorstudium i Revisjonsfag, 2011 2012

Bachelorstudium i Revisjonsfag, 2011 2012 Sist endret 29.08.11 Fagplan Bachelorstudium i Revisjonsfag, 2011 2012 Bachelor Programme in Auditing and Accounting (180 Sp) Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Siste versjon vedtatt

Detaljer

Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere)

Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere) Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere) Grunnleggende kommuneøkonomi Utgangspunktet for studiet er at Fagforbundet ønsker å heve kompetansen for sine

Detaljer

Aktivitetsbasert styring og kontroll i fiskeindustri - en empirisk studie av potensialet av ABC/M innen norsk fiskeindustri

Aktivitetsbasert styring og kontroll i fiskeindustri - en empirisk studie av potensialet av ABC/M innen norsk fiskeindustri Aktivitetsbasert styring og kontroll i fiskeindustri - en empirisk studie av potensialet av ABC/M innen norsk fiskeindustri Stig Reite 1) og Torgeir Edvardsen Aktivitetsbaserte regnskaper er blitt implementert

Detaljer

Verdi og resultat. Metode for analyse av regnskapet. Vurderingsfeil Klassifiseringsfeil Periodiseringsfeil Kreativ regnskapsføring

Verdi og resultat. Metode for analyse av regnskapet. Vurderingsfeil Klassifiseringsfeil Periodiseringsfeil Kreativ regnskapsføring Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet

Detaljer

Kundelønnsomhet i bank

Kundelønnsomhet i bank NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 20. desember 2012 Kundelønnsomhet i bank En casestudie av Sparebanken Sogn og Fjordane Catherine Ngo og Gjermund Hjelmeland Veileder: Professor Kari Nyland Masterutredning

Detaljer

Budsjett og investeringer??

Budsjett og investeringer?? Driftsresultat Resultat før skatt Likviditetsgrad I og II Soliditet Kapitalens omløpshastighet Finanskostnader Resultatgrad 2,5 Lønnsomhet Sikkerhetsmargin 20 % Budsjett og investeringer?? Totalkapitalrentabilitet

Detaljer

Bachelor i økonomi og administrasjon

Bachelor i økonomi og administrasjon Side 1/12 BBED2010K Finansiering og investering 7,5 studiepoeng Norsk 2. år bachelor i økonomi og - Kongsberg HØST 1. LÆRINGSUTBYTTE Studenten skal: Ha kjennskap til kapitalmarked og ulike finansieringsformer

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2014 1 Generell informasjon... 3 Innledning... 3 Inntakskrav... 3 Omfang og organisering... 3 Vurdering... 3 Eksamen... 4 Læringsutbytte...

Detaljer

Praktisk budsjettering på Excel

Praktisk budsjettering på Excel Praktisk budsjettering på Excel Harald Romstad Abstract Notatets hovedmål er å gi en basis praktisk innføring i, og forståelse av budsjetteringens plass i en virksomhet, prinsippene for budsjettprosessene

Detaljer

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse Behandlet i UUV-sak 130/12 Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse med spesialisering autorisasjon for regnskapsførere Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for seks år i Undervisningsutvalget

Detaljer

Læreplan. for. bilfagene

Læreplan. for. bilfagene Mesterutdanningen Læreplan for bilfagene Bilfaget, lette kjøretøy Bilfaget, tunge kjøretøy Bilskadefaget Billakkererfaget Reservedelsfaget Motorsykkelfaget Hjulutrustningsfaget Vedtatt av Mesterbrevnemda

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?...12 1.2 Oversikt over boka...14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning...18 2.2 Økonomisk

Detaljer

Kostnadsstyring hos NSB med vekt på Nabotåget. Gro Spets Firing Bente Irene Schei Tørnby

Kostnadsstyring hos NSB med vekt på Nabotåget. Gro Spets Firing Bente Irene Schei Tørnby Kostnadsstyring hos NSB med vekt på Nabotåget Gro Spets Firing Bente Irene Schei Tørnby Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, NTNU Høstsemesteret

Detaljer