2.2. 1) *Løsningsforslag bak i arbeidsheftet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2.2. 1) *Løsningsforslag bak i arbeidsheftet."

Transkript

1 2.2 1) *Løsningsforslag bak i arbeidsheftet. 2) Standard materialpris er kr 20,00 (= kr / (15,0m x ,0m x 5 000)). Standard lønnssats i T1 er kr 90,00 (= kr / (0,5t x )). Standard lønnssats i T2 er kr 120,00 (= kr / (1,75t x t x 5 000)). 3) Tilleggssatser: Tilv.avd. 1 Tilv.avd. 2 Salg og adm. x) Budsjett indirekte VK Budsjett indirekte FK v/ bidragsmet. v/ selvkostmet. Aktivitetsmål DL DT Solgte enh. Solgte enh. Beskjeftigelse Tilleggssats indirekte VK 190,0% kr 68,00 kr 40,00 kr 40,00 Tilleggssats indirekte FK 374,0% kr 60,00 kr 160,00 4) *Løsningsforslag bak i arbeidsheftet. 5) Standardkalkylen etter bidragsmetoden for produktet Magapop: Standardkalkyle Megapop bidragsmetoden FV VIA Direkte material 15,0 m à 20,00 kr = 300,00 300,00 Direkte lønn i T1 0,50 t à 90,00 kr = 45,00 45,00 Direkte lønn i T2 1,75 t à 120,00 kr = 210,00 0 Indirekte VK i T1 190 % 85,50 85,50 Indirekte VK i T2 kr 68,00/t 119,00 0 Variable tilvirkningskostnader 759,50 430,50 Indirekte VK Salg og adm. kr 40,00/enh. 40,00 Totale variable kostnader 799,50 Budsjettert salgspris ( / 5 000) 1 200,00 Budsjettert dekningsbidrag per enhet 400,50 Budsjettert dekningsgrad 33,38% *) I dette tilfellet innkalkuleres indirekte kostnader i S&A per enhet, og da blir det bare et grunnlag (aktivitetsmål). Er det prosentsats, blir det imidlertid ulikt grunnlag ved selvkost- og bidragsmetoden. Vi har valgt å satse på en standardisert tabell for beregning av tilleggssatser, selv om en enklere kunne vært benyttet i dette tilfellet.

2 6) Budsjettert resultat for januar: Budsjettert DB i januar: kr 400,50 x 850 = kr Faste kostnader budsjettert januar: / 12 = Budsjettert resultat for januar: kr ) Foreløpig standardkostregnskap straks etter periodens utløp: Salgsinntekter Std. m (ev. t) á kr: Direkte material i perioden m à Direkte lønn i T1 i perioden 350t à Direkte lønn i T2 i perioden 1 382,5t à Tilleggssats: Indirekte VK i Tilv.avd % Indirekte VK i Tilv.avd. 2 kr 68 / t Periodens variable tilvirkningskostnader Beh.endring varer i arbeid Variable tilvirkningskostnader ferdige varer Beholdningsendring ferdigvarer Variable tilvirkningskostnader solgte varer Indirekte VK i Salg og adm. kr 40 / enh Totale variable kostnader solgte varer Kalkulert dekningsbidrag Faste kostnader i Tilvirkningsavdeling Faste kostnader i Tilvirkningsavdeling Faste kostnader i Salg og adm.-avdelingen Foreløpig produksjonsresultat ) *Løsningsforslag bak i arbeidsheftet.

3 9) Endelig driftsregnskapet for januar: Driftsregnskap etter bidragsmetoden for 1. periode basert på standardkalkulasjon Opprinnelig inntektsbudsjett Realisert Resultatavvik inntekter Salgsinntekt x) Std. m (ev. t)á kr: Standardkost Realisert Res.-avvik VK Direkte material i perioden m à kr Direkte lønn i T1 i perioden 350 t à kr Direkte lønn i T2 i perioden 1 382,5 t à kr Tilleggssats: Sum avvik DK: Indirekte VK i Tilv.avd % Indirekte VK i Tilv.avd. 2 kr 68,-/t Periodens variable tilv. kostnader Beholdningsendring varer i arbeid Variable tilv. kostnader ferdige varer Beholdningsendring ferdigvarer Variable tilv. kostnader solgte varer Indirekte VK i Salg/Adm. kr 40/enhet Sum avvik indirekte VK: 340 Totale variable kostnader solgte varer Oppr. budsjett Realisert Resultatavvik Dekningsbidrag Faste kostnader i Tilvirkningsavdeling Faste kostnader i Tilvirkningsavdeling Faste kostnader i Salg/Adm.-avdelingen Sum avvik indirekte FK: Produksjonsresultat x) Beregning av resultatavviket fra salgsinntektene i perioden: (Den realiserte salgsprisen per enhet ble kr 1 270,00 (= / 770 = 1 270,00). Salgsprisavvik: (1 270, ,00) x 770 = Volumavvik: ( ) x 400,50 (= budsjettert DB) =

4 10) *Løsningsforslag bak i arbeidsheftet. 11) Analyse av avvik på direkte kostnader Prisavvik på DM: Negativt avvik på kr 1,42 per m (= 20,00 21,42), dvs. 1,42 x m = Mengdeavvik DM: Positivt avvik på 700 m (= ), dvs x kr 20 = Sum materialavvik +84 På materialer er det derfor betydelige avvik når vi splitter det opp på pris og mengde, selv om totalrapporten viser et ubetydelig avvik totalt. Lønnssatsavvik DL i T1: Positivt avvik på kr 8,00 per time (= 90,00 82,00), dvs. 8,00 x 385 timer = Tidsavvik i T1: Negativt avvik på 35 timer (= ), dvs. 35 x kr 90 = Sum lønnsavvik i T1 70 Lønnssatsavvik DL i T2: Positivt avvik på kr 1,00 per t (= 120,00 119,00), dvs. kr 1,00 x t = Tidsavvik i T2: Negativt avvik på 197,5 timer (= 1 382, ), dvs. 197,5 x kr 120 = Sum lønnsavvik i T Totale avvik direkte kostnader (DK) ) Skjematisk avviksanalyse direkte kostnader: Alt. avviksanalyse Standard Omregnet Virkelig Avvik Sum direkte kostnader M s P s ev. M v P s ev. M v P v ev. mengde/ pris/ avvik T s L s T v L s T v L v tid lønnssats Materialer Lønn i Tilv.avd Lønn i Tilv.avd Sum avvik direkte kostnader

5 13) Avviksanalyse indirekte kostnader: Avviksanalyse Standard Norm Virkelig Effek- Forbruks- Sum indirekte VK (fleksibelt (ber. på basis tivititetsavvik avvik dekn.diff budsjett) av T v ) Tilvirkningsavd Tilvirkningsavd Salg og adm = Standard Sum dekningsdifferanser indirekte variable kostnader Avviksanalyse Standard Norm Virkelig Forbruksindirekte FK (innkalkulert) (budsjett FK) Virkelig avvik Tilvirkningsavdeling Tilvirkningsavdeling Salg og administrasjon Sum avvik indirekte faste kostnader ) Ved bidragsmetoden innkalkuleres ikke faste kostnader verken i regnskapet eller i kalkylene. 15) Generelle årsaker til forbruksavvik: prisen på de indirekte innsatsfaktorene avviker fra budsjettet mengden av de indirekte innsatsfaktorene avviker fra budsjettet man står overfor ikke-lineære variable kostnader faste kostnader er ikke faste det er feil i norm (budsjett) det er skjedd en substitusjon mellom faste og variable kostnader 16) Effektivitetsavviket på de indirekte variable kostnadene skyldes over- eller under-forbruk av direkte timer i forhold til forventningene (= standard), ev. over-/underforbruk av annet aktivitetsmål som uttrykker effektivitet. Effektivitetsavviket har derfor samme kilde som tidsavviket på de direkte kostnadene, men vurderes til en annen sats siden det gjelder indirekte kostnader. Bruker man flere direkte timer enn man burde i tilvirkningen, blir det et negativt effektivitetsavvik på de indirekte variable kostnadene. I avdelinger uten noe godt effektivitetsmål, for eksempel i administrasjonsavdeling og normalt i materialavdelingen, er det ikke vanlig å beregne noe effektivitetsavvik.

6 17) Forklaring på hvorfor resultatet ikke ble som forventet i januar: Budsjettert resultat kr Inntektsavvik Salgsprisavvik: +kr 70 x Volumavvik: 80 x 400, kr Kostnadsavvik Avvik direkte kostnader Avvik indirekte variable kostnader 340 Avvik indirekte faste kostnader kr Virkelig resultat +kr ) Selvkostkalkyle for Megapop: FV VIA Direkte material 15,0 m à kr 20,00 = 300,00 300,00 Direkte lønn i T1 0,5 t à kr 90,00 = 45,00 45,00 Direkte lønn i T2 1,8 t à kr 120,00 = 210,00 0,00 Indirekte VK i T1 190% 85,50 85,50 Indirekte VK i T2 kr 68/t 119,00 0 Indirekte FK i T1 374% 168,30 168,30 Indirekte FK i T2 kr 60/t 105,00 0 Totale tilvirkningskostnader 1 032,80 598,80 Indirekte VK i S&A 40,00 Indirekte FK i S&A 160,00 Selvkost 1 232,80 Budsjettert salgspris 1 200,00 Budsjettert fortjeneste per enhet 32,80 Budsjettert fortjeneste i prosent av salgspris 2,73% 19) *Løsningsforslag bak i arbeidsheftet. 20) Beregning av resultat for januar etter selvkostmetoden, med utgangspunkt i resultatet etter bidragsmetoden: Resultat etter bidragsmetoden FK i beh.endring FV Megapop: +20 x (168, ,00) = FK i beh.endring VIA Megapop: 90 x (168,30 + 0) = Resultat etter selvkostmetoden 7 842

7 21) *Løsningsforslag bak i arbeidsheftet. 22) Avviksanalyse av de indirekte faste kostnadene i perioden: Avviksanalyse Innkalk. i Beskj.- Forbruks- Totalt indirekte FK kalkylene Norm Virkelig avvik avvik avvik Tilvirkningsavd Tilvirkningsavd Salg og adm Sum dekningsdifferanser indirekte faste kostnader: ) Beskjeftigelsesavvik på indirekte kostnader opptrer kun ved selvkostmetoden, og kun på faste kostnader. Har man overbeskjeftigelse i forhold til en normalperiode får man positivt beskjeftigelsesavvik ved at det innkalkuleres mer i kalkylene enn de faste kostnadene man anser som nødvendig. Med underbeskjeftigelse får man tilsvarende et negativt beskjeftigelsesavvik. 24) *Løsningsforslag bak i arbeidsheftet. 25) Grafisk illustrasjon av avvikene på de faste kostnadene i T2: kr Forbruksavvik (+4 750) Norm Virkelig Normalaktivitet Beskjeftigelsesavvik ( ) Innkalkulert 26) *Løsningsforslag bak i arbeidsheftet ,5 t Standard aktivitet t t

8 27) Periodens normalbeskjeftigelse i S&A (solgte enh.): enh. / 12 = 833,33 enh. Om realisert salg hadde ligget akkurat på dette nivået hadde det ikke blitt noe beskjeftigelsesavvik i S&A i januar. Når realisert salg bare er 770 får man et negativt beskjeftigelsesavvik ved at det dekkes inn alt for lite i kalkylene i forhold til budsjett (= norm). 28) *Løsningsforslag bak i arbeidsheftet. 29) *Løsningsforslag bak i arbeidsheftet. 30) Overvelting av faste kostnader til produktene er problematisk (umulig) å gjennomføre på en korrekt måte, p.g.a. manglende årsakssammenhenger. Det gjør også at beregnet selvkost er et noe usikkert tall. De faste kostnadene er gjerne upåvirket av produksjons-volum og produktmiks på kort sikt, og er derfor normalt irrelevante om ikke beslutningshorisonten er lang. At selvkostkalkylen viser tap på produktet er bare et signal om å vurdere lønnsomheten grundigere, eventuelt revurdere kostnadsfordel-ingen. Det er en for rask slutning at alle produkter som viser tap iht en selvkostkalkyle er lønnsomme å kutte ut. 31) Produsert antall: (beholdningsreduksjon FV) = 900. Variable tilvirknings-kostnader ferdige varer i mars blir da: kr 759,50 x 900= kr ) *Løsningsforslag bak i arbeidsheftet. 33) Standard materialforbruk med ny VIA-beskrivelse: 900 x 15 m + 50 x 9 m = m, dvs. kr (= kr 20 x ). 34) Aktivitetsmål når %-sats i S&A ved bidragsmetoden: Variable tilvirkningskostnader solgte varer. Dette tallet finner en i budsjettet: kr Tilleggssats VK ved bidragsmetoden = / = 4,67% Tilleggssats FK ved bidragsmetoden benyttes ikke! Ved selvkostmetoden blir aktivitetsmålet solgte varers tilvirkningskost: kr kr kr = kr Tilleggssats VK ved selvkostmetoden = / = 3,6% Tilleggssats FK ved selvkostmetoden = / = 14,38%

Tillegg til lærerboken: Kostnads- og inntektsanalyse, Universitetsforlaget (2004) Boye, K., Heskestad, T. og Holm, E. (2005)

Tillegg til lærerboken: Kostnads- og inntektsanalyse, Universitetsforlaget (2004) Boye, K., Heskestad, T. og Holm, E. (2005) Tillegg til lærerboken: Kostnads- og inntektsanalyse, Universitetsforlaget (2004) av Boye, K., Heskestad, T. og Holm, E. (2005) Dette kapitlet bør leses i sammenheng med lærerboken, idet det er gitt henvisninger

Detaljer

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803 Aage Sending Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler v 090803 Malene kan kopieres til overhead-foils, men kan også vises fra PC til projektor. Er filen i Word,

Detaljer

Sammendrag for TIØ4295 Bedriftsøkonomi. 7. desember 2012

Sammendrag for TIØ4295 Bedriftsøkonomi. 7. desember 2012 Sammendrag for TIØ4295 Bedriftsøkonomi 7. desember 2012 Hva er dette? Dette er et forsøk sammendrag av pensum i TIØ4295 Bedriftsøkonomi ved NT- NU. Målet er å lage en sammenfatning av pensum som egner

Detaljer

Innhold. Kapittel 3 Kalkyler og kalkyleprinsipper... 69 3.1 Hva er en kalkyle?... 69 3.2 Formålet med produktkalkyler... 70.

Innhold. Kapittel 3 Kalkyler og kalkyleprinsipper... 69 3.1 Hva er en kalkyle?... 69 3.2 Formålet med produktkalkyler... 70. 490078.book Page 5 Thursday, July 23, 2009 10:57 AM Innhold Kapittel 1 Økonomistyring i perspektiv........................... 11 1.1 Litt om hva økonomistyring omfatter.............................. 11

Detaljer

Individuell skriftlig eksamen. SPM 245- Økonomi. Onsdag 23. mai 2012 kl. 10.00-14.00. Hjelpemidler: kalkulator

Individuell skriftlig eksamen. SPM 245- Økonomi. Onsdag 23. mai 2012 kl. 10.00-14.00. Hjelpemidler: kalkulator BACHELOR I IDRETTSVITENSKAP MED SPESIALISERING I SPORT MANAGEMENT 2011/2013 Individuell skriftlig eksamen i SPM 245- Økonomi Onsdag 23. mai 2012 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: kalkulator Eksamensoppgaven

Detaljer

Versjon 7. desember 2005

Versjon 7. desember 2005 Hjelpemiddelhefte Versjon 7. desember 2005 Bidragsregnskap etter normalkost Selvkostregnskap etter normalkost Bidragsregnskap etter standardkost Selvkostregnskap etter standardkost 1 Avviksanalyse Inntekter

Detaljer

Aktivitetsbasert styring og kontroll i fiskeindustri - en empirisk studie av potensialet av ABC/M innen norsk fiskeindustri

Aktivitetsbasert styring og kontroll i fiskeindustri - en empirisk studie av potensialet av ABC/M innen norsk fiskeindustri Aktivitetsbasert styring og kontroll i fiskeindustri - en empirisk studie av potensialet av ABC/M innen norsk fiskeindustri Stig Reite 1) og Torgeir Edvardsen Aktivitetsbaserte regnskaper er blitt implementert

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Prosjektregnskap som styringsverktøy mot lønnsomhet

Prosjektregnskap som styringsverktøy mot lønnsomhet Handelshøgskolen i Tromsø Prosjektregnskap som styringsverktøy mot lønnsomhet En studie vedrørende bruk av prosjektregnskap i bygg- og anleggsbransjen. Kenneth Olsen og Øysten Knudsen Masteroppgave i økonomi

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? Investeringsbeslutninger - når investere?

Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? Investeringsbeslutninger - når investere? Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? % Likviditetsbudsjett Kr Resultatbudsjett Balansebudsjett Investeringsbeslutninger - når investere? n Avkastningskrav

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret Omfatter selskaper med produksjon av laks og regnbueørret i sjøvann. 2009 FORORD Akvakulturnæringen har en viktig

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 12

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 12 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 12 Varebeholdninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Overordnede retningslinjer for

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé...

Detaljer

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen.

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen. Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé... 2 Produkt/tjeneste og produksjon...

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012 1 2 Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter i regnskapsåret 2012 3 INNHOLD 1. Innledning... 5 2. De deltakende bedrifter... 6 Tabell 2.1: Eierform... 6 Tabell 2.2: Inndeling pr lokalforening

Detaljer

Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett

Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett FISKERIDIREKTORATET Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett nr. 1/2003 Foto: Eksportutvalget for fisk 2002 Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon laks og ørret FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse

Detaljer

Stein Stugu Eiendomsskatt i Oslo?

Stein Stugu Eiendomsskatt i Oslo? Notat 6: 2014 Stein Stugu Eiendomsskatt i Oslo? Innhold: 1 HOVEDKONKLUSJON... 3 2 HVORFOR EIENDOMSSKATT?... 4 3 LOVGRUNNLAGET FOR EIENDOMSSKATT... 5 3.1 TAKSTGRUNNLAGET... 5 4 BRUK AV EIENDOMSSKATT I NORGE...

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning

Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning 3.3 Driftsbudsjett Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning Hvordan skaffe bedriften inntekter? Salg av produkter og tjenester

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

Innledende ord Inntekter Vi har derfor bestemt oss for å revidere de budsjettere annonseinntekter for 2011 til 1.300.000,- 3410 Salgsinntekter frie

Innledende ord Inntekter Vi har derfor bestemt oss for å revidere de budsjettere annonseinntekter for 2011 til 1.300.000,- 3410 Salgsinntekter frie Innledende ord Denne budsjettplanen for 2011 er med full hensikt laget relativt omfattende for at den i ettertid skal kunne brukes som et godt og relevant verktøy til de kommende økonomiansvarlige i Under

Detaljer

Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006

Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006 Regnskapsanalyse Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006 Utarbeidet av LO Innspill kan gis til LOs Næringspolitiske avdeling v/ Fanny Voldnes, e-post: fanny.voldnes@lo.no

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland LASB 2 Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland Denne rapporten er en oppfølging av lønnsomhetsanalysen som ble gjort på åtte melkebruk i 2009. De samme bedriftene er nå fulgt opp fire år senere.

Detaljer

av engangsavgift ved

av engangsavgift ved Refusjon av engangsavgift ved! eksport av bruktbil Mulig innretning og konsekvenser Rapport 2014-06 Proba-rapport nr. 2014-06, Prosjekt nr. 14006 ISSN: 1891-8093 AG/SK/JR/BTE, 30.4.14 -- Offentlig --

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer