6 Kalkulasjon Løsninger kapittel 6 Kalkulasjon. Side 1 av 11 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6 Kalkulasjon 6.1 6.2. Løsninger kapittel 6 Kalkulasjon. Side 1 av 11 1"

Transkript

1 6 Kalkulasjon A B C D Inndata: Innkjøpspris per enhet 2 400,00 Frakt og forsikring 1 900,00 Antall enheter 10,00 Utdata: Innkjøpspris per enhet 2 400,00 Fordelt frakt/forsikring 190,00 (1 900/10) Inntakskost per sykkel 2 590,00 Inntakskost varepartiet Tillegg inndata: Indirekte kostnader 60 % Fortjeneste 15 % ,00 (2 590*10 enheter) Utdata: Inntakskost per sykkel 2 590,00 +indirekte kostnader 1 554,00 (2 590 * 60 %) =selvkost 4 144,00 +Fortjeneste 621,60 (4 144 * 15 %) =Salspris u/mva 4 765,60 c) Tillegg inndata: Avansetillegg 90 % Utdata: Inntakskost per sykkel 2 590,00 +Avansetillegg 2 331,00 (2 590 * 90 %) =Salspris u/mva 4 921,00 A B C D Inndata: Inntakskost per enhet 2 000,00 Indirekte kostnader 40 % Fortjeneste 20 % Utdata: Inntakskost per enhet indirekte kostnader 800 (2 590 * 60 %) =selvkost Fortjeneste 560 (4 144 * 15 %) =Salspris u/mva Side 1 av 11 1

2 Avanse = indirekte kostnader + fortjeneste = = Avanseprosent = * 100 % / = 68 % 6.3 Lønnskostnad kr Husleie kr Andre driftskostnader kr Rentekostnader kr Sum indirekte kostnader kr Sum indirekte kostnader i prosent : ( * 100 % ) / = 50 % Avansen i kr: ( ) = kr Avansen i prosent: ( * 100 % ) / = 63,6 % c) Fortjenesten kr ( ) = kr Selvkost kr ( ) = kr Fortjenesten i prosent: ( * 100 % ) / = 9,1 % d) Brutto fortjenesten = avansen = kr Bruttofortjenesten i prosent: ( * 100 % ) / = 38,9 % e) Innkjøpsverdi kr direkte kjøpskostnader kr = Inntakskost kr indirekte kostnader, kr * 0,5 kr = Selvkost kr fortjeneste, kr * 0,091 kr = Salgsverdi kr Bilkostnader Avskrivninger på utstyr og verktøy Administrasjonskostnader Diverse indirekte kostnader Sum indirekte kostnader Direkte lønn per time 300 Indirekte kostnader per time (90 000/1 200) 75 Selvkost per time % fortjeneste (375 * 0,12) 45 Timepris uten mva 420 Side 2 av 11 2

3 6.5 Direkte lønn (250 * * 5) sosiale kostnader ( * 0,38) andre indirekte kostnader Selvkost fortjeneste ( * 0,10) Sum som skal faktureres Timepris uten mva ( /(1 450 * 5)) 571 Arbeid: 3,5 timer à ,50 Deler Verkstedmateriell 85 Fakturasum (uten mv 3 333, Direkte lønn (240 * * 10) sosiale kostnader ( * 0,40) andre indirekte kostnader Selvkost fortjeneste ( * 0,10) Sum som skal faktureres Timepris uten mva ( /15 000) = 532 Inntakskost deler 924, % avanse 739,60 Utsalgspris deler 1 664,10 Arbeid: 4 timer à ,00 Deler 1 664,10 Kjøring 50,00 Sum uten mva 3 842, Direkte material 1 500,00 Direkte lønn 1 200,00 Sum direkte kostnader 2 700, % tillegg materialavdelingen 225, % tillegg tilvirkningsavdelingen 600,00 Tilvirkningskost 3 525, % tillegg salgsavdelingen 352,50 Selvkost 3 877, % fortjeneste 387,75 Salgspris (uten mva.) 4 265, Budsjettert tilvirkningskost (1 700' + 90' + 720') = Tilleggssats innkjøpsavdelingen * 100 %/ = 11,25 % Side 3 av 11 3

4 Tilleggssats tilvirkningsavdelingen * 100 %/ = 80 % Tilleggssats salgs- og adm. avdelingen * 100 %/ = 5 % Direkte material 750,00 Direkte lønn 800,00 Sum direkte kostnader 1 550, ,25 % tillegg materialavdelingen 84, % tillegg tilvirkningsavdelingen 640,00 Tilvirkningskost 2 274, % tillegg salgsavdelingen 113,72 Selvkost 2 388, Direkte material 1 100,00 Direkte lønn ( ) 2 600,00 Sum direkte kostnader 3 700, % tillegg innkjøpsavdelingen 110, % tillegg tilvirkningsavdeling 1 400, timer tillegg tilv.avd. 2 (100 * 5) 500,00 Tilvirkningskost 4 710, % tillegg salgsavdelingen 282,60 Selvkost 4 992, % fortjeneste 748,89 Salgspris (uten mva.) 5 741, Forutsetning: Alle innkjøpskostnadene er variable. Innkjøpsverdi (200 *20 * 6,5) frakt, assuranse, toll etc Sum variable kostnader Antatt salgssum (2 500 * 20) sum variable kostnader Totalt dekningsbidrag Syklene gir et positivt dekningsbidrag. Selv om det betyr en resultatforbedring er det store spørsmålet om de faste kostnadene kan holdes på nåværende nivå. Samme oppsett som ovenfor, men med aktuell kurs på USD. En eventuell høyere kurs på USD vil gi lavere dekningsbidrag og dermed bidra mindre til resultatet Direkte material 700,00 Direkte lønn 1 100,00 Sum direkte kostnader 1 800, % tillegg materialavdelingen 35, % tillegg tilvirkningsavdelingen 220,00 Sum variable tilvirkningskostnader 2 055, % tillegg salgs- og adm.avdelingen 41,10 Sum variable kostnader 2 096,10 Side 4 av 11 4

5 Salgspris 3 900,00 - sum variable kostnader 2 096,10 Dekningsbidrag 1 803, Direkte material 3 400,00 Direkte lønn 2 700,00 Sum direkte kostnader 6 100, % tillegg materialavdelingen 136, % tillegg tilvirkningsavdelingen 810,00 Sum variable tilvirkningskostnader 7 046, % tillegg salgs- og adm.avdelingen 352,30 Sum variable kostnader 7 398,30 Salgspris ,00 - sum variable kostnader 7 398,30 Dekningsbidrag 7 601,70 c) Dekningsbidrag i prosent (7 601,70 * 100 % / ) 50,7 % Dekningsbidrag i prosent er det samme som dekningsgraden d) Ved bruk av bidragsmetoden unngår man problemet med å fordele de faste kostnadene på produktene. Uansett må dekningsbidraget være stort nok til å dekke FTK og overskudd selv om man kalkulerer detter bidragsmetoden. I en situasjon med ledig kapasitet vil hele dekningsbidraget øke overskuddet siden de faste kostnadene er dekket av den ordinære aktiviteten Budsjettert tilvirkningskost: (1 600' + 550' + ( ) + ( )) = Tilleggssatser variable kostnader: Materialavdelingen ( * 100 %) / = 1 % Tilvirkningsavdelingen ( * 100 %) / = 31,8 % Tilleggssatser sum kostnader: Materialavdelingen ( * 100 %) / = 3 % Tilvirkningsavdelingen ( * 100 %) / = 81,8 % Salgsavdelingen ( * 100 %) / = 10 % Side 5 av 11 5

6 Selvkostkalkylen: Bidragskalkylen: Direkte materialer 200,00 Direkte materialer 200,00 Direkte lønn 250,00 Direkte lønn 250,00 Sum direkte kostnader 450,00 Sum direkte kostnader 450,00 + tillegg materialavdelingen (3 %) 6,00 + tillegg materialavdelingen (1 %) 2,00 + tillegg tilvirkningsavd. (81,8 %) 204,50 + tillegg tilvirkningsavd. (31,8 %) 79,50 Tilvirkningskost 660,50 Variable tilvirkningskostnader 531,50 + tillegg salgsavdelingen (10 %) 66,05 + tillegg salgsavdelingen 0,00 Selvkost 726,55 Sum variable kostnader 531,50 c) Selvkost 726,55 Salgspris 799, % fortjeneste 72,66 - sum variable kostnader 531,50 Salgspris uten mva 799,21 Dekningsbidrag 267,71 d) Dersom det er vesentlig å få oversikt over også de faste kostnadene vil selvkostmetoden være å foretrekke, under forutsetning av at vi kan fordele de faste kostnadene på produktene. Se også oppgave 6.12 d) 6.14 Det dreier seg her om en tilleggsordre. Forutsatt at bedriften allerede får dekket sine faste kostnader ved det normale salget på hjemmemarkedet, kan Ishol tillate seg å benytte bidragskalkyle på denne ordren. Bidragskalkylen: Direkte materialer 1 500,00 Direkte lønn 2 600,00 Sum direkte kostnader 4 100,00 + tillegg materialavdelingen (3 %) 45,00 + tillegg tilvirkningsavd. (30 %) 780,00 Variable tilvirkningskostnader 4 925,00 + tillegg salgs- og adm.avd. (0 %) - Sum variable kostnader per ovn 4 925,00 Salgssum ,00 - sum variable kostnader ,00 Dekningsbidrag ,00 Salget gir et dekningsbidrag på kr og bør derfor anbefales gjennomført. Side 6 av 11 6

7 Etterkalkyle Bidragskalkylen: Direkte materialer (1500*1,3) 1 950,00 Direkte lønn 2 600,00 Sum direkte kostnader 4 550,00 + tillegg materialavdelingen (3 %) 58,50 + tillegg tilvirkningsavd. (30 %) 780,00 Variable tilvirkningskostnader 5 388,50 + tillegg salgs- og adm.avd. (0 %) - Sum variable kostnader per ovn 5 388,50 Salgssum ,00 - sum variable kostnader ,00 Dekningsbidrag ,00 Vi ser at DB er redusert til kr , men siden det fremdeles er positivt vil det bidra til å øke resultatet Vi lager et regneark for å beregne selvkost og fortjeneste etter selvkostmetoden og tilvirkningsmerkost og dekningsbidrag etter bidragsmetoden A B C D E Selvkostmetoden Bidragsmetoden Tilleggssats kr. Tilleggssats kr. DM 550, ,000 DL avd 1 75,000 75,000 DL avd 2 175, ,000 Indir var mat. kostn. 20% 110,000 20% 110,000 Indir faste matr. kostn. 70% 385,000 Indirekte var tilv. kostn avd 1 10% 7,500 10% 7,500 Indir faste tilv. kostn avd 1 100% 75,000 Indir. var tilv. avd 2 kr ,000 kr ,000 Indir faste tilv. kostn avd 2 30% 52,500 Tilvirkningskost/ -merkost 1,583,000 1,070,500 Indir faste s/a kostnader 25% 395,750 Selvkost 1,978,750 Inntekt 1,700,000 1,700,000 Dekningsbidrag 629,500 Fortjeneste -278,750 Ettersom dette er en tilleggsordre vil ordren gi et positivt DB ( ) og vil bli akseptert siden de faste kostnadene er dekket av den ordinære virksomheten. Resultatet vil øke med kr dersom ordren aksepteres. (Dersom det ikke var en tilleggsordre ville vi ikke få dekket selvkost og vi hadde solgt ordren med tap. I dette tilfellet vil vi ikke akseptert ordren). Side 7 av 11 7

8 A B C D E Etterkalkyle Selvkostmetoden Bidragsmetoden Tilleggssats kr. Tilleggssats kr. DM 650, ,000 DL avd 1 200, ,000 DL avd 2 175, ,000 Indir var mat. kostn. 20% 130,000 20% 130,000 Indir faste matr. kostn. 70% 455,000 Indirekte var tilv. kostn avd 1 10% 20,000 10% 20,000 Indir faste tilv. kostn avd 1 100% 200,000 Indir. var tilv. avd 2 kr ,600 kr ,600 Indir faste tilv. kostn avd 2 30% 52,500 Tilvirkningskost/ -merkost 2,066,100 1,358,600 Indir faste s/a kostnader 25% 516,525 Selvkost 2,582,625 Inntekt 1,700,000 1,700,000 Dekningsbidrag 341,400 Fortjeneste -882,625 Jeg kopierer regnearket i fra del og bytter ut inndataene. Vi har tidligere slått fast at dette er en tilleggsordre som ikke trenger å dekke de faste kostnadene. Derfor er det etterkalkylen etter bidragsmetoden som er interessant. Vi ser at tross økningen i kostnader er det fremdeles et positivt dekningsbidrag (kr ). Overskuddet vil derfor øke med kr siden de faste kostnadene er dekket av den ordinære produksjonen Vi har laget et regneark for å løse denne oppgaven. a og Vi ser at tilvirkningskost er kr , selvkost inkluderer salgs og administrasjonskostnadene og er på kr Med en fortjeneste på 40 % vil salgsprisen bli * 1,4 = kr Side 8 av 11 8

9 c) A B C D Direkte kostnader: Dir. material Dir. lønn avd Dir. lønn avd Indirekte kostnader: indir. materialavd indir. foredlingsavd indir. foredlingsavd Tilvirkningskost salgs/adm. avdeling Selvkost (sum kostnader) Fortjeneste Salgsinntekt Tilleggssatser indir. materialavd. 10 % indir. foredlingsavd % indir. foredlingsavd % salgs/adm. avdeling 20 % fortjeneste 40 % A B C Forkalkyle: DM 500,000 DL avd 1 300,000 DL avd 2 400,000 Tilleggskalkyle (selvkost) basert på tilleggssa Dir. material 500,000 + Dir. lønn avd 1 300,000 + Dir. lønn avd 2 400,000 = Sum direkte kostnader 1,200,000 + indir. materialavd. 50,000 + indir. foredlingsavd. 1 60,000 + indir. foredlingsavd ,000 = Tilvirkningskost 1,430,000 + indir salgs/adm. avdeling 286,000 = Selvkost (sum kostnader) 1,716,000 + Fortjeneste 686,400 = Salgsinntekt 2,402,400 Vi bruker det samme regnearket for å sette opp forkalkylen. Eneste forskjellen er at de direkte kostnadene er forskjellige. Salgsprisen viser seg å bli kr Side 9 av 11 9

10 d) H I J Tilleggskalkyle (selvkost) basert på tilleggssatser: Dir. material 750,000 Dir. lønn avd 1 500,000 Dir. lønn avd 2 450,000 Sum direkte kostnader 1,700,000 indir. materialavd. 75,000 indir. foredlingsavd ,000 indir. foredlingsavd ,000 Tilvirkningskost 2,010,000 indir salgs/adm. avdeling 402,000 Selvkost (sum kostnader) 2,412,000 Fortjeneste -9,600 Salgsinntekt 2,402,400 Vi ser at økningen i de direkte kostnadene, som alltid er variable, også medfører økning i de innkalkulerte indirekte kostnadene. Regnearket viser et tap på kr på denne ordren etter selvkostmetoden forutsatt at inntekten på ordren er uendret på kr e) A B C Forkalkyle bidragsmetoden Dir. material 500,000 + Dir. lønn avd 1 300,000 + Dir. lønn avd 2 400,000 = Sum direkte kostnader 1,200,000 + indir. materialavd. 30,000 + indir. foredlingsavd. 1 45,000 + indir. foredlingsavd. 2 80,000 = sum variable tilv.kostn. 1,430, H Etterkalkyle bidragsmetoden Dir. material 750,000 Dir. lønn avd 1 500,000 Dir. lønn avd 2 450,000 Sum direkte kostnader 1,700,000 indir. materialavd. 45,000 indir. foredlingsavd. 1 75,000 indir. foredlingsavd. 2 90,000 sum variable tilv.kostn. 2,010,000 I Side 10 av 11 10

11 B C D E Resultat ifølge forkalkyle selvkostmetoden: 686,400 Sum variable kostnader forkalkyle 1,430,000 Sum variable kostnader etterkalkyle 2,010,000 Økte variable kostnader 580, ,000 "virkelig" resultat 106,400 Vi ser at etterkalkylen viser en økning i de variable kostnadene på kr I forkalkylen etter selvkostmetoden jf. spørsmål c) forutsatte vi et overskudd på kr Vi antar at de faste kostnadene ikke påvirkes av problemene med maskinparken (faste kostnader som vaktmesterlønn øker ikke pga. problemene med maskinparken). Det vil det bli feil å innkalkulere økte tillegg i de faste indirekte kostnadene slik det blir gjort etter selvkostmetoden som viste et underskudd på i etterkalkylen jf. oppgave d). Det oppnådde resultatet blir faktisk positivt (kr ) når vi kun tar høyde for økningen i de variable kostnadene. Side 11 av 11 11

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803 Aage Sending Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler v 090803 Malene kan kopieres til overhead-foils, men kan også vises fra PC til projektor. Er filen i Word,

Detaljer

Tillegg til lærerboken: Kostnads- og inntektsanalyse, Universitetsforlaget (2004) Boye, K., Heskestad, T. og Holm, E. (2005)

Tillegg til lærerboken: Kostnads- og inntektsanalyse, Universitetsforlaget (2004) Boye, K., Heskestad, T. og Holm, E. (2005) Tillegg til lærerboken: Kostnads- og inntektsanalyse, Universitetsforlaget (2004) av Boye, K., Heskestad, T. og Holm, E. (2005) Dette kapitlet bør leses i sammenheng med lærerboken, idet det er gitt henvisninger

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Individuell skriftlig eksamen. SPM 245- Økonomi. Onsdag 23. mai 2012 kl. 10.00-14.00. Hjelpemidler: kalkulator

Individuell skriftlig eksamen. SPM 245- Økonomi. Onsdag 23. mai 2012 kl. 10.00-14.00. Hjelpemidler: kalkulator BACHELOR I IDRETTSVITENSKAP MED SPESIALISERING I SPORT MANAGEMENT 2011/2013 Individuell skriftlig eksamen i SPM 245- Økonomi Onsdag 23. mai 2012 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: kalkulator Eksamensoppgaven

Detaljer

Utsatt individuell skriftlig eksamen i SPM 245- Økonomi. Torsdag 28. august 2014 kl. 10.00-14.00. Hjelpemidler: kalkulator

Utsatt individuell skriftlig eksamen i SPM 245- Økonomi. Torsdag 28. august 2014 kl. 10.00-14.00. Hjelpemidler: kalkulator BACHELOR I IDRETTSVITENSKAP MED SPESIALISERING I SPORT MANAGEMENT 2013/2015 Utsatt individuell skriftlig eksamen i SPM 245- Økonomi Torsdag 28. august 2014 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: kalkulator Eksamensoppgaven

Detaljer

Tradisjonelle kalkyle- og driftsregnskapsformer

Tradisjonelle kalkyle- og driftsregnskapsformer kap 12.fm Page 1 Monday, February 19, 2007 1:41 PM Tradisjonelle kalkyle- og driftsregnskapsformer en oversikt 1 M Å LSETNING Vite om forskjellene mellom års- og driftsregnskap Kjenne til hovedtrekkene

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver - kapittel 11

Løsningsforslag til oppgaver - kapittel 11 Løsningsforslag til oppgaver - kapittel 11 11.1 Årlige innbetalinger 600 000 - utbetalinger til variable kostnader 350 000 - utbetalinger til betalbare faste kostnader 50 000 Årlig innbetalingsoverskudd

Detaljer

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012 1 2 Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter i regnskapsåret 2012 3 INNHOLD 1. Innledning... 5 2. De deltakende bedrifter... 6 Tabell 2.1: Eierform... 6 Tabell 2.2: Inndeling pr lokalforening

Detaljer

Sammendrag for TIØ4295 Bedriftsøkonomi. 7. desember 2012

Sammendrag for TIØ4295 Bedriftsøkonomi. 7. desember 2012 Sammendrag for TIØ4295 Bedriftsøkonomi 7. desember 2012 Hva er dette? Dette er et forsøk sammendrag av pensum i TIØ4295 Bedriftsøkonomi ved NT- NU. Målet er å lage en sammenfatning av pensum som egner

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 78. Årsmøte. 4 mars 2015

ÅRSREGNSKAP 2014 78. Årsmøte. 4 mars 2015 ÅRSREGNSKAP 2014 78. Årsmøte. 4 mars 2015 Se også innhold 3-5 6 7 8-11 12 kasserers rapport regnskap & budsjett balanse noteopplysninger revisjonsberetning Selve Årsregnskapet du holder i hånden gir et

Detaljer

Selgerprogrammet for Kongsberg Næringsforening. Butikkøkonomi Svinn Mersalg og lønnsomhet

Selgerprogrammet for Kongsberg Næringsforening. Butikkøkonomi Svinn Mersalg og lønnsomhet Selgerprogrammet for Kongsberg Næringsforening Butikkøkonomi Svinn Mersalg og lønnsomhet Butikkøkonomi, del 1: Kalkulasjon Prosentregning Bruttofortjeneste Rabatter Svinn Kalkulasjon Beregne hva vi må

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

Balanseført verdi av hele varebeholdningen pr. 31.12.04: Produkt A 305 000 Produkt B 23 215 Utslagsvasker 475 000 Sum balanseført verdi 1 303 215

Balanseført verdi av hele varebeholdningen pr. 31.12.04: Produkt A 305 000 Produkt B 23 215 Utslagsvasker 475 000 Sum balanseført verdi 1 303 215 Løsninger RE V2005 Deloppgave 1 a) Varelageret skal føres opp iht. laveste verdis prinsipp, jf. RL 5-2 og NRS 1 Varer, hvilket innebærer at den laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi skal benyttes.

Detaljer

Kostnadsstyring hos NSB med vekt på Nabotåget. Gro Spets Firing Bente Irene Schei Tørnby

Kostnadsstyring hos NSB med vekt på Nabotåget. Gro Spets Firing Bente Irene Schei Tørnby Kostnadsstyring hos NSB med vekt på Nabotåget Gro Spets Firing Bente Irene Schei Tørnby Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, NTNU Høstsemesteret

Detaljer

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Mentor: Benny Richard fra Jotne Ankers AS Ansvarlig lærer: Michael Alexander Norvald 1 Forretningsidé SnowboardMover UB skal tilby et

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester FORORD Kommunal- og moderniseringsdepartementet har revidert retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Detaljer

Prosjekt- og avdelingsregnskap - bedre styring. Karl Jakob Enger Allmennpraktiserende rådgiver ABACUS Økonomitjenester AS. Formålet med kurset

Prosjekt- og avdelingsregnskap - bedre styring. Karl Jakob Enger Allmennpraktiserende rådgiver ABACUS Økonomitjenester AS. Formålet med kurset Prosjekt- og avdelingsregnskap - bedre styring Karl Jakob Enger Allmennpraktiserende rådgiver ABACUS Økonomitjenester AS Formålet med kurset Gi regnskapsbruker bedre styrings- og beslutningsgrunnlag, ved

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret Omfatter selskaper med produksjon av laks og regnbueørret i sjøvann. 2009 FORORD Akvakulturnæringen har en viktig

Detaljer

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Evaluering av FRAMprogrammet i Nord-Trøndelag, perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 04/2006 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Om tidligere evaluering av FRAM... 4 Om

Detaljer

Beskrivelse av handel med CFD.

Beskrivelse av handel med CFD. Side 1 av 5 Beskrivelse av handel med CFD. Hva er en CFD?...2 Gearing... 3 Prising.... 4 Markeder som stiger.... 5 Markeder som faller... 5 Side 2 av 5 Hva er en CFD? CFD er en forkortelse for Contract

Detaljer

Enkel Keynes-modell for en lukket økonomi uten offentlig sektor

Enkel Keynes-modell for en lukket økonomi uten offentlig sektor Forelesningsnotat nr 3, januar 2009, Steinar Holden Enkel Keynes-modell for en lukket økonomi uten offentlig sektor Notatet er ment som supplement til forelesninger med sikte på å gi en enkel innføring

Detaljer

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012. Utredning av nasjonale satser TROND ERIK LUNDER

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012. Utredning av nasjonale satser TROND ERIK LUNDER Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012 Utredning av nasjonale satser TROND ERIK LUNDER TF-notat nr. 15/2011 TF-notat Tittel: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012 TF-notat nr: 15/2011 -

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Osl27.doc v15 Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Oppgave 1. Spørsmål 1 Beregning av posten utsatt skatt i balansen pr. 01.01. X7: Regnskapsmessig verdi av anleggsmidlene pr. 01.01.

Detaljer

Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning

Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning 3.3 Driftsbudsjett Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning Hvordan skaffe bedriften inntekter? Salg av produkter og tjenester

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

Mariann Tveter, Follo Næringsråd Markus Molin Wang, M. WANG CONSULTING

Mariann Tveter, Follo Næringsråd Markus Molin Wang, M. WANG CONSULTING FORRETNINGSPLAN Konfidensialitetsklausul Dette dokumentet er konfidensielt. Forretningsideen eller innholdet skal ikke benyttes eller gjøres tilgjengelig for tredjepart uten tillatelse fra opphavspersonene.

Detaljer