Innhold. Forord... 11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Forord... 11"

Transkript

1 Innhold Forord Innledning Den komplekse helsetjenesten Det samfunnsøkonomiske perspektivet Det bedriftsøkonomiske perspektivet Oppsummering Fra forvaltningsorgan til markedsorganisering Noen utviklingstrekk Fra forvaltningsorgan til foretak Trender Markedsorientering Helseforetaksreformen Tilknytningsform Styringsorganer og oppgavefordeling Oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene Helselovgivningen og avtaleverket Ustyrlige organisasjoner? Sykehus er komplekse organisasjoner Ulike organisasjonsmodeller Koordinering og ledelse Klinisk styring og ledelse (clinical governance) Oppsummering... 42

2 6 INNHOLD DEL 1: De samfunnsøkonomiske perspektivene Finansiering behov og fordeling Fordeling og effektivitet Fra behov til fordeling Forhold som påvirker behov for helsetjenester Forhold som påvirker kostnadene ved å levere tjenester Fordelingsmodeller i Norge litt historikk Fordelingsprinsipper under fylkeskommunalt eierskap fra 1970 til Fordelingsprinsipper under statlig eierskap fra Fordeling og politikk Oppsummering Finansiering av spesialisthelsetjenester Bestillere og utførere Mål og målkonflikter Bestillers målsettinger Utførers målsettinger Forholdet mellom bestiller og utfører Risikodeling og kostnadsnøytralitet Modeller for finansiering av spesialisthelsetjenester Ulike typer systemer Refusjon av påløpte kostnader Rammebudsjettering Aktivitetsbasert finansiering Bør vi finansiere produksjon av helse og ikke helsetjenester? Mer om finansieringsmodeller i Norge Innsatsstyrt finansiering ISF Utviklingen i ISF fra Innsatsstyrt finansiering og DRG-systemet Erfaringer med ISF Diskusjonspunkter knyttet til ISF Veien videre Finansieringsmodeller etter Oppsummering... 90

3 INNHOLD 7 5 Effektivitet og produktivitet Hvorfor måle effektivitet? Beskrivende effektivitetsmål Struktur og organisering Konsekvenser av helsepolitikk Noen begreper Teknisk effektivitet og kostnadseffektivitet Allokeringseffektivitet helse i forhold til helsetjenester Effektivitet, helsegevinst og kvalitet Praktisk effektivitetsmåling utfordringer Måling av aktivitet og innsatsfaktorer Metoder for å håndtere flere aktiviteter Hva betyr dette i praksis? Effektivitetsanalyser i Norge Samdata Hvordan tolker vi effektivitetsmålene? Oppsummering Norge og andre land Rangering av helsesystemer? Noen sentrale tall Hva skiller helsesystemer fra hverandre? Finansiering av helsetjenester Desentralisering kontra sentralisering Bestiller utførermodeller Oppsummering DEL 2: De bedriftsøkonomiske perspektivene Styringsutfordringer Organisasjonsmodeller og eierstyring Ulike styringsformer Ulike interne styringsformer Styringsutfordringene Målkonflikter og uklare mål middelrelasjoner Interessentmodeller

4 8 INNHOLD 7.5 Rasjonell modell, spill eller tilfeldigheter? Oppsummering Økonomistyring og budsjett En rasjonell modell Strategiplan og budsjettarbeidet Departementet og de regionale helseforetakene Det regionale helseforetaket og helseforetakene Strategiplanen og årsbudsjett i helseforetakene Budsjettet som styringsinstrument Budsjettets funksjon Spesielle formål i offentlig sektor? Budsjettmetoder Top-down eller bottom-up? Inkrementell budsjettering de små stegs økonomi Kritikken mot budsjettet Hvordan forbedre budsjettarbeidet? Tilpasning av tidshorisont Aktivitetsbasert budsjettering Benchmarking Oppsummering Regnskapet som informasjonssystem Hvorfor regnskap? Det eksterne regnskapet Resultatregnskapet Balansen Kontantstrømoppstilling Resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling Avskrivninger og eiendeler Resultat og egenkapital Resultat, balanse og likviditet Regnskapsreformen noen konsekvenser Innføring av balanse og avskrivninger Oppsummering

5 INNHOLD 9 10 Produktivitet: Sammenligninger av kostnader og aktivitetsnivå Hvorfor måle produktivitet? Hva er produktivitet? Kostnadsstruktur Flerfaktorvariabilitet Økonomistyring og kompleksitet Dekomponering av produktivitet og slakk Er produktiviteten høy eller lav? Kostnadsforskjellene Produktivitetsforskjeller modell- og målefeil Oppsummering Dekomponering av avvik: volum, pris og produktivitet Produktivitetsmåling og styring Utforming Bruk Effekter og implikasjoner Oppsummering Alternative verktøy i økonomistyringen Modellbegrepet og modellfeil Verktøy for å beskrive ressursbruken Styringsinformasjon Kapitalkostnader i internregnskapet Verktøy for måling og evaluering: balansert målstyring Aktivitets- og resultatbegrepene Flere perspektiv må balanseres Strategiske kart Utviklingsprosessen Kritikken mot balansert målstyring Hva koster pasienten? Verktøy for å kalkulere tjenestekostnader Divisjonskalkulasjon Mer raffinerte selvkostkalkyler Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC) og kostnadsdrivere Dekningsbidragsmetoden Gjennomstrømningsbidrag Strategiske kostnadsanalyser et utvidet perspektiv

6 10 INNHOLD 11.6 Oppsummering Balansert målstyring Kalkyler Økonomistyring i sykehus noen erfaringer Helseforetakenes økonomiske situasjon noen utviklingstrekk Sterk vekst i ressursforbruk Store regnskapsmessige underskudd og redusert egenkapital Økende investeringstakt Økt gjeld og forverret likviditet Økonomistyring noen erfaringer Budsjettoverskridelser Løse koblinger mellom mål, planer, aktivitet og rapportering Kobling mellom mål og planer (budsjett) Kobling mellom planer (budsjett) og handling Kobling mellom handling og oppfølging (regnskap) En eller fire verdener? Løse koblinger Styringsproblemer og rasjonalitet Avsluttende diskusjon Mer relevant styringsinformasjon? Helhetlig tenkning om arbeidskraft, drift og kapital? Tydeligere rolleavklaring og ansvarsfordeling? Bedre styring? Litteraturliste

MER PENGER ELLER MER FOR PENGENE? Organisering og finansiering av norske sykehus

MER PENGER ELLER MER FOR PENGENE? Organisering og finansiering av norske sykehus 25.09 2002 MER PENGER ELLER MER FOR PENGENE? Organisering og finansiering av norske sykehus Dag Morten Dalen, Jostein Grytten og Rune J. Sørensen Handelshøyskolen BI og Universitet i Oslo Forord Bakgrunnen

Detaljer

REGNSKAPSSYSTEM OFFENTLIG VIRKSOMHET PROFESSOR BJARNE JENSEN HØGSKOLEN I HEDMARK

REGNSKAPSSYSTEM OFFENTLIG VIRKSOMHET PROFESSOR BJARNE JENSEN HØGSKOLEN I HEDMARK REGNSKAPSSYSTEM OFFENTLIG VIRKSOMHET PROFESSOR BJARNE JENSEN HØGSKOLEN I HEDMARK PÅSTAND: REGNSKAPSSYSTEM UTVIKLET FOR FORRETNINGSVIRKSOMHET (LØNNSOMHETSREGNSKAP) ER BEDRE EGNET FOR OFFENTLIG VIRKSOMHET

Detaljer

24. oktober 2006 VEILEDNING. Forvaltningsrevisjon. Resultatorientert revisjon

24. oktober 2006 VEILEDNING. Forvaltningsrevisjon. Resultatorientert revisjon 24. oktober 2006 VEILEDNING Forvaltningsrevisjon Resultatorientert revisjon Innholdsfortegnelse Innledning 2 Stortingets mål 3 Datainnsamling og dataanalyse 6 Økonomi og produktivitet 9 Måloppnåelse og

Detaljer

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 , Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 Forord Statlige virksomheter skal i henhold til

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Sykehusreformen noen eierperspektiv

Sykehusreformen noen eierperspektiv Mer informasjon om sykehusreformen? www.dep.no/shd/sykehusreformen Rapport Norsk utgave Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlig institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere)

Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere) Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere) Grunnleggende kommuneøkonomi Utgangspunktet for studiet er at Fagforbundet ønsker å heve kompetansen for sine

Detaljer

Å være eller å framstå

Å være eller å framstå Reform dynamics in health care: a comparative research program Tone Jeanette Berntsen Å være eller å framstå -En studie av omdømmebygging i Helse Bergen ATM Skriftserie Nr. 28/2008 Politikk, Organisasjon

Detaljer

Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten

Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten Volda kommune AUDUN THORSTENSEN/INGVILD VARDHEIM (TELEMARKSFORSKING) TOR ERIK BAKSÅS/GEIR IDAR HOLTE (ERNST & YOUNG), TF-notat nr. 38 2012 Tittel: Evaluering av

Detaljer

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen er en oppdatering og videreutvikling av De Facto-rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? som ble

Detaljer

Lønnsom velferd? Endring av budsjett- og regnskapsmodell i kommunal sektor. Inger-Lise Gjesdal Irina Vakhrina

Lønnsom velferd? Endring av budsjett- og regnskapsmodell i kommunal sektor. Inger-Lise Gjesdal Irina Vakhrina Lønnsom velferd? Endring av budsjett- og regnskapsmodell i kommunal sektor. Inger-Lise Gjesdal Irina Vakhrina Master i offentlig ledelse og styring. Fordypning i økonomi, regnskap og finansiering-ørf HØGSKOLEN

Detaljer

SNF-rapport nr. 25/06 Konkurranse i spesialisthelsetjenesten?

SNF-rapport nr. 25/06 Konkurranse i spesialisthelsetjenesten? SNF-rapport nr. 25/06 Konkurranse i spesialisthelsetjenesten? Christian Andersen, Kurt R. Brekke, Egil Kjerstad, Frode Kristiansen, Odd Rune Straume og Kjell J. Sunnevåg SNF prosjektnr. 2715 Prosjektet

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007 Stein Østerlund Petersen (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 3/08 ISBN 978-82-14-04510-9 ISSN

Detaljer

Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008

Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008 Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008 Senter for statlig økonomistyring, 15. januar 2009 RAPPORT 1/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Offentlige velferdsgoder

Offentlige velferdsgoder Bjarne Jensen Offentlige velferdsgoder Økonomistyring, regnskapsprinsipper og New Public Management Delrapport 1: Økonomistyringssystemer og New Public Management Høgskolen i Hedmark Rapport nr. 12 2007

Detaljer

Magisteruppsats/Masteroppgave i studiet. MPA (Master in Public Administration)

Magisteruppsats/Masteroppgave i studiet. MPA (Master in Public Administration) Magisteruppsats/Masteroppgave i studiet MPA (Master in Public Administration) KOSTRA som verktøy for styring av kommunene - en studie av 10 kommuner i Hedmark og Oppland Forfattere: Frank Steinar Hauge

Detaljer

Gjennomgang og status - Sandnes Bydrift KB

Gjennomgang og status - Sandnes Bydrift KB SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201102564 : E: 210 : Per Hanasand Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 24.05.2011 74/11 Bystyret 31.05.2011 SANDNES BYDRIFT

Detaljer

Kontroll og rapportering hva er godt nok?

Kontroll og rapportering hva er godt nok? Kontroll og rapportering hva er godt nok? DIFI 10. februar 2012 Direktør Marianne Andreassen 22.02.2012 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Vi trenger (selvsagt!) rapportering og kontroll «.bruken av

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

9.2 Utvikling av regnskapsområdet i statsforvaltningen

9.2 Utvikling av regnskapsområdet i statsforvaltningen 2009 2010 Prop. 1 S 103 St.meld. nr. 36 (2008-2009) Det gode innkjøp, jf. Stortingets behandling av denne i Innst. S. nr. 348 (2008-2009). Ett av tiltakene er å innføre et felles standardformat for elektronisk

Detaljer

New Public Management i praksis

New Public Management i praksis New Public Management i praksis - En studie av Narvik VAR KF Marianne Dobak Kvensjø Mastergradsoppgave i statsvitenskap Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø Våren 2009 1 Forord Nå

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Målsetning med undervisningen

Målsetning med undervisningen 1 Målsetning med undervisningen Tema: Økonomisk styring av helseforetak (helsevirksomheter), herunder grunnleggende budsjett og regnskap og regnskapslovens betydning for økonomisk styring. Undervisningen

Detaljer

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1 Finansdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/1337 Dato: 01.06.2015 Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Detaljer

NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK

NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK Roar Eilertsen NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK Om etableringen av et sykehusmarked i Norge September 2003 1 Forord Rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? er utarbeidet av

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Effektivitet i helsetjenestene hvor ligger hindringene?

Effektivitet i helsetjenestene hvor ligger hindringene? Effektivitet i helsetjenestene hvor ligger hindringene? Terje P. Hagen, Professor, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Innledning for Produktivitetskommisjonen,

Detaljer

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Rapport Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Bø/Oslo, 6. august 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2014 1 Generell informasjon... 3 Innledning... 3 Inntakskrav... 3 Omfang og organisering... 3 Vurdering... 3 Eksamen... 4 Læringsutbytte...

Detaljer