Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere)"

Transkript

1 Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere)

2 Grunnleggende kommuneøkonomi Utgangspunktet for studiet er at Fagforbundet ønsker å heve kompetansen for sine medlemmer innen økonomi. Målgruppen er i utgangspunktet personer med økonomisk ansvar, budsjett- resultat- og/eller prosjektansvar, men som har lite eller ingen erfaring med økonomiske begreper eller har noen formell bakgrunn innen økonomi Fagforbundet ønsker å tilby kurset først for ansatte (sykepleiere) som har eller skal rekrutteres inn i lederfunksjoner innen pleie- og omsorgssektoren. Etter hvert vil dette også være for andre virksomheter i kommunesektoren. Innholdet nedenfor er bygd opp slik at det kan gjelde alle, men at man i studiet bytter ut eksempler og oppgaver for den målgruppen det gjelder. Studiepoeng: 15 Semester: Oppstart våren 2011 Mål: Studiets formål er å gi praktisk og teoretisk forståelse på området økonomi og regnskap. Økt kompetanse på dette området vil sikre kvaliteten på den informasjon som skal bearbeides og rapporteres i et regnskapssystem. Videre skal det gis fordypning i utvalgte emner. Studiet skal gi en oversikt over teorier, metoder og modeller innenfor det økonomiske fagområdet. Studiet skal videre vise hvordan disse teoriene, metodene og modellene kan anvendes i økonomisk styring av en kommunal virksomhet enten den er organisert som eget juridiske selskap, eller om den er en del av kommunen.. Etter endt studie skal studentene kunne redegjøre og forklare sentrale begreper som brukes i analyser av økonomiske problemstillinger. Med verktøy menes metoder, teknikker, modeller, teorier o.l. som brukes innen det økonomiske fagområdet. Gjennom studiet skal studentene: Tilegne seg bred innsikt i økonomi- og regnskapsforståelse, og hvilke lover og regler som gjelder for området Styrke sin kunnskap om følgende emner: Generell basis kunnskap og forståelse av økonomiske begreper Generelle regnskapsprinsipper Skille mellom offentlig og privat sektor Bedriftsøkonomi Kalkyler Hvordan man leser et regnskap Merverdiavgiftssystemet KOSTRA Innkjøp Forholdet mellom plan, budsjett og regnskap Presentasjon av økonomiske data Egenkontroll (intern kontroll) Studentene skal også tilegne seg kunnskap om:

3 Balansert målstyring NPM (New Public Management) Innsatsstyrt finansiering (stykkprisfinansiering) Økonomistyring gjennom målstyring, resultatstyring mv. Utvikle studentene til å inneha en praktisk metode for å tilnærme seg og løse konkrete økonomi- og regnskapsspørsmål i styring av virksomheter. Innhold: Kurset er organisert i følgende emner: 1.Generell basiskunnskap Del 1 Økonomi og regnskap a) Forstå et regnskap b) Inntekts- og kostnadsbegreper a. Kunne forskjellen på utgift, kostnad og utbetaling b. Faste og variable kostnader c. Direkte og indirekte kostnader d. Betalbare og kalkulatoriske kostnader c) Budsjettering; planlegging a. Kalkulasjon dekningsbidrag, selvkost og ABC b. Produktprising c. Personalkostnader og tjenesteprising d. Beregning av anbud e. Dekningsbidrag d) Lønnsomhet, risiko og endringer a. Usikkerhet i prosjekter b. 0-punkts analyse c. Prognostisering og kontroll e) Økonomioppfølging og kontroll a. Internrapportering b. Kontroll- og avviksanalyse c. Prosjekttidens innvirkning på prosjektets lønnsomhet og likviditet d. Resultatpåvrikning f) Årsregnskapet som informasjonskilde a) Hvordan lese og tolke informasjonen i et regnskap g) Kunne lese, lage og forstå budsjetter h) Kunne forskjellige selskapsformer i) Kjenne hvilke lover, forskrifter mv. som regulerer økonomi- og regnskapsområdet Del 2 Markedsøkonomi a) Tilbud og etterspørsel b) Perfekte markeder

4 Del 3 Samfunnsøkonomi a) Nasjonalproduktet b) Finanspolitikk c) Pengepolitikk d) Arbeidsledighet 2. Privat og offentlig virksomhet Del 1 Forskjellen mellom offentlig og privat sektor a) Hva er forskjellene b) Bør disse forskjellene ha noe å si for valg av regnskapssystem? Del 2 Rammeverk og grunnleggende prinsipper for lønnsomhetsregnskapet (privat sektor fullperiodisert regnskap) Del 3 Rammeverk og grunnleggende prinsipper for kommuneregnskapet a) Kommuneregnskapet Rammeverk og grunnleggende prinsipper b) Det kommunale regnskapssystem grunnleggende sammenhenger c) Tidspunkt for regnskapsføring av inntekt, innbetaling og gevinst i kommuneregnskapet d) Tidspunkt for regnskapsføring av utgift, utbetaling og tap i kommuneregnskapet e) Koblingen mellom budsjett og regnskap f) Forholdet mellom den langsiktige kommuneplanen og økonomiplan(handlingsprogram), budsjett og regnskap Del 4 Regnskapsprinsipper, økonomistyring og New Public Management Vil forretningsbasert budsjett- og regnskapsprinsipper gi en mer effektiv offentlig sektor og bedre offentlige tjenester? Hvilke prinsipper bør off. budsjett og regnskap baseres på ut fra styrings- og kontrollbehov i off. virk.? Kostnadsmessige effekter av NPM-tiltakene. Virk. for ledelse, beslutningssytem og styring Rollekonflikter, habilitet og legitimitet pressgruppene for nye regnskapsprinsipper Del 5 Innsatsstyrt finansiering (ISF) a) Hva er innsatsstyrt finansiering (stykkprisfinansiering) b) Bruk av ISF i finansiering av offentlige velferdsgoder c) Valg av ISF modell

5 3. Ledelsesinformasjon for kommunale beslutningstakere Del 1 Sammendrag og konklusjoner a) Hva slags finansielle nøkkeltakk kan brukes? b) Hvilke indikatorer egner seg for analyser av kommunale tjenester? c) Hva kan nøkkeltall og indikatorer brukes til? d) Hvordan kan informasjonen samles inn, formidles og presenteres? Del 2 Finansielle nøkkeltall a) Lønnsomhet b) Finansieringsstruktur c) Likviditet Del 3 Begreper og metode i resultatvurderingene a) Krav til indikatorene b) Begreper benyttet i produktivitetsanalysene c) Datagrunnlaget Del 4 Indikatorer Her bruker man indikatorer for den sektoren målgruppen tilhører som for eksempel for helse, sosial og omsorg: a) Datagrunnlaget b) Befolkning, behov og problemer c) Ressursinnsats d) Mottakere og fordeling Del 5 KOSTRA a) Hva er formålet med KOSTRA b) KOSTRA-definisjoner og oppbygging c) Hva kan KOSTRA brukes til: a. Prioritering b. Dekningsgrader c. Produktivitet d. Behovsdekning d) Praktisk bruk av KOSTRA Del 5 Balansert målstyring a) Hva er BMS? b) Hvordan tilpasse BMS i en kommunal virksomhet c) Praktisk bruk av BMS

6 4. Intern kontroll og merverdiavgift/innkjøp Del 1 Intern kontroll Del 2 Økonomireglement Del 3 Merverdiavgift Del 4 Innkjøp. Organisering og arbeidsformer: Det vil bli gitt tre samlinger à tre dager under studiet Forkunnskaper: Ingen Obligatoriske krav: Ingen Vurdering: Hjemmeeksamen/innlevering i grupper underveis i studiet. Teller 30 % Skriftlig individuell eksamen over 6 timer. Teller 70 % Faglig ansvar: Høgskolen i Hedmark (Rena), institutt for økonomi

7

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

Anbefalt plan. Studiet gir innenfor rammene for en utdanning på bachelor-nivå en fordypning i regnskap, regnskapsførerregelverket, skatt og rettslære.

Anbefalt plan. Studiet gir innenfor rammene for en utdanning på bachelor-nivå en fordypning i regnskap, regnskapsførerregelverket, skatt og rettslære. Anbefalt plan Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning (NRØA) 9.1.2013 I) INNLEDNING Formålet med planen til Bachelor

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

Magisteruppsats/Masteroppgave i studiet. MPA (Master in Public Administration)

Magisteruppsats/Masteroppgave i studiet. MPA (Master in Public Administration) Magisteruppsats/Masteroppgave i studiet MPA (Master in Public Administration) KOSTRA som verktøy for styring av kommunene - en studie av 10 kommuner i Hedmark og Oppland Forfattere: Frank Steinar Hauge

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Korte utdanninger med gode jobbmuligheter Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Utdanningstilbud Utdanning er en investering i din fremtid. Kanskje den viktigste. Markedsføring og ledelse...4 Markedskonsulent...6

Detaljer

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Side 1/70 Fagplan Studieår 2014 2017, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 HBV - Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Helse og omsorg i plan 2012/2013 Prosjektoppgave fra studiet ved Høgskolen i Vestfold - fakultet for helsevitenskap Tonje Vågårøy

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer

Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten

Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten Volda kommune AUDUN THORSTENSEN/INGVILD VARDHEIM (TELEMARKSFORSKING) TOR ERIK BAKSÅS/GEIR IDAR HOLTE (ERNST & YOUNG), TF-notat nr. 38 2012 Tittel: Evaluering av

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

Innkjøpsledelse 30 studiepoeng

Innkjøpsledelse 30 studiepoeng Innkjøpsledelse 30 studiepoeng Innkjøpsledelse, halvårsstudium Procurement Management, 30 credits 30 studiepoeng Dato for godkjenning xx.xx.2015 Gjelder for studenter tatt opp 2015/2016 Innledning Alle

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 , Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 Forord Statlige virksomheter skal i henhold til

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og basisorganisasjonen i Drammen kommune

Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og basisorganisasjonen i Drammen kommune Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og basisorganisasjonen i Drammen kommune 08.05.07 1. Bakgrunn Drammen kommune har p.t. seks kommunale foretak (KF): Drammen Eiendom KF Drammen Drift

Detaljer

Kompetansen i hjemmetjenesten

Kompetansen i hjemmetjenesten Kompetansen i hjemmetjenesten Forvaltningsrevisjon 11.08.11 INNHOLD 1. INNLEDNING...3 1.1 Vurderingskriterier...3 1.2 Avgrensinger...3 1.3 Problemstillinger...4 1.4 Rådmannens kommentarer...4 1.5 Anvendte

Detaljer