Bruk og virkninger av målog resultatstyring i offentlig sektor. Åge Johnsen 31. mars 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruk og virkninger av målog resultatstyring i offentlig sektor. Åge Johnsen 31. mars 2014"

Transkript

1 Bruk og virkninger av målog resultatstyring i offentlig sektor Åge Johnsen 31. mars 2014

2 Bakgrunn, formål og problemstilling Mål- og resultatstyring gammelt og utbredt verktøy i offentlig sektor, men fremdeles lite empirisk kunnskap om virkningene Evalueringsparadokset Kritiseringsparadokset Formål: studere virkninger av resultatstyring for produktivitet og effektivitet i offentlig sektor Forskningsspørsmål: hvilke virkninger har mål- og resultatstyring for produktivitet og effektivitet i kommunene? Avgrensninger Grunnskolen og pleie- og omsorgstjenestene i norske kommuner Analyserer indikatorer for produktivitet og effektivitet, nærmere bestemt gjennomsnittskostnader og leseferdigheter i grunnskolen og dekningsgrad i pleie- og omsorgssektoren

3 Rammeverket: Styringssystemer som produktlivssykluser Institusjonelle rammevilkår Historie og politiske institusjoner (kap. 1) Forvaltningspolitikk og styring (kap. 3) Resultatstyring Utforming Måling (kap. 2) Prinsipper (kap. 4) Modeller (kap. 5) Iverksetting Modellvalg (kap. 6) Innføring (kap. 7) Bruk Frikopling (kap. 8) Rapportering (kap. 9) Virkninger Organisasjonslæring (kap. 10) Politikkutforming (kap. 11) Vurdering Nytte og kostnader (kap. 12)

4 Utforming: Resultatstyringsmodeller Modeller Målstyring Overvåking Sammenligninger Blandingsmodeller Oppskrifter Målstyring og selvledelse Balansert målstyring Verdikjedemodellen Blandet søking Beste praksis Dataomhylling Mål- og resultatstyring Sammenlignbare data

5 Bruk av mål- og resultatstyring i norske kommuner Form Modell Type Budsjettstyring Rådmannens omdisponeringsrett Myk 71% 69% 64% Dekke inn underskudd på neste års budsjett Hard 23% 20% 17% Organisering Avbyråkratisering (to-nivå modell) Myk 32% 34% 27% Bestiller utfører-organisering Myk.. 23%.. Friere brukervalg Hard 9% 17% 51% Konkurranseutsetting Hard 54% 61% 82% Resultatstyring Mål- og resultatstyring (MRS) Myk 76% 74%.. Resultatindikatorer (overvåking) Myk 61% 72%.. Balansert målstyring (BMS) Myk 26% 52%.. Sammenligninger Myk 26% 33% 67% Målestokkonkurranse Hard 2% 6%.. Ledelse Leder- og resultatavtaler Myk 53% 55% 56% Prestasjonslønn (individ eller gruppe) Hard 37% 29% 24% Kilde: NIBR (2004, 2008, 2012).

6 Bruk av mål- og resultatstyring i norske fylkeskommuner Form Modell Type Budsjettstyring Rådmannens omdisponeringsrett Myk 50% 92% 57% Dekke inn underskudd på neste års budsjett Hard 57% 75% 43% Organisering Bestiller utfører-organisering Myk.. 53%.. Friere brukervalg Hard.. 53%.. Konkurranseutsetting Hard 57% 76% 100% Resultatstyrin g Mål- og resultatstyring (MRS) Myk 87% 81%.. Resultatindikatorer (overvåking) Myk 87% 63%.. Balansert målstyring (BMS) Myk 21% 63%.. Sammenligninger Myk 50% 71% 93% Målestokk-konkurranse Hard 0% 18%.. Ledelse Leder- og resultatavtaler Myk 71% 43% 53% Prestasjonslønn (individ eller gruppe) Hard 64% 47% 30% Kilde: NIBR (2004, 2008, 2012).

7 Forventede virkninger av MRS Kostnadseffektivitet (produktivitet): Lavere kostnader og/eller høyere produksjon Resultateffektivitet: Bedre virkninger innenfor gitte ressursrammer Allokeringseffektivitet (prioriteringseffektivitet): Bedre prioritering av tjenesten i forhold til andre tjenester Organisasjonslæring: Bedre kunnskaper om muligheter for handling enten endring skjer eller ikke ->Store metodiske måleproblemer

8 Vurdering av resultatstyringssystemer Mer relevant informasjon enn kun tekst og inntekter og utgifter Bedre «støymålere» (utfyllende data til klager og lobbyister) Bedre informert offentlighet og mer erfaringsbasert politikk Netto Fordeler Fordeler Fordeler Fordeler nytte = Ulemper Ulemper Ulemper Ulemper Fase Utforming Iverksetting Drift Virkninger Høye utviklingskostnader Sterke pressgrupper kan gjøre motstand og hindre fornuftige målinger Uønsket bruk (læring for testing heller enn for kunnskap) Sneversyn kan føre til målforskyvning

9 Undersøkelsesopplegg Tverrsnittsstudie med sekundærdata Uavhengig variabel: Mål- og resultatstyring 2008 målt som indeks Flere avhengige variabler: produktivitet (gjennomsnittskostnader) og virkninger (lesing 8. trinn, dekningsgrad hjemmetjenester 80 år eller mer) Kontrollvariabler Erfaring med mål- og resultatstyring Forhold knyttet til de bestemte tjenestene som studeres (befolkningens utdanningsnivå, brukernes pleietyngde) Andre forhold som antall årsverk, befolkningsendring, andel kommunalt ansatte av alle sysselsatte bosatt i kommunen, politisk regime, administrativ organisering, bruk av andre styringsverktøy (markedsmekanismer) og finansiell handlefrihet Ulike datakilder: Kommunal organisasjonsdatabase, KOSTRA, SSB, Nasjonale prøver 63% svar (270 av 430 kommuner)

10 Funn (foreløpige) Skolen MRS samvarierer med lave gjennomsnittlige driftskostnader per elev Ingen samvariasjon mellom MRS og skoleresultater målt som leseferdigheter i 8. klasse året etter Pleie- og omsorgstjenestene Ingen sammenheng mellom MRS og gjennomsnittlige driftskostnader per mottaker av hjemmetjenestene MRS samvarierer med lave dekningsgrader målt som tildelte hjemmetjenester til mottakere som andel av befolkningen på 80 år eller mer Mulig å utforske virkninger av mål- og resultatstyring for kommunale tjenester Utfordringer knyttet til utforming av målemodellene og datakvalitet Behov for nytt forskningsprogram

Kommunal omorganisering og nye styringstiltak til ingen nytte?

Kommunal omorganisering og nye styringstiltak til ingen nytte? Kommunal omorganisering og nye styringstiltak til ingen nytte? En studie av sammenhengen mellom kommunal organisering og resultater Sissel Hovik NIBR sissel.hovik@nibr.no og Inger Marie Stigen NIBR inger.stigen@nibr.no

Detaljer

Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere)

Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere) Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere) Grunnleggende kommuneøkonomi Utgangspunktet for studiet er at Fagforbundet ønsker å heve kompetansen for sine

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Test og evaluering et redskap for skole/hjem-samarbeid og læring?

Test og evaluering et redskap for skole/hjem-samarbeid og læring? Test og evaluering et redskap for skole/hjem-samarbeid og læring? Ressursbruk og resultater i skolen kan vi bruke det vi vet i dialogen mellom skolen, elever og foreldre? Konferanse 22.-23. og 24. september

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015. 1. KOSTRA analysen for Bodø kommune 2014 tas til orientering.

Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015. 1. KOSTRA analysen for Bodø kommune 2014 tas til orientering. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.04.2015 26499/2015 2015/2157 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015 KOSTRA analyse 2014. Forslag

Detaljer

KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Strategisk kompetanseutvikling i kommunene

KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Strategisk kompetanseutvikling i kommunene KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Strategisk kompetanseutvikling i kommunene Strategisk og systematisk kompetansestyring 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: KS - kommunesektorens

Detaljer

Produktivitet og resultater i grunnskolen i Sarpsborg kommune: en analyse ut fra KOSTRA-tall for 2006

Produktivitet og resultater i grunnskolen i Sarpsborg kommune: en analyse ut fra KOSTRA-tall for 2006 Produktivitet og resultater i grunnskolen i Sarpsborg kommune: en analyse ut fra KOSTRA-tall for 2006 Arve Negaard Høgskolen i Østfold Oppdragsrapport 2007:4 Online-versjon (pdf) Utgivelsessted: Halden

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - OVERHALLA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Magisteruppsats/Masteroppgave i studiet. MPA (Master in Public Administration)

Magisteruppsats/Masteroppgave i studiet. MPA (Master in Public Administration) Magisteruppsats/Masteroppgave i studiet MPA (Master in Public Administration) KOSTRA som verktøy for styring av kommunene - en studie av 10 kommuner i Hedmark og Oppland Forfattere: Frank Steinar Hauge

Detaljer

ENHETSKOSTNADER I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER

ENHETSKOSTNADER I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER BEREGNING AV ENHETSKOSTNADER I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER GRUNNLAG FOR VURDERING AV KOSTNADER OG KVALITET FORORD I årene som kommer blir det flere som blir gamle og flere som vil trenge ulike former for

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 Innhold INNLEDNING.......2 TYPER NØKKELTALL... 2 KOMMUNEGRUPPER... 3 DEMOGRAFI OG ØKONOMISKE NØKKELTALL... 5 BEFOLKNINGSDATA...

Detaljer

Omstruktureringstiltak

Omstruktureringstiltak Halden kommune Omstruktureringstiltak Delrapport barnehage, undervisning, SFO og administrasjon RAPPORT 16. oktober 2014 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Halden kommune

Detaljer

SØF-rapport nr. 06/06. Empirisk analyse av handlingsplanen for eldreomsorgen. Lars-Erik Borge Marianne Haraldsvik

SØF-rapport nr. 06/06. Empirisk analyse av handlingsplanen for eldreomsorgen. Lars-Erik Borge Marianne Haraldsvik Empirisk analyse av handlingsplanen for eldreomsorgen Lars-Erik Borge Marianne Haraldsvik SØF-prosjekt nr. 3600: Empirisk analyse av handlingsplanen for eldreomsorgen Prosjektet er finansiert av Kommunal-

Detaljer

i kommunene Rapport nr. 13/2002

i kommunene Rapport nr. 13/2002 RRrRaRapport nr. 13/2002 Barnehagesektorens plass i rnehagesektorens plass i kommunene Rapport nr. 13/2002 En kartlegging av barnehagesektoren i fem kommuner i Hedmark. Av Reidun Grefsrud Tittel: Forfattere:

Detaljer

NAV mål, visjoner og resultater;

NAV mål, visjoner og resultater; NAV mål, visjoner og resultater; En studie av den nye arbeid og velferdsforvaltningen sett i lys av New Public Management. Heidi Michelsen Masteroppgave i statsvitenskap Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Må l- og resultåtstyring i NAV -Frå nåsjonåle må l til lokål pråksis

Må l- og resultåtstyring i NAV -Frå nåsjonåle må l til lokål pråksis Må l- og resultåtstyring i NAV -Frå nåsjonåle må l til lokål pråksis Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, utdanning Økonomi og administrasjon, LOS Av: Grete Mæland, Gro Tønnesen og Torill

Detaljer

Budsjett- og økonomistyring i helse og omsorg Moss kommune

Budsjett- og økonomistyring i helse og omsorg Moss kommune Budsjett- og økonomistyring i helse og omsorg Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 4. mai 2015 Østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 4 2 INNLEDNING... 6 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Om integrerte organisasjonsmodeller i pleie- og omsorgstjenestene

Om integrerte organisasjonsmodeller i pleie- og omsorgstjenestene «Vi spiller på lag» Om integrerte organisasjonsmodeller i pleie- og omsorgstjenestene PER ERIK SOLEM BODIL HØISTAD Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 1/00 Norsk

Detaljer

REGNSKAPSSYSTEM OFFENTLIG VIRKSOMHET PROFESSOR BJARNE JENSEN HØGSKOLEN I HEDMARK

REGNSKAPSSYSTEM OFFENTLIG VIRKSOMHET PROFESSOR BJARNE JENSEN HØGSKOLEN I HEDMARK REGNSKAPSSYSTEM OFFENTLIG VIRKSOMHET PROFESSOR BJARNE JENSEN HØGSKOLEN I HEDMARK PÅSTAND: REGNSKAPSSYSTEM UTVIKLET FOR FORRETNINGSVIRKSOMHET (LØNNSOMHETSREGNSKAP) ER BEDRE EGNET FOR OFFENTLIG VIRKSOMHET

Detaljer

økonomistyring for folkevalgte

økonomistyring for folkevalgte Veileder i økonomistyring for folkevalgte Revidert 2014 Innholdsfortegnelse: Del 1 - God økonomistyring gir handlingsrom til å realisere ambisjoner... 3 Del 2 - Kommuneøkonomi i fugleperspektiv... 7 Del

Detaljer

Veileder i. økonomistyring. for folkevalgte

Veileder i. økonomistyring. for folkevalgte Veileder i økonomistyring for folkevalgte God økonomistyring er grunnmuren i effektiv ressursforvaltning Denne veilederen skal gi kommunalt folkevalgte en grunnleggende, lettfattelig og oversiktelig innføring

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2008

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2008 Kommunale tiltak i helsearbeid 2008 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Solfrid Lilleeng og Jorid Kalseth Forord Rapporten er en av flere leveranser

Detaljer

OVERORDNA ANALYSE - SILJAN KOMMUNE -

OVERORDNA ANALYSE - SILJAN KOMMUNE - OVERORDNA ANALYSE - SILJAN KOMMUNE - 2012-2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Gjennomføring av analysen... 1 3 Om Siljan kommune... 2 4 Risikoanalyse... 3 4.1 Fungerer lokaldemokratiet som forutsatt

Detaljer

Drifts- og resultatanalyse av pleie- og omsorgstjenestene i Bjugn kommune

Drifts- og resultatanalyse av pleie- og omsorgstjenestene i Bjugn kommune Drifts- og resultatanalyse av pleie- og omsorgstjenestene i Bjugn kommune Audun Thorstensen, Trine Riis Groven, Ernst & Young 1. Om prosjektet 2. Oppsummering/funn 3. Overordnede analyser Innhold 1. Økonomiske

Detaljer

Notater. Torild Fløysvik, Tonje Køber, Berit Mira Rosentjern og Anne Brit Thorud. Kommunal tjenesteproduksjon hvordan få med hele bildet?

Notater. Torild Fløysvik, Tonje Køber, Berit Mira Rosentjern og Anne Brit Thorud. Kommunal tjenesteproduksjon hvordan få med hele bildet? 2009/51 Notater Torild Fløysvik, Tonje Køber, Berit Mira Rosentjern og Anne Brit Thorud Notater Kommunal tjenesteproduksjon hvordan få med hele bildet? Seksjon for offentlige finanser Innhold Sammendrag...

Detaljer

Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 Oslo, 11. juni 2012

Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 Oslo, 11. juni 2012 Tilbud på «Bistand til å utarbeide Helse og omsorgsplan» Gol kommune Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 1 Oslo, 11. juni 2012 Deloitte tilbyr et team med mange års erfaring med strategiarbeid, analyse og

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

SNF-rapport nr. 25/06 Konkurranse i spesialisthelsetjenesten?

SNF-rapport nr. 25/06 Konkurranse i spesialisthelsetjenesten? SNF-rapport nr. 25/06 Konkurranse i spesialisthelsetjenesten? Christian Andersen, Kurt R. Brekke, Egil Kjerstad, Frode Kristiansen, Odd Rune Straume og Kjell J. Sunnevåg SNF prosjektnr. 2715 Prosjektet

Detaljer

Erfaringer med tonivåmodell

Erfaringer med tonivåmodell Erfaringer med tonivåmodell Midtre Gauldal kommune April 2011 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune. Den er basert på forvaltningsrevisjon som er

Detaljer

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rapport Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi November 2014 ISSN 0809-4071 Forord Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) legger

Detaljer