Innhold. Del 1 Konseptuell bakgrunn... 13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Del 1 Konseptuell bakgrunn... 13"

Transkript

1 Innhold Del 1 Konseptuell bakgrunn Gro Ladegård og Signy Irene Vabo Kapittel 1 Ledelse og styring teoretisk rammeverk Innledning Definisjoner av ledelse og styring Ledelse og styring som virkemidler Ledelse og styring på ulike analysenivåer Dynamikken mellom ledelse og styring Endring i bruk av ledelse og styring sentrale drivkrefter Kontroll og produktivitet Innovasjon og kompetanse Ledelse og styring på tvers av sektorer Kapitlene i boken Pål Veiden Kapittel 2 Max Webers idealtype: Et ordensprosjekt Innledning Hva er idealtypedannelse? Idealtypen: Mer om byråkratiet og karisma Webers motiv for idealtypedannelse: Megling mellom ekstremer Styring og valg av retning De rene begrep de rene ideal? Idealtypedannelse og normativ teori: Ytterliggående nøkternhet Konklusjon: Metode og moral... 49

2 Åge Johnsen og Erik Døving Kapittel 3 Ledelse og styring i organisasjonsteoriens klassikere...53 Innledning...53 Klassikere i faglig utvikling...55 Sentrale organisasjonsfaglige klassikere om ledelse og styring...57 Store spørsmål i ledelse og styring...60 Organisasjoners formål og institusjonsbygging...60 Ledelsesoppgaver Motivasjon...62 Ledelse...63 Beslutningstaking...65 Organisasjoners grenser...65 Desentralisering...66 Organisasjonsutforming og omgivelser...67 Læring og endring i organisasjoner...68 Konklusjon...68 Tian Sørhaug Kapittel 4 Lederskap: Mellom ledelse og styring Lederskap Organisering som dilemma...73 Mandat, usikkerhet og motstand...76 Ledelse er en personlig institusjon...79 Linje og kontroll...80 Kompetanse, kompleksitet og selvledelse...82 Avslutning: Fra ledelse til styring av styring?...84 Del 2 Ledelse og styring mellom organisasjon og samfunn...87 Signy Irene Vabo Kapittel 5 Styring av nettverksbaserte samarbeid i norske kommuner 89 Innledning...89 Styringsrelasjonen styring av nettverksbaserte samarbeid Analytisk rammeverk...92 Kommunenes styringsressurser...93 Antakelse nr. 1: Variasjon skyldes fasen i politikkutformingsprosessen...95 Antakelse nr. 2: Variasjon skyldes grad av viktighet for kommunen 95 Antakelse nr. 3: Variasjon skyldes grad av normfellesskap mellom aktørene...96 Metode og data...97 Analyse Ledelse og styring

3 Variasjoner i styringen Mulige årsaker til variasjon i styringen Konklusjon Siv Marina Flø Karlsen Kapittel 6 Ledelsesansvar og styringsproblem knyttet til bedrifters samfunnsansvar Innledning Definisjon av samfunnsansvar Ledelse og styring som virkemidler En modell for bedrifters samfunnsansvar Teoretiske perspektiver Samfunnsansvar i den norske rederinæringen Diskusjon Konklusjon Einar Belsom og Fred Strønen Kapittel 7 Eierstyring via opsjonslønn samfunnsmessig legitimitet 123 Innledning Ledernes personlige gevinst: Topplederlønnsutvikling og opsjonslønn i Norge Eiernes interesse: Hensiktsmessigheten av opsjonslønn Ansattes indignasjon: Moral og rettferdighet Myndighetenes perspektiv: Opsjonslønn og samfunnsøkonomisk lønnsomhet Konklusjon Ingvild Marheim Larsen og Bjørn Stensaker Kapittel 8 Fra horisontal og vertikal styring til diagonal ledelse og styring av høyere utdanning Innledning Høyere utdanning en velegnet case for studier av endring i ledelse og styring Teoretiske rammer for analyse av ledelse og styring Tre eksempler på nye styringsformer og hvordan de kan forstås Eksterne aktører i ledelse og styring av høyere utdanning Mot internasjonalisering av kvalitetssikring? Interesseorganisasjoner som forvaltningsorgan Avslutning Innhold 9

4 Del 3 Ledelse og styring i organisasjoner stillbilder Tore Hillestad Kapittel 9 Iverksetting av strategi gjennom ledelse og styring Innledning Fremveksten av nye og mer fleksible styringssystemer Balansert målstyring i TrygVesta Balansert målstyring BMS i TrygVesta Iverksetting av BMS og ledelse i TrygVesta Beyond Budgeting i StatoilHydro Beyond Budgeting BB i StatoilHydro Iverksetting av BB og ledelse i StatoilHydro Avsluttende refleksjoner Åge Johnsen Kapittel 10 Hard og myk styring i offentlig sektor Innledning Ledelse og styring Ledelse og styring over tid Fra styring til ledelse Fra ledelse til styring Situasjonsavhengighet: Både mer ledelse og mer styring Hard og myk ledelse og styring Fra hard til myk ledelse Fra hard til myk styring Harde og myke styringsformer Hard og myk styring i praksis Hard og myk styring og resultater Konklusjoner Beate Elstad Kapittel 11 Ledelse og styring av frivillig arbeidskraft Innledning Kort om frivilligheten i Norge Frivillig arbeid og avklaring av forventninger Frivilliges motivasjon Styring og ledelse Styring av frivillige Ledelse av frivillige Konklusjon og diskusjon Ledelse og styring

5 Gro Ladegård Kapittel 12 Roller og relasjoner i lederutvikling Innledning Dimensjoner i lederatferd Grenseregulering og substitutter for ledelse i organisasjonen Ansvar og myndighet i den moderne lederrollen Coaching som verktøy i lederutvikling Omfang og bruk av coaching i Norge Formålene med coaching Fokus i coachingen Holdnings- og atferdsendringer som resultat av coaching Endringer i lederstiler Lederrollens tre nivåer Konklusjon: Konsekvenser for lederrollen Del 4 Ledelse og styring i organisasjoner endringsbilder Haldor Byrkjeflot Kapittel 13 Omforming av ledelse og styring i offentlig og privat virksomhet Innledning Metode og gjennomføring av studien Offentlig og privat ledelse i fagfelt og disipliner Forholdet mellom offentlig og privat ledelse i litteraturen Offentlig administrasjon Neomanagement Betinget posisjon Nyweberianisme Forholdet mellom ledelse i det offentlige og det private Forholdet mellom ledelse og styring Konklusjon Fred Strønen Kapittel 14 Fra ledelse til styring i strategifaget Innledning Et historisk tilbakeblikk på strategifaget Ledelse og styring i strategifaget Kennet R. Andrews: The Concept of Corporate Strategy (1987 [1971]) Igor Ansoff: Corporate Strategy (1987 [1965]) Alfred D. Chandler jr.: Strategy and Structure, Chapters in the History of the American Industrial Enterprise (1993 [1962]) Innhold 11

6 Michael E. Porter: Competitive Strategy (1980) og Competitive Advantage (1985) Robert S. Kaplan og David P. Norton: The Balanced Scorecard (1996) 249 Konklusjon Erik Døving og Odd Nordhaug Kapittel 15 Fra HRM til strategisk HR-styring Innledning Bakgrunn og data Ledelse og styring Fremveksten av HRM Fra HRM til strategisk HR-ledelse Fra stabsfunksjon til strategisk funksjon Tiltak for HR-styring Grenser for HRM? Avslutning Forfatteromtaler Litteratur Andre kilder Stikkordregister Ledelse og styring

Masteroppgave. Ledere og ansattes oppfattelse av flat struktur og lederrollen

Masteroppgave. Ledere og ansattes oppfattelse av flat struktur og lederrollen UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap Masteroppgave Ledere og ansattes oppfattelse av flat struktur og lederrollen Et casestudie av Oljedirektoratet Mirza Mujic

Detaljer

Innhold DEL I LEDELSE... 35

Innhold DEL I LEDELSE... 35 Innhold Innledning... 15 Introduksjon... 15 En virksomhets utvikling... 15 Daglig drift og produksjon... 16 Kunde og marked... 17 Organisering, administrasjon og HR... 17 Økonomi og finans... 18 Ledelse

Detaljer

Master of Public Organisation MPA Master i offentlig styring og ledelse

Master of Public Organisation MPA Master i offentlig styring og ledelse Master of Public Organisation MPA Master i offentlig styring og ledelse Utfordringer, mål og løsninger for en ny tid... Vi lever i en tid der endringer i befolkningssammensetningen, økonomisk ustabilitet

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå som gjennomføres over to

Detaljer

Behandlet i UUV-sak 31/11 Vedtatt 15.04.11 Gjelder for kull 2010-13 Oppdatert 22.09.11 (UUV-sak 100/11) Sist oppdatert 19.01.12

Behandlet i UUV-sak 31/11 Vedtatt 15.04.11 Gjelder for kull 2010-13 Oppdatert 22.09.11 (UUV-sak 100/11) Sist oppdatert 19.01.12 EMNEBESKRIVELSE LMS2100 Ledelse av menneskelige ressurser Spesialisering 1. Studier Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring Bachelor i Reiseliv 2. Semester 4.semester

Detaljer

Bedriftsledelse. Ulike perspektiver og tilnærminger til ledelse, økonomistyring og samfunnsansvar

Bedriftsledelse. Ulike perspektiver og tilnærminger til ledelse, økonomistyring og samfunnsansvar Bedriftsledelse Ulike perspektiver og tilnærminger til ledelse, økonomistyring og samfunnsansvar Lin Olderøien Elvegård, Espen Gressetvold og Inger Johanne Pettersen (red.) Bedriftsledelse Ulike perspektiver

Detaljer

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning?

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Masteroppgave i endringsledelse Møyfrid Oftedal Vea Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Strategiprosessen knyttet til etablering av Balanced Scorecard i en tjenesteytende bedrift

Strategiprosessen knyttet til etablering av Balanced Scorecard i en tjenesteytende bedrift Strategiprosessen knyttet til etablering av Balanced Scorecard i en tjenesteytende bedrift En casestudie av Norsk Privatøkonomi ASA Masteroppgave i Marin bedriftsledelse (30 stp) Maria Bye og Trine Remen

Detaljer

Konsulentkjøp og -bruk i statlige virksomheter

Konsulentkjøp og -bruk i statlige virksomheter 11/13 Rapport Report Konsulentkjøp og -bruk i statlige virksomheter Torstein Nesheim Steinar Vagstad Et selskap i NHH-miljøet S A M F U N N S - O G N Æ R I N G S L I V S F O R S K N I N G A S Institute

Detaljer

Kunnskapens pris regnskapets time?

Kunnskapens pris regnskapets time? RAPPORT 5/2004 Nicoline Frølich Kunnskapens pris regnskapets time? Iverksetting av mål- og resultatstyring i norske universiteter 1 NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning / Senter

Detaljer

Hvordan gir strategifaget mening i staten? Åge Johnsen, professor i offentlig politikk

Hvordan gir strategifaget mening i staten? Åge Johnsen, professor i offentlig politikk Hvordan gir strategifaget mening i staten? Åge Johnsen, professor i offentlig politikk Oversikt Hvorfor studere strategi i offentlig sektor? Hva er strategi? Hva er strategifaget? Hva er strategi i staten?

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

MPA Master of Public Administration 2009

MPA Master of Public Administration 2009 MPA Master of Public Administration 2009 Innhold Utfordringer, mål og løsninger for en ny tid 3 Lederskapets utfordringer 3 Masterutdanning i offentlig lederskap og styring 4 Et kompetanse- og lederutdanningsprogram

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag

Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag 2015 CAPPELEN DAMM AS, 2015 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med CAPPELEN

Detaljer

VELFERDSSTATEN I ENDRING

VELFERDSSTATEN I ENDRING MARY ANN STAMSØ (RED.) VELFERDSSTATEN I ENDRING NORSK SOSIALPOLITIKK VED STARTEN AV ET NYTT ÅRHUNDRE GYLDENDAL AKADEMISK Innhold INNLEDNING < 19 Mary Ann Stamsø og Vidar Hjelmtveit Bokas formål og hovedtema

Detaljer

New Public Management i praksis

New Public Management i praksis New Public Management i praksis - En studie av Narvik VAR KF Marianne Dobak Kvensjø Mastergradsoppgave i statsvitenskap Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø Våren 2009 1 Forord Nå

Detaljer

Velkommen til Lederskolen NiT Strategisk lederskap - hvordan lede og organisere mer effektivt gjennom strategisk ledelse

Velkommen til Lederskolen NiT Strategisk lederskap - hvordan lede og organisere mer effektivt gjennom strategisk ledelse Velkommen til Lederskolen NiT Strategisk lederskap - hvordan lede og organisere mer effektivt gjennom strategisk ledelse Ketil Hveding M.Sc./ MBA i ledelse og internasjonal markedsføring Lederposisjoner

Detaljer

Hvordan skape dynamisk styring?

Hvordan skape dynamisk styring? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2009 Hvordan skape dynamisk styring? En casestudie av et stort internasjonalt oljeselskap av Gunn Therese Ueland Fossdal Kirsti Kvie Gardum Utredning innen masterstudiet

Detaljer

Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1

Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1 18. desember 2009 Justert 3. januar 2011 Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1 Sammendrag Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) vil bidra

Detaljer

Organisasjoner i vekst og deres økonomisystemer

Organisasjoner i vekst og deres økonomisystemer Handelshøgskolen Organisasjoner i vekst og deres økonomisystemer Endres økonomisystemene når organisasjoner vokser? Annett Nymoen Masteroppgave i økonomi og administrasjon - juni 2015 Forord I løpet av

Detaljer

Økonomistyring som begrep

Økonomistyring som begrep Økonomistyring i et organisasjonsteoretisk perspektiv Tor Busch Abstract Innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet har begrepet økonomistyring fått økende utbredelse de senere årene. Til tross for dette

Detaljer

SNF-rapport nr. 08/11. Banker uten budsjett - hvem er de?

SNF-rapport nr. 08/11. Banker uten budsjett - hvem er de? Banker uten budsjett - hvem er de? En studie av norske sparebanker uten budsjett av Hilde Johannessen SNF Prosjekt nr. 7980 Beyond Budgeting Research Program Prosjektet er finansiert av Statoil SAMFUNNS-

Detaljer

Gruppesesjoner, NEON 2010

Gruppesesjoner, NEON 2010 Gruppesesjoner, NEON 2010 1. Kva er nytt innan OU? Sesjon utan paper. Ansvarlig: Berit Moltu (Statoil) Tidspunkt: 25. november kl. 14.00-16.00, rom 2447 Sesjonen vil bli organisert som en Akademisk Skavland

Detaljer

Moderne organisasjonsformer

Moderne organisasjonsformer www.humanagement.no Moderne organisasjonsformer Side 1 av 18 Moderne organisasjonsformer Av Terje Kato Stangeland, Sivilingeniør, Master of Management og Cand.mag. Utviklingen speiles i en internasjonal

Detaljer

- Betydningen av ledelse og organisasjonskultur for nyskapingsklima i lånekassen

- Betydningen av ledelse og organisasjonskultur for nyskapingsklima i lånekassen TIL BESTE FOR KUNDEN - Betydningen av ledelse og organisasjonskultur for nyskapingsklima i lånekassen In the clients interest - Significance of leadership and organizational culture for the innovative

Detaljer

Vurdering av budsjett og alternative styringsverktøy

Vurdering av budsjett og alternative styringsverktøy NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2009 Vurdering av budsjett og alternative styringsverktøy - hvordan budsjett og alternative verktøy bidrar til verdiskapning, sett fra controllernes perspektiv av Nina

Detaljer

Utvikling av en balansert målstyringsmodell. Veronica Lillestad Henriksen

Utvikling av en balansert målstyringsmodell. Veronica Lillestad Henriksen av Veronica Lillestad Henriksen Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp.) Institutt for økonomi Norges fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø Mai 2007 II FORORD

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: 4-2 Plan for studiet Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and

Detaljer

Rapport. Haramprosjektet. Strategisk utvikling av en kommune. Tor Busch Jan Ole Vanebo. Høgskolen i Nord-Trøndelag Rapport nr 45

Rapport. Haramprosjektet. Strategisk utvikling av en kommune. Tor Busch Jan Ole Vanebo. Høgskolen i Nord-Trøndelag Rapport nr 45 Rapport Haramprosjektet Strategisk utvikling av en kommune Tor Busch Jan Ole Vanebo Høgskolen i Nord-Trøndelag Rapport nr 45 Steinkjer 2008 Haramprosjektet Strategisk utvikling av en kommune Tor Busch

Detaljer