Styring og kontroll i Lånekassen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styring og kontroll i Lånekassen"

Transkript

1 Styring og kontroll i Lånekassen Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren, 23. april Anne Britt Fagerli, seniorrådgiver

2 Lånekassen gjør utdanning mulig Hovedtall kunder søknader årlig 146,8 milliarder i utlånsportefølje 34,3 milliarder i inn- og utbetaling 346,2 millioner kroner til drift 293 fast ansatte Hovedkontor i Oslo, regionkontorer i Tromsø, Trondheim, Ørsta, Bergen og Stavanger.

3 Undervisningsåret elever, studenter og lærlinger søkte om støtte søknader totalt (tildeling og tilbakebetaling) Helmaskinell behandling 64 % av søknadene om støtte 68 % av søknadene om betalingsutsettelse 24,2 milliarder kroner i stipend og lån 4 milliarder i stipend 20,2 milliarder i lån 5,4 milliarder gjøres om til stipend

4 Ansvar, funksjoner og roller er definert for hver avdeling med særlig vekt på grensesnitt til andre avdelinger.

5 Lånekassens oppdrag er tydelig og konkret - både fra Stortinget og departementet Lånekassen har enerett på å forvalte utdanningsstøtteordningene: på en effektiv, sikker og kvalitetsmessig god måte kundene skal tilbys effektive og tilgjengelige løsninger Bidra til å utvikle regelverket for utdanningsstøtte. Gjennomføre moderniseringsprogrammet for Lånekassen (etablert 2004 avsluttes i 2015).

6 Internkontroll i Lånekassen

7 Bakteppet: PwC 2005: Godkjenner internkontrollen i LK, men den er uformell, mangler helhetsperspektivet og er mangelfullt dokumentert. Vi etablerte et helhetlig internkontrollsystem som tilrettelegger for tydelige ansvars- og rolleavklaring og -forståelse kontrollerte endringsprosesser rasjonell dokumentasjon av virksomheten Utfordringen er å bruke rammeverket til å oppnå bedre internkontroll og høyere effektivitet.

8 Intern kontroll teoretisk tilnærming Intern kontroll betyr at vi har tilstrekkelig kontroll på det vi driver med. Intern kontroll består av alle de aktiviteter, prosesser, rutiner, systemer o.a. som bidrar til at fastsatte mål og resultatkrav nås med en effektiv ressursbruk virksomheten drives overensstemmende med gjeldende lover, regler og overordnede føringer det rapporteres tilstrekkelig og korrekt styringsinformasjon som gir forsvarlige beslutningsgrunnlag regnskapsførselen er pålitelig og korrekt

9 Internkontroll fra teori til praksis Er det vi gjør for å sikre statens og kundenes verdier og for å nå våre mål gjennom forsvarlig drift. Er å ha kontroll på det vi gjør ha orden i eget hus å gjøre ting riktig første gang hjelper oss å bruke kreftene riktig frigjør kapasitet Bidrar til kvalitetsbevissthet og kvalitetsheving. Bidrar til å bygge tillit og omdømme.

10 Internkontroll «Internkontrollen utgjør derfor en viktig del av styringen gjennom å bidra til at virksomhetens ledelse har kontroll» «..forutsetter en effektiv internkontroll og en strukturert tilnærming som legger til rette for kontinuerlig forbedring og tilpasning til endrede forutsetninger og risikoer»

11 Hvordan vi sikrer at vi har kontroll

12 Lånekassens kjerne- og støtteprosesser Styring og kontroll Opplevd kvalitet Vedlikehold og utvikling av regelverk KT SAK FV Gjør utdanning mulig Kundefront/ - portal - søknader - telefon - e-henvendelser - brev - ekspedisjon Datafangst Behandling av saker Låneforvaltning Utbetaling Samfunnseffekt Vedlikehold og utvikling av IKT-systemer

13

14 Lånekassens system for internkontroll «husordensreglene»

15 Informasjons- og kommunikasjonsflyt som er tilpasset styrings- og kontrollbehovet Linjeprinsippet: Internkontroll er et lederansvar på alle nivåer, med både ledere og medarbeidere må bidra til at internkontrollen fungerer i det daglige felles strukturer og systemer er oppdatert og brukes Et tydelig styringsopplegg gjennom året faste rammer for rapportering og dialog Åpenhet alt er åpent tilgjengelig med mindre det eksplisitt er unntatt Evalueringer Kontrolltiltak faste og engangskontroller Løpende avviksrapportering

16 Lånekassen har en egen fagansvarlig for internkontroll som støtter ledelsen og tilrettelegger for en enhetlig og helhetlig tilnærming i arbeidet med internkontroll.

17 Systematisk kvalitetsarbeid Er helst prosessorientert faktabasert fjerne avvik fokusere på normalen fjerne unødvendige oppgaver Frigjør kapasitet til oppgaveutførelse når ressursene er knappe.

18 Utfordringer i prosessen Hva er nytten? Hvor er gulrøttene? Hvilken systemstøtte kan vi få? Hvilken systemstøtte trenger vi? Eierskap til innholdet? Eierskap til prosess og struktur. Lærebøkene bygger store komplekse systemer. Anbefaling: Begynne i det små og der effekten er størst, og ta det steg for steg!

19 Styring og kontroll våre erfaringer Mange byggesteiner og alle er vesentlig for å få et solid bygg. Stikkord: helhetlig perspektiv prosesstankegang (kjernevirksomhet) tydelig struktur og styringssignaler felles systemer/formater vesentlighet Jobb på flere områder parallelt, og ikke vær for flink. Vær stolt av alt vi får til!

20 Eks. 1 20

21 21

22 22

23 23

24

25 Eks. 2 25

26 26

27

28

29 Eks 3. 29

30 30

31

32 32

33 Eks 4. 33

34 34

35

36 36

37 Veien videre Videreutvikling av innhold og struktur i internkontrollsystemet. Skape enda bedre forståelse for nytten av struktur og systematikk innenfor området styring og kontroll. Forsterke sammenhengene mellom alle elementene innenfor området styring og kontroll. Videreutvikle dokumentasjon av det utvidede styringssystemet slik at sammenhenger, roller og ansvar blir enda tydeligere.

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Digitalt førstevalg Norge

Digitalt førstevalg Norge Digitalt førstevalg Norge Den norske regjeringen har en strategisk målsetning om at fornying av offentlig sektor skal være mer velferd og mindre administrasjon. Ett virkemiddel for å redusere omfanget

Detaljer

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET / 3 FORORD Politiet står overfor store utfordringer i tiden som kommer, med et kriminalitetsbilde som er komplisert,

Detaljer

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014 Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet September 2014 EKSEMPEL 1/2014 Årsrapport 2013 for Statens senter for sammenligninger Statens senter

Detaljer

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN UTGIVER: Statens lånekasse for utdanning Mars 2005 Opplag: 3 500 PRODUKSJON: Layout/design: Sissel Sandve Illustrasjon: Ray Smith Foto: Marius Hauge Trykk: Nor Grafisk Summary

Detaljer

Enhet barnehager og spesialpedagogisk team. Et godt sted å være. Blad for mål og strategi 2015. Barnehager og Spesialpedagogiske team i Frognkommune.

Enhet barnehager og spesialpedagogisk team. Et godt sted å være. Blad for mål og strategi 2015. Barnehager og Spesialpedagogiske team i Frognkommune. Enhet barnehager og spesialpedagogisk team Et godt sted å være Blad for mål og strategi 2015. Barnehager og Spesialpedagogiske team i Frognkommune. KPI 2015 KPI-NØKKELINDIKATORER Kjære kollega Jeg har

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Sykehusreformen noen eierperspektiv

Sykehusreformen noen eierperspektiv Mer informasjon om sykehusreformen? www.dep.no/shd/sykehusreformen Rapport Norsk utgave Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlig institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Dokument 3:7 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system»

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven 13-10 Innhold Forord 4 Innledning 5 Elementer i et forsvarlig system 6 Systemkrav som virkemiddel for kvalitetsutvikling

Detaljer