Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12"

Transkript

1 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: a) = kr b) = kr c) = kr d) Varekostnaden: Kapitalbindingen: e) Varekostnaden: Kapitalbindingen: f) Varekostnaden: Kapitalbindingen: = kr = kr = kr = kr = kr = kr ,2 Kapital bundet i kundefordringer: a) = kr b) c) = kr d) = kr , = kr e) f) = kr , = kr g) Varesalg uten merverdiavgift: Kapital bundet i kundefordringer: = kr , = kr ,3 a) Gjennomsnittlig kapitalbehov i varelager: /3 = kr kundefordringer: = kr Sum kr

2 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 b) Ikke besvart - se læreboka. c) Endringer i gjennomsnittlig kapitalbehov: varelager: / = kr kundefordringer = kr Sum kr Reduksjon i kapitalbehovet: kr ( ) = kr ,4 a) kapitalbehovet øker b) kapitalbehovet øker c) kapitalbehovet minker d) kapitalbehovet minker e) kapitalbehovet minker 12,5 Budsjettert salg uten merverdiavgift: kr ,2 = kr a) b) Kundefordringer 20x2: = kr kundefordringer 20x1: = kr Økning i kapitalbehovet kr Kundefordringer 20x2: = kr kundefordringer 20x1: kr Økning kr c) Hvis bedriften øker kredittiden i 20x2, øker kapitalbehovet med kr ( ) = kr Forutsatt at den effektive renten på kassekreditten er 9 %, koster dette kr ,09 = kr Bjørg Aas mener det er bedre å beholde 15 dager kredittid, og heller bruke disse pengene til service og andre tiltak. De fleste bedriftsledere mener nok at det er fordelaktig med kortest mulig kredittider. Det reduserer kapitalbindingen og risikoen for tap på fordringer, og totalrentabiliteten blir høyere. 124

3 12,6 Hovedmomenter: - egenkapitalprosenten bør være minst % - langsiktig kapital (egenkapital og langsiktig gjeld) bør finansiere anleggsmidlene og de minst likvide omløpsmidlene (varebeholdningen) - resten av kapitalbehovet kan finansieres med kortsiktig gjeld 12,7 Noen viktige faktorer: - behovet for varelager - kundenes behov/ønske om kreditt - behovet for inventar og annet utstyr - behovet for transportmidler, egen bygning o.l. 12,8 a) Vi bruker en regnearkmodell. Inndata Lånebeløp Engangsgebyr 500 Termingebyr 50 Avdragstid (år) 2 Antall terminer per år 4 Nominell rente per år 8,00 % Lånetype (1=annuitet, 2=serielån) Avdrag og renter i de 15 første terminene Utdata Effektiv rente per år 10,0% Sum avdrag Sum renter Sum gebyrer 900 Sum tilbakebetaling Den effektive lånerenten er 10,0 % Avdrag Renter b) Når antall terminer øker, vil den effektive renten også øke. I dette tilfellet øker effektiv rente til 11,9 % (beregnet med bruk av Målsøking i modellen). 125

4 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,9 Vi bruker en regnearkmodell, og regner på tilbudet fra de to bankene. Tilbud fra bank A: Inndata Lånebeløp Engangsgebyr Termingebyr 50 Avdragstid (år) 4 Antall terminer per år 2 Nominell rente per år 8,50 % Lånetype (1=annuitet, 2=serielån) 2 Utdata Effektiv rente per år 9,6% Sum avdrag Sum renter Sum gebyrer Sum tilbakebetaling Den effektive renten på tilbudet fra bank A er 9,6 %. Tilbud fra bank B: Inndata Lånebeløp Engangsgebyr Termingebyr 70 Avdragstid (år) 4 Antall terminer per år 12 Nominell rente per år 7,50 % Lånetype (1=annuitet, 2=serielån) 2 Utdata Effektiv rente per år 11,4% Sum avdrag Sum renter Sum gebyrer 5 Sum tilbakebetaling Den effektive renten på tilbudet fra bank B er 11,4 %. Lånet i bank A har den laveste effektive renten, og er derfor mest lønnsomt. 126

5 12,10 a) a) Vi bruker en regnearkmodell, og regner på tilbudet fra banken. Inndata Lånebeløp Engangsgebyr Termingebyr 50 Avdragstid (år) 5 Antall terminer per år 4 Nominell rente per år 8,00 % Lånetype (1=annuitet, 2=serielån) 2 Utdata Effektiv rente per år 9,0% Sum avdrag Sum renter Sum gebyrer Sum tilbakebetaling Den effektive renten er 9,0 %. b) Forskuddsrente fører til at rentene må betales på et tidligere tidspunkt. Det gir en høyere effektiv rente. 12,11 Vi bruker en regnearkmodell. a) For å finne den effektive renten per halvår, må vi legge inn den nominelle renten per halvår, nemlig 6 % : 2 = 3 %. Inndata Lånebeløp Engangsgebyr Termingebyr 45 Avdragstid (år) 10 Antall terminer per år 2 Nominell rente per år 3,00 % Lånetype (1=annuitet, 2=serielån) 1 Utdata Effektiv rente per år 3,1% Sum avdrag Sum renter Sum gebyrer Sum tilbakebetaling Den effektive renten per halvår er 3,1 %. 127

6 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 b) Vi legger inn den nominelle renten per år, og får: Inndata Lånebeløp Engangsgebyr Termingebyr 45 Avdragstid (år) 10 Antall terminer per år 2 Nominell rente per år 6,00 % Lånetype (1=annuitet, 2=serielån) 1 Utdata Effektiv rente per år 6,2% Sum avdrag Sum renter Sum gebyrer Sum tilbakebetaling Den effektive renten per år er 6,2 %. 12,12 Vi bruker en regnearkmodell: Inndata Kredittid Utdata i dager Rabatt Rente per dag 0,06% Betalingsbetingelser - alternativ I 0 2,5 % Tilnærmet rente per år 20,0% Betalingsbetingelser - alternativ II 45 0,0 % Nøyaktig rente per år 21,9% Leverandørkreditten har en effektiv rente på 21,9 %. Bedriften bør velge kontant betaling, da kassekreditten har en effektiv rente på bare 13,4 %. 12,13 Vi bruker en regnearkmodell: Inndata Kredittid Utdata i dager Rabatt Rente per dag 0,07% Betalingsbetingelser - alternativ I 60 0,0 % Tilnærmet rente per år 24,0% Betalingsbetingelser - alternativ II 15 3,0 % Nøyaktig rente per år 26,8% Leverandørkreditten har en effektiv rente på 26,8 %. 12,14 a) Sum anleggsmidler: kr ( ) = kr Forutsetning: Den langsiktige kapitalen skal finansiere anleggsmidlene og hele varelageret. Langsiktig kapital: = kr egenkapital kr Langsiktig gjeld kr

7 Oversikt over finansieringen: Aksjekapital kr Langsiktig gjeld kr Leverandørgjeld kr Offentlig gjeld kr Sum kr kapitalbehovet kr Overfinansiering kr Ved overfinansiering bør bedriften redusere den dyreste finansieringen. Normalt vil det være kassekredittlån eller leverandørgjeld (det er ofte mulig å få rabatter ved kontant betaling). Vi forutsetter her at Per Lund AS reduserer leverandørgjelden med kr Finansieringsplanen ser dermed slik ut: b) Aksjekapital kr Langsiktig gjeld kr Leverandørgjeld kr ( ) = kr Offentlig gjeld kr Sum finansiering kr Rente langsiktig lån første året: kr ,08 = kr ,15 Økt omsetning: kr ,25 = kr Økt varekostnad: kr /125 = kr Varelager: : 8 = kr Kundefordringer: , = kr Innredning og utstyr: kr a) Økt kapitalbehov: kr b) Leverandørene dekker: = kr Udekket kapitalbehov kr c) Anleggsmidler og varelager bør finansieres med langsiktig kapital. Den langsiktige kapitalen bør utgjøre kr ( ) = kr Dermed er bedriften i en situasjon hvor den synes å være overfinansiert. Overfinansieringen utgjør kr ( ) = kr Vi bør stille spørsmålet om bedriften har tatt med alle faktorene som øker kapitalbehovet. Blant annet er ikke behovet for økt likviditetsreserve med i kalkylen. En nærliggende løsning er dermed å slå seg til ro med at denne overfinansieringen er nødvendig for å dekke slike poster, samt å fange opp sesongvariasjoner i kapitalbehovet. Dersom bedriften likevel kommer frem til at økningen i kapitalbehovet er beregnet tilstrekkelig romslig, er det antagelig mest lønnsomt å avtale kontant betaling kombinert med rabattordninger med et par av de største leverandørene. Leverandørgjelden kan da reduseres. Vi forutsetter en egenkapitalandel på 40 %. 129

8 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Finansieringsplanen blir i tilfelle slik: Egenkapital kr ,40 = kr Langsiktig gjeld kr ( ) = kr Leverandørgjeld kr ( ) = kr Sum finansiering kr ,16 Økt salg uten merverdiavgift: kr ,5 = kr Vi bruker en regnearkmodell: Inndata Kapitalbehov Anleggsmidler Varelager - Kundefordringer - Likviditetsreserve Andre omløpsmidler - Inndata for beregning av kundefordringer og varelager: Varesalg uten merverdiavgift Andel kredittsalg 15 % Kredittid for varesalget (dager) 30 Avanse i prosent eller... 0 % bruttofortjeneste i prosent 25 % Lagringstid varer (dager) 60 Utdata Budsjettert kapitalbehov Anleggsmidler Varelager Kundefordringer Likviditetsreserve Andre omløpsmidler - Sum omløpsmidler Sum kapitalbehov Det totale kapitalbehovet er kr Vi bruker en regnearkmodell for å undersøke om prosjektet er lønnsomt. Økt dekningsbidrag: kr ,25 = kr økt betalbare faste kostnader kr Innbetalingsoverskudd kr

9 Inndata Prosjekt År Enheter Innb.oversk. Utdata Pris Variable kostnader per enhet Dekningsbidrag Nåverdi innnbetalingsoverskudd Antall enheter investeringsutgift Levetid = Nåverdi prosjekt Betalbare faste kostnader Andre kontantstrømmer Internrenten: 17,1% Investeringsutgift Økning i omløpsmidler Nåverdi før simulering: Utrangeringsverdi Internrente før simulering: Kalkulasjonsrente 12,0 % År Investeringsutgift Innbetalingsoverskudd Utrangeringsverdi Økning omløpsmidler Kontantstrøm Nåverdi kontantstrøm Nåverdien blir kr , og prosjektet er dermed lønnsomt. Vi bruker på nytt regnearkmodellen for å sette opp en finansieringsplan, men først beregner vi varekjøpet: kr ,75 = kr Inndata Finansiering Andel av varelageret som skal dekkes med langsiktig kapital 100 % Ønsket egenkapital i kroner eller prosent kr - 40 % Leverandørgjeld - Offentlig gjeld/annen kortsiktig gjeld - Inndata for beregning av leverandørgjeld: Kredittkjøp i kroner eller prosent kr % Kredittid for varekjøpet (dager) 45 Utdata Finansieringsplan Egenkapital Langsiktig gjeld Sum langsiktig kapital Leverandørgjeld Offentlig gjeld/annen kortsiktig gjeld - Kassekreditt Sum finansiering Med forutsetningen om at varebeholdningen finansieres 100 % med langsiktig kapital, ser vi at bedriften blir overfinansiert. I rapporten elevene skal skrive bør de kommentere minst tre mulige løsninger: 1 Redusere andelen av varebeholdningen som finansieres langsiktig, og dermed den langsiktige gjelden. 2 La overfinansieringen fungere som en ekstra likviditetsreserve for å fange opp sesongmessige svingninger o.l. 3 Redusere bruk av den dyreste finansieringen, i dette tilfellet leverandørgjeld, for eksempel ved å redusere den gjennomsnittlige kredittiden. 131

10 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,17) Varelager , = kr Kredittkunder 1, , = kr Investering kr Økt kapitalbehov kr Vi bruker en regnearkmodell til å beregne den effektive renten ved bruk av leverandørkreditt: Inndata Kredittid Utdata i dager Rabatt Rente per dag 0,03% Betalingsbetingelser - alternativ I 0 2,0 % Tilnærmet rente per år 12,0% Betalingsbetingelser - alternativ II 60 0,0 % Nøyaktig rente per år 12,7% Bedriften bør velge kontant betaling, da kassekreditten bare koster 10 % p.a. Langsiktig kapital kr ( ) = kr Egenkapitalen bør utgjøre kr ,4 = kr Langsiktig gjeld kr Finansieringsplan: Egenkapital kr Langsiktig gjeld kr Kassekreditt kr Sum kr I en regnearkmodell kan studentene selv foreta simuleringer på usikre inndata. Aktuelle problemstillinger kan være å finne ut hva som skjer hvis - andelen kredittsalg øker - kredittiden reduseres - investeringene i anleggsmidler blir høyere enn budsjettert - salgsinntektene blir mindre enn kr maksimal egenkapital begrenses til f. eks kr osv. 12,18 Årsomsetning kr bruttofortjeneste, 20 % kr = Varekostnad kr Bruttofortjeneste kr Lønn og overtidsbetaling kr Ferielønn, 10,2 % kr Arbeidsgiveravgift, 14,1 % kr Andre betalbare kostnader kr Sum utbetalinger kr Årlig innbetalingsoverskudd kr

11 I investeringskalkylen forutsetter vi 12 % kalkulasjonsrente og en levetid på 5 år. Inndata Prosjekt År Enheter Innb.oversk. Utdata Pris Variable kostnader per enhet Dekningsbidrag Nåverdi innnbetalingsoverskudd Antall enheter investeringsutgift Levetid = Nåverdi prosjekt Betalbare faste kostnader Andre kontantstrømmer Internrenten: 13,7% Investeringsutgift Økning i omløpsmidler Nåverdi før simulering: Utrangeringsverdi Internrente før simulering: Kalkulasjonsrente 12,0 % År Investeringsutgift Innbetalingsoverskudd Utrangeringsverdi Økning omløpsmidler Kontantstrøm Nåverdi kontantstrøm Nåverdien er kr , og prosjektet synes å være lønnsomt. Oppgaven legger opp til å regne på usikkerhet, og vi har brukt en regnearkmodell til disse beregningene av kritiske verdier: Variabel Verdi i kalkylen Kritisk verdi Margin Margin i prosent Bruttofortjeneste (DB) i kroner ,8 % Betalbare kostnader ,3 % Investeringsutgiften ,6 % Omløpsmidler ,2 % Levetid 5 år 5 år 0 Kalkulasjonsrente 12,0 % 13,7 % 1,7 % 14,2 % Utrangeringsverdi Beregninger utenom modellen: Salgsinntekt per år ,8 % Bruttofortjeneste i prosent 20,0 % 19,6 % 0,4 % 2,0 % Vi ser at prosjektet er svært følsomt for endringer i salgsinntekten, bruttofortjenesteprosenten og betalbare kostnader (lønn mv.). Variablene skal bare endre seg ca. 2 % i negativ retning før prosjektet blir ulønnsomt. Tips til simuleringene: Det er vrient å simulere når vi har lagt innbetalingsoverskuddene i kolonne F. Ved like store innbetalingsoverskudd kan vi omgå problemet ved å legge innbetalingsoverskuddet i celle C5 (prisen) og sette antall enheter (celle C8) til 1. Slett registreringene i kolonne F. 133

12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Vi beregner kapitalbehovet med en regnearkmodell: Inndata Kapitalbehov Anleggsmidler Varelager Kundefordringer - Likviditetsreserve Andre omløpsmidler - Inndata for beregning av kundefordringer og varelager: Varesalg uten merverdiavgift Andel kredittsalg 100 % Kredittid for varesalget (dager) 30 Avanse i prosent eller... 0 % bruttofortjeneste i prosent 20 % Lagringstid varer (dager) 10 Utdata Beregning av totalrentabilitet: Budsjettert kapitalbehov Anleggsmidler Varelager Kundefordringer Likviditetsreserve Andre omløpsmidler - Sum omløpsmidler Sum kapitalbehov Årlig innbetalingsoverskudd kr avskrivninger per år kr / 5 = kr = Driftsresultat kr Totalrentabilitet: 100 % / = 11,9 % Bedriften krever en totalrentabilitet på minst 12 %, og dette er litt i underkant av kravet. Rentabilitetstallet er noe usikkert, da det er beregnet på grunnlag av budsjetterte tall. Valget mellom kassekreditt og leverandørkreditt: Den effektive renten på kassekreditten er tilnærmet 8 % + 0, % 4 0, 7 = 10,9 % per år. Vi bruker en regnearkmodell for å beregne hva leverandørgjelden koster: Inndata Kredittid Utdata i dager Rabatt Rente per dag 0,05% Betalingsbetingelser - alternativ I 0 1,5 % Tilnærmet rente per år 18,0% Betalingsbetingelser - alternativ II 30 0,0 % Nøyaktig rente per år 19,6% Kassekreditten har lavest effektiv rente. Det vil derfor lønne seg å betale leverandørene kontant, og få kontantrabatten. I finansieringsplanen nedenfor benytter vi derfor ikke leverandørgjeld som finansiering. 134

13 Vi forutsetter at varelageret skal finansieres fullt ut med langsiktig kapital. Inndata Finansiering Andel av varelageret som skal dekkes med langsiktig kapital 100 % Ønsket egenkapital i kroner eller prosent kr - 35 % Leverandørgjeld - Offentlig gjeld/annen kortsiktig gjeld - Inndata for beregning av leverandørgjeld: Kredittkjøp i kroner eller prosent kr - 0 % Kredittid for varekjøpet (dager) - Utdata Finansieringsplan Egenkapital Langsiktig gjeld Sum langsiktig kapital Leverandørgjeld - Offentlig gjeld/annen kortsiktig gjeld - Kassekreditt Sum finansiering Nøkkeltall Egenkapitalprosent 35,0 % Arbeidskapital (kroner) Arbeidskapital i prosent av varelageret 100,0 % Likviditetsgrad 1 117,8 % Likviditetsgrad 2 100,0 % I dette tilfellet har bedriften et tilbud fra banken om å finansiere en mye større del av kapitalbehovet med langsiktig gjeld. Den effektive renten på et langsiktige lån på kr er for eksempel 6,9 % per år (kontroller selv med en regnearkmodell). Dette er mye billigere enn kassekreditt, som har en effektiv rente på ca. 10,9 %. Forutsatt at bedriften har god nok likviditet til å betale tilbake dette lånet over fem år, vil det klart lønne seg. Alternativ finansieringsplan blir da: Egenkapital kr Langsiktig lån i banken kr Kassekreditt finansierer resten kr Sum kr (Denne finansieringen gir bedriften en besparelse i finansieringskostnadene på ca kr per år i forhold til å bruke en stor kassekreditt. Kontrollér selv!). Konklusjon: Prosjektet er lønnsomt, men vi vil ikke akkurat karakterisere det som et glimrende prosjekt! Risikoen synes å være forholdsvis stor, og sannsynligheten for ugunstig endring i variablene som inngår i investeringskalkylen må vurderes nøye. Dette gjelder særlig salgsinntekten, bruttofortjenesteprosenten og de betalbare kostnadene. Det er antagelig fornuftig å sette opp et detaljert resultatbudsjett for kommende år, og lete etter muligheter for å bedre lønnsomheten. Dersom prosjektet skal realiseres, og bedriften har god nok likviditet, bør den velge å finansiere med mye langsiktig lån i banken. Dette gir en forholdsvis stor besparelse i finansieringskostnadene, men likviditetsbelastningen blir ca. kr større det første året. 135

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse kapittel 4 Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse Investeringsbeslutninger er langsiktige og gjerne betydelige i størrelse. Det krever helt andre analyseverktøy enn beslutninger på kort sikt. Når vi

Detaljer

Er utvidet nettolønnsordning samfunnsøkonomisk lønnsomt?

Er utvidet nettolønnsordning samfunnsøkonomisk lønnsomt? Rapport Er utvidet nettolønnsordning samfunnsøkonomisk lønnsomt? MENON-PUBLIKASJON April 2013 av Sveinung Fjose, Magnus Utne Gulbrandsen, Christian Mellbye, Erik Jakobsen og Jens Fredrik Skogstrøm Innhold

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

Bankregulering og konkurranse

Bankregulering og konkurranse Bankregulering og konkurranse - En teoretisk analyse av Gry Høyheim Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi September

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Hvor sårbare er finansinstitusjoner for makroøkonomiske endringer? En analyse basert på stresstester

Hvor sårbare er finansinstitusjoner for makroøkonomiske endringer? En analyse basert på stresstester Hvor sårbare er finansinstitusjoner for makroøkonomiske endringer? En analyse basert på stresstester Espen Frøyland, rådgiver, og Kai Larsen, seniorrådgiver, begge i Avdeling for finansiell analyse og

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer

Konkursprediksjon gjennom ulike konjunkturfaser

Konkursprediksjon gjennom ulike konjunkturfaser 44/12 Arbeidsnotat Working Paper Konkursprediksjon gjennom ulike konjunkturfaser En studie om hvordan en empirisk konkursprediksjonsmodell endrer seg gjennom ulike konjunkturfaser, i tidsperioden 2001

Detaljer

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter?

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvorfor blir ikke boliglånsrenten satt ned tilsvarende reduksjonen pengemarkedsrenten? Forklaringen er at bankenes finansiering også består av andre kilder

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Bakgrunn Dette notatet tar for seg de mest sentrale økonomiske forhold som bør vurderes i forbindelse

Detaljer

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud 2002/15 Rapporter Reports Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud Kostnads ved av kommuner Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger 361 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 361 Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Emneord: boligtilskudd,

Detaljer

Boligtilskudd til etablering- et effektivt virkemiddel?

Boligtilskudd til etablering- et effektivt virkemiddel? Kim Christian Astrup Boligtilskudd til etablering- et effektivt virkemiddel? NOTAT 2014:103 Tittel: Forfatter: Boligtilskudd til etablering- et effektivt virkemiddel? Kim Christian Astrup NIBR-notat: 2014:103

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruterrapport 2012:4 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av Ruter AS Versjon 1.1 10.2 2012 Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruters forord Ruter mottar

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov. I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst:

Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov. I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst: NOTAT Til: Akademikerne Dato: 09.04.2013 Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst: effekten av Finanstilsynets

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

viktig å vite Til deg som er andelseier i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som er andelseier i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som er andelseier i borettslag med høy fellesgjeld 1 2 Innhold Om borettslagsmodellen..................................... 5 Fellesgjeld...........................................................

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

Målsetning med undervisningen

Målsetning med undervisningen 1 Målsetning med undervisningen Tema: Økonomisk styring av helseforetak (helsevirksomheter), herunder grunnleggende budsjett og regnskap og regnskapslovens betydning for økonomisk styring. Undervisningen

Detaljer

Høringssvar tiltak mot gjeldsvekst og økte boligpriser

Høringssvar tiltak mot gjeldsvekst og økte boligpriser Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 04.05.2015 Vår ref.: 15-507 Deres ref.: 15/874 Høringssvar tiltak mot gjeldsvekst og økte boligpriser Det vises til Finansdepartementets brev 17.3.2015

Detaljer

Hva skal jeg med en regnskapsfører?

Hva skal jeg med en regnskapsfører? TEMA: REGNSKAPSFØRER ELLER IKKE 41 Hva skal jeg med en regnskapsfører? For en liten eller nyetablert virksomhet kan det ofte virke som om regnskapsføreren har en enkel hverdag. Føre noen bilag og fakturere

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer