Introduksjon Markedsandel Nettoomsetning Verdiskaping...7. Driftsresultat Egenkapital Totalbalanse...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Introduksjon Markedsandel Nettoomsetning Verdiskaping...7. Driftsresultat Egenkapital Totalbalanse..."

Transkript

1

2

3 Innhold Innhold Introduksjon... Nøkkeltall Størrelse Markedsandel... Nettoomsetning... Verdiskaping...7 Driftsresultat... 8 Egenkapital... 9 Totalbalanse... 0 Antall ansatte... Lønnsomhet og effektivitet Dekningsbidrag... Driftsmargin... Nettomargin... Egenkapitalrentabilitet... Avkastning på totalkapital... Omsetning per ansatt... 7 Verdiskaping per ansatt... 8 Driftsresultat per ansatt... 9 Personalkostnader/omsetning... 0 Kundefordringer/omsetning... Kapitalens omsetningshastighet... Varelagerets omsetningshastighet... Øvrige Soliditet... Driftskapital/omsetning... Likviditetsgrad... Risikobuffer... 7 Giring... 8 Gjennomsnittlig gjeldsrente... 9 Rentedekningsgrad... 0 Rangering per siste år... Rangering basert på historiske verdier... Ansvar... Konkurrentanalyse Demoselskapet AS (NO )

4 Introduksjon Introduksjon Hvordan påvirkes din virksomhet av dine beslutninger? Hvordan klarer din virksomhet seg i forhold til dine konkurrenter? Hvilke styrker og svakheter har din virksomhet? Fremtiden til din virksomhet er ikke bare avhengig av din egen evne, men også av dine konkurrenters adferd i det marked du opererer i. Konkurrentanalysen gir deg mulighet til på enkel måte å avdekke dine styrker og svakheter i forhold til dine nærmeste konkurrenter og iverksette tiltak før konkurrentene utnytter ett av dine svake punkter. Denne analysen tilbyr en skreddersydd bransjesammenligning, hvor du selv har hatt mulighet til å definere de viktigste konkurrentene på markedet og sammenligne din virksomhet med dem på en rekke vesentlige økonomiske faktorer. Kartleggingen består av et antall nøkkeltall, som beskriver lønnsomhet, effektivitet, utvikling og markedsposisjon. Rapporten sammenligner selskapenes status i henhold til de siste offisielle regnskapene, samt utviklingen over de siste 0 årene. Medianverdien for de inkluderte virksomhetene inngår som bransjeverdien når virksomhetene sammenlignes seg i mellom. Hovedvirksomheten (oppdragsgiveren) sammenlignes dermed både mot de enkelte konkurrentene, samt populasjonens, hvor dere selv inngår. Har en virksomhet ennå ikke offentliggjort sitt seneste årsregnskap, markeres dette med "_". Vi har sammenlignet Demoselskapet AS (NO ) med følgende konkurrenter: Demoselskapet AS (NO ) Demoselskapet AS (NO ) Demoselskapet AS (NO ) Demoselskapet AS (NO ) Demoselskapet AS (NO ) Konkurrentanalyse Demoselskapet AS (NO )

5 Markedsandel (%) Markedsandel (%) Selskapets nettoomsetning / konkurrentpopulasjonens totale nettoomsetning. Sammenligning per 00 Demoselskapet AS 7,,0 Demoselskapet AS,9 Demoselskapet AS,,0 Demoselskapet AS, Demoselskapet AS,7 Demoselskapet AS 7,,0 Trendsammenligning Demoselskapet AS 9, 7,0, 7,9 Demoselskapet AS,,7 7, 9, Demoselskapet AS,0 0,,7 7, Demoselskapet AS 0,, 7,,9 Demoselskapet AS,9, 8,,8 Demoselskapet AS, Konkurrentanalyse Demoselskapet AS (NO ) ,8,, 8,,9 7,,,9 7, 8, 0,,9,,, 9,,,,8 9,,,7,,,,0,7,,8,7,8,8,,7 8,7 7,

6 Nettoomsetning (NOK '000) Nettoomsetning (NOK '000) Inntekter fra solgte varer og utførte tjenester som inngår i virksomhetens normale drift, ekskl. rabatter, mva og andre skatter og avgifter som er direkte tilknyttet omsetningen. Sammenligning per Demoselskapet AS 8 7 Demoselskapet AS 79 Demoselskapet AS 7 Demoselskapet AS 08 Demoselskapet AS 0 9 Demoselskapet AS Trendsammenligning Demoselskapet AS Demoselskapet AS Demoselskapet AS Demoselskapet AS Demoselskapet AS Demoselskapet AS Konkurrentanalyse Demoselskapet AS (NO )

7 Verdiskaping (NOK '000) Verdiskaping (NOK '000) Driftsresultat + Avskrivning + Lønnskostnader En målestokk som kan brukes for å forklare forskjellen mellom hva selskapet oppnår for solgte varer og tjenester, og hva selskapet selv har betalt for disse. Sammenligning per Demoselskapet AS 8 0 Demoselskapet AS 78 Demoselskapet AS 0 7 Demoselskapet AS Demoselskapet AS 798 Demoselskapet AS Trendsammenligning Demoselskapet AS Demoselskapet AS Demoselskapet AS Demoselskapet AS Demoselskapet AS Demoselskapet AS 9 Konkurrentanalyse Demoselskapet AS (NO )

8 Driftsresultat (NOK '000) Driftsresultat (NOK '000) Omsetningen fratrukket direkte og indirekte kostnader utgjør driftsresultatet tilsvarende til resultatet før finansielle inntekter/utgifter, ekstraordinære poster og skatt. Sammenligning per Demoselskapet AS Demoselskapet AS Demoselskapet AS Demoselskapet AS 8 Demoselskapet AS 00 Demoselskapet AS Trendsammenligning Demoselskapet AS Demoselskapet AS Demoselskapet AS Demoselskapet AS Demoselskapet AS Demoselskapet AS Konkurrentanalyse Demoselskapet AS (NO )

9 Egenkapital (NOK '000) Egenkapital (NOK '000) Egenkapitalen utgjør forskjellen mellom virksomhetens eiendeler og gjeld. Man kan også si det på følgende måte: Eiendelene er finansiert på to måter gjennom egenkapital og gjennom fremmedkapital (gjeld). Summen av begge disse er lik eiendelene. Sammenligning per Demoselskapet AS 9 Demoselskapet AS 77 Demoselskapet AS 0 Demoselskapet AS 8 Demoselskapet AS 8 Demoselskapet AS 9 Trendsammenligning Demoselskapet AS Demoselskapet AS Demoselskapet AS Demoselskapet AS Demoselskapet AS Demoselskapet AS Konkurrentanalyse Demoselskapet AS (NO )

10 Totalbalanse (NOK '000) Totalbalanse (NOK '000) Sum eiendeler iht. balansen, sum gjeld og egenkapital. Sammenligning per Demoselskapet AS 9 08 Demoselskapet AS 7 Demoselskapet AS 0 Demoselskapet AS 0 Demoselskapet AS 0 Demoselskapet AS 8 7 Trendsammenligning Demoselskapet AS Demoselskapet AS Demoselskapet AS Demoselskapet AS 8 80 Demoselskapet AS 7 9 Demoselskapet AS Konkurrentanalyse Demoselskapet AS (NO )

11 Antall ansatte Antall ansatte Sammenligning per Demoselskapet AS Demoselskapet AS Demoselskapet AS Demoselskapet AS 7 Demoselskapet AS 8 Demoselskapet AS Trendsammenligning Demoselskapet AS 8 8 Demoselskapet AS Demoselskapet AS 0 Demoselskapet AS Demoselskapet AS Demoselskapet AS Konkurrentanalyse Demoselskapet AS (NO ) 00

12 Dekningsbidrag (%) Dekningsbidrag (%) (Driftsresultat + Avskrivning + Lønnskostnader) / Nettoomsetning Dette er en målestokk som viser hvor stor del av omsetningen som er igjen (etter fratrekk for eksterne kostnader) til å dekke kostnadene for lønn, avskrivninger, finansiering og skatt. Sammenligning per 00 Demoselskapet AS,9 Demoselskapet AS,7 Demoselskapet AS Demoselskapet AS, Demoselskapet AS 9,8 Demoselskapet AS,8, Sammenligning med konkurrentpopulasjonen Demoselskapet AS,,,0, 0, 0, 0,, 8,8 9, 9,,,8,,, ,,9,8,7,, Trendsammenligning Demoselskapet AS, Demoselskapet AS 7, Demoselskapet AS,,0,,,, 0, 0, 0,,7 Demoselskapet AS 8,9, 0, Demoselskapet AS 9, 0,,9 Demoselskapet AS ,8 9, 9,,8 7,,,8 7,8, 9,,0,9,8 7,, , 9,,9 7,0,,7,,7 7, 9,0,, 9,9,0 0,9 9,8,7,, 7, 0,,,8 0, 0, 0,,,8,,,,7, Konkurrentanalyse Demoselskapet AS (NO )

13 Driftsmargin (%) Driftsmargin (%) 00 * Driftsresultat / Salgsinntekter Driftsmarginen er en målestokk for lønnsomhet og defineres som virksomhetens driftsresultat i forhold til nettoomsetningen og viser virksomhetens evne til å generere overskudd før påvirkning av finansielle poster. Sammenligning per 00,0,0,0 8,0 Demoselskapet AS 0, Demoselskapet AS, Demoselskapet AS, Demoselskapet AS,,0,0 Demoselskapet AS, Demoselskapet AS,,0, Sammenligning med konkurrentpopulasjonen 00 00,0,0,0, Demoselskapet AS 0, 0, 0,9, 0,,7 0,,8,9 0, 0,,8,7,,8,9 8, 9,9 0, 9,0, 9,9 Trendsammenligning 00 00,0,0,0, Demoselskapet AS 0, 0, 0,9, 0,,7 0,,8,9 0, Demoselskapet AS 8,9,0 0,9 0,7 7,,9, 0,,, Demoselskapet AS,9,7, 8,9,8,,,8,8, Demoselskapet AS,8,,0,8,9,8, 0,,9, Demoselskapet AS 7,,,7 9,9, 9, 9,0 0, 8,9, Demoselskapet AS 0, 9,9 7,7 0,7,7 9,,,8,7,,8,9 8, 9,9 0, 9,0, Konkurrentanalyse Demoselskapet AS (NO )

14 Nettomargin (%) Nettomargin (%) 00 * Ordinaert resultat før skattekostnad / Sum salgsinntekter Nøkkeltallet viser hvor stor del hver krone i inntekt fra årets drift gir i gevinst før skatt etter at alle normale kostnader er blitt dekket. Nøkkeltallet viser ikke hvor stor den totale lønnsomheten er ettersom vi ikke vet hvor mye kapital som er bundet opp i driften. Sammenligning per 00,0,0,0 8,0 Demoselskapet AS 0, Demoselskapet AS, Demoselskapet AS, Demoselskapet AS,,0,0 Demoselskapet AS,7 Demoselskapet AS,,0,8 Sammenligning med konkurrentpopulasjonen 00 00,0,0,0, Demoselskapet AS,0, 0,,, 0,,8, 0,,,8,9,,8 8, 8,7 0, 0,9 9,,8 0, Trendsammenligning 00 00,0,0,0, Demoselskapet AS,0, 0,,, 0,,8, 0, Demoselskapet AS 9,,,0 0,7 7, 7,,,,, Demoselskapet AS,0,9, 8,8,7,,9,,9, Demoselskapet AS,8,,,,7,7, 0,,9, Demoselskapet AS 7,,7,7 9,9 0,8 9,7 9, 0, 9,,7 Demoselskapet AS 0, 9,9 7,7,0, 9,,,8,9,,8 8, 8,7 0, 0,9 9,,8 00 Konkurrentanalyse Demoselskapet AS (NO )

15 Egenkapitalrentabilitet (%) Egenkapitalrentabilitet (%) 00 * Ordinaert resultat før skattekostnad / Summe justeret egenkapital Denne målestokk kalles også privatøkonomisk rentabilitet. Avkastningen på egenkapital bør generelt sett alltid være like høy eller høyere enn bankenes innskuddsrente pluss en risikopremie. Ellers kan det rent økonomisk være et bedre alternativ for eierne å likvidere selskapet og sette pengene i banken. Sammenligning per Demoselskapet AS,0 Demoselskapet AS 8, Demoselskapet AS, Demoselskapet AS 90, Demoselskapet AS 7, Demoselskapet AS 89,8 8, Sammenligning med konkurrentpopulasjonen Demoselskapet AS ,9 8,8 8, 8,,9 9, , 709,9, 0,7 00,0, 98,8 8, 98,8 Trendsammenligning Demoselskapet AS, 709,9,0 Demoselskapet AS, 98, 9, 8, 8,0 8, 8, 7, 0, 8, Demoselskapet AS 9, 0, 8, 8,, 9,0 98, 0, 98,8, Demoselskapet AS 8,9 7,,,7 9,,9, 9,9 0, 90, Demoselskapet AS 9,, 8,8 8,,9 8, 0, 8,0, 7, Demoselskapet AS,0,7 9, 97,8 8,7 87,, 89,8,9 8,8 8, 8,,9 9,0, 0,7 98,8 8, Konkurrentanalyse Demoselskapet AS (NO )

16 Avkastning på totalkapital (%) Avkastning på totalkapital (%) 00 * (Driftsresultat + Sum finansinntekt) / Sum eiendeler Denne relasjonen viser hvilken forrentning den totale kapitalen gir. Resultatmålet som brukes, er ikke påvirket av noen form for erstatning til de som har stilt kapitalen til rådighet. Resultatmålet utgjører ett overskudd ut i fra hvilket erstatning til finansieringskildene skal betales. Sammenligning per 00 Demoselskapet AS,8 Demoselskapet AS 8,9 Demoselskapet AS, Demoselskapet AS, Demoselskapet AS, Demoselskapet AS, 7, Sammenligning med konkurrentpopulasjonen Demoselskapet AS 0,,0 9, 0,,0 0,, 9,,8 0,,,8, 0,7,0,7 7,9,9, 7, 7, Trendsammenligning Demoselskapet AS 0,,0 9, 0,,0 0,, 9,,8 Demoselskapet AS,9 7,8,7,8 7,8,8,8 8, 0, 8,9 Demoselskapet AS,,8 0,,,7 9, 0,7, 0,, Demoselskapet AS, 8,,, 7,9 7,7, 9,,, Demoselskapet AS,, 9, 9,, 8,7,,8,8,,8, 9,7 0,7 0, 7, 8,9,,,8, 0,7,0,7 7,9,9, 7, Demoselskapet AS 00 Konkurrentanalyse Demoselskapet AS (NO )

17 Omsetning per ansatt (NOK '000) Omsetning per ansatt (NOK '000) Sum salgsinntekter / Antall ansatte Dette er et ofte brukt måltall på effektivitet. Det bør noteres at hvis prisene går opp øker også omsetningen per ansatt uten at produksjonsvolumet øker. En økt omsetning per ansatt betyr som oftest bedre lønnsomhet hvis lønnsnivået er relativt stabilt. Sammenligning per Demoselskapet AS Demoselskapet AS 8 Demoselskapet AS Demoselskapet AS Demoselskapet AS Demoselskapet AS Sammenligning med konkurrentpopulasjonen Demoselskapet AS Trendsammenligning Demoselskapet AS Demoselskapet AS Demoselskapet AS 8 7 Demoselskapet AS Demoselskapet AS Demoselskapet AS Konkurrentanalyse Demoselskapet AS (NO ) 7

18 Verdiskaping per ansatt (NOK '000) Verdiskaping per ansatt (NOK '000) (Driftsresultat + Avskrivning + Lønnskostnader) / Antall ansatte Viser den gjennomsnittlige verdien hver ansatt bidrar med for å dekke kostnadene for lønn, avskrivninger, kostnader for finansiering og skatt. Sammenligning per Demoselskapet AS Demoselskapet AS Demoselskapet AS Demoselskapet AS Demoselskapet AS 779 Demoselskapet AS 8 9 Sammenligning med konkurrentpopulasjonen Demoselskapet AS Trendsammenligning Demoselskapet AS Demoselskapet AS Demoselskapet AS Demoselskapet AS Demoselskapet AS Demoselskapet AS Konkurrentanalyse Demoselskapet AS (NO )

19 Driftsresultat per ansatt (NOK '000) Driftsresultat per ansatt (NOK '000) Driftsresultat / Antall ansatte Viser de ansattes bidrag til å gi en gevinst. Driftsresultatet viser dessuten de ansattes bidrag til å dekke kostnadene for virksomhetens finansiering. Sammenligning per Demoselskapet AS Demoselskapet AS 7 Demoselskapet AS 7 Demoselskapet AS 8 Demoselskapet AS 79 Demoselskapet AS 80 Sammenligning med konkurrentpopulasjonen Demoselskapet AS Trendsammenligning Demoselskapet AS 7 9 Demoselskapet AS 9 7 Demoselskapet AS Demoselskapet AS Demoselskapet AS Demoselskapet AS Konkurrentanalyse Demoselskapet AS (NO ) 9

20 Personalkostnader/omsetning (%) Personalkostnader/omsetning (%) Nøkkeltallet gir et bilde av hvor lønnsintensivt selskapet er, og skal sammenlignes med likeverdige selskaper i samme bransje. Sammenligning per 00 Demoselskapet AS, Demoselskapet AS,0 Demoselskapet AS,9 Demoselskapet AS 0, Demoselskapet AS, Demoselskapet AS 7,9,0 Sammenligning med konkurrentpopulasjonen Demoselskapet AS 9,,,0,0 8,, ,,,9, 00 8,9,,9 9,, 9,, 0,8 0,,,0,0 Trendsammenligning Demoselskapet AS 9,, Demoselskapet AS 8, 8, Demoselskapet AS,0 8,, Demoselskapet AS, 8,, Demoselskapet AS, 8,,8 Demoselskapet AS,0 8, ,0,, 8,9,,9 9,,,, 9, 0, 7,0,,,0, 9,,,8 0, 7,9,9,,9 9,9 0,8 8, 0, 0,, 0,7, 0,8,8,9,,,,,,, 7,9,,9,, 0,8 0,,,0 Konkurrentanalyse Demoselskapet AS (NO )

21 Kundefordringer/omsetning (%) Kundefordringer/omsetning (%) En ikke alt for uvanlig måte å ekspandere på, er med hjelp av salg på kreditt. Dette kan resultere i at kundekvaliteten, og dermed også kvaliteten på kundefordringene, synker. Med andre ord øker risikoen for tap på fordringene, hvilket i sin tur kan påvirke likviditeten. Sammenligning per 00,0,0,0 Demoselskapet AS,0 Demoselskapet AS 7, Demoselskapet AS, Demoselskapet AS, Demoselskapet AS,9 Demoselskapet AS, Sammenligning med konkurrentpopulasjonen 00 00,0,0, Demoselskapet AS,, ,,8,, ,8, 8, 0,7 9, 7,8,,7,7,,0,,0 8, Trendsammenligning Demoselskapet AS, 8,,8,8, 8, 0,7,7,,0 Demoselskapet AS 0,,,7, 8,,9,, 7, 7,, Demoselskapet AS,,,8,,,, 7, 0,7 Demoselskapet AS 9,,0,8, 0,, 7,,0,, Demoselskapet AS 9,,8,,9,,7 8,9, 8,9,9 Demoselskapet AS,,8,7,0, 9,,,,, 9, 7,8,,7,0 8, Konkurrentanalyse Demoselskapet AS (NO )

22 Kapitalens omsetningshastighet Kapitalens omsetningshastighet Sum salgsinntekter / Sum Eiendeler Tallet viser hvor stort salg bedriften har i forhold til gjeld og egenkapital, dvs. hvor effektivt den totale kapitalen som bedriften forvalter, benyttes. Sammenligning per 00,00,00,00,00,00 Demoselskapet AS,0 Demoselskapet AS, Demoselskapet AS, Demoselskapet AS, Demoselskapet AS, Demoselskapet AS,9,8 0 Sammenligning med konkurrentpopulasjonen 00 00,00,00,00,00, Demoselskapet AS,7,0,8,8,9,,, ,98,,87,7,,0,,7,9,7,0,,8,7 Trendsammenligning 00 00,00,00,00,00, Demoselskapet AS,7,0,8,8,98,,87 Demoselskapet AS,9,,,,8,, Demoselskapet AS,8,9,98,8,78,7 Demoselskapet AS,87,,78,,7 Demoselskapet AS,8,8,,90,9 Demoselskapet AS 0,7,9,,, ,7,,0,,0,,70,7,8,,,7,7,,,9,,,,,99,9,77,,0,9,7,9,7,0,,8 Konkurrentanalyse Demoselskapet AS (NO )

23 Varelagerets omsetningshastighet Varelagerets omsetningshastighet Sum salgsinntekter / Sum varelager Nøkkeltallet viser hvor bra et foretak gjør varelager om til salgsinntekter. Sammenligning per Demoselskapet AS,97 Demoselskapet AS Demoselskapet AS Demoselskapet AS Demoselskapet AS 0,7 Demoselskapet AS 0 8,7 0 Sammenligning med konkurrentpopulasjonen Demoselskapet AS 77, 0,79,97 8,9 77, 0,79,97 8, ,77 80,7 808, 77, 7,,97 7, 9,77,99 8,0 08,79,97 90,7 00 8,7 Trendsammenligning Demoselskapet AS 77, 0,79,97 8,9 9,77 80,7 808, 77, Demoselskapet AS Demoselskapet AS Demoselskapet AS Demoselskapet AS 9,7 7, 0,, 0,7 Demoselskapet AS ,,97 77, 0,79,97 8,9 9,77,99 8,0 08,79 90,7 8,7 Konkurrentanalyse Demoselskapet AS (NO )

24 Soliditet (%) Soliditet (%) Sum justeret egen kapital / Sum eiendeler Et nøkkeltall som viser andelen egenkapital i forhold til totalkapitalen. Dette nøkkeltallet forteller hvor stor del av bedriftens eiendeler som er finansiert med egenkapital. Sammenligning per 00 Demoselskapet AS 7, Demoselskapet AS, Demoselskapet AS 0, Demoselskapet AS Demoselskapet AS, Demoselskapet AS 9,7, Sammenligning med konkurrentpopulasjonen 00 00,0,0,0,0,0, Demoselskapet AS 8,,,,0,, 0,,9 9,9 0, , 0,9, 7,,8 0,,0,, 0, Trendsammenligning Demoselskapet AS 8,,,,0,, Demoselskapet AS 9, 8, 9, 8,9, 0, Demoselskapet AS,,7 0, 0, 0, 0, , 0,9, 7, 0, 0, 9,7,, 0, Demoselskapet AS 0, 0,,8 0,,, Demoselskapet AS 0, 0, 0,,,, Demoselskapet AS 9,7 9, 0,,7, 7, 9,7 0,,9 9,9 0, 0,,0,, 007 Konkurrentanalyse Demoselskapet AS (NO )

25 Driftskapital/omsetning (%) Driftskapital/omsetning (%) 00 * (Sum omløpsmidler Sum kortsiktig gjeld) / Sum salgsinntekter Driftskapitalen er alle eiendeler som ikke er tenkt å være permanente, redusert med den gjeld som skal betales innen ett år. Tallet kan brukes for å anslå behovet for driftskapital ved en planlagt forandring i omsetningen. Sammenligning per 00,0,0 Demoselskapet AS 7,0 Demoselskapet AS 0, Demoselskapet AS, Demoselskapet AS,0,0,0 Demoselskapet AS 0, Demoselskapet AS,,0 8,8 8,0,0 Sammenligning med konkurrentpopulasjonen 00 00,0,0 8,0,0,0, Demoselskapet AS, 9, 8, 8,9,7,9, 7,7,7 7,0 8,7, 0,,9 0,8,,, 9,,8 8,8 0, Trendsammenligning Demoselskapet AS, 9, 8, 8,9,7,9, 7,7,7 7,0 Demoselskapet AS,,,,,8 0,,7,7 0,8 0, Demoselskapet AS, 0,,7, 8,,9,8 8,0 8,9, Demoselskapet AS 0,,,,9 9,,,,,,0 Demoselskapet AS 9,9,,9,, 0,7,,,0 0, Demoselskapet AS 7,8,0, 9, 0,,,, 0,,9 0,8,,, 9,,8 8,8 Konkurrentanalyse Demoselskapet AS (NO )

26 Likviditetsgrad (%) Likviditetsgrad (%) 00 * (Sum omløpsmidler Varelager) / Sum kortsiktig gjeld Nøkkeltallet viser betalingsevnen på kort sikt. Tallet bør sammenlignes med tilsvarende tall for bransjen. For at bedriften skal anses å ha en god likviditet, skal de likvide eiendelene være større enn den kortsiktige gjelden. Sammenligning per Demoselskapet AS,9 Demoselskapet AS,9 Demoselskapet AS, Demoselskapet AS, Demoselskapet AS 9,0 Demoselskapet AS,0, Sammenligning med konkurrentpopulasjonen Demoselskapet AS,0 9, 7, 7,,9 9,9,7 8, 79,,9 8, 9,7,,9 07,9,0,,,,,, Trendsammenligning Demoselskapet AS,0 9, 7, 7,,9 9,9,7 8, 79,,9 Demoselskapet AS 8,,, 0,, 08,,,9 Demoselskapet AS 9,7, 7, 0,,9 9,, 7,9,9,, Demoselskapet AS 97, 9, 79, 7,0,,0 09, 0,7 09,8 Demoselskapet AS 9,8 00, 9, 9,0 87, 89, 9, 00,9 99, 9,0 Demoselskapet AS 7, 09,,8,,, 7,,0 9,7,,9 07,9,0,,,,, 00 Konkurrentanalyse Demoselskapet AS (NO )

27 Risikobuffer (%) Risikobuffer (%) Avkastning på totalkapital Gjennomsnittlig gjeldsrente Forskjellen mellom avkastningen på totalkapitalen og rentenivået på gjelden kalles risikobuffer, da den viser hvilken nedgang i avkastning og/eller oppgang i rentenivået selskapet kan klare uten å miste sin gjeldsfinansiering (f.eks. ved renteoppganger og/eller svingninger i avkastningen). Negativ risikobuffer er alvorlig, særlig flere år på rad. Sammenligning per 00 Demoselskapet AS, Demoselskapet AS 8, Demoselskapet AS,7 Demoselskapet AS, Demoselskapet AS, Demoselskapet AS,, Sammenligning med konkurrentpopulasjonen Demoselskapet AS,, 0,9 0, 0, 7,8,,9,,,8 9,,, 9,7,, 7, 0,,,, Trendsammenligning Demoselskapet AS,, 0,9 0, 0, 7,8,,9,, Demoselskapet AS,9 7,,,,,, 8,0 9, 8, Demoselskapet AS 8,, 8,0,9, 8,9 9,7, 9,,7 Demoselskapet AS,,9,8,,7,9,0 8,8,8, Demoselskapet AS 9,, 7, 7,9, 8,,9,,,,8, 9, 0, 0,,9 8,, 9,,, 9,7,, 7, 0,,, Demoselskapet AS Konkurrentanalyse Demoselskapet AS (NO ) 7

28 Giring (%) Giring (%) 00 * Sum gjeld / Sum justeret egenkapital Nøkkeltallet viser gjelden i forhold til egenkapitalen. Dette tallet bør være så lavt som mulig. Det er vanskelig å oppgi et meningsfullt nivå da tallet kan variere mellom forskjellige bransjer. En relevant sammenligning må derfor gjøres mot andre bedrifter i bransjen. Sammenligning per Demoselskapet AS , Demoselskapet AS,0 Demoselskapet AS 88, Demoselskapet AS 99,7 Demoselskapet AS 9, Demoselskapet AS 0,, Sammenligning med konkurrentpopulasjonen Demoselskapet AS ,9 89,7, 89, 890, 8, , 7, 87,, 8, , 7, 0 7, 89, 7,0 Trendsammenligning Demoselskapet AS Demoselskapet AS 8, 0,, 07, 7, 8, 89, 88, 07,,0 Demoselskapet AS, 89,, 889, 9, 90, 889, 0, 898,9 88, Demoselskapet AS 890, ,, 890, 899,9 99, 0, 99,7 Demoselskapet AS 8, 898, 898,8 89, 900, 88,7 89, 7, 87, 9, Demoselskapet AS , 0 7,,9 97, , 7, 07,7 8, 0, 8,9 89,7, 89, 890, 8, 89, 7,0 87,, Konkurrentanalyse Demoselskapet AS (NO )

29 Gjennomsnittlig gjeldsrente (%) Gjennomsnittlig gjeldsrente (%) 00 * Sum finanskostnad / Sum gjeld Gjennomsnittlig gjeldsrente er en målestokk for kostnaden for finansiering med fremmedkapital. Siden de finansielle kostnadene beregnes på total gjeld, blir denne målestokken av og til noe lav da ikke all gjeld nødvendigvis er rentebærende hele tiden, f.eks. leverandørgjeld. Sammenligning per 00,0 Demoselskapet AS,0,0,0,7 Demoselskapet AS 0, Demoselskapet AS 0, Demoselskapet AS,7 Demoselskapet AS 0, Demoselskapet AS, 0,7 Sammenligning med konkurrentpopulasjonen ,0,0,0, Demoselskapet AS 7,0,8,, 0,9 0, Demoselskapet AS 7,0,8, Demoselskapet AS 0, 0, Demoselskapet AS,9 0,7 Demoselskapet AS,0 Demoselskapet AS, Demoselskapet AS, 0, 0,, 0,9 0,7,,7, 0,7 0, 0, 0, 0, 0, 0,7 0,7 Trendsammenligning ,0,0,0, , 0,, 0,9 0,7,,7 0, 0,9 0, 0, 0, 0, 0,,, 0,8 0, 0,, 0, 0,, 0,7 0,9 0,7 0, 0, 0, 0,,7 0,9,0 0,9 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,, 0,9 0,8 0,7 0, 0, 0, 0, 0, 0,7 Konkurrentanalyse Demoselskapet AS (NO ) 9

30 Rentedekningsgrad (%) Rentedekningsgrad (%) (Driftsresultat + Sum finansinntekt) / Sum finanskostnad Nøkkeltallet viser selskapets evne til å betale finansieringskostnadene. Sammenligning per Demoselskapet AS, Demoselskapet AS,0 Demoselskapet AS 9,8 Demoselskapet AS,0 Demoselskapet AS 8,0 Demoselskapet AS 8,9 88,9 Sammenligning med konkurrentpopulasjonen Demoselskapet AS 0,,,9,0, 0,,0,, 0, 8,0,0,9 9,,,8, 8, 00, 88,9 88,9 Trendsammenligning Demoselskapet AS 0,,,9,0, 0,,0,, Demoselskapet AS 8,,, 8, 9, 99, 99, 7,0,0 Demoselskapet AS 0,9,8 0,7,8,, 8,8, 77,9 9,8 Demoselskapet AS 0,,0 7, 8,, 8,8 98, 0,8 8,,0 Demoselskapet AS,,7,9,0 9,8, 0,, 7,9 8,0 Demoselskapet AS 0 00,0 09,0,9,8,8,8 8,9 8,0,0,9 9,,,8, 8, 00, 88,9 Konkurrentanalyse Demoselskapet AS (NO )

31 Rangering per siste år Rangering per siste år Størrelse Markedsandel Nettoomsetning Verdiskaping Driftsresultat Egenkapital Totalbalanse Antall ansatte Poeng (maks ) Plassering Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... 7 Lønnsomhet og effektivitet Dekningsbidrag Driftsmargin Nettomargin Egenkapitalrentabilitet Avkastning på totalkapital Omsetning per ansatt Verdiskaping per ansatt Driftsresultat per ansatt Personalkostnader/omsetning Kundefordringer/omsetning Kapitalens omsetningshastighet Varelagerets omsetningshastighet Poeng (maks 7) Plassering Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet Øvrige Soliditet Driftskapital/omsetning Likviditetsgrad Risikobuffer Giring Gjennomsnittlig gjeldsrente Rentedekningsgrad Poeng (maks ) Plassering Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... 8 Utviklingstall Gjennomsnittlig omsetningstrend Gjennomsnittlig verdiskapingstrend Gjennomsnittlig driftsresultatstrend Gjennomsnittlig totalbalansetrend Gjennomsnittlig egenkapitaltrend Markedsandelsforandring Verdiskapingsforandring Driftsresultatsforandring Poeng (maks 8) Plassering Poeng (maks 0) Total plassering Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet Konkurrentanalyse Demoselskapet AS (NO ) 7

32 Rangering basert på historiske verdier Rangering basert på historiske verdier Størrelse Markedsandel Nettoomsetning Verdiskaping Driftsresultat Egenkapital Totalbalanse Antall ansatte Poeng (maks ) Plassering Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet Lønnsomhet og effektivitet Dekningsbidrag Driftsmargin Nettomargin Egenkapitalrentabilitet Avkastning på totalkapital Omsetning per ansatt Verdiskaping per ansatt Driftsresultat per ansatt Personalkostnader/omsetning Kundefordringer/omsetning Kapitalens omsetningshastighet Varelagerets omsetningshastighet Poeng (maks 7) Plassering Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet Øvrige Soliditet Driftskapital/omsetning Likviditetsgrad Risikobuffer Giring Gjennomsnittlig gjeldsrente Rentedekningsgrad Poeng (maks ) Plassering Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet Utviklingstall Gjennomsnittlig omsetningstrend Gjennomsnittlig verdiskapingstrend Gjennomsnittlig driftsresultatstrend Gjennomsnittlig totalbalansetrend Gjennomsnittlig egenkapitaltrend Markedsandelsforandring Verdiskapingsforandring Driftsresultatsforandring Poeng (maks 8) Plassering Poeng (maks 0) Total plassering Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet... Demoselskapet Konkurrentanalyse Demoselskapet AS (NO )

33 Ansvar Ansvar Informasjonen er blitt satt sammen fra kilder som vurderes som pålitelige. Vi kan dog verken garantere kildenes pålitelighet eller att informasjonen er fullstendig eller korrekt. Rapporten er ikke ment å ligge til grunn som ekspertuttalelse ved forhandlinger i domstol eller hos annen myndighet. Vårt oppdrag har ikke omfattet noen avsløringer av eventuelle feil, uregelmessigheter eller lovbrudd, som svindel eller underslag. Experian og /eller Faqtum påtar seg ikke noe ansvar for direkte eller indirekte tap eller skade av noe slag på grunn av bruken av denne rapport. Laget 007. Faqtum gruppen verdivurderer selskaper i over femti land. Konkurrentanalyse Demoselskapet AS (NO )

Periodisk Regnskapsrapport

Periodisk Regnskapsrapport Peder Ås Kinaputtveien 234 BAGN Periodisk Regnskapsrapport juli - august 29 Innhold Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafikk 7 6 5 4 3 2 Utarbeidet av Frivold Regnskap Skrevet ut: 6.5.2 Resultat

Detaljer

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsanalyse (del 2) Grunnleggende regnskapsanalyse Regnskapsanalyse Kritisk gjennomgang av regnskapstallene Kreativ regnskapsrapportering Gruppering for

Detaljer

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring Regnskapsanalyse Hva er regnskapsanalyse? Hvorfor foreta regnskapsanalyse? Hvordan gjøre regnskapsanalyse? Hvem gjør regnskapsanalyse? Målsetning med undervisningen JEAFinansKapittel7del1-G[1].ppt John-Erik

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

Metode for analyse av regnskapet

Metode for analyse av regnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser Konklusjon

Detaljer

Demoselskapet AS NO999 999 999 VERDIVURDERING

Demoselskapet AS NO999 999 999 VERDIVURDERING Demoselskapet AS NO999 999 999 VERDIVURDERING I samarbeid med Innhold Innhold Verdi... 3 Vurderingsmodell... 5 Forutsetninger... 5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Bransjesammenligning... 7 Prognostisert

Detaljer

Metode for analyse av regnskapet

Metode for analyse av regnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

DuPonts - A/S Eksempel Metode for analyse av regnskapet

DuPonts - A/S Eksempel Metode for analyse av regnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser Konklusjon

Detaljer

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene.

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene. Full firmarapport 08.10.2013 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 996707695 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

Løsningsforslag oppgave i læreboken

Løsningsforslag oppgave i læreboken Løsningsforslag oppgave 7.8 7.11 i læreboken Om løsningsforslagene Vi har brukt ferdigmodellen Regnskapsanalyse til å beregne nøkkeltallene i disse oppgavene. Vær oppmerksom på at ikke alle nøkkeltall

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 ORDINÆR EKSAMEN BE 100 Finansregnskap med analyse Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 Tillatte emidler Hjelpemiddelhefte i BE 100 Norges Lover/ særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer

Detaljer

Regnskapsanalyse: Nøkkeltallsberegning TEKLED: FASE 1 ÅR 3

Regnskapsanalyse: Nøkkeltallsberegning TEKLED: FASE 1 ÅR 3 Regnskapsanalyse: Nøkkeltallsberegning TEKLED: FASE 1 ÅR 3 Mål for øvingen: Kjenne til og kunne kalkulere ulike nøkkeltall. Forstå nøkkeltallenes betydning, og forstå hvorfor de er viktige for interne

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201201-201212 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Credit Rating/Score LKC AS. 2.108.000 begrenset til 15% av egenkapitalen. Selskapskapital/Aksjekapital: 500.000 Selskapets alder: 10

Credit Rating/Score LKC AS. 2.108.000 begrenset til 15% av egenkapitalen. Selskapskapital/Aksjekapital: 500.000 Selskapets alder: 10 986559434 LKC AS Bentsrudveien 14 3080 Holmestrand Credit Rating/Score LKC AS Side 1 av 7 Vår ref.: CIW70668 LKC AS BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med

Detaljer

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi. Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 15/ /JANMOR Oppgis ved henvendelse

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi. Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 15/ /JANMOR Oppgis ved henvendelse Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi Notat Til: Styret for St. Olavs Hospital HF Fra: Jan Morten Søraker Saksbehandler: Morten Morken Dato: 29.10.2015 Att.: Vår referanse Deres referanse Arkiv

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Innledning. Trond Kristoffersen. Regnskapsanalyse. Innledning. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 1)

Innledning. Trond Kristoffersen. Regnskapsanalyse. Innledning. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 1) Innledning Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsanalyse (del 1) Introduksjon til regnskapsanalyse Regnskapsanalyse Alle teknikker som benyttes for å kartlegge og å belyse en bedrifts økonomiske

Detaljer

Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS. Selskapskapital/Aksjekapital: 990.000 Selskapets alder: 1

Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS. Selskapskapital/Aksjekapital: 990.000 Selskapets alder: 1 998877393 NORDIC TOOLS AS Strømsveien 314 1081 Oslo PB 109 Leirdal 1009 Oslo Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS Side 1 av 7 Vår ref.: CIW55681 NORDIC TOOLS AS BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles

Detaljer

Versjon 7. desember 2005

Versjon 7. desember 2005 Hjelpemiddelhefte Versjon 7. desember 2005 Bidragsregnskap etter normalkost Selvkostregnskap etter normalkost Bidragsregnskap etter standardkost Selvkostregnskap etter standardkost 1 Avviksanalyse Inntekter

Detaljer

Kopi av Finansielle nøkkeltall

Kopi av Finansielle nøkkeltall Kopi av Finansielle nøkkeltall Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 03.05.2016 Oversikt med forklaringer og formler for nøkkeltall som belyser en bedrifts finansielle forhold: rentabilitet, likviditet,

Detaljer

Generelt om finansregnskapet

Generelt om finansregnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering og korrigering Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Konklusjon

Detaljer

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

GRUNNFAKTA EIER/JURIDISK ØKONOMI BETALINGSERFARING. Sterk God Tilfredsstillende Svak Dårlig Ingen info Revisoranmerkning For gammelt regnskap

GRUNNFAKTA EIER/JURIDISK ØKONOMI BETALINGSERFARING. Sterk God Tilfredsstillende Svak Dårlig Ingen info Revisoranmerkning For gammelt regnskap Bisnode Totalrapport Organisasjonsnummer 997097270 Dunsnummer 671368237 Firmanavn EASYWEB NORGE Gateadresse Nordre Fokserød 13 Gate Postnr Poststed 3241 Sandefjord Postboksadresse C/o Bk Grafisk As Postboks

Detaljer

Innhold. Bransjeanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991) 3

Innhold. Bransjeanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991) 3 Innhold Standardpopulasjon...4 Nettoomsetning... 5 EBITDA...5 EBITDA-margin... 6 Driftsresultat...6 Driftsmargin... 7 Avkastning på anvendt kapital... 7 Egenkapitalrentabilitet...8 Kapitalens omsetningshastighet...8

Detaljer

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse:

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse: D&B Totalrapport Organisasjonsnummer 990507570 Dunsnummer 566677626 Firmanavn NOVICON AS Gateadresse Gate Postnr - Poststed Postboksadresse Postboks Postnr - Poststed Reppevegen 90 D 7054 - Ranheim 7481

Detaljer

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Full firmarapport 11.07.2014 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring 02.08.2011 FIRMAINFORMASJON Organisasjonsnr 986540121 D U N S 730079964 Firma navn BYGG OG MALERMESTERTJENESTEN AS Juridisk adresse Kolbotnveien 5 Besøksadresse Kolbotnveien 5 Postadresse Postboks 79 Telefon

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2016 Accountor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Accountor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Økonor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Økonor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

Credit Rating. Betonmast Bygg AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019

Credit Rating. Betonmast Bygg AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019 BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

Accel Økonomiforståelse for ikke-økonomer 9. oktober 2014

Accel Økonomiforståelse for ikke-økonomer 9. oktober 2014 Accel Økonomiforståelse for ikke-økonomer 9. oktober 2014 Partner og Statsautorisert revisor Nina Straume Stene Statsautorisert revisor og Partner i KPMG Mulighetenes selskap Vi skaper verdi av kunnskap

Detaljer

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Oktober 2017 1 Innledning I denne rapporten er det gjort en analyse av 1 740 aksjeselskaper med omsetning over 1 mill. kroner i kommunene

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

JULI 2014 - DURAPART AS

JULI 2014 - DURAPART AS JULI 2014 - DURAPART AS MRK! Månedslønnede har negativ 4/26 lønn i juli og timelønnskostnadene er lave som følge av ferieavvikling. Av denne grunner er regnskapet for juli spesiell med negativ/lave lønnskostnader.

Detaljer

Credit Rating BETONMAST BYGG AS. 2.269.000 begrenset til 15% av egenkapitalen

Credit Rating BETONMAST BYGG AS. 2.269.000 begrenset til 15% av egenkapitalen BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

OKTOBER 2014 - DURAPART AS

OKTOBER 2014 - DURAPART AS OKTOBER 2014 - DURAPART AS Resultat totalt viser underskudd kr 474' mot budsjettert underskudd kr 466' - hittil i år underskudd kr 1.106' mot budsjett underskudd kr 3.116'. Hittil i fjor overskudd kr 1.983'

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 16-03-2015 JPS CONSULTING AS Org. nr. 989747983 Bjørnveien 15 a 0774 OSLO Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 07-05-2014 S.A. BYGGSERVICE AS Org. nr. 987788917 Brusetsvingen 57 1395 HVALSTAD Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

Kredittrapport. Ris Holding AS. Org.nr Vardesvingen Skedsmokorset

Kredittrapport. Ris Holding AS. Org.nr Vardesvingen Skedsmokorset Kredittrapport Ris Holding AS Org.nr. 989145681 Vardesvingen 19 22 Skedsmokorset Kredittrapport for Monner AS Data fra Experian Data hentet 217-12-14 Copyright 218 Firmainformasjon 3 Roller 4 Reelle Rettighetshavere.....................

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201301-201312 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ÅRVOLL BYGG AS 989794302 27.mai.2013 Firmainformasjon ÅRVOLL BYGG AS Orgnr.: 989794302 D-U-N-S: 548542278 Telefon: 22655100 Hjemmeside: www.aarvollbygg.no Epostadresse: kontakt@aarvollbygg.no

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Larsen.Per-Erik

FORETAKSANALYSE. Larsen.Per-Erik DEMO Enkeltmannsforetak 7-12-21 FORETAKSANALYSE Larsen.Per-Erik Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com Innholdsfortegnelse

Detaljer

Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 5.5, 5.8 og 5.10 i læreboka

Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 5.5, 5.8 og 5.10 i læreboka Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 5.5, 5.8 og 5.10 i læreboka Oppgave 5.5 Navn/oppg.: Oppgave 5.5 Periode: Firma: Per Ask Sportsutstyr Bilag Debetkonto Kreditkonto Brutto Netto- Dato nr. Tekst

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 22-08-2013 STIFTELSEN KLAR Org. nr. 990065365 Dronningensgate 75/77 4608 KRISTIANSAND S Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Kredittrapport. Tetøsene AS. Org.nr Kongeveien Sofiemyr

Kredittrapport. Tetøsene AS. Org.nr Kongeveien Sofiemyr Kredittrapport Tetøsene AS Org.nr. 912776476 Kongeveien 47 1412 Sofiemyr Kredittrapport for Monner AS Data fra Experian Data hentet 218-1-9 Copyright 218 Firmainformasjon 3 Roller 4 Reelle Rettighetshavere.....................

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Videoutstyr Norge AS

FORETAKSANALYSE. Videoutstyr Norge AS 22-6-214 VIDEOUTSTYR NORGE AS STANSEVEIEN 4 975 Norge OSLO JENS PETTER PETTERSE FORETAKSANALYSE Videoutstyr Norge AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Trappevask Service AS

FORETAKSANALYSE. Trappevask Service AS 12-1-215 TRAPPEVASK SERVICE AS MARCUS THRANES VEI 64 1472 Norge FJELLHAMAR HOPANENG CHARLES FORETAKSANALYSE Trappevask Service AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Credit Rating/Score ATE AS

Credit Rating/Score ATE AS 998196310 ATE AS Dokkvegen 8 3920 Porsgrunn Credit Rating/Score ATE AS Side 1 av 7 Vår ref.: CIW71351 ATE AS BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene.

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Energia AS

FORETAKSANALYSE. Energia AS 19-11-215 ENERGIA AS STORGATA 112 PB 265 391 PORSGRUNN Norge MALTE ROGNE FORETAKSANALYSE Energia AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Finansregnskapet. Høgskolen i Østfold. John-Erik Andreassen

Finansregnskapet.  Høgskolen i Østfold. John-Erik Andreassen Finansregnskapet http://www.aftenposten.no/info/rapport/2000/resultat.html Rentabilitet Eiendeler Anleggsmidler Omløpsmidler Sum Eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Gjeld Sum Egenkapital og gjeld

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS Q2/2017 LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS KVARTALSRAPPORT, ANDRE KVARTAL 2017 Loomis Foreign Exchange AS Oslo, 15. August 2017 Loomis Foreign Exchange AS Etterspørselen etter reisevaluta øker i løpet av andre

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 06-06-2014 OPTIEL VEST AS Org. nr. 994272713 Fabrikkveien 2 4033 STAVANGER Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 12-06-2013 OPTIEL VEST AS Org. nr. 994272713 Fabrikkveien 2 4033 STAVANGER Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse KVARBERG AS Org.nr 993971413 ÅSMARKVEGEN 1855 2365 ÅSMARKA Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Konsekvenser av dårlig likviditetsstyring. Bjørn Brustad Banksjef

Konsekvenser av dårlig likviditetsstyring. Bjørn Brustad Banksjef Konsekvenser av dårlig likviditetsstyring Bjørn Brustad Banksjef Modellens input Inntektsutvikling Kostnadsandeler Arbeidskapitalparametre Finansiering Investeringer Modellens output Forventede kontantstrømmer

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Company AS

FORETAKSANALYSE. Company AS DEMO 23-12-21 FORETAKSANALYSE Company AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com Innholdsfortegnelse 1. Foretaksinformasjon

Detaljer

Credit Rating/Score ATE AS. Selskapskapital/Aksjekapital: Selskapets alder: 5

Credit Rating/Score ATE AS. Selskapskapital/Aksjekapital: Selskapets alder: 5 998196310 ATE AS Dokkvegen 8 3920 Porsgrunn Credit Rating/Score ATE AS Side 1 av 7 Vår ref.: CIW71351 ATE AS BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene.

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret Definisjoner

Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret Definisjoner Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret Definisjoner Matfiskproduksjon Resultatregnskap Salgsinntekt av laks Den inntekt selskapet har hatt på egenprodusert laks ved leveranse til

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS 11-12-213 BILREKLAME AS MAGNUS LAGABØTERS VEG 4 PB 45 ANGELTRØA 7457 TRONDHEIM Norge YVONNE SÆTHER KVALE FORETAKSANALYSE Bilreklame AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS 3-7-213 MILJØMALERN AS ØSTERDALSGATA 1 K 658 Norge OSLO SPANGEN JOHNNY FORETAKSANALYSE Miljømalern AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 1 av 8 13.08.13 12:24 Besøksadresse: Ravnåsveien 1, 1254 Oslo http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 2 av 8 13.08.13 12:24

Detaljer

ARENA NORD-NORGE. I analysen inngår regnskapstall fra 138 424 1 aksjeselskap i Norge, herav 11 675 i Nord-Norge. De offentlige regnskapstallene

ARENA NORD-NORGE. I analysen inngår regnskapstall fra 138 424 1 aksjeselskap i Norge, herav 11 675 i Nord-Norge. De offentlige regnskapstallene ARENA NORD-NORGE ET VEDLEGG TIL SPAREBANK 1 NORD-NORGES KONJUNKTURBAROMETER HØSTEN 1999 Med analysen "Bedriftsbarometer" ønsker SpareBank 1 Nord-Norge å bidra til økt og verdifull kunnskap om den økonomiske

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS 1-7-214 BILREKLAME AS MAGNUS LAGABØTERS VEG 4 PB 45 ANGELTRØA 7457 TRONDHEIM Norge YVONNE SÆTHER KVALE FORETAKSANALYSE Bilreklame AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Htl Elektro AS

FORETAKSANALYSE. Htl Elektro AS 23-9-211 HTL ELEKTRO AS PB 133 6447 Norge ELNESVÅGEN HELGE HENØEN FORETAKSANALYSE Htl Elektro AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 20-05-2014 ENERGIA AS Org. nr. 966033789 7. Etasje Storgata 112 3921 PORSGRUNN Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre... 1 av 8 13.08.13 12:23 Elektroentreprenører Besøksadresse: Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre...

Detaljer

Resultatregnskapet Balansen Driftsinntekter 302,6 302,2 297,2 Sum varige driftsmidler 115,7 110,6

Resultatregnskapet Balansen Driftsinntekter 302,6 302,2 297,2 Sum varige driftsmidler 115,7 110,6 Resultatregnskapet Balansen 001 000 1999 001 000 Fast eiendom 46,4 47,6 Driftsinntekter 30,6 30, 97, Maskiner og anlegg 43,1 4,3 Driftsløsøre 6, 0,7 Sum varige driftsmidler 115,7 110,6 Driftskostnader

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS 7-1-213 BILREKLAME AS MAGNUS LAGABØTERS VEG 4 PB 45 ANGELTRØA 7457 TRONDHEIM Norge YVONNE SÆTHER KVALE FORETAKSANALYSE Bilreklame AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454

Detaljer

Budsjettet. Budsjettet. Budsjettet. Hva er et budsjett? Hvorfor budsjettere? Hva slags type budsjetter? Budsjettmål Budsjettering av AS Eksempel

Budsjettet. Budsjettet. Budsjettet. Hva er et budsjett? Hvorfor budsjettere? Hva slags type budsjetter? Budsjettmål Budsjettering av AS Eksempel Budsjettet Hva er et budsjett? Hvorfor budsjettere? Hva slags type budsjetter? Budsjettmål Budsjettering av AS Eksempel John-Erik Andreassen 1 Høgskolen i Østfold Budsjettet Et tallmessig uttrykk for bedriftens

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse ULLSTRØM FEPO AS Org.nr 940794927 ØSTRE AKER VEI 99 0596 OSLO Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Credit Rating. Trafikk-Elektro AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019

Credit Rating. Trafikk-Elektro AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019 BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS 3-1-213 MILJØMALERN AS ØSTERDALSGATA 1 K 658 Norge OSLO SPANGEN JOHNNY FORETAKSANALYSE Miljømalern AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse ACRO BYGG AS Org.nr 986678166 CASPAR STORMS VEI 12 0664 OSLO Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport LØVLIEN GEORÅD AS 995442086 24.nov.2016 Firmainformasjon LØVLIEN GEORÅD AS Overvåk firma Orgnr.: 995442086 D-U-N-S: 671287673 Telefon: 95485000 Epostadresse: pl@georaad.no Juridisk adresse:

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Inventory Investment AS

FORETAKSANALYSE. Inventory Investment AS 2-7-212 INVENTORY INVESTMENT AS TROLLÅSVEIEN 8 PB 17 1421 TROLLÅSEN Norge ROSMO SVERRE CHARLES FORETAKSANALYSE Inventory Investment AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Blå Kurer AS

FORETAKSANALYSE. Blå Kurer AS 17-6-216 BLÅ KURER AS GAMLE POSTVEG 2 POSTBOKS 58 396 PORSGRUNN Norge FALBACH GLENN FORETAKSANALYSE Blå Kurer AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer