Høgskolen i Hedmark 3REV240 VERDSETTELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Hedmark 3REV240 VERDSETTELSE"

Transkript

1 Q :/ (4') \. Høgskolen i Hedmark 3REV240 VERDSETTELSE Kontinueringseksamen høsten 2014 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 14. januar 2015 Eksamenstid: Sensurfrist: 4. februar 2015 Tillatte hjelpemidler: kalkulator Denne oppgaven består av 9 sider inkludert denne forsiden og formelsamling Kontroller at oppgavesettet er komplett før du starter. Faglærer: Erlend Sandberg Sensor: Jan Åge Gjerstad Husk å påføre kandidatnummer på alle arkene!

2 3REV24O Kontinuasjonseksamen høst ,5 studiepoeng Faglærer: Erlend Sandberg Sensor: Jan Åge Gjerstad Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Eksamen består av fire oppgaver. Vedlegg til eksamen er formelsamling. Faglærer går ikke rundt i lokalene, men kan kontaktes på telefon Dersom du mener at det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger, ta dine egne forutsetninger der du mener det er nødvendig. Vis dette tydelig. Oppgave 1 (teller 30 %) I denne oppgaven skal du beregne verdien av en aksje i selskapet Syklon. Selskapet har to ulike vekstfaser i tiden fremover. Grunnleggende forutsetninger: Risikofri rente 4 % Markedsrisikopremie 4 % Markedsverdi på aksjen i dag Forventet utbytte i år 1 er 20, det vil si 2 % av markedsverdien. utvikling som veksten forøvrig. Utbyttet forventes å ha samme Følgende forutsetninger ligger til grunn for aksjen i selskapet Syklon: Periode med høy vekst Periode med normal vekst Periode 3 år Til evig tid etter 3 år Forventet vekst per år 8 % 3 % Beta 1,00 1,00 a) Beregn avkastningskravet til denne aksjen med CAPM. Se bort fra skatt. b) Beregn forventet utbytte i årene 1-3. c) Beregn verdien på denne aksjen i dag med dividende-modellen (utbytte-modellen). Se bort fra skatt i beregningene dine.

3 d) Gi mulige forklaringer på hvorfor den verdien du har beregnet under c) avviker fra markedsverdien på aksjen. I oppgave c) la vi til grunn at utbyttet var en prosentandel av markedsverdien i år 1 for deretter å vokse tilsvarende den forventede veksten. Hvis vi i stedet legger til grunn at årlig utbytte er på 4,5 % av markedsverdien, hva er nå verdien av en aksje i selskapet Syklon? Bruk dividende-modellen i beregningene. Oppgave 2 (teller 25 %) Prosjektet Delta har en investeringskostnad idag på 600 og en kontantstrøm de neste fire årene på henholdsvis 300, 250, 200 og 150. Prosjektets kontantstrøm har en internrente på 21 %. Kapitalkostnaden er 10 %. a. e. Beregn nåverdien av denne kontantstrømmen. Beregn rentabiliteten i hver periode dersom det benyttes lineære avskrivninger for denne kontantstrømmen. Er lineære avskrivninger en fornuftig avskrivningsplan? Begrunn svaret ditt. Utled den avskrivningsplanen som gir rentabilitet lik internrenten for kontantstrømmen til dette prosjektet (den «korrekte» avskrivningsplanen). Beregn residualinntekten i hver periode for hver av de to avskrivningsplanene -lineær og «korrekt» - og finn deretter nåverdien av residualinntekten i de to tilfellene. Sammenlign svaret med oppgave a. Forklar eventuelle avvik. Oppgave 3 (teller 15 %) lår 2014, får du en analyse fra en eiendomsmegler som viser at et forretningsbygg vil gi 5 millioner i leieinntekter hvert år i de fem årene Utgiftene forventes å være 4 millioner hvert år i de fem årene. Ved utgangen av 2019, forventes det at bygget selges for 12 millioner. Eiendomsinvestorer har et avkastningskrav på 12 % på sine investeringer. Se bort fra skatt i beregningene. a. Beregn nåverdien av kontantstrømmen til dette bygget og finn verdien av bygget i år 2014.

4 Oppgave 4 (teller 30 %) Ta utgangspunkt i følgende prognose for forventet fortjeneste (EPS), forventet utbytte (DPS) og bokført verdi (BPS) for en aksje: o Ar EPS 24,00 25,20 26,46 27,78 29,17 30,63 DPS 18,18 19,09 20,04 21,05 22,10 23,20 BPS 122,20 128,31 134,73 141,46 148,54 155,97 Følgende forutsetninger ligger til grunn: - Konstant, evig vekst er 5 % - Avkastningskrav er 10 % a. Ved å bruke dividende-modellen (utbytte-modellen), hva er verdien av denne aksjen i år 0? b. Gjør rede for fordeler og ulemper ved bruk av dividende-modellen. Residualinntektsmodellen de videre beregningene. tar utgangspunkt i den bokførte verdien per aksje. Bruk denne modellen i c. Beregn residualinntekten for hvert av årene 1-5 og vis veksten i residualinntekten hvert år. Beregn verdien av denne aksjen med residualinntektsmodellen. Forklar forskjellen mellom dividende-modellen og residualinntektsmodellen og redegjør kort for fordeler og ulemper med residualinntektsmodellen.

5 Formelsamling i 3REV24O Verdsettelse d P0: 1 TE-U Pris per aksje med dividendemodellen o: D* + D3,+...+ DTI (1 : re) (1+rE)" (I+rE) _i D, f=1(1+7'1«:)f Pris per aksje med dividendemodellen P: dl *1_(1+v1>T+ dt+1 O TE (1+TE)T*(TE_V2) Pris per aksje med dividendemodellen med to ulike vekstfaser TE=U+'P% d Egenkapitalkostnad dividendemodellen fra P0 _ D _(1 b)derd= dl EPS1 re-v re-v' EPS1 Pris/fortjenesteforhold PO P0 BO EPS1 E Pris/bok-forhold &_1 RE re_re v BO re-v re-v Pris/bok-forhold evig vekst med _0=1+RE P re*[1_< 1 +v>] T Bo re - v 1 + re Pris/bok-forhold med ekstraordinær vekst, så ordinær evig vekst EPS1 P0 = + PVGO NNV1 PVGO = re - v Pris i dag med fortjeneste og nåverdi av fremtidige vekstmuligheter EP5 d NNV1 = (EPS1 dl) + # -1%; R

6 U:b*RE Ve kstfa kto r :(1_b)*RE*B0 0 re-v R12: I EPS: _ TE * Bc-l = (RE_ TE) * Bt 1 P0 = BO + Nv(R1) R11 R12 RIT V =B +í+í+~+í (1+rE) (1+rE)2 (1+rE)T Pris per aksje i dag Residualinntekt på tidspunkt t Pris per aksje i dag Verdi med residualinntektsmodellen VO=B0+ R11 TE 17 Resultat = Fri kontantstrøm - netto renter + investeringer + periodiseringer Resultat = (C I) renter + I + periodiseringer Fri kontantstrøm = Resultat- endring i netto eiendeler Sammenheng mellom fri kontantstrøm og regnskapsmessig resultat Fri kontantstrøm = Kontantstrøm fra drift - kontantstrøm til investeringer = (Driftsresultat - avskrivninger) x (1 - skattesats) + avskrivninger -investeringer AEGt = [EPSt +I'E x d: 1] (1+rg)X EPSt-1 VE _ Fortjenestel + 1 [AEG2 + AEG3 + AEG4 + O _ avkaslningskrav avkastningskrav 1+ re 1+ r; 1 + r; Verdi med residualinntektsmodellen Unormal vekst i fortjenesten, AEG Verdi i dag med pris/fortjenestemodellen (AEGmodellen)

7 Fr tdi E_ Pris0 Pris/fortjeneste em l ge _ Fortjenestel f0fh0ld P Pris0 + Utbytte0 Historisk- = íf-i E F0rt]eneste0 NOTTTMIZ fremtidig E = P avkastningskrav Normal historisk - = e E Avkastnmgskrav P P Normal fremtidigg = Normal hist0risk E: ~ 1 1 AEG " _ Vt : r [EPSH1 + t+2] Verdl l dag med AEG E re v modellen, unormal vekst i fortjenesten EPSt =(EPSt_1 x (1+rE)) + AEG: (FE X DPSt.1) Fortjeneste i dag med AEG-modellen AEGt = mt- Rlt_1 AEG, unormal vekst i fortjenesten at = CFL. _- L * BVt_1 Kontantstrgzsmtilpasset avskrivning at = BVt_1 * avskrivningsprosent 53ld0aV5kriVnin8 at = p >l< K0 * -- p)t`1 Saldoavskrivning p = avskrivningspr0sent,k = investeringsutgift, XT I X0 _(1+ r)t Sluttverdi av ett beløp X Nåverdi av ett beløp :e X0 (1+r)T

8 NV=X-[ IT] (1+r) (1+r) (1+r) (1+r) Nåverdi av annuitet N1/=X.l I Nåverdi av annuitet med uendelig Ievetid X NV: 1 I" V Nåverdi av annuitet med vekst og uendelig levetid NV=X1_ I V +vt Nåverdi av annuitet med vekst og endelig levetid NI/=X0+ X + X2 + + XT (1+r) (1+r)2 (1+r)T Nåverdi av kontantstrøm Kapitalverdimodellen (CAPM) Markedets risikopremie Egenkapitalkostnad CAPM med skatt fra Egenkapitalkostnad CAPM uten skatt fra Gjeldskostnad fra KVM

9 VT I rf '(1 _ s) + 'BT _[E(rm ) _ rf.(1_ Sn E/tínlkapitalkostnad fra FT =re~~æ%g+rg -(1 S)- G Totalkapitalkostnad E +G (\NACC) fra re og re

Høgskolen i Hedmark. HREV120 Videregående finansregnskap. Kontinuasjonseksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. HREV120 Videregående finansregnskap. Kontinuasjonseksamen høsten 2014 \/ Høgskolen i Hedmark HREV120 Videregående finansregnskap Kontinuasjonseksamen høsten 2014 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 7. januar 2015 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 28. januar 2015

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter í) Høgskolen i Hedmark 3REV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 214 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 11.desember 214 Eksamenstid: 9. 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING

KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING J ä Høgskolen i Hedmark KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING 7 dager individuell hjemmeeksamen Ordinær eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Kongsvinger Eksamensdato: 12. - 19. desember 2014 Eksamenstid: utleveres/innleveres

Detaljer

NØJ555 Skatterett til revisoreksamen

NØJ555 Skatterett til revisoreksamen Høgskolen i Hedmark NØJ555 Skatterett til revisoreksamen Eksamen høst 2014 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 26. november 2014 Eksamenstid: 09.00 15.00 Sensurfrist: 17. desember

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Faglig kontakt under eksamen: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Gløshaugen

Detaljer

Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? Investeringsbeslutninger - når investere?

Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? Investeringsbeslutninger - når investere? Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? % Likviditetsbudsjett Kr Resultatbudsjett Balansebudsjett Investeringsbeslutninger - når investere? n Avkastningskrav

Detaljer

NR. 2 /2015. RSM Informerer. Transaksjonsstøtte i RSM Side 2. Verdivurdering Side 3-4. Avkastningskrav Side 5. Oppkjøpsanalyse - PPA Side 6-7

NR. 2 /2015. RSM Informerer. Transaksjonsstøtte i RSM Side 2. Verdivurdering Side 3-4. Avkastningskrav Side 5. Oppkjøpsanalyse - PPA Side 6-7 NR. 2 /2015 RSM Informerer Transaksjonsstøtte i RSM Side 2 Verdivurdering Side 3-4 Avkastningskrav Side 5 Oppkjøpsanalyse - PPA Side 6-7 Vidar Haugen Vidar er partner i RSM og leder av selskapets tjenestegruppe

Detaljer

"Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet"

Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet "Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet" Hovedoppgave til mastergrad i Industriell økonomi og informasjonsledelse Av Thorleif Andersen Grimstad, juli 2004

Detaljer

Verdivurdering av Tele2 Norge AS

Verdivurdering av Tele2 Norge AS Erik Auset Lasse Lund Sigmund Hollerud Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Verdivurdering av Tele2 Norge AS DIP 9532 - Økonomistyring og investeringsanalyse BI Trondheim 10.06.2010 Denne oppgaven er

Detaljer

BASALERAPPORTEN TEMA: AVKASTNINGSKRAV

BASALERAPPORTEN TEMA: AVKASTNINGSKRAV BASALERAPPORTEN 1. HALVÅR 2013 TEMA: AVKASTNINGSKRAV LEDER Hilmar Auran Adm. direktør Basale AS Basale er et tverrfaglig kompetansehus med hovedfokus på å levere forvaltnings- og rådgivningstjenester av

Detaljer

Regnskap: Grunnleggende regnskapsprinsipper. Opptjeningsprinsippet. Sammens llingsprinsippet. Forsik ghetsprinsippet

Regnskap: Grunnleggende regnskapsprinsipper. Opptjeningsprinsippet. Sammens llingsprinsippet. Forsik ghetsprinsippet Regnskaps- og skattemessige forskjeller: Resultatskatt Regnskapsmessig periodiseres skattekostnaden i tråd med sammenstillingsprinsippet i regnskapsloven. Regnskapsmessig skatteberegning må derfor ta hensyn

Detaljer

Demoselskapet AS NO999 999 999 VERDIVURDERING

Demoselskapet AS NO999 999 999 VERDIVURDERING Demoselskapet AS NO999 999 999 VERDIVURDERING I samarbeid med Innhold Innhold Verdi... 3 Vurderingsmodell... 5 Forutsetninger... 5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Bransjesammenligning... 7 Prognostisert

Detaljer

Nøkkeltallsanalyse av Oslo Børs

Nøkkeltallsanalyse av Oslo Børs Nøkkeltallsanalyse av Oslo Børs Ole-Christian Hillestad, seniorrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank 1 Utviklingen i aksjekursene påvirkes blant annet av selskapenes drift, hvordan virksomheten

Detaljer

Antall oppgaver: -4. læreboka i Bedriftsøkonomi

Antall oppgaver: -4. læreboka i Bedriftsøkonomi ~ G høgskolen i oslo Emne: Økonomi og ledelse Emnekode:lO 195A Gruppe(r): Dato: I 90404 Faglig veileder: Gunnar Engelsåstrø Eksamenstid:912 Eksamensoppgaven Antall sider (inkl I består av: forsiden): Antall

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling Trondheim Økonomisk Høgskole EKSAMENSOPPGAVE

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling Trondheim Økonomisk Høgskole EKSAMENSOPPGAVE Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling Trondheim Økonomisk Høgskole EKSAMENSOPPGAVE MET1002 Statistikk Grunnkurs 7,5 studiepoeng Torsdag 14. mai 2007 kl. 09.00-13.00 Faglærer: Sjur Westgaard (97122019) Kontaktperson

Detaljer

b) i) Finn sannsynligheten for at nøyaktig 2 av 120 slike firmaer går konkurs.

b) i) Finn sannsynligheten for at nøyaktig 2 av 120 slike firmaer går konkurs. Eksamen i: MET 040 Statistikk for økonomer Eksamensdag: 31 Mai 2007 Tid for eksamen: 09.00-13.00 Oppgavesettet er på 4 sider. Tillatte hjelpemidler: Alle trykte eller egenskrevne hjelpemidler og kalkulator.

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Faglig kontakt under eksamen: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Gløshaugen

Detaljer

Verdivurdering av KGS Systemer AS

Verdivurdering av KGS Systemer AS Verdivurdering av KGS Systemer AS av Monica Sørensen og Heidi Guttormsen Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning økonomisk analyse (30 studiepoeng) Handelshøgskolen i Tromsø Universitetet

Detaljer

Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsmålene. Ved sensuren teller alle delspørsmål likt.

Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsmålene. Ved sensuren teller alle delspørsmål likt. Eksamen i: MET040 Statistikk for økonomer Eksamensdag: 4. juni 2008 Tid for eksamen: 09.00-13.00 Oppgavesettet er på 5 sider. Tillatte hjelpemidler: Alle trykte eller egenskrevne hjelpemidler og kalkulator.

Detaljer

Investeringsanalyse: Bolig eller aksjer?

Investeringsanalyse: Bolig eller aksjer? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høsten 2012 Masterutredning i Finansiell Økonomi Veileder: Professor Ola Honningdal Grytten Investeringsanalyse: Bolig eller aksjer? - En studie om hvor lønnsomt boliginvestering

Detaljer

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse kapittel 4 Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse Investeringsbeslutninger er langsiktige og gjerne betydelige i størrelse. Det krever helt andre analyseverktøy enn beslutninger på kort sikt. Når vi

Detaljer

Individuell skriftlig eksamen. SPM 245- Økonomi. Onsdag 23. mai 2012 kl. 10.00-14.00. Hjelpemidler: kalkulator

Individuell skriftlig eksamen. SPM 245- Økonomi. Onsdag 23. mai 2012 kl. 10.00-14.00. Hjelpemidler: kalkulator BACHELOR I IDRETTSVITENSKAP MED SPESIALISERING I SPORT MANAGEMENT 2011/2013 Individuell skriftlig eksamen i SPM 245- Økonomi Onsdag 23. mai 2012 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: kalkulator Eksamensoppgaven

Detaljer

Norwegian Air Shuttle ASA

Norwegian Air Shuttle ASA Verdivurdering av Norwegian Air Shuttle ASA Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus 25. 04. 2014 Levert av: Ida Tunhøvd Johansen Kristina Jensen Kandidatnummer: 334 358 Utdanning: Bachelor i økonomi

Detaljer

Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Selvaag Bolig ASA

Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Selvaag Bolig ASA Handelshøgskolen Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Selvaag Bolig ASA Hva er verdien av Selvaag Bolig ASA? Kristian Ulriksen Masteroppgave i økonomi og administrasjon Mai 2014 1 Forord Denne

Detaljer

gjør det heller ikke lettere å navigere seg gjennom denne jungelen.

gjør det heller ikke lettere å navigere seg gjennom denne jungelen. Normalisering av arbeidskapital i transaksjoner I transaksjonsprosesser er det vanlig at man tidlig låser verdien av selskapet i form av selskapsverdi/enterprise value, og ut ifra denne utleder egenkapitalverdien,

Detaljer

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2 Verdivurdering Av Eksempel AS Utført av LISU Consult AS 01.03.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 2 2. Kort regnskapsanalyse med konklusjoner og tiltak Side 3 3. Avkastningsverdi - resultatvurdering

Detaljer

www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet 2013 og 2014

www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet 2013 og 2014 www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet 2013 og 2014 Innhold 1. Introduksjon 3 2. Oppsummering av årets undersøkelse 4 3. Metodikk og utvalg 6 3.1. Definisjoner og tilnærming 6 3.2. Utvalg 8 4.

Detaljer

Verdivurdering av Tank Design Tromsø AS

Verdivurdering av Tank Design Tromsø AS HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Verdivurdering av Tank Design Tromsø AS Mads Bratteng Stagrum Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon - studieretning bedriftsøkonomi (30 studiepoeng) Mai 2011 ii Forord

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Faglig kontakt under eksamen: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Gløshaugen

Detaljer

Teknologiledelse - Økonomi

Teknologiledelse - Økonomi Teknologiledelse - Økonomi Komepdium basert på forelesningsnotater fra våren 2012 Einar Baumann 11. mai 2012 Dette kompendiumet er basert på notatene mine fra forelesningene mine i faget. Noen av notatene,

Detaljer