Finansiering og investering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansiering og investering"

Transkript

1 Finansiering og investering Presentasjon Introduksjon og innhold i faget Undervisningsopplegg Dagens opplegg Introduksjonsforelesning Inndeling i grupper Gruppearbeid

2 Referanser Gyldendahls hjemmeside: Forelesers hjemmeside:

3 Agenda - Finansiering og investering Teoretisk rammeverk (Emnets plassering) Hva er finansiering og investering? Finansmarkedets hovedfunksjon Investerings-/ finansieringsbeslutning Bedriftens mål Eksempel AS Storgaten

4 Økonomiske problemstillinger for bedriften I en rivende teknologisk utvikling er kravet til bedriften i et skiftende marked om orientere seg i omgivelsene avgjørende For så i neste omgang å kunne utnytte dette som en konkurransefordel

5 Samfunnsøkonomi Beskriver de økonomiske forholdene i samfunnet og forsøker å forklare sammenhengene Makroøkonomi Omhandler forholdene i økonomien som helhet Mikroøkonomi Omhandler de enkelte beslutningstageres adferd: hovedoppgaven er å studere hvordan pris, produksjon og omsetning bestemmes i markedet for hver vare

6 Bedriftsøkonomien Har sitt teoretiske fundament i mikroøkonomien Beskriver og forklarer forholdene i den enkelte bedrift Fagfeltet utvikler begreper og metoder som kan være til nytte i styringen av og kontrollen med bedriftens virksomhet

7 Finansiering og investerings rolle Bilagsregistrering Lønnsomhetsberegninger Bedriftsøkonomisk analyse Investering og finansiering Intern- (Drifts-) regnskap Finansregnskap Budsjettering Økonomisk styring og kontroll

8 Hva er finansiering og investering i praksis? Som privatperson - har du investert i en utdannelse? Hvordan finansiere dette? Som bedrift - hvor mye kan en investere? Hvilke investeringsobjekter skal velges? Hvordan skal investeringene finansieres? Hvordan skal en finansiere arbeidskapital?

9 Fra et tradisjonelt eierorientert ståsted stiller en spørsmålet: Hvorfor eierne vil investerer i en bedrift fremfor å gjøre det selv? Praktisk investeringsanalyse blir derfor å velge prosjekter der de økonomiske gevinstene overskrider prosjektets kostnader Hvordan kan vi finne ut av dette? Finansfaget skal gi deg det verktøyet du trenger for å svare på dette spørsmålet, og gjøre deg i stand til å treffe korrekte beslutninger

10 Finansmarkedets hovedfunksjon Ressursallokering over tid I noen situasjoner trenger å plassere penger, mens i andre trenger du mer penger enn det du disponerer - for eksempel til utdannelse - ta opp studielån? Du bruker ressurser nå som forventer å få fremtiden, men for lånegiver er det motsatt - han gir opp ressurser nå mot å få det i fremtiden Dette er da ressurser som er omdisponert i tid

11 Finansmarkedets hovedfunksjon Det er også andre grunner til å bruke det til å foreta investeringer Vi skiller mellom: finansielle investeringer (lån, aksjer for eksempel) realinvesterringer som utbygging av en flyplass eller produksjonsanlegg Realinvesteringen er en sentral kilde til økonomisk vekst, mens finansmarkedene skaffer tilveie de finansielle ressursene til investeringene

12 Finansfunksjonen i en bedrift Foretakets drift (realinvesteringer) (2) (1) Finansavdelingen (3) (4) (5) Kapitalm arkedet Investeringsbeslutninger Finansieringsbeslutninger

13 Investering og finansiering Eiendeler Egenkapital og gjeld Investeringssiden Finansieringssiden

14 Investeringsbeslutning Take-off 200 case et på hovedflyplassen på Fornebu i 1993 Utfordring for ledelsen var å øke de kommersielle inntektene fra 200 mill til 400 mill kr ved utgangen av 1998 Parallellene til Synnøve Finden case et som er gjengitt i boken er flere: I tillegg til fysiske utbygninger og tilpasninger må det også satses penger på markedsføring - dette er regulære investeringsbeslutninger

15 Regulære investeringsbeslutninger Er investeringen lønnsomme? Hvor lenge må investor vente før gevinstene foreligger (for Fornebu max 1996)? Hvilken usikkerhetsfaktorer må vurderes? Hvordan reagerer myndighetene på en slik satsing? Kan utviklingen i flytrafikken og begrensningene på Fornebu påvirke antall flyplasser? Dette er komplekse problemstillinger!

16 Finansieringsbeslutningen Til fysiske utbygninger og markedsføring må det investeres Disse investeringene må selvsagt finansieres enten egne midler eller via finansmarkedene hvor det er flere alternativer: Kjøpe aksjer i selskapet (ny-emisjon) Lånekapital Forholdet mellom disse er avhengig av hva kapitalstruktur en vil ha i selskapet I tilfellet Synnøve Finden la en ut nye aksjer (nyemisjon), og solgte ut opptil 100 aksjer av eksisterende aksjer det siste skaffet ikke ny finansiering, men det gav mulighet til nye aksjonærer å få et fotsette i selskapet

17 Finansieringsbeslutningen Fornebu I tilfellet Fornebus, som var statlig eid, måtte det brukes tid for å overbevise Luftfartsverket om at dette var lønnsomt I noen av investeringene påtok partnere seg finansieringen eller det ble opprettet egne AS I tillegg til langsiktig finansiering sørget vi å ha kontroll med den løpende kontatntantstrømme (innog utbetalinger)

18 Bedriftens målsetning Definisjon av økonomisk virksomhet går ofte ut på å maksimalisere fortjenesten på lang sikt Oppnå en bestemt markedsandel Overlevelse Vekst Hovedskille mellom aksjonærverdi- og interessentmodellen

19 Aksjonærverdiprinsippet Aksjonærverdimodellen eller shareholder value modellen innebærer at eiernes avkastning blir størst mulig. Når alle interessentene har fått sitt er det resterende igjen til eierne En forutsetning for overlevelse er at bedriften tjener penger. Å ha eiendomsrett til en bedrift som eierne har, gjør at man har både beslutningsrett over bedriften, samtidig med at en har ansvar for resultatet.

20 Interessentmodellen Felles interesser Finansierings -kilder Offentlige organer Massemedia Interesse konflikter Eiere Organisa -sjonen Kunder - brukere Kilde:E. Rehnman: Företagsdemokrati och företagsorganisation, Stocholm 1964 Bransjen Medarb. Leverandør er

21 Tradisjonelt ståsted i bedriftsøkonomi Er at en legger tilgrunn aksjonærverdiprinsippet som betyr: En maksimering av aksjonærenes formue

22 AS Storgaten 5 - eksempel Selge eiendommen for 15 millioner nå, eller for 18 millioner om ett år Arne vil ha penger nå (5 millioner) Berit kan vente ett år (6 millioner) Cecilie trenger penger om 6 måneder Hvordan kan problemet løses? Anta at det er mulig å låne og å plassere penger til 15 % rente

23 Konsum nå eller senere Finansmarkedet gjør det mulig for aktørene å tilpasse sitt forbruk over tid avhengig av sine preferanser Navn Utbetalt alt Konsum nå Konsum om 6 mnd Sparer Renter Konsum om ett år Samlet konsum Gevinst Arne Berit Cecilie Arnes alternativ Berit alternativ Cecilie alternativ

24 Hva kan vi lære av eksemplet? Konklusjoner: En bedrift bør investere i alle prosjekt som gir høyere avkastning enn neste beste (alternativtankegangen) Prosjekter er et fellesbegrep for investerings- og finansieringsbeslutninger Hvorledes aksjonærene stiller til forbruk nå eller i fremtiden er irrelevant når investeringen skal foretaes - hvis regelen om å maksimere aksjonærenes formue følges Finansieringen betyr ikke noe for investeringsbeslutningen, og påvirker ikke eiernes formue

25 Forutsetningene i AS Storgaten Det siste bygger på seperasjonsteoremet som sier at finansierings- og investeringsbeslutninger er uavhengige dette forutsetter et perfekt kapitalmarked dvs ingen transaksjonskostnader eller skatter at en kan låne til risikofri rente, og at renten er den samme for privatpersoner og bedrifter selv separasjonsteoremet ikke vil holde 100% i praksis, er det er et viktig tankeskjema for forståelsen av en rekke problemstillinger i praktiske investeringsanalyser

26 Investeringsanalysens bidrag Ressursallokering over tid Flytende grenser mellom investering og forbruk Konsekvensene av investeringene skjer på forskjellige tidspunkter Disse konsekvensene er usikre Investeringsanalysen gjør det mulig å sammenligne mange komplekse, framtidige, usikre konsekvenser

27 Litteraturliste Bredesen, I.: Investering og finansiering. Oslo: Gyldendal akademisk, Kap 1 Kjell Gunnar Hoff: Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse, 2002, Universitetsforlaget Øyvind Bøhren & Per Ivar Gjærum: Prosjektanalyse, 1999, Skarvet Forlag

28 Oppgaveløsning Gå inn på internett og let etter eksempler på aktuelle investeringer- og finansieringsprosjekt Finn samlet bruttoinvestering i fast realkapital Kilde: og lag en graf som viser utviklingen fra 1991 til sist oppdaterte data

29 Diskuter i gruppene del 1 Gruppenavn:.. Hvorfor jobbe i grupper? Behov for leder? Hvordan jobbe? arbeidsprosess Enighet om beslutninger? Hva slags innsats vil dere legge i dette?

30 Diskuter i gruppene del 2 Erfaring med gruppearbeid Forkunnskaper: Excel Matematikk Bed.øk Statistikk Finansiering eller investering Forventninger til kurset Bruk skala 1-5 hvor 1 er liten grad og 5 er stor grad

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

"Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet"

Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet "Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet" Hovedoppgave til mastergrad i Industriell økonomi og informasjonsledelse Av Thorleif Andersen Grimstad, juli 2004

Detaljer

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Kandidatnummer: Ingrid Majala 21 Melita

Detaljer

St.meld. nr. 22 (2001-2002)

St.meld. nr. 22 (2001-2002) St.meld. nr. 22 (2001-2002) Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 19. april 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 St.meld. nr. 22 2 1 Innledning og sammendrag

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet OSLO BØRS Aksjer for alle En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet FORORD «Aksjer for alle» er laget for å forklare hvordan børsen og aksjemarkedet fungerer og hvordan man kan komme i gang

Detaljer

MARKEDSFØRING. Tips og råd for AV EGEN BEDRIFT. Markedets betydning for din bedrift. Hvordan foreta en markedsanalyse?

MARKEDSFØRING. Tips og råd for AV EGEN BEDRIFT. Markedets betydning for din bedrift. Hvordan foreta en markedsanalyse? Oslo Kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Akershus fylkeskommune Markedets betydning for din bedrift Hvordan foreta en markedsanalyse? Hvilke behov skal produktet ditt dekke? Valg av

Detaljer

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer

For høy eller lav LTV

For høy eller lav LTV UNIVERSITETET I STAVANGER For høy eller lav LTV Endring og konsekvenser ved verdifall Karoline Solheim Teigen 15.05.2013 1 Forord Denne masteroppgaven er skrevet som en avsluttende del av masterstudiet

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Faglig kontakt under eksamen: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Gløshaugen

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

- Verdivurdering av Netledger Frilansregnskap AS -

- Verdivurdering av Netledger Frilansregnskap AS - Ruben L. Hakkebo Richard Eikeland Stian Ekle Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI - Verdivurdering av Netledger Frilansregnskap AS - Innleveringsdato: 07.06.2012 Studiested: BI Trondheim Studium: BTH

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Norwegian Air Shuttle ASA

Norwegian Air Shuttle ASA Verdivurdering av Norwegian Air Shuttle ASA Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus 25. 04. 2014 Levert av: Ida Tunhøvd Johansen Kristina Jensen Kandidatnummer: 334 358 Utdanning: Bachelor i økonomi

Detaljer

Rapport 2005-029. Rentebinding på boliglån i Norge

Rapport 2005-029. Rentebinding på boliglån i Norge Rapport 2005-029 Rentebinding på boliglån i Norge ECON-rapport nr. 2005-029, Prosjekt nr. 44450 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-771-1 AUG/tma, ODN, 25. mai 2005 Offentlig Rentebinding på boliglån i Norge

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Asymmetrisk informasjon og rasjonering av kreditt

Asymmetrisk informasjon og rasjonering av kreditt NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2009 Asymmetrisk informasjon og rasjonering av kreditt En teoretisk analyse av Øyvind Heiberg Solli Veileder: Eirik Gaard Kristiansen Selvstendig arbeid innen masterstudiet

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Verdivurdering av IDEX ASA

Verdivurdering av IDEX ASA Verdivurdering av IDEX ASA Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, utdanning Av: Eirik Vespestad Mæland Kandidat nummer: 18 Oddbjørn Skartun Kandidatnummer: 9 Dette arbeidet er gjennomført

Detaljer