Foretaksformer. Bruk av begrepet Bedriften. Organisasjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foretaksformer. Bruk av begrepet Bedriften. Organisasjoner"

Transkript

1 Foretaksformer Bedriften og bedriftens målsetning Interessentmodellen Strategi og strategisk organisering Selskapsformer Konsern John-Erik Andreassen 1 Høgskolen i Østfold Bruk av begrepet Bedriften En begrenset tekniske enhet som f.eks. en fabrikk Denne kan igjen være eiet av et foretak eksempelvis Norsk Hydro ASA En bruker begrepet bedrift om en avgrenset næringsdrivende virksomhet Selskap brukes som betegnelse for den formelle juridiske enheten John-Erik Andreassen 2 Høgskolen i Østfold Organisasjoner Gruppe som arbeider sammen om en felles oppgave eller felles mål Hva skal målene være? Profit? Non-profit? Interessenter grupper som har interesse av bedriftens resultat John-Erik Andreassen 3 Høgskolen i Østfold

2 Interessentmodellen Bedriftens mål må ivareta alle interessenter Ledelse Eiere Leverandører Bedriften Kunder Långivere Ansatte Samfunnet John-Erik Andreassen 4 Høgskolen i Østfold Den tradisjonelle vs den nye økonomien Bedrift vs nettverk Marked vs kommunikasjon Nasjonalstat vs globale initiativer John-Erik Andreassen 5 Høgskolen i Østfold Bedriftens målsetning Hoffs definisjon er at økonomisk virksomhet går ut på å maksimalisere fortjenesten på lang sikt John-Erik Andreassen 6 Høgskolen i Østfold

3 Bedriftsøkonomi Utvikle begreper og metoder som kan være til nytte i den økonomiske styringen av bedriften på langt sikt Langsiktig styring styring av markedsvalg, produktutvikling og investeringer = Strategiske beslutninger Kortsiktig styring styring av bedriftens virksomhet gjennom året = Operative beslutninger John-Erik Andreassen 7 Høgskolen i Østfold Strategi Gjennomføring av målsetning er forankret i foretakets strategiske plan To former: Forretningsstrategi Konsernstrategi John-Erik Andreassen 8 Høgskolen i Østfold Hva er strategi? Forretningsstrategi dreier seg om hvordan en forretningsenhet bør konkurrere i ett produktmarked konkurransespekter konkurranseparametre Konsernstrategi dreier seg om å komponere, styre og organisere flere forretningsenheter slik at den totale lønnsomheten maksimeres: the way a company creates value through the configuration and coordination of its multimarket activities. (Collis & Montgomery 1997) John-Erik Andreassen 9 Høgskolen i Østfold

4 Forretningsstrategi Gjennomføring av bedriftens målsetning er forankret i bedriftens strategiske plan To hovedelementer i bedriftens strategisk plan: Produktstrategi Markedsstrategi Utvikling Produkt Teknologi Produksjon Markedsføring Service Marked teknologi utviklings- produksjons- produktspesifikasjoner markeds- service- markedssegment(er). Fremskaffe teknologi strategi Kjøpe uten- strategi Kjøpe utenfra -funksjoner -egenskaper førings- organisa- grad. salgsområder Kjøpe utenfra eller lage fra eller lage selv eller lage selv Produksjons- -kvalitet sjoner bedriftsprofil (Norge, eksportmarkeder) selv prosess Materialstyring marketing mix John-Erik Andreassen 10 Høgskolen i Østfold Markedsstrategi for en bedrift Nye Produkter Eksisterende Produkter Eksisterende Markeder Nye Markeder John-Erik Andreassen 11 Høgskolen i Østfold Strategiimplementering Strategier må virkeliggjøres Organisasjonsdesign er et av virkemidlene for å gjennomføre dette John-Erik Andreassen 12 Høgskolen i Østfold

5 Organisasjonens to betydninger Strategisk Konsern er en virksomhet som opererer i mer enn et forretningsområde Juridisk Eks: Konsern er et selskap som har majoriteten i minst et annet selskap juridisk betydning John-Erik Andreassen 13 Høgskolen i Østfold Kostnadsorientert organisering Adm. Direktør CBK Produksjon Nord Produksjon Sør Distribusjon Nord Distribusjon Sør Salg/MF Nord Salg/MF Sør John-Erik Andreassen 14 Høgskolen i Østfold Inntektsorientert organisering Adm. Direktør CBK Privatkunder Konsernkunder Salg/MFdirektør Distribusjonsdirektør Produksjonsdirektør Kommuner Prod. Distr. Salg/MF Prod. Distr. Salg/MF Prod. Distr. Salg/MF John-Erik Andreassen 15 Høgskolen i Østfold

6 Lønnsomhetsorientert organisering Adm direktør CBK M1. Konsernkunder M2. Privatkunder M3. Kommuner F1. Produksjon F2. FoU John-Erik Andreassen 16 Høgskolen i Østfold Organisasjonskart for PL Lettgodsdirektør BRJ Stab IT JT Økonomi Personal OK JEA Marked JG Linje Salg SM Logistikk AF Produktportefølje UG Storkunder RL Region Oslo BL SMB BB Produktutvikling CM Region Øst KS Kommunikasjon og analyse AL Region Sør KB Region Vest RG Region Vest TO Høgskolen i Østfold selskapsform (juridisk) Mer enn et juridisk formvalg; Også et virkemiddel for å nå den målsetning som er valgt Eierne vil spesielt vektlegge to forhold: at de pådrar seg minst mulig risiko at de pådrar seg minst mulig skatt John-Erik Andreassen 18 Høgskolen i Østfold

7 Enkeltmannsforetaket Det personlige firma En eier har skutt inn all egenkapital (EK) I juridisk forstand ingen forskjell på eieren og virksomheten John-Erik Andreassen 19 Høgskolen i Østfold Ansvarlige selskaper (ANS/DA) Består av to eller flere eiere I et tradisjonelt ANS: Eierne er solidarisk ansvarlige for hele selskapets gjeld med alt de eier I et ANS med delt ansvar (DA): Eierne har proratarisk ansvar John-Erik Andreassen 20 Høgskolen i Østfold Aksjeselskapet (AS eller ASA) AS = privat aksjeselskap (min. kapital kr ) ASA = allment aksjeselskap (min. kapital kr ) Et selvstendig juridisk rettssubjekt som driver økonomisk virksomhet for sin egen regning og risiko Underlagt egen lov - aksjeloven Fra 1 til mange tusen eiere (aksjonærer) John-Erik Andreassen 21 Høgskolen i Østfold

8 Styringsnivåene i et aksjeselskap med mer enn 200 ansatte Generalforsamling -Aksjonærer Bedriftsforsamling 2/3 velges av generalforsamlingen 1/3 velges av og blant de ansatte Styret Administrerende direktør Bedriftens organisasjon John-Erik Andreassen 22 Høgskolen i Østfold Lovverk for flere selskaper Aksjeselskap underlagt egen lov Men også underlagt regnskapsloven som andre selskap I tillegg vil de fleste selskaper være underlagt skatteloven - se også vedlegg til boken Analyse av Finansregnskapet som gir mer detaljer vedr dette John-Erik Andreassen 23 Høgskolen i Østfold Foretaksintegrasjon Et typisk trekk ved det moderne industrisamfunn er større og større bedriftsmessige konsentrasjoner innen alle næringsgrener, både nasjonalt og internasjonalt John-Erik Andreassen 24 Høgskolen i Østfold

9 Norge BA Konsernledelse IT Intern revisjon s Frimerketjeneste Postmuseet Forretningsområder Fellestjenester Brev DM Fjernhandel Lettgods Internasjonal SDS AS Salg og Distribusjon Produksjon Service Konsernstaber Økonomi Presse Kommunikasjon Konsernutvikling Personal Juridisk og finans og media Adressert Adressert og Postordre brevpost uadressert Medlemsklubber Avis og blad reklame i abonnement Tilleggstjenester innen Netthandel Integrert fysisk og elektronisk DM og dialogmarkedsføring info.formidling Nasjonale Forvalte og Elektroniske Ekspedisjon Sortering distribusjonsog logistikknasjonale Infrastruktur- Kundeservice og hoved- utvikle inter- tjenester Postomdeling Lokal, regional løsninger nettverk tjenester postgang Sikre effektiv Fagtjenester distribusjon inn og ut av Norge IntraDoc AS IPOS AS EDI-Partner AB Computas AS Delta Pro AS Billettservice AS Communication Partner AS Forbrukerkontakt NordPack AB ENET AS AS Administrative fellestjenester Regnskap og lønn Innkjøp Eiendom Renhold Kantiner Bedriftshelsetjeneste John-Erik Andreassen 25 Høgskolen i Østfold Fusjon Et selskap overtar hele virksomheten til et annet selskap Det annet selskap opphører og aksjonærene får vederlag i form av av aksjer i overtagende selskap Et nytt selskap etableres som overtar virksomheten i to eksisterende selskap Oppgjør skjer ved at det utstedes aksjer i det nye selskap til aksjonærene John-Erik Andreassen 26 Høgskolen i Østfold Konserndannelse Et konsern er en økonomisk enhet som består av to eller flere juridisk sett selvstendige bedrifter Dannes ved Å stifte et nytt datterselskap Å kjøpe aksjer eller andeler i et annet selskap John-Erik Andreassen 27 Høgskolen i Østfold

10 Litteraturliste K.G.Hoff Grunnlegende bedriftsøkonomisk analyse. Universitetsforlaget. Erik Jakobsen & Lasse Lien Ekspansjon, Gyldendal Norsk Forlag Tom Colbjørnsen Reisen til markedet. Tano John-Erik Andreassen 28 Høgskolen i Østfold Gruppeoppgave foretaksformer Dere skal starte en egen bedrift Hva er målet til bedriften? - hvem sine interesser må dere hensynta? Velg strategi produkter/ markeder for bedriften Velg organisasjonsform - lag en organisasjonsform tilpasset strategi Velg selskapsform tilpasset risiko og skatteforhold enkeltmannsforetak, aksjeselskap eller annen form Gi bedriften et navn, og begrunn alle valgene dere gjør! John-Erik Andreassen 29 Høgskolen i Østfold

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS.

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS. VEDLEGG 1 KOMMUNALT EIERSKAP Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Rådmann Levekår Miljø Stab Adm. tj. Kommunale Foretak (KF) Interkomm. Samarb. ( 27) Interkomm. Selskap (IKS) Aksjeselskaper

Detaljer

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Velkommen Drømmen om eget firma? Introduksjonskurs - Firmaetablering Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Hva vil vi oppnå med introduksjonskurset Ønsker å gi svar på følgende: Hva bør man ha fokus på

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

Levanger kommune Utførerens rammebetingelser

Levanger kommune Utførerens rammebetingelser Levanger kommune Utførerens rammebetingelser BAKGRUNN Gjennomføring av BUM-modellen fra 1.1.2004 innebærer ny oppgave- og ansvardeling internt i Levanger kommune. Bestilleren får etter modellen bl.a. ansvar

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2014 1 Generell informasjon... 3 Innledning... 3 Inntakskrav... 3 Omfang og organisering... 3 Vurdering... 3 Eksamen... 4 Læringsutbytte...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 006-2013 ETABLERING AV HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF (HDO) SOM FELLESEID RHF-VIRKSOMHET Forslag

Detaljer

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 26 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Dette kapittelet gir en detaljert oversikt over hvordan Hydro følger. Informasjon som Hydro må oppgi i henhold til regnskapslovens paragraf 3.3b er

Detaljer

Utvikling de siste 5 år

Utvikling de siste 5 år KLP årsrapport 2013 Utvikling de siste 5 år Millioner kroner KLP Konsern 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat før skatt -107 997 653 515 776 Forvaltningskapital 369 757 331 783 291 784 271 736 258 549 Egenkapital

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du?

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du? ENTREPRENØRSKAP Hvilken selskapsform velger du? Tenk konsekvenser når du velger selskapsform Etablering av bedrift krever kunnskap om så mangt blant annet bør du være bevisst i ditt valg av selskapsform.

Detaljer

Industrielt eierskap i Norge

Industrielt eierskap i Norge RAPPORT Industrielt eierskap i Norge Eierskapets betydning for verdiskaping og vekst i industribedrifter og tilknyttet næringsvirksomhet MENON-PUBLIKASJON NR. 11/2012 Mai 2012 av Heidi Ulstein, Leo A.

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Konsernets policy krever at standardene for eierstyring skal være i samsvar med den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse.

Konsernets policy krever at standardene for eierstyring skal være i samsvar med den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse. RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I CERMAQ ASA (Vedtatt i styremøte 27. april 2004 med endringer vedtatt i styremøte 30. september 2005, 14. februar 2007, 7. mai 2009, 15. september 2009,

Detaljer

Sammendrag sterke sider Svake sider Trusler Muligheter

Sammendrag sterke sider Svake sider Trusler Muligheter Sammendrag Formålet med denne oppgaven er å gi svar på spørsmålene om det finnes vekstmuligheter for SpareBank 1 SR-Bank (SR-Bank) i Midt-Rogaland, eventuelt hvor og på hvilken måte kan man utnytte disse

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

171.driftsår ÅRSRAPPORT2013

171.driftsår ÅRSRAPPORT2013 171.driftsår ÅRSRAPPORT2013 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-19 Eierstyring og selskapsledelse.. side 20-33 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 34 Resultatregnskap.

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Handlingsplan 2007 2008. Samfunnsansvar

Handlingsplan 2007 2008. Samfunnsansvar Handlingsplan 2007 2008 Samfunnsansvar Høydepunkter 2005-2006 DJSI og FTSE4Good Miljøhandlingsplan for våre eiendommer Mikrofinansiering Storebrand har vært kvalifisert til bærekraftsindeksene Dow Jones

Detaljer

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 INNHOLD Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 Vår selskapsstruktur 22 Virkomhetsstyring i Gjensidige

Detaljer

170.driftsår ÅRSRAPPORT2012

170.driftsår ÅRSRAPPORT2012 170.driftsår ÅRSRAPPORT2012 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-14 Eierstyring og selskapsledelse.. side 15-26 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 27 Resultatregnskap.

Detaljer

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 Redaksjonen for Styreboken 2015 har bestått av Signe Moen, Andreas Dypvik, Lene Sakariassen og Silje Vesterbekkmo. Forside fotograf: Annette Larsen Publikasjonen kan

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Eierskapsmelding 2013 for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i

Eierskapsmelding 2013 for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 1.1. Eierskapspolitikk og eierskapsstrategi... 4 1.2. Kategorisering av selskapsformene... 4

Detaljer

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot.

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot. HÅNDBOK FOR NÆRINGSMIDDELTRYGGHET OG KVALITET 2014 Forord Hval Sjokoladefabrikk ASA er en nisjeleverandør av kvalitets sjokolade og sukkervarer til det norske marked med hoved vekt på løsvekt til plukk

Detaljer