Liten og kjapp eller stor og slapp?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Liten og kjapp eller stor og slapp?"

Transkript

1 Liten og kjapp eller stor og slapp? Norske nettselskaper ved et veiskille Bernt Grimstvedt Adm dir, Fusa Kraftlag

2 Fusa Kraftlag SA Et klassisk mindre vertikalintegrert lokalt energiselskap (+) Etablert nettkunder Omsetning 2014: 70 mill Totalkapital: 383 mill EK: 65%

3 Virksomhetsområder - Eier og driver strømnettet i Fusa kommune (ca73 GWh/år) - Kraftsalg til egne nettkunder (89% markedsandel) - Medeier i og driver 4 småkraftanlegg (ca40 GWh/år) - Eier og driver fibernett med tilhørende produkter (Altibox) - Forvaltning av selskapets kapitalfond (185 mill)

4 Liten og kjapp? Strømbrudd i Sunnhordland 2 juni 2015 Kl 1926:Flere samtidige feil på 300kV (lynnedslag i bryterfelt på Stord)- store deler av Sunnhordland faller ut Kl 1940: Adm dir Fusa Kraftlag på plass i funksjon som sentralbordoperatør, informasjonssjef og intern koordinator Kl 2115: Fusa kommune får strømmen tilbake

5 Kort tilbakeblikk Viktige milepæler Regjeringen Solberg sin såkalte Sundvolden-erklæringen (september 2013) Reitenrapporten (mai 2014) Regjeringen sitt forslag om endringer i Energiloven (april 2015) Produktivitetskommisjonens rapport (NOU 2015:1)

6 Endringer i nettselskapers rammebetingelser Kommunikasjonsutfordringen Det norske strømnettet er avgjørende for næringsliv, offentlige tjenesteproduksjon og privatliv Et velfungerende strømnett er avgjørende for verdiskapningen i Norge Strømnettet skal være økonomisk nøytralt i forhold til energiproduksjon og krafthandel Nettselskapenes rammebetingelser skal være like uansett størrelse og geografisk lokalisering EU lovgivning påvirker nasjonal utvikling i stor grad Betydelige investeringsbehov i strømnettet ( Mrd kr de neste 10 år) Kostnadskrevende nye IKT krav (El-Hub, IT-sikkerhet, Ny funksjonalitet)

7 Forslag til endringer i Energiloven: Ny 4-6:(Selskapsmessig skille) I et integrert foretak skal nettvirksomhet være organisert som egen selvstendig juridisk enhet, adskilt fra annen virksomhet. Nettforetak skal ikke ha kontroll over foretak som driver annen virksomhet. Foretak som driver konsesjonspliktigproduksjon eller omsetning av elektrisk energi eller fjernvarmevirksomhet skal ikke ha kontroll over nettforetak. Ny 4-7: (Funksjonelt skille) Et integrert foretak må oppfylle krav om funksjonelt skille fastsatt i eller i medhold av denne bestemmelsen innen den frist departementet fastsetter. Personer i ledelsen i nettforetak kan ikkedelta i ledelsen i foretak som driver annen virksomhet innenfor det integrerte foretaket.

8 Utredning overføring av monopolregulert nettvirksomhet Family4 Omdanning til konsern eller samarbeid gjennom et felleseid nettselskap Konsekvenser som følge av Reiten-utvalgets rapport om 'Et bedre organisert strømnett' 16. april 2015

9 Grunnleggende forhold (Liten og kjapp) Medlemmer:Ta vare på de verdienesom er bygd opp lokalt igjennom 70 år i Fusa Kraftlag, samt legge til rette for en optimal videre utvikling. Kunde: Ivareta kraftforsyningentil kundene, med fokus på leveringssikkerhet, service, kvalitet og kostnader med fordelingsnettet(nettleie). Ansatte:Sikre lokale arbeidsplassar samt ta vare på de ansatte i en omstillingsprosess.

10 Konsern tilpasning av eksisterende SA Konsesjonsbelagt forretningsvirksomhet (nett, produksjon, kraftsalg og fjernvarmevirksomhet) MÅskilles ut fra SA-et, og overføres til selvstendige juridiske enheter Morselskapet/SA-et KAN drive med IKKEkonsesjonsbelagt forretningsvirksomhet «Annet». (bredbånd, eiendom, entreprenør, alarm-tjenester mv) Morselskapet/SA-et kan IKKEdrive med konsesjonsbelagt forretningsvirksomhet. (nett, produksjon, kraftsalg og fjernvarmevirksomhet) Nettvirksom het Annen virksom het Produksjon Kraftomsetning Fjernvarme «Annet» 10

11 Felles nettselskap etablering og gjennomføring SA-ene stifter "NNAS" SA-ene overfører sine respektive nettvirksomheter til NNAS mot utstedelse av aksjer i NNAS Austevoll Kraftlag SA Fitjar Kraftlag SA Fusa Kraftlag SA Tysnes Kraftlag SA Austevoll Kraftlag SA Fitjar Kraftlag SA Fusa Kraftlag SA Tysnes Kraftlag SA Overføring av virksomhet mot oppgjør i aksjer NNAS NNAS Vi anbefaler at overføringen skjer som et salg av nettvirksomhetene, men slik at SA-enes krav på vederlag gjøres opp ved motregning i en kapitalforhøyelse i NNAS Alternativt kan overføringen skje ved stiftelsen eller som tingsinnskudd (kapitalforhøyelse) Det kan bli nødvendig å vurdere om etableringen kan og skal gjennomføres ved at overdragelser av nettvirksomheten gjennomføres ved fisjon, omdannelse og fusjon Beslutning om transaksjonsstruktur forutsetter nærmere vurderinger 11

12 Hovedfunn i rapporten fra EC Group Det er mulig for vertikalintegrerte selskaper (som Fusa Kraftlag SA) å tilpasse seg nytt lovverk gjennom konsernetablering All konsesjonspliktig virksomhet (nett, kraftproduksjon og krafthandel) må etableres som datterselskaper Dersom man skiller ut nettet og man blir deleier i et nytt felles eid nettselskap, kan all annen virksomhet beholdes som i dag Merkostnadene ved konsernetablering og drift er meget store betydelig tariffutfordring Et felles eid nettselskap vil kunne opprettholde forsyningssikkerhet og lokale arbeidsplasser

13 Videre framdrift Uansett valg av modell (omdanning til konsern eller som medeier i et større nettselskap) må Fusa Kraftlag SA endre sine vedtekter dersom Stortinget vedtar lovendringen. Selskapene får 3 år på å tilpasse seg (iht lovutkastet). Styret i Fusa Kraftlag har fattet følgende vedtak på styremøte 6 mai: Styret tilrår at administrasjonen fortsetter arbeidet med å klarlegge betingelsene for å bli med i etableringen av et felles eid nettselskap, som beskrevet som modell i alternativ 2 i rapporten av Det skal legges opp til realitetsbehandling første gang på årsmøte i Administrasjonen må og ta omsyn til andre mulige alternativ, inkludert utviding av samarbeidet eller omdanning til konsern. Styrene i Austevoll, Tysnes og Fitjar Kraftlag har fattet tilsvarende vedtak Styret i Fusa Kraftlag legger opp til å holde medlemmene oppdatert i denne viktige saken

14 Alternativer for Fusa Kraftlag Omdanning til konsern Praktisk komplisert og tariffmessig utfordrende Medeier i et nytt regionalt nettselskap der Fusa Kraftlag sitt nett inngår «Family 4»modellen legges til grunn Tilknytning til et eksisterende større nettselskap Innebærer sannsynligvis salg av nettvirksomheten

15 Hva er det dette egentlig dreier seg om? Å forstå strømnettets funksjon i et nasjonalt perspektiv alle aktører har et medansvar for dette Ikke still høyere krav til andre enn til eget selskap Å holde fast på den strategiske målsettingen om høyere samlet effektivitet i strømnettet forventninger til myndighetene Å forstå betydningen av lokalt eierskap «liten og kjapp» er ikke uten verdi Å kartlegge betalingsviljen for å eie sitt eget nettselskap service til hvilken pris? Å kommunisere de utfordringene som ligger foran alle nettselskap i form av kompetanse, kapital, konkurranse og compliance vi klarer oss jo fint idag Å klare og dele verdier med andre

16 Liten og kjapp eller stor og slapp? Ytelsesmessig balanse på alle nettnivåer Ikke undervurder kundenes forventninger til nettselskapene ref strømbruddet 2 juni Ja takk begge deler!