Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon"

Transkript

1

2 Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon 2

3 Ringeriks-Kraft AS Administrerende direktør Ole Sunnset 13 ansatte Ringeriks-Kraft Produksjon AS Ringeriks-Kraft Nett AS Ringeriks-Kraft Strøm AS Ringeriks-Kraft Service AS Ringeriks-Kraft Nærvarme AS 8 ansatte 34 ansatte 8 ansatte 35 ansatte 2 ansatte 100 ansatte 100 år i GWh vannkraft nettkunder strømkunder Entreprenørvirksomhet, 40 årsverk, 80 mnok/år ca 50 % omsetning utenfor konsern 6

4 Prosesser mot omliggende e-verk om samarbeid Satse på ny fornybar energi og energirådgivning Vekst på entreprenør og strømsalg Omdømme kunder, rekruttering, eiere, media, opinion Infrastruktur Driftssikkert Nett og Bredbåndsutbygging Aktiv deltager i næringsutvikling og kultur regional forankring Arbeidsplass som satser på kompetanse og teknologi 7

5 Nøkkeltal konsern Resultatregnskap Driftsinntekter mill.kr Driftsresultat mill.kr Resultat før skatt mill.kr Skattekostnad mill.kr Årsresultat mill.kr Investeringer mill.kr Utbytte mill.kr Driftsmargin % 11,2 19,6 23,5 Balanse Sum gjeld og egenkapital mill.kr Egenkapital mill.kr Soliditet % 31,5 32,0 31,5 Netto kontantstrøm mill.kr Rentabilitet Totalrentabilitet % 4,5 7,5 8,8 Egenkapitalrentabilitet % 7,0 18,3 22,7 Øvrige tall Antall ansatte Antall lærlinger (av total) Produsert vannkraft GWh Produsert annen fornybar energi GWh Kraftomsetning GWh Distribuert i eget nett GWh Andel kunder eget nettområde % mnok i resultat etter skatt Dagmar belastet resultatet med 19 mnok 29 mnok i skatt inkl. eiendomsskatt 435 GWh kraftproduksjon Produksjon over normal fra juni Høyere avbruddskostnader enn normalt 24 mnok i investeringer 18 mnok i nettet 5 mnok AMS prosjektet (nettrelatert) Entreprenørvirksomheten foran budsjett og med gode ordrereserver Kontrakt Ringerike kommune om biovarme på Tyristrand Kjøpt PowerTrade 200 GWh i årlig omsetning Utbygningsbeslutninger 27 GWh Vittingfoss Åsa Refinansiert lån på 475 mnok Pensjonsordning lukket 8

6 Ringeriks-Kraft bruker ca 3 mnok/år på sponsoraktiviteter 17

7 1 8

8 Ringeriks-Kraft Kundene OED og NVE Kapital Kompetanse Teknologi Kundeorientering Leveringssikkerhet Klima og miljø Verdiskapning Økonomiske rammer Kvalitet & funksjonskrav Stabile og forutsigbare rammevilkår 19

9 Energiloven Inntektsrammesystemet Kompetanseforskriften AMS Justervesenet Uprioritert tariff Nasjonal måleverdidatabase Leverandørsentrert faktureringsmodell Sentralnettstariff Investeringsbehov på millioner kroner Eiere som tar penger ut Skatteinnkrever Strukturdebatter Regelstyring Komplisert, ikke til å forstå Finansiering/ eierskap Omdømme Skudd på bevegelige mål Nettmeldingen 20

10 Presisering fra NVE direktør Per Sanderud: o Det er ikke bedriftsøkonomiske hensyn som skal styre nettutviklingen. Det er OEDs og NVEs regelverk Hensikt: o Oppnå økte nettinvesteringer uten å endre vilkår for investeringer i inntektsrammeberegningene. o Hindre at avkastningsvurderinger styrer nettinvesteringer Konsekvens for kunder: o Intensjonen er at kundene skal oppleve et bedre og mer moderne nett uten at nettleien øker Konsekvens for selskapene: o Ulønnsomme investeringer pålegges nettselskapene i større grad o Fall i egenkapital og økte finanskostnader 24

11 Nettmeldingen I hovdsak knyttet til sentralnettsnivå Utenlandsforbindelser Konsesjonsprosesser Finansiering? Miljø Behandling av Kile etter Dagmar Strukturendringer? Nettregimet Spesialparametre endres Fusjons tap fjernes NVE-renten økes nok? 25

12 2 7

13 Høyspent luftlinje km Høyspent kabel km Lavspent luftlinje km Lavspent kabel km Antall stolper Antall transformatorer NVE kapital mnok 2 8

14 Nettleie Nettleien er lavere i 2012 enn i 2005 i realpris Nettleien 2,5 øre lavere enn snitt i Buskerud Nettleien 0,4 øre lavere enn landsnittet 29

15 KILE-kostnader 19 mnok Direktekompensasjon kunder 3 mnok Reparasjoner 7 mnok Forsikring - 2 mnok Sum kostnader ca 27 mnok Oversikt over kunder som var strømløse etter "Dagmar" Hovedårsak var trefall på blank høyspent Dagmar skjedde på tross av godt vedlikehold og nyinvesteringer Skal Ringeriks-Kraft unngå en ny Dagmar, må vi legge 360 km høyspent i kabel, ca. 360 mnok i investering Utenfor Ringeriks-Kraft økonomiske evne med dagens finansielle regulering av nettvirksomheten :0004:00 10:00 16:00 22:00 04:00 10:00 16:00 22:00 04:00 10:00 16:00 22:00 04:00 10:00 16:00 22:00 04:00 10:00 16:

16 Kabel 20 meter ryddebelt på hver side Merkostnad kabel mot linje ved nybygging km blank høyspent pris/km med overgang til kabel Investeringsbehov Levetid i år Samfunnsøkonomisk avkastningskrav 6 % 6 % 6 % Samfunnsøkonomisk nytte i kr/år Endring i vedlikeholdskostnad Netto samfunnsøkonomisk kostnad Det er mer samfunnsøkonomisk å ta kostnadene med en Dagmar Hvert 2 år fremfor å legge all høyspent i kabel Hvert 4 år fremfor å rydde skog 20 meter på hver side Hvert 6 år fremfor å legge kabel i stedet for linje ved nybygging (tar ca. 50 år å gjennomføre) KILE Dagmar Direkterstatning Oppretting av ødlagte anlegg Sum kost Dagmar Den økonomiske nettreguleringen er per i dag ikke lagt opp til 100 % leveringssikkerhet i alle ekstermtilfeller fordi det er feil bruk av samfunnets ressurser. 32

17 Investeringsrammer Nett ca 340 mnok tnok Investeringer AMS Follum Avskrivninger 33

18 På 15 år styrkes nettselskapet med 340 mnok Ca. 115 mnok ved å tilbakeføre 88 % av resultatet til selskapets egenkapital Ca. 35 mnok ved direkte egenkapitalinnskudd Ca. 185 mnok i ansvarlig lån Tekst Sum Sum Sum Resultat Utbytte Kapitalinnskudd Ansvarlig lån fra Mor Kapitaltilførsel fra Mor til Nett Investeringene i nettet er finansiert ved hjelp av kraftproduksjon Ovennevnte ikke bærekraftig eierne vil ha utbytte til gamle, syke og skole 34

19 35 % Egenkapitalandel 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % EK-grad med utbytte = 5 % av EK mnok inv EK-grad med utbytte = 5 % av EK EK-grad bokført verdier Dersom Ringeriks-Kraft skulle tatt utbytte tilsvarende 5 % av egenkapital ville kapitalsituasjonen vår vært mer anstrengt (grønn kurve) Ringeriks-Kraft må investere ca. 360 mnok for å legge all høyspent i kabel. Gjennomføres dette over en 10 års periode, vil vi komme i en kritisk kapitalsituasjon (rød kurve) 35

20 Den beste beredskap oppnås ved Redudans og nettanlegg Trenet mannskap Ringeriks-Kraft ønsker å investere i forbedringer i nettet Leveringssikkerhet til kundene HMS Vi har styrket nettselskapet med ca 150 mnok i egenkapital og 190 mnok i ansvarlig lån Det må bli mer lønnsomt å reinvestere og bygge nytt nett (redundans) fremfor å lappe på gammelt nett Nettvirksomheten må stå finansielt på egne ben og ikke være avhengig av kapitaltilførsel fra eierne Egenfinansieringsevnen i nett må økes 36

21 38

22 Verdiskapning Energi Fornybar Samarbeide Lys og varme Grønn energi Grønn infrastruktur Grønt næringsliv Råd givning Kompetanse/ ansatte Visjon Trygghet Infrastruktur Ringerike et grønt sted å bo Langsiktig Regional/ lokal

Nøkkeltall og viktigste hendelser i 2009. Et godt år for Skagerak Energi: Det beste resultatet i nett - virksomheten noen gang.

Nøkkeltall og viktigste hendelser i 2009. Et godt år for Skagerak Energi: Det beste resultatet i nett - virksomheten noen gang. Årsrapport 2009 Innhold: Nøkkeltall og viktigste hendelser...3 Konsernsjefen...5 Geografisk plassering av virksomheten...6 Konsernledelsen...7 Verdier og strategi...8 Historie...10 Nytt hovedkontor...11

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene 18 2013 R A P P O R T Analyse av utviklingen i nøkkeltall for strømnettvirksomheten Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Rapport nr 18 Analyse av utviklingen

Detaljer

Energiselskapet Buskerud AS mars 2009

Energiselskapet Buskerud AS mars 2009 Registreringsdokument Energiselskapet Buskerud AS Energiselskapet Buskerud AS mars 2009 Boks 1602 3007 Drammen Sentralbord: 31 01 30 00 Telefaks: 31 01 30 01 Prospektet er utarbeidet i samarbeid med Registreringsdokument

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen?

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Energidagene 2013: Dilemmaenes tid! Alt henger sammen med alt.. Rune Reinertsen Administrerende direktør Lyse Produksjon AS TEMA SOM BERØRES Oppgaver og

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi Dato: 14.09.2009 Saksnr.: 200906857-1 Arkivkode E: 255 Saksbehandler: Øyvind Stenvik Andersen Saksgang Kommunalutvalget Bystyret Møtedato 22.09.2009 07.10.2009 Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Detaljer

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31 rsberetning 2000 Innhold Statskog SF 4 Årsberetning 6 Nøkkeltall 12 Hovedtall konsern 13 Regnskap 14 Revisjonsberetning 30 Samfunnsregnskap 31 Statskog i tema 32 Nøkkeltall Statskog i areal: 110 millioner

Detaljer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Ymber prioriterer stabil strømforsyning til kundene. Det drives kontinuerlig kontroll av strømlinjene for å sikre at leveringssikkerheten

Ymber prioriterer stabil strømforsyning til kundene. Det drives kontinuerlig kontroll av strømlinjene for å sikre at leveringssikkerheten Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap Blendet av nye ipad 16 Ymber prioriterer stabil strømforsyning til kundene Det drives

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i kontrollforskriften NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt 1 2012 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Administrerende direktørs kommentarer 3. Bankens hovedstyre 4. Bankens ledergruppe 4. Helgeland - alle muligheter 5

Innholdsfortegnelse. Administrerende direktørs kommentarer 3. Bankens hovedstyre 4. Bankens ledergruppe 4. Helgeland - alle muligheter 5 1 Innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentarer 3 Bankens hovedstyre 4 Bankens ledergruppe 4 Helgeland - alle muligheter 5 Helgeland - jevn vekst og investeringsvilje 10 Verdiskapning i ett

Detaljer

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet Rapport 2010-016 Ny prisstrategi for sentralnettet Econ-rapport nr. 2010-016, Prosjekt nr. 5Z090144.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-xxx-x ÅJE/CSE, BTE, 25. juni 2010 Offentlig Ny prisstrategi for sentralnettet

Detaljer

Utvikling de siste 5 år

Utvikling de siste 5 år KLP årsrapport 2013 Utvikling de siste 5 år Millioner kroner KLP Konsern 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat før skatt -107 997 653 515 776 Forvaltningskapital 369 757 331 783 291 784 271 736 258 549 Egenkapital

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Etablering av vindkraft i Norge

Etablering av vindkraft i Norge Etablering av vindkraft i Norge 1 Innhold Administrerende direktør har ordet 03 Utvikling krever investeringer 04 Uten Enova - ingen vindkraft i Europas beste «vindland» 06 Utvikling av vindkraftteknologi

Detaljer

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT Din totalleverandør innen eiendom ÅRSRAPPORT 2009 Presentasjon av styret Narve Reiten Styreleder Narve Reiten har bred erfaring innen investering og ledelse og startet Reiten & Co i 1992. Reiten & Co har

Detaljer