Nettutvikling og nettinvesteringer. Kommunalt eiermøte , Konserndirektør Erik Boysen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nettutvikling og nettinvesteringer. Kommunalt eiermøte 19.01.2012, Konserndirektør Erik Boysen"

Transkript

1 Nettutvikling og nettinvesteringer Kommunalt eiermøte , Konserndirektør Erik Boysen

2 Nettet på Agder! ca kunder ca 80 innmatningskunder km el-nett 57 transformatorstasjoner ca nettstasjoner km medarbeidere

3 Samfunnet forventer mere og bedre nett! Forsyningssikkerhet ( dagmar ) Ny produksjon ( grønne sertifikater) Smarte målere (Pålagt utrulling innen 2016) Aldrende nett (Gammelt nett må fornyes) Torbjørnsbu Transformatorstasjon, Arendal Vekst i samfunnet (Nye boligområder osv)

4 Investeringer AE Nett - dagens planer AMS Andre investeringer Pålagte investeringer Pålagte investeringer: DSB-krav, tilknytningsplikt, ny produksjon, kapasitetsøkning Andre investeringer: Reinvesteringer, leveringspålitelighet (Tall i 2012-kroner)

5 Nøkkeltall perioden (tall i mnok) Gjennomsnitt Gjennomsnitt Driftsresultat Avkastning totalkapital (driftsresultat) 8,4% 6,3% Investeringer ordinært AMS - Perioden (totalt) 800 Perioden har gitt gode økonomiske resultater Perioden kan gi tilsvarende resultater men kontantstrømmen er utfordrende i første halvdel av perioden

6 Kontantstrøm før finansiering (nye lån) og utbytte

7 Utfordringer for AEN Perioden En betydelig negativ kontantstrøm AMS investeringer på ca. 800 Mkr Perioden Positiv kontantstrøm Bedre evne til å betale utbytte/nedbetale lån

8 EU direktiver El. direktiv II er innført i Norge EU deler i transmisjons- og distribusjonsnett I Norge; transmisjons-, regional-, distribusjonsnett ESA : Regionalnettet klassifiseres som transmisjonsnett OED : Regionalnettet klassifiseres som distribusjonsnett El. direktiv III (ennå ikke innført i Norge ) krever unbundling av transmisjonsnett. Eiermessig skille mellom produksjon/omsetning og transmisjonsnett er en av modellene. AE overvåker utviklingen.

9 Avanserte Måle- og Styringssystem Kommunalt eiermøte , Adm. Dir. Svein Are Folgerø

10 Hva er det AMS egentlig handler om - og hva ønsker vi at det skal bli?

11 AMS Avanserte Måle- og Styringssystem Ø Forskrift NVE Ø Påvirker alle nettkunder (180 ) og nettstasjoner (8 ) Ø Medfører store endringer i prosesser og IKT-system Ø Registrering av strømforbruk hver time (15 min) Ø Mulighet for å registrere og formidle spenningskvalitet, jordfeil, avbrudd, Ø Formidle informasjon til kunde og kraftleverandør innen kl 09 Ø Struping og stenging av strøm

12 Forskriftens krav til fremdrift AMS skal være 80% rullet ut og 100% innen Nettselskapene skal kunne distribuere målverdier til kundene med AMS-utstyr ferdig montert fra Nettselskapene skal rapportere til NVE periodisk status-/ avviksrapportering i forhold til sin fremdriftsplan.

13 AMS og Smart Grid AMS utgjør første skritt inkluderer distribusjonsnettet og forbruker E- domene Elektrisitetsne* Formidler elkra= Produksjon I- domene Informasjonsne* Formidler måling, styring og overvåking. F- domene Forretningsne* Understø*er forretningsprosesser Fokus for AMS-programmet Transport Ne*- styring Ne*- Ne*- utbygging forvaltning Regional Kommunikasjon Mellomvare Distribusjon Dri= I- ne* Kunde- rådgivning Forbruk & lokal el-produksjon Kommunikasjon Sensor/måler/ styremekanisme

14 en tsunami av data! I dag avlesinger pr. måned. Avlesing av målestand hver time totalt avlesinger pr. måned. AMS må ta høyde for avlesing hvert 15. minutt Inkludert andre signaler (jordfeil, reaktiv/aktiv strøm, hendelser etc.) blir anslaget meldinger pr. måned.

15 AMS-komponenter i utvikling og drift DMS Distribution Management System FDV Forvaltning, drift og vedlikehold KIS Kundeinformasjonssystem MVS Måleverdisystem NIS Nettverksinformasjonssystem AOS Arbeidsordresystem 3.part Sluttbruker Entreprenør Innsamlingsteknolog i og montasje, utgjør 80-85% av total investering. DMS Portal AOS 3.part (display, ) Måler Innsamling IntegrasjonsplaKorm NIS AMS FDV MVS Data- utveksling Handel & Engros- avregning KIS

16 Takk for oppmerksomheten!

17 Perspektiv mot 2020 Småkraft Vann Klima AMS Demografi Vind Smart grid Elbiler Et solid nett er en forutsetning!

18 Nøkkeltall perioden (tall i mnok) Resultat Gjennomsnitt Prognose Gjennomsnitt Driftsresultat 2 420,7 220, ,1 301,3 Resultat etter skatt 1 078,4 98, ,8 137,6 Avkastning totalkapital (driftsresultat) Avkastning egenkapital (etter skatt) 8,4% 6,3% 13% 10% Investeringer ordinært Investeringer AMS 869 Kontantstrøm fra drift Nye lån Konsernbidrag/nedbetaling lån Driften har gitt et godt økonomisk resultat Kontantstrømmen har vært positiv Nettvirksomheten har gitt et betydelig konsernbidrag

19 Utfordringer for styringsmodell Energiloven 4-7 stiller krav om funksjonelt skille til ledelse av energikonsern med nettvirksomhet. Paragrafen regulerer på hvilken detaljeringsgrad eier kan styre nettvirksomheten. Eier kan ikke instruere om daglig drift Eier må styre gjennom å fastsette grenser for nettvirksomhetens økonomiske rammer Eier må fastsette investeringsrammene, men kan ikke involvere seg i den enkelte investeringsbeslutning. Selskapet må kunne leve med (les oppfylle lovpålagte krav) rammene.

20 Overordnet milepælplan (tidsangivelser er tentative) Utvikling MVS, AMS FDV Integrasjon KIS & Portal Pilot Utvikling PGO, Pomax, NetBas Anskaffe målere + montasje Forts PGO++ Utrulling Buffer Dagens målepark AMS-målepark Forskrift AMS Frist for tilgjengeliggjøring av info i portal Frist utrulling 80% Frist utrulling 100%

21 Kritiske suksessfaktorer Ø Fremdrift Ø Lønnsomhet Ø Kvalitet Ø Nettnytte Ø Omdømme Ø HMS

22

Spillerom for bransjen sett fra leverandørenes side. Espen Kåsin Direktør Software Embriq AS

Spillerom for bransjen sett fra leverandørenes side. Espen Kåsin Direktør Software Embriq AS Spillerom for bransjen sett fra leverandørenes side Espen Kåsin Direktør Software Embriq AS AMS og Smart Grid bakgrunn og overordnede betraktninger EU 2020 20% Fornybar Energi 20% Energieffektivisering

Detaljer

Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon

Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon 2 Ringeriks-Kraft AS Administrerende direktør Ole Sunnset 13 ansatte Ringeriks-Kraft Produksjon AS Ringeriks-Kraft

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

Scenarioer for fremtidens smarte distribusjonsnett

Scenarioer for fremtidens smarte distribusjonsnett Åpen Rapport Scenarioer for fremtidens smarte distribusjonsnett Forfatter(e) Hanne Sæle, Maria D Catrinu Renström, Maren K Istad, Henning Taxt, Dag Eirik Nordgård, Eivind Solvang SINTEF Energi AS Elkraftsystemer

Detaljer

Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre

Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre Trondheim, mai 2014 Forord Denne strategien er utformet gjennom felles innsats fra

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utfordringene står i kø Statnett har lenge advart om at Norge er i ferd med å få en stadig mer anstrengt kraftsituasjon. Norge har i dag et kraftunderskudd

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Versjon 1.0-31.mai. 2015 Side 1 1. Kostnadsanalyse ved ESK-utredningen i 2012 Det ble laget en kostnadsanalyse for datahub ved ESK utredningen i 2012. Den viste:

Detaljer

Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper

Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper Forslag til endringer i modellene for fastsetting av selskapenes kostnadsnormer Tore Langset, Roar Amundsveen, Ole Petter Kordahl, Hilde Marit Kvile, Silje

Detaljer

Takler el-nettet eksplosjonen i el-bilsalget?

Takler el-nettet eksplosjonen i el-bilsalget? Takler el-nettet eksplosjonen i el-bilsalget? Camilla Aabakken Seksjon for regulering av nettjenester Elmarkedstilsynet Agenda Om NVE Elbiler i Norge 200 000 elbiler innen 2020? Noen nettselskapers erfaringer

Detaljer

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene 18 2013 R A P P O R T Analyse av utviklingen i nøkkeltall for strømnettvirksomheten Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Rapport nr 18 Analyse av utviklingen

Detaljer

Dagmars herjinger. Blendet av nye ipad 16. Premiekryss. Konkurranse. Strømkundenes nye hverdag 06. Nettleia reduseres. Gode råd om strømsparing

Dagmars herjinger. Blendet av nye ipad 16. Premiekryss. Konkurranse. Strømkundenes nye hverdag 06. Nettleia reduseres. Gode råd om strømsparing Konkurranse Premiekryss 14 Vinn en ipad! 15 Blendet av nye ipad 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap Dagmars herjinger Dagmar er på sitt verste og skaper feil ved

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33 Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registre eringsdokument Hamar/Oslo, 28. april 2014 Tilretteleggere: Utarbeidet i samarbeid med Tilretteleggerne 1 av 33 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

INFRATEK KORT OPPSUMMERT INFRASTRUKTUR TEKNIKK VAKTTJENESTER

INFRATEK KORT OPPSUMMERT INFRASTRUKTUR TEKNIKK VAKTTJENESTER VI BYGGER, DRIFTER OG SIKRER KRITISK INFRAS TRUKTUR 2 INTRODUKSJON INFRATEK ÅRSRAPPORT 2008 INFRATEK KORT OPPSUMMERT INFRASTRUKTUR TEKNIKK VAKTTJENESTER FORTUMS ENTREPRENØR- VIRKSOMHET FORRETNINGSOMRÅDER

Detaljer

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i kontrollforskriften NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt 1 2012 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01 MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01 Møtedato/tid/sted: 5. mars 2014 / kl 10:00 15:00 / Nydalen Allé 33 Saksbehandler/adm. enhet: Jakob Norem Dyrhaug / S

Detaljer

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill.

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill. Årsrapport 2006 Nøkkeltall Resultat, mill. kroner 2006 2005 2004 2003* 2002* Salgsinntekter og andre tap/gevinster 21 679 8 695 7 828 9 300 7 228 Driftsresultat før avskrivninger 13 482 2 670 2 073 1 810

Detaljer

Ymber prioriterer stabil strømforsyning til kundene. Det drives kontinuerlig kontroll av strømlinjene for å sikre at leveringssikkerheten

Ymber prioriterer stabil strømforsyning til kundene. Det drives kontinuerlig kontroll av strømlinjene for å sikre at leveringssikkerheten Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap Blendet av nye ipad 16 Ymber prioriterer stabil strømforsyning til kundene Det drives

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS

Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS Landsby 7, gruppe 2 30. april 2014 Prosjektrapport TET4850 - Eksperterter i Team NTNU Sammendrag

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer