Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012"

Transkript

1 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 6. november 2012

2 Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer Konsernstrategi / eierstrategi Framtidsutsikter

3 Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer Konsernstrategi / eierstrategi Framtidsutsikter

4 Hovedtall per 30. juni 2012 hovedtall 1. halvår Året Resultat (mill kr) Driftsinntekter EBITDA Driftsresultat Resultat før skatt Resultat etter skatt Balanse (mill kr) Totalkapital Egenkapital Netto rentebærende gjeld Egenkapitalandel 25,9 % 25,9 % 27,3 % Totalrentabilitet (siste 12 mnd) 6,2 % 5,9 % 6,3 % Egenkapitalavkasting etter skatt 11,4 % 12,1 % 11,4 % Kontantstrøm (mill kr) Netto likviditet fra driften Netto kontantstrøm til investeringer Andre nøkkeltall Produksjon (GWh)

5 Forretningsstruktur for EB i dag Produksjon Infrastruktur Entreprenør Tjenester Forretningsutvikling og finansielt eierskap Datterselskaper EB Kraftproduksjon AS EB Nett AS Entreprenør Holding AS EB Kontakt AS EB Fibernett AS EB Kundeservice AS Eltilsynet AS Tilknyttede selskaper Hadeland Kraft AS Hellefoss Kraft AS Norsk Grønnkraft AS Drammen Fjernvarme Hadeland Energinett AS Nettpartner Holding AS Hadeland og Ringerike Bredbånd AS 2VK Invest AS Miljøvarme VSEB AS Øvrige eierskap Midtfjellet Vindkraft AS Zephyr AS Konsernstøttefuksjoner Regnskap og finans Risikostyring IKT HR Informasjon og samfunnskontakt

6 Resultat før finans og inntektsskatt ,6 Regnskap Q ,9 Avviksanalyse Q vs Q ,4 12,6 8, ,4 Kraftproduksjon Infrastruktur Entreprenør Tjenester Øvrig Regnskap Q2 2012

7 Resultatmessige konsekvenser av EBs prissikringsstrategi ved fallende kraftpris

8 Mnok Resultat 2012 som funksjon av kraftpris 700,0 Resultat FØR finans og inntektsskatt innenfor kraftproduksjonsvirksomheten som funksjon av kraftpris 600,0 500,0 400,0 Dagens kraftprisnivå Verdi inngåtte prissikringskontrakter Verdi inngåtte prissikringskontrakter Bunnivå (vises ikke) 300,0 Uten prissikring Med prissikring 200,0 100,0 0, Kraftpris

9 Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer Konsernstrategi / eierstrategi Framtidsutsikter

10 Sentrale KPI er Medarbeidertilfredshet og omdømmeindeks Kostnad for ikke levert energi (KILE) Effektivitet nettdrift Avkastning nettkapital Nettariffer Tilgjengelighet på produksjon Ytre driftskostnader produksjon

11 Kraftprisutvikling Utfallsrom 26 TWh subsidiert kraft (Grønne sertifikater) Økt byrde for kraftprodusentene til finansiering av sentralnettet? Økt eiendomsskatt; 5% i 2012, 11% i hva fremover?

12 Gjeldende investeringsplaner innenfor egen kraftverksportefølje, kraftnett og forretningsplan fiber (Ekskl. identifiserte attraktive investeringsmuligheter og strukturelle investeringer)

13 Regionalnettet i nedre Buskerud Utbygging i regionalnett: Bakgrunn for utbygging: - Leveringssikkerhet - Økt forbruk - Alder på anlegg Konsesjon søkes NVE iht retningslinjer fra myndigheter (OTP62 og Nettmelding) Konsesjonsprosess inkluderer: - Åpen høring - Vedtak - Evt anke til OED - Endelig vedtak fra OED (5-10 års prosess) Planlagte investeringer i regionalnettet for EB Nett neste 10 år: - Forsterkning i Drammen 220MNOK - Flesaker - Setersberg 120MNOK - Kongsberg 60MNOK - Evt rivning Modumledning 120MNOK - Numedal 30MNOK - Sylling 18MNOK Det er åpning for å finansiere andre løsninger ved hjelp av anleggsbidrag. Alle blir behandlet likt

14 Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer Konsernstrategi / eierstrategi Framtidsutsikter

15 Selskapets tolkning av eierstrategien: Kun forretningsmessige vurderinger skal legges til grunn for selskapets strategier Målet med eierskapet Gi eierne en avkastning (reflektert ved årlig utbytte og verdiøkning på aksjene) som er minst like god som alternative plasseringer med tilsvarende risiko Strategiske føringer EBs kjernevirksomhet er energiproduksjon, energidistribusjon og energiomsetning. Virksomhet som industrielt utfyller kjernevirksomheten kan videreutvikles, forutsatt tilfredsstillende avkastning Virksomhet som industrielt ikke direkte eller indirekte støtter opp om kjernevirksomheten skal over tid selges. Eventuell nyetablering av virksomhet utenfor kjernevirksomheten skal avklares med eierne

16 Eierstrategien samsvarer godt med selskapets etablerte strategiske plattform (sist revidert november 2011) Overordnet mål Maksimere verdier i et langsiktig perspektiv gjennom etablering av mer effektive og rasjonelle enheter (skala og samordning) Strategisk plattform Eierskapet innenfor vannkraftproduksjon og kraftnett er kjernevirksomhet og eksponering innenfor disse virksomhetsområdene skal opprettholdes eventuelt økes. Løpende vurdere økt eksponering innenfor ny fornybar energi (vind og varme) Fiber- og entreprenørvirksomhetene bør over tid inngå i større og mer rasjonelle enheter og tidspunkt for å slippe majoritetsposisjonen (eventuelt full exit) innenfor disse virksomhetene skal løpende vurderes Revidert konsernstrategien behandles i styremøte / styreseminar 28. og 29. november

17 Konsernstruktur og forretningsområder tiltak kjernevirksomhet Overordnet mål Maksimere verdier i et langsiktig perspektiv gjennom etablering av mer effektive og rasjonelle enheter (skala og samordning) Nåsituasjon Aktuelle vekstmuligheter innen energiforsyningen som kan gi positive industrielle og finansielle effekter følges opp Stor aktivitet innen oppgradering / modernisering av egne anlegg (både vannkraft og kraftnett) Strategier / handlingsplaner Styrke posisjonen som den naturlige aktøren for å gjennomføre ytterligere restrukturering av kraftforsyningen i Buskerud og tilstøtende områder Best practice, tjenesteleveranser, nettverksbygging etc. Utvikle og sondere aktuelle partnerskapsmodeller og oppkjøpsløsninger som kan styrke EB finansielt og industrielt Utvikle og bygge småskala vannkraft og vindkraft gjennom eierskapet i Norsk GrønnKraft og Zephyr Utvikle og bygge varmeanlegg gjennom Miljøvarme og Drammen Fjernvarme

18 Konsernstruktur og forretningsområder tiltak entreprenør Overordnet mål Maksimere verdier i et langsiktig perspektiv gjennom etablering av mer effektive og rasjonelle enheter (skala og samordning) Nåsituasjon Avtale om samordning av EB, Fredrikstad Energi AS og Hadeland Energi AS sine entreprenørvirksomheter ved etablering av en ny felles kontrollert virksomhet ble inngått 25. september. Strategier / handlingsplaner Skape grunnlag for lønnsom vekst gjennom uttak av synergieffekter, styrke spisskompetanse og nærhet til markedet gjennom tilstedeværelse i store deler av Sør-Norge. Mulighet for exit

19 Konsernstruktur og forretningsområder tiltak fiberbredbånd Overordnet mål Maksimere verdier i et langsiktig perspektiv gjennom etablering av mer effektive og rasjonelle enheter (skala og samordning) Nåsituasjon I perioden fra november 2010 til april 2012 deltok EB i et forsøk på å skape en nasjonal fiberaktør med basis i blant annet EBs fibervirksomhet. EB arbeider pt med ulike industrielle og finansielle løsninger for å videreutvikle og synliggjøre verdiene i fibervirksomheten. Fibervirksomheten gir pt positiv kontantstrøm for EB i henhold til gjeldende businesscase Strategier / handlingsplaner Utvikle og realisere ulike partnerskapsmodeller som gir optimal verdiutvikling og forutsigbarhet i forhold til fremtidig exit. Samordning med andre fiberaktører vil gi skala og synergieffekter Avveining av exit på kort / lang sikt og oppside / risikoforhold

20 Gjeldende business-case fiberbredbånd

21 Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer Konsernstrategi / eierstrategi Framtidsutsikter

22 Framtidsutsikter Styret konstaterer at det er stor usikkerhet knyttet til kraftprisutviklingen de neste 10 årene og derav usikkerhet for resultatutviklingen innen kraftproduksjonsvirksomheten. Gitt en kraftprisutvikling slik markedet i dag priser fremtidige kraftleveranser forventer styret fortsatt en tilfredsstillende økonomisk utvikling for alle forretningsområdene i konsernet Styret forventer at det i løpet av de neste 5-10 årene vil skje store endringer i kraftmarkedet som vil gi nye muligheter for å styrke EBs posisjon og øke eiernes langsiktige verdier. Riktig disponering av selskapets ressurser Deltakelse i strukturelle prosesser regionalt / nasjonalt Nye forretningsmuligheter knyttet til effektivisering av kraftforsyningen Utnytte ulike finansieringsmuligheter Styret vil også ha stort fokus på å utnytte verdiutviklingspotensiale innen Rehabilitering og utvidelse av egne kraftverk og fornyelse av kraftnettet Posisjonen som EB har etablert innenfor «ny fornybar energi»

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101 Årsrapport 2014 EB.NO - TLF. 03101 INNHOLD Hovedtall 5 Årsberetning 12 Regnskap konsern Resultat 22 Balanse 23 Kontantstrømoppstilling 24 Egenkapitaloppstilling konsern 25 Noter 26 Regnskap Energiselskapet

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2013 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2012

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2012 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal 2012 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

2011 EB.NO - TLF. 03101

2011 EB.NO - TLF. 03101 Årsrapport 2011 Følg byggingen av Embretsfoss 4, et av de største fornybare energiprosjektene som gjennomføres i Norge i dag. Scan QR-coden og du kan se siste film. EB.NO - TLF. 03101 Bildet er tatt av

Detaljer

Energiselskapet Buskerud AS mars 2009

Energiselskapet Buskerud AS mars 2009 Registreringsdokument Energiselskapet Buskerud AS Energiselskapet Buskerud AS mars 2009 Boks 1602 3007 Drammen Sentralbord: 31 01 30 00 Telefaks: 31 01 30 01 Prospektet er utarbeidet i samarbeid med Registreringsdokument

Detaljer

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse Årsrapport 2010 Vi sprer energi og skaper fornyelse Innhold Viktige hendelser................................ 4 Hovedtall........................................ 5 Dette er EB......................................

Detaljer

Presentasjon i formannskapsmøte 14. September 2010. Steinar Vikingstad Trond Brevik

Presentasjon i formannskapsmøte 14. September 2010. Steinar Vikingstad Trond Brevik Presentasjon i formannskapsmøte 14. September 2010 Steinar Vikingstad Trond Brevik Dagens tema og agenda Dagens tema Eierstrategi for Energiselskapet Buskerud AS Dagens agenda 1. Om oss 2. Bakgrunn 3.

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal 2011 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Styrets redegjørelse til eierne; Bakgrunn for foreslåtte endringer i kapitalstruktur og utbyttepolitikk for EB

Styrets redegjørelse til eierne; Bakgrunn for foreslåtte endringer i kapitalstruktur og utbyttepolitikk for EB Styrets redegjørelse til eierne; Bakgrunn for foreslåtte endringer i kapitalstruktur og utbyttepolitikk for EB SAMMENDRAG EB har de siste 20 årene gitt sine eiere en god verdiutvikling samtidig som betydelige

Detaljer

2012 i korte trekk. Renewable energy for the future

2012 i korte trekk. Renewable energy for the future 2012 i korte trekk Renewable energy for the future 2 Selskapsstruktur 1 % A-aksjer 99 % B-aksjer VANNKRAFT Uste Nes AS IFRS 2012 2011 2010 2009 2008 Resultat Konsern Driftsinntekter 616 634 344 664 322

Detaljer

Møte med byutviklingskomiteen Drammen kommune. Tirsdag 1.desember 2009

Møte med byutviklingskomiteen Drammen kommune. Tirsdag 1.desember 2009 Møte med byutviklingskomiteen Drammen kommune Tirsdag 1.desember 2009 Agenda EB i dag Pågående aktiviteter og fokusområder Energiforsyningen i Drammen Energi- og klimamål Naturlige samarbeidsområder mellom

Detaljer

Årsrapport 2009. grønn. Vi leverer kraft

Årsrapport 2009. grønn. Vi leverer kraft Årsrapport 2009 grønn Vi leverer kraft 1 Kort historikk Høydepunkter 2009 1919 Elektrisitet Forsyningen i Buskerud ble etablert. 1955 Beslutning om kjøp av fallrettigheter for Mykstufoss kraftverk. 1962-1967

Detaljer

Årsrapport. Fornybar energi for framtiden. Renewable energy for the future

Årsrapport. Fornybar energi for framtiden. Renewable energy for the future Årsrapport 2010 Fornybar energi for framtiden Renewable energy for the future 1 Høydepunkter 2010 APRIL 1. april fikk vindparken Tooma I i Estland endelig godkjennelse fra myndighetene. Parken består av

Detaljer

Aksjonærrapport. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Aksjonærrapport. 1. halvår og 2. kvartal 2010 Aksjonærrapport 1. halvår og 2. kvartal 2010 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 6 Resultatenheter 6 Andre forhold 11 Framtidsutsikter 12 Resultat og balanse 13 Kontantstrømanalyse

Detaljer

Aksjonærrapport. 4. kvartal 2010

Aksjonærrapport. 4. kvartal 2010 Aksjonærrapport 4. kvartal 2010 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 6 Resultatenheter 6 Andre forhold 11 Framtidsutsikter 12 Resultat og balanse 13 Kontantstrømanalyse 14 Noter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2012 4

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2012 4 Årsrapport Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 4 STYRE OG LEDELSE Styrende organer våren 89 Konsernledelse 90 Nøkkeltall 6 Årsberetning 8 Erklæring 15 Resultatregnskap 16

Detaljer

For store oppgaver, for lite penger?

For store oppgaver, for lite penger? THEMA Rapport 2012-03: SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER Offentlig For store oppgaver, for lite penger? Kraftsystemet er en kritisk infrastruktur, og kraftforsyningens betydning for samfunnets økonomiske aktiviteter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Energi får ting til å skje

ÅRSRAPPORT 2008. Energi får ting til å skje ÅRSRAPPORT 2008 Energi får ting til å skje 1 Visjon, mål og strategi Vardar er et holdingselskap med visjon å utvikle verdier for eier gjennom aktivt eierskap knyttet til selskapets investeringer. Vardar

Detaljer

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS LYSE LYSE ENERGI AS Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning 8 Erklæring 16 Resultatregnskap 17 Balanse 31.12. 18 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse

Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse EBs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er godkjent av styret i Energiselskapet Buskerud AS og ansees å være i tråd med Norsk anbefaling

Detaljer

Endring i kapitalstruktur og utbyttepolitikk Styrets anbefaling

Endring i kapitalstruktur og utbyttepolitikk Styrets anbefaling Endring i kapitalstruktur og utbyttepolitikk Styrets anbefaling Formannskapet i Drammen 21. april 2015 Bakgrunn MNOK EB har historisk vist en solid verdiutvikling 6 000 Verdiutvikling EB 2001-2014 5 000

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2011 4

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2011 4 Årsrapport Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall 6 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Utvidet konsolidert resultatregnskap 19 Kontantstrømoppstilling 20 Endringer

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesting 23.09.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato 23.09.2013 Tid 11:00

Sakskart til møte i Fylkesting 23.09.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato 23.09.2013 Tid 11:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesting 23.09.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato 23.09.2013 Tid 11:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 69/13 Akershus Energi

Detaljer

1477 GWh. et år. Oddbjørn Schei Konsernsjef

1477 GWh. et år. Oddbjørn Schei Konsernsjef 2011 ÅRSRAPPORT et år i motvind 1477 GWh fornybar energi i 2011 1 GWh (gigawattimer) er lik 1 million kwh (kilowattimer). Dette er nok til å dekke årsforbruket til cirka 50 husstander. Troms Krafts produksjon

Detaljer

årsrapport e-co energi

årsrapport e-co energi årsrapport e-co energi 2010 INNHOLD 05 Administrerende direktør har ordet 08 Årsberetning 2010 18 2010 i korte trekk 19 Om E-CO Energi 20 Resultatregnskap 21 Balanse 23 Kontantstrømanalyse 24 Regnskapsprinsipper

Detaljer