Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen"

Transkript

1 Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

2 For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør at kraftproduksjonen forventes ned mot et normalnivå Finanskrisen har medførte kraftig prisnedgang på olje, gass, kull og CO2; dette bidro til lavere og mer variable kraftpriser i 2008 og terminprisene for kraft indikerer et fortsatt lavere nivå i 2009 Det forventes derfor et lavere bidrag fra energiomsetningen i 2009

3 årsresultat 2009

4 Finansielle hovedtall 2009 Mill kr Mill kr Driftsresultat Årsresultat Lavere driftsresultat i 2009 Nedgang i vannkraftproduksjonen på GWh til GWh Urealiserte verdiendringer i kraft, valuta og rentekontrakter påvirket resultatet før skatt positivt med mill kr mot -969 mill kr i fjor Resultat etter skatt ble mill kr, en økning på mill kr Netto finansposter forbedret med mill kr Investeringsaktiviteter utgjorde mill kr i 2009, en økning på 59 mill kr * I 2008 utgjorde de urealiserte verdiendringene -969 mill. kr

5 Finansielt resultat Hovedtall Driftsinntekter mill kr EBITDA mill kr Driftsresultat mill kr Resultat før skatt mill kr Resultat etter skatt mill kr Driftsmargin % 27,4 34,0 23,5 Egenkapitalavkastning etter skatt % 47,4 15,8 24,9 Avkastning sysselsatt kapital før skatt % 24,6 20,4 16,0 Totalkapitalavkastning før skatt % 22,4 10,3 11,1 Egenkapitalandel % 25,3 19,6 26,8 Netto rentebærende gjeld / EBITDA 2,2 1,9 2,8 Regnskapet for Agder Energi konsernet er fra 2007 av utarbeidet i henhold til IFRS. For mor- og datterselskapene vil regnskapene fortsatt avlegges etter NGAAP og forretningsområdene er presentert etter NGAAP.

6 Resultat underliggende drift 2009 Mill kr Mill kr Driftsinntekter Resultat før skatt Høyere inntekter fra øvrig virksomhet kompenserer for lavere energiinntekter Produksjonsnedgang på 18 % til GWh fra rekordåret 2008 Gjennomsnittlig spotpris gikk ned 9 % til 29,5 øre/kwh Resultat etter skatt ble 800 mill Alle beløp i figurene er korrigert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter

7 60 Spotpris Øre/KWh Jan. 13 Apr. 13 Jul. 13 Oct. 13 Jan. 14 Forwardspris 2010 Spotpris 2009 Spotpris 2008 Finanskrise og lavt forbruk fortsatte inn i 2009 Mye nedbør sommeren 2009 i tillegg til lavt forbruk ga en god ressursforbering og lave spotpriser fra august og utover høsten

8 Forretningsområdet Energi (1) Driftsresultatet i forretningsområdet ble fra 2008 til 2009 redusert med 160 mill kr til mill kr Betydelig reduksjon i kraftproduksjon; gikk ned 18 % til 7,8 TWh fra rekordåret 2008 Noe høyere ressurstilgang (vann og snø) gjennom 2009 enn i normalår Ressursbeholdningen ved utgangen av året var lavere enn normalt

9 Forretningsområdet Energi (2) Mill kr Mill kr Brutto driftsinntekter Driftsresultat Lavere driftsinntekter pga noe lavere pris og lavere produsert volum Oppnådde priser høyere enn spotpris pga høye bidrag fra kraftsikring Skattekostnad redusert med 83 mill kr til 824 mill kr i 2009 Effektiv skattesats økte fra 42,2 % til 50,8 % pga høyere grunnrenteskatt Utarbeidet etter NGAAP

10 Forretningsområdet Nett Mill kr Mill kr Brutto driftsinntekter Driftsresultat Fallende rentenivå og reduserte kraftpriser har medført lavere inntekter, mens økte rammetilskudd til dekning av investeringer og kostnader, økte inntektene Høye nyinvesteringer i regionalnettet samt nettforsterkninger i distribusjonsnettet stod for økningen på investeringer på 23 mill kr til 421 mill kr Kostnad for ikke-levert energi (KILE) utgjorde 41 mill kr i 2009 mot 46 mill kr i 2008 Utarbeidet etter NGAAP

11 Forretningsområdet Marked Mill kr Brutto driftsinntekter Brutto driftsinntekter for LOS økte med 13 % i 2009; selskapet opplever noe reduserte marginer i privatmarked Mill kr Driftsresultat 49 Utarbeidet etter NGAAP Samlet levert volum fra LOS var GWh, en økning på 510 GWh fra 2008 LOS Bynett leverte et negativt, men betydelig forbedret driftsresultat fra i fjor

12 Forretningsområdet Tjenester Mill kr Mill kr Brutto driftsinntekter Driftsresultat 50 Utarbeidet etter NGAAP Oteras driftsresultat ble i 2009 redusert med 17 mill kr til 50 mill kr fra ifjor; omsetning økte imidlertid med 24 % til grunnet stor aktivitet Et lavere aktivitetsnivå reduserte Nettkonsults driftsresultat med 2 mill kr til 1 mill kr i 2009 Tilfredsstillende ordrereserve i forretningsområdet, men forventer mer krevende markedsforhold i 2010

13 Kontantstrøm Mill kr Operasjonell drift Investeringer Betalt utbytte Svakere underliggende drift reduserte kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter med 274 mill kr fra 2008 til % av investeringer i varige driftsmidler fant sted hos forretningsområdene Energi og Nett Investeringsaktiviteten økte med 59 mill kr; dette skyldes økte investeringer i nett og produksjon samt økte finansielle investeringer

14 Rentekostnader Lavt rentenivå har kommet AE til gode på lånene Snittrente på 4,4% i NOK og 5,2% i EUR

15 Utvikling rentebærende gjeld Porteføljen består av 85 % lån i NOK og 15 % lån i EUR Rentebærende gjeld økt med ca 700 mill NOK (justert for kursendring på lån 100 mill EUR) Tilfredsstillende gjeldsbetjeningsevne

16 Fremtidsutsikter

17 Utsikter for 2010 Kaldt og tørt vær i årsskiftet 2009/2010 har medført en betydelig lavere ressursbeholdning (vann og snø) enn normalt Prisene for kraft varierer mye påvirkes av hydrologiske forhold og priser på olje, gass, kull og CO2 Med normal ressurstilgang forventes lavere kraftproduksjon og lavere inntekter fra løpende kraftsalg

18 Utfordringer fremover Ressurssituasjonen Overkapasitet kabler mangler Rammebetingelser på Nett- negative kontantstrømmer Ringvirkninger av finanskrisen Dagens resultatforventninger og utbytte politikk løfter ikke hele investeringsprogrammet.

19 Tiltak Resultatsikring i driften Utsettelse og prioriteringer av investeringer Kapitalfrigjøring, salg av selskaper Alternative finansieringsløsninger for deler av prosjektporteføljen Strategien må gjennomgås

20

21 Løpende finansieringsbehov krever solid kredittrating AEs virksomhet er kapitalintensiv. Fundamentalt at AEs kredittkvalitet er solid nok til å sikre løpende tilgang til lånemarkedet for refinansiering og nye lånebehov. Kapitalbehov må baseres på egenfinansieringsevne samt lånemarkedet og ikke nye eierinnskudd. Bevisst forhold til kredittrating: Konkurransedyktig finansiering, kredittkvalitet A-/ BBB+ på linje med øvrige kraftselskaper. Vattenfall og Statkraft er i samme eiersituasjon som AE. Begge har uttalt policy om A rating for å sikre løpende finansiering av selskapenes virksomhet og investeringsplaner.

22 Risikostyring og kredittkvalitet Dagens risikostyring mot nøkkeltall på kontantstrøm fra drift maks 5 ganger rentebærende gjeld tilsvarer kredittrating på ca BBB+ Økt gjeldsnivå gir: høyere rentekostnader, svekket kontantstrøm og øker utfallsrom/ risiko på selskapets resultater svekket finansiell status, økt konkurssansynlighet, svakere kredittrating og høyere kredittmargin på lånene.

23 Krav til gjeldsbetjeningsevne Bankenes krav til gjeldsbetjeningsevne : Netto rentebærende gjeld / EBITDA < 5 Risikopolicy : 75% sannsynlighet for være innenfor bankenes krav Resultatforventinger (EBITDA) de nærmeste årene pga overkapasitet er betydelig svakere nå enn høsten Store deler av investeringsprogrammet må finansieres i fremmedkapitalmarkedet.

24

25

26

27 Eiernes utbyttepolitikk er vesentlig for selskapets vekst- og investeringsevne

28 God kraft. Godt klima.

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 29 styrets kommentar hovedpunkter per 3. kvartal 29 Konsernets driftsresultat per tredje kvartal ble 2 369 mill. kr (95 mill. kr) 1 og resultat før skatt ble 2 344 mill. kr (749

Detaljer

Foreløpig resultat 2014 Eiermøte 20. februar 2015. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko

Foreløpig resultat 2014 Eiermøte 20. februar 2015. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Foreløpig resultat 2014 Eiermøte 20. februar 2015 Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Resultat 2014 Hovedtall GRS IFRS 2014 2013 2014 2013 Driftsinntekter mill. kr 8 269 8

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2014

KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2014 Agder Energi hadde i 2014 driftsinntekter på 8 267 mill. kr mot 9 391 mill. kr i 2013. Den viktigste årsaken til

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 02-2015

KVARTALSRAPPORT 02-2015 KVARTALSRAPPORT 02-2015 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 1 HOVEDPUNKTER PR. 1. HALVÅR 2015 Agder Energi hadde i 1. halvår et resultat etter skatt på 637 mill. kr (majoritetens andel), mot 362 mill. kr i

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI 2010 2011 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2011-31. MARS 2011 (Tall for 2010 i

Detaljer

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2009-31. MARS 2009 (Tall for 2008 i parentes)

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

Energi. Halvårsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012

Energi. Halvårsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012 Energi Halvårsrapport 02 4. kvartal 3. kvartal 1. kvartal 2 E-CO Energi // Halvårsrapport Styrets rapport HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 30. JUNI (Tall for i parentes) Nøkkeltall Andre kvartal

Detaljer

HoVeDtaLL RESULTAT. Def. 2012 2011 2010

HoVeDtaLL RESULTAT. Def. 2012 2011 2010 årsrapport 2012 HoVeDtaLL RESULTAT Mill. kr % 2 800 2 400 2 000 1 600 1 200 800 400 0 35 30 25 20 15 10 5 0 2012 2011 2010 2012 2011 2010 ebitda Driftsresultat årsresultat Driftsmargin egenkapitalavkastning

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2013 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

INNHOLD. Klikk på teksten for å komme til ønsket sidetall

INNHOLD. Klikk på teksten for å komme til ønsket sidetall ÅRSRAPPORT 213 INNHOLD Klikk på teksten for å komme til ønsket sidetall Hovedtall 4 Konsernstruktur 8 Her er Agder Energi 9 Kort om Agder Energi 1 Virksomhetsbeskrivelse 11 Viktige begivenheter 12 Konsernsjefens

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Halvårsrapport 2009 STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Innhold Styrets melding... 3 Erklæring... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Konsernets sammendratte inntekter

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2005

Årsberetning og regnskap 2005 Årsberetning og regnskap 2005 Innhold 2 Hovedtall side 3 Administrerende direktørs kommentarer side 4 Historisk utvikling - eierforhold side 6 Styrets årsberetning for 2005 side 7 Resultatregnskap side

Detaljer

Årsrapport 2012. Finansiell rapportering

Årsrapport 2012. Finansiell rapportering BKK Årsrapport 2012 1 2012 2011 2010 Fra resultatregnskapet Brutto driftsinntekter mill. kr 4 240 4 230 3 717 Brutto driftsresultat (EBITDA) mill. kr 2 325 3 015 1 622 Driftsresultat (EBIT) mill. kr 1

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. God kraft. Godt klima. Spiraltromma, som veier 26 tonn, heises på plass i Iveland 2 kraftverk i Iveland i Aust-Agder.

ÅRSRAPPORT 2014. God kraft. Godt klima. Spiraltromma, som veier 26 tonn, heises på plass i Iveland 2 kraftverk i Iveland i Aust-Agder. ÅRSRAPPORT 4 God kraft. Godt klima. Agder Energi Postboks 63 Lundsiden, 466 Kristiansand Besøksadresse hovedkontor: Kjøita 8, 463 Kristiansand Telefon: 38 6 7 Organisasjonsnummer: NO 98 95 34 Spiraltromma,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 1 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Halvårsberetning... 3 Viktigste hendelser aktivt arbeid for effektiv drift... 3 Redegjørelse for halvårsregnskapet...

Detaljer

Styret mener årsregnskapet gir et rettvisende bilde av BKK AS og konsernets resultat, eiendeler og gjeld og finansielle stilling.

Styret mener årsregnskapet gir et rettvisende bilde av BKK AS og konsernets resultat, eiendeler og gjeld og finansielle stilling. Årsberetning 2006 Hovedpunkter Året 2006 ble meget godt for BKK med vekst i alle virksomhetsområder. I forhold til 2005 er endringene som følger Energiinntekter 1 875 mill. kroner - øker med 2,3 prosent.

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000*

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000* Kvartalsrapport 4/2002 Driftsresultatet for konsernet økte sammenlignet med året før til NOK 139,4 mill. Ordinært resultat før skatt for året ble NOK 99,1 mill Størst fremgang innen Treindustrien Noe svakere

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013

Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013 Eidsiva Energi konsern Børsrapport Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker.

Detaljer

Driftsresultatet ble 955 mill. kroner. Dette er 84 mill. kroner høyere enn året før, men 45 mill. kroner lavere enn resultatmålet for 2003.

Driftsresultatet ble 955 mill. kroner. Dette er 84 mill. kroner høyere enn året før, men 45 mill. kroner lavere enn resultatmålet for 2003. BKK ÅRSRAPPORT 2003 Årsberetning 2003 Året 2003 var preget av svært lave magasinbeholdninger ved inngangen av året og historisk høye kraftpriser i årets første måned. Gjennomsnittlig systempris for hele

Detaljer

BKK Årsrapport 2011 1

BKK Årsrapport 2011 1 BKK Årsrapport 2011 1 2011 2010 2009 Fra resultatregnskapet Brutto driftsinntekter mill. kr 4 230 3 717 4 164 Brutto driftsresultat (EBITDA) mill. kr 3 015 1 622 1 947 Driftsresultat (EBIT) mill. kr 2

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Første kvartal 2010

Eidsiva Energi konsern. Første kvartal 2010 Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2010 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014 Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal Gjøvik Energisentral Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser fjerde kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag fjerde kvartal... 5 Sammendrag året... 5 Virksomhetsområdene

Detaljer

Aksjonærrapport. 4. kvartal 2010

Aksjonærrapport. 4. kvartal 2010 Aksjonærrapport 4. kvartal 2010 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 6 Resultatenheter 6 Andre forhold 11 Framtidsutsikter 12 Resultat og balanse 13 Kontantstrømanalyse 14 Noter

Detaljer