Toveiskommunikasjon og nettariffen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Toveiskommunikasjon og nettariffen"

Transkript

1 Toveiskommunikasjon og nettariffen EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Trond Svartsund Rådgiver, EBL Temadag,

2 Tema Inntektsrammene Tariffnivået Ny tariffprodukter

3 Toveiskommunikasjon Bedriftsøkonomisk ulønnsomt Samfunnsøkonomisk lønnsomt.. Hva betyr den økonomiske reguleringen av nettselskapene for økonomien i investeringer i TVK? Hvordan sikre forutsigbarhet for nettselskapene?

4 Ny nettregulering og TVK Ny modell for økonomisk regulering av nettselskapene fra Årlig fastsetting av selskapenes inntektsrammer basert på 2 år gamle kostnader Bransjen får dekt alle kostnader En del av selskapets inntekter er egne kostnader og resten fastsettes i konkurranse med de øvrige nettselskapene (40/60 fra 2009)

5 Ny nettregulering og TVK Vil det være tilstrekkelig belønning for å investere? Investor vil investere i nett dersom det er en rimelig sannsynlighet for å få tilbake pengene inklusiv kapitalkostnadene Hvordan vil det være med investeringer i TVK? Pålagt investering

6 Insentiver i modellen Klare insentiver til å effektivisere En krone spart gir et økt driftsresultat på om lag 60 øre to år etter (og full effekt i året en sparer den og året etter) Enkelte selskap får større endring (for eksempel de som er referanseselskap) Når noe bedrer driftsresultatet får noen et dårligere driftsresultat (siden sum kostnader = sum inntekter) Insentiver til å bygge TVK så effektivt som mulig

7 Insentiver i modellen Nyinvesteringer Lønnsomheten vil variere fra år til år og fra selskap til selskap som følge av effektivitetsmodellen brukt til årlige rammeberegninger Lønnsomheten kan variere fra område til område - mye vekst til hhv lite vekst

8 Insentiver i modellen Reinvesteringer Normalt ulønnsomt? Kostnadssiden er sikker kapitalkostnad og avskrivninger Inntektssiden er usikker Effektiviteten faller i årene etter reinvesteringen for de fleste (men ikke alle) selskaper som følge av en reinvestering Lav avkastning i selskap som ikke er målt til å være effektive Akseptabel avkastning i selskap som er effektive TVK er i hovedsak en reinvestering Hva med TVK dersom utrulling ikke skjer samtidig i alle selskap?

9 Myndighetspålegg i ny regulering To års tidsetterslep Ved en varig økning i driftskostnader for bransjen på 10 mill kr reduseres driftsresultatet med 10 mill kr de to første årene Deretter kommer de økte kostnadene inn i kostnadsgrunnlaget og den resultatmessige virkningen vil elimineres Selskapene må bære økte driftskostnader i to år En investeringene for bransjen på 10 mill kr vil bli kompensert gjennom justeringsparameteren (som kompenserer for 2 års tidsetterslep) og vil også bli med i kostnadsgrunnlaget for framtidige inntektsrammer TVK blir et pålegg fra myndighetene Får alle selskap samme avkastning på investeringen?

10 Finansiering gjennom inntektsrammer Håndtering via den nye reguleringsmodellen? Dersom alle investerer i samme år blir alle kostnader dekt De som gjør oppgaven mest effektivt får en belønning Hva med en fordeling av investeringer over flere år? Fortsatt dekkes alle kostnader Vil det være fornuftig å vente så lenge som mulig? Hvordan skille mellom kostnader knyttet til en basisløsning og annen funksjonalitet? Hva med de som allerede har investert?

11 Finansiering - Inntektsramme Hvordan effektiviteten i 2005 endrer seg for nettselskapene ved lik investering i TVK (EC-group) : Endring i effektivitet med TVK (2005) 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % -0,5 % -1,0 % -1,5 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 90,0 % 100,0 % 110,0 % 120,0 % Effektivitet uten TVK (2005)

12 Finansiering - Inntektsramme Figuren under viser hvilken avkastning nettselskapene oppnår ved lik investering i TVK : Avkastning på TVK-investering 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 90,0 % 100,0 % 110,0 % 120,0 % Effektivitet uten TVK (2005)

13 EBLs kommentarer til NVE Det er uheldig at nettselskaper med like investeringer oppnår svært variabel avkastning. Dersom inntektsreguleringen skal benyttes, bør NVE finne troverdige løsninger på dette. En alternativ finansieringsform, som løser flere av ovennevnte utfordringer, er å stykkprisfinansiere innføringen av TVK. Gir noen nye utfordringer En tredje mulighet er å gjennomføre en effektivitetsanalyse for TVKprosjektene separat som grunnlag for fastsettelse av inntektsrammer for TVK. EBL ønsker at NVE gjennomfører ytterligere analyser som underlag for sin konklusjon om finansieringsform.

14 EBLs kommentarer til NVE EBLs utgangspunkt er at myndighetenes forslag til finansieringsform er fornuftig, men det er behov for noen avklaringer: Finansieringene det enkelte selskap gjennomfører, må fordeles mellom de ulike virksomhetsområdene som vil ha nytte av investeringen: Basisfunksjonalitet skal belastes nettvirksomheten sammen med eventuell tilleggsfunksjonalitet som støtter nettdriften. Funksjonalitet utover dette må finansierers av andre. Hvordan skal nettselskaper som allerede har gjennomført full installasjon av TVK behandles?

15 Inntektsrammer og TVK NVE gjennomfører et prosjekt som vurderer finansieringen Hva med inntektsrammene fra 2012 og videre? Ny reguleringsmodell? Tilstrekkelig forutsigbarhet er viktig Selskapene får betalt for noe usikkerhet via risikopremien

16 Tariffen framover Investeringer TVK om lag 4 milliarder? Store planer for investeringer i sentralnettet Det forventes om lag 17 milliarder i perioden Om lag en fordobling av Statnetts inntektsramme Store investeringer regionalnettet Ny og reinvesteringer i distribusjonsnettet

17 Tariffkonsekvenser for kundene av TVK Konsekvenser for kundene: TVK til 2,5 mill kunder til 1500,- pr stk (75 % via inntektsrammen), vil gi en gjennomsnittskunde ( kwh) en økt nettleien med 0,8 øre/kwh (ECgroup) Et effektiviseringspotensiale vil utløses hos nettselskapene Tariffendringen vil variere fra selskap til selskap

18 Regionalnettet - investeringer Planlagte investeringer i regionalnettet 3000,0 2500,0 Millioner kroner 2000,0 1500,0 1000,0 Reinvesteringer Nyinvesteringer 500,0 0,

19 Reinvesteringsbehov (kilde NVE rapport 8/2005) Økende behov for reinvesteringer på distribusjonsnettet Ifølge rapporten vil det årlige behovet for reinvesteringer øke fra dagens 400 til millioner kroner i distribusjonsnettet I tillegg kommer nyinvesteringer Tilknytning av ny produksjon Nye utakskunder mm

20 Utvikling i nettleien for norske husholdninger 30,0 140,0 % 25,0 120,0 % 20,0 100,0 % øre/kwh 15,0 80,0 % 60,0 % KPI 10,0 40,0 % 5,0 20,0 % 0,0 0,0 % År Nettleien Nettleien kommer (uten til å øke avgifter) mer enn har prisstigningen økt i takt med i årene den som kommer generelle? prisstigningen i perioden Kilde: NVE - eks avgifter, nominelle priser, veide tall pr 1.1 hvert år

21 Tariffprodukter med TVK Gi mulighet for nye tariffprodukter TVK vil øke muligheten til å bruke effekttariffer Effektledd til en stor del av kundemassen? Betaling for bruken av nettet Kan gi mulighet for økt satsing på fleksibilitet - kunden som leverandør av effekt/oppdekning To-veis kommunikasjon, sende meldinger, kontroll/service/tilbakekjøp? Variabel pris over døgnet? Større muligheter for utkobling av kundene Men, fra 2009 blir det begrensninger i hvem som kan få utkoblbar tariff Hva vil kundene ha og hva får kunden til å endre adferd?

22 Takk for oppmerksomheten!

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien Historisk utvikling Nettinvesteringer NVEs inntektsrammer

Detaljer

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Rapport 2008-152 Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Econ-rapport nr. 2008-152, Prosjekt nr. 5Z080025.10 ISSN: 0803-5113, ISBN ISBN 978-82-8232-047-4 ÅJE/VEI/YQI/abe, 9. februar

Detaljer

For store oppgaver, for lite penger?

For store oppgaver, for lite penger? THEMA Rapport 2012-03: SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER Offentlig For store oppgaver, for lite penger? Kraftsystemet er en kritisk infrastruktur, og kraftforsyningens betydning for samfunnets økonomiske aktiviteter

Detaljer

Rapport 2010-017. Regulering av prisen på fjernvarme

Rapport 2010-017. Regulering av prisen på fjernvarme Rapport 21-17 Regulering av prisen på fjernvarme ECON-rapport nr. 21-17, Prosjekt nr. 5Z9122.1 ISSN: 83-5113, ISBN 978-82-8232-122-8 AJE/KFI/EAG/pil, KIB, 22. mars 21 Offentlig Regulering av prisen på

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Generelt om nettregulering og nett-tariffer og spesielt om netttariffene

Generelt om nettregulering og nett-tariffer og spesielt om netttariffene LOGO Prosjektrapport Generelt om nettregulering og nett-tariffer og spesielt om netttariffene til NTE Nett AS TIL: NTE Nett AS ATT: Jan A. Foosnæs Dato: 16. februar 2010 Antall sider: 23 Prosjektansvarlig:

Detaljer

Hvordan komme videre i utviklingen av reguleringen? Einar Westre, Direktør Nett og Marked

Hvordan komme videre i utviklingen av reguleringen? Einar Westre, Direktør Nett og Marked Hvordan komme videre i utviklingen av reguleringen? Einar Westre, Direktør Nett og Marked Driver NVE soft-boksing med bransjen hvor aktørene spilles ut mot hverandre? Nettpolitikk Vi skal frakte mer fornybar

Detaljer

Høringsuttalelse på gjennomgang av Statnetts regulering og forslag til oppfølging av kostnadsutvikling

Høringsuttalelse på gjennomgang av Statnetts regulering og forslag til oppfølging av kostnadsutvikling Deres referanse Vår referanse Dato Rapport 64/2015 HOW 28.9.2015 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstua 0301 Oslo Att.: Tore Langset Høringsuttalelse på gjennomgang av Statnetts

Detaljer

Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer

Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer Analyse utført for Energi Norge om forholdet mellom fremtidig kontantstrøm og selskapenes investeringsbehov Tittel Oppdragsgiver Nettselskapenes

Detaljer

Sentralnettariffen 2013

Sentralnettariffen 2013 Sentralnettariffen 2013 Statnett har vedtatt å holde et stabilt tariffnivå til våre kunder. På grunn av spesielt høye flaskehalsinntekter Ingress: vil merinntekten i løpet av året komme opp mot 3,5 mrd.

Detaljer

SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER

SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER Utbyggingen av kraftnettet har historisk gått hånd i hånd med økt verdiskaping og velferd etter hvert som vi har tatt elektrisiteten i bruk på stadig flere samfunnsområder. Kraftnettet

Detaljer

Hva vil gi verdiskapning i nettvirksomhet? Investeringer og effektivisering Finansiell planlegging Verdisetting av nettselskap

Hva vil gi verdiskapning i nettvirksomhet? Investeringer og effektivisering Finansiell planlegging Verdisetting av nettselskap Hva vil gi verdiskapning i nettvirksomhet? Investeringer og effektivisering Finansiell planlegging Verdisetting av nettselskap 22. mar. 2011 www.xrgia.no post@xrgia.no Innhold 1. Investeringer og effektivisering

Detaljer

Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling

Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling 64 2015 R A P P O R T Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat

Detaljer

Reguleringsmodellen for monopolkontroll av nettfunksjonene i kraftmarkedet

Reguleringsmodellen for monopolkontroll av nettfunksjonene i kraftmarkedet Reguleringsmodellen for monopolkontroll av nettfunksjonene i kraftmarkedet 1 2 3 Forord Rapporten fra Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende reguleringsmodellen for monopolkontroll av nettfunksjonene

Detaljer

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet 2015 HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Torfinn

Detaljer

Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet

Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet Er det hensiktsmessig med tiltak fra myndighetene for å fremskynde en utbygging? Asle Tjeldflåt Lisbeth Vingås 18 2004 03635378 03635378 03635378 03635378

Detaljer

Høringssvar 19. september 2005

Høringssvar 19. september 2005 Høringssvar 19. september 2005 Endringer i forskrift om leveringskvalitet, måling og avregning og teknisk rapportering, inntektsrammer og tariffer. EL & IT Forbundet viser til mottatt høringsbrev fra Norges

Detaljer

Saksgang Møtedato 03.12.12 Styret for Drangedal everk KF

Saksgang Møtedato 03.12.12 Styret for Drangedal everk KF Arkivsak-dok. 12/02379-1 Saksbehandler Jan Gunnar Thors Saksgang Møtedato 03.12.12 Styret for Drangedal everk KF Unntatt offentlighet jf. vedtektene BUDSJETT 2013 FOR DRANGEDAL EVERK KF Everksjefens innstilling

Detaljer

Aktuelle saker Nett og Marked. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Aktuelle saker Nett og Marked. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Aktuelle saker Nett og Marked EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon EBLs arbeid overfor små og mellomstore bedrifter Vi ønsker å forbedre oss Vi ønsker ikke å fremstå som fjerne i forhold

Detaljer

Automatisk måleravlesning og toveiskommunikasjon

Automatisk måleravlesning og toveiskommunikasjon Automatisk måleravlesning og toveiskommunikasjon Styringsinstrument eller avlesningsautomat? Olav Kolbeinstveit Asle Tjeldflåt 6 2006 R A P P O R T 0 7 3 3 5 6 4 Automatisk måleravlesning og toveiskommunikasjon

Detaljer

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i kontrollforskriften NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt 1 2012 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,

Detaljer

Fremtidens tariffer i D-nettet

Fremtidens tariffer i D-nettet EC Group Trondheim Beddingen 8 7014 Trondheim Oslo c/o Aker Brygge Business Center Postboks 1433 Vika 0115 Oslo T: (+47) 73 600 700 E: firmapost@ecgroup.no Fremtidens tariffer i D-nettet DISKUSJONSUNDERLAG

Detaljer

Regulering av fjernvarme

Regulering av fjernvarme CENTER FOR RESEARCH IN ECONOMICS AND MANAGEMENT CREAM publikasjon nr 3-2010 Regulering av fjernvarme Dag Morten Dalen, Espen R. Moen og Christian Riis Regulering av fjernvarme Utredning for Olje- og energidepartementet

Detaljer

Nettregulering - rammebetingelser

Nettregulering - rammebetingelser Nettregulering - Nettregulering - rammebetingelser rammebetingelser Kurs: Budsjettering og tariffering 15. - 16. september 2010 Svein Sandbakken 1 NETTREGULERING NVEs reguleringsmodell Effektivitetsmåling

Detaljer

Nasjonal nettariff Konsekvenser av en felles nettariff

Nasjonal nettariff Konsekvenser av en felles nettariff Nasjonal nettariff Konsekvenser av en felles nettariff Utarbeidet for EnergiNorge Februar 2010 Xrgia AS (2010) www.xrgia.no Rådmann Halmrasts vei 16, 1337 Sandvika Postboks 329, 1301 Sandvika Forfattere:

Detaljer

Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomheten. Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 70 2012

Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomheten. Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 70 2012 Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomheten Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 70 2012 R A P P O R T Endring i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,

Detaljer

Aktuelle tariffutfordringer 2009

Aktuelle tariffutfordringer 2009 Rapport Aktuelle tariffutfordringer 2009 Oppdragsgiver: KS Bedrift og Forum for Strategisk Nettutvikling (FSN) Kontaktperson: Svein Eriksen og Knut Lockert Dato: 1/10-09 Antall sider: 36 Prosjektansvarlig:

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp.)

Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp.) Effektivitetsanalyse av distribusjonsnettet og regional-/sentralnettet til Troms Kraft Nett AS basert på inntektsrammereguleringsmodell foreslått innført i 2007 av Rune Sandmo Berglund Masteroppgave i

Detaljer