Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 17. november 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 17. november 2014"

Transkript

1 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 17. november 2014

2 Dette er EB Et av Buskeruds største selskap Omsetning: mnok Driftsresultat: 427 mnok Utbytte: 186 mnok Verdi eiendeler: 9,8 mrd Kraft: Norges 9. største kraftprodusent 2,4 TWh fornybar kraftproduksjon fra elvekraft Produksjonen tilsvarer 2% av Norges elektrisitsbehov Nett: Norges 10. største nettselskap Nesten kunder Eier 80% av regionalnettet i Buskerud Tredje mest effektive nettselskap i 2013 blant 15 største nettselskap Laveste nettariff av Norges 15 største nettselselskaper i 2013 Ny fornybar energi: En aktiv utbygger Prosjektutvikling: Zephyr (vind) og NGK-utvikling (småkraft) Anlegg i drift; Drammen Fjernvarme, Miljøvarme, Midtfjellet Vindkraft (NGK-drift solgt i november 2014) Annen aktivitet: Godt posisjonert i selskap i vekst Fiber: Eier 29% av Viken Fiber (ca kunder) Entreprenør: Eier 40% av Nettpartner Kilde: EB, Pareto, selskapenes årsrapporter Note: Andel elektrisitet forutsetter elektrisitetskonsum på 120 TWh. Økonomiske nøkkeltall fra 2013

3 Forretningsstruktur for EB i dag Vannkraftproduksjon Infrastruktur Marked Ny fornybar energi Datterselskaper EB Kraftproduksjon AS EB Handel AS EB Nett AS Entreprenørholding AS EB Strøm AS EB Kundeservice AS Tilknyttede selskaper Hadeland Kraft AS Hellefoss Kraft AS Drammen Fjernvarme Hadeland Energinett AS Nettpartner Holding AS Viken FiberAS Hadeland og Ringerike Bredbånd AS Hadeland Energi Strøm AS Miljøvarme VSEB AS Norsk Grønnkraft AS Godfarfoss Kraft AS Øvrige eierskap Zephyr AS Midfjellet Vindkraft AS Konsernstøttefuksjoner Regnskap og finans Risikostyring IKT HR Informasjon og samfunnskontakt

4 Hovedtall - konsern Hovedtall - konsern 2014 (3. kv) 2013 (3. kv) Resultat (mill kr) Driftsinntekter EBITDA Driftsresultat Årsresultat Balanse (mill kr) Totalkapital Egenkapital Total rentebærende gjeld Netto rentebærende gjeld Egenkapitalandel 27,0 % 27,0 % 27,3 % 26,7 % 27,3 % 23,5 % 25,3 % Totalrentabilitet 3,0 % 10,3 % 6,2 % 5,9 % 6,3 % 6,2 % 7,3 % Egenkapitalavkasting etter skatt 2,9 % 11,8 % 13,9 % 10,6 % 11,4 % 12,7 % 12,1 % Kontantstrøm (mill kr) Netto likviditet fra driften Netto kontantstrøm til investeringer Andre nøkkeltall Produksjon (GWh) Realisert kraftpris (øre / kwh) 27,9 32,8 33,4 29,7 37,2 41,4 41,9 Antall nettkunder Antall ansatte (konsern) Antall ansatte (inkl tilknyttede selskap) Hensyntatt utviklingen i hydrologi og kraftpris er styret tilfreds med resultatutviklingen i konsernet

5 Driftsinntekter fordelt på forretningsområder 11 % 35 % 54 % Vannkraftproduksjon Infrastruktur Marked

6 Fokusområder 2014 Finansielt avlastende tiltak Restrukturering av kraftnett i Buskerud

7 NOK / MWh (snitt) MNOK EB har levert store utbytter i en periode med lavere kraftpriser og svak kontantstrøm fra driften Ordinært utbytte Kraftpris (2-år forward) Utbytte (3-års snitt)

8 Historisk og fremtidig kraftprisutvikling (NOK/kWh) Kilde: SKM, Nord Pool Spot, Nasdaq OMX Commodities

9 Netto gjeld / EBITDA Lavere kraftpriser gir svakere nøkkeltall og redusert kredittrating. 8,0x 7,0x 6,0x 5,0x 4,0x BBB+ BBB+ A- A- A- A- A- A- 5,8x 5,1x 3,4x 3,5x 3,7x BBB+ A- BBB+ 3,0x 2,0x 2,4x 3,2x 2,0x BBB BBB 1,0x BBB- 0,0x Q1 Q En rekke tiltak er iverksatt fra selskapets side og god dialog med eierne er etablert for å iverksette tiltak som krever eierforankring Kilde: Note: DNB Kredittanalyse, EB Kredittrating under BBB- regnes som «High Yield». Kredittrating fra øvrige banker: Pareto BBB+ Swedbank BBB+ (negative outlook) SEB BBB+ (stable) Nordea BBB (stabil) Danske Bank BBB (declining outlook) DNB BBB (stable)

10 Fokus på finansielt avlastende tiltak for å opprettholde finansiell fleksibilitet Redusere driftskostnader Effektivisere innkjøp, reforhandle eksisterende avtaler etc. Ta i bruk ny teknologi, effektivisere og automatisere arbeidsprosesser Redusere kraftprisrisiko Økt prissikring av kraft som gir bedre forutsigbarhet Utsette investeringer Nyinvesteringer og vedlikehold innen kraftproduksjon og nett utsettes Investeringer for å opprettholde forsyningssikkerhet på nett prioriteres Salg av ikke-strategisk aktiva som styrker kredittrating

11 Nettselskap i Norge står ved et Veiskille I Massive investeringer for nettselskap i kommende år For EB Nett innebærer dette planlagte investeringer på 1,5 mrd neste 10 år II Store teknologiske endringer: Stort potensiale i utrulling av AMS / Smart Strøm Mye ny uregulerbar produksjon, større sluttbrukerfleksibilitet det vil være en kraftig teknologisk og drifts-messig utvikling spesielt i distribusjons-nettet fremover. III Langt større krav til nettselskap gjennom regulering: Samfunnet har større krav til leveringssikkerhet og beredskapshåndtering Økte krav fra EU IV Kompetanse: Generasjons-skifte, mange ansatte med mye kunnskap på vei ut Datasikkerhet og grensesnittet mellom IKT og de tradisjonelle elkraft-fagene vil være en økende utfordring V Store variasjoner i effektivitet og nettleie mellom nettselskap

12 AMS og smartgrid Avanserte måle-, overvåking og styringssystem; - det viktigste TEKNOLIGI-LØFTET for bransjen på lenge Multi Utility Automatisere / effektivisere

13 Rammebetingelser i endring som gir insentiver til sammenslåinger og effektiv utbygging og drift Reiten-utvalget leverte sin rapport i mai i år Innføring av DSO Selskapsmessig og funksjonelt skille Kostnadsnorm vs Fra tre til to nettnivåer Implementering av Eldirektiv 3 Vi tror dette vil føre til strukturendringer blant nettselskap i Norge

14 Restrukturering av kraftnett representerer stort verdiskaping for både EB og kunder Kilde: Note: Thema Consulting Group Endring i nettleie forutsetter kunder med et årlig strømforbruk på kwh

15 Kort status per område OMRÅDE STATUS VERDI (MNOK) KOMMENTAR Vannkraftproduksjon Kraftnett Lavere kraftpris reduserer lønnsomheten dramatisk. Totalhavari på Døvikfoss kraftstasjon. Sterk regional stilling, godt posisjonert for konsolidering og realisering av verdiutviklingspotensiale i Buskerud-regionen, fokus på effektiv drift Strømsalg 30 God kundevekst og interessant verdiutviklingspotensiale Fiber 520 Vindkraft 110 Varme 30 Entreprenør 100 Fortsatt sterk vekst. Økonomiske resultater og verdiutvikling i henhold til forretningsplan. Solid posisjon med Lyse som samarbeidspartner Viktig bidragsyter til utbygging av ny vindkraft i Norge, men krevende marked med fallende priser. Intakte verdier Krevende marked på grunn av lavere3 kraftpriser. Tiltak for restrukturering iverksatt. Godt posisjonert etter fusjon med FEAS og etablering av Nettpartner. Gode muligheter for videre vekst og verdiskapende konsolidering av bransjen Kilde: Note: EB Verdi angir sum eiendeler for forretningsområde eller sum allokert kapital for øvrige områder (egenkapital + gjeld)

16 Fremtidsutsikter Krevende kraftmarked, men selskapet er godt posisjonert for strukturell vekst innen kraftnett Selskapets oppgave er å forfølge mål og strategier, innenfor rammen av den vedtatte eierstrategien, som kan øke aksjonærverdiene Selskapets posisjon til å øke verdiene gjennom strukturell vekst innen kraftnett synes svært god Styret forventer at det i løpet av de neste 5-10 årene vil skje store endringer i kraftmarkedet som vil gi nye forretningsmuligheter knyttet til effektivisering av kraftforsyningen Bransjens er preget av en forventning om stabilt lave kraftpriser i flere år fremover. Styret forventer derfor at resultat-bidraget fra kraftproduksjonvirksomheten frem mot 2020 vil bli vesentlig svakere enn det som er oppnådd de siste årene. Styret vurderer løpende tiltak for å styrke EBs finansielle nøkkeltall og rating, deriblant kraftprissikring, utsettelse av investeringer og realisering av aktiva utenfor kjernevirksomheten der dette har en positiv innvirkning på Ebs nøkkeltall og rating.

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 6. november 2012 Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer Konsernstrategi / eierstrategi Framtidsutsikter Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2013 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101 Årsrapport 2014 EB.NO - TLF. 03101 INNHOLD Hovedtall 5 Årsberetning 12 Regnskap konsern Resultat 22 Balanse 23 Kontantstrømoppstilling 24 Egenkapitaloppstilling konsern 25 Noter 26 Regnskap Energiselskapet

Detaljer

Styrets redegjørelse til eierne; Bakgrunn for foreslåtte endringer i kapitalstruktur og utbyttepolitikk for EB

Styrets redegjørelse til eierne; Bakgrunn for foreslåtte endringer i kapitalstruktur og utbyttepolitikk for EB Styrets redegjørelse til eierne; Bakgrunn for foreslåtte endringer i kapitalstruktur og utbyttepolitikk for EB SAMMENDRAG EB har de siste 20 årene gitt sine eiere en god verdiutvikling samtidig som betydelige

Detaljer

Endring i kapitalstruktur og utbyttepolitikk Styrets anbefaling

Endring i kapitalstruktur og utbyttepolitikk Styrets anbefaling Endring i kapitalstruktur og utbyttepolitikk Styrets anbefaling Formannskapet i Drammen 21. april 2015 Bakgrunn MNOK EB har historisk vist en solid verdiutvikling 6 000 Verdiutvikling EB 2001-2014 5 000

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2012

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2012 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal 2012 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

For store oppgaver, for lite penger?

For store oppgaver, for lite penger? THEMA Rapport 2012-03: SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER Offentlig For store oppgaver, for lite penger? Kraftsystemet er en kritisk infrastruktur, og kraftforsyningens betydning for samfunnets økonomiske aktiviteter

Detaljer

2012 i korte trekk. Renewable energy for the future

2012 i korte trekk. Renewable energy for the future 2012 i korte trekk Renewable energy for the future 2 Selskapsstruktur 1 % A-aksjer 99 % B-aksjer VANNKRAFT Uste Nes AS IFRS 2012 2011 2010 2009 2008 Resultat Konsern Driftsinntekter 616 634 344 664 322

Detaljer

2011 EB.NO - TLF. 03101

2011 EB.NO - TLF. 03101 Årsrapport 2011 Følg byggingen av Embretsfoss 4, et av de største fornybare energiprosjektene som gjennomføres i Norge i dag. Scan QR-coden og du kan se siste film. EB.NO - TLF. 03101 Bildet er tatt av

Detaljer

Energiselskapet Buskerud AS mars 2009

Energiselskapet Buskerud AS mars 2009 Registreringsdokument Energiselskapet Buskerud AS Energiselskapet Buskerud AS mars 2009 Boks 1602 3007 Drammen Sentralbord: 31 01 30 00 Telefaks: 31 01 30 01 Prospektet er utarbeidet i samarbeid med Registreringsdokument

Detaljer

Årsrapport 2012 1 Hafslund årsrapport 2012

Årsrapport 2012 1 Hafslund årsrapport 2012 Årsrapport 2012 1 Hafslund årsrapport 2012 Nøkkeltall Millioner kroner 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 RESULTAT (eksklusive REC) Salgsinntekter 11 466 13 704 15 829 10 670 11 056 8 625 9 799 EBITDA

Detaljer

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse Årsrapport 2010 Vi sprer energi og skaper fornyelse Innhold Viktige hendelser................................ 4 Hovedtall........................................ 5 Dette er EB......................................

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal 2011 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Aksjonærrapport. 4. kvartal 2010

Aksjonærrapport. 4. kvartal 2010 Aksjonærrapport 4. kvartal 2010 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 6 Resultatenheter 6 Andre forhold 11 Framtidsutsikter 12 Resultat og balanse 13 Kontantstrømanalyse 14 Noter

Detaljer

Aksjonærrapport. 3. kvartal 2011

Aksjonærrapport. 3. kvartal 2011 Aksjonærrapport 3. kvartal 2011 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 5 Resultatenheter 6 Andre forhold 9 Framtidsutsikter 10 Resultat og balanse 11 Kontantstrømanalyse 12 Noter

Detaljer

Hafslund 2002. Kapitteltittel/hovedheading settes i Trebuchet norm 16 pt/20 pt, sperring 2 ÅRSRAPPORT

Hafslund 2002. Kapitteltittel/hovedheading settes i Trebuchet norm 16 pt/20 pt, sperring 2 ÅRSRAPPORT BBDO Oslo Foto: Alexander Hagstadius, Bård Ek, Getty Images Hafslund 2002 Kapitteltittel/hovedheading settes i Trebuchet norm 16 pt/20 pt, sperring 2 Hafslund ASA Sommerrogt. 1 Postboks 2468, Solli N-0202

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Årsrapport. Årsrapport 2014. Lyse Energi AS. Regnskap

Styrets melding og regnskap / 2014 / Årsrapport. Årsrapport 2014. Lyse Energi AS. Regnskap Styrets melding og regnskap / 2014 / Årsrapport Årsrapport 2014 Lyse Energi AS Regnskap 1 Innhold Nøkkeltall Årsberetning Erklæring Resultatregnskap Utvidet konsolidert resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 Styrets beretning 2012 Hafslund har i 2012 fokusert på å videreutvikle posisjonen som et ledende energikonsern, med hovedfokus på kjerneområdene produksjon, nett, varme og marked. Konsernet vokser organisk

Detaljer

Aksjonærrapport. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Aksjonærrapport. 1. halvår og 2. kvartal 2010 Aksjonærrapport 1. halvår og 2. kvartal 2010 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 6 Resultatenheter 6 Andre forhold 11 Framtidsutsikter 12 Resultat og balanse 13 Kontantstrømanalyse

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSERNSJEFEN HAR ORDET

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSERNSJEFEN HAR ORDET årsrapport 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSERNSJEFEN HAR ORDET 3 ORGANISJON 6 Forretningsområde energi 6 Forretningsområde nett 7 Forretningsområde marked 7 Øvrig virksomhet 8 1. ÅRSBERETNING 9 Strategi 10

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Energi får ting til å skje

ÅRSRAPPORT 2008. Energi får ting til å skje ÅRSRAPPORT 2008 Energi får ting til å skje 1 Visjon, mål og strategi Vardar er et holdingselskap med visjon å utvikle verdier for eier gjennom aktivt eierskap knyttet til selskapets investeringer. Vardar

Detaljer

Årsrapport. Fornybar energi for framtiden. Renewable energy for the future

Årsrapport. Fornybar energi for framtiden. Renewable energy for the future Årsrapport 2010 Fornybar energi for framtiden Renewable energy for the future 1 Høydepunkter 2010 APRIL 1. april fikk vindparken Tooma I i Estland endelig godkjennelse fra myndighetene. Parken består av

Detaljer

Aksjonærrapport 1. kvartal 2009

Aksjonærrapport 1. kvartal 2009 Aksjonærrapport 1. kvartal 2009 Innhold: Hovedpunkter 1. kvartal 3 Nøkkeltall 4 Sammendrag 1. kvartal 4 Kontantstrøm og kapitalforhold 5 Risikoforhold 5 Resultatenheter 6 Andre forhold 9 Utsikter 9 Resultat

Detaljer

For store oppgaver, for lite penger?

For store oppgaver, for lite penger? Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-08-4 For store oppgaver, for lite penger? - Kan restrukturering bidra til å løse investeringsutfordringen for kraftbransjen i Sør-Norge? På oppdrag fra Agder Energi Februar

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Capital Markets Day. 13. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Capital Markets Day. 13. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund ASA Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet Capital Markets Day 13. mai 2003 Konsernsjef Rune Bjerke Agenda Nye Hafslund ved Rune Bjerke Hafslund Strømsalg ved Tove Pettersen Hafslund Sikkerhet

Detaljer

Årsrapport 2009. grønn. Vi leverer kraft

Årsrapport 2009. grønn. Vi leverer kraft Årsrapport 2009 grønn Vi leverer kraft 1 Kort historikk Høydepunkter 2009 1919 Elektrisitet Forsyningen i Buskerud ble etablert. 1955 Beslutning om kjøp av fallrettigheter for Mykstufoss kraftverk. 1962-1967

Detaljer

HOVEDTALL INNHOLD NØKKELTALL. Fra resultatregnskapet (mill. kroner) 2014 2013 2012 2011 2010. Fra balansen. Fra kontantstrømanalysen

HOVEDTALL INNHOLD NØKKELTALL. Fra resultatregnskapet (mill. kroner) 2014 2013 2012 2011 2010. Fra balansen. Fra kontantstrømanalysen ÅRSRAPPORT INNHOLD HOVEDTALL OG NØKKELTALL 3 PERSONAL, HESE OG SIKKERHET 3 HOVEDTALL Fra resultatregnskapet (mill. kroner) 2014 2013 2012 2011 2010 Driftsinntekter 1 212 1 315 1 044 1 389 1 418 EBITDA

Detaljer