Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga"

Transkript

1 Næringsutvikling og verdiskaping Adm. dir. Olav Linga

2 Markedsområde - Eiere Eierkommuner: Karmøy kommune 44,84% Haugesund kommune 31,97% Tysvær kommune 9,80% Vindafjord kommune 6,85% Sveio kommune 5,05% Bokn kommune 1,08% Utsira kommune 0,41%

3 Vedtekter 3, selskapets formål Selskapets formål skal være produksjon, overføring og omsetning av energi for således å sørge for en sikker, rasjonell og rimelig energiforsyning -, samt hva hermed står i forbindelse, herunder delta i andre foretak som driver tilsvarende virksomhet. Selskapet kan også delta i annen næringsvirksomhet i Nord-Rogaland/Sunnhordland, som er av vesentlig betydning for regionen, gjennom hel- eller deleigde selskap.

4 FAKTA Kraftproduksjon : GWh (direkte + indirekte) Overføringsnett : km Trafostasjoner : 15 Nettstasjoner : 2000 Kunder :

5 Markedsandeler Privatkunder 90,7 % (landsgj.snitt 75,8 % iht. NVE-rapport) Næringskunder 80,7 % (landsgj.snitt 69,2 % iht. NVE-rapport)

6 Økonomi Omsetning 463 mill. 589 mill. 594 mill. 695 mill. - Resultat etter skatt 128 mill. 133 mill. 111 mill. 171 mill. - Totalkapital mill mill mill mill. - Egenkapital mill. 813 mill. * 825 mill. 893 mill. - Egenkapitalandel 65,9 % 45,1 % * 44,6 % 47,3 % Siden fusjonen i 1998 er det utbetalt ca. 600 mill. i utbytte og renter på ansvarlig lån. * Kr. 400 mill. overført fra egenkapital til ansvarlig lån pr

7 Skapte verdier - kjernevirksomhet Utbygging av kraftproduksjon : Nyverdi : 2 milliarder NOK Utbygging av infrastruktur - nett i regionen : Nyverdi : 2 milliarder NOK Vi skal fortsatt forvalte dette videre på en god og ansvarsfull måte for eierne

8 HK forhold til samfunnet Lønnsomme arbeidsplasser : 200 ansatte Kjøper av varer og tenester : 120 MNOK Direkte skattebidrag : 50 MNOK Utbytte til eierne : 112 MNOK årlig

9 Målene våre: Sikker og rasjonell energiforsyning til Haugalandet Lønnsomt energiselskap med god avkastning til eierne Videreutvikle eksisterende kjernevirksomhet Engasjere oss i nye energiformer og framtidsrettet infrastruktur Lønnsom næringsutvikling som hører naturlig til våre kjerneområder og som gir regionale synergieffekter

10 VISJON Vi gir kraft til en sterk og attraktiv region

11 Eierinteresser SKL Bredt spekter av eierinteresser Tysseland Kraftlag 40 % Vestkraft 20 % SørVest Varme 49 % Haugaland Gass 51 % Ulla-Førre Gasnor 40,50 % 2,54 % 21,73 % Gass senteret 5,26 % Naturgassens hus 1,73 % Carbontech 35 % Energis 50 % Haugaland Enøk 75 % Hgl. Næringsutvikling 100 % Lufthavnutbygging 100 % Visjonarium Vestland 50 % Haugesund Travel 30 % Karmsund Fiskemel 8,33 %

12 Pågående prosjekter BØ Kogenerering 3 GWh SKÅREDALEN Fjernvarme 20 GWh Bredbånd Pilotprosjekt Førre og Skåredalen RØDNE Småkraftverk 35 GWh SPANNE SørVest Varme AS Generalplan for utnyttelse av avfall SAUDA CO-fyrt kraftvarmeverk 108 GWh Samarbeid med Eramet Karmøy Vindkraft Samarbeid med Norsk Hydro UTSIRA Vind-hydrogen system 3 GWh Samarbeid med Norsk Hydro HAUGALAND NÆRINGSPARK Naturgass fra Haugaland Gass, Carbontech

13 Kraftutbygging - framskaffe mer energi Rødne: 10 MW / 35 GWh Sauda: CO-fyrt kraftvarmeverk 13,5 MW / 108 GWh Småkraftverk Vindkraft Gasskraftverk?

14 Bredbånd STATUS Investering : 300 km med fiber. Verdi : NOK 60 mill To pilotprosjekter: Tilbyr: Førresfjorden Skåredalen Internett, digital TV, videoleie og telefoni (288 kontrakter er inngått) Arbeider med strategi for videre storsatsing i regionen

15 Bredbånd Hvorfor skal HK satse på bredbånd og fiber? Utleie av fiberkapasitet til teleoperatører. Våre kunder etterspør tjenester innenfor: - Internett - Digitalt TV - Video utleie - Telefoni - ++ Økt oppmerksomhet hos ny generasjon med kunder.

16 Bredbånd Hvilke synergier gir dette for regionen? Tilrettelegge for moderne infrastruktur for industri og tjenesteytende næring Tilrettelegge for rekruttering av kompetanse til regionen Lokal innkjøp av varer og tjenester Bredbånd vil være en forutsetning for verdiskaping og utvikling i regionen

17 Haugaland Gass - Haugaland Næringspark Eiere: Haugaland Gass: Haugaland Kraft 51% Tysvær kommune 49% Haugaland Næringspark: Haugesund, Karmøy, Bokn, Tysvær 25% hver Formål: - Skaffe etablerere innen gassrelatert næring - Omsetning av naturgass - Utbygging av infrastruktur i næringsparken

18 Haugaland Gass - Haugaland Næringspark Hvorfor er Haugaland Kraft engasjert i Haugaland Gass/ Haugaland Næringspark? Tilrettelegge for industrietableringer i regionen på kommersielle betingelser Skape vekst for selskapet gjennom produksjon, overføring og omsetning av energi Utnytte de energifortrinn som Haugalandet har gjennom tilgang til naturgass

19 Haugaland Gass - Haugaland Næringspark Hvilke muligheter gir dette for regionen? Investeringsbehov på ca 200 MNOK lokalt for å etablere gasstransport og infrastruktur Etableringen vil gi et grunnlag for store investeringer lokalt Nye arbeidsplasser Direkte synergier til eksisterende industri/næring ved salg /kjøp av tjenester Interkommunalt tilrettelegging for gassindustri i Norge

20 Fjernvarme på Haugalandet Fjernvarmesalg i dag: Skåredalen...: 1,2 GWh Bø...: 1 GWh Potensiale: 20 GWh 3 GWh SørVest Varme as : Forbrenningskapasitet på tonn avfall Energipotensiale : GWh

21 Fjernvarme på Haugalandet Hvorfor skal HK engasjere seg i fjernvarme/avfallsforbrenning? Skape vekst for selskapet gjennom produksjon av energi Tilrettelegge for en fremtidsrettet energiutnyttelse Tilrettelegge for reduserte energikostnader for lokal industri Bidra til å løse et fremtidig avfallsproblem i regionen

22 Fjernvarme på Haugalandet Hvilke fordeler gir dette for regionen? -Skaffe ny og mer energi til regionen - Kundene får energi til en lavere kostnad - Styrker industriens konkurransekraft - En av de mest miljøvennlige avfallshåndteringsprosesser - Forutsigbare avfallshåndteringskostnader

23 Sauda - Eramet CO-fyrt kraftvarmeverk: 13,5 MW / 108 GWh Energiproduksjon basert på restgasser fra Eramet. HK skal eventuelt delta for å produsere energi innenfor definerte lønnsomhetskrav. Synergier kan ligge innefor utnyttelse av spillvarme. Vurderer ulike tekniske løsninger og samarbeidsalternativer.

24 Flyplassutvikling Lufthavnutbygging AS Haugaland Kraft eier selskapet 100% Regionen har nå en flyplass som håndterer utenrikstrafikk og dagens flytyper Bedre tilbud til regionen Trafikkvekst på flyplassen Sterkt ønske fra eiere og næringsliv Kan bli en attraktiv nisjeflyplass for landsdelen

25 Verdiskaping er mer enn penger Vi ønsker å bidra til: at Haugalandet er en god plass å bo at Haugalandet framstår som en sterk og attraktiv region å støtte opp om tiltak som er positive for regionen og innbyggerne

26 Energiselskapene sine fortrinn Eksisterende infrastruktur Synergier mot kjernevirksomhet - drift - vedlikehold - overvåking Eksisterende kunder Lokal merkevare - trygghet Finansiell styrke

27 Energiselskapene sine utfordringer Holde fokus på kjernevirksomhet I tillegg til kapital, så må en ha ledelse, kompetanse, ressurser og gjennomføringsevne Forankring hos eiere og i organisasjonen Risikohåndtering - krav til lønnsomhet Kunde / markedsorientering

28 Oppsummering Fokus på kjernevirksomhet Sikker og rasjonell energiforsyning er vår hovedoppgave Skal engasjere oss i nye energiformer og fremtidsrettet infrastruktur Lønnsom næringsutvikling som hører naturlig til vår kjernevirksomhet, og som gir synergieffekter Bidra til økt verdiskaping og utvikling for våre eiere Gjøre våre kunder mest mulig fornøyd, slik at våre produkter og tjenester er det naturlige førstevalg

ÅRSRAPPORT 2009 Januar - Februar November - Desember M ktober ars - er - O A b pr 09 m il et p e S t s M u a g u A - u J - i i n l u i J

ÅRSRAPPORT 2009 Januar - Februar November - Desember M ktober ars - er - O A b pr 09 m il et p e S t s M u a g u A - u J - i i n l u i J ÅRSRAPPORT 2009 November - Desember Januar - Februar September - Oktober 09 Mars - April Juli - August Mai - Juni «Battersea station» av Norun Høines Innhold 5 Nøkkeltall 7 Lederen 9 Om Haugaland Kraft

Detaljer

Hvordan kan et regionalt energiselskap bidra til næringsutvikling og verdiskaping?

Hvordan kan et regionalt energiselskap bidra til næringsutvikling og verdiskaping? Energi og verdiskaping Haugesund 10.-11. august 2004 Hvordan kan et regionalt energiselskap bidra til næringsutvikling og verdiskaping? Atle Neteland, adm.dir. BKK Kort om BKK Hvilke utfordringer har vi?

Detaljer

Konsernstrategi 2010 2015

Konsernstrategi 2010 2015 Konsernstrategi 2010 2015 Visjon: Bakgrunn Ringeriks-Kraft skal være et regionalt energikonsern med sterk regional eierstruktur og tilstedeværelse. Vi vil arbeide for at Ringeriksregionen kjennetegnes

Detaljer

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP ÅRSRAPPORT & REGNSKAP 1 2 INNHOLD LEDER 5 NØKKELTALL 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 9 ÅRSBERETNING 2011 10 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 20 NOTER 22 NOTE 1 Regnskapsprinsipper 22 NOTE

Detaljer

KRAFTKALENDEREN 2013: HAUGESUND BILLEDGALLERI

KRAFTKALENDEREN 2013: HAUGESUND BILLEDGALLERI ÅRSRAPPORT 2012 1 KRAFTKALENDEREN 2013: HAUGESUND BILLEDGALLERI I 2013 runder Haugesund Kunstforening 100 år, Derfor ble bilder fra Haugesund Kustforening valgt til å pryde Kraftkalenderen for 2013. Olav

Detaljer

Foto: Haakon Nordvik Foto Styret 2014: Jørgen Freim Design, illustrasjon, layout: Kjell Jakobsen, post@kjelljakobsen.no

Foto: Haakon Nordvik Foto Styret 2014: Jørgen Freim Design, illustrasjon, layout: Kjell Jakobsen, post@kjelljakobsen.no ÅRSRAPPORT 2014 Foto: Haakon Nordvik Foto Styret 2014: Jørgen Freim Design, illustrasjon, layout: Kjell Jakobsen, post@kjelljakobsen.no 2 INNHOLD LEDER 4 NØKKELTALL 6 ENGLISH SUMMARY 7 DETTE ER HAUGALAND

Detaljer

DETTE ER HAUGALAND KRAFT

DETTE ER HAUGALAND KRAFT INNHOLD LEDER 4 NØKKELTALL 6 ENGLISH SUMMARY 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 8 ÅRSBERETNING 2013 9 AKTIVITETER 2013 MARKED/ORGANISASJON 13 STYRET 2013 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 17 KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Detaljer

Selskapskontroll Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Bokn og Utsira kommuner. Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS

Selskapskontroll Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Bokn og Utsira kommuner. Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS Selskapskontroll Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Bokn og Utsira kommuner Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS 1 Sammendrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling fra kontrollutvalgene

Detaljer

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013 LYSE ENERGI AS Styrets melding til eierne 2013 Innhold 3 Forord 4 Lyse i et nøtteskall 6 Eierskap 7 Eiernes strategi 8 Strategi 2020: Strategiske hovedområder 9 Strategi 2020: Mål for perioden 10 Investeringsprogram

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund Næring og Havn KF Saksframlegg Dato: 16.04.2015 Arkiv: :FA - U01 Arkivsaksnr.:15/762 Journalpostløpenr.:2015011591 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund næring

Detaljer

Styrets melding til eierne 2010

Styrets melding til eierne 2010 Styrets melding til eierne 2010 Forsidebildet er fra Wiig Gartneri på Orre. Med gass fra Lyse er det mulig med vinterproduksjon av tomater. Jenta på bildet er Wiigs barnebarn, Dina Wiig. Foto: Signe Christine

Detaljer

Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass

Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass Tickel. 6 Mål og tiltak for satsingsområdene for energibruk og energiproduksjon i vår region til 2015 Sir Crispin 6.01 Nasjonale og fylkeskommunale

Detaljer

EIERKOMMUNENE I AGDER ENERGI EIERsKApsMELDING Eierskapsmelding

EIERKOMMUNENE I AGDER ENERGI EIERsKApsMELDING Eierskapsmelding E I E R KO M M U N E N E I AG D E R E N E R G I eier s kaps ME L D I N G Eierskapsmelding Innhold 1 Forord fra Arbeidsutvalgets leder 2 Innledning 3 Om Agder Energi 4 Eierkommunene i Agder Energi definerer

Detaljer

Til tjeneste. Innhold ÅRSRAPPORT 2005. det viktigste fremtidige kommunikasjonsnettet på nordnorske hender. Leder 3

Til tjeneste. Innhold ÅRSRAPPORT 2005. det viktigste fremtidige kommunikasjonsnettet på nordnorske hender. Leder 3 ÆrMERE Innhold ÅRSRAPPORT 2005 Til tjeneste Leder 3 Dette er Troms Kraft 4 Hovedtall 2005 5 Da fiber kom til bygda 6 Dårlig vær gjør oss dyktige 8 Vi har fått sjumilsstøvler 10 Får vi låne litt strøm av

Detaljer

[STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR LYSE ENERGI AS]

[STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR LYSE ENERGI AS] 2011 01. mars 2011 [STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR LYSE ENERGI AS] [Vedtatt av Stavanger bystyre den 21.03.11. Følgende aksjonærer har sluttet seg til eierstrategien: Stavanger kommune, Sandnes

Detaljer

Endringsvillig konsernsjef. Sparer millioner på samarbeid. Full gass mot 2010. Snart ferdig oppgradert ÅRSRAPPORT 2004. Hans August Hanssen:

Endringsvillig konsernsjef. Sparer millioner på samarbeid. Full gass mot 2010. Snart ferdig oppgradert ÅRSRAPPORT 2004. Hans August Hanssen: SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2004 04 Hans August Hanssen: Endringsvillig konsernsjef Kraftverket på Rødberg: Sparer millioner på samarbeid Gasskraft i Grenland: Full gass mot 2010 Skagerak Nett: Snart ferdig

Detaljer

Aktivt Eierskap enkelt forklart

Aktivt Eierskap enkelt forklart VEILEDER TIL AGDER-KOMMUNENES EIERSKAP I AGDER ENERGI Aktivt Eierskap enkelt forklart Innhold 1 Sørlandets eget energiselskap 2 Visjon, kjernevirksomhet og satsing 3 Verdiskaping i energibransjen 4 Avtalene

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Lyse Energi AS Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 19. juni 2007 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 38 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har utelukkende

Detaljer

KLAR FOR FRAMTIDEN INNHOLD

KLAR FOR FRAMTIDEN INNHOLD Årsmelding 2014 2 ÅRSMELDING 2014 EIERE ADMINISTRERENDE DIREKTØRS BERETNING ÅRSMELDING 2014 3 KLAR FOR FRAMTIDEN Vi har lagt bak oss enda et driftsår i Dalane energis lange og tradisjonsrike historie.

Detaljer

Høydepunkter 2008. Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard.

Høydepunkter 2008. Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard. årsrapport 2008 Høydepunkter 2008 n HAVBASERT KRAFTPRODUKSJON I januar 2008 stiftet Troms Kraft sammen med Salten Kraftsamband og Narvik Energi selskapet NordNorsk Havkraft AS, hvor de tre kraftselskapene

Detaljer

Visjon Foretakets visjon slår fast en tydelig kunde- og markedsorientering:

Visjon Foretakets visjon slår fast en tydelig kunde- og markedsorientering: Styrets beretning Konsernets virksomhet Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon og salg av energi- og telekomprodukter,

Detaljer

Jakter på bredbåndsmuligheter

Jakter på bredbåndsmuligheter BKK Bredbånd er alltid på hugget etter å gi sine kunder de beste bredbåndsløsningene. Jakter på bredbåndsmuligheter BKK Bredbånd er en aktiv aktør i bredbåndsmarkedet og er hele tiden på hugget etter nye

Detaljer

Årsmelding 2011. Kraftkonsernet SKS. Salten Kraftsamband AS. www.sks.no

Årsmelding 2011. Kraftkonsernet SKS. Salten Kraftsamband AS. www.sks.no Årsmelding 2011 Kraftkonsernet SKS SKS har vilje og evne til å tenke nytt, være innovativ og kreativ. Selskapet velger å ha en proaktiv tilnærming til fremtiden, gjerne i samarbeid med andre. Konsernet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/751 MIDTNETT BUSKERUD AS - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/751 MIDTNETT BUSKERUD AS - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/751 MIDTNETT BUSKERUD AS - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET Rådmannens innstilling: 1. Vedlagte eierstrategi vedtas. 2. Selskapets vedtekter

Detaljer

Hafslund årsrapport 2008 Framtiden er fornybar

Hafslund årsrapport 2008 Framtiden er fornybar Hafslund årsrapport 2008 Framtiden er fornybar Vi har lang erfaring innen fornybar energi, og vi vil forsterke denne innsatsen i årene som kommer. Det startet med vannkraften. Sammen med fjernvarme, bioenergi

Detaljer

Årsrapport. strøm telefoni bredbånd naturgass varme

Årsrapport. strøm telefoni bredbånd naturgass varme Årsrapport 2008 strøm telefoni bredbånd naturgass varme Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2008 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning, forretningsåret 2008 7 Resultatregnskap

Detaljer

Virksomhet utenfor inntektsrammen

Virksomhet utenfor inntektsrammen Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-17-6 Virksomhet utenfor inntektsrammen På oppdrag fra Defo og KS Bedrift mai 2012 THEMA Rapport 2012-13 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: DEF-2012-01 Rapportnavn:

Detaljer

SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2005 ÅRSRAPPORT 2005

SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2005 ÅRSRAPPORT 2005 SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2005 05 ÅRSRAPPORT 2005 Innhold Skagerak Energi... 4 Skagerak Kraft...10 Skagerak Nett...14 Forretningsutvikling... 18 Årsberetning... 23 Årsregnskap... 31 English Summary...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2004. Dette er Troms Kraft 4. Hovedtall 2004 5. Direktøren har ordet 7. Pålag med naturen 8. Fra ild til vann 10. Miljø skaper miljø 12

ÅRSRAPPORT 2004. Dette er Troms Kraft 4. Hovedtall 2004 5. Direktøren har ordet 7. Pålag med naturen 8. Fra ild til vann 10. Miljø skaper miljø 12 ULTUR OG MILJØ Innhold ÅRSRAPPORT 2004 Dette er Troms Kraft 4 Hovedtall 2004 5 Direktøren har ordet 7 Pålag med naturen 8 Fra ild til vann 10 Miljø skaper miljø 12 Fornybar kulturell energi 14 Lokalpatrioten

Detaljer