FJERNVARME OG NATURGASS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FJERNVARME OG NATURGASS"

Transkript

1 GASS Konferansen i Bergen april 2003 FJERNVARME OG NATURGASS Innhold 1. Fjernvarme Status, rammebetingsler og framtidig potensiale 2. Naturgass i Midt-Norge Status, rammebetingsler og framtidig potensiale 3. Fjernvarme og naturgass En naturlig løsning i Midt-Norge? Trondheim Energiverk Fjernvarme AS Egil Evensen Adm.direktør

2 Fjernvarme i Norden, TWh Nor Is Fin Dan Sve tot

3 Longyearbyen 46 Senja 3 Tromsø 32 Trondheim 400 Ålesund 52 Bodø 6,5 Mo i Rana 58 levanger2 Stjørdal 4 Kirkenær7 Kongsv.8 Trysil 32 Hamar 3 Gardermoen 45 OSL 35 Oslo 900 Akershus Alle tall i GWh Ål 4 Notodden 5 Stav. 1,5 Jæren 5 Kr.S. 11 Horten 4 alle tall i GWh Bærum 71 Drammen 52 Nedre Eiker 2 Fredrikstad 220

4 NASJONALE RAMMEBETINGELSER Målsetting: St.meld nr 29 ( ) ENERGIMELDINGEN Økt energiproduksjon må i større grad baseres på nye, fornybare energikilder. Økt bruk av vannbåren varme på 4 TWh/år innen Økt produksjon av vindkraft på 3 TWh/år innen Redusert avhengighet av elektrisk oppvarming.

5 NASJONALE RAMMEBETINGELSER St.meld nr 54 (2000/2001) KLIMAMELDINGEN Målsetting for energisektoren: Bruk av mineraloljer til oppvarming skal reduseres med 25 % til Utarbeide en strategi for konvertering fra oljefyring til ny fornybar energi. Videreføre CO 2 -avgiften på bruk av mineralolje. Utarbeide en nasjonal handlingsplan for vannbåren varme våren Øke utnyttingen av landbrukets fornybare energiressurser.

6 FJERNVARMEVIRKSOMHET Nasjonalt satsningsområde (4 TWh tilsvarer 2000 MW varmeeffekt) De vesentlige rammebetingelser er pris på alternativ energi (olje/el.pris) Mulighet for å søke om økonomisk støtte til investeringer fra Enova. Dette gjelder støtte for realisering av ulønnsomme prosjekter for å stimulere øket utbyggingsvekst, % investeringstøtte. Myndighetenes restriktive holdning til utbygging av ny kraftproduksjon (vannkraft/gasskraft) medvirker til øket interesse hos energiselskapene til investering i alternativ energiforsyning, for eksempel fjernvarme.

7 FJERNVARME I TRONDHEIM Økonomisk grunnlag for utbygging av fjernvarme i Trondheim er at TEV Fjernvarme s totale kostnader for fjernvarmeforsyning kan konkurrere med kundens alternative energikostnader (ofte el./olje). Totale kostnader for fjernvarmeforsyning: Produksjon Produksjonskostnadene varierer mellom øre/kwh : øre/kwh Distribusjon Et investeringsbehov på Kr 1 2 mill pr GWh : øre/kwh Adm, drift og vedlikehold : 5 10 øre/kwh Sum : øre/kwh Totalt er nødvendige investeringskostnader i området 3 4 milliarder kroner/twh

8 ADMINISTRATIVE RAMMEBETINGELSER FJERNVARMEKONSESJON Fjernvarmekonsesjon er en anleggskonsesjon innen et begrenset geografisk område Fjernvarmekonsesjon gir grunnlag for tilknytningsplikt for nye bygg Fjernvarmekonsesjon gir ikke bruksplikt Fjernvarmekonsesjon begrenser fjernvarmepris til el.pris. Eksisterende bygg berøres ikke av fjernvarmekonsesjon Konklusjon: Fjernvarmeforsyning drives som ordinær konkurranseutsatt virksomhet med fjernvarmepriser basert på alternativ energipris-prinsippet

9 Fjernvarme i Norge, TWh Sør-Vest Nord Midt Øst Totalt

10 TRONDHEIM ENERGIVERK AS - Engasjement i bruk av naturgass Gasskraft Industrikraft Midt-Norge Haltenkraft Vurdering av lokal kraftvarmeproduksjon i Trondheim Direkte bruk av naturgass Fjernvarmeproduksjon Naturgass Trøndelag AS

11 TEV FJERNVARME Bruk av gass i fjernvarmeanleggene TEV Fjernvarme har en målsetting om å bruke gass som topplast og effektreserve i stedet for olje Eksisterende og planlagt gassbruk i fjernvarmeanleggene Heggstadmoen varmesentral 2 MW deponigass fra jan -94 Lilleby varmesentral 30 MW naturgass (LNG) fra des 97 Nidarvoll varmesentral 25 MW propangass (LPG) fra nov 00 Tilrettelagt for bruk av naturgass Dragvoll varmesentral 25 MW propan/butan (LPG)planlagt fra des. 03 Vil tilrettelegges for bruk av naturgass RiT varmesentral Konvertering av 3 x 10 MW oljefyring til propangassfyring. Vil tilrettelegges for naturgass. Utsatt inntil videre

12

13

14 Fjernvarmelevering i Trondheim GWh Avfall Deponigass Spillvarme Varmepumpe Spotkraft Naturgass (LNG) Propan/Butangass (LPG) Olje Prognose

15 Energi levert fjernvarmenettet 2002 Avfall Deponigass Spillvarme Varmepumpe Naturgass ( LNG ) Biobrensel Propan/Butan (LPG) El.kjeler Olje GWh Jan Feb Mars April Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des

16 Lilleby Varmesentral - 30 MW naturgass (LNG)

17 Nidarvoll varmesentral - 25 MW propan/butan(lpg)

18 Nidarvoll varmesentral - 25 MW propan/butan (LPG)

19 Naturgass Trøndelag AS Eiere Statoil 35% TEV Fjernvarme 25% Gasnor 20% NTE 10% Trønderenergi 10% Målsetting: Distribusjon og salg av naturgass i Trøndelag

20 Aktivitetområde i Midt-Norge

21 Distribusjonsnett i Trondheim Mottaksanlegg for LNG 13 km hovedledning 5 km grenledninger Måle og ventilstasjoner

22 NATURGASS I NORGE Nasjonale rammebetingelser Nasjonale føringer er presentert i St.meld nr 9 ( ), Gassmeldingen Naturgass er den mest miljøvennlige av de fossile energikildene. Økt innenlands bruk av naturgass til erstatning for olje, kull, el.kraft. Mulighet for å søke om økonomisk støtte fra Enova til utbygging av distribusjonsanlegg for naturgass (eksklusiv gasskraftverk). Støtten skal være utløsende for prosjektet. De samfunnsmessige hensyn skal ivaretas gjennom tilskuddsordningen. Nødvendig med en god koordinering for å sikre en effektiv utnyttelse av Statens midler.

23 NATURGASS I NORGE Nasjonale rammebetingelser Gassmeldingen innstilling fra energi- og miljøkomiteen, 26/3-03 Vedtak II: Opprettelse av en garantiordning for utbygging av vannbåren varme (statsbudsjettet 2004) Vedtak III: Utrede samfunnsøkonomiske forhold ved en eventuell delvis statlig infrastrukturutbygging av naturgass (våren 2004) Vedtak VI: Forslag til nasjonalt hydrogenprogram (våren 2004)

24 Mill (Sm 3 /år) Naturgass Trøndelag AS Geografi/ volumer Teoretisk Kortsiktig Trondheim Skogn-Inderøy Fosen Orkdal Stjørdal

25 FJERNVARME OG NATURGASS - EN NATURLIG LØSNING I MIDT-NORGE? Markedsforhold Fjernvarme og naturgass konkurrerer delvis om samme varmemarked. Naturgass er velegnet som energikilde til industrivirksomhet som har lang brukstid og ofte krav til høyere temperatur (f.eks. damp). Fjernvarme med sin energifleksibilitet er velegnet for utnyttelse av lokale fornybare energikilder med forsyning til alminnelig varmemarked. Rammebetingelser Fjernvarme krever konsesjon Statlig intensjon om regulering av bruk av naturgass. Det er ikke økonomisk forsvarlig å bygge ut både fjernvarme- og naturgassforsyning til samme marked.

26 FJERNVARME OG NATURGASS - EN NATURLIG LØSNING I MIDT-NORGE? Konklusjon Utbygging av naturgassdistribusjon er generelt avhengig av forsyning til noen større industribrukere. Utbygging av naturgassdistribusjon til alminnelig varmemarked vil generelt være en biaktivitet basert på økt utnyttelse av et eksisterende distribusjonsanlegg. Fjernvarme med sin energifleksibilitet og bruk av fornybare energikilder er en bedre samfunnsøkonomisk løsning enn naturgassdistribusjon. Et fjernvarmeanlegg er et velegnet energiforsyningssystem for distribusjon av varmeenergi fra naturgass. I Trondheim brukes gassenergi til forsyning av % av energibehovet i fjernvarmeanlegget. Trondheim har både industribedrifter og fjernvarme som gjør at konklusjonen blir :

27 FJERNVARME OG NATURGASS - EN NATURLIG LØSNING I MIDT-NORGE? JA TAKK, BEGGE DELER! Takk for oppmerksomheten!

Energiutredning. Lurøy kommune

Energiutredning. Lurøy kommune Energiutredning Lurøy kommune 2007 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Energiutredning. Rødøy Kommune

Energiutredning. Rødøy Kommune Energiutredning Rødøy Kommune 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Fjernvarmens rolle i energisystemet

Fjernvarmens rolle i energisystemet 12 2014 R A P P O R T Fjernvarmens rolle i det norske energisystemet Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Rapport nr 12/2014 Analyse av energibruk i forretningsbygg Utgitt av: Forfattere: Norges

Detaljer

Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap?

Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap? Oppdraget utført av: Rapport nr. 9/2004 Norsk renholdsverksforening/ Forum for Biogass Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap? NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering R A P P O R T Rapport

Detaljer

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold 14.7.2009 1 1 Forord Intensjonen med energiplanen er å avklare nåværende og framtidige muligheter for energireduksjon og bruk av fornybare energikilder i kommunen. Det legges vekt på å vurdere mulighetene

Detaljer

Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass

Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass Tickel. 6 Mål og tiltak for satsingsområdene for energibruk og energiproduksjon i vår region til 2015 Sir Crispin 6.01 Nasjonale og fylkeskommunale

Detaljer

Lokal Energiutredning 2013

Lokal Energiutredning 2013 Lokal Energiutredning 2013 Forord Olje og energidepartementet har gjennom NVE laget en forskrift om energiutredninger som trådte i kraft 1.1.2003. Forskriften omhandler to deler, en regional og en lokal

Detaljer

Lokal Energiutredning for Tromsø kommune (1902)

Lokal Energiutredning for Tromsø kommune (1902) Lokal Energiutredning for Tromsø kommune (1902) Sist oppdatert mars 2014 Troms Kraft Nett AS Side 1 FORORD Lokal energiutredning Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Rapport 2006-014. Likebehandling av ny fornybar varme og kraft

Rapport 2006-014. Likebehandling av ny fornybar varme og kraft Rapport 2006-014 Likebehandling av ny fornybar varme og kraft ECON-rapport nr. 2006-014, Prosjekt nr. 46850 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-837-8 KIB/JMS/pil, BTE, 1. februar 2006 Offentlig Likebehandling

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR ØRSKOG KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR ØRSKOG KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR ØRSKOG KOMMUNE Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området, og slik bidra til en samfunnsmessig

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Lokal Energiutredning for Lenvik kommune (1931)

Lokal Energiutredning for Lenvik kommune (1931) Lokal Energiutredning for Lenvik kommune (1931) Sist oppdatert februar 2010 Utredningsansvarlig: Troms Kraft Nett AS Utførende: FORORD Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet Strategi for utbygging av vannbåren varme 2002 Olje- og energidepartementet 1 FORORD Økt bruk av vannbåren varme er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og er først og fremst et virkemiddel for å

Detaljer

Lokal energiutredning for Larvik kommune 2005

Lokal energiutredning for Larvik kommune 2005 Gå til Innhold Lokal energiutredning for Larvik kommune 2005 Skagerak Energi AS Selskapets kjernevirksomhet er kraftproduksjon, engrosomsetning og nettvirksomhet. Skagerak Energi er et konsern med følgende

Detaljer

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Kongsvinger Nord Kongsvinger Syd Eidsiva Bioenergi AS søker om en utvidelse av fjernvarmekonsesjonen nord

Detaljer

Politisk styring og lønnsomhet

Politisk styring og lønnsomhet SUM Report No. 12 Politisk styring og lønnsomhet En analyse av rammebetingelser for energiomlegging i byggeog eiendomssektoren i Norge Ingeborg Rasmussen, Jørgen Knudsen og Audun Ruud Centre for Development

Detaljer

--------------------------------- ENERGIUTREDNING for Ringerike kommune --------------------------------- www.ringeriks-kraft.no

--------------------------------- ENERGIUTREDNING for Ringerike kommune --------------------------------- www.ringeriks-kraft.no --------------------------------- ENERGIUTREDNING for Ringerike kommune 2009 --------------------------------- www.ringeriks-kraft.no Sammendrag Som områdekonsesjonær er Ringeriks-Kraft pålagt å utarbeide

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Slipp energien løs! - en politikk for realisering av fornybar energi

Slipp energien løs! - en politikk for realisering av fornybar energi Slipp energien løs! - en politikk for realisering av fornybar energi mai 2009 La oss investere i morgendagens teknologi. For å være konkurransedyktig på energisektoren også etter at oljeeventyret er over

Detaljer

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866)

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Sist oppdatert mai 2010 Utredningsansvarlig: Utførende: Forord Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og

Detaljer

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007 Energiutredning Gol kommune 2007 Desember 2007 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM GOL KOMMUNE... 7 4.1 KORT

Detaljer

Lokal Energiutredning for Bardu kommune (1922)

Lokal Energiutredning for Bardu kommune (1922) Lokal Energiutredning for Bardu kommune (1922) Sist oppdatert april 2014 Utredningsansvarlig: Troms Kraft Nett AS FORORD Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Energiutredning 2012. Karmøy kommune

Energiutredning 2012. Karmøy kommune Energiutredning 2012 Karmøy kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

ENERGINOTAT FOR SØR-TRØNDELAG

ENERGINOTAT FOR SØR-TRØNDELAG ENERGINOTAT FOR SØR-TRØNDELAG Innhold 1. Forord 2 2. Begrepsavklaring 3 3. Overføringsnett og nettkapasitet 4 4. Vindkraft 8 5. Olje og gass 13 6. Bioenergi 18 7. Vannkraft 23 8. ENØK 27 9. Andre alternative

Detaljer

ORSK ENØK OG ENERGI AS

ORSK ENØK OG ENERGI AS ORSK ENØK OG ENERGI AS Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NORE OG UVDAL KOMMUNE... 8 4.1 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 17.

Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 17. Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 17. juli 2009 Høringsfrist: 15. oktober 2009 1 Reduserte klimagassutslipp. Nye krav

Detaljer

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Rammer for utbygging og drift av fjernvarme 3 2011 V E I L E D E R Veileder Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Side 2 Veileder nr /2011 Veileder rammer for utbygging og drift av fjernvarmeanlegg

Detaljer

Hvordan dekke morgendagens energibehov?

Hvordan dekke morgendagens energibehov? Hvordan dekke morgendagens energibehov? Stortingsrepresentant Torbjørn Hansen (H) Medlem av Næringskomiteen Norsk Ståldag 12. oktober 2006 Verdens etterspørsel etter energi Frem til 2030 forventes det

Detaljer