Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming?"

Transkript

1 Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Markedet for fornybar varme har et betydelig potensial frem mot Enova ser potensielle investeringer på minst 60 milliarder i dette markedet over en 12 års periode Avfall Norge i Trondheim Trude Tokle Programansvarlig Fjernvarme Enova SF

2 Enova SF Formål: Å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon Energiomleggingen er en langsiktig satsing på utviklingen av markedet for effektive og miljøvennlige energiløsninger

3 Enovas hovedmål Mer effektiv bruk av energi Økt bruk av andre energibærere enn strøm, naturgass og olje til oppvarming Økt produksjon fra fornybare energikilder Introduksjon og utvikling av nye teknologier og løsninger i energimarkedet Velfungerende markeder for effektive og miljøvennlige energiløsninger Økt kunnskap i samfunnet om mulighetene for å ta i bruk effektive og miljøvennlige energiløsninger Enovas resultatmål Energisparing og økt fornybar energiproduksjon tilsvarende 18 TWh innen 2011: minimum 3 TWh vindkraft minimum 4 TWh vannbåren varme Enovas budsjett Om lag 7 milliarder for de neste 4 år

4 Kontraktfestede energimål/-resultater per år ,5 2,0 TWh/år 1,5 1,0 0,5 Husholdning Industri Bolig, bygg og anlegg Ny teknologi Biobrenselforedling Fornybar varmeenergi Vindkraft 0,

5 Potensiell reduksjon av CO2-utslipp som resultat av Enovas prosjekter Millioner tonn CO Støttekostnad rundt 30 kroner/tonn CO2 Støttekostnad rundt 60 kroner/tonn CO2 0 Kullkraft Gasskraft

6 Markedspotensial fornybar varme 2020 TWh 60 Over 50 TWh Elektrisitet ,5 TWh 18 TWh Olje 0 Naturgass Lønnsomt potensial Teknisk potensial Energi til oppvarming (Xrgia -07) (Xrgia -07) (El-oppvarming estimert av Enova)

7 Markedspotensialet øker med nye rammebetingelser Et generelt forbud mot oljekjel, og påbud om utskifting av eksisterende, vil øke markedspotensialet for fornybar varme inntil teknisk potensial Et påbud om at alle bygg skal være mer energifleksible vil øke potensialet ytterligere Om lag 26 % av alle boliger hadde i 2001 kun en oppvarmingskilde I nærings- og offentlige bygg hadde om lag 44 % av oppvarmet areal kun en oppvarmingskilde i 2006 Direkte elektrisk oppvarming er fremdeles en sterk konkurrent

8 Vannbåren varme i bygg viktig for utbredelse av fornybar varme Viktigste premissleverandør for vannbåren varme i bygg ifølge rørleggerne: Rørleggere for nye og rehabilitering av eneboliger Kommune og nettselskap for nye leiligheter Rådgivende ingeniører i nye yrkesbygg med elektrisitet og olje Kommune og nettselskap i nye yrkesbygg med fjernvarme Byggherren ved rehabilitering av yrkesbygg Kilde: Prognosesenterets Enova studie 2007

9 Vannbåren varme i bygg et øyeblikksbilde i Nye yrkesbygg Bioenergi 4,4 % Solenergi 0,0 % Gass 12,2 % VP - luft til vann 4,4 % VP - vann til vann 23,3 % VP - luft til luft 1,1 % Fjernvarme Olje 27,8 % 30,0 % Elektrisitet 40,0 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % Kilde: Prognosesenterets Enova studie 2007

10 Stadig økende investeringer i fjernvarme Investeringer 1000 NOK (2006) Fjernvarmestatistikk (SSB) Investeringer, reell (2006) Produksjonsanlegg, reell (2006) Distribusjonsanlegg, reell (2006) Kilde: SSB Fjernvarmestatistikk

11 Enovas varmeprogram Enova skal bidra til et levedyktig varmemarked gjennom forutsigbare støtteprogram og markedsaktiviteter som gir grunnlag for vekst og lønnsomhet

12 Enovas varmeprogram Fjernvarme - infrastruktur Anbud Fjernvarme nyetablering (Termisk kraftprod.) Investeringsstøtte Lokale energisentraler Forenklet investeringsstøtte Halvårlig Kvartalsvis Løpende

13 Nytt: Fjernvarme OG fjernkjøling kan støttes Avfallsbasert fjernvarme konkurrerer økonomisk med andre energikilder Større investering og større risiko, men inntekt på brensel Fjernkjøling et godt klimatiltak Frikjøling, direkte varmeveksling mot sjø/elv Varmepumper, utnytter både varme og kjøling - men bruker EL Absorpsjonskjøleanlegg med overskuddsvarme fra avfallsforbrenning som drivenergi Dårligere virkningsgrad enn vanlige kjøleanlegg Høyere investering Sparer elektrisitet og reduserer klimautslipp! Krever en egen prispolitikk for overskuddsvarme til fjernkjøling

14 Fjernvarme infrastruktur Formål Mer robust utbygging av fjernvarme- og fjernkjølekapasitet og økt tilbud av varme og kjøling til sluttbrukere Kompensere for manglende lønnsomhet og usikkerhet i etterspørselen Målgruppe Etablerte aktører i fjernvarmebransjen som vil utvide eget nett Utlysning på og TED 2 ganger pr. år Anbud for kjøp av tjenester av allmenn økonomisk interesse (regulert av EØS-avtalen, artikkel 59 nr.2) Infrastruktur for fjernvarme og fjernkjøling omfatter overførings- og distribusjonsanlegg frem til målepunkt for uttak av varme og kjøling, inklusive eventuelle varmevekslere, stikkledninger og kundesentraler

15 Leveringskapasitet vs vekstpotensial Vekstpotensial Eksisterende anlegg Tilbudt leveringsområde Tilbudt leveringskapasitet Potensial innenfor leveringsområdet regnes med i leveringskapasiteten som tilbys

16 Fjernvarme nyetablering Formål Fremme nyetablering av fjernvarme og fjernkjøling, der det må etableres både infrastruktur og tilhørende energisentral for fornybar varmeproduksjon Målgruppe Aktører som ønsker å etablere og / eller videreutvikle forretningsvirksomhet innen leveranse av fjernvarme/-kjøling Investeringsstøtte etter samme mal som tidligere kontantstrømanalyse, støtte inntil en reell avkastning før skatt på 8 % (2008) og innbyrdes konkurranse mellom omsøkte prosjekter

17 Nytt program for lokale energisentraler Skal gjøre det attraktivt å konvertere fra fossile til fornybare energiløsninger Forenklet søknadsprosedyre Ingen størrelsesbegrensning på prosjektene De viktigste inngangsparametrene er definert Omfatter investeringer i komplette energisentraler Krav om ferdigstillelse innen 12 måneder Søker må være registrert foretak Umiddelbar indikasjon om prosjektet er støtteberettiget, og eventuelt mulig støttebeløp

18 Programområde Varme: Status august 2008 Bevilget 380 tilsagn Varme og biogass: 1,24 milliarder NOK Biobrensel (flis): 42 MNOK Totale investeringer Varme og biogass: 7,78 milliarder NOK Biobrensel (flis): 285 MNOK Energiresultat fornybart (totalt) Varme og biogass: 3 TWh (3,5 TWh) Biobrensel: 1 TWh Reduserte utslipp sammenlignet med olje: 1 million tonn CO2 Har gitt tilsagn til over 100 nyetableringer med til sammen 1 TWh fjernvarme 2 stk over 50 GWh 15 stk over 20 GWh 60 stk over 5 GWh (korrigert for avbrutte)

19 Varme - totalt kontraktsfestet og sluttført energiresultat (korrigert for avbrutte prosjekter) 800,00 700,00 Energiresultat i GWh/år 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100, Sluttført 140,28 155,88 187,06 99,41 69,66 44,59 10,88 Pågående 32,66 60,07 32,91 2,82 47,13 119,06 122,88 677,33 702,28 467,46

20 Fordeling av antall støttede prosjekter Avfall Bioenergi Spillvarme Varmepumpe

21 Varmeproduksjon i FV-prosjekter, fordelt på energikilde 1 200, ,00 Energiresultat i GWh 800,00 600,00 400,00 200,00 - Avfall Bioenergi Spillvarme Varmepumpe Sluttført 272,90 179,35 28,53 81,60 Pågående 808,02 633,37 111,92 156,89 Energibærere

22 Avfallsbasert industri- og fjernvarme i Fredrikstad Bio-El Fredrikstads avfallsforbrenning leverer til sammen 140 GWh/år - 50 GWh fjernvarme til Fredrikstad - 14 km ledning fra Øra gjennom sentrum og ut til Værste - 70 GWh damp til industri - 20 GWh/år strøm Enova har støttet anleggene med 49 MNOK i flere faser og til ulike aktører: Bio-El Fredrikstad støtte til produksjon Fredrikstad fjernvarme fjernvarmenettutbygging Reduserte utslipp i Fredrikstad kommune ved erstatning av olje: tonn CO2, kg SO2, kg NOx,

23 Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming og kjøling? Ja absolutt, der det ligger til rette for det! Takk for oppmerksomheten

Klima- og energiplan for Verdal kommune. Versjon 1.0-2010-03-09

Klima- og energiplan for Verdal kommune. Versjon 1.0-2010-03-09 Klima- og energiplan for Verdal kommune Versjon 1.0-2010-03-09 Vedlegg 2 A.1 Foredling av kalk i Verdal Hvorfor behandle dette spesielt? Klima- og energiregnskapene for Verdal skiller seg vesentlig ut

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Rapport 2006-014. Likebehandling av ny fornybar varme og kraft

Rapport 2006-014. Likebehandling av ny fornybar varme og kraft Rapport 2006-014 Likebehandling av ny fornybar varme og kraft ECON-rapport nr. 2006-014, Prosjekt nr. 46850 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-837-8 KIB/JMS/pil, BTE, 1. februar 2006 Offentlig Likebehandling

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold 14.7.2009 1 1 Forord Intensjonen med energiplanen er å avklare nåværende og framtidige muligheter for energireduksjon og bruk av fornybare energikilder i kommunen. Det legges vekt på å vurdere mulighetene

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

Energiutgreiing Bø 2011

Energiutgreiing Bø 2011 Energiutgreiing Bø 2011 Innhald 1 BAKGRUNN... 3 2 SAMANDRAG... 4 3 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKING OG AREAL... 5 3.2 ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNEN... 6 3.3 ENERGIBRUK I KOMMUNALE BYGG... 6 4 INFRASTRUKTUR

Detaljer

Energiutgreiing Seljord 2011

Energiutgreiing Seljord 2011 Energiutgreiing Seljord 2011 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNEN... 5 4. DAGENS ENERGISYSTEM... 7 4.1 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI...

Detaljer

Energiutgreiing Fyresdal 2011

Energiutgreiing Fyresdal 2011 Energiutgreiing Fyresdal 2011 1 BAKGRUNN... 3 2 SAMANDRAG... 4 3 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 5 4 DAGENS ENERGISYSTEM... 6 4.1 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI...

Detaljer

Energiutredning Tinn 2009

Energiutredning Tinn 2009 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 3 2 SAMMENDRAG... 4 3 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 GENERELT... 5 3.2 KOMMUNEFAKTA... 6 3.3 ENERGIBRUK I KOMMUNALE BYGG... 6 3.4 OM NÆRINGSLIV OG DE STØRSTE BEDRIFTENE... 6 3.5 ATRÅ BARNE-

Detaljer

Innhald. Energiutgreiing Tokke 2011 23.03.2012

Innhald. Energiutgreiing Tokke 2011 23.03.2012 Energiutgreiing Tokke 2011 Innhald 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 6 3.3 ENERGI OG KLIMAPLAN... 6 4. INFRASTRUKTUR

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Elverum kommune. Energi- og klimaplan for Elverum Vedlegg til Del 1 - Status og fakta

Elverum kommune. Energi- og klimaplan for Elverum Vedlegg til Del 1 - Status og fakta Elverum kommune Energi- og klimaplan for Elverum Vedlegg til Del 1 - Status og fakta Vedlegg 11.1 Kriterier for lokalt klimafond i Elverum kommune 2. april 28 1. KAPITAL Avsetningen er kr 1.5.,- i henhold

Detaljer

Energiutgreiing Vinje 2009

Energiutgreiing Vinje 2009 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 6 4. DAGENS ENERGISYSTEM... 7 4.1 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI... 7 4.2 GRADDAGSTAL...

Detaljer

Fjernvarmens rolle i energisystemet

Fjernvarmens rolle i energisystemet 12 2014 R A P P O R T Fjernvarmens rolle i det norske energisystemet Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Rapport nr 12/2014 Analyse av energibruk i forretningsbygg Utgitt av: Forfattere: Norges

Detaljer

--------------------------------- ENERGIUTREDNING for Ringerike kommune --------------------------------- www.ringeriks-kraft.no

--------------------------------- ENERGIUTREDNING for Ringerike kommune --------------------------------- www.ringeriks-kraft.no --------------------------------- ENERGIUTREDNING for Ringerike kommune 2009 --------------------------------- www.ringeriks-kraft.no Sammendrag Som områdekonsesjonær er Ringeriks-Kraft pålagt å utarbeide

Detaljer

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet Strategi for utbygging av vannbåren varme 2002 Olje- og energidepartementet 1 FORORD Økt bruk av vannbåren varme er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og er først og fremst et virkemiddel for å

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune

Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Klima- og energiplan for Kvalsund kommune

Klima- og energiplan for Kvalsund kommune Klima- og energiplan for Kvalsund kommune Ove Taranger Nesbø og Kristian Heide, ECgroup AS Sluttrapport 29. oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse I Faktagrunnlag og fremskrivinger 0. Innledning 1. Rammebetingelser

Detaljer

Resultat- og aktivitetsrapport

Resultat- og aktivitetsrapport Resultat- og aktivitetsrapport 2011 Drivkraften for framtidens energiløsninger Resultat og aktivitetsrapport Innhold Innhold DEL 1 Enova nå og framover Nøkkeltall 4 Det grønne gullet 6 Visjon og verdier

Detaljer

Politisk styring og lønnsomhet

Politisk styring og lønnsomhet SUM Report No. 12 Politisk styring og lønnsomhet En analyse av rammebetingelser for energiomlegging i byggeog eiendomssektoren i Norge Ingeborg Rasmussen, Jørgen Knudsen og Audun Ruud Centre for Development

Detaljer

Innhold. Symbolnøkkel. Del 5 Rapportering på Energifondet 2012 og 2013. Del 1 Enova ser framover 5. Del 2 Enovas virksomhet 9

Innhold. Symbolnøkkel. Del 5 Rapportering på Energifondet 2012 og 2013. Del 1 Enova ser framover 5. Del 2 Enovas virksomhet 9 2013 1 RESULTAT- OG AKTIVITETSRAPPORT 2013 Innhold Nøkkeltall 2013 3 Administrerende direktør har ordet 4 Del 1 Enova ser framover 5 Grønn konkurransekraft 6 Del 2 Enovas virksomhet 9 Samfunnsansvar 10

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Energiutredning 2012

Energiutredning 2012 Energiutredning 2012 Haugesund kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7

Detaljer

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007 Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007 Innhold vedleggsdel Innhold vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer og benevnelser...iv Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag...vi B1: Energiforbruksdata...vi

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

Lokal energiutredning. Aukra Kommune

Lokal energiutredning. Aukra Kommune Lokal energiutredning Aukra Kommune 2013 Sammendrag Verden står over store klimautfordringer og forandring må skje på lokalt plan. Norge importerer kullkraft fra Europa og en omlegging av forbruket vårt

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune

Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM

Detaljer