Det 18. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 4. februar 2009 Trondheim. Trude Tokle Programansvarlig Fjernvarme

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det 18. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 4. februar 2009 Trondheim. Trude Tokle Programansvarlig Fjernvarme"

Transkript

1 Orientering om Enovas varmesatsning Det 18. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 4. februar 2009 Trondheim Trude Tokle Programansvarlig Fjernvarme

2 Enova SF Formål: Å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon Energiomleggingen er en langsiktig satsing gpå utviklingen av markedet for effektive og miljøvennlige energiløsninger

3 Enovas hovedmål Mer effektiv bruk av energi Økt bruk av andre energibærere enn strøm, naturgass og olje til oppvarming Økt produksjon fra fornybare energikilder Introduksjon og utvikling av nye teknologier og løsninger i energimarkedet Velfungerende markeder for effektive og miljøvennlige energiløsninger Økt kunnskap i samfunnet om mulighetene for å ta i bruk effektive og miljøvennlige energiløsninger Enovas resultatmål Energisparing og økt fornybar energiproduksjon tilsvarende 18 TWh innen 2011: minimum 3 TWh vindkraft minimum 4 TWh vannbåren varme Enovas budsjett Om lag 7 milliarder for de neste 4 år + 1,2 mrd i motkonjunkturpakken

4 Kontraktfestede energimål/-resultater resultater per år ,5 2,0 TWh/ år 1,5 10 1,0 05 0,5 Husholdning Industri Bolig, bygg og anlegg Ny teknologi Biobrenselforedling Fornybar varmeenergi Vindkraft 00 0,

5 Enova skal bidra til et levedyktig varmemarked gjennom forutsigbare støtteprogram og markedsaktiviteter som gir grunnlag for vekst og lønnsomhet Trude Tokle Programansvarlig Fjernvarme

6 Utvikling av et levedyktig marked krever tiltak både oppstrøms og nedstrøms i verdikjeden Oppstrøms Varme- Leverandører bransjen Oppstrøms Utstyrs- og tjeneste leverandører mf Nedstrøms Nedstrøms Kunder Kunder og sluttbrukere Investeringsstøtte Markedsføring Kompetansebygging g Innovasjon Informasjon

7 Markedspotensial fornybar varme 2020 TWh 60 Over 50 TWh Elektrisitet 20 75TWh 7,5 18 TWh 10 Olje 0 Naturgass Lønnsomt potensial Teknisk potensial Energi til oppvarming (Xrgia -07) (Xrgia -07) (El-oppvarming estimert av Enova)

8 Enovas varmeprogram Investeringsstøtte Anbud Forenklet behandling Fjernvarme nyetablering (Termisk kraftprod.) Fjernvarme Lokale energi- -sentraler infrastruktur Investeringsstøtte Lokale Fjernvarme energi- Infrastruktur sentraler Forenklet investeringsstøtte Anbud Fornybar Fornybar Total fjernvarme Halvårlig Kvartalsvis Løpende varme varme og kjøling og fjernkjøling j

9 Nytt program for lokale energisentraler Skal gjøre det attraktivt å konvertere fra fossile til fornybare energiløsninger Målgruppe: Byggeiere Forenklet søknadsprosedyre d Ingen størrelsesbegrensning Viktigste inngangsparametre g definert Omfatter investeringer i komplette energisentraler Krav om ferdigstillelse innen 12 måneder Søker må være registrert foretak Umiddelbar indikasjon om prosjektet er støtteberettiget, og eventuelt mulig støttebeløp

10 Fjernvarme nyetablering Skal fremme nyetablering av fjernvarme og fjernkjøling, der det må etableres både infrastruktur og tilhørende energisentral for fornybar varmeproduksjon Målgruppe Aktører som ønsker å etablere og / eller videreutvikle forretningsvirksomhet innen leveranse av fjernvarme/-kjøling Investeringsstøtte etter samme mal som tidligere: støtte tt inntil en reell avkastning før skatt på 8 % innbyrdes konkurranse mellom omsøkte prosjekter

11 Fjernvarme infrastruktur Formål Mer robust utbygging av fjernvarme- og fjernkjølekapasitet k t og økt tilbud av varme og kjøling til sluttbrukere Kompensere for manglende lønnsomhet og usikkerhet i etterspørselen Målgruppe Etablerte aktører i fjernvarmebransjen som vil utvide eget nett Utlysning på og TED 2 ganger pr. år: Anbud for kjøp av tjenester t av allmenn økonomisk k interesse (regulert av EØS-avtalen, artikkel 59 nr.2) Infrastruktur for fjernvarme og fjernkjøling omfatter overførings- og distribusjonsanlegg frem til målepunkt for uttak av varme og kjøling, inklusive eventuelle varmevekslere, stikkledninger og kundesentraler

12 Fjernvarme rangeringskriterier Både fjernvarme og fjernkjøling teller med i energileveranse Høyt fornybart og totalt energiutbytte tte per støttekrone Lav samlet fjernvarmekostnad levert sluttbruker

13 Hvor mye støtte tt kan Enova gi i Varmes støtteprogrammer Kontantstrømsanalyser legges til grunn for støtteberegning Maksimal støtte vil begrenses av statsstøtteregelverket gjennom: Tilsvarende negativ nåverdi regnet med reelt avkastningskrav 8 % Salgspris må være lik eller høyere enn kundens alternative pris Billigste alternative energikostnader for varme Oftest 3-års forward strømpris, med en andel kunder med utkoplbar kraft Konkurranse mellom søknader gir nivå for minimum energiutbytte

14 Kontantstrømsanalyser legges til grunn for støtteberegning skal sikre rimelig avkastning på investert kapital og ivareta kravet om effektiv utbygging og drift Enovastøtte Årlige kontantstrømmer Kontants strøm Negativ NNV 7 Investering 9 11 År Regnet i forhold til realavkastning 8% før skatt Med 2,5 % inflasjon tilsvarer dette 10,7 % i nominell avkastning

15 Varmebransjen har levert i forhold til målsetningene Bevilget 420 tilsagn 330 gyldige Varme og biogass: 1,37 milliarder NOK Biobrensel (flis): 42 MNOK Totale investeringer Varme og biogass: Biobrensel (flis): 9,0 milliarder NOK 285 MNOK Energimål/-resultat fornybart (totalt) Varme og biogass: 3,16 TWh (3,77 TWh) Biobrensel: 1 TWh Januar 2009

16 Tilsagn fordelt på fjernvarme og lokale energisentraler i årene MNOK LE UFV NFV År

17 Varme - totalt kontraktsfestet og sluttført energiresultat (korrigert for avbrutte prosjekter) 900,00 800,00 700,00 Energir resultat i GW Wh/år 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100, Sluttført 32,66 19,60 145,08 155,88 198,24 100,61 83,16 58,05 21,95 Pågående 40,47 25,75 2,82 14,40 114,61 109,38 531,36 688,47 820,52

18 Energikilder i varmeprosjekter Fordeling av antall støttede prosjekter Antall Varmepumpe Spillvarme Bioenergi Avfall 20 0 Lokale energisentraler Ny fjernvarme Utvidelse av fornybar Utvidelse av nett i ekst. FV prod.kap. I ekst. FV *Omfatter prosjekter støttet av NVE i perioden som Enova har oppfølgingsansvaret for

19 Realisert og kontraksfestet fjernvarme levert kunde Fjernvarme levert forbruker - SSB Sammenlagt SSB Enova GWh år

20 Enovastøttet By Innbyggertall energi [GWh], total Oslo ,3 Bergen ,6 Trondheim ,8 Stavanger ,0 Kristiansand ,2 Fredrikstad ,6 Tromsø ,0 Sandnes ,0 Drammen ,6 Sarpsborg ,6 Skien ,0 Bodø ,88 Sandefjord ,6 Ålesund ,0 Larvik ,9 Arendal ,7 Tønsberg ,6 Porsgrunn ,0 Haugesund ,1 Moss ,1

21 Varmemarkedet fjernvarme Store energiselskaper Utenlandske selskaper ønsker å etablere seg Små blir kjøpt opp av store Kamp om fjernvarmekonsesjoner j Deponiforbud for avfall Fjernkjøling på vei Godt ut av startgropa i eksisterende marked

22 Varmemarkedet 2008 lokale energisentraler Umodent marked Ferdig varme på vei inn Godt utbygd forhandlernett innen VP Få, men økende på tilbydersiden id på bio Flis og pellets er tilgjengelig i store deler av markedet Vanskelig innsalg manglende kompetanse hos byggeiere? Stort potensiale, men lang vei å gå

23 Det norske varmekartet endres Etablering av fjernvarme på omkring120 steder Store anlegg: 6 anlegg over 100 GWh 15 anlegg over 20 GWh 60 anlegg over 5 GWh Men: Kun 100 lokale Kun 100 lokale energisentraler

24 Kontaktpersoner i Varmegruppa Øyvind Leistad Trond Bratsberg Trude Tokle Andreas Stokke Områdeleder Programansvarlig Tlf: lokale energisentraler Programansvarlig fjernvarme Tlf: Tlf: enova.no enova.no Rådgiver Tlf:

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming?

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Markedet for fornybar varme har et betydelig potensial frem mot 2020. Enova ser potensielle investeringer på minst 60 milliarder i dette markedet over en 12

Detaljer

Enovas støtte til fornybare varmeløsninger

Enovas støtte til fornybare varmeløsninger Enovas støtte til fornybare varmeløsninger Trude Tokle, seniorrådgiver i Enova Fagseminar om Varmepumper i fjernvarme- og nærvarmeanlegg Gardermoen 4. november 2010 Fornybar varme skal være den foretrukne

Detaljer

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Enovas støtteprogrammer Fornybar varme Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Vårt ansvar Fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon som skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten

Detaljer

Informasjon om Enovas Program for fjernvarme infrastruktur

Informasjon om Enovas Program for fjernvarme infrastruktur Informasjon om Enovas Program for fjernvarme infrastruktur Agenda Enovas varmeprogram Ulike rammebetingelser for FV-programmene Anbudprosessen Kvalifiseringskrav Hvilke anlegg kan inngå Tilbudsinnlevering

Detaljer

Lokale energisentraler fornybar varme. Trond Bratsberg Framtidens byer, Oslo 16. mars 2010

Lokale energisentraler fornybar varme. Trond Bratsberg Framtidens byer, Oslo 16. mars 2010 Lokale energisentraler fornybar varme Trond Bratsberg Framtidens byer, Oslo 16. mars 2010 Enovas varmesatsning Visjon: Fornybar varme skal være den foretrukne form for oppvarming innen 2020 En konkurransedyktig

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Sandefjord kommune

Lokal energiutredning 2011 Sandefjord kommune Lokal energiutredning 2011 Sandefjord kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Holmestrand kommune

Lokal energiutredning 2011 Holmestrand kommune Lokal energiutredning 2011 Holmestrand kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Med bakgrunn

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Tønsberg kommune

Lokal energiutredning 2011 Tønsberg kommune Lokal energiutredning 2011 Tønsberg kommune August 2011 Innhold Innhold... 2 1 Skagerak Energi... 3 2 Skagerak Netts forsyningsområdet... 4 3 Sammendrag... 5 4 Bakgrunn og formål... 6 5 Om kommunen...

Detaljer

Klima- og energiplan for Verdal kommune. Versjon 1.0-2010-03-09

Klima- og energiplan for Verdal kommune. Versjon 1.0-2010-03-09 Klima- og energiplan for Verdal kommune Versjon 1.0-2010-03-09 Vedlegg 2 A.1 Foredling av kalk i Verdal Hvorfor behandle dette spesielt? Klima- og energiregnskapene for Verdal skiller seg vesentlig ut

Detaljer

Bioenergidag for Glåmdalsregionen

Bioenergidag for Glåmdalsregionen Bioenergidag for Glåmdalsregionen Støtteordninger - ENOVA GRØNN VARME v/e. Sandberg på oppdrag for: Viggo Iversen Leder Markedsområde Varme, Enova SF Kort om Enova SF Statsforetak eid av Olje- og energidepartementet

Detaljer

Resultat- og aktivitetsrapport 2008

Resultat- og aktivitetsrapport 2008 Resultat- og aktivitetsrapport 2008 Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger Innhold En enda sterkere drivkraft Enova som virkemiddelaktør Enova som virkemiddelaktør 3 En enda sterkere drivkraft 3

Detaljer

Enovas programtilbud innen fornybar varme. Rådgiverseminar Bergen 16 oktober 2012

Enovas programtilbud innen fornybar varme. Rådgiverseminar Bergen 16 oktober 2012 Enovas programtilbud innen fornybar varme Rådgiverseminar Bergen 16 oktober 2012 Fornybar varme Fornybar varme skal være den foretrukne formen for oppvarming innen 2020 Aktiviteter i hele verdikjeden Fornybar

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

Energiutgreiing Nissedal 2011

Energiutgreiing Nissedal 2011 Energiutgreiing Nissedal 2011 Innhald 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNEN... 5 3.3 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 6 4.

Detaljer

Energiutgreiing Fyresdal 2011

Energiutgreiing Fyresdal 2011 Energiutgreiing Fyresdal 2011 1 BAKGRUNN... 3 2 SAMANDRAG... 4 3 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 5 4 DAGENS ENERGISYSTEM... 6 4.1 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI...

Detaljer

Energiutredning Tinn 2009

Energiutredning Tinn 2009 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 3 2 SAMMENDRAG... 4 3 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 GENERELT... 5 3.2 KOMMUNEFAKTA... 6 3.3 ENERGIBRUK I KOMMUNALE BYGG... 6 3.4 OM NÆRINGSLIV OG DE STØRSTE BEDRIFTENE... 6 3.5 ATRÅ BARNE-

Detaljer

Energiutgreiing Seljord 2011

Energiutgreiing Seljord 2011 Energiutgreiing Seljord 2011 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNEN... 5 4. DAGENS ENERGISYSTEM... 7 4.1 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI...

Detaljer

Innhald. Energiutgreiing Tokke 2011 23.03.2012

Innhald. Energiutgreiing Tokke 2011 23.03.2012 Energiutgreiing Tokke 2011 Innhald 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 6 3.3 ENERGI OG KLIMAPLAN... 6 4. INFRASTRUKTUR

Detaljer

Energiutgreiing Vinje 2009

Energiutgreiing Vinje 2009 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 6 4. DAGENS ENERGISYSTEM... 7 4.1 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI... 7 4.2 GRADDAGSTAL...

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Energiutgreiing Bø 2011

Energiutgreiing Bø 2011 Energiutgreiing Bø 2011 Innhald 1 BAKGRUNN... 3 2 SAMANDRAG... 4 3 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKING OG AREAL... 5 3.2 ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNEN... 6 3.3 ENERGIBRUK I KOMMUNALE BYGG... 6 4 INFRASTRUKTUR

Detaljer

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enovas støtte til bioenergi status og endringer Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enova SF Formål Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling

Detaljer

Lokal energiutredning 2007 Larvik kommune

Lokal energiutredning 2007 Larvik kommune Lokal energiutredning 2007 Larvik kommune Desember 2007 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Med bakgrunn

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Energiutgreiing Nissedal 2009

Energiutgreiing Nissedal 2009 Innhald 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 5 4. DAGENS ENERGISYSTEM... 7 4.1 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI... 7 4.2 GRADDAGSTAL...

Detaljer

Rapport 2006-014. Likebehandling av ny fornybar varme og kraft

Rapport 2006-014. Likebehandling av ny fornybar varme og kraft Rapport 2006-014 Likebehandling av ny fornybar varme og kraft ECON-rapport nr. 2006-014, Prosjekt nr. 46850 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-837-8 KIB/JMS/pil, BTE, 1. februar 2006 Offentlig Likebehandling

Detaljer

Fornybar varme i energieffektive bygg/ Enovas støtteprogram for fornybar varme. Arild Fallan, Rådgiver

Fornybar varme i energieffektive bygg/ Enovas støtteprogram for fornybar varme. Arild Fallan, Rådgiver Fornybar varme i energieffektive bygg/ Enovas støtteprogram for fornybar varme Arild Fallan, Rådgiver Agenda 1. Fornybar Varme i Energieffektive bygg 2. Fornybar Varme- hvilke valg finns? 3. Enova støtteprogram

Detaljer

Resultat- og aktivitetsrapport

Resultat- og aktivitetsrapport Resultat- og aktivitetsrapport 2011 Drivkraften for framtidens energiløsninger Resultat og aktivitetsrapport Innhold Innhold DEL 1 Enova nå og framover Nøkkeltall 4 Det grønne gullet 6 Visjon og verdier

Detaljer

Energiseminar for kommuner

Energiseminar for kommuner Drivkraft Drivkraft for fremtidsrettede for energiløsninger Energiseminar for kommuner Scandic Hotell Hamar, 31.08.2006 Boy Kåre Kristoffersen Enova SF Enova SF Enova SF er et statsforetak som eies av

Detaljer