UPRIORITERT EL: Status i varmebransjen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UPRIORITERT EL: Status i varmebransjen"

Transkript

1 UPRIORITERT EL: Status i varmebransjen De beste kundene i nye områder har vannbårne varmesystemer basert på olje/uprioritert el. Fornybar varme må selge seg inn til maks samme pris som kundens alternativ. Når kunden har uprioritert el blir dette det varige pristaket på fornybar varme, vår levering er prioritert og kuttes aldri ut. Fjernvarme skal inn i et marked hvor en av de største konkurrentene reiser gratis på en allerede etablet infrastruktur. For fjernvarme, biobrensel, solvarme og varmepumper betyr dette at upri el blir pristak til kundene. Lokale variasjoner pga ulike nettariffer. Noen har effektledd som demper konkurransevridningen av upri el.

2 Pris til kunde (Variabel)pris til kunde ved alt. oppvarmingsformer 90,0 80,0 70,0 60,0 øre/kwh 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 FV (Bærum) Fast kraft Upri el Oljefyring jul. 98 des. 99 apr. 01 sep. 02 jan. 04 mai. 05 okt. 06 feb. 08 Variabel pris dvs ren energipris (drift- og investeringsforskjeller ikke hensyntatt)

3 Prisvariasjon til kunde fra norske fjernvarmeselskaper

4 Oversikt kjelmarkedet 2005 (Kilde NVE 2007) Tekst Antall Andel Samlet inst kw Periodisert mengde elkjeler lavspent overført, MWh Sentralvarmekj < 250 kw % > 250 kw % Industrikjeler < 400 kw % kw % kw 93 30% kw 6 0% > kw Sum (Tabell 1 Elektrokjeler med Uprioritert overføring i 2005, NVE 2007, Antatt fordeling på spenningsnivå, Norsk Energi 2007) Elkjeler: 8600, Installert effekt: 1800 MW, hvorav 850 sentralvarmekjeler Overført kraftmengde: 4200 GWh, total kraftoverføring 5200 GWh. I våtår har forbruket vært 10 TWh, og selv i tørrår har utkoblbart forbruk vært tørrår 3 TWh Estimert 70% lavspent og 30% høyspent

5 Overføringstariffer til elkjeler for ulike nettselskap (NVE 2006) Snitt nettleie for utkoblbar overføring til elkjeler i 2005 ift prioritert nettleie, ø/kwh uprioritert prioritert Alle: 7,8 Industri 3,5 Næring 8,4 19,5 Husholdning 10,3 25,3 - varierer etter installert effekt og spenningsnivå - Høyest ved lave effekter og lave spenningsnivåer

6 Konsekvenser for varmebransjen ved at bruk av UKO må dokumenteres I områder med stor andel fjernvarme: mindre konsekvenser Trondheim Energiverk: ca 200 MW totalt, ca10 MW lavspent, 230, 400 V (5%) Mer fjernvarme gunstig for netteier pga effektknapphet i midt-norge, men kan også måtte koble ut større kjeler av samme grunn Hafslund: ca MW totalt, ca MW lavspent (15-20%) Stor del automatisert ved 2VK, noe endring, men ikke vesentlig I områder med fjernvarme under utbygging: større effekt, men avhengig av lokal nettleie og effektsituasjon, Agder Energi: ca 200 MW totalt, ca 60 MW lavspent, (30%) Små kjeler i liten grad aktuelle for utkobling, ikke effektknapphet, upri el ikke så billig VP største konkurrent, ikke el-kjeler BKK: 190 MW totalt,103 MW lavspent (54%) mindre andel automatisert, ny ordning vil bedre konkurransen for fornybar varme, men mindre lønnsomt for netteier, ikke effektknapphet Eidsiva: vil bedre lønnsomhet for fjernvarme, ikke vesentlige problemer i nettet, unntatt på spesielle steder,

7 Konsekvenser generelt For netteier: - mindre fleksibilitet - vanskelig omstillingsprosess og tilpasning av investeringer - lavere inntekter med mer alternativ varme, men positivt på lengre sikt med avlastning av nettet For kunder med elkjel: - økonomiske problemer etter investeringer i utstyr og budsjettert lavere energikostnader - mange vil klage til NVE, bråk i lokale medier For varmebransjen - generelt bedre konkurransevilkår for fornybar varme, også for mindre kjeler - press på alternativ spisslast til el i fjernvarmen (bio, naturgass)

8 Forslag til endringer i ordningen med uprioritert el Avvikle ordningen for nettnivå 5, dvs fra 1 kv og nedover. Enklere administrativt enn aktuelt forslag. Beholde ordningen for nettnivå 1-4, (dvs høyspentanlegg, som er de som erfaringsmessig koples ut.) Utvide ordningen med opsjoner i forbruksleddet. (I 2006 ble det inngått avtaler med 8 bedrifter om å kople ut forbruk, samlet effekt 370 MW) Behov for kvantifisering og statistikk og konsekvensanalyser (omfang på forskjellig nettnivå, statistikk på antall utkoblinger og MW, prøveutkoblinger på lavspentnivå, konsekvenser av begrensning for fornybar energi og nettselskapene)

9 Status fjernvarmeproduksjon 2007 Produksjon: 3,4 TWh Andel fornybar energi: 66,5 % Lengde fjernvarmenett: 1000 km Konsesjoner gitt pr 2007:55 Konkurransen om fjernvarmeutbygging skyldes forventninger om økte priser på alternativ oppvarming, bedre støtteordninger og krav i regelverk om vannbåren varme i bygg GWh Olje 6% Gass 5% Fjernvarme i Norge Olje Gass El-kjel Varmep. Ind.spillvarme Bio avfall CHP 2020 Forventet produksjon 10 TWh 20 % av varmemarkedet Biobrensel, inkl. avfall vil utgjøre over 60% Mål om fornybar andel over 85% (Potensial for fjernvarme, Norsk Energi 2007) El-kjel 20% Varmep. 8% CHP 2% Ind.spillv. 11% Bio 15% avfall 33%

10 Fine mål svake tiltak i statsbudsjettet Vi trenger et taktskifte for å nå klimamålene Vi må øke varmesatsningen i 2009 utbygging og planer på 120 steder i landet Vi må sette fokus på samspillet mellom fjernvarme og øvrig energisystem Vi må agere på tvers av ulike politikk-områder: - energigjenvinning fra avfall ikke koblet til fjernvarmesatsing - plan- og bygningsloven i ubalanse mellom fjernvarme og byggsystemer - påbud om uprioritert el fjernes hvilke konsekvenser får det? - nettreguleringen: rett opp avvik mellom dagens rammer og samfunnsøkonomiske kostnader - samordning av infrastruktur i vei faller mellom 6 stortingskomiteer og 6 departementer, ny veiforskrift ensidig laget for veieier

11 Forslag som gir mer fjernvarme Øk varmesatsingen i Enova infrastrukturprogrammet viser gode resultater Bruk riktige avgiftsincentiver: - Reduser CO2- avgiften på avfall til forbrenning ved økt grad av energiutnyttelse - Elavgiften er en miljøavgift kall den noe annet (omleggingsavgift) og bruk grønn skatteveksling Samordne investeringer i elnett, fjernvarme og andre energitiltak og lag energisystemplaner - nettkostnadene gjenspeiler ikke reelle elvarmekostnader - still krav til tariff-utformingen, eller endre innteksreguleringen Konsistent fjernvarmesatsing i hele PBL: bevar tilknytningsplikt uten unntakshjemmel i byggesaksdelen: - unødvendig med dobbel dispensasjonshjemmel - fjernvarme er en enten-eller beslutning, lokalt varmemarked må være stort nok - 2 bygg med egne varmepumper kan stoppe fjernvarmen i resten av området - fjernvarme vil øke fra 6% til 20% av varmemarkedet i 2020 gir rom for offensiv lokal satsing i de resterende 94% Samordning i grøfta: Nedsett utvalg med myndigheter og berørte parter som kan sikre fremtidens veilovgivning som ikke diskriminerer

Fjernvarmens rolle i energisystemet

Fjernvarmens rolle i energisystemet 12 2014 R A P P O R T Fjernvarmens rolle i det norske energisystemet Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Rapport nr 12/2014 Analyse av energibruk i forretningsbygg Utgitt av: Forfattere: Norges

Detaljer

Rapport 2006-014. Likebehandling av ny fornybar varme og kraft

Rapport 2006-014. Likebehandling av ny fornybar varme og kraft Rapport 2006-014 Likebehandling av ny fornybar varme og kraft ECON-rapport nr. 2006-014, Prosjekt nr. 46850 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-837-8 KIB/JMS/pil, BTE, 1. februar 2006 Offentlig Likebehandling

Detaljer

Regulering av fjernvarme

Regulering av fjernvarme CENTER FOR RESEARCH IN ECONOMICS AND MANAGEMENT CREAM publikasjon nr 3-2010 Regulering av fjernvarme Dag Morten Dalen, Espen R. Moen og Christian Riis Regulering av fjernvarme Utredning for Olje- og energidepartementet

Detaljer

Kapasitet og tilgjengelighet for oljefyring Utarbeidet på oppdrag for OED

Kapasitet og tilgjengelighet for oljefyring Utarbeidet på oppdrag for OED ISBN-nummer: 978-82-9315-32-9 Kapasitet og tilgjengelighet for oljefyring Utarbeidet på oppdrag for OED THEMA Notat 213-2 Innhold Innledning... 2 Både oljeforbruket og det utkoblbare elforbruket er redusert...

Detaljer

Energiutredning. for. Hadsel kommune

Energiutredning. for. Hadsel kommune Energiutredning for Hadsel kommune Forord Trollfjord Kraft AS har som områdekonsesjonær ansvaret for at det i 2007 utarbeides en energiutredning for kommunen. Da Hadsel kommune er et konsesjonsområdet

Detaljer

Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet

Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet ØF-notat nr. 10/2003 Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet av Ståle Størdal Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og

Detaljer

Innhold. Trondheim Energi Fjernvarme AS Eier og forretningsmål. Status fjernvarme i Trondheim

Innhold. Trondheim Energi Fjernvarme AS Eier og forretningsmål. Status fjernvarme i Trondheim Bioenergi i nord muligheter og flaskehalser. - Trondheim Energi Fjernvarmes satsing på bioenergi i nord. Tromsø, 11. november 2008. Teknisk direktør Egil Evensen, Trondheim Energi Fjernvarme AS Trondheim

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR STORDAL KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR STORDAL KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR STORDAL KOMMUNE Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området, og slik bidra til en samfunnsmessig

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Energiutredning Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune2011 2007 1 Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG... 3 3 UTREDNINGSPROSESS

Detaljer

Lokal energiutredning for Larvik kommune 2005

Lokal energiutredning for Larvik kommune 2005 Gå til Innhold Lokal energiutredning for Larvik kommune 2005 Skagerak Energi AS Selskapets kjernevirksomhet er kraftproduksjon, engrosomsetning og nettvirksomhet. Skagerak Energi er et konsern med følgende

Detaljer

Energiutredning Rollag kommune. Energiutredning Rollag Kommune 2013

Energiutredning Rollag kommune. Energiutredning Rollag Kommune 2013 Energiutredning Rollag Kommune 2013 1 Innhold Energiutredning Rollag kommune 1 SAMMENDRAG... 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 4 INFORMASJON OM ROLLAG

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Lokal energiutredning 2009 SALTDAL KOMMUNE

Lokal energiutredning 2009 SALTDAL KOMMUNE Lokal energiutredning 2009 SALTDAL KOMMUNE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 5 3. BESKRIVELSE AV DET LOKALE ENERGISYSTEMET... 9 3.1. Infrastruktur for energi... 9 3.1.1 Distribusjonsnett

Detaljer

Lokal energiutredning 2008 for Øksnes kommune

Lokal energiutredning 2008 for Øksnes kommune Lokal energiutredning 2008 for Øksnes kommune Lokal energiutredning Øksnes kommune 2008 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 3 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 3 1.2 MÅLSETTING

Detaljer

Lokal Energiutredning 2013

Lokal Energiutredning 2013 Lokal Energiutredning 2013 Forord Olje og energidepartementet har gjennom NVE laget en forskrift om energiutredninger som trådte i kraft 1.1.2003. Forskriften omhandler to deler, en regional og en lokal

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2009. Energiutredning. ing Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2009. Energiutredning. ing Øvre Energiutredning ing Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune 2009 2007 1 Innhold 1 INNLEDNING... 4 2 SAMMENDRAG... 4 3 UTREDNINGSPROSESS OG FORUTSETNINGER... 6 4 INFORMASJON OM ØVRE EIKER KOMMUNE... 7 4.1

Detaljer

Lokal energiutredning 2008 for Sortland kommune

Lokal energiutredning 2008 for Sortland kommune Lokal energiutredning 2008 for Sortland kommune Lokal energiutredning Sortland kommune 2008 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 1 MÅL OG ORGANISERING... 3 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 3 1.2 MÅLSETTING FOR UTREDNINGENE...

Detaljer

Energiutredning Kongsberg kommune 2011

Energiutredning Kongsberg kommune 2011 Energiutredning Kongsberg kommune 2011 1 Bakgrunn I følge energiloven 5B-1 plikter alle som har anleggs-, område- og fjernvarmekonsesjon å delta i energiplanlegging. Nærmere bestemmelser om denne plikten

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR ØRSKOG KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR ØRSKOG KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR ØRSKOG KOMMUNE Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området, og slik bidra til en samfunnsmessig

Detaljer

Fjernvarmepotensial og utbyggingstakt

Fjernvarmepotensial og utbyggingstakt Fjernvarmepotensial og utbyggingstakt Utarbeidet for Energi Norge 17.3.2010 Fjernvarmepotensial og utbyggingstakt TITTEL Fjernvarme og utbyggingstakt Xrgia AS Rådmann Halmrasts vei 16 P.b. 329 1301 Sandvika

Detaljer

Cato Kjølstad, Hafslund Varme AS Noen tanker om utviklingen frem til 2030

Cato Kjølstad, Hafslund Varme AS Noen tanker om utviklingen frem til 2030 Cato Kjølstad, Hafslund Varme AS Noen tanker om utviklingen frem til 2030 Disposisjon 1. Bakgrunn - Hafslund 2. Strøm- og nett 3. Fjernvarme 4. Tanker om 2030 s.2 Disposisjon 1. Bakgrunn - Hafslund 2.

Detaljer

Energiutredning. Rødøy Kommune

Energiutredning. Rødøy Kommune Energiutredning Rødøy Kommune 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Energiutredning. Lurøy kommune

Energiutredning. Lurøy kommune Energiutredning Lurøy kommune 2007 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Energiutredning. Træna Kommune

Energiutredning. Træna Kommune Energiutredning Træna Kommune 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 11

Detaljer

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold 14.7.2009 1 1 Forord Intensjonen med energiplanen er å avklare nåværende og framtidige muligheter for energireduksjon og bruk av fornybare energikilder i kommunen. Det legges vekt på å vurdere mulighetene

Detaljer

Lokal energiutredning for Horten kommune 2004

Lokal energiutredning for Horten kommune 2004 Gå til Innhold Lokal energiutredning for Horten kommune 2004 Skagerak Energi AS Selskapets kjernevirksomhet er kraftproduksjon, en gros omsetning og nettvirksomhet. Skagerak Energi AS er et konsern med

Detaljer

Utvikling i tariffer i distribusjonsnettet Presentasjon på Nettkonferansen 2014 3.12.14

Utvikling i tariffer i distribusjonsnettet Presentasjon på Nettkonferansen 2014 3.12.14 Utvikling i tariffer i distribusjonsnettet Presentasjon på Nettkonferansen 2014 3.12.14 1 1 INNHOLD Hvorfor trenger vi nye tariffer i distribusjonsnettet? Alternativer for utforming fordeler og ulemper

Detaljer

Lokal energiutredning Rissa kommune

Lokal energiutredning Rissa kommune Lokal energiutredning Rissa kommune 21 Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Beskrivelse av utredningsprosessen...4 3. Forutsetninger for utredningsarbeidet...5 3.1 Revisjonsoversikt...5

Detaljer

Energiutredning Flesberg Kommune 2013

Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 4 INFORMASJON OM FLESBERG KOMMUNE... 6 4.1 KORT OM

Detaljer

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme?

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? Offentlig 978-82-93150-35-0 Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? På oppdrag fra Olje- og energidepartementet april 2013 THEMA Rapport 2013-18 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer:

Detaljer