En fornybar fremtid for miljøet og menneskene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En fornybar fremtid for miljøet og menneskene"

Transkript

1 En fornybar fremtid for miljøet og menneskene.

2 Litt om Viken Fjernvarme AS Viken Fjernvarme AS ble etablert som eget selskap i 2002 Selskapet er fra 1. januar 2007 et heleiet datterselskap av børsnoterte Hafslund ASA. Viken Fjernvarme er Norges største fjernvarmevirksomhet med leveranser til: småhus og 240 store blokker (fjernvarme til tot. ca husstander i Oslo). 720 store næringsbygg, deriblant Regjeringskvartalet, Stortinget og mange av byens hoteller. Fjernvarmeproduksjon i 2006 på GWh. 65 ansatte inkl. døgnbemannet kontrollrom. Finansielle nøkkeltall Omsetning på 636 MNOK i Samlet balanse på MNOK pr desember Egenkapital lik 860 MNOK pr desember 2006 (70%).

3 Viken Fjernvarmes konsesjonsområde Fjernvarmenett Konsesjonsområde Varmesentraler Energiloven ( 5) krever konsesjon for bygging og drift av fjernvarmanlegg

4 Utvidet konsesjonsområde Gammel konsesjonsgrense Nylig tildelt konsesjonsgrense

5 Det fysiske energisystemet Varmesentral Rør nett Kunde sentral 2 sentraler for grunnlast (avfall og bio) 8 sentraler for spisslast (el og olje) 40 kjeler 1 kontrollrom Oslo Sentrum: 91 km FV-kulvert (182 km rør) Søndre Nordstrand: 95 km FV-kulvert 190 km rør) Totalt anlegg Av disse er: små (< 100 MWh/år) 475 mellomstore ( MWh/år) 225 store > 1000 MWh/år

6 Verdikjeden i dagens virksomhet Viken Fjernvarmes verdikjede Energi Gjenvinnings Etaten (EGE) Renovasjonsetaten Samle avfall Transport Avfalls mottak Brensel mottak Varmeproduksjon Forbrenning Forbrenning Varme/el produksjon 400 GWh Distribusjon 600 GWh Salg Interne konkurransefordeler Eksterne konkurransefordeler God leveringssikkerhet Høy kompetanse Høy servicegrad Miljøvennlig produkt Beliggenhet Konsesjon

7 Energi [GWh/måned] Viken Fjernvarmes hovedutfordringer for å nå visjonen om 1 TWh fornybar fjernvarmeleveranse: januar februar mars april mai juni juli august september Spisslast Bioenergi Avfallsvarme oktober november desember Ny grunnlast = fornybare energikilder Ny spiss- og reservelast Nye kunder Kapasitet i byggebransjen Rammevilkår

8 Selskapet har en sammensatt produksjonsprofil med ulike energibærere GWh Bio Varmep. El-kjel Olje Avfall

9 Fjernvarmeutbygging gir Oslo bedret lokalmiljø og et bidrag til klimagassforpliktelsene Viken Fjernvarme samarbeider med Oslo kommune om å bidra til å nå målene i Klimahandlingsplanen. Viken Fjernvarmes potensial på 1 TWh utbygging av fornybar energi gir et vesentlig bidrag til Enovas varmemål økt fornybar oppvarming med 4 TWh fram til Reduksjonen av olje- og vedfyring i Oslo har gitt og vil fortsatt gi vesentlig forbedringer i lokal luftkvalitet (NOx, CO, Støv, Sot). 82% energiutnyttelse av all kommunal avfallsforbrenning setter Oslo i toppen når det gjelder energigjenvinning. 100% energiutnyttelse av prosessert restavfall fra næringslivet i eget anlegg på Brobekk. LNG erstatter oljebrenning som spisslast på Brobekk.

10 LNG-prosjektet på Brobekk Viken Fjernvarme har lenge hatt ønske om å erstatte bruken av lettolje med mer miljøvennlig naturgass. Gasnor har tilgjengelige LNG-volumer fra nytt produksjonsanlegg fra våren Avtale med Gasnor om levering av LNG til økonomisk fordelaktig pris i forhold til lettolje. Avtalen omfatter også levering av lagertank og bygging av LNG-anlegg, gassifiseringsanlegg, gassledning samt drifts-/vedlikeholdsavtale

11 LNG-prosjektet på Brobekk (forts) Tank: Lavtrykkstank i stål Doble med vakum og isolasjon mellom tankene for minimal varmeinntrengning/kuldetap Volum: 480 m 3 (+ 480 m 3 i trinn 2) veier 130 tonn i tom tilstand Lossing: to bilfylleplasser avskjermet fra øvrig virksomhet og med gatevarmeanlegg 1 MW - vannbadsfordamper (+ 1 MW i trinn 2). Egen container for el- og PLS-system.

12 34 meter lang og en diameter på 5,2 meter

13 LNG-prosjektet på Brobekk (forts) Egen trykkreguleringsventil plassert etter vannbadsfordamper gir 4 bar ut på gassledningen. Gassledning Ø315 mm i plast / DN250 stål. Fjernvarmerør DN 250 tur/retur for varme til gassifiseringen. Varmerør for gatevarme DN 65 tur / retur. Ny brenner og brennerstyring med innblanding av avgass i tilluft for lavest mulige NOx-utslipp for hver kjel på 55 MW (2 x 55 MW). Ny PLS med sikkerhetssystemer for blant annet overvåking av anlegget og detektering av gass mv i kjelhall.

14 LNG-prosjektet på Brobekk VARIGHETSDIAGRAM FJERNVARME I MW effekt Grorud kjel 2 55 MW effekt Grorud kjel 3 EFFEKT, MW AVFALL Energi 2007 BIO VARMEPUMPE NATURGASS Kjel 2 55 MW NATURGASS Kjel 3 55 MW TIMER

15 Miljø Utslippet av klimagassen CO 2 reduseres med 25% ref. lett fyringsolje. Reduksjonen i CO 2 -utslippene tilsvarer utslippet fra biler som hver kjører km i Oslos gater. Lokale utslipp av NO x reduseres med 75% og utslippet av svovel og partikler vil bortfalle helt. Reduksjonen i NO x -utslippene tilsvarer utslippet fra biler som hver kjører km i Oslos gater.

16 CO 2 -kvoter VF er kvotepliktige på grunn av sin størrelse. For perioden er vi tildelt kvoter i forhold til 95% av antatt behov. For perioden er det foreslått å tildele vederlagsfrie kvoter til landbaserte virksomheter svarende til 92 % av utslippene i perioden (snitt). Likeledes er det foreslått å fjerne CO 2 -avgiften på lett fyringsolje og erstatte denne med kvoter. Dette antas å svekke LNG sin konkurransekraft ref. lett fyringsolje.

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Kongsvinger Nord Kongsvinger Syd Eidsiva Bioenergi AS søker om en utvidelse av fjernvarmekonsesjonen nord

Detaljer

Cato Kjølstad, Hafslund Varme AS Noen tanker om utviklingen frem til 2030

Cato Kjølstad, Hafslund Varme AS Noen tanker om utviklingen frem til 2030 Cato Kjølstad, Hafslund Varme AS Noen tanker om utviklingen frem til 2030 Disposisjon 1. Bakgrunn - Hafslund 2. Strøm- og nett 3. Fjernvarme 4. Tanker om 2030 s.2 Disposisjon 1. Bakgrunn - Hafslund 2.

Detaljer

Fossil fyringsolje skal fases ut innen 2020 Hvilke muligheter har flis, pellets og biofyringsolje i dette markedet? Bioenergidagene 2014

Fossil fyringsolje skal fases ut innen 2020 Hvilke muligheter har flis, pellets og biofyringsolje i dette markedet? Bioenergidagene 2014 Fossil fyringsolje skal fases ut innen 2020 Hvilke muligheter har flis, pellets og biofyringsolje i dette markedet? Bioenergidagene 2014 0.0 Agenda 1.0 Om Bio Energy 2.0 Markedet for bioenergi (flis, pellets,

Detaljer

Fjernvarmens rolle i energisystemet

Fjernvarmens rolle i energisystemet 12 2014 R A P P O R T Fjernvarmens rolle i det norske energisystemet Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Rapport nr 12/2014 Analyse av energibruk i forretningsbygg Utgitt av: Forfattere: Norges

Detaljer

Energiutredning 2012

Energiutredning 2012 Energiutredning 2012 Haugesund kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for

Detaljer

Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010

Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010 Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010 Se filmen på bir.no/aarsrapport Innhold: Velkommen til den trykte utgaven av årsrapporten for BIR. Denne gangen

Detaljer

Elverum kommune. Energi- og klimaplan for Elverum Vedlegg til Del 1 - Status og fakta

Elverum kommune. Energi- og klimaplan for Elverum Vedlegg til Del 1 - Status og fakta Elverum kommune Energi- og klimaplan for Elverum Vedlegg til Del 1 - Status og fakta Vedlegg 11.1 Kriterier for lokalt klimafond i Elverum kommune 2. april 28 1. KAPITAL Avsetningen er kr 1.5.,- i henhold

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Vi vil satse industrielt og markedsrettet

Vi vil satse industrielt og markedsrettet Vi vil satse industrielt og markedsrettet Hafslunds konsernsjef Finn Bjørn Ruyter slår fast at Hafslund framover skal være et energiselskap med en tydelig industriell og markedsrettet profil, hvor finansielt

Detaljer

Hafslund årsrapport 2008 Framtiden er fornybar

Hafslund årsrapport 2008 Framtiden er fornybar Hafslund årsrapport 2008 Framtiden er fornybar Vi har lang erfaring innen fornybar energi, og vi vil forsterke denne innsatsen i årene som kommer. Det startet med vannkraften. Sammen med fjernvarme, bioenergi

Detaljer

Energiutredning 2012. Karmøy kommune

Energiutredning 2012. Karmøy kommune Energiutredning 2012 Karmøy kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

--------------------------------- ENERGIUTREDNING for Ringerike kommune --------------------------------- www.ringeriks-kraft.no

--------------------------------- ENERGIUTREDNING for Ringerike kommune --------------------------------- www.ringeriks-kraft.no --------------------------------- ENERGIUTREDNING for Ringerike kommune 2009 --------------------------------- www.ringeriks-kraft.no Sammendrag Som områdekonsesjonær er Ringeriks-Kraft pålagt å utarbeide

Detaljer

FJERNVARME I HARSTAD. Status og leveranse av brensel

FJERNVARME I HARSTAD. Status og leveranse av brensel FJERNVARME I HARSTAD Status og leveranse av brensel AGENDA 1. Statkraft Varme en kort status 2. Status fjernvarmeutbygging i Harstad Valg av teknisk løsning bioenergianlegg 3. Initiativ til utvikling av

Detaljer

Kapasitet og tilgjengelighet for oljefyring Utarbeidet på oppdrag for OED

Kapasitet og tilgjengelighet for oljefyring Utarbeidet på oppdrag for OED ISBN-nummer: 978-82-9315-32-9 Kapasitet og tilgjengelighet for oljefyring Utarbeidet på oppdrag for OED THEMA Notat 213-2 Innhold Innledning... 2 Både oljeforbruket og det utkoblbare elforbruket er redusert...

Detaljer

Mulighet for å nå varmemål - med avfall som energikilde

Mulighet for å nå varmemål - med avfall som energikilde Mulighet for å nå varmemål - med avfall som energikilde Avfall Norge, Energiutnyttelse 2006. Atle Nørstebø, Styreleder i Norsk Fjernvarme atle.norstebo@fortum.no 1 Andel avfallsforbrenning med energigjenvinning

Detaljer

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32 DRIVKRAFTÅRSRAPPORT 2010 VANN I KUNSTEN side 8 FORNYBAR ENERGI side 12 ÅRSBERETNING side 32 INNHOLD 2 drivkraft 2010 drivkraft 2010 3 OM EIDSIVA DRIVKRAFT 2010 HOVEDTALL FOR EIDSIVAKONSERNET 2010 Omsetning

Detaljer

Energi- og klimaplan for Klepp kommune

Energi- og klimaplan for Klepp kommune Energi- og klimaplan for Klepp kommune Tittel Energi- og klimaplan for Klepp kommune Oppdragsgiver Klepp kommune Avdeling Lokal Utvikling Kontaktperson oppdragsgiver Svein Oftedal Utførende organisasjon:

Detaljer

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag Forprosjekt varme og varmtvann Bøkkerløkka borettslag September 2007 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 5 2.1 FORMÅL / BAKGRUNN 5 2.2 PROSJEKTORGANISASJON 5 3 OM BEBYGGELSEN 6 4 BESKRIVELSE AV DAGENS ANLEGG 6

Detaljer

Mulig nær/fjernvarme i Lonevåg - Hatland. Forprosjekt

Mulig nær/fjernvarme i Lonevåg - Hatland. Forprosjekt Mulig nær/fjernvarme i Lonevåg - Hatland Forprosjekt Lonevåg Rådhus som er elektrisk oppvarmet Oppdragsgiver: Osterfjord Næringssamarbeid v/lars Mjøs / Svein Hustrulid Oppdragstittel: Mulig nær/fjernvarme

Detaljer

Energiutredning Notodden 2011

Energiutredning Notodden 2011 Energiutredning Notodden 2011 Oversiktsbilde Notodden med industri og omland Tinfos Notodden Energi AS Energiutredningen er utført av Norsk Enøk og Energi AS, på oppdrag fra Notodden Energi AS INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007 Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007 Innhold vedleggsdel Innhold vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer og benevnelser...iv Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag...vi B1: Energiforbruksdata...vi

Detaljer

24/7/365 SAMFUNNS- OG ÅRSRAPPORT 2013

24/7/365 SAMFUNNS- OG ÅRSRAPPORT 2013 24/7/365 SAMFUNNS- OG ÅRSRAPPORT 2013 24/7/365 Lyse leverer infrastruktur og tjenester som er viktige for samfunnet døgnet rundt. 3 Lyse og samfunnsansvar STYRELEDER Utålmodig langsiktighet yses oppdrag

Detaljer

Mats Rosenberg Bioen as. Bioen as -2010-02-09

Mats Rosenberg Bioen as. Bioen as -2010-02-09 Grønne energikommuner Mats Rosenberg Bioen as Mats Rosenberg, Bioen as Kommunens rolle Eksempel, Vågå, Løten, Vegårshei Problemstillinger Grunnlast (bio/varmepumper)? Spisslast (el/olje/gass/etc.)? Miljø-

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Rammer for utbygging og drift av fjernvarme 3 2011 V E I L E D E R Veileder Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Side 2 Veileder nr /2011 Veileder rammer for utbygging og drift av fjernvarmeanlegg

Detaljer

Ytre miljø. Om rapporteringen. Metodikk for beregning av klimagassutslipp

Ytre miljø. Om rapporteringen. Metodikk for beregning av klimagassutslipp Ytre miljø Av hensyn til klimautfordringen må framtidens energisystem i langt større grad enn i dag være basert på fornybare energikilder som ikke bidrar til økt CO2-konsentrasjon i atmosfæren. Dessuten

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR ØRSKOG KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR ØRSKOG KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR ØRSKOG KOMMUNE Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området, og slik bidra til en samfunnsmessig

Detaljer

Energiutredning Tinn 2009

Energiutredning Tinn 2009 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 3 2 SAMMENDRAG... 4 3 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 GENERELT... 5 3.2 KOMMUNEFAKTA... 6 3.3 ENERGIBRUK I KOMMUNALE BYGG... 6 3.4 OM NÆRINGSLIV OG DE STØRSTE BEDRIFTENE... 6 3.5 ATRÅ BARNE-

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2009. Energiutredning. ing Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2009. Energiutredning. ing Øvre Energiutredning ing Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune 2009 2007 1 Innhold 1 INNLEDNING... 4 2 SAMMENDRAG... 4 3 UTREDNINGSPROSESS OG FORUTSETNINGER... 6 4 INFORMASJON OM ØVRE EIKER KOMMUNE... 7 4.1

Detaljer

Rapport 2006-014. Likebehandling av ny fornybar varme og kraft

Rapport 2006-014. Likebehandling av ny fornybar varme og kraft Rapport 2006-014 Likebehandling av ny fornybar varme og kraft ECON-rapport nr. 2006-014, Prosjekt nr. 46850 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-837-8 KIB/JMS/pil, BTE, 1. februar 2006 Offentlig Likebehandling

Detaljer