Fremtidsstudie av energibruk i bygninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremtidsstudie av energibruk i bygninger"

Transkript

1 Fremtidsstudie av energibruk i bygninger Kursdagene 2010 Fredag 08.januar 2010 Karen Byskov Lindberg Energiavdelingen, Seksjon for Analyse Norges vassdrags- og energidirektorat

2 Innhold Bakgrunn og forutsetninger Bygg i perspektiv Metodikk Areal Oppvarmingsløsninger Fremskriving av energibruk og klimagassutslipp Scenarier 2

3 Bakgrunn og forutsetninger Klimakur 2020 Analysere tiltak for å redusere klimagassutslippene fra bygg i 2020 Bygg i Norge Boliger Yrkesbygg Næringsbygg (eksempelvis hoteller, skoler, helsebygg, forretninger, offentlig forvaltning, forsvarsbygg) Industribygg 3 Kun utslipp fra driftsfasen av byggene er vurdert Materialvalg, og bygging/riving av bygg er ikke sett på av NVE, men delvis hensyntatt i andre deler av Klimakur.

4 1 Norge Syd 2 Norge Sentralt 3 Norge Vest 4 Norge Øst 5 Norge Midt 6 Norge Nord 7 Norge Finnmark 1 Norge Syd 2 Norge Sentralt 3 Norge Vest 4 Norge Øst 5 Norge Midt 6 Norge Nord 7 Norge Finnmark Bygg i perspektiv Energibruk 74,4 TWh i 2007 (unntatt industribygg) El, olje, gass og bioenergi 33 % av innenlands energibruk Klimagassutslipp 1,59 Mt CO2 i 2007 (unntatt industribygg) 3 % av nasjonale utslipp Stasjonær forbrenning 2006, GWh/år Gass (naturgass, brenngass og deponigass) Parafin Lett fyringsolje (+ noe diesel, LPG, tungdestillat og spesialdestillat) Oppgaver i Klimakur Konvertere vekk fossil energi Husholdninger Næringsbygg 4 Energieffektiviseringstiltak

5 Mtonn CO2-ekv Bakteppet: Perspektivmeldingen Utslippsfremskrivning i Perspektivmeldingen (Fin.dep) 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 5 SUM Historiske utslipp SUM fremskrivning Perspektivmeldingen Boliger Næringsbygg

6 Areal en viktig driver Ønsket et tillegg til Perspektivmeldingens top-down-analyse => Bottom-up-tilnærming basert på areal (m2) Byggenæringen oppgir kostnader per m2 Energibruk per m2 Energieffektiviseringspotensial per m2 Teknisk forskrift gir energirammer per m2 6 Har gitt store utfordringer Viktig gevinst: har fått oversikt over status Enighet mellom NVE og Lavenergiutvalget

7 Fremskriving av energibruk i bygg Metode: Fremskriving av areal (m2), Fremtidig spesifikk energibruk (kwh/m2) Areal (m2) * spesifikk energibruk (kwh/m2) = Energibruk (kwh) Fremskrivning areal Totalt areal i dag Nybygg Rehabilitering Riving 7

8 Areal 8 Dagens arealtall Kilde: Prognosesenteret Husholdninger & fritidsb. Antall husholdninger Antagelse om m2/hush Resterende bygg Areal Usikkert hva som er oppvarmet Næringsbygg Yrkesbygg minus industribygg. Bruttoareal mill m2 Bolig, inkl. fritidsbolig 285,3 Offentlig forv. 8,1 Forsvar 5,9 Helse og sosial 12,2 Kontor og forretning 44,5 Undervisning 11,4 Hotell og Restaurant 4,7 Annet 4,3 Energi, bygg og anlegg 6,4 Industri 26,6 SUM areal 409,4

9 Areal ulike synspunkt Dagens arealtall Oppvarmet areal [oppvarmet areal per år] Areal 2008 (mill m2) 250 mill * 85 % = 213 mill 127 mill Boliger og fritidshus Klimakur-BYGG (2008, 2020, 2030) ( ) mill * 90 % = 246 mill Lavenergiutvalget Næringsbygg Boliger (inkl. industribygg) Næringsbygg (ekskl. industribygg) 97,5 mill * 90 % = 88 mill Nybygg (mill m2 / år) 2,9 mill 2,5 mill (2,8 bolig + 0,3 fritid) * 90% = 2,8 mill 1,6 mill * 90 % = 1,4 mill Rehabilitering (mill m2 / år) 3,2 mill 1,9 mill 1,5 % (3,69 mill, 3,88 mill, 4,06 mill) 1,5 % (1,32 mill, 1,38 mill, 1,43 mill) 9 Rivning (mill m2 / år) 1,3 mill 1,5 mill 0,6 % (1,47 mill, 1,55 mill, 1,62 mill) 1,2 % (1,05 mill, 1,10 mill, 1,14 mill)

10 mill m2 mill m2 Fremskrevet areal Boliger Næringsbygg 0,5 % per år 0,4 % per år 11 % totalt 9 % totalt akkumulert nybygg akkumulert rehab akkumulert uberørt akkumulert nybygg akkumulert rehab akkumulert uberørt 10

11 Fremskriving av energibruk 11 Spesifikk energibruk (kwh/m2) Lagt til: Basert på nye energirammer i Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven 2007 (Kilde: Xrgia, 2009) For ulike typer bygg kwh/år Nye bygg Rehabiliterte bygg Eksisterende bygg Bolig Næring Bolig Næring Bolig Næring Belysning Kjølebatterier Oppvarming ventilasjonsluft Romkjøling Romoppvarming Teknisk utstyr Vannoppvarming Vifter og pumper SUM % mer energibehov for nybygg og rehabilitering (kompetanseavvik ved utføring) 20 % økt brukstid i næringsbygg Adferdskomponent på eksisterende bygg

12 Oppvarmingsteknologier 12 Oppvarmingsteknologier Vurdering for boliger el. næringsbygg Nye, rehabilitert og eksisterende Virkningsgrad og fordeling Oljekjel Gasskjel Elkjel Panelovner Fjernvarme Vedovn Pelletskamin Biokjel varmepumper (luft-luft, og vann-vann)

13 Fremskrivning energibruk Boliger Historisk: 0,1 % per år ,0 TWh til 45,6 TWh 0,1 % per år tot energi 0,2 % per år elektrisitet Omgivelsesvarme Fjernvarme Elektrisitet Gass (LPG, NG, depgass) El: øker litt, Olje: red, Fj.v.: øker, VP: øker Fyringsoljer Bioenergi (ved, pellets) Kull Næringsbygg 13 Historisk: 0,7 % per år ,4 TWh til 30,2 TWh 0,2 % per år tot energi 0,3 % per år elektrisitet El: øker, Olje: red, Fj.v: øker, VP: red Omgivelsesvarme Fjernvarme Elektrisitet Gass (LPG, NG, depgass) Fyringsoljer Bioenergi

14 Mtonn CO2-ekv. Klimagassutslipp Utslippsintensiteter BOLIGER NÆRINGSBYGG Kull: Ved Pellets Fyrings- Gass: Pellets Fyrings- Spesial- Gass: (ovn): (ovn): olje: (kjel) olje: avfall CO2- ekv. NOx PM10 kg / kwh tilført energi g / kwh tilført energi g / kwh tilført energi Utslippsfremskrivning i Klimakur: 0,425 0,024 0,022 0,265 0,227 0,005 0,267 0,285 0,159 0,429 0,211 0,252 0,256 0,188 0,252 0,261 0,372 0,139 0,144 1,842 4,410 0,042 0,015 0,010 0,042 0,017 0,432 0,010 2,5 2,0 1,5 SUM Klimakurs Byggstudie SUM Fremskrivning Perspektivmeldingen 1,0 Boliger 14 0,5 0,0 Næringsbygg

15 tonn Nox-utslipp tonn PM10-utslipp Utslipp fra boliger og næringsbygg Reduserte utslipp av partikler Mindre vedforbruk SUM PM10-utslipp boliger næringsbygg 5 0 Redusert utslipp av NOx 3,0 SUM Nox-utslipp boliger næringsbygg Mindre oljeforbruk 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 15 0,0

16 REF Halvert rivn.rate 3-dbl rehab.rate Passivbygg 2015 (Nybygg) Passivbygg 2015 (Nybygg&Rehab) REF Halvert rivn.rate 3-dbl rehab.rate Passivbygg 2015 (Nybygg) Passivbygg 2015 (Nybygg&Rehab) TWh/år Ulike scenarier Stasjonær energibruk i boliger og næringsbygg Fjernvarme Elektrisitet Gass (LPG, NG, depgass) 40 Fyringsoljer Bioenergi Kull

17 Status for Klimakur Hovedoppgave for NVE i Klimakur: Tiltakskostnader og virkemidler for reduksjon av klimagasser fra bygg Sammenstilling av energiresultater med andre sektorer Tidsfrister Overlevering av Hovedrapport til Erik Solheim 15.februar Publisering av Sektorrapport for Bygg etter dette Se mer på 17

18 Takk for oppmerksomheten. 18

Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske bygninger. - et innspill til Klimakur 2020 R A P P O R T

Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske bygninger. - et innspill til Klimakur 2020 R A P P O R T Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske bygninger - et innspill til Klimakur 2020 4 2010 R A P P O R T Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske

Detaljer

IFE/KR/F-2012/079. Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier

IFE/KR/F-2012/079. Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier IFE/KR/F-2012/079 Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier i Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 BAKGRUNN... 1 2.1 DEFINISJON AV ENERGIEFFEKTIVISERING OG POTENSIALER... 1 2.2 AVGRENSINGER...

Detaljer

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan Energibruk Energibruk i Fastlands-Norge 9 2011 R A Ressursfordeling 1:300 P Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan 1 : 2 000 000 0 80 160 km P O R T Energibruk Energibruk

Detaljer

NYE KRAV OG MULIGHETER FOR NÆRINGSEIENDOM I KLIMAKRISEN

NYE KRAV OG MULIGHETER FOR NÆRINGSEIENDOM I KLIMAKRISEN NYE KRAV OG MULIGHETER FOR NÆRINGSEIENDOM I KLIMAKRISEN Marius Holm Næringseiendom 2010 Bellonas 10 første år: ACTION SPEAKS LOUDER THAN WORDS Bellonas kontorer Murmansk Oslo St. Petersburg Brussel

Detaljer

Energibruksrapporten 2012

Energibruksrapporten 2012 Energibruksrapporten 2012 Energibruk i husholdningene 30 2012 Ressursfordeling 1:300 Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan 1 : 2 000 000 0 80 160 km R A P P O R T Energibruksrapporten

Detaljer

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Sammendrag I klimaforliket fra 2012 (Innst. 390 S (2011-2012)) ba Stortinget regjeringen om å innføre et forbud mot

Detaljer

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming?

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Markedet for fornybar varme har et betydelig potensial frem mot 2020. Enova ser potensielle investeringer på minst 60 milliarder i dette markedet over en 12

Detaljer

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007 Energiutredning Gol kommune 2007 Desember 2007 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM GOL KOMMUNE... 7 4.1 KORT

Detaljer

Lokal energiutredning 2009 Stord kommune. Stord kommune IFER

Lokal energiutredning 2009 Stord kommune. Stord kommune IFER Lokal energiutredning 2009 Stord kommune Stord kommune IFER Energipolitiske mål Avgrense energiforbruket vesentlig mer enn om utviklingen blir overlatt til seg selv Bruke 4 TWh mer vannbåren varme årlig

Detaljer

Energiutredning Rollag kommune. Energiutredning Rollag Kommune 2013

Energiutredning Rollag kommune. Energiutredning Rollag Kommune 2013 Energiutredning Rollag Kommune 2013 1 Innhold Energiutredning Rollag kommune 1 SAMMENDRAG... 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 4 INFORMASJON OM ROLLAG

Detaljer

Elverum kommune. Energi- og klimaplan for Elverum Vedlegg til Del 1 - Status og fakta

Elverum kommune. Energi- og klimaplan for Elverum Vedlegg til Del 1 - Status og fakta Elverum kommune Energi- og klimaplan for Elverum Vedlegg til Del 1 - Status og fakta Vedlegg 11.1 Kriterier for lokalt klimafond i Elverum kommune 2. april 28 1. KAPITAL Avsetningen er kr 1.5.,- i henhold

Detaljer

Sammendrag. 1 Introduksjon. 2 Metode

Sammendrag. 1 Introduksjon. 2 Metode Midt-Norge som pilotregion for passivhus satsing: Potensialstudie Bjørn Jenssen Wachenfeldt 1 og Igor Sartori 2 1) SINTEF Byggforsk, Avdeling Bygninger, 7465 Trondheim, Norge 2) NTNU, Institutt for Byggekunst,

Detaljer

Energiutredning Flesberg Kommune 2013

Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 4 INFORMASJON OM FLESBERG KOMMUNE... 6 4.1 KORT OM

Detaljer

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene!

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! SINTEF Byggforsk TOR HELGE DOKKA, GURO HAUGE, MARIT THYHOLT, MICHAEL KLINSKI OG ANDERS KIRKHUS Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! Prosjektrapport 40 2009 SINTEF Byggforsk Tor Helge

Detaljer

Lokal energiutredning. Fræna kommune

Lokal energiutredning. Fræna kommune Lokal energiutredning Fræna kommune 2011 Sammendrag Elektrisitetsforbruket i 2010 var 124,84 GWh utenom Hustadmarmor, hvor husholdningene stod for 57%, tjenesteyting for 22% og industri/primærnæring for

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

Energi- og klimaplan

Energi- og klimaplan Herøy kommune Energi- og klimaplan Visjon: Kommunen for vekst og utvikling, bygd på trivsel, trygghet og miljøbevisthet. Foto: Erlend Haarberg Foto: Erlend Haarberg Vedtatt av Herøy kommunestyre i møte

Detaljer

Enovas Byggstatistikk 2010

Enovas Byggstatistikk 2010 Enovas Byggstatistikk 21 Enovas Byggstatistikk 21 enova rapport 211:8 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Enovas Byggstatistikk 21 Innhold Sammendrag Byggstatistikk 21 2 1. Om grunnlaget for Byggstatistikk

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Fjernvarmens rolle i energisystemet

Fjernvarmens rolle i energisystemet 12 2014 R A P P O R T Fjernvarmens rolle i det norske energisystemet Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Rapport nr 12/2014 Analyse av energibruk i forretningsbygg Utgitt av: Forfattere: Norges

Detaljer

Lokal energiutredning. Ringerike kommune 2011

Lokal energiutredning. Ringerike kommune 2011 Lokal energiutredning for Ringerike kommune 2011 Utarbeidet av Sammendrag Som områdekonsesjonær er Ringeriks-Kraft pålagt å utarbeide og presentere en lokal energiutredning for hver kommune i sitt konsesjonsområde,

Detaljer

Energiutredning for Evenes kommune

Energiutredning for Evenes kommune Energiutredning for Evenes kommune Forord Evenes Kraftforsyning AS har som områdekonsesjonær ansvar for at det i 2010 utarbeides en energiutredning for kommunen. Da Evenes kommune er et konsesjonsområde

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Kapasitet og tilgjengelighet for oljefyring Utarbeidet på oppdrag for OED

Kapasitet og tilgjengelighet for oljefyring Utarbeidet på oppdrag for OED ISBN-nummer: 978-82-9315-32-9 Kapasitet og tilgjengelighet for oljefyring Utarbeidet på oppdrag for OED THEMA Notat 213-2 Innhold Innledning... 2 Både oljeforbruket og det utkoblbare elforbruket er redusert...

Detaljer

Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 17.

Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 17. Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 17. juli 2009 Høringsfrist: 15. oktober 2009 1 Reduserte klimagassutslipp. Nye krav

Detaljer

Energiutredning Drammen Kommune 2013. Energiutredning Drammen kommune

Energiutredning Drammen Kommune 2013. Energiutredning Drammen kommune Energiutredning Drammen Kommune 2013 Energiutredning Drammen kommune 1 Innhold 1 BAKGRUNN...3 2 SAMMENDRAG...4 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET...5 4 INFORMASJON OM DRAMMEN KOMMUNE...7 5 BESKRIVELSE

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Siste utvikling innen biorelaterte fyringsoljer

Siste utvikling innen biorelaterte fyringsoljer Siste utvikling innen biorelaterte fyringsoljer Inger-Lise M. Nøstvik, NP Fremo Stavern, 17. juni 2010 Bransjens holdning Bransjen erkjenner at klimaproblemet er den største miljøutfordringen verden står

Detaljer

Energiutredning Notodden 2011

Energiutredning Notodden 2011 Energiutredning Notodden 2011 Oversiktsbilde Notodden med industri og omland Tinfos Notodden Energi AS Energiutredningen er utført av Norsk Enøk og Energi AS, på oppdrag fra Notodden Energi AS INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer