Naturgass til sluttbruker i Norge NTNU Trondheim Harald E. Arnøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Naturgass til sluttbruker i Norge NTNU Trondheim 20.11.2007. Harald E. Arnøy harald.arnoy@gasnor.no"

Transkript

1 Naturgass til sluttbruker i Norge NTNU Trondheim Harald E. Arnøy

2 Gasnor AS Status oktober 2007 Etablert ansatte Gasnor AS, Trondheim Gassalg 2007: 190 mill. Sm³ (1,9 TWh) Gasnor AS, Bergen Gasnor AS, Kollsnes Gasnor AS, Karmøy Gasnor AS, Oslo

3 Norsk gasseksport 2007 >7 ganger større enn norsk vannkraftproduksjon i et normalår (120TWh) Dekker om lag 15 % av den europeiske gassbruken Mest til Tyskland og Frankrike, der norsk gass utgjør 30 % Ormen Lange (2007) har % markedsandel i Storbritannia Produsentselskap på norsk sokkel har avtale med: Tyskland Frankrike Storbritannia Belgia Nederland Italia Spania Tsjekkia Østerrike Polen Danmark Sveits. (+ LNG til USA og Spania i 2007)

4 GASSCO, Bygnes på Karmøy Her styres gassen gjennom km rørledninger. Kapasitet: 120 milliarder Sm3/år (2007) Verdi: 350 mill. NOK/døgn

5 Ilandføringssteder av gass i Norge

6 Distribusjonsselskaper av naturgass i Norge

7 Utfordringen Norsk industri innerst I en fjord, ytterst i en dal og med behov for ren energi

8 Erfaringer fra logistikk: Geografisk spredning store avstander Små volumer fra oppstart Vanskelig å holde transportkostnader nede Større transportkapasitet gir fleksibilitet Små volumer og store avstander er en utfordring for logistikk

9 Distribusjonsmåter naturgass RØR CNG Høytrykk > 4 bar Lavtrykk < 4 bar Hovedsakelig Haugesund/Karmøy og Nord-Jæren = Compressed Natural Gas komprimert naturgass 200 bar 200 Sm 3 gass pr m 3 LNG Bergen = Liquified Natural Gas flytende naturgass, temperatur -162 C Ca 600 Sm 3 gass pr m 3 Hele Norge

10 Distribusjonsnett for naturgass i Norge Gasnor 105 km Lyse 400 km Mulig gassrørledning til Østlandet og Sverige

11 Lokal gassdistribusjon Gassrør i plast (PE). Maks 4 bar trykk Overdekking 0,6 1,0 m Kostnad kr/m

12 Større skip gir tilgang til Europeiske terminaler Nytt skip februar 2009 Kapasitet: m 3 Teknisk kompatibelt med Europeiske terminaler Kombinasjonsskip, gassmotorer Større forsyningssikkerhet Optimal egenproduksjon

13 Bygging av terminaler den største i Mosjøen Verdens største prefabrikkerte LNG tanker, 5 tanker x 680m3

14 Terminaler for bil Terminaler for skip

15 Gasnor fyllestasjon for busser Gasnor CNG trailer

16 Naturgass benyttes til blant annet: Smelting, homogenisering Metallgjenvinning Drivstoff Dampproduksjon Tørkeprosesser Kraft/varmeproduksjon Skjærebrenning Asfaltproduksjon Matlaging Byggoppvarming Adm.bygg Sykehus og institusjon Skoler Hotell Veksthus Verksteder Industrihaller Butikker/kjøpesentre Boliger

17 Varmeproduksjon Fra fyringsolje til naturgass Konvertering kan bestå av utskifting av brenner, montering av ventilskap og intern gassrørinstallasjon. Renere driftsforhold Redusert vedlikehold Reduserte miljøutslipp Reduserte fyringsutgifter

18 Industri og yrkesbygg

19 Naturgassbrukere

20 Alcoa Mosjøen Anodebakeri 25 mill Sm 3 naturgass pr år 800 anoder bakes pr døgn tonn anoder pr år

21 Naturgass som drivstoff i skip Fjord 1 Kystvakten Pioneer Knutsen Viking Energy Pioneer Knutsen Stril Pioneer

22 Naturgass til kjøretøy Cirka 180 kjøretøy i 2007 Fyllestasjoner i Bergen, Haugesund og Stavanger

23 jul.07 aug.07 sep.07 okt.07 nov.07 Øre/kWh 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Prisutvikling fyringsolje og elkraft Internasjonal oljepris Gasoil 0,2 Elkraft Nordpool mai.06 jun.06 jul.06 aug.06 sep.06 okt.06 nov.06 des.06 jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 apr.06 mar.06 feb.06 jan.06

24 Pause

25 All bruk av energi har miljøkonsekvenser

26 All bruk av energi har miljøkonsekvenser Vannkraft gir null utslipp, men har andre konsekvenser

27 Mange mener vindmøller er løsningen

28 Vedfyring regnes som CO 2 nøytral (ofte kalles det nullutslipp ) Gir utslipp av for eksempel: SO 2 NO X Partikler Diverse helseskadelige stoffer Regnes av mange i Norge som utslippsfritt og svært miljøvennlig.

29 Biodrivstoff er det rette nå! CO 2 gevinsten er i beste fall tvilsom

30 Gass fra naturen (naturgass) Naturgass er verdens reneste brensel, men forårsaker utslipp av CO 2.

31 I 2005 erstattet naturgass 172 GWh annen energi: Kraftutveksling 5,2 % Utkoblbar kraft 18 % Biobrensel 0,6 % Propan 7,6 % Olje 68,6 %

32 Reduserte utslipp i 2005 CO tonn NO X 800 tonn SO tonn Partikler (PM10) - 50 tonn

33 I 2015 regner vi med at naturgass kan erstatte ca 10 TWh andre brensel/energibærere (med dagens rammebetingelser). utkoblbar kraft 10,3 % kraft utveksling 11 % biobrensel 0,5 % propan 4,1 % olje 73,7 %

34 Konsekvenser for CO 2 -utslipp med full CO 2 avgift på naturgass En avgift på naturgass øker CO 2 -utslippet med tonn pr år i tonn Med avgift Uten avgift

35 Konsekvenser for NO X -utslipp med full CO 2 avgift på naturgass En avgift på naturgass øker NOxutslippet med 1170 tonn pr år i Tilsvarer ca personbiler tonn Med avgift Uten avgift

36 Konkurransen i varmemarkedet Det blir hevdet at naturgass er en trussel mot bioenergi. På bakgrunn av dette er det vedtatt en CO 2 -avgift på naturgass til oppvarming. Naturgassbransjen har ønsket en bedre dokumentasjon av konkurranseforholdet. Ca 0,07 % av bioenergi levert i 2005 kan ha vært i konkurranse med naturgass

37 Avgift på naturgass Regjeringen vil innføre CO 2 -avgift på gass til oppvarming mv. i boliger og næringsbygg. Foreslått nivå på avgiften er 47 øre pr Sm 3. Dette gjør gass mindre aktuelt til oppvarming til fordel for andre energibærere, spesielt olje og elkraft. Naturgass pålegges også det høyeste avgiftsnivået for CO 2 kr/tonn CO Naturgass Lett olje Tung olje Brensel

38 Resulterende energipris 44 GWh naturgass med CO 2 avgift øre/kwh Biobrensel grunnlast i ny varmesentral Naturgass (LNG til sluttbruker) Lettolje - ny varmesentral Utkoblbar kraft (lav avgift) energibærer

39 Resulterende energipriser 44 GWh naturgass uten CO 2 avgift øre/kwh Biobrensel grunnlast i ny varmesentral Naturgass (LNG til sluttbruker) Lettolje - ny varmesentral Utkoblbar kraft (lav avgift)

40 Det er gjort en rekke beregninger på ulike alternativer konklusjonene er entydige Bioenergi er det billigste alternativet - uansett. Naturgass uten CO 2 -avgift kan konkurrere med fyringsolje og elektrisitet. Naturgass med CO 2 -avgift kan ikke konkurrere med fyringsolje eller elektrisitet.

41 Hvorfor smelter isen? 40 av verdens fremste klimaforskere har vært samlet i Oslo. Rask reduksjon i utslipp av sot vil gi umiddelbar effekt i form av redusert smelting CO 2 reduksjon er viktig, men effekten kommer uansett for sent til å forsinke smeltingen Sot kommer fra biobrensel, kull og olje. Naturgass reduserer CO 2 utslipp med 30 % og sot med 100 %.

42 Politikerne vil satse for miljøet (men vet de hva de gjør??) Det er ikke stilt krav om miljøkvalitet på biodrivstoff Det skal satses på biobrensel uten tanke for annet enn CO 2

43 Norsk energi- og miljøpolitikk (en oppsummering satt på spissen) I hovedsak en lokal CO 2 politikk Politikken og virkemidlene tar ikke hensyn til lokalmiljø, eller effekten på global oppvarming. CO 2 utslipp er OK så lenge det ikke skjer i Norge eller vi kan stilles til ansvar. Politikerne (og den såkalte miljøbevegelsen) ønsker ikke å vite om andre miljøproblem enn CO 2. Vi driver ren symbolpolitikk det gagner ikke miljøet

44 Gassferger NRK sammenligner epler og kaniner CO 2 reduksjon 20 % NO X reduksjon % SO 2 reduksjon %

45 Nye muligheter med naturgass i busser 1 buss reduserer helsekostnadene med NOK/år Naturgass gir grunnlag for introduksjon av biogass

46 Biogass i samspill med naturgass den beste løsningen for menneske og miljø Biogass Problemavfall Ren energi til transport og industri

47 Naturgass broen mot Hydrogen, LNG terminal Lista

48 Bioenergi er konkurransedyktig i forhold til naturgass og fyringsolje. Det burde være et godt grunnlag både for produsenter og kunder å satse på bioenergi. Det er bra at man ønsker å satse på bioenergi, men en CO 2 -avgift på naturgass er ikke et tiltak som fremmer bioenergi eller miljø. Naturgass bidrar til lavere utslipp og reduserte kostnader Naturgass åpner for nye fornybare energiløsninger Avgift på naturgass vil øke CO 2 utslippene og bidra til fortsatt bruk av olje.

24.11.2010. Gasnor AS Leverte ca 48 mill Sm 3 500 GWh (2004) i rørnett på Karmøy og i Haugesund. Lyse Gass. Lokal gassdistribusjon

24.11.2010. Gasnor AS Leverte ca 48 mill Sm 3 500 GWh (2004) i rørnett på Karmøy og i Haugesund. Lyse Gass. Lokal gassdistribusjon Naturgass til alminnelig forsyning - Rogaland Leiv Arne Marhaug Gasnor AS Gasnor AS Leverte ca 48 mill Sm 3 500 GWh (2004) i rørnett på Karmøy og i Haugesund Gasnor ASA Etablert 1989 Operativ 1994 Eies

Detaljer

Naturgass. -en generell innføring R A P P O R T

Naturgass. -en generell innføring R A P P O R T Naturgass -en generell innføring 12 2004 R A P P O R T Naturgass en generell innføring Norges vassdrags- og energidirektorat 2004 Rapport nr 12-2004 Naturgass en generell innføring Utgitt av: Norges vassdrags-

Detaljer

Gassdistribusjon til husstander og industri

Gassdistribusjon til husstander og industri NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi TPG 4140 Naturgass Gassdistribusjon til husstander og industri Rogassprosjektet Av gruppe 4: Simen Blystad

Detaljer

Energi driver verden fremover

Energi driver verden fremover Energi driver verden fremover Olje og gass vil føre oss til fremtidens energiløsninger Tilgang på energi er en viktig forutsetning for økonomisk stabilitet og vekst. Behovet for energi er større enn noen

Detaljer

POSISJONSDOKUMENT 2013

POSISJONSDOKUMENT 2013 POSISJONSDOKUMENT 2013 Rev. 04.06.13 Energigass Norge Posisjonsdokument Revidert og godkjent av styret 04.06.2013 Side 1 av 9 BRUK AV ENERGIGASS I NORGE Alternativ og robust energiforsyning Grunnlag for

Detaljer

Småskala LNG i Norge

Småskala LNG i Norge Semesteroppgave TPG4140 Naturgass Småskala LNG i Norge Sigurd Jevne Rigmor Dahle Hilde-Kristin Sæter NTNU Trondheim 28.11.2003 Sammendrag Selv om Norge lenge har hatt stor gassproduksjon har det tradisjonelt

Detaljer

Lokal energiutredning

Lokal energiutredning Lokal energiutredning Fræna kommune ISTAD NETT AS 2007 Sammendrag Energiforbruket i Fræna kommune i 2005 var 167,2 GWh, utenom Hustadmarmor. Elektrisitetsforbruket det samme året var 120,8 GWh og stod

Detaljer

Lokal energiutredning

Lokal energiutredning Lokal energiutredning Gjemnes kommune ISTAD NETT AS 2007 Sammendrag Energiforbruket i Gjemnes kommune i 2005 var 46,7 GWh. Elektrisitetsforbruket det samme året var 36,1 GWh, og stod dermed for ca. 77

Detaljer

Lokal energiutredning. Fræna kommune

Lokal energiutredning. Fræna kommune Lokal energiutredning Fræna kommune 2011 Sammendrag Elektrisitetsforbruket i 2010 var 124,84 GWh utenom Hustadmarmor, hvor husholdningene stod for 57%, tjenesteyting for 22% og industri/primærnæring for

Detaljer

Biogass som drivstoff for busser

Biogass som drivstoff for busser Biogass som drivstoff for busser Desember 2010 Med støtte fra: 1 1 INNLEDNING HOG Energi la i februar frem en foreløpig utgave av rapporten: Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. I rapporten

Detaljer

Energiutredning 2012

Energiutredning 2012 Energiutredning 2012 Haugesund kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for

Detaljer

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi Gassbusser Biogass som drivstoff for busser HOG Energi Desember 2010 1 1 INNLEDNING HOG Energi la i februar frem en foreløpig utgave av rapporten: Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. I rapporten

Detaljer

Lokal energiutredning. Eide kommune

Lokal energiutredning. Eide kommune Lokal energiutredning Eide kommune 2011 Sammendrag Elektrisitetsforbruket i 2010 var 43,8 GWh, hvor husholdningene stod for 56 %, tjenesteyting for 22 % og industri/primærnæring for 21%. Elektrisitetsforbruket

Detaljer

Energiutredning 2012. Karmøy kommune

Energiutredning 2012. Karmøy kommune Energiutredning 2012 Karmøy kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Pelletsproduksjon på Mongstad Side 1 av 40

Pelletsproduksjon på Mongstad Side 1 av 40 Pelletsproduksjon på Mongstad Side 1 av 40 Forord Denne rapporten gjør for rede mulighetene knyttet til foredling av trebrensler på Vestlandet gjennom å utnytte tilgjengelig spillvarme og tilgjengelige

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Klima- og miljøregnskap for energigass i Norge

Klima- og miljøregnskap for energigass i Norge Klima- og miljøregnskap for energigass i Norge Biogass, naturgass og LPG Status: Endelig utgave Dato: 05.04.2013 Utarbeidet av: Oppdragsgiver: Morten H. Soma/Esben Tonning Otterlei Rapport Oppdragsgiver:

Detaljer

Lokal energiutredning for

Lokal energiutredning for Lokal energiutredning for Porsgrunn Kommune 2005 Innhold Skagerak Energi AS Selskapets kjernevirksomhet er kraftproduksjon, engrosomsetning og nettvirksomhet. Skagerak Energi er et konsern med følgende

Detaljer

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene En fornybar fremtid for miljøet og menneskene. Litt om Viken Fjernvarme AS Viken Fjernvarme AS ble etablert som eget selskap i 2002 Selskapet er fra 1. januar 2007 et heleiet datterselskap av børsnoterte

Detaljer

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser Gassbusser Biogass som drivstoff for busser HOG Energi februar 2010 1 1 INNLEDNING Fylkesrådmannen i Hordaland la 20.11.09 frem en orientering om drivstoffløsninger og teknologier for busstrafikken i

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR SKODJE KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR SKODJE KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR SKODJE KOMMUNE Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området, og slik bidra til en samfunnsmessig

Detaljer

Rapport 69/01. Miljøbegrunnede energiavgifter

Rapport 69/01. Miljøbegrunnede energiavgifter Rapport 69/01 Miljøbegrunnede energiavgifter ECON-rapport nr. /01, Prosjekt nr. 35650 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-467-4 HLI/JMS/CJO, EBO, 15. oktober 2001 Miljøbegrunnede energiavgifter Utarbeidet

Detaljer

Lokal energiutredning. Midsund kommune

Lokal energiutredning. Midsund kommune Lokal energiutredning Midsund kommune 2011 Istad Nett AS, Plutoveien 5, 6419 MOLDE, telefon: 71 21 36 00 Side 2 av 80 Sammendrag Elektrisitetsforbruket i 2010 var 25,37 GWh, hvor husholdningene stod for

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune

Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM

Detaljer

Lokal energiutredning for Larvik kommune 2005

Lokal energiutredning for Larvik kommune 2005 Gå til Innhold Lokal energiutredning for Larvik kommune 2005 Skagerak Energi AS Selskapets kjernevirksomhet er kraftproduksjon, engrosomsetning og nettvirksomhet. Skagerak Energi er et konsern med følgende

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR STORDAL KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR STORDAL KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR STORDAL KOMMUNE Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området, og slik bidra til en samfunnsmessig

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR ØRSKOG KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR ØRSKOG KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR ØRSKOG KOMMUNE Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området, og slik bidra til en samfunnsmessig

Detaljer

Sammenligning av bensin, diesel og naturgass som drivstoff Magnus Theodorsen Ann Sofie Hanssen Ida Julseth Gjerde Inger Eriksen

Sammenligning av bensin, diesel og naturgass som drivstoff Magnus Theodorsen Ann Sofie Hanssen Ida Julseth Gjerde Inger Eriksen Sammenligning av bensin, diesel og naturgass som drivstoff av Magnus Theodorsen Ann Sofie Hanssen Ida Julseth Gjerde Inger Eriksen Trondheim, november 2005 I Sammendrag I denne oppgaven har vi sett på

Detaljer

Fornybar energi og naturvern

Fornybar energi og naturvern Til Kopi til Fra Dato Saksnr. Landsstyret Arbeidsutvalget,, Hallvard Surlien og Ida Kann, talspersoner 26. august 2012 LS- 2-1213- 024 Fornybar energi og naturvern Innhold Bakgrunn Sammendrag Ordliste

Detaljer