Eierseminar Grønn Varme

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eierseminar Grønn Varme"

Transkript

1 Norsk Bioenergiforening Eierseminar Grønn Varme Hamar 10. mars 2005 Silje Schei Tveitdal Norsk Bioenergiforening

2 Bioenergi - større enn vannkraft i Norden Norsk Bioenergiforening Bioenergi i Norden: 231 TWh 95% varme og 5% kraft Vannkraft i Norden: 205 TWh (2002-tall) TWh Biogass Halm Avfall Torv Skogsbrensel Biprodukter skogindustrien Sverige Finland Danmark Norge Utbygging av et norsk varmemarked - like viktig som ny kraftutbygging Kilde: Energigården

3 Fornybar energi i EU, forventet økt forbruk : Norsk Bioenergiforening TWh Vannkraft Sol Biomasse Vind Andre Total Energikilde TWh-2010 TWh-1995 Kilde: Aebiom Bioenergi er den fornybare energikilde med størst europeisk potensial

4 Kraftig vekst i utslippet av klimagasser i Norge Kilde: Miljøstatus i Norge

5 Reduserte klimagassutslipp i Svergie Kyoto mål 2010 Nasjonalt mål 2010

6 Norsk Bioenergiforening øre/kwh Derfor bruker vi så lite bioenergi i Norge: Priser til sluttbruker for el til oppvarming ( kwh/år) Norge Sverige Danmark Energipolitikk Nett kostnad Børspris Nettprising og spotpriser er stort sett like. De avgiftsmessige drivkrefter for energiomlegging er betydelig svakere enn i våre naboland

7 Oppvarming i bolig og næringsbygg, 2001: Norsk Bioenergiforening 2 Bio (Ved) 6 Økt oppvarmingsbehov frem til 2010, nybygg 6 30 el til oppvarming 10 Fjernvarme Oljeprodukter Kilde: Enova SF Sterk dominans av strøm og olje til oppvarming stort potensial for omlegging

8 Norge store muligheter - lave ambisjoner Norsk Bioenergiforening Stortingets målsetning: 4TWh ny fornybar varme innen 2010 NoBio mener: Produksjonen av bioenergi kan økes med 10 TWh innen Konvertering Konvertering Nybygg Totalt olje el 4,0 TWh 2,5 TWh 3,5 TWh 10 TWh

9 Norsk Bioenergiforening Myndighetene bør satse på bioenergi og vannbåren varme: 1. Bioenergi bedrer kraftbalansen og stabiliserer strømprisen i tørre perioder. 2. Bioenergi reduserer utslippet av klimagasser 3. Vannbåren varme gir energifleksibilitet og øker forsyningssikkerheten gjennom fornybare energibærere. - Naturgass kan brukes som spisslast i vannbårne systemer - må ikke introduseres som ny fossil grunnlast i energisystemet. 4. Bioenergi skaper lokal næringsutvikling og varige arbeidsplasser: - Totalvirkningen av 10 TWh bioenergi er ca årsverk.

10 Norsk Bioenergiforening Bioenergibransjen trenger stabile rammevilkår - Usikkerhet rundt el-avgiften til næringsvirksomhet medførte investeringstørke i varmebransjen. - Kortvarig tilskuddsordning til pelletskaminer har skapt ustabilitet i markedet. Rammebetingelsene må stabilisere grunnlaget for langsiktig vekst.

11 Norsk Bioenergiforening Rammevilkår for utbygging av 10 TWh ny bioenergi: - Ulike former for tilskudds- og panteordninger (Enova) - Avgiftsreguleringer og grønne sertifikater for varme - Lov og regelendringer Energipolitikken må stimulere omlegging til bærekraftig energiproduksjon de nye fornybare energikildene må sikres konkurransekraft.

12 1. Finansieringsordning for utbygging av fjernvarmerør I forsyningsmeldingen som kom i desember 2003, lovet regjeringen en egen finansieringsordning for fjernvarmerør i budsjettet for Ingen finansieringsordning i budsjettetforslaget for 2005

13 2. Panteordning for utfasing av gamle oljekjeler ved konvertering til ny fornybar varme Pant på oljekjeler vil skape grunnlag for raskere konvertering fra olje til bioenergi og andre nye fornybare energikilder Et effektivt virkemiddel for å redusere CO2-utslippene

14 3. Øke påslaget på nettariffen til 1,5 øre/kwh Tilskudd til ny fornybar varme Overføringene til Enova er ikke store nok til å sikre omlegging i energiproduksjonen Ingen stor økning i tilskudd til fornybar varmeproduksjon siden Enova startet År Mill Kr GWh * * 370 GWh er biobrensel (pellets, briketter)

15 4. Tilskuddsordning for konvertering fra elektrisk oppvarming til ny fornybar energi i privathusholdninger. Strakstiltaket i 2003 førte til installasjon av ca 1000 pelletskaminer. Det trengs en mer stabil tilskuddsordning for å gi langsiktig vekst i denne delen av bioenergibransjen.

16 Norsk Bioenergiforening 5. Tilskuddsordning for konvertering fra elektrisk oppvarming i større bygninger Eks. på dansk tilskuddsordning: Både i Sverige og Danmark eksisterer det konverteringsordninger for å redusere bruk av strøm til oppvarming

17 Norsk Bioenergiforening 6. CO2-avgift på direkte bruk av naturgass - CO2-nøytrale energikilder må sikres konkurransekraft i forhold til fossil energiproduksjon. - Ny fornybar varme må sikres minst like økonomiske vilkår som CO2-fri gasskraft. (Semerklæringen) Fossil gass til alminnelig forbruk må avgiftslegges for CO2- utslipp på samme måte som fyringsolje

18 Norsk Bioenergiforening Administrative virkemidler som sikrer omlegging til vannbåren varme - Påbud om vannbåren varme ved nybygging og rehabilitering av bygg over 500 m2 - Økt ansvar og myndighet for energiplanlegging til kommunene

19 Bioenergibransjen kan levere 10 TWh innen 2015 Norsk Bioenergiforening Nødvendige tiltak: - Stabile rammevilkår. - Grønn skatteveksling. - Finansieringsordning for fjernvarmerør. - Panteordning for konvertering fra olje. - Tilskudd til konvertering fra oppvarming med el til ny fornybar energi i enkelthusholdninger. - Tilskuddsordning for konvertering fra el i større bygninger. - CO2-avgiftsregime som inkluderer fossilgass. - Administrative virkemidler som sikrer omlegging til vannbåren varme.

20 Norsk Bioenergiforening Alholmen Kraft, Finland 2,5 TWh Norsk industri har levert verdens største biokraftvarmeverk Når skal vi ta denne teknologien i bruk i Norge?

21 Veien til biovarme Manual for produksjon av ferdigvarme fra biobrensler

22 Nordic Bioenergy Conference October 2005 SAS Radisson Royal Garden Hotel,Trondheim

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming?

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Markedet for fornybar varme har et betydelig potensial frem mot 2020. Enova ser potensielle investeringer på minst 60 milliarder i dette markedet over en 12

Detaljer

Norsk Bioenergiforening (NoBio)

Norsk Bioenergiforening (NoBio) Norsk Bioenergiforening (NoBio) 29. NOVEMBER 2011 Cato Kjølstad Daglig leder NoBio NORSK BIOENERGIFORENING Organiserer over 200 bedriftsmedlemmer i hele bioenergiverdikjeden pluss 150 enkeltmedlemmer:

Detaljer

3) Vi vil fortsette å arbeide for bedre bærekraftskriterier. Etter en vurdering av kriteriene valgte regjeringen å øke omsettingspåbudet til 5%.

3) Vi vil fortsette å arbeide for bedre bærekraftskriterier. Etter en vurdering av kriteriene valgte regjeringen å øke omsettingspåbudet til 5%. HVA SIER PARTIENE? Bioenergistrategien regjeringen la fram i 2008 har en målsetning om 28 TWh bioenergi til energiformål innen 2020. Dagens nivå er ca. 17 TWh og det er dermed langt igjen. Det ble lovet

Detaljer

Biobrensel og pellets - fornybar energi både i stordrift og husholdninger. Cato Kjølstad daglig leder NoBio

Biobrensel og pellets - fornybar energi både i stordrift og husholdninger. Cato Kjølstad daglig leder NoBio Biobrensel og pellets - fornybar energi både i stordrift og husholdninger. Cato Kjølstad daglig leder NoBio 1 Norsk Bioenergiforening Organiserer over 200 bedriftsmedlemmer i hele bioenergiverdikjeden

Detaljer

Gass i et helhetsperspektiv

Gass i et helhetsperspektiv Gass i et helhetsperspektiv 28.9. 2006 TPG4140 Naturgass NTNU Tore Killingland Norges Naturvernforbund Hvorfor gass til Europa, men ikke i Norge? Kilde: Norsk Petroleumsinstitutt CO2-utslipp energibærer

Detaljer

Rapport 2006-014. Likebehandling av ny fornybar varme og kraft

Rapport 2006-014. Likebehandling av ny fornybar varme og kraft Rapport 2006-014 Likebehandling av ny fornybar varme og kraft ECON-rapport nr. 2006-014, Prosjekt nr. 46850 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-837-8 KIB/JMS/pil, BTE, 1. februar 2006 Offentlig Likebehandling

Detaljer

Bioenergi økonomisk potensial i Norge og betydning for klimagassutslippene

Bioenergi økonomisk potensial i Norge og betydning for klimagassutslippene Bioenergi økonomisk potensial i Norge og betydning for klimagassutslippene Foredrag for Norsk Geofysisk Forening Geilo, 20. september 2007 Erik Trømborg, Institutt for naturforvaltning, Universitetet for

Detaljer

Økt bruk av biobrensel i fjernvarme

Økt bruk av biobrensel i fjernvarme Økt bruk av biobrensel i fjernvarme Nordisk Fjernvarmesymposium 12. 15. juni 2004 Ålesund Torbjørn Mehli Bio Varme AS 1 Store muligheter med bioenergi i fjernvarme Store skogressurser (omkring 30 %) etablert

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

Biobrensel i Norge: marked, potensial og barrierer

Biobrensel i Norge: marked, potensial og barrierer ØF-rapport nr. 18/2003 Biobrensel i Norge: marked, potensial og barrierer av Ståle Størdal Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og Buskerud fylkeskommuner

Detaljer

Momenter til innlegg Seminar Små- og storskala biovarmeleveranser fra skogbruket marked og muligheter 20/8-03 Honne Hotell og Konferansesenter, Biri

Momenter til innlegg Seminar Små- og storskala biovarmeleveranser fra skogbruket marked og muligheter 20/8-03 Honne Hotell og Konferansesenter, Biri Momenter til innlegg Seminar Små- og storskala biovarmeleveranser fra skogbruket marked og muligheter 20/8-03 Honne Hotell og Konferansesenter, Biri Myndighetenes ønsker og forventninger til skogbruksnæringen

Detaljer

Hvordan kan klimavennlig biobrensel varme Bergen? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland 2007

Hvordan kan klimavennlig biobrensel varme Bergen? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland 2007 Hvordan kan klimavennlig biobrensel varme Bergen? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland 2007 Side 1 av 20 Forord Denne rapporten gjør for rede mulighetene knyttet til bruk av biobrensel til oppvarming

Detaljer

Klima- og energiplan for Hemne kommune. Presentasjon

Klima- og energiplan for Hemne kommune. Presentasjon Klima- og energiplan for Hemne kommune Presentasjon Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Nasjonal statistikk 3. Konklusjoner fra analysene 4. Mål og tiltak 5. Eksempler på mulige tiltak 2 1.1 Bakgrunn -

Detaljer

Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass

Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass Tickel. 6 Mål og tiltak for satsingsområdene for energibruk og energiproduksjon i vår region til 2015 Sir Crispin 6.01 Nasjonale og fylkeskommunale

Detaljer

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020 ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020 En energi og klimaplan for Norge til 2020 Sammendrag I dette dokumentet legger vi fram en energi- og klimaplan for Norge fram til 2020

Detaljer

SKOG22. Rapport Energi. Arbeidsgruppe Energi Bioenergi

SKOG22. Rapport Energi. Arbeidsgruppe Energi Bioenergi SKOG22 Rapport Energi Arbeidsgruppe Energi Bioenergi Bakgrunn Målet for strategiarbeidet i SKOG22 er å utarbeide en bred og samlende strategi for forskning, utvikling, innovasjon og kunnskapsformidling

Detaljer

Mulighet for å nå varmemål - med avfall som energikilde

Mulighet for å nå varmemål - med avfall som energikilde Mulighet for å nå varmemål - med avfall som energikilde Avfall Norge, Energiutnyttelse 2006. Atle Nørstebø, Styreleder i Norsk Fjernvarme atle.norstebo@fortum.no 1 Andel avfallsforbrenning med energigjenvinning

Detaljer

Nordisk Fjernvarmesymposium

Nordisk Fjernvarmesymposium Nordisk Fjernvarmesymposium Grønne sertifikater for varme: Trenger vi det? Hvordan kan et system utformes! Av: Mats Rosenberg, Enercon as (2004, 14. juni kl 15:00 16:20) Energi forhold, Norge, 2003 Ikke

Detaljer

Energi for Norge. Hva kan vi velge?

Energi for Norge. Hva kan vi velge? Tekna Hedmark og Oppland Energi i ledninger Energi i rør Hvordan utnytte begge deler best mulig Energi for Norge. Hva kan vi velge? Gjøvik 28. september 2011 Hans H. Faanes 1 Energipolitikken må balansere

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Strategi med handlingsplan for skogbasert bioenergi i Rogaland

Strategi med handlingsplan for skogbasert bioenergi i Rogaland Strategi med handlingsplan for skogbasert bioenergi i Rogaland Vedtatt i styringsgruppa 13.09.2011 Vedtatt i Regional- og kulturutvalget i Rogaland fylkeskommune 31.05.2012 FORORD FNs klimapanel IPCC

Detaljer

Derfor er energibransjen en del av klimaløsningen!

Derfor er energibransjen en del av klimaløsningen! Markedskonferansen Derfor er energibransjen en del av klimaløsningen! EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Gjermund Løyning Politisk rådgiver, EBL Markedskonferansen 2009, 22. september

Detaljer

Lokal energiutredning. Ringerike kommune 2013

Lokal energiutredning. Ringerike kommune 2013 Lokal energiutredning for Ringerike kommune 2013 Utarbeidet av Sammendrag Som områdekonsesjonær er Ringeriks-Kraft pålagt å utarbeide og presentere en lokal energiutredning for hver kommune i sitt konsesjonsområde,

Detaljer

Energi, klima og verdiskaping. Hans Erik Horn, Energi Norge

Energi, klima og verdiskaping. Hans Erik Horn, Energi Norge Energi, klima og verdiskaping Hans Erik Horn, Energi Norge Temaer De viktige klimamålene Politikk og investeringsutfordringer Nett og systemutfordringer Europeisk utvikling Kraft, forbruk, kabler og balanse

Detaljer

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi Naturviternotat nummer 2-2012 Energi Energi I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om energi. Vi ønsker å formidle dette innholdet til deg. Det er et viktig politikkområde, som er aktuelt i forbindelse

Detaljer

Fossil fyringsolje skal fases ut innen 2020 Hvilke muligheter har flis, pellets og biofyringsolje i dette markedet? Bioenergidagene 2014

Fossil fyringsolje skal fases ut innen 2020 Hvilke muligheter har flis, pellets og biofyringsolje i dette markedet? Bioenergidagene 2014 Fossil fyringsolje skal fases ut innen 2020 Hvilke muligheter har flis, pellets og biofyringsolje i dette markedet? Bioenergidagene 2014 0.0 Agenda 1.0 Om Bio Energy 2.0 Markedet for bioenergi (flis, pellets,

Detaljer

Lokal energiutredning. Hole kommune 2013

Lokal energiutredning. Hole kommune 2013 Lokal energiutredning for Hole kommune 2013 Utarbeidet av Sammendrag Som områdekonsesjonær er Ringeriks-Kraft pålagt å utarbeide og presentere en lokal energiutredning for hver kommune i sitt konsesjonsområde,

Detaljer

Energi driver verden fremover

Energi driver verden fremover Energi driver verden fremover Olje og gass vil føre oss til fremtidens energiløsninger Tilgang på energi er en viktig forutsetning for økonomisk stabilitet og vekst. Behovet for energi er større enn noen

Detaljer

Hvordan dekke morgendagens energibehov?

Hvordan dekke morgendagens energibehov? Hvordan dekke morgendagens energibehov? Stortingsrepresentant Torbjørn Hansen (H) Medlem av Næringskomiteen Norsk Ståldag 12. oktober 2006 Verdens etterspørsel etter energi Frem til 2030 forventes det

Detaljer

Lokal energiutredning. Hole kommune 2011

Lokal energiutredning. Hole kommune 2011 Lokal energiutredning for Hole kommune 2011 Utarbeidet av Sammendrag Som områdekonsesjonær er Ringeriks-Kraft pålagt å utarbeide og presentere en lokal energiutredning for hver kommune i sitt konsesjonsområde,

Detaljer