FJERNVARME I HARSTAD. Status og leveranse av brensel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FJERNVARME I HARSTAD. Status og leveranse av brensel"

Transkript

1 FJERNVARME I HARSTAD Status og leveranse av brensel

2 AGENDA 1. Statkraft Varme en kort status 2. Status fjernvarmeutbygging i Harstad Valg av teknisk løsning bioenergianlegg 3. Initiativ til utvikling av et lokalt flismarked Det lokale bioenergimarkedet Viktige forhold som ble vektlagt Valgt strategi og gjennomførte tiltak 4. Hva forventer vi av oss selv, produktet og underleverandører? 5. Kort om prosjektet i Narvik 6. Nordnorsk Bioenergi AS side 2

3 VI GIR VERDEN MER REN ENERGI INNEN FORNYBAR No. 1 ENERGI I EUROPA 90% % 3400 ANSATTE.. FORNYBAR ENERGI KRAFT- OG FJERNVARMEVERK AV NORGES KRAFTPRODUKSJON...I MER ENN 20 LAND

4 VEKST INNEN REN ENERGI Fleksibel europeisk kraftproduksjon og markedsoperasjoner Internasjonal vannkraft Vindkraft Fjernvarme Småkraft 4

5 STATKRAFTS STRATEGI INNEN FJERNVARME Ambisjon: Styrke posisjonen som ett av Norges to største selskaper innen fjernvarme og videreutvikle eksisterende anlegg i Sverige. Vårt utgangspunkt: Total varme- og kjøleproduksjon er 1080 GWh, hvorav 600 GWh i Norge. Strategisk rasjonale: Fjernvarme er attraktivt på grunn av forventet vekst i det norske markedet innen avfalls- og biobasert fjernvarme. Vår kompetanse bidrar til verdiskaping innen dette området.

6 NAVNEBYTTE IKKE NOE ANNET Trondheim Energi Fjernvarme AS Statkraft Varme AS sid e 6

7 ØKT VEKST OG LØNNSOMHET INNEN FJERNVARME Etablering i Trondheim (1983) Statkraft oppkjøp av TEV (2002) Fem anlegg i Sverige (2008) Harstad og Ås ( ) Oppkjøp av Biovarme AS (2011)

8 SVAS AKTIVITETER OG ANLEGG Kirkenes Forretningssamarbeid med ØFAS og Varanger Kraft Energigjenvinning med tilhørende fjernvarme (planlagt tonn/år og ca. 30 GWh/år) Finnmark Mijøvarme AS Aktuell som mulig ny eier for videreutvikling av selskapets fjernvarmevirksomhet Energigjenvinning, bioenergi og fjernvarme (inntil 40 GWh/år) Narvik Samarbeidsavtale mellom Nordkraft og SVAS om å etablere et felles fjernvarmeselskap Bioenergi (ca. 50 GWh/år) Bodø Forretningssamarbeid med Bodø Energi, som mottok konsesjon sommeren 2010 Energigjenvinning, fjernvarme, spillvarme og dampleveranse (planlagt tonn avfall/år og ca. 170 GWh/år) Harstad Konsesjon basert på lokal bioenergi mottatt i 2009 Under bygging med idriftsettelse i 2012 Investering på 200 Mkr og et potensial på GWh/år Molde SVAS er i dialog med Istad om et mulig felles forretningssamarbeid for å videreutvikle eksisterende fjernvarmeanlegg (totalt ca. 65 GWh/år) Ås Mottatt konsesjon i mai 2011 og idriftsettes årsskiftet 2012/2013 Planlegges for ca. 50 GWh/år basert på skogsflis (Grot), røykgasskondensering, bioolje og trolig varmepumpe (kjøling) Samarbeid mellom UMB, Viken Skog og SVAS Etablert virksomhet Under bygging Konsesjon søkt alene/samarb. Under utredning Bio Varme Ca. 1 TWh/år fra eksisterende produksjon, 20 varmesentraler og 105 ansatte

9 side 9 FJERNVARMEUTBYGGING I HARSTAD

10 UTBYGGING AV FJERNVARME I HARSTAD Mottok konsesjon januar 2009 Idriftsettelse i januar MNOK GWh/år 2 * 8 MW biokjeler 2 * 15 MW gasskjeler Akkumulatortank Røykgasskondensering 15 km nett

11 11 Statkraft presentasjon KJELHALL FASADE - SØR

12 12 Statkraft presentasjon KJELHALL

13 13 Statkraft presentasjon FLISLAGER FASADE - SØR

14 14 Statkraft presentasjon MATEARRANGEMENT FLISLAGER

15 15 Statkraft presentasjon INNE I KJELHALL

16 16 Statkraft presentasjon INNE I BRENNKAMMERET

17 VALG AV TEKNISK LØSNING Det bygges et robust og fleksibelt anlegg med vekt på følgende: Et anlegg som er bygd for høy fuktighet på brenselet. Dette setter mindre krav til tørking av flis, og mulighet for direkte levering fra skogen. En stor mottakssilo. Bidrar til bedre logistikkløsninger. Gir økt driftssikkerhet Utrustes med egen blandesilo, med automatisk krandrift Gir mulighet til å ta imot både tørr og fuktig flis, og blande dette slik at ønsket fuktighet og stabil blanding oppnås. Beliggenhet ved kai Mulighet for båtleveranse. sid e 17

18 INITIATIV TIL UTVIKLING AV ET LOKALT FLISMARKED sid e 18

19 Vurdering lokalt bioenergimarked 2009 Harstad-området har et sterkt begrenset bioenergimarked. Få produsenter og få brukere Begrenset tilgang gir risiko for høye priser Vurdering av mulig import fra andre regioner Referansepriser i Nord-Norge ville gitt økonomiske utfordringer for realisering av anlegget Manglende oversikt over tilgjengelige volum og leveringsmuligheter sid e 19

20 Viktige forhold som vektlegges Bidra til å utvikle et konkurransedyktig marked på lang sikt Unngå monopolsituasjon og høye priser Bruke flere leverandører Sikre konkurransedyktige priser, volum og leveringssikkerhet som grunnlag for realisering av anlegget. Støtte opp under Statkrafts forretningsidé om å skape verdier for eier, kunder og samfunn Lokal verdiskaping ved bruk av lokale aktører Viktig for Statkrafts omdømme og nasjonale ambisjon Miljø Økt fornybar energiproduksjon Bidra til å oppfylle lokale energi- og miljømål Kortreist brensel Økonomi Viktig å velge riktig totalløsning for å sikre tilfredsstillende økonomisk avkastning. sid e 20

21 VALGT STRATEGI OG GJENNOMFØRTE TILTAK STRATEGI: Tilrettelegge for flest mulig lokale tilbud på leveranse av biobrensel Gjennomførte tiltak: Bearbeiding av aktører Utarbeidelse av forespørsel Bioseminar Dialog med aktører Intensjonsavtaler Lokal konsulent Finne og snakke med aktører Bearbeide initiativ Tydelig og lettfattelig Bygge ned barrierer Enkel utfylling og innsending Sikre at forespørselen er forstått Besvare spørsmål Faglig påfyll Muligheter for støtte i markedet Utvalg av tilbud Bearbeiding av ideer Etablere trygghet for leveringsevne Utløser støtte og videre satsning Gir aktører tid til å jobbe videre med sine planer side 21

22 VALGT LØSNING Mottok 7 tilbud Store prisforskjeller 2 av tilbyderne begynte å snakke sammen og hadde en 3 tilbyder som back-up I tillegg trakk de inn en 3 aktør Dyrøy Bioenergi SVAS hadde løpende diskusjoner med 2-3 potensielle tilbydere En pekte seg etter hvert ut Gjennom konstruktive dialoger og felles utvikling ble det skrevet en langsiktig utviklingsavtale i Vår leverandør heter Nordnorsk Bioenergi AS Nystartet selskap Eiere: Dyrøy Bioenergi AS, BioPartner Nord AS og Skånland Vekst. Eier 1/3 hver. Finansiering en utfordring SVAS bidrar med forskuddsbetaling med pant i uttatt virke SVAS har også stilt opp overfor bank Fusjon skal gjennomføres tidlig i 2012 Selskapet planlegger en emisjon i side 22

23 23 Statkraft presentasjon HVA FORVENTER VI AV OSS SELV, PRODUKT OG UNDERLEVERANDØR?

24 DEN GODE DIALOGEN Produkt Riktig brensel Varmesentral Leverandør Sette oss i samme båt og skape en vinn vinn situasjon 24 Statkraft presentasjon

25 VARMESENTRAL Bygg et fleksibelt anlegg basert på lokalt tilgjengelig brensel. Vær ute i god tid, ha en dialog med potensielle aktører Hver varmesentral er unik søk kontinuerlig forbedring i samarbeid med leverandør den gode dialogen Optimal leveranse: Jevn og forutsigbar levering Jevn og stabil kvalitet, fukt og kutt God kommunikasjon rundt planlagte og uforutsette stopp 25 Statkraft presentasjon

26 PRODUKT Ganske enkle kjøreregler men veldig viktig for sluttproduktet Bærekraftig hogst Ingen forurensninger Sand, grus, stein, salt, plast, gummi, maling, m.m. Riktig lagring og lunning Lokale variasjoner Luftig lunning på trekkfullt sted Tildekking med papp Unngå forurensninger Flising på fast dekke og løpende flising Kvalitet Begrenset med finstoff Stabil og riktig fuktighet Riktig kutt Ingen lange stikker Stabil mix av treslag 26 Statkraft presentasjon

27 LEVERANDØR Erfaring og ressurser Nødvendig erfaring samt plan for tilegne seg mer erfaring Tilgjengelig kompetanse, personer og utstyr Evne til å snakke med skogeiere Kompetanse på planlegging og logistikk Kultur Genuin interesse og engasjement for faget Kontinuerlig forbedring av alle ledd i verdikjeden Samarbeidsvilje og evne til å forstå kundens behov Seriøsitet og bærekraftig hogst Soliditet / økonomi Viktig med solid økonomi som tåler svingninger i markedet Langsiktig tenkning Leveringssikkerhet Tilgang på nødvendig lagringsareal / terminal Fleksibilitet Tilgang på råvarer arbeid mot grunneiere tar tid Gode transportløsninger 27 Statkraft presentasjon

28 OPTIMALISERE VERDIKJEDE Planlegging Hogst Lunning Transport Flising Transport Bedre kvalitet på produktet Større konkurransekraft for kunde og leverandør Bedre leveringssikkerhet Lavere pris 28 Statkraft presentasjon

29 FJERNVARME I NARVIK Samarbeid med Nordkraft Konsesjon er mottatt Planlagt investeringsbeslutning juni 2012 Planlagt oppstart høsten 2014 Kundegrunnlag ca GWh Planlegger 10 MW bio Prosjektet blir veldig likt Harstad Kan bli noe annen brenselsmix lokalt returvirke (10-30%) 29 Statkraft presentasjon

30 side 30 Takk for oppmerksomheten!

31 VOLUM (AVHENGIG AV UTBYGGING OG PÅKOBLING AV KUNDER) Sesong Harstad Narvik Sum 2011/ GWh lm tonn 2012/ GWh lm tonn 2013/ GWh lm tonn 2014/ GWh lm tonn 2015/ GWh lm tonn 2016/ GWh lm tonn 5 GWh lm tonn 10 GWh lm tonn 15 GWh lm tonn 25 GWh lm tonn 30 GWh lm tonn 15 GWh lm tonn 28 GWh lm tonn 40 GWh lm tonn 55 GWh lm tonn 75 GWh lm tonn 85 GWh lm tonn sid e 31 Behovet er størst i de kaldeste månedene, og minst i sommerhalvåret.

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Side 1 av 38 Tittel: Ta landet i bruk! Landbruks-

Detaljer

Utvikling av biogass i Norge. Forprosjekt

Utvikling av biogass i Norge. Forprosjekt Utvikling av biogass i Norge Forprosjekt Avfall Norge-Rapport nr 3/2010 Rapport nr: 3/2010 Dato: 03.06.10 Revidert: Rev. dato: Distribusjon: ISSN: ISBN: Fri 82-8035-083-7 Tittel: Utvikling av biogass i

Detaljer

Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet

Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet Prosjektperiode 2008-2010 av Merethe Lerfald og Tor Arnesen Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet av Merethe Lerfald og Tor Arnesen Tittel: Forfatter: Merethe

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter:

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: Omstillingsprogram for Meløy Handlingsplan 2014 1. Innledning 1.1 Utviklingsanalysen I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: A. Konkurransefortrinn: Gode havneforhold, store oppbygde

Detaljer

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter Norsk vindkraft Vi gir Norge flere ben å stå på Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter En vind-vind-situasjon for distriktene Kartlegging

Detaljer

1 Det%overordnede%bildet.%%

1 Det%overordnede%bildet.%% SIRAGRUNNEN VINDKRAFTVERK, BAKGRUNN FOR KLAGE 1 Det%overordnede%bildet.%% Siragrunnen Vindkraftverk er et offshore vindkraftverk som ligger på Siragrunnen utenfor kysten av Sokndal og Flekkefjord kommuner.

Detaljer

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom og Sentralnett Vestlandet Nettforsterkning mellom og Bakgrunn og geografisk avgrensning Utredningen skal vurdere mulige tiltak for å løse utfordringene

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET

LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET 2 Innholdsfortegnelse 4. MILJØPOLITIKK...3 4.1 FORSKNING OG UTVIKLING...3 4.2 FORSKNING OG UTVIKLING FOR KLIMA

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Sammendrag og konklusjon Foreliggende delrapport beskriver industriens ambisjoner og mål knyttet til fremtidens overføringsnett

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

TRE SOM BRENSEL I INNLANDS-NORGE

TRE SOM BRENSEL I INNLANDS-NORGE TRE SOM BRENSEL I INNLANDS-NORGE TRE SOM BRENSEL I INNLANDETS ENERGIFORSYNING Økende betydning for energiforsyningen Trebrensler reduserer klimaendringer Verdt å vite om forbrenning Ved Flis Trepellets

Detaljer

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866)

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Sist oppdatert februar 2012 Utredningsansvarlig: Utførende: Forord Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Detaljer

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA?

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? MARTE BAKKEN SIRI HALL ARNØY HELENE MOEN EINAR WILHELMSEN KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? Forfattere: Marte Bakken (prosjektleder) Siri Hall Arnøy Helene Moen Einar Wilhelmsen Grafisk utforming: Hans

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme?

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? Offentlig 978-82-93150-35-0 Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? På oppdrag fra Olje- og energidepartementet april 2013 THEMA Rapport 2013-18 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer:

Detaljer

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk sertifikatmarked basert på det lovforslag vi hadde på høring vinteren 2005 og med justeringer i henhold til den

Detaljer

Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune

Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Nett AS Sist oppdatert: 27.06.2013 Side 1 av 42 Innledning for LEU 2012, mangelfull oppdatering Når det gjelder denne versjonene

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Kraftutveksling med Europa mot 2050

Kraftutveksling med Europa mot 2050 INNSPILL TIL ENERGIMELDINGEN: Kraftutveksling med Europa mot 2050 13. august 2014 Innhold Om prosjektet... 2 Sekretariat og faggruppen... 3 Fremgangsmåte og prosess... 4 Sammendrag... 5 1 Markedsutviklingen...

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 2015 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 30. januar 2015. Forsidefoto: istockphoto.com Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Konjunkturrapport 2015

Detaljer