Lokal energiutredning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokal energiutredning"

Transkript

1 Lokal energiutredning Presentasjon 25. januar 2005 Midsund kommune 1 Lokal energiutredning for Midsund kommune ISTAD NETT AS

2 Lokal energiutredning Gjennomgang lokal energiutredning for Midsund kommune Utarbeidet av Istad Nett AS I samarbeid med Midsund kommune 2 Lokal energiutredning for Midsund kommune ISTAD NETT AS

3 Generelt om energiutredningene Bakgrunn Formål Rollefordeling Nytteverdi Hva skal utredes 3 Lokal energiutredning for Midsund kommune ISTAD NETT AS

4 Bakgrunn NVE fastslo ny forskrift om energiutredninger gjeldende fra Hver kommune (områdekonsesjonær) er pålagt å utarbeide energiutredninger innen Energiutredningen skal oppdateres årlig 4 Lokal energiutredning for Midsund kommune ISTAD NETT AS

5 Formål Fra NVE s veileder: Formålet med lokal energiutredning er å legge til rette for bruk av miljøvennlige energiløsninger som gir samfunnsøkonomiske resultater på kort og lang sikt. Herunder øke kunnskapen om lokal energiforsyning og stasjonær energibruk og alternativer på dette området, og slik bidra til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemet. 5 Lokal energiutredning for Midsund kommune ISTAD NETT AS

6 Roller i utredningen Forskrift gitt av NVE Nettselskapet (områdekonsesjonær) er eier av oppgaven Kommunen er samarbeidspartner og mottaker 6 Lokal energiutredning for Midsund kommune ISTAD NETT AS

7 Nytteverdier for samfunn og energibruker Olje Elektrisitet Gass Fjernvarme via vann Fossile brensel Energigjenvinning Nasjonalt mål 10 TWh innen 2010 Reduksjon av energiforbruket Bruk av alternativ energi Overgang til nye energikilder Redusere knapphet / flaskehalser 7 Lokal energiutredning for Midsund kommune ISTAD NETT AS

8 Midsund kommune Dagens energisystem Energibruk for de enkelte brukergrupper Utvikling i etterspørsel av energi Alternative energikilder/vannbåren varme 8 Lokal energiutredning for Midsund kommune ISTAD NETT AS

9 Midsund kommune 9 Lokal energiutredning for Midsund kommune ISTAD NETT AS

10 Andre aktører og energikilder Aktører (energibrukere) Offentlig og privat virksomhet Husholdninger Energiprodusenter/-leverandører Netteier Energikilder Fjernvarme ved overføring med varmtvann Lokal kraftproduksjon Gass Fyringsolje/parafin Pellets/flis Smart bruk av energi kan spare penger og bidra til samfunnsøkonomiske løsninger! 10 Lokal energiutredning for Midsund kommune ISTAD NETT AS

11 Muligheter for Midsund Utredningen peker på: Utfordring for større bygg: Å involvere eiere/arkitekter/utbyggere Ulike energiløsninger, overføring og forbruk Historikk for energibruk i kommunen Fremtidig energibehov Mulige tiltak som er basert på: Arealplaner Eventuelle kommunale energiplaner Fylkesplaner 11 Lokal energiutredning for Midsund kommune ISTAD NETT AS

12 Elektrisitetsforsyning for Midsund Beskrivelse av elnettet i Midsund 35 Avbrudd i strømleveransen Midsund forsynes via sjøkabel fra Tornes transformatorstasjon Ingen kapasitetsproblemer Antall og MWh Antall MWh ILE God leveringskvalitet År 12 Lokal energiutredning for Midsund kommune ISTAD NETT AS

13 Elektrisitetsforbruket i 2003 Alminnelig forsyning Kjelkraft Totalt 24 GWh (Temperaturkorrigert) Totalt 40 MWh (Temperaturkorrigert) Primærnæring (jordbruk og landbruk) 2 % Privat tjenesteytende sektor 10 % Industri og bergverk 22 % Offentlig tjenesteytende sektor 9 % Husholdning og fritidshus 57 % Offentlig tjenesteytende sektor 68 % Husholdning og fritidshus 31 % Kjelkraft pr. år: 2000: 2,08 GWh ,09 GWh ,3 GWh 13 Lokal energiutredning for Midsund kommune ISTAD NETT AS

14 Energifobruket i Midsund 40,0 GWh 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 Avfall Tungolje, spillolje Diesel-, gass- og lett fyringsolje, spesialdestillat Bensin, parafin Gass Ved, treavfall, avlut. Kull, kullkoks, petrolkoks Elektrisitet 5,0 0, År Totalt 35,2 GWh i 2001 Av totalt energibruk i 2001 stod elektrisitet for 77,6 % Forbruket av ved og treavfall var 15,3 %, og 7 % olje og parafin samme år 14 Lokal energiutredning for Midsund kommune ISTAD NETT AS

15 Folketallsutvikling - Forventet utvikling av energibruk er avhengig av folketallet Antall innbyggere Folketall Prognose Årstall 15 Lokal energiutredning for Midsund kommune ISTAD NETT AS

16 Framtidig etterspørsel etter elektrisk energi Elektrisitetsforbruk [GWh] Prognose 2 Prognose 1 Historisk forbruk Årstall Prognose 1 = lite innslag av alternative energikilder Prognose 2 = noe overgang til alternative energikilder 16 Lokal energiutredning for Midsund kommune ISTAD NETT AS

17 Fleksibilitet i elforbruk Spotpriser fra Nordpool (snittpris for området Molde) År jan-nov 04 Øre/kWh 11,95 10,14 18,89 20,01 29,08 24,68 Elektrisitetsforbruket til kjelkraft har gradvis gått ned siden 1998/1999, og det begrunnes med at alternativene, olje, biobrensel og gass har vært billigere. De aller fleste kjeler har uprioritert nettariff, som krever alternativ energikilde. Det viser at fleksibilitet gir gevinst for forbruker og knappheten på elektrisitet blir mindre. 17 Lokal energiutredning for Midsund kommune ISTAD NETT AS

18 Alternative energikilder Nasjonal målsetting er å overføre til fornybare energikilder, varmepumper, alternativ energikilder. Måltallet er 10 TWh innen 2010, herav 4 TWh vannbåren varme og 3 TWh vindkraft. Det antas at potensialet for bruk av alternative energi ligger i generell enøk, varmepumper 18 Lokal energiutredning for Midsund kommune ISTAD NETT AS

19 Vannbåren varme / Alt. energikilder Utbredelse av vannbåren varme: 25 boliger pr.2001, utgjør 3,2% Sum Total Boliger med vannbåren varme i Midsund 3,2 % 19 Lokal energiutredning for Midsund kommune ISTAD NETT AS

20 Effektstyring Fastbeløp Dagens mekanismer som påvirker energibruk : Energi [øre/kwh] Priselementet på kraft (alle energibrukere) Effekttariffer for større anlegg (næring med inntak over 125A) kw [kr/kw] kw [kr/kw] kw [kr/kw] kw [kr/kw] >1000 kw [Kr/kW] ,00 480,- 430,- 390,- 330,- 290,- kw Effektuttak / time des.03 jan.04 feb.04 Middelverdi: mar.04 apr.04 mai.04 jun.04 jul.04 Avregnings periode aug.04 sep.04 okt.04 nov Lokal energiutredning for Midsund kommune ISTAD NETT AS

21 Effektstyring Dersom samme kunde har styring på strømuttaket, kan en teoretisk avregning se slik ut: Nettleietariff T3 - Effektledd (Alt.2 Effektstyring) Tiltak som reduserer effekttoppene til 250 kw Effektledd kr Energiledd (volum) kr Fastledd pr.år kr Årsum: kr Pris = øre/ kwh 37,23 Besparelse: kr Lokal energiutredning for Midsund kommune ISTAD NETT AS

22 Videre arbeid Sammenholde oppdaterte priser for alternative energikilder (gass, olje, elektrisitet) Vurdere alternativ energiløsning for oppvarming i Nye Midsund sjukeheim I samordning mellom kommune og e-verk ajourføre underlag for neste energiutredning Se på økonomi i energiprosjekter i regionen, om mulig synergi for egen kommune 22 Lokal energiutredning for Midsund kommune ISTAD NETT AS

23 Kontaktpersoner Navn Selskap Telefon E-post Per Joar Skeid Istad Nett AS Inge Rakvåg Midsund kommune Innspill og forslag ønskes Planer og ideer kan rettes til: Midsund kommune Istad Nett AS 23 Lokal energiutredning for Midsund kommune ISTAD NETT AS

24 Lokal energiutredning Takk for oppmerksomheten! 24 Lokal energiutredning for Midsund kommune ISTAD NETT AS

Lokal Energiutredning Midsund kommune

Lokal Energiutredning Midsund kommune Lokal Energiutredning Midsund kommune ISTAD NETT AS 2004 Sammendrag Energiforbruket i Midsund kommune i 2001 var 35,2 GWh. Elektrisitetsforbruket det samme året var 27,3 GWh, og stod dermed for ca. 77,6

Detaljer

Lokal energiutredning 2012. Meråker kommune

Lokal energiutredning 2012. Meråker kommune Lokal energiutredning 2012 Meråker kommune Januar 2013 Lokal energiutredning 2012 MERÅKER 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN OG HENSIKT MED UTREDNINGSARBEIDET... 5

Detaljer

Lokal energiutredning 2012. Verran kommune

Lokal energiutredning 2012. Verran kommune Lokal energiutredning 2012 Verran kommune Januar 2013 Lokal energiutredning 2012 VERRAN 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN OG HENSIKT MED UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.2

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR STORDAL KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR STORDAL KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR STORDAL KOMMUNE Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området, og slik bidra til en samfunnsmessig

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR ØRSKOG KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR ØRSKOG KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR ØRSKOG KOMMUNE Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området, og slik bidra til en samfunnsmessig

Detaljer

Lokal energiutredning 2013. Vikna kommune

Lokal energiutredning 2013. Vikna kommune Lokal energiutredning 2013 Vikna kommune Januar 2014 Lokal energiutredning 2013 VIKNA 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN OG HENSIKT MED UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.2

Detaljer

Lokal energiutredning Rauma Kommune

Lokal energiutredning Rauma Kommune Lokal energiutredning Rauma Kommune 2009 Sammendrag Energiforbruket i Rauma kommune i 2007 var 185 GWh. Elektrisitetsforbruket det samme året var 160 GWh, og stod dermed for ca. 86 % av det totale energiforbruket.

Detaljer

Lokal energiutredning 2008 for Sortland kommune

Lokal energiutredning 2008 for Sortland kommune Lokal energiutredning 2008 for Sortland kommune Lokal energiutredning Sortland kommune 2008 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 1 MÅL OG ORGANISERING... 3 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 3 1.2 MÅLSETTING FOR UTREDNINGENE...

Detaljer

Lokal energiutredning

Lokal energiutredning Lokal energiutredning Gjemnes kommune ISTAD NETT AS 2007 Sammendrag Energiforbruket i Gjemnes kommune i 2005 var 46,7 GWh. Elektrisitetsforbruket det samme året var 36,1 GWh, og stod dermed for ca. 77

Detaljer

Lokal energiutredning 2013. Overhalla kommune

Lokal energiutredning 2013. Overhalla kommune Lokal energiutredning 2013 Overhalla kommune Januar 2014 Lokal energiutredning 2013 OVERHALLA 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN OG HENSIKT MED UTREDNINGSARBEIDET...

Detaljer

Lokal energiutredning 2008 for Øksnes kommune

Lokal energiutredning 2008 for Øksnes kommune Lokal energiutredning 2008 for Øksnes kommune Lokal energiutredning Øksnes kommune 2008 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 3 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 3 1.2 MÅLSETTING

Detaljer

Energiutredning for Evenes kommune

Energiutredning for Evenes kommune Energiutredning for Evenes kommune Forord Evenes Kraftforsyning AS har som områdekonsesjonær ansvar for at det i 2010 utarbeides en energiutredning for kommunen. Da Evenes kommune er et konsesjonsområde

Detaljer

Lokal energiutredning

Lokal energiutredning Lokal energiutredning Fræna kommune ISTAD NETT AS 2007 Sammendrag Energiforbruket i Fræna kommune i 2005 var 167,2 GWh, utenom Hustadmarmor. Elektrisitetsforbruket det samme året var 120,8 GWh og stod

Detaljer

Energiutredning Rollag kommune. Energiutredning Rollag Kommune 2013

Energiutredning Rollag kommune. Energiutredning Rollag Kommune 2013 Energiutredning Rollag Kommune 2013 1 Innhold Energiutredning Rollag kommune 1 SAMMENDRAG... 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 4 INFORMASJON OM ROLLAG

Detaljer

Energiutredning. Lurøy kommune

Energiutredning. Lurøy kommune Energiutredning Lurøy kommune 2007 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Energiutredning Flesberg Kommune 2013

Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 4 INFORMASJON OM FLESBERG KOMMUNE... 6 4.1 KORT OM

Detaljer

Lokal energiutredning 2012. Levanger kommune

Lokal energiutredning 2012. Levanger kommune Lokal energiutredning 2012 Levanger kommune Januar 2013 Lokal energiutredning 2012 LEVANGER 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN OG HENSIKT MED UTREDNINGSARBEIDET...

Detaljer

Energiutredning. Rødøy Kommune

Energiutredning. Rødøy Kommune Energiutredning Rødøy Kommune 2004 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2. AKTØRER OG ROLLER... 5 2.1. Rollefordeling aktører... 7 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 9

Detaljer

Lokal energiutredning. Molde kommune

Lokal energiutredning. Molde kommune Lokal energiutredning Molde kommune 2013 Sammendrag Elektrisitetsforbruket i 2012 var 375 GWh, hvor husholdningene stod for 182 GWh og tjenesteytende brukte 158 GWh. Molde kommune har satt et mål om å

Detaljer

Lokal energiutredning. Fræna kommune

Lokal energiutredning. Fræna kommune Lokal energiutredning Fræna kommune 2011 Sammendrag Elektrisitetsforbruket i 2010 var 124,84 GWh utenom Hustadmarmor, hvor husholdningene stod for 57%, tjenesteyting for 22% og industri/primærnæring for

Detaljer

Lokal energiutredning for Bindal kommune 2007

Lokal energiutredning for Bindal kommune 2007 Lokal energiutredning for Bindal kommune 2007 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 MÅL OG ORGANISERING... 3 2.1 MÅLET MED... 3 2.2 ORGANISERING... 3 3 INMASJON OM BINDAL KOMMUNE... 4 4 UTSETNINGER...

Detaljer

Lokal energiutredning. Gjemnes Kommune

Lokal energiutredning. Gjemnes Kommune Lokal energiutredning Gjemnes Kommune 2013 Sammendrag Verden står over store klimautfordringer og forandring må skje på lokalt plan. Norge importerer kullkraft fra Europa og en omlegging av forbruket

Detaljer

Lokal energiutredning. Eide kommune

Lokal energiutredning. Eide kommune Lokal energiutredning Eide kommune 2011 Sammendrag Elektrisitetsforbruket i 2010 var 43,8 GWh, hvor husholdningene stod for 56 %, tjenesteyting for 22 % og industri/primærnæring for 21%. Elektrisitetsforbruket

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

Lokal energiutredning. Aukra Kommune

Lokal energiutredning. Aukra Kommune Lokal energiutredning Aukra Kommune 2013 Sammendrag Verden står over store klimautfordringer og forandring må skje på lokalt plan. Norge importerer kullkraft fra Europa og en omlegging av forbruket vårt

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Kristiansund kommune

Lokal energiutredning 2011 Kristiansund kommune Lokal energiutredning 2011 Kristiansund kommune Lokal energiutredning 2011 Kristiansund kommune Bilde: Kristiansund sentrum. www.kristiansund.kommune.no Industriveien 1, 6504 Kristiansund Tlf 71 56 55

Detaljer

Lokal energiutredning for Andøy Kommune

Lokal energiutredning for Andøy Kommune Lokal energiutredning for Andøy Kommune 2009 Forord Utredningen er utført i samarbeid med Ballangen Energi AS, Evenes Kraftforsyning AS og Trollfjord Kraft AS. Andøy Energi AS har valgt å ikke vektlegge

Detaljer

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007 Energiutredning Gol kommune 2007 Desember 2007 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM GOL KOMMUNE... 7 4.1 KORT

Detaljer

Lokal energiutredning Vestre Slidre kommune

Lokal energiutredning Vestre Slidre kommune Lokal energiutredning Vestre Slidre kommune 18. 06. 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formål lokal energiutredning 2. Aktører og roller 3. Ulike energiløsninger, overføring og bruk 4. Status og prognoser for

Detaljer

ENERGIUTREDNING GOL KOMMUNE 2013. Energiutredning Gol kommune

ENERGIUTREDNING GOL KOMMUNE 2013. Energiutredning Gol kommune ENERGIUTREDNING GOL KOMMUNE 2013 Energiutredning Gol kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM GOL KOMMUNE...

Detaljer