Norges vassdrags- og energidirektorat. Gjennomgang av samlet regulering av nettselskapene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges vassdrags- og energidirektorat. Gjennomgang av samlet regulering av nettselskapene"

Transkript

1 Norges vassdrags- og energidirektorat Gjennomgang av samlet regulering av nettselskapene

2 Utredning OED Gjennomgang av samlet reguleringen av nettselskapene Sentralnettets utstrekning Nasjonale tariffer Anleggsbidrag 2

3 Reguleringen av nettselskapene Fungerer etter intensjonene og er under kontinuerlig utvikling og evaluering 3

4 Reguleringen av nettselskapene - direkte regulering Anleggskonsesjon Leveringsplikt Tilknytningsplikt Måling og av regning Tariffutforming Rasjonering Systemansvar Beredskap Energiutredning Leveringskvalitet Tilsyn av elektrisk anlegg 4

5 Reguleringen av nettselskapene - direkteregulering Investering i nett er i hovedsak pliktstyrt 5

6 Reguleringen av nettselskapene - økonomisk regulering Rimelig avkastning ved effektiv drift Nettselskapene skal kunne konkurrere i kapitalmarkedet Nettselskapenes portefølje av nettinvesteringer Inntektsrammemodellen gir sammen med øvrig regulering, balanserte insentiver til effektiv drift, utnyttelse og utvikling av elnettet Kontinuerlig forbedring - regionalnettsregulering ny vurdering til sommeren 6

7 Utvidelse av sentralnettet NVE anbefaler en utvidelse av sentralnettsordningen til å omfatte dagens regionalnett 7

8 Utvidelse av sentralnettet - forutsetninger Dagens sentralnettsordning med Statnett som operatør utvides Berører ikke eierskapet til anleggene som inngår i ordningen Dagens prinsipper for tariffering bør i stor grad videreføres Tarifferingen av eksisterende kunder i dagens sentralnett bør i minst mulig grad bli berørt Vurdere overgangsordninger for berørte uttakskunder i dagenes regionalnett Stabilitet over tid, både mht prinsipper og nivå Det bør vurderes å forskriftsfeste nærmere prinsipper for tariffene i sentralnettet 8

9 Utvidelse av sentralnettet - hva ønskes oppnådd? Kostnadene ved fremtidige nettinvesteringer fordeles på flere en kun uttakskunder regionalt Unngå at tariffen gir uheldige lokaliseringssignaler på bakgrunn av regionale historiske kostnader Unngå underinvesteringer på grunn av hensyn til tariffvirkninger av investeringer Gjøre det enklere å gjennomføre felles investeringer i regionalnettsanlegg Bidra til enklere håndtering av transitt mellom dagenes regional- og sentralnett Sikre harmonisering av metode og beregning av marginaltap 9

10 Nasjonale tariffer NVE anbefaler å utvide dagens ordning for tariffstøtte fremfor å innføre nasjonale tariffer 10

11 Nasjonale tariffer Innebærer likt tariffnivå og -struktur for alle like kunder i hele landet Tariffene fastsettes av sentral myndighet (NVE) Lokale tariffer tilpasset spesielle forhold er ikke mulig Mulige varianter av nasjonale tariffer Skal kun gjelde enkelte kundegrupper (husholdinger) Hensynta marginaltap Hensynta produksjonsnærhet Kompliserer administrasjonen av tariffordningen 11

12 Nasjonale tariffer Tariffutjevning kan isolert sett være positivt Gapestokkeffekten elimineres Fare for at unødvendige kostnader veltes over på fellesskapet Øket behov for streng økonomisk regulering Press fra interessegrupper For enkeltkunder kan innføring av nasjonale tariffer føre til økonomisk tap Næringsvirksomhet kan legges ned eller flyttes Husholdninger og bedrifter foretar unødvendige investeringer for å tilpasse seg nye tariffer 12

13 Nasjonale tariffer - andre utjevningsordninger Dagens tariffstøtteordning finansieres over statsbudsjettet Treffsikker og fungerer etter intensjonene Enkelt å administrere og kan enkelt utvides Kan gjøres selvfinansierende ved at det samlede støttebeløpet hentes inn gjennom nettleien Nettselskapene fastsetter tariffstruktur og fakturerer selv Ønskes mer lik tariffstruktur kan dette oppnås gjennom endringer i kontrollforskriften 13

14 Nettkostnad i øre/kwh Nasjonale tariffer - andre utjevningsordninger 65,00 55,00 45,00 35,00 25,00 15,00 5,00 Dagens tariffstøtte Tariffstøtte terskel=veid snitt Tariffstøtte terskel = snitt Uten støtte 14

15 Anleggsbidrag NVE anbefaler at anleggsbidrag opprettholdes for produksjon, og at regelverket endres til å omfatte masket nett 15

16 Anleggsbidrag Et effektivt virkemiddel for å synliggjøre kostnadene ved tilknytningen Produsentene betaler i større grad for de samfunnsøkonomiske kostnadene Gjør at nettkostnadene for produksjonstilknytning ikke direkte blir overveltet på forbrukerne 16

17 Anleggsbidrag - redusert anleggsbidrag Avviker fra målsetting om at tariffene skal bidra til en effektiv utnyttelse og utvikling av nettet Kan medføre at de mest kostbare produksjonsprosjektene blir bygd ut først Øker behovet for direkte regulering for å forhindre at samfunnsmessige lite rasjonelle prosjekter bygges Kan i praksis innebære full samfunnsøkonomisk vurdering av alle tilknytningsprosjekter Økt saksbehandlingstid for produksjonsprosjekter 17

18 Anleggsbidrag - prosjektrekkefølge NOK/MWh MWh 18 Kostnader ved produksjon eks. anleggsbidrag Anleggsbidrag

19 Anleggsbidrag - grønne sertifikater NOK/MWh Kvotepliktsnivå P* Kraftpris + sertifikatpris med anleggsbidrag Kraftpris + sertifikatpris uten anleggsbidrag A P' X* X' MWh 19 Kostnader ved produksjon eks. anleggsbidrag Anleggsbidrag

20 20 Takk for oppmerksomheten

21 Maksimalt målt effektuttak (kw) Nasjonale tariffer - eksempel på konsekvens for enkeltkunde Forutsetning: Årsforbruk kwh Hovedsikring 250 A Effektfordeling over året jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 21

22 Nasjonale tariffer - eksempel på konsekvens for enkeltkunde Nettleie et år for bedriften: Årskostnad øre/kwh Nasjonal tariff (månedsmaks) ,7 A (månedsmaks) ,0 B (vintermaks) ,1 C (årsmaks) ,4 D (månedsmaks) ,5 E (ikke effektavregning) ,8 22

23 Nasjonale tariffer - sentral innkrevning av nettleien Sentral innkrevningssentral Måledata fra nettselskapene Fakturer og innkrever nettleien direkte hos kundene Betydelig prosjektrisiko ved etablering av sentral innkrevningsenhet Økonomisk oppgjør mellom sentral enhet og nettselskapene Likviditetsmessige og finansielle virkninger Mer-/mindreinntekt hvem tar risikoen? Den sentrale enheten vil ha et betydelig kapitalbehov 23

24 Nasjonale tariffer - sentral innkrevning av nettleien Nasjonale tariffinntekter Utbetaling nettselskap 24 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011

25 Nasjonale tariffer - sentral innkrevning av nettleien pr selskap 25 nasjonale tariffinntekter nasjonal inntektsramme mindreinntekt

26 Nasjonale tariffer - nettselskapene innkrever nettleien Nettselskapene fakturerer nasjonalt fastsatte tariffer NVE gjennomfører et økonomisk oppgjør mellom nettselskapene, basert på reviderte regnskaper Likviditetsmessige og finansielle virkninger for nettselskapene Behov for mellomoppgjør basert på estimater Tidsetterslep for å justere inn mer-/mindreinntekt 26

27 Nasjonale tariffer - et nettselskaps innkreving av nettleie Underdekning Tariffinntekter jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

28 Nasjonale tariffer - et nettselskaps innkreving av nettleie Refusjon underdekning jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet 2015 HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Torfinn

Detaljer

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet Rapport 2010-016 Ny prisstrategi for sentralnettet Econ-rapport nr. 2010-016, Prosjekt nr. 5Z090144.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-xxx-x ÅJE/CSE, BTE, 25. juni 2010 Offentlig Ny prisstrategi for sentralnettet

Detaljer

Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked for grønne sertifikater

Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked for grønne sertifikater Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked Hovedutfordringer for å realisere et balansert felles sertifikatmarked Utarbeidet for Energi Norge Januar 2010 Xrgia AS (2010) Rådmann Halmrasts

Detaljer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

Sentralnettariffen 2013

Sentralnettariffen 2013 Sentralnettariffen 2013 Statnett har vedtatt å holde et stabilt tariffnivå til våre kunder. På grunn av spesielt høye flaskehalsinntekter Ingress: vil merinntekten i løpet av året komme opp mot 3,5 mrd.

Detaljer

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Innhold 1 1.1 Proposisjonens hovedinnhold... Innledning... 5 5 3.4 Strategi for å ta økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn i 1.2 Om nettpolitikk... 5 kraftledningssaker...

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Fremtidens tariffer i D-nettet

Fremtidens tariffer i D-nettet EC Group Trondheim Beddingen 8 7014 Trondheim Oslo c/o Aker Brygge Business Center Postboks 1433 Vika 0115 Oslo T: (+47) 73 600 700 E: firmapost@ecgroup.no Fremtidens tariffer i D-nettet DISKUSJONSUNDERLAG

Detaljer

Kapasitetsutfordringer omgivelser med vekst - sett fra en finansiell leverandørs perspektiv

Kapasitetsutfordringer omgivelser med vekst - sett fra en finansiell leverandørs perspektiv Kapasitetsutfordringer omgivelser med vekst - sett fra en finansiell leverandørs perspektiv Jon Arild Hellebust Banksjef Team Energi Bransjeansvarlig Fornybar Energi AGENDA Sparebanken Vest satsningen

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Difi rapport 2009:4 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene 18 2013 R A P P O R T Analyse av utviklingen i nøkkeltall for strømnettvirksomheten Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Rapport nr 18 Analyse av utviklingen

Detaljer

Endringer i inntektsregulering

Endringer i inntektsregulering 4 Endringer i inntektsregulering Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Tore Langset Roar Amundsveen, Tonje Merete Andresen, Erik Normann Drevdal, Hilde Marit Kvile, Geir

Detaljer

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i kontrollforskriften NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt 1 2012 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,

Detaljer

Veiledning for rasjonering i kraftsystemet

Veiledning for rasjonering i kraftsystemet Veiledning for rasjonering i kraftsystemet Roar Kristensen Bjarne Larsen 3 2005 V E I L E D E R Veiledning for rasjonering i kraftsystemet Planmal for rasjonering Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Hvorfor lønner det seg å sitte stille? Hva skal til for at det lønner seg å gå i front!

Hvorfor lønner det seg å sitte stille? Hva skal til for at det lønner seg å gå i front! Hvorfor lønner det seg å sitte stille? Hva skal til for at det lønner seg å gå i front! 28.10.2011 1 Nettets rolle i klimapolitikken Konserndirektør infrastruktur Thor André Berg 2 Kraft trenger Nett «som

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01 MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01 Møtedato/tid/sted: 5. mars 2014 / kl 10:00 15:00 / Nydalen Allé 33 Saksbehandler/adm. enhet: Jakob Norem Dyrhaug / S

Detaljer

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Total E&P Norge AS P.O. Box 168 4001 STAVANGER 0 7 FEB2014 Vår dato: Vår ref.: NVE 201304163-4 etn/aru Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: 998533 Saksbehandler:

Detaljer

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Rammer for utbygging og drift av fjernvarme 3 2011 V E I L E D E R Veileder Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Side 2 Veileder nr /2011 Veileder rammer for utbygging og drift av fjernvarmeanlegg

Detaljer

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. St.meld. nr. 18 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 3.5.6 Håndtering av flaskehalser i det 1.1 Innledning... 7 nordiske overføringsnettet...45

Detaljer

Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp.)

Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp.) Effektivitetsanalyse av distribusjonsnettet og regional-/sentralnettet til Troms Kraft Nett AS basert på inntektsrammereguleringsmodell foreslått innført i 2007 av Rune Sandmo Berglund Masteroppgave i

Detaljer

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg Eksperter i Team 2012 Prosjektrapport Smartgrids Lokalproduksjon fra solcelleanlegg av Gruppe 4 Jørgen Moe Sandvik Mikkel Solberg Marius Hansen Simon Årdal Aarseth Rapport levert: 01.05.2012 Faculty of

Detaljer

ROVAR Gebyrer Arbeidsgruppens rapport Juni 2005

ROVAR Gebyrer Arbeidsgruppens rapport Juni 2005 ROVAR Gebyrer Arbeidsgruppens rapport Juni 2005 Mandat og gruppesammensetning Styringsgruppen i ROVAR prosjektet nedsatte den 27. april 2005 en arbeidsgruppe bestående av: Per Hanasand (leder), Ove Rødstøl

Detaljer

Håndtering av merog mindreinntekt

Håndtering av merog mindreinntekt Håndtering av merog mindreinntekt Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer 5 2011 John G. Cock Erik Normann

Detaljer

Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper

Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper Forslag til endringer i modellene for fastsetting av selskapenes kostnadsnormer Tore Langset, Roar Amundsveen, Ole Petter Kordahl, Hilde Marit Kvile, Silje

Detaljer

Byrådssak 1173/11. Dato: 26. april 2011. Byrådet. Høringsuttalelse. Implementering av "Avanserte Måle- og Styringssystemer" (AMS) SARK-03-201104908-15

Byrådssak 1173/11. Dato: 26. april 2011. Byrådet. Høringsuttalelse. Implementering av Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS) SARK-03-201104908-15 Dato: 26. april 2011 Byrådssak 1173/11 Byrådet Høringsuttalelse. Implementering av "Avanserte Måle- og Styringssystemer" (AMS) KKOL SARK-03-201104908-15 Hva saken gjelder: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer