Energiseminar for kommuner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energiseminar for kommuner"

Transkript

1 Drivkraft Drivkraft for fremtidsrettede for energiløsninger Energiseminar for kommuner Scandic Hotell Hamar, Boy Kåre Kristoffersen Enova SF

2 Enova SF Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartementet Stiftet 22. juni 2001 Operativ drift fra 1. januar 2002 Forretningskontor i Trondheim Selskapet har et eget styre Forvalter pr i dag energifondet etter oppdragsavtale (ca. NOK 750 mill årlig) Forvalter også midler til infrastruktur for gass

3 Organisasjonskart Enova

4 Enovas rolle Visjon Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger Verdier Resultatorientert, markedsnær, offensiv og profesjonell Formål Å fremme en langsiktig miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon

5 Nytt mandat; økt satsing innen fornybar energi Styrke innsatsen innen fornybar energi og energieffektivisering Norge skal være ledende innen utviklingen av fornybar energi Satsing på bioenergi, vindkraft, vannkraft, og energieffektivisering Målsettingen økes fra 12 TWh i 2010 til 30 TWh i 2016 Enova vil anslagsvis disponere NOK 1.5 milliarder årlig fra 2010

6 Enova s oppdrag i ny satsing Styrke infrastrukturen for fjernvarme Stimulere til energieffektivitet og oppvarming basert på fornybar energi i husholdningen Etablere en vrakpantordning for oljekjeler Enovas ansvarsområde vil bli utvidet til å omfatte de første 3 MW i nye vannkraftanlegg Støttesystem for fornybar elektrisitet (feed-in-ordning) Nærmere utforming av støtteopplegget vil bli presentert i budsjettet for 2007 ( )

7 Aggregerte resultater (GWh) Totalt Energibruk Vind herav overgangsordning Varme herav biobrenselforedling Ny teknologi 0, TOTALT

8 Utfordringer Energibruk, energiproduksjon og energiforsyning i Norge

9 Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger El- og oljepris utvikling Kraftprisutvikling Kraftpris 2001K4 2002K3 2003K2 2004K1 2004K4 2005K3 2001K1 2000K2 1999K3 1998K4 1998K1

10 Spotpriser pr / : Norge Sverige Danmark 0,59 0,25 0,68 0,29 0,54 0,23 Spotpris på el i Tyskland uke 29: 107,7 øre/kwh!!

11

12 Nord Pool Energiselskapenes forventninger til priser på el i et 5-års perspektiv Exchange quotation and trading of Futures and ForwardPrices Trading day: Product Curr Hours Best Best Last Change Year buyer traded tradedn ENOYR-07 EUR ENOYR-08 EUR ENOYR-09 EUR ENOYR-10 EUR ENOYR-11 EUR

13 Et paradoks: Energibruken øker jo mer moderne bygget er! kwh/m før etter Kontorbygning Hotellbygning Grunnskole Sykehjem

14 Negativ kraftbalanse i et system som er utsatt for svingninger i nedbør (kilde: Statnett) Eksport Våtår Forbruk 125 Normal 35 Import Tørrår Behov for ny innenlands kraftproduksjon for å sikre rimelig balanse mellom forbruk og produksjon Behov for stor utvekslingskapasitet med utlandet TWh

15 Det norske varmemarkedet: ca. 50TWh 10 Oljeprodukter Fjernvarme 2 Økt oppvarmingsbehov frem til 2010, nybygg 6 El til el oppvarming til oppvarming Bio

16 Enovas programstruktur Varme Vind Tekn.intro Energibruk Naturgass Fjernvarme Produksjon Pilotsatsning Industri Distribusjon Foredling av biobrensel Lokale energisentraler Termisk elprod Utvikling Bygg Bolig Anlegg Kommunikasjon Opplæring - Rådgiving Strategi og analyse

17 Støtteordningen Kommunal energi- og miljøplanlegging

18 Kommunal energi- og miljøplanlegging Programmet gir bl.a. støtte til: Utarbeidelse av energi- og miljøplaner Støtte til forprosjekt for nærvarme, fjernvarme og varmeproduksjon. Støtte til forprosjekt for kommunale bygg, boliger og anlegg Målgruppe: Kommuner Interkommunale selskaper Andre kommunale/regionale interessefellesskap

19 Søknad og Støtte Inntil 50% av prosjektkostnadene. Maksimalt kr pr kommune. Kommunen er kontraktspart. Eget søknadsskjema. Ingen søknadsfrist Kontakt Enova: Marit Nestande ( )

20 Krav til forprosjekt for varmeproduksjon og infrastruktur Energiplaner skal ta utgangspunkt i energiutredning fra nettselskapet. Det kreves politisk forankring Prosjektet skal være forankret i energiutredning eller eksisterende energiplan. Forprosjekter for Varme: skal være forankret i energiutredning eller eksisterende energiplan skal konkludere med forslag til konkrete løsninger der lønnsomhet, finansieringsbehov, finansieringsmodeller og gjennomføringsevne er vurdert

21 Støtteordningen Program Varme

22 Målgruppe for varmeprogrammet Aktører i energi-, avfalls-, og skogbransjen som ønsker å etablere og videreutvikle sin forretningsvirksomhet innen varmeleveranser til bygningsoppvarming og industriell prosessvarme Byggeiere som ønsker å bygge eller konvertering lokale energisentraler i tilknytning til egen bygningsmasse Aktører som ønsker å utvikle en portefølje av mindre lokale energisentraler KOMMUNER

23 Varmeprogrammets krav til energileveranse Varmeleveransen skal være basert på fornybare energikilder, som biobrensel avfall (bio- og deponigass) industriell spillvarme Varmepumper Fornybar energileveranse må være større enn 0,5 GWh/år

24 Prosjektkategorier som omfattes av programmet Nye fjernvarmeanlegg Utvidelser av eksisterende fjernvarmeanlegg Kjelsentraler i enkeltstående, eller en samling av, større næringsbygg Termisk elektrisitetsproduksjon basert på faste brensler, deponigass og biogass Enova sin støtte skal være utløsende for prosjektet

25 Kritiske suksessfaktorer for mer varme Samarbeid brenselbesitter, varmeleverandør og kommune Utbredelsen av vannbårne varme og kundetetthet eksiterende bygg med sentralfyr Kompetanse planlegging, prosjektering, gjennomføring og innkjøp Langsiktighet og forutsigbarhet eierskap, kapital, planlegging og regulering Anlegg med lav teknisk risiko Fornøyde kunder

26 Kommunalt nærvarmeanlegg i Re kommune, Vestfold Energikilde: Frittliggende modulbasert biovarmesentral (trepellets) Energileveranse: 1 GWh per år (varme til skole og flerbrukshus). Energibesparelse: erstatter 2 oljekjeler ( liter per år) Energipris: 46 øre / kwh - betydelig under olje/elektrisitet Investering: 0,8 mill NOK Leverandør: Eiker Bioenergi AS, Egil Hoen, tlf

27 Odal biovarme, Nord-Odal Kommune, Hedmark Energikilde: Frittliggende privat biovarmesentral (trepellets) med eget distr.nett Energileveranse: 960 MWh per år (varme til sykehjem og 32 omsorgsleiligheter) Investering: 2,5 mill. kroner Spesielle forhold: Rask levering. 6 mnd fra planlegging til ferdig levert anlegg Leverandør: Odal Bioenergi AS v/ Øyvind Rudshaug, tlf

28 Røros Elektrisitetsverk AS Nærvarmeanlegg Ulvstuggu Varmesentral Energikilde: Frittliggende biovarmesentral (trepellets) med olje og el for spisslast- leveranse Energileveranse: 2,5 GWh per år (varme til sykehjem, omsorgsboliger og rehabiliteringssenter) Investering: 7.3 mill. kroner Energipris: Betydelig under olje/elektrisitet

29 Spesielle forhold: Komplett varmesentral med oljekjel (2 MW), elkjel (600 kw) og pelletskjel (750 kw), samt nødstrømsaggregat for garantert sikker forsyning. Plasseringen betinget estetisk utforming. Det ble i tillegg bygget carport for hjemmesykepleiens biler. Totalt kostet bygget ca. 1 mill. kroner mer enn nødvendig Starten på en omfattende utbygging Røros E-verk vedtok i 1999 å satse på ny fornybar energi i lokale integrerte energisystemer. Ulvstuggu Varmesentral var starten. Investeringen her er delvis en investering i erfaring. Siden er to større varmesentraler med tilhørende fjernvarmenett bygget, og to er under bygging. I tillegg planlegges utvidelse av leveransen fra Ulvstuggu. Til sammen vil varmeleveransene bli på ca. 18 GWh. Kontaktperson: Anders Rønning, tlf

30 Fjernvarmeanlegg Nannestad sentrum, Akershus Energikilde: Flisfyrt biovarmeanlegg med olje og el. som topplast. Flisforbruk 1500 tonn per år Energileveranse: 6 GWh per år (2005), fullt utbygget 9 GWh per år (2009) Investering: 18 mill. kroner Leverandør: Bio Varme AS v/torbjørn Mehli, tlf

31 Drivkraft Drivkraft for fremtidsrettede for energiløsninger Tromskrafts varmesentral i Breivika, Tromsø Energikilde: Flisfyrt biovarmeanlegg Olje og el som topplast Effekt: 4,4 MW Flisforbruk: 200 kubikkmeter/døgn ved full effekt Energileveranse: 22 GWh per år (2005), Investering: Ca. 30 mill. kroner 5 mill. i støtte fra Enova

32 Tromskrafts varmesentral i Breivika, Tromsø Spesielle forhold: Største biobrenselanlegg i Nord-Norge. Eneste anlegg i Norge som produserer damp fra flis. Næringseffekter i driftsfasen: - Brenselsavtale med Skogeierforeningen Nord - Brenner i hovedsak naturtørket fliset bjørk - skaper 3-4 lokale arbeidsplasser. - økt avvirkning og bedre utnyttelse av Tromsskogen - netto økt avkastning på 1 mill kr til skogeierne. Kontakt: Alf Petter Benonisen, Tromskraft, tlf

Program for Kommunal energi- og miljøplanlegging

Program for Kommunal energi- og miljøplanlegging Drivkraft Drivkraft for fremtidsrettede for energiløsninger Program for Kommunal energi- og miljøplanlegging Arild Olsbu Nettkonsult AS Norsk kommunalteknisk forening, Sandnes 29. mars 2007 Bakgrunn Kursserien

Detaljer

Støtte til lokale varmesentraler. Klimasmart verdiskaping - Listerkonferansen 10.10.2013 Anders Alseth, rådgiver i Enova SF

Støtte til lokale varmesentraler. Klimasmart verdiskaping - Listerkonferansen 10.10.2013 Anders Alseth, rådgiver i Enova SF Støtte til lokale varmesentraler Klimasmart verdiskaping - Listerkonferansen 10.10.2013 Anders Alseth, rådgiver i Enova SF Enovas formål Drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon

Detaljer

Lokal energiutredning 2007 Larvik kommune

Lokal energiutredning 2007 Larvik kommune Lokal energiutredning 2007 Larvik kommune Desember 2007 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Med bakgrunn

Detaljer

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold 14.7.2009 1 1 Forord Intensjonen med energiplanen er å avklare nåværende og framtidige muligheter for energireduksjon og bruk av fornybare energikilder i kommunen. Det legges vekt på å vurdere mulighetene

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Holmestrand kommune

Lokal energiutredning 2011 Holmestrand kommune Lokal energiutredning 2011 Holmestrand kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Med bakgrunn

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Sandefjord kommune

Lokal energiutredning 2011 Sandefjord kommune Lokal energiutredning 2011 Sandefjord kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Energiutredning Tinn 2009

Energiutredning Tinn 2009 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 3 2 SAMMENDRAG... 4 3 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 GENERELT... 5 3.2 KOMMUNEFAKTA... 6 3.3 ENERGIBRUK I KOMMUNALE BYGG... 6 3.4 OM NÆRINGSLIV OG DE STØRSTE BEDRIFTENE... 6 3.5 ATRÅ BARNE-

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Energiutgreiing Bø 2011

Energiutgreiing Bø 2011 Energiutgreiing Bø 2011 Innhald 1 BAKGRUNN... 3 2 SAMANDRAG... 4 3 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKING OG AREAL... 5 3.2 ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNEN... 6 3.3 ENERGIBRUK I KOMMUNALE BYGG... 6 4 INFRASTRUKTUR

Detaljer

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming?

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Markedet for fornybar varme har et betydelig potensial frem mot 2020. Enova ser potensielle investeringer på minst 60 milliarder i dette markedet over en 12

Detaljer

--------------------------------- ENERGIUTREDNING for Ringerike kommune --------------------------------- www.ringeriks-kraft.no

--------------------------------- ENERGIUTREDNING for Ringerike kommune --------------------------------- www.ringeriks-kraft.no --------------------------------- ENERGIUTREDNING for Ringerike kommune 2009 --------------------------------- www.ringeriks-kraft.no Sammendrag Som områdekonsesjonær er Ringeriks-Kraft pålagt å utarbeide

Detaljer

Lokal energiutredning. Ringerike kommune 2011

Lokal energiutredning. Ringerike kommune 2011 Lokal energiutredning for Ringerike kommune 2011 Utarbeidet av Sammendrag Som områdekonsesjonær er Ringeriks-Kraft pålagt å utarbeide og presentere en lokal energiutredning for hver kommune i sitt konsesjonsområde,

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Siljan kommune

Lokal energiutredning 2013 Siljan kommune Lokal energiutredning 2013 Siljan kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune

Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Rapport 2006-014. Likebehandling av ny fornybar varme og kraft

Rapport 2006-014. Likebehandling av ny fornybar varme og kraft Rapport 2006-014 Likebehandling av ny fornybar varme og kraft ECON-rapport nr. 2006-014, Prosjekt nr. 46850 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-837-8 KIB/JMS/pil, BTE, 1. februar 2006 Offentlig Likebehandling

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune

Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013 Energiutredning Sigdal Kommune 2013 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 FORMÅL... 3 2 SAMMENDRAG... 4 3 UTREDNINGSPROSESS OG FORUTSETNINGER... 5 4 INFORMASJON OM SIGDAL KOMMUNE... 6 4.1 BEFOLKNING,

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Horten kommune

Lokal energiutredning 2013 Horten kommune Lokal energiutredning 2013 Horten kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7

Detaljer

Innhold. Trondheim Energi Fjernvarme AS Eier og forretningsmål. Status fjernvarme i Trondheim

Innhold. Trondheim Energi Fjernvarme AS Eier og forretningsmål. Status fjernvarme i Trondheim Bioenergi i nord muligheter og flaskehalser. - Trondheim Energi Fjernvarmes satsing på bioenergi i nord. Tromsø, 11. november 2008. Teknisk direktør Egil Evensen, Trondheim Energi Fjernvarme AS Trondheim

Detaljer

Lokal energiutredning 2008 for Sortland kommune

Lokal energiutredning 2008 for Sortland kommune Lokal energiutredning 2008 for Sortland kommune Lokal energiutredning Sortland kommune 2008 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 1 MÅL OG ORGANISERING... 3 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 3 1.2 MÅLSETTING FOR UTREDNINGENE...

Detaljer

Presentasjon av Enova SF og Enovas tilbud til byggenæringen Storefjell 9.mars 2007

Presentasjon av Enova SF og Enovas tilbud til byggenæringen Storefjell 9.mars 2007 Drivkraft Drivkraft for fremtidsrettede for energiløsninger Presentasjon av Enova SF og Enovas tilbud til byggenæringen Storefjell 9.mars 2007 Dag Rune Stensaas Direktør, Avdeling Energibruk Enova SF Hvorfor

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune

Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Energiutgreiing Hjartdal 2009

Energiutgreiing Hjartdal 2009 1 BAKGRUNN... 3 1.1 LOVGRUNNLAG... 3 2 SAMANDRAG... 4 3 DAGENS ENERGISYSTEM... 5 3.1 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.2 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI... 6 3.3 ENERGIBRUK FORDELT PÅ ENERGIBERARAR... 7 3.4 ENERGIBRUK

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune

Lokal energiutredning Stange kommune Lokal energiutredning Stange kommune Revidert desember 2013 Lokal energiutredning Stange Energi Nett 2013 Innhold 1 FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2 OM STANGE ENERGI NETT AS... 4 3 STANGE KOMMUNE...

Detaljer

Energiutgreiing Vinje 2009

Energiutgreiing Vinje 2009 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 6 4. DAGENS ENERGISYSTEM... 7 4.1 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI... 7 4.2 GRADDAGSTAL...

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Larvik kommune

Lokal energiutredning 2013 Larvik kommune Lokal energiutredning 2013 Larvik kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer